Senojo baltų tikėjimo tęsėjai kreipėsi į Popiežių (42)

Lietuvos Romuvos Krivė Inija Trinkūnienė ir Latvijos Dievturių Sandraugos Dižvadonis Andrejs Broks | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Lietuvos Romuvos Krivė Inija Trinkūnienė ir Latvijos Dievturių Sandraugos Dižvadonis Andrejs Broks | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Prieš atvykstant į Lietuvą Romos Katalikų Bažnyčios vadovui Popiežiui Pranciškui, Senojo baltų tikėjimo tęsėjai išplatino jam skirtą sveikinimo laišką. Šį laišką pasirašė Lietuvos ir Latvijos senojo baltų tikėjimo religinių bendrijų vadovai: Lietuvos Romuvos Krivė Inija Trinkūnienė ir Latvijos Dievturių Sandraugos (Latvijas Dievturu sadraudze) Dižvaldonis Andrejs Broks.

„Džiaugiamės galėdami Jūsų prakilnybę pasveikinti mūsų protėvių žemėje istorinę Baltų vienybės dieną. Linkime  malonių įspūdžių bei visokeriopos sėkmės ir Dievo palaimos šioje viešnagėje“, – rašoma laiške.

Laiško autoriai garbingam svečiui priminė savo ištikimybę dar XIV amžiuje Lietuvos Karaliaus Gedimino laikais oficialiai paliudytam prigimtinio baltų tikėjimo išpažinėjų teigiamam nusistatymui kitų religijų atžvilgiu: „Mes, senojo baltų tikėjimo tęsėjai, sekdami Lietuvos Karaliaus Gedimino 1324 m. Vilniuje  popiežiaus Jono XXII legatų pasiuntiniams išsakytu religinės tolerancijos principu, reiškiame pagarbą Jūsų išpažįstamam krikščioniškam tikėjimui ir pripažįstame jo išpažinėjams mūsų šalyse teisę  laisvai reikšti religinius įsitikinimus pagal savo papročius“.

Tuo pačiu romuviai ir dievturiai išreiškė viltį, kad garbingas svečias turintis didelį autoritetą krikščionių tarpe paragins savojo tikinčiuosius ir hierarchus ne tik gerbti senąjį baltų tikėjimą ir jo tęsėjų teisę jį laisvai išpažinti savo protėvių žemėje, tačiau ir nedaryti kliūčių jo valstybiniam pripažinimui.

„Mes senovės baltų religijos tęsėjai, Lietuvoje ir Latvijoje susitelkę į dvi religines bendrijas – Senovės baltų religinę bendrija Romuva (Lietuva) ir Latvijas Dievturu sadraudze, siekiame, kad šioms religinėms bendrijoms būtų suteiktas mūsų valstybių oficialus pripažinimas, kuriuos mums laiduoja žmogaus teisės ir mūsų valstybių įstatymai. Deja, šių teisėtų lūkesčių įgyvendinimo kelyje savo šalyse mes susiduriame su trukdymais, kylančiais iš Jūsų krikščioniško tikėjimo pasekėjų ir hierarchų pusės. Žinome, kad visi krikščionių tikėjimo išpažinėjai pripažįsta Jūsų autoritetą ir kad Romos Bažnyčia moko katalikų tikėjimo ir jį prižiūri. Todėl nuoširdžiai tikimės, kad, viešėdamas mūsų šalyse, Jūs paraginsite savo tikėjimo brolius ir seseris gerbti mūsų religinį pasirinkimą ir palaikyti senojo baltų tikėjimo pripažinimą valstybiniu lygiu Lietuvoje, Latvijoje ir kitose mūsų protėvių baltų žemėse“, – rašoma  laiške.

Senojo baltų tikėjimo religinė bendrija Romuva šiuo metu vienija jau kelias dešimtis bendruomenių. Statistikos duomenimis, senosios baltų religijos pasekėjų – romuvių skaičius nuolat auga. Paskutinio 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis 5 130 Lietuvos gyventojų pažymėjo, kad yra baltų tikėjimo. Romuviai švenčia tradicines kalendorines ir šeimos šventes, bendruomenių vaidilos atlieka metinių švenčių, jungtuvių, krikštynų ir laidotuvių apeigas pagal baltų papročius.

Šių metų birželio 30 d. Seime jau buvo svarstomas nutarimas „Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Senovės baltų religinei bendrijai „Romuva“, tačiau klausimo svarstymas buvo atidėtas rudeniui.

Valstybės pripažinimas reikštų, jog valstybė palaiko Senovės baltų religinės bendrijos „Romuva“ dvasinį, kultūrinį ir socialinį palikimą. Tai nesuteikia religinėms bendrijoms tokio pat statuso ir tokių pačių privilegijų, kokias turi valstybės pripažintos tradicinės Lietuvoje religinės bendruomenės ir bendrijos, įvardytos Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 5 straipsnyje, tačiau suteikia kai kurių privilegijų, palyginti su valstybės pripažinimo neturinčiomis religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis. Pavyzdžiui, bendrija galėtų sudaryti santuokas, įgytų teisę mokyti tikybos ir religinių apeigų valstybės ir savivaldybių mokyklose.

Dievturių religinė bendrija kaip juridinis asmuo buvo registruota dar 1925 m., o atgavus Latvijos Nepriklausomybę – 1991 metais. Lietuvoje  taip pat siekta valstybės pripažinimo dar XX a. pradžioje: Jonas Gediminas Beržanskis-Klausutis 1915 m. gavo carinės Rusijos valdžios oficialų pripažinimą, kad jis yra lietuvių senojo tikėjimo išpažintojas, o Domas Šidlauskas-Visuomis 1929 m. prie Sartų ežero įkūrė bendriją „Romuva“, kurios veikla sovietmečiu nelegaliai buvo tęsiama Intos lageryje. Nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje 1992 m. buvo įregistruotos pirmosios Baltų tikėjimo religinės bendruomenės Vilniuje ir Kaune, o Lietuvai 1995 m. priėmus Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, juo remiantis 2002 m. buvo įregistruota Senovės baltų religinė bendrija Romuva (ją tuomet sudarė 10 atskirų bendruomenių).  

Dievturių ir romuvių tikėjimai grindžiami savo krašte susiformavusia religija. Dabartiniu metu tiek Romuva, tiek Dievturių bendrija savo valstybėse yra laikomos netradicinėmis „mažumų religijomis“ ir jaučia nuolatinį „didžiųjų religijų“ spaudimą, sunkiai pasiekia teisėtais lūkesčiais grindžiamą valstybės pripažinimą.

Sveikinimas-Popieziui-2018LTmzSveikinimas-Popieziui-2018LVmzSveikinimas-Popieziui-2018ENmz

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

42 komentarai

 1. ŽEMAITIS:

  Graži idėja, geražus laiškas. Pagarba, šaunuoliai!

 2. mintis:

  Pagarba.
  Laiškas prasmingas,korektiškas.Labai gražus,išmintingas žingsnis.

 3. Romualdas:

  Koks šlykštus jūsų išsišokimas – kuo jūs save laikote, kad galėtumėte “pripažinti” kažkieno kokias nors “teises”, kai patys neturite jokių teisių? (…”pripažįstame jo išpažinėjams mūsų šalyse teisę”…).
  Neturite teisės nieko šmeižti, kad jums trukdoma, jei neturite tokių įrodymų ir reikalauti pripažinimo, kol jūsų veikla yra pagrįsta melu ir istorinėmis klastotėmis, neturite jokių faktų ir įrodymų, kad pagoniškos tradicijos yra vienintelė religija iki krikščionybės ir virkauti, kad esate nuskriausi. (…”palaikyti senojo baltų tikėjimo pripažinimą valstybiniu lygiu Lietuvoje, Latvijoje ir kitose mūsų protėvių baltų žemėse”…), tad ačiū Dievui, kad Lietuva dar yra daugiau švari, o ne melagių valstybė ir tokioms juokingoms, nusikalstamoms (naudojančioms melą, istorijos klastojimą) organizacijoms dar nesuteiktos valstybinės teisės!!! Be to, kas jums leido atstovauti kitų žemių interesus, ar jūs visai su protu susipykę, kad jas netgi “mūsų” vadinate?
  Neturite jokios teisės vadintis LIETUVOS PROTĖVIŲ mylėtojais ir naudoti šių žodžių savo veikloje, ir neturite teisės vadintis JŲ veiklos tęsėjais, nes jūs esate ištvirkusios, pizius ir gandonus garbinančios sektantiškos veiklos, atėjusios iš pietinės Europos tęsėjai – kaip žlugo iš “gero” gyvenimo Romos imperija, besimasturbuodama gatvėse, tvirkindama vaikus, taip ir jūs su visokiomis “šventėmis” griaunate Lietuvą.
  Jūsų aiškinimas, kad rekonstruojate istoriją, žlunga ties pačiu paprasčiausiu tašku, sektos vadovė yra moteris, kai to niekada nebuvo Lietuvoje, t.y. Kunigai, Kunigaikščiai, Karaliai, Kriviai ir Vaidilos visada buvo vyrai, pasigėrę alaus painiojate Lietuvą su kažkokiomis primityviomis, žemo intelekto laukinėmis amazonių gentimis, todėl čia ir baigiasi jūsų tiesos kelias, ir tegu baigiasi apskritai, ir amžiams.
  Tai ką jūs vadinate PRIGIMTINE LIETUVOS religija, nėra lietuviška, ir nėra dešimtis tūkstančių metų skaičiuojanti istorija, tai tėra sektantiška, iškrypusi religinė atšaka (o gal greičiau pseudopolitinis judėjimas, lyg ir šiomis dienomis, kaip įtariama, slapta finansuojami judėjimai, pvz., gėjų lygos, įvairios sektos) griovusi Europą nuo pietų iki Lietuvos ir šiauriau, o kada tai vyko, patys žinote. Pati krikščionybė valė Europą ir Lietuvą nuo ištvirkavimų ir susinaikinimo, ir jūsų sekta turi būti nedelsiant sunaikinta, o tokie jūsų raštai turi būti pripažinti kaip nusikalstama veikla, nes savo šmeižtu kurstote religinę nesantaiką!

  • Kęstutis:

   … tik akiplėša su “kiaulės snukiu” ar visiškas glušius gali užsipūlti kitus, kai božnycą drebina pedofilijos skandalai ir visada taip buvo nuo pačių pradžios… Buvo krivės ir vyriausiosios žynės Lietuvoje, kaip pvz. galiu priminti Pilėnų atvejį, kai jos gynėjams buvo pasiūlyta pasiduoti ir apsikrikštyti, tai Pilėnų gynėjai pasirinko geriau susideginimą, o vyriausiųjų gynėjų aukojimo apeigą nužudant, atliko vyriausioji žynė…
   O aš tai suabejojau ar apskritai verta žemintis ir lankstytis pedofilų dangstytojų vadui…

  • tik tiek:

   Romualdai, esi tamsus, neišsilavinęs ir pasigailėjimo vertas žmogelis.

  • Algis:

   Romualdas yr tiesiog cypdavatkis tokiu ne neviena esu su tikes per savo gyvenima…

   • Romualdas:

    Romualdas, nei kotolikas, nei katalikas, nei krikščionis.
    Tamstos, nerašydami lietuviškai, čia smirdate komunizmu.
    Tamstos, iškraipydami žodžius ir imdamiesi bjaurių epitetų, rodote savo tamsumą.
    Tamstos, aiškindami, koks esu aš, bet nekalbėdami apie paliestą temą, parodote, kad argumentų nebeturite, esate silpni paneigti tai, kas pasakyta ir tik patvirtinate, kad kalbu tiesą.
    O ponui Kęstui: popiežius nieko nedangsto, ankstesnis to irgi nedarė, pedofilai ir seksualiniai maniakai ekskomunikuojami, sekit istoriją ir nedaryk dar didesnės gėdos savo sektai, kalbėdamas realybės neatitinkančius dalykus.

    • Algis:

     Tamsta esate persisunkes pykciu ir tuzmingumu…

    • Kęstutis:

     …bažnyčia tapo iškrypėlių prieglauda nuo tada,kai buvo įvestas celibatas… Dar kokiais 1982 metais kambariokas buvo vargonininko sūnus, tai aš jam pagarbiai – pasisekė tau, su tokiais žmonėmis bendrauji…, o jis man – na ką ten žmonės, 2/3 iškrypėliai, 1/3 kgbistais ir tik vienas kitas įdėjinis… Kai popiežius buvo Racingeris per LRT rodė dokumentinį filmą apie pedofiliją ir tai lietė Racingerį. Dar kai buvo popiežius Jonas Paulius II, Racingeris buvo atsakingas už nederamą elgesį bažnyčiose, tai jis pedofilą kunigą saugodamas nuo JAV teisėsaugos, perkėlė į Airiją. Matyt už “nuopelnus” jam buvo skirta popiežiaus vieta. Gal čia kas tikite, kad popiežiai nežino kas dedasi bažnyčiose? Jei tikite, tai tada ir Gorbačiovas “nežinojo” apie sausio įvykius… Apie devyniasdešimtuosius Vilniuje senosios vyskupijos vietoje vyko archeologiniai kasinėjimai, tai Lryte archeologai pasisakė, kad jau XVIa. vyskupijoje vyko orgijos, žadėjo apibendrinus radinius parašyti išsamesnį straipsnį… Panašiu laikotarpiu tas pats Lrytas parašė straipsnį apie seksualinį priekabiavimą Kauno kunigų seminarijoje su nukentėjusių studentų ir dėstytojų pavardėmis. Pasirodė tik pirma dalis… Jokių tęsinių tik Lryto redakcija netikėtai persikėlė į naujus pastatus. Panašu, jog bažnyčia išsipirko… Tik silpnaprotyste sergantys gali tikėti, jog jauni, sveiki vyrai šiaip sau gali ramių ramiausiai gyventi be moterų??? Dar čia ir Alke yra nemažai tikinčiu, kad kunigams apart bobučių pinigų ir š…. galo dar kas nors rūpi…

  • Senioks:

   Tamsta esate visai nupušęs ir nieko neišmanantis žmogeliukas

 4. Iš šalies:

  vaje vaje, koks pikčiurna, ir dar krikščioniu, matyt, save laiko. Nesinori nė skaityti tos tūžmasties, nes tai lyg ir patologija.

 5. Gamtatikis (nereligingasis):

  Kažkas su ta Romuva negerai, šiandien supratau jog galutinai nurašau šitą reikalą. Labai keista kai aisčių ainiais save laikantys, kažko prašo ir pataikauja popiežiui. Nustokit gal vaidinti senojo baltų tikėjimo tesėjais, nes esate tik cirkas, pastatytas ant krikščioniškų analų ir induistiškų vedų. Nieko jūs verti ir tikrai neatstovaujate tų kurie Lietuvos piliakalniuose gyveno, atstovaujate neaišku ką.

 6. Gamtatikis (nereligingasis):

  Puolė po keliais Romuva, aš taip nusižeminti sau nebūčiau to leidęs, viską apie save parodė romuviečiai su tokiais laiškais. Žemas lygis.

 7. Skaitytojas:

  Fantastiškas laiškas! Remdamiesi mūsų Karaliaus Gedimino viduramžiais jūsų pasiuntiniams duotu pažadu, pripažįstam jūsų teisę reikšti savo religinius įsitikinimus mūsų šalyse pagal savo papročius. Fantastika, šaunuoliai!!

 8. ....:

  Svarbu,kad žmonės tiki.Čia panašiai,kaip sentikiai Rusijoje.Visi išsiteksim.Tik dominuojančia gal jau tegul lieka krikščionybė.

 9. Žemyna:

  Džiaugiuosi, dėkoju – šaunus sumanymas!

 10. Vanduo:

  Laiškas geras, išmintingai parašytas, tik įdomu, ar sulauksim į jį kokio atsakymo.

 11. Romas:

  Kas priklauso nuo baltų jie padarė – parašė gerą laišką. O galimas atsakymas ar nutylėjimas, reakcija (kaip Romualdo) ar kitokie vertinimai, tai tiktai – įdomu. Iš tiesų įdomu. Bet tai neturėtų įtakoti baltų RAMYBĖS.

 12. ]Skalvis:

  Na, visų pirma Popą reiktų paklausti kur pinigai už iškirstus Lietuvos šventus Ąžuolynus . Antra: jaučiu didelį pasimetimą, kaip įvardinti tą senąjį tikėjimą. Ogi, kas gali bebūti paprasčiau – savas tikėjimas. Todėl, reiktų sakyti ne ” Senojo baltų tikėjimo tęsėjai kreipėsi į Popiežių ” O: Savojo tikėjimo tęsėjai ….

 13. Jūra:

  Būtų įdomu, kad kas išmanantis išnagrinėtų anglišką laišką, kuris, mano manymu, neatitinka lietuviško.

  • Skaitytojas:

   Angliškas tekstas lietuvišką atitinka, tik yra nedidelių stiliaus netaisyklingumų. Bet tiek to, svarbu, kad turinys geras. Šiaip aš jų vietoj būčiau paprašęs kokio lietuviškai mokančio italo išversti tai į iškilmingą oficialų itališką stilių. O jei į anglų, tai kad koks išsilavinęs britas suredaguotų.

   • Išsulavinusio žmogaus išversta, nepergyvenkite, lietuviai.

    • Skaitytojas:

     Kad šiaip išsilavinusio, tikiu, bet anglų kalbą mokančio netobulai. Pats pirmas žodis yra „it’s“; tai yra šnekamosios kalbos forma, o oficialiuose raštuose rašoma tik „it is“. Antrosios pastraipos pirmo sakinio nesugebėta išlaikyti vientiso ir nerangiai suskaidyta į du. Ir dar įvairūs stiliaus nerangumai įvairiose vietose. Bet tai, kaip minėjau, nelabai svarbu, nes laiško turinys fantastiškai geras. Maždaug toks geras, kaip kadaise Landsbergio laiškas „Jo prakilnybei“ Gorbačiovui (na, tai, kad jo rusų kalba buvo sklandesnė nei šio laiško anglų, kitas reikalas).

 14. Birutė Bitutė:

  Atvažiavo ir pagadino orą

 15. Žemyna:

  Jei man nepasigirdo (būtent tą akimirką dėmesį atitraukė triukšmas), padarytas itin neskanus ir netaktas, ir fakto iškraipymas, ir nepolitkorektiškas liapsusas: Popiežių oro uoste pasitiko tik Vilniaus rajono lenkų mokyklos moksleivės su tautiniais rūbais. O kodėl Lietuvoje jo nepasitiko lietuviai moksleiviai kartu su kitų tautų moksleiviais (lietuvis, karaimas, totorius, vokietis, ukrainietis, baltarusis, rusas, lenkas – visi su savo tautiniais drabužiais?). Arba pagal parapijas – lietuvių, karaimų, totorių, protestantų, unitų, sentikių, pravoslavų, lenkų. Protokolas dėl saugumo skaičių apribojo – tada galėjo darželinukus tam parengti, iš jų pusės pavojus nekiltų.
  Labai labai tikiuosi, kad mano ausys suklydo. Tačiau jei iš tiesų taip buvo, ir jei tai buvo Varšuvos bažnyčios paliepimas mūsiškei, ar per premjerą perduotas, tai pats laikas Skvernelį STABDYTI. O bažnyčiai tai vėl ženklas rimtai pagalvoti, ar tikrai Dievui tarnauja …

 16. Eugenija:

  Koks ten tikėjimas-Saviveiklininkų būrelis. Dėl savo privačių interesų lankstotės vokiečiam ir šeip jau nagai vadas į save riesti. Raminkitės,

  • ŽEMAITIS:

   Eugenija, pirma suprantamai rašyti išmok, o tik po to pamokslauk.
   Kas tau čia nepatiko – niekaip nesupratau. Gražus, tolerantiškas žestas. Tradicinių baltiškų tikėjimų atstovai gražiai (tekstas tikrai puikus) pasveikino į mūsų kraštą atvykusį Romos Popiežių.
   Gyvename liberalioje tolerentiškoje visuomenėje. Tad pagarbos vieni kitiems demonstravimas yra sveikintinas.

 17. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

  Krikčionybė atsakinga;
  už Prūsijos sunaikinimą;
  už LDK sunaikinimą.
  Dabar, klestint krikščionybei, varoma Tauta iš namų, naikinama ir pati Lietuva.
  Okupacinės krikščionybės rankos kruvinos.

 18. Kemblys:

  Manau, reikėjo kreiptis į Sotvarą, Saulę, Laimą, Giltinę, Marą, Perkūną, Gabiją, Žemyną – visų neišvardinsi…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: