„Aktualioji istorija“: Ar Gediminą į Lietuvos sostą iškėlė žemaičiai? (video) (15)

Tomas Baranauskas ir Inga Baranauskienė | Alkas.lt nuotr.

Tomas Baranauskas ir Inga Baranauskienė | Alkas.lt nuotr.

Laidoje „Aktualioji istorija“ toliau nagrinėjame Žemaitijos fenomeną Lietuvos istorijoje. Pirmojoje ciklo laidoje aptarėme Žemaitijos veiksnio Lietuvos valstybėje susiformavimą Mindaugo laikais. Šioje laidoje istorikė Inga Baranauskienė pasakoja apie Žemaitijos raidą po Mindaugo mirties, kai Žemaitija, kaip politinis darinys, įžengė į savo brandos laikotarpį ir sugebėjo plėsti savo teritoriją Pietų Kuršo sąskaita.

Ar Traidenis iškilo su žemaičių parama ir ar jis pateisino žemaičių lūkesčius? Kas sieja žemaičius ir jotvingius? Kokia 1279 m. Žiemgalos sukilimo reikšmė Žemaitijai? Kas buvo šaltiniuose minimas „antras žmogus po Lietuvos valdovo“? Kada Žemaitija vėl atsidūrė priešakinėse kovų su kryžiuočiais linijose? Kuo su Žemaitija susijęs Gediminas? Ar Gedimino giminė kilusi iš Žemaitijos? Kieno vestuvėse kryžiuočiai su išdaviku Pelužiu išžudė 70 Lietuvos kunigaikščių? Kokia šio įvykio reikšmė? Kokią reikšmę Žemaitijai turėjo Margiris? Kodėl po Margirio žūties Žemaitijos kunigaikštį pakeitė Trakų kunigaikštis? Kokią reikšmę Žemaitijai turėjo Kęstučio valdymas ir kokią reikšmę turėjo žemaičiai Kęstučiui?

Šie ir kiti klausimai aptariami laidos metu. Laidą veda istorikas Tomas Baranauskas.

Kategorijos: Aktualioji istorija, Alko radijas, Istorija, Kultūra, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .

15 komentarų

 1. Gediminas, kaip submonarchas( Trakų kunigaikštis) paveldėjo valdžią – nei iš pusbrolio, nei iš brolio Vytenio( Vilniaus kunigaikščio – monarcho) ir taip tapo Lietuvos valdovu.

 2. Benediktas Jankauskas:

  Dėkodamas I. ir T. Baranauskams už pastangas propaguoti Žemaitijos istoriją, turiu ir savų pastebėjimų. Neaiškumas, kodėl pakeistas pirminis pokalbio pavadinimas, skirtinas Alkas.lt redakcijai. Dėl Baranauskų pokalbio neaiškumų daugiau: 1) su istorine tiesa prasilenkia Jūsų teiginys, kad „žemaičiai sugeba prisijungti Kuršo Ceklio žemę“, nes yra duomenų, kad Keklio žemė buvo užvaldyta kuršių, – žemaičiai ją siekė susigrąžinti; 2) jei spėjate Traidenį buvus Gediminaičių dinastijos atstovu, tai gal reikėjo nurodyti aiškokai atsekamą žinomų Gediminaičių pirmtaką per moteriškąją pusę – Traidenio žmoną; 3) viso pokalbio metu ausį rėžia žemaičių seniūno institucijos minėjimas Traidenio-Butigeidžio-Liutauro-Vytenio-Gedimino valdymo metu, – tais laikais istorijoje minimos žemaičių kunigaikščių ir karalių institucijos (Butigeidį ir Liutaurą, kurių Jūs net neminite, kryžiuočiai vadino žemaičių karaliais), nekalbant jau apie Gediminą; 4) hipotezė apie Pelužio antpuolio metu suimtą Gediminą atrodo lyg šakėmis ant vandens rašyta, – argi Pelužis su jį globojančiais kryžiuočiais būtų palikę gyvą svarbiausią Pelužio konkurentą ir jų valdų užpuolėją, nusiaubusį Sembą 1283 metais? 5) lyg ir nelogiška nukelti žūdbūtinės kryžiuočių ir žemaičių kovos pradžią iki Pelužio išpuolio, – kaip minėta, Gediminas dėl Sembos užgrobimo kryžiuočiams keršijo jau 1283 m, o žemaičių kunigaikštis Butigeidis (kartu ir LDK) tuo laiku panemuniais įrenginėjo gynybinių pilių sistemą; 6) nelogiškas siekis menkinti Gedimino karinius sugebėjimus, lyg nežinotumėte Gedimino žygių, vaduojant kryžiuočių baigiamą užvaldyti Žemaitiją, jo vadovautą dvieų metų sėkmingą karą su rusėnais Lietuvos pietuose, vėlesnius kryžiuočių tramdymus vakaruose ir šiaurėje; 7) nesuprantama, kam stengiatės įsiteikti Birutę kildindami „iš liaudies“, tuo save artindami prie istorijos klastotojų; 8) pagaliau, visai pamiršote pagrįsti pirminiame pavadinime užsiduotą beveik teisingą teiginį apie iš žemaičių kilusią pirmąją Gedimino žmoną, pimųjų jų sūnų motiną, net neminite antrosios Gedimino pilies ant Jaučakių piliakalnio prie Veliuonos. Matyt, pabūgote pasmerkimo iš `elitinių` Lietuvos istorijos klastotojų.

  • Vytautas Didysis teigė nesant jokios Žemaitijos ir to privalu laikytis (jis tada gyveno, todėl ir žinojo ką kalba):
   “Выдержка из письма Витаутаса 1420 г. Римскому императору Сигизмунду:

   /…/ Sed quod terra Samaytarum est terra inferior ad terram Lythwanie, ideo Szomoyth vocatur, quod in lythwanico terra inferior interpretatur. Samoyte vero Lythwaniam appelant Auxtote, quod est terra superior respectu terre Samaytarum. Samagitte quoque homines se Lythwanos ab antiquis temporibus et nunquam Samaytas appelant, et propter talem ydemptitatem (sic) in titulo nostro nos de Samagicia non scribimus, quia totum unum est, terra una et homines uni.

   EPISTOLA VITOLDI, MAGNI DUCIS LITHUANIAE, AD SIGISMUNDUM, IMPERATOREM ROMANORUM, 11 Martii 1420

   Витаутас объясняет императору Сигизмунду в 1420 г., что значит названия аукштайтов и жемайтов на литовском языке:

   «…вы сделали и объявили решение по поводу Жемайтской земли, которая есть наше наследство и вотчина из законного наследия наших предков. Ее и теперь имеем в своей собственности, она теперь есть и всегда была одна и та же самая Литовская земля, поскольку есть один язык и одни люди (unum ydeoma et uni homines). Но так как Жемайтская земля находится ниже Литовской земли, то и называется Жемайтия, потому что так по-литовски называется нижняя земля (quod in lythwanico terra inferior interpretatur). А жемайты называют Литву Аукштайтией, то есть верхней землей по отношению к Жемайтии. Также люди Жемайтии с древних времен называли себя литовцами, и никогда жемайтами (Samagitte quoque homines se Lythwanos ab antiquis temporibus et nunquam Samaytas appelant), и из-за такого тождества мы в своем титуле не пишем о Жемайтии, так как все есть одно – одна земля и одни люди.»
   http://www.lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?f=48&t=2950
   Laikas baigti tas kalbas apie visokias žemaitijas, tuo labiau, kad Žiemgalių genties žemėse žodis žemaitis yra keiksmažodis.

   • Beje, čia labiau panašu, kad Vytautas kalba apie Sembos (Sambos), Sembyčių žemes, kurias tais laikais Vytautas, iki tol ir Kęstutis, laikė savo tėvonija. Čia greičiausiai Žemaitiją reiškia tik žodis “Szomoyth” skambantis. Tiesa jis labiau panašus į žodį „žmones, žmonys, šimonys, čiamonys“ – šišioniškiai, juk toks žodis tuo metu be abejonės jau turėtas.

   • Iš Laiško teksto akivaizdu, kad Vytautas, kaip minimum dabartinę Kaliningrado sritį laikė Žemutine Lietuva, įskaitant ir Klaipėdą, ir po Žalgirio pergalės reikalavo grąžinti Lietuvai kaip jo tėvoniją. Tačiau, kaip žinoma, Lenkija su karaliumi Jogaila su tuo nesutiko ir ją paliko Ordinui, netgi Klaipėdos netidavė. Tuo Lenkija užsitikrino Ordino palaikymą tramdant Lietuvą. Tad praktiškai Lietuvai po Žalgirio galutinai atiteko tik dabartinė Lietuvos Užnemunė. Nors Vytenis Užnemunę dar buvo išlaikęs Lietuvos priklausomybėje, tačiau po jo jau nepajėgta atsilaikyti prieš Ordino ir Mozūrų spaudimą.

  • Tomas Baranauskas:

   1) Nėra jokių duomenų apie “žemaitišką” Ceklio žemę iki jos prisijungimo prie Žemaitijos; 2) Traidenis nebuvo Gediminaičių atstovas ir mes to nespėjame; 3) institucijos įvardijimas yra sąlyginis, kaip buvo vadinama lietuviškai neaišku; 4) kilmingus belaisvius būdavo įprasta leisti išpirkti, išpirka būdavo didelė; 5) Gediminas niekam nekeršijo 1283 m. ir apskritai nėra jokių jo veiklos požymių tuo laiku; 6) laidos tema nėra Gedimino žygiai pietuose; 7) Birutė nekildinama iš liaudies; 8) Jaučakių piliakalnyje stovėjo Paštuvos pilis, nesusijusi su Gediminu labiau, nei bet kuri kita Žemaitijos pilis.

   • Benediktas Jankauskas:

    T, Baranauskui. 1) A. Bilenšteinas ir H. Lovmianskis Keklio kraštą priskyrė Žemaitijai. Plačiau žiūr. „Voruta“ 2013, Nr. 11 (775). S. Daukantas teigė, kad 1225 m. Kuršas priklausė lietuviams. 2) tebūnie taip, jei šitaip interpretuojate. 3) tuo laiku valdovai Lietuvoje ir Žemaitijoje buvo vadinami kunigaikščiais, o didieji ir karaliais. Žiūr., kad ir A. Nikžentaičio „Žemaičių kunigaikščiai“, 1993. 4) žinome apie Kauno pilies gynėjo Goštauto išpirką, tad kaip nežinotume apie Gedimino išpirką, jei tokia būtų buvusi. 5) anot J. Lipovkos 1283 metų pradžioje Gediminas su 800 lietuvų ir žemaičių raitelių įsibrovė per Kuršių neriją į Sambiją, nuniokojo žemės Abend, Pubetin ir Povand, sutriuškino kryžiuočių būrį ir sugrįžo atgal. Tada užmušta 150 krikščionių. Plačiau žiūr. žurnale „Žemaičių žemė“, 2016,Nr. 3 (101), p.32-35. 6). Pakanka Gedimino žygių ir vakaruose bei šiaurėje; beje, apie tai yra rašiusi ir I. Baranauskienė. 7) perklausykite, ką sakė I. Baranauskienė. 8) paskaitykite 5 punkte minėtą straipsnį.

 3. Panašu, kad tai yra vienas iš plačiai vykdomų Lietuvos senosios istorijos užkapstymų. Pajutus naujos valdžios – Karbauskio, Skvernelio, Matjošaičio, kitų ikikarinę Lietuvos vasalavimo Lenkijai politikos kryptį, šią tarnavimo giesmelę prisiminė plačiu unisonu. Savukynas prisirankiojęs Lietuvos istorijos įvykių – ir toliau juokelius per TV “provija”, Niktažentaitis – atsilaisvinusius Gedimino “įmontavimo” Lietuvos istorijon varžtelius priveržinėja, Baronas apskritai Pilėnų pelenus išpusto, o Zabiela piliakalnių metais juos rankiot griebiasi kaip Žemaitijos. Bumbliauskas lyg viso to chorvedys Lenkijos ordinus žėrina, tiesa, Lenkijos ordinavimo nepastebėtas neliko ir Gelūnas, kai, ministraudamas kultūroje, Oskarą Milašių aklinai uždengė Česlovo Milašiaus portretu…

 4. Benediktas Jankauskas:

  „tikrajam lietuviui“: po pergalės Žalgirio mūšyje Vytautas, turėdamas ir Jogailos pritarimą, siekė susigrąžinti jų abiejų po keletą kartų kryžiuočiams užrašytas Žemaitijos dalis: pirmiau iki Dubysos, vėliau iki Nevėžio. Norėdamas pagrįsti savo siekį, Vytautas turėjo kažkuo remtis. Taip jo, o gal jo pavaldinių galvose, gimė jūsų minimas, dabartinių istorikų eskaluotamas Vytauto laiškas. Dėl Sembos Vytautui galėjo būti žinomas Adomo Brėmenaičio teiginys, jog Semba X a. gale buvo Žemaitijos sudėtinė dalis. Vytautas tai galėjo girdėti ir iš savo protėvių. Žinotina ir tai, kad visą Žemaitiją kartu su Lietuva Mindaugas žadėjo dovanoti kryžiuočiams tik po jo mirties. Apie Žemaitijos ribas galite skaityti straipsnį „Kokios yra istorinės Žemaitijos ribos“, žurnale „Žemaičių žemė“, 2013, Nr.3.

 5. Elgetas:

  As kaip tas Cepajevas” viduriais jauciu, bet negaliu irodyt” kad buvo ALKAI, o ne alkas.Pries Horodles Unija, visa Lietuvo kariuomene susirado saltinuota neuzsalanti upeli
  ir visi isimaude.Kokiu dar reikia irodymu ?
  Alkuos butinas neuzalantis Zemynos krutines vanduo

 6. Elgetas:

  Gleb- GLEBYS-globejas, valdovo ipedinis, pavaduotojas, ne Gedemino sunus rusas
  ” Ziuri ie nemato,kalauso bet negirdi”- o jeigu maro ir girdi- savo protu netiki
  ..atejau netikelaim akis prakrapstyt,,,

 7. Elgetas:

  Dus- skalvis. Dusia, Dusios ezeras, skalviu ezeras.
  Vithawdus magnus Dux- priedo dar i mozuru tikybos, nori sudegti po mirties.
  Ne vardas, o runu kratinys

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: