Karščiausios naujienos

Šiandien Lietuvos istorijoje

Kovo 01 d.

1501 m. Lietuva ir Livonija sudarė 10 metų sąjungą, nukreiptą prieš Rusiją.
1581 m. Varšuvos seime priimti Lietuvos vyriausiojo tribunolo nuostatai.
1916 m. Berne prasidėjo Šveicarijos lietuvių konferencija (vyko kovo 1 – 5), kurioje pirmą kartą pareikalauta visiškos Lietuvos nepriklausomybės.
1922 m. Vabalninke, Biržų r., gimė Pranė Jokimaitienė-Aukštikalnytė Lietuvos tautosakininke, poetė, filologijos mokslų kandidatė. Mirė 1989 09 06 d. Vilniuje.
1924 m. Pagiriuose, Čekiškės valsč. (dabar Kauno r.), gimė Kazys Grigas Lietuvos tautosakininkas paremiologas, folkloristikos istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras. Mirė 2002 12 03 d. Vilniuje.

Žemės magnetinis aktyvumas

Planetary K-index 3-day Plot

Dėmesio! Diagramoje nurodomas UTC – pasaulinis laikas. Lietuvos laiką gausime UTC+2 (žiemos laiku) arba UTC+3 (vasaros laiku)

Žemės magnetinio lauko svyravimų indekso skalės Kp reikšmė:
nuo 0 iki 3, – magnetinis laukas ramus;
4 lygis – neramus magnetinis laukas;
nuo 5 iki 9 – magnetinė audra.

SKAITOMIAUSI

Alkas.lt siūlo

„Tautos menta“„Nepriklausomybės sasiuviniai“latviai-butkus3tautosakos-vartai-banerisInformacinai bendradarbiai: eurasiadiary-logo