A. Liekis. Kai kurie paaiškinimai prof. A. Nikžentaičiui ir jo draugams, perskaičius straipsnį „…Trijų raidžių detektyvas…“

Algimantas Liekis, www.alkas.lt
2018-02-28 23:19:41
Algimantas Liekis | Alkas.lt nuotr.
Algimantas Liekis | Alkas.lt nuotr.

Kai kurie paaiškinimai prof. Alvydui Nikžentaičiui bei jo draugams, perskaičius straipsnį „…Trijų raidžių detektyvas, arba kaip lietuvių diplomatai lenkus išmaudė“ ( 15 min. 2018 02 28)

Iš pradžių pamaniau, kad tai kokio nemokšos, nepriklausomos Lietuvos, lietuvių Tautos išdavikėlio sapaliojimai. Bet, Jūs, profesorius… O gal Jūsų vardu koks Putino gerbėjas pasinaudojo? Sunku patikėti, kad Jūs neskirtumėte „tautinės mažumos“, nuo „tautinės bendrijos“. Kadangi Lietuvoje nėra nė lopinėlio svetimtaučių etninių žemių, tame tarpe ir lenkų, tai ir jie sudaro Lietuvoje tik „tautinę bendriją“. Kitas dalykas su Lenkijai priklausomos Palenkės lietuviais (Suvalkų, Seinų ir kt.) – jie yra Lenkijoje „tautine mažuma“, nes gyvena savo, lietuvių Tautos, etninėse žemėse. O „tautinėms mažumoms“, kaip ir visose demokratinėse valstybėse, svarbu sudaryti vienodas sąlygas su suverenu, sudaryti sąlygas joms greičiau integruotis į suvereno sukurtosios valstybės gyvenimą, perimti, įsisavinti ir kultūrines vertybes, tame tarpe ir valstybinę – lietuvių kalbą.

Nei lenkai, nei lietuviai, rusai ar kitos „tautinės bendrijos“ nereikalauja pakeisti valstybės, kurioje gyvena valstybinę kalbą“ sulenkinti, sulietuvinti anglų, vokiečių ar kitų valstybines kalbas.

Kuo remdamasis, rašytojau A. Nikžentaiti, teigi, kad tie tavo lenkai „anksti atsisakė teritorinės autonomijos siekių…“? O kas ir kada jiems ją buvo suteikęs? Juk puikiai žinai, kad net Lietuvos Statutai lenkus įvardindavo svetimšaliais ir draudė jiems net žemes pardavinėti. Ir net Suvalkų, Augustavo ir kitose buvusiose lietuvių žemėse. Ir Vilnius nuo amžių Lietuvos sostine tebuvo. Tik tas mūsų Tautos išgama Juzefas Pilsudskis, tapęs Lenkijos viršininku ir diktatoriumi, su savo gaujomis buvo okupavęs ir aneksavęs mūsų amžinąją sostinę Vilnių. Bet joks okupantas, kaip ir vagis ar plėšikas neįgauna teisių į pagrobtąjį turtą. Neįgavo jų  ir lenkų ordos, kaip ir jų kolonizatoriai. Tad ir kalbos apie „autonomiją“ – tai tik senų agresorių ir jų batlaižių svaičiojimas. Tiesa, „autonomininkų“ tarp Lietuvos išdavikų netrūko niekada. Jau Antrojo pasaulinio karo pradžioje (1939 m. pabaigoje) grupė lenkų vadų iš Londono buvo nuvykę į Kremlių pas „tautų tėvą“ Staliną su pasiūlymu paskelbti rytų Lietuvą „lenkų tarybine respublika“, prijungus prie jos dar TSRS okupuotąją Lenkijos dalį. Bet Stalinas turėjo savo planus dėl Lietuvos kaip ir kitų Baltijos šalių. Jis tik po karo Rytų Lietuvoje ėmė, kaip ir J. Pilsudskio laikais naikinti visa kas lietuviška, masiškai steigė lenkiškas mokyklas, nes lenkinamas kraštas lengvai ir rusėjo.

Prasidėjus Atgimimui, rytų Lietuvos lenkai ir sulenkėjusieji, susiejusieji, vadovaujami vietos lenkų stalinistų, vėl bandė įsmeigti peilį į Laisvėn pakilusios lietuvių Tautos nugarą: kartu su bolševikais iš Kremliaus ir lenkų šovinistais iš Varšuvos ėmė grasinti, jei Lietuva pasiskelbs Nepriklausoma, tai lenkų „daugumos“ Rytų Lietuva atsiskirs, pasiskelbdama Lenkų autonomine respublika ar prisijungs prie Baltarusijos ar TSRS. To krašto lenkai ir sulenkėjusieji liko ištikimais TSKP ir po LKP atsiskyrimo, persitvarkymo į savarankišką LKP, pasisakančią už Nepriklausomą Lietuvą. Juos rėmė ir Varšuva.

Būsimasis Lenkijos prezidentas Aleksandras Kvasnievskis net pasirašė su Lietuvos Nepriklausomybės išdaviku Mykolu Burokevičiumi (LKP ant TSKP platformos pirmuoju sekretoriumi) bendradarbiavimo sutartį. Rytų Lietuvos lenkų – bolševikų veiklai vadovauti iš Kremliaus buvo atsiųstas TSKP CK sekretorius Olegas Šeninas. Bet mūsų Nepriklausomybę ir „teritorijos vientisumą“ išgelbėjo stalinistų ginkluoto pučo 1991 m. rugpjūčio 19-22 d. pralaimėjimas Rusijos demokratinėms jėgoms, ryžtingi  pirmojo Rusijos Federacijos prezidento Boriso Jelcino veiksmai: uždraudimas TSKP, KGB, pučo organizatorių areštai. Gelbėdamiesi nuo galimų areštų pabėgo iš Lietuvos ir „ištikimieji TSKP“ – stalinistai, o su jais ir daugelis „brolių lenkų“, „autonomininkų“.

Bet aš nenorėčiau tikėti, kad, rašytojau, to nebūtum žinojęs. Beje, nepalaikyk nekuklumu, visa tai bene prieš penketą metų buvau aprašęs savo knygoje „Svetimi lietuvių namuose“ (2014 m., 662 p.), o apie rytų Lietuvos lenkus – bolševikus dar 1996 m. knygoje – „ LKP agonijos kronika.T.1 (344 p.)“.

Tad, atleisk, užtat man ir atrodo gan juokingas tas tavo rašinys, lyg kokio sovietmečio klerko, kuriam už visa svarbiau buvo įsiteikti partinei valdžiai. Tu puikiai žinai, kad tikra draugystė įmanoma tik tarp lygių partnerių,  vienodai vienas kitą gerbiančiųjų. Lietuvių Tauta – nebe baudžiauninkų tauta, o savarankiška istorijos kūrėja. Rimtų rašinių iš tavęs besitikintis –

Dr. Algimantas Liekis

Siūlomi vaizdo įrašai:

ALKO TURINYS

Pastabos 1 759

 1. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com says:

  Tiesiog pagarba autoriui dr. Algimantui Liekiui.

  Kartu primenu, kaip jau ne kartą esu rašęs, kad Lietuvos pranašas Oskaras Milašius savo knygelėje “Trečdalis atskilusio mėnulio virš Lietuvos” yra parašęs, kad jeigu Lietuva nori išlikti kaip Valstybė, tai pirmiausiai ką reikia daryti tai: NESISIDĖTI SU LENKAIS.

 2. Antanas St. says:

  Ačiū, Daktare, už nuostabų straipsnį! Pagarba Jums! O tokiems kaip nikžentaičiai, jei jie tik netarnauja kitų valstybių nacionalšovinistams (?), reikėtų pasitikrinti sveikatą pas psichiatrą. Beje, tinklapių redaktoriams reikėtų atsakingiau žiūrėti į visokių nikžentaičių “opusų” publikacijas, nes jos klaidina nelabai išprususius skaitytojus ir kiršina tautas.

 3. LosAngeles says:

  Cha cha, geru stiliumi niekseliui i ‘snuki’… Ypac gerai skamba ‘..Kuo remdamasis, rašytojau A. Nikžentaiti, teigi, kad..’ Nu tikrai rasytojas. Ir panasu parsidaves, nes kas bent kiek domisi puikiai zino is kur atsirado ‘lenkai’ Lietuvoje. Ypac pasiklausius ju pavardziu 🙂 Jau nekalbant apie savoku ‘tautine mazuma’ ir ‘tautine bendrija’ pastovu ‘sumaisyma’. Suprantama, PROFESORIUI tai atskirti yra per daug sudetinga, cia tikrai ne kiekvienam… Visada kyla klausimas is kur tokie ‘rasytojai’ atsiranda? Zmogus negali buti nevisprociu, siaip ar taip profesorius. Kas lieka? Arba ‘gauna i letena’, arba idejinis Lietuvos nekentejas…

  • Antanas St. says:

   Įdomu, ką šiuo klausimu mąsto mūsų šaunieji “kompetentingi organai”? Manau, kad šito, atsiprašant, istoriko veiklą reikėtų įvertinti pagal LR Baudžiamąjį Kodeksą, nes tik aklas negali matyti, kad jo publikacijos – tai lietuvių ir lenkų tautų kiršinimas!

  • Pikc says:

   “Arba ‘gauna i letena’, arba idejinis Lietuvos nekentejas…” – na, viens kitam netrukdo, kaip sako. 🙂
   O prof. A. Liekiui – pagarba!

 4. aha says:

  Įdomu, prie kokios valdžios Nikžentaitis tą savo profesūrą gynėsi ir kokia tema? Čia, matyt, kaip ir Bumblauskas… Pagarba A.Liekiui – tiksliai į taikinį…

  • JUOZAS says:

   gerbiamieji, primenu, kad A.Nikžentaičiui valstybės 100 – jubiliejaus proga seimo valdyma įtekė valstybinį apdovanojimą. Taigi, gerbiamieji, mūsų priešų (o gal ir kvailių) pakanka ir ten. Juk šitas niekšentaitis garsiai sakė, kad jam už Vasario – 16 mielesnė šv.Valentino diena. Tai kurių galų tokią dieną mūsų valdžios buduliai jam kone per prievartą kiša apdovanojimą ? O jis, kaip minimum, turėjo apdovanojimo atsisakyti…

   • Pikc says:

    Na, kadangi jau Brancovskają “už nuopelnus Lietuvai” apdovanojo, tai Nykrzentaiczio tiesiog būtų griekas neapdovanoti. 🙂

    • Tvankstas says:

     Brancovskajai už “Lietuvą be lietuvių”, užbėgusiai M. Suslovui už akių ar davusiai genialią mintį, įrodė, kad lietuvių genocidas yra teisiškas teisingas pagal Lietuvos valdžią XXI amžiuje.
     Nykrzentajcis’ui neduoti apdovanojimo – tai supykdyti Lenkiją ir dar Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio proga, tai dar nepriims vaivadijos teisėmis sekančiame šimtmetyje, o norisi kuo griečiau Lietuvos elitui, tik štai runkeliai nesupranta ir nesupras…

  • Toto says:

   Jei gerai prisimenu, tai Gedimino tema, dar ir knyga 90 aisiais buvo…

 5. kaunietė says:

  Ačiū autoriui už puikų ir drąsų straipsnį. Lenkai visada gerbia tik tokį pat nacionalistą, kaip jie. Tad jei mes jiems padlaižiausim, tai ir būsime tik batų valytojais ir jie į mus žūrės kaip į vergus. Vienas lenkas, profesorius, pasakė, kad jis atvykęs į Vilnių, nori matyti čia Lietuvą, o ne Lenkiją ir taip pat, pirmą kartą išgirdau iš lenko, kad jis pripažįsta, kad Lenkija buvo okupavusi Vilnių.Tai buvo pirmas kartas per mano istorikės gyvenimą, o su lenkų mokslininkais teko daug bendrauti. Taigi, ir lenkų pusėje atsiranda protingų ir garbingų žmonių, gaila, kad Lietuvoje profesoriai nusišneka.

  • Antanas St. says:

   Man, istorikui, taip pat kabai keista girdėti, kai sakoma, kad Pietryčių Lietuva nebuvo Lenkijos okupuota (?!)… Tai kaip tada vadinti svetimos valstybės kariuomenės neteisėtą įvedimą į kitos valstybės teritoriją? Gal humanitarine pagalba? Lietuviškų etninių žemių – Suvalkų trikampio bei Vilniaus krašto – prijungimas prie Lenkijos buvo broliškos lenkų tautos humanitarinė pagalba vargstančiai lietuvių tautai?! Kažkoks marazmas…

   • jurgis says:

    riboto kontingento įvediomas siekiant užtikrinti čia gyvenančių tauitinių mažumų teises ir laisves… taigi tas pats ir šiandien…

    • Antanas St. says:

     Pirma. Kokios dar Lietuvoje mažumos? Lezbos ir pydarai? Antra. Kieno teisės ir laisvės buvo pažeidžiamos tik atsikūrusioje Lietuvos Respublikoje? Trečia. Kas sulaužė 1920 metų Lietuvos-Lenkijos taikos sutartį? Lietuva? Ar pats tikrai esi toks kvailas, ar tik tokiu apsimeti?! O gal pats esi Tomaševskio giminaitis ar draugas? Na, tada viskas aišku. Tada rašyk savo kvailus komentarus į lenkiškus ar rusiškus tinklapius ir neteršk “Alko”! Dobrze? Dziękuję!

     • Pikc says:

      Nesupratote sarkazmo. 😉
      Bet dėl šiandien “jurgis” yra visiškai neteisus, nes lygina svetimos kariuomenės įvedimą PRIEŠ vietinių gyventojų valią su sąjungininkų kariuomenės dalinių įvedimu PAGAL vietinių gyventojų valią (jau nekalbant apie tai, kad šiuo atveju apie jokias “tautines mažumas” ir jų “teises” net kalbos nėra). Aišku, jeigu kacapstano bazės kažkam yra “arčiau dūšios” – tada kitas reikalas. 😉

 6. Kad nėra Lietuvoje jokių kitų tautų, išskyrus lietuvius, nes nėra kitų tautų žemių, tai žino visi.
  Todėl nėra ir tautinių mažumų.
  Bet straipsnio autorius išranda kokias tai “tautines” bendrijas.
  O ką reiškia žodis bendrija:
  https://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/B/bendrija
  Bendrija yra įstaiga, organizacija, kurią reikia įsteigti, užregistruoti jos įstatus ir veikti pagal juos.
  Pvz., privažiuoja iš kitur kitakilmių, kurie nori prisiminti Tėvynę, dainas, kalbą. Tai jie ir susiorganizuoja tokią bendriją, kurioje kiek tai prisimena savo buvusią kultūrą, su ja supažindina vaikus.
  Bet jei jie čia apsigyveno visam laikui, tai per laiką, per kartas įeis į lietuvių tautą, sulietuvės, priims vietinę tvarką, kultūrą.
  Arba išvyks kitur.
  Tai patvirtina ir LR Konstitucija:
  LIETUVIŲ TAUTA
  – prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,
  – jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,
  – šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,
  – išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,
  – įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,
  – puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,
  – siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės,
  atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ
  I SKIRSNIS
  LIETUVOS VALSTYBĖ
  2 straipsnis
  “Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai”.
  T.y. Lietuvos valstybė yra lietuvių tautos.
  4 straipsnis
  “Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus”.
  Taigi tauta, o ne tautos.
  14 straipsnis
  Valstybinė kalba – lietuvių kalba.

  Ir tik straipsnyje, kur rašoma ne apie tautą, o tiesiog apie valstybėje gyvenančius žmones – jų galimybes valstybėje, paskutiniu punktu užsimenama:
  II SKIRSNIS
  ŽMOGUS IR VALSTYBĖ
  37 straipsnis
  Piliečiai, priklausantys tautinėms bendrijoms, turi teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius.
  Taigi: jei tu esi narys tam tikroje įstaigoje, kuri vadinasi bendrija, puoselėjanti tam tikros, pasaulyje esančios, tautos kultūrą, tai jiems yra tai leidžiama įstatų nustatytuose rėmuose.
  Bet ne daugiau.
  Ir jie, kad ir būdami kitakilmiai, kitakultūriai, kitakalbiai, kol nesusilietuvins, jokiu būdu negali būti laikomi etnosu, t.y. tais, kurie čia gyvena nuo amžių amžinųjų, kas yra tik tauta, t.y. Lietuvoje etnosas yra tik lietuviai.

  Išvada: neleistina vietoj tautinių mažumų tą pavadinimą pakeisti tautinėm bendrijom, kas būtų iš esmės tas pats
  pripažinimas, jog toks etnosas egzistuoja.

  Dar būna tokių variantų, kada kitakultūrius, kitakalbius ir pan. pavadina kitataučiais.
  Gerai apie tai yra pasakęs R.Maceikianec:
  “Netiesą kalba Lenkija, kad mes iš kažkur atkeliavom.
  Neteisingai mąsto lietuviai, kurie mano, kad jei mes kalbame lenkiškai, tai esame kažkaip susiję su Lenkija. Jei mes nuo amžių šioje vietoje gyvenom, jei čia Lietuvos žemė, vadinasi, mes niekad negyvenom Lenkijoje. Tai kokiu būdu mes tapom lenkais? Mes galėjom būti tik sulenkinti.
  Mūsų šaknys čia. Čia mūsų Tėvynė.
  Tad mus reikia vertinti kaip savus. Ir nesieti mūsų su Lenkija. Kai Lietuvoje svečiavosi popiežius, jis pasakė, kad mes esame lenkų kilmės lietuviai. Paskui visi pradėjo kartoti, kad mes lenkų kilmės lietuviai. Tačiau ką reiškia žodis „kilmė“? Jis rodo, iš kur žmogus atkeliavo. Jei sakoma „lenkų kilmės prancūzas“, suprantam, kad jis atkeliavo iš Lenkijos, emigrantas. Tačiau mums tai netinka – mes iš niekur neatkeliavom.
  Mums geriausiai tiktų apibrėžimas – lenkakalbis lietuvis.
  Pagal pilietybę, politine prasme ir pagal kilmę”.

  • Antanas St. says:

   Logiška!

  • Žemyna says:

   yra pasirinkimas: kitatautės/kitakalbės grupės, arba tiesiog kitataučia/rusakalbiai/vengrakalbiai/linkakalbiai ir t.t. piliečiai arba jų bendruomenės. bendrija trumpesnis, patogesnis žodis.
   O dėl paties žodžio netinkamumo, tai žodynas kitaip teigia:
   bendrijà sf. (2)
   1. DŽ kokio nors bendro tikslo siekiantis susivienijimas: Buvo pasirašyta sutartis dėl vadinamosios Europos gynybinės bendrijos sp.
   2. draugija: Kur daug bendrų, bus bendrijà J. Bendrija sugrįžo namo į pilį V.Piet.
   3. žr. bendruomenė 2: Girininkijos ežere didysis plukenis sudaro beveik grynas bendrijas rš.
   4. draugystė: Kai susipažįsti, tuoj ir į bendri̇̀ją sueini Lkč.
   Taigi, bendrija turi ir kitų reikšmių: ir susivienijimas, ir draugija, ir bendruomenė, todėl nė viena iš šių reikšmių neatmestina, nebent norėtume užkirsti kelią tiems, kas per visą gyvenimą taip ir neišmoko valstybinės kalbos ir dėl to jaučiasi „mažuma”. Gal ir teisingai jaučiasi, nes tokių negabių tikrai nedaug, tokių negabių sunkiai rasi… Nebent nenusikratytos psichologinės problemos veikia lyg stabdis galvoje.

   • Žmonių bendruomenės bendrija nereiškia – žr. ką rašo.
    Dar Bendrinės lietuvių kalbos žodynas:
    bendrijà dkt. (2)
    1. kokio nors bendro tikslo siekiantis susivienijimas, draugija ar grupė: Lietuvõs krikščiónių studeñtų bendrijà. Sõdininkų [daugiabùčių namų̃ gyvéntojų] bendrijà. Stei̇̃gti [įregistrúoti] bendri̇̀ją. Susibùrti į̇̃ bendrijàs. Bendri̇̀jos núostatai [valdýba].
    2. viename plote augančių ar gyvenančių augalų ar gyvūnų visuma: Bendri̇̀jų kaità. Bendri̇̀jos struktū̃ros formãvimasis. Bendri̇̀jos sudėti̇̀s – tai̇̃ tiesióg jojè gyvẽnančių rū́šių są́rašas. Ryškiáusias daugumõs gamti̇̀nių bendri̇̀jų brúožas – jų̃ dinamiškùmas.
    http://bkz.lki.lt/?pg=c

    • Žemyna says:

     Mano pavyzdys iš Didžiojo LKŽ, t.y. akademinio žodyno, kur sukauptos visos buvusios ir esamos reikšmės,.

     • Tai perskaityk lkz.lt 3. reikšmę apie bendruomenę.
      Ir pamatysi – tai ne apie žmonių bendruomenę.

     • Žemyna says:

      Visas jas nukopijavau ir įdėjau į savo 2018 03 02 19:46 komentarą:
      2. draugija: Kur daug bendrų, bus bendrijà J. Bendrija sugrįžo namo į pilį V.Piet.
      Žodžių ir sąvokų reikšmių dėl savo profesijos privalėjau nepainioti – toks darbas, tokia profesinė pareiga…
      3je reikšmėje tikrai ne apie tai kalbama. Aš tik dėl išsamumo visas nukopijavau ir visas čia sudėjau.
      Tačiau, jei neįtikinau, nekreipkite tamsta dėmesio – tai tik komentaras… Juk yra ir kitų galimybių kitataučius vadinti. Juolab taip organizuotus. Taigi, dar sykį atsiprašau. kad čia atrašiau.

     • Nei jokie jie ne kitataučiai.
      Skaityk viską iš naujo.

     • O, kad juos kas tai organizuoja, tai nėra tautos požymis – žulikų organizacijos irgi yra (žr. žodžio bendrija prasmes).

 7. Antanas St. says:

  “Alkas” blokuoja mano komentarus!!! Graudu… Gal reikės pradėti rašyti į kokį nors “Kurjer Wilenski”?…

 8. Matas says:

  Ačiū gerbemam A.Liekiui…Gal kas galit pasakyti kurem portale apsireiškė niekšentaitis.

 9. markas says:

  Užėjau paskaityti tą niekinę rašliavą 13 min. Patiko kai kurie komentarai, demaskavę nik6entai2io paskleistą brudą – pabandžiau dėti pliusus. Visur eina kaip minusas.

  • Antanas St. says:

   Nesisielok, gerbiamasis! Manau, kad Aukščiausias Protas viską mato, taigi visi gaus to, ko nusipelnė…

   • markas says:

    Irgi ta pati istorija su pliusavimu? Vyliausi, kad gal tik man.

    • Antanas St. says:

     Parašiau oficialų laišką “15min” redakcijai su prašymu nepublikuoti visokių nikžentaičių nesąmones, kurstančias tautinę nesantaiką, bet jokio atsakymo negavau. Na, kaip sakoma, atsakymo nebuvimas taip pat yra atsakymas. Dabar man aišku, ką atstovauja “15min”.

    • markas says:

     Turiu pasiaiškinti. Šiek tiek suklydau dėl minusų 15min portale komentarų vertinime. Pripratęs kaip delfyje – prie nykščio į viršų – teigiamų įvertinimų suma, prie nykščio į apačią – neigiamų suma. Todėl 15min portale skaičių sumą prie žemyn rodančio nykščio palaikiau minusais, o pasirodo, jei skaičiaus žalia spalva – teigiami, jei raudona – neigiami. Tad mano pliusavimai visgi atspindėti kaip teigiami. Išeina, apkaltinau kaip ir neteisingai juos. Aišku, tai menkniekis, bet teisybės dėlei verta prisipažinti.

  • Kažin says:

   Nikžentataitis apskritai ten – tose 15 min. rodo “profesoriaus” lygį… 1994 m. Lietuvos ir Lenkijos Respublikų sutartį laiko tarpvalstybine sutartimi, kai jos šalimis aiškiai yra įvardintos Respublikos, o ne valstybės. Be to, Vilnius su Varšuva įvardijamos, kaip geografinės Lietuvos ir Lenkijos sostinės. Kai Konstitucijoje (17 str.) aiškiai yra pasakyta, kad Vilnius yra Lietuvos valstybės sostinė. Žodžiu, šios sąvokos pavartotos tokiu statusu kuomet sakome – Telšiai Žemaitijos sostinė. Ir tai kalba profesorius – tame įžvelgtinas piktybiškumas naudojantis profesoriaus vardu. Prokuratūrai ginant viešąjį interesą derėtų imtis ikiteisminio tyrimo. Jeigu dėl seksualinio priekabiavimo profesoriai čiumpami, tai kodėl to nesiėmus dėl profesoriaus piktnaudžiavimo žiniasklaidoje naudojantis savo padėtimi.

  • Žemyna says:

   Taip, tai to portalo ypatybė – po kai kurių temų straipsniais niekaip pliuso neuždėsi komentarui, neigiančiam autoriaus nusitroliavijas… Neaišku, ar tai portalo pastangos, ar jie nepastebi, jog ten jau svetimi piršteliai prikišti…

 10. BrAnys says:

  Visoj rašliavoj nors vienas protingas straipsnis.Pagarba.

 11. markas says:

  Ką tik perskaičiau V. Pranckiečio kalbą Lenkijos seime. Apakęs. Niekinau šį veikėją, bet po kalbos, kurioje išvardino lenkų bendrijai Lietuvoje suteiktas geriausias pasaulyje sąlygas, nebežinau, kaip reaguoti dūšioje. Pvz., vienas iš fragmentų: “Norėčiau pabrėžti, kad Lietuva yra vienintelė valstybė pasaulyje, žinoma, neskaitant Lenkijos, kurioje lenkų tautybės asmenims užtikrinamas švietimas lenkų kalba nuo darželio iki aukštosios mokyklos.” Galvoju, gal portalas, kuriame skaičiau, šposina… Bet yra ir lenkiškas vertimas.

  • Antanas St. says:

   Markai, kad taip ir yra!!! Nei mūsų rusai, nei gudai, nei žydai, nei totoriai, nei karaimai, nei vokiečiai, nei kiti neturi tokių šiltnamio sąlygų Lietuvoje kaip mūsų “lenkai”. Tai kažkas sveiku protu nesuprantamo!!! Kažin, kuo tie “lenkai” geresni už kitus Lietuvos piliečius?!

   • Žemyna says:

    Būtent, ir būtent skurdžiuose Vilnijos rajonuose (valdomuose kieno?), kur lietuviškos mokyklėlės uždarinėjamos, nes į lenkų mokyklas užsirašantiems lietuviukams skiriama įvairi parama ir jiems patiems, ir jų tėveliams. Mokyklėlės viena po kitos uždaromos, o lenkakalbės plečiamos, ir vėl kartojasi dirbtinio tarpukario „lenkų” dauginimo istorija…
    Dar suprantama, kai sovietmečiu baltarusiai lenkais užsirašydavo. Ypač po karo, kai tai buvo vienintelis šansas „repatrijuoti” į Lenkiją, nes ten, palyginti su mumis, buvo „Vakarų rojus” – buvo paliktas privatus smulkus verslas ir ūkis. Tačiau šiandien, kai sienos atviros, jei jau visi tokie lenkai, tai ko čia tūnot, ko nelekiat į „tėvynę”? Nes Lenkija nelabai nori įsileisti? Nes jai reikia, kad čia būtų tie, kuriais vėl pasinaudos progai pasitaikius? Lygiai taip pat jai jų nereikia, kaip po karo nereikėjo – tada nė už ką nepripažino jų lenkais… Bent jau iš žmoniškumo būtų įsileidusi, kad jiems bent šiokia tokia laisvė būtų, lyginant su SSSRu…

  • Gustavas. says:

   Įsėdai Markai į vaikišką vežimėlį. Tokia kalba leidžia suprast, kad gatvių pavadinimai, abėcėlės išniekinimas, dvikalbystė ir raštvedyba, teisingiau lenkaklbystė ir lenkraštvedyba savibledos koridoriuose garantuota. O gi kaipgi kitaip, jei lenkų kalba nuo darželio iki aukštosios mokyklos.Ne veltui juos mokome lenkiškai, žinom, kad patys ketvirtadalį Lietuvos atiduosim. Už tai Varšuvoje net atsitoje ploja.

   • Antanas St. says:

    Nemaniau, kad nusirisime ligi tokio savęs kaip tautos negerbimo. Ne valstybė, o kažkas sveiku protu nesuvokiama… Visiškas pypiecas…

    • Kažin says:

     Čia ne mes nusiritome, o daugiausiai Matjošaičio Kauno rinkta valdžia…

     • Pikc says:

      Bet ir sunku tiems kompleksuotiems nabagams turėtų būti – matyt, dėl to ir lenda visur dėl savo nepilnavertiškumo virkauti. 🙂
      Taip ir užvers kanopas tas vargšelis “kažin” savigailoj dėl Kauno paskendęs – o juk galėjo normalus žmogus būti… 😉

     • Kažin says:

      Nedyvai tai girdėti iš “normalaus Varšavsko – Kremliovsko žmogaus”…

      Bet jau yra ir nusikalstamos sudėties požymių…

     • Nekreipk dėmesio į neįgalų.

   • markas says:

    Pirmam įspūdžiui praėjus, įvertinus visus už ir prieš, perskaičius skeptiškus komentarus, galiu pasakyti, kad trumpam buvau apžavėtas. Manau, kad gėdinga yra Seimo pirmininkui duoti tokią lyg nuveiktų darbų ataskaitą kitos valstybės seime. Reikėjo iš viso nekalbėti apie Lietuvos lenkus. Jei mini juos, reiškia jautiesi kaltas, reiškia, priimi giliai lenkų pretenzijas, nesijauti teisus. Bet turite pripažinti, daugelis laukė iš viso priešingos kalbos – saviplaka ir teisinimusi persunktos. Pst.: Tuo ir vertingi yra komentarai, kad leidžia fiksuoti natūralias nesuvaidintas pirmines žmonių emocijas.

    • Pikc says:

     Kalbant apie Pranckiečio ataskaitą lenkams, krito akin dar keletas dalykų. Pirmiausia, trynimasis lenkams aplink, kojas, vos ne bučkiai į apatinius žandus – ir eurosajūzinės demagogijos ir propagandos dozė klausimu, kuris lenkams ITIN aktualus. Ką tas mulkis galvoja? Tiksliau, AR galvoja?
     Dar keletas klausimų iškilo: “Lietuvos Seimas yra parengęs Europos planą Ukrainai”. Nelabai gilinausi – bet ar Ukraina prašė to plano, ar čia “mūsų” valdžia nusprendė savo “breivlend” iniciatyvą parodyti? Nesidomėjau, tai nesiimu spręsti, bet iš pirmo žvilgsnio, atrodo keistai – palyginimui, kaip atrodytų pareiškimas “Lenkijos Seimas yra parengęs Europos planą Lietuvai”?
     Ir dar vienas: “vien tik lenkų mokomoji kalba yra 51 mokykloje” – tai kaip šitie mokiniai gali lygiai su lietuviais dalyvauti valstybės gyvenime? Šis faktas turėtų kelti nerimą, o ne būti gyrimosi objektu.

     • markas says:

      // Dar keletas klausimų iškilo: “Lietuvos Seimas yra parengęs Europos planą Ukrainai”. // ————– Turbūt, turimas omenyje taip vadinamas “Maršalo planas Ukrainai, kai ES skirtų 50 mlrd. per 10 metų smulkiam ir vidutiniam verslui skatinti. Lietuva čia iniciatorius, tačiau, jei neklystu, atrodo, reikia vieningo ES šalių pritarimo fondui.

    • Žemyna says:

     Na, čia nesutiksiu – labai gerai kad iš viešos tribūnos pasakė, kaip iš tiesų yra, ir daug kas pirmą kartą išgirdo tai, nes juos ligi šiol „politikai” mulkino, meluodami, kaip čia net prasižioti lenkiškai negalima, ir kaip čia mokyklose irgi neleidžia lenkiškai mokytis.

  • JUOZAS says:

   tuo pačiu noriu priminti, jog Vilniaus rajone trūksta lietuviškų mokyklų. Nuo Karveliškių iki Sudervės lietuviams siūloma eiti į lenkiškas klases, nors lietuvių pradinukų ten kelis kartus daugiau nei lenkų. Žodžiu, turime “mūsų” valdžią, kada ji dirbs Lietuvai , kada išsivaduosime ? Ponai nuo seno mus pardavinėjo, deja

 12. Kažin says:

  Būtent taip yra su tomis geriausiomis lenkams gyvuoti suteiktomis sąlygomis. Jų esmė – tai dar Stalino nustatytu būdu ir tvarka iš pagal gimtąją kalbą ne lenkų – iš tūteišų “gaminti” Lenkijos tipo lenkus. Taigi stalinizmas šia prasme labiausiai užsilikęs yra ne Rusijoje, ne Baltarusijoje, o demokratinėje Lietuvoje. Čia didžiausias paradoksas…

  • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com says:

   Paradokso NĖRA. Jokios demokratinės ir teisinės valstybės NĖRA. Lietuva yra dabar OKUPUOTA. Todėl tamtai ir atrodo, kad tai paradoksas. Vykdomas nepertraukiamas hibridinis karas prieš Lietuvos valstybę.

   • Kažin says:

    Tokiu atveju derėtų tūteišams imti ginti savo kaip žmogaus teises išlikti tuteišais su savo gimtąja poprostuo kalba, o ne leistis daromais lenkais kalbančiais Lenkijos lenkiška kalba, kas jiems yra visiškai ne prie ko. Kodėlgi žmogaus teisių gynėjams nepareikalavus, kad Seimas pripažintų jų savivardį ‘tuteišas” ir savo kalbos pavadinimą “poprostuo” oficialiais terminais. Beje, žmogaus teisių gynėjams Lietuvoje minėtas stalinistinis tūteišumo naikinimo palikimas kažkodėl neberūpi…(?!)

    • Gustavas. says:

     Kad galbūt ir patiems tuteišams tas nerūpi. Tokios tautos nėra, jie tik istorijos kryžkelėse atsirado.Dar vieną kurdistaną sukursime. Jei rusų ir lenkų gamykloms pasisekė pagamint apie 80 procentų ne lietuvių, tai reiškia, kad ir Lietuva galėtu gamint lietuvius. Bet reikia ,kad turėtumėm proto .Mat Seime 141apuokas bet per 28 metus Seime pabuvojo daug daugiau apuokų ir beveik niekam tas nerūpėjo.

     • Kažin says:

      Būtent valdžios protingumo trūksta. Ką bedarytum, visur yra rizikos, tačiau ir toliau palikti Lietuvą besmaudančią “Lenkijos baloje”, taip pat nėra protinga. Svarbiausia sudaryti sąlygas mokyklas oficialiai vadinti tuteišų vardu, prieš tai padarius ‘tuteišių’ ir jų kalbos ‘poprostuo’ vardus oficialiais pavadinimais. Visa tai turėtų būti padaryta giliai istoriškai ir kalbiškai pagrindžiant, o tam duomenų yra pakankamai. Be to, save laikančiųjų tuteišais patriotiškumas lietuviškai Lietuvai yra didesnis negu save laikančiųjų lenkais. Be abejonės nemažą naudingą psichologinio pobūdžio vaidmenį čia suvaidintų jau pats vienų ir kitų atskyrimas. Manau, kad tai būtų politiškai stiprus Lietuvos ėjimas. Taigi tereikia tik išminties ir ryžto…

     • Visas mokyklas, mokančias ne valstybine, o kitomis kalbomis, dera uždaryti, nes žmones turime auginti Lietuvai, o ne priešiškoms valstybėms ar prieš Lietuvą.

 13. T0mas J. says:

  Tautinės bendrijos, kaip ir visos kitos bendrijos, turi išsilaikyti iš savo lėšų, o ne iš mokesčių mokėtojų pinigų, todėl man nesuprantamas Vyriausybės elgesys, kuomet vidurinės mokyklos lenkų dėstomąja kalba kažkodėl išlaikomos valstybės biudžeto lėšomis. Reikia greičiau nutraukti šią nesąmonę. Visų tautybių mokiniai turi valstybės išlaikomose mokyklose mokytis VALSTYBINE kalba, nes TAUTINIŲ MAŽUMŲ LIETUVOJE NĖRA.
  Švietimo įstatyme (Nr. IX-1630, 2003-06-17, Žin., 2003, Nr. 63-2853 (2003-06-28)) yra tokia nuostata:

  28 straipsnis. Švietimo teikėjų tinklas

  7. Vietovėse, kuriose tradiciškai gausiai gyvena tautinė mažuma, ir jeigu bendruomenė prašo, savivaldybė laiduoja mokymąsi tautinės mažumos kalba.

  Prašau tautiškai patriotiškai nusiteikusius Seimo narius surinkti parašus ir kreiptis į Konstitucinį Teismą su klausimu, ar ši aukščiau paminėta įstatymo nuostata neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsniui.

  (29 straipsnis,
  Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.
  Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.)

 14. Kažin says:

  Pirmiausiai yra pasenusi, iš žečpospolitos laikų, žeidžianti Lietuvą Lenkijos vartojama sąvoka – “poliaki na Litwe”. Tokiu pasakymu Lietuva suprantama kaip Lenkijos provincija. Štai klausimas, kurį derėjo pabrėžti savo kalboje Pranskiečiui, jį visų pirmiausiai dera iškelti ir toje atkurtoje bendroje asamblėjoje.

  • Antanas St. says:

   “Polacy na Litwie” (lenk. – lenkai Lietuvoje). Ne “Lietuvos lenkai” (kaip Lietuvos rusai, žydai, totoriai, karaimai ir t.t.), bet būtent “lenkai Lietuvoje”. Ir, manau, čia nėra žodžių žaismas: norima pabrėžti, kad tie, tipo, lenkai yra atsikraustę į Lietuvą. O kai imi aiškintis, iš kur čia atsikraustė jų protėviai, tai paaiškėja, kad jie Lietuvoje gyveno “od wieków” (lenk. – per amžius) ir net tarpusavyje bendravo lietuviškai. To tak, panowie, to takich mamy Polaków na Litwie (lenk. – štai taip, ponai, štai tokius turime “lenkus ant Lietuvos”).

   • Kažin says:

    Gerai. O kaip tada lenkiškai sakoma: lenkai Vokietijoje, lenkai Slovakijoje, lenkai Rusijoje, lenkai Anglijoje ir pan. Ar irgi tokiais atvejais sakoma su prieveiksmiu “na”?

    • Žemyna says:

     Žiūrint, kas apie juos kalba – vokietis ar Lenkija…

    • Antanas St. says:

     Nemaišyk, Szanowny Panie, kaip sakoma, miltų su tiltais! Anglijoje, Vokietijoje, Slovakijoje (Rusijoje – nežinau) gyvena Lenkijos lenkai. O kokie “lenkai” gyvena Pietryčių Lietuvoje, apie tai rašė a/a akademikas Zigmas Zinkevičius ir a/a Lenkijos kalbininkė profesorė Halina Turska. Gal pasiskaityk, Szanowny Panie, manau, daug naujo sužinosi ir nemalsi čia daugiau š. apie kažkokius mistinius Lietuvos lenkus!!!

 15. Ūla says:

  gerb.dr.Lieki, ar galima is Nikzentaicio tiketis rimtu rasiniu??? As ne tik kad nesitikiu, bet ir nenoriu nei matyti, nei skaityti. Dekoju uz straipsni.

 16. Žemyna says:

  Įdomu, kad teisina kaimynę tuo, kad ši malonėjo leisti įrašyti į sutartį, jog laiko Varšuvą PL sostinę, o Vilnių – Lietuvos…
  Tačiau tiesiai šviesiai parašyti, jog atsisako bet kokių pretenzijų į Vilniją NĖ UŽ KĄ nesutinka!
  Ar tai nepakankamas įrodymas, jog to fakto vis dar nepripažįsta, tik sutinka, kad Vilnius yra LT sostinė (PL žemėje?? T.y., ji mums leidžia panaudoti savo žemės plotą savo sostinei čia laikyti? 🙂

  • Antanas St. says:

   Viename sovietų laikų “multike” vilkas nepripažino, kad kiškio miške rasti briedžio ragai yra briedžio, nes miškas priklausė vilkui, reiškia, ir ragai priklausė vilkui. Su Vilniumi panašiai kaip tame “multike”: Pietryčių Lietuva (Litwa Środkowa) su istorine Lietuvos sostine Vilniumi 1920-39 m.m. buvo okupuota Lenkijos, reiškia ir Vilnius, ir visa Pietryčių Lietuva priklauso Lenkijai (?!). Kažkoks marazmas…

  • Kažin says:

   Neiškraipykite sutarties sąlygos, kad Vilnius yra Lietuvos, o Lenkija – Varšuvos sostinė, teisinės prasmės. Čia nėra kalbos apie valstybių sostines, o tik apie etninių (etnografinių) žemių sostines, t.y. sutartis yra tokio teisinio statuso kokio būtų tos pačios valstybės etnografinių žemių sutartis, tarkim sudaryta tarp Žemaitijos ir Aukštaitijos, kurioje būtų nurodoma, kad Žemaitijos sostinė yra Telšiai, o Aukštatijos – Panevėžys. Taigi šiuo pasakymu nėra Lenkijos pripažinimo, kad Vilnius yra Lietuvos valstybės, ir Lietuvos pripažinimo, kad Varšuva – Lenkijos valstybės sostinė. Taigi neteisiniais makalojimais neprisidėkime prie Nikžentaičio teisinių dalykų istorinio supratimo makalynės.

 17. Артурас Рачас утверждает, что этот законопроект – не только прорусский, но откровенно пропутинский и даже просоветский. В качестве примера он приводит ситуацию в бывшем городе атомщиков Висагинасе, где большинство населения составляют этнические русские, а больше трети депутатов горсовета вообще не говорят по-литовски.

  “Вы, дорогие сисасы и шакалене (фамилии соцдемов – авторов законопроекта – ред.), посягнули на эти несколько процентов граждан Литвы, которые не хотят говорить по-литовски? Их голосов на выборах вам не хватит. Но этого хватит, чтобы поддержать в их мозгу повисшее советское зловоние, которое, вам похоже очень нравится. И отвечает той вони, которая засела в ваших головах. (…)

  Если вам не заест гордыня и вы приедете (в Висагинас – ред.), то увидите, что представленный вами проект закона о национальных меньшинствах – это мечта Путина. Поскольку, когда этот проект станет законом, путинский дух, который сегодня главенствует в Висагинасе, будет законсервирован ещё на несколько десятилетий. http://m.baltnews.lt/lithuania/20180301/1017973631.html

  • Kemblys says:

   ‘tikrasis’ gimtuoju liežuviu prabilo 🙂 🙂 🙂

  • markas says:

   Perskaičiau pagal nuorodą. Ant sovdemų jis ten varo. Ant syso ir šakalienės. Kaip supratau, boltnjūz redakciją labiausiai įžeidė A. Račo panaudotas Lietuvos rusų ir lenkų sulyginimas su lietuvių emigrantais Britanijoje, Airijoje, Ispanijoje ar Norvegijoje ir nereikalaujančiais iš tų šalių valdžių lietuviškų gatvėvardžių ir galimybės bendrauti su administracija lietuviškai. Į ką pasipiktinę boltnjūz atsakė įprasta demagogija: lenkai ir rusai nuo amžių amžinųjų čia gyvena ir yra neatsiejama Lietuvos autentiška dalis. Maždaug taip.

   • Ale, kad anie negyvena nuo amžių amžinųjų, kitaip 1009m. nebūtų ta šalis buvusi pavadinimu Lietuva ir nebūtų, pvz., Livonijos kronikose Lietuvos gyventojų vadinę lietuviais.

    • markas says:

     Kalbant apie Lietuvos rusus, reikia turėti omenyje, kad dabartinės Rusijos rusai Lietuvoje ne itin seniai. Taip maždaug nuo 17 a., kai persekiojami sentikiai bėgo į LDK. Didesnis jų, kaip kolonistų skaičius atsiranda 18 a., kai Lietuva okupuota Rusijos. Na, o jeigu kalbėsime apie kitus rusus – ukrainiečių ir baltarusių protėvius – tai reikia pirmiausia apsispręsti, kokiame Lietuvos plote jų ieškosime – dabartinės (65 286 km²), kontūrus perkeliant į viduramžius, ar istorinį, koks buvo viduramžiais su visais užkariavimais. Jei imsime istorinį, tai į akis krenta Naugardukas, ėjęs iš rankų į rankas. Ten, anot metraščių, rusai, nes aprašoma, kaip Vaišvilkas, gavęs iš tėvo valdyti Naugarduką, būdamas aršus pagonis, kankino ir tyčiojosi iš miestiečių. Kitas klausimas, ar tai ne lietuviai, apkrikštyti pagal stačiatikių apeigas. Kad tokių būta, rodo metraštis, kur sakoma, jog Jogaila per prievarta vertė tris litvinų bajorus, priėmusius stačiatikybę, tapti katalikais. Šiaip didelis rusų skaičius Lietuvoje prasideda nuo Gedimino – viename iš jo titulų “…ir daugelio rusų karalius”. Tai kaip ir turime rusus nuo 14 a. pradžios dideliame kiekyje. Bet tai ne šių dabartinių LT rusų protėviai.

     • markas says:

      PST.: klaidelė mano tekste – ne nuo 18 a., o nuo 19 a. rusų kolonistų daugėjimas, kai Lietuva okupuota.

     • Visų pirma jokių rusų nėra ir niekada nebuvo.
      Iš Rasiejos atbėgėliai yra rusiški (žodis русский, išvertus į lietuvių kalbą, reiškia rusišką – surusėjusį, surusintą, aprusintą;Tas žodis iki bolševikų buvo taip vartojamas: русский татарин, русский чукча ir t.t. Paskui bolševikai atmetė antrą žodį ir padarė tarsi atskirą žmonių grupę), tokios tautos nėra, Putinas ir visi kiti iki jo sakė, kad tai – nacija ir Putinas teisingai ją vadina россияне. Nacija – tai piliečių visuma). Ukrainos tautos atstovai buvo руськие (nuo šalies pavadinimo – Русь) arba rusinai.

     • markas says:

      Bet juk tiek V. Marburgietis, tiek P. Dusburgietis, tiek H. Latvis, tiek H. Vartbergė, tiek Eiliuotoji Livonijos kronika mini rusus tai atskirai, tai kartu bendruose žygiuose su lietuviais. Galų gale, jie minimi Gedimino ir Vytauto sutartyse.

     • Nerasi vokiškuose tekstuose žodžio rusas.
      Be to.
      Svarbu kokia yra istorija, o ne kur kas ką parašė ar neparašė:
      https://www.youtube.com/watch?v=x8FjKBlhUUQ&t=696s

     • markas says:

      Gal sutartyse reiktų žiūrėti. Štai, kad ir 1338 m. prekybos sutartis tarp Gedimino ir Ordino: “des sulven ghe lik scal don eyn Dudesche eyme Lettowen efte Ruscen.” “unde vlut eyn Lettowe efte eyn Rusce dor de unbevrede lant tome kerstendome”.

     • markas says:

      Čia dar iš vokiškos “grožinės” to meto literatūros (jei oficialios sutartys neįtikina) – Eiliuotoji Livonijos kronika, 13 a., apie sėlius, lyvius ir… rusus: “Darusse wären gesessen Heiden gar vormessen, Liwen waren sie genant Das stoset an der selen lant; Das was ein heidenschaft vil sur, Sie waren der rusen nakebur”.

     • Pats matai – nėra tokio žodžio rusai.

     • Pikc says:

      Radot, su kuo ginčytis. 😀

     • Pikc says:

      Čia Markui, ne “čystakrovnui litofcui”, jeigu ką. 😉

     • Pasižiūrėk dar kartą video apie jų istoriją.

     • Pasimokyk lietuvių kalbos.

 18. Kažin says:

  Matau, kad vadinamų Lietuvos lenkų pavadinimo esmė mažai kam rūpi. O juk išsireiškimas “na Litwe” lenko suvokiamas kaip, kad Lietuva yra Lenkijos teritorijos dalis, jos kresas. Matyt, jis vartojamas kaip iš žečpospolitinių laikų supratimo atsiradęs pavadinimas. Be abejonės toks dalies Lietuvos žmonių pavadinmas turėtų Lietuvą žeisti.. Kaip jo vertinys, Lietuvoje vartojamas pavadinimas “Lietuvos lenkas” žečpospolitinio supratimo reikšmės nekeičia. Tai gal imkimės terminų, juk turbūt ne veltui pasakyta, kad pradžioje buvo žodis…

  .

  • Antanas St. says:

   Siūlau “Polacy na Litwie” versti pažodžiui – “Lenkai ant Lietuvos” (panašiai kaip vyras ant žmonos ?) ir viskas bus aiškiau negu aišku. Ta prasme, kad ne Lietuvoje, nesiintegruoja į Lietuvą, o ant Lietuvos.

 19. vidas says:

  Dieve mano, ar tai PROFESORIAUS kalbos? Keista, kad budamas istorijos profesoriumi Alvydas Nikžentaitis tauskia tokius visiskus niekus. Lyg pats nezinotu Lietuvos istorijos. Kaip koks visiskas pienburnis, nesubrendelis “varo” sovietiniais trafaretais, siulydamas – matomai svetimuju jam “pasnibzdetas”, bet mums prazutingas autonomijas. Kazkokios tautiniu “mazumu” blevyzgeles , ne kaip rimto istoriko. GEDA, Alvydai Nikžentaiti, kaip istorikui siulyti musu saliai tokias prazutingas “proklamacijas”!

  • Antanas St. says:

   Sprendžiant iš jo “skaistaus veidelio”, tai jis piktnaudžiauja tauriais gėrimais… Gal čia ir yra jo nusišnekėjimų priežastis?

 20. Gintautas says:

  Ačiū, p. Algimantui, už tikrai gerą straipsnį ir apsišaukėlio istoriko demaskavimą.

 21. markas says:

  // tikras lietuvis: “Pats matai – nėra tokio žodžio rusai” // ———— Dar kartelį. Iš 1338 m. prekybos sutarties tarp Gedimino ir Ordino: “des sulven ghe lik scal don eyn Dudesche eyme Lettowen efte Ruscen.” – RUSCEN; “unde vlut eyn Lettowe efte eyn Rusce dor de unbevrede lant tome kerstendome”. – EYN RUSCE. Iš “grožinės” 13 a. literatūros Eiliuotoji Livonijos kronika apie sėlius, lyvius ir… rusus: “Darusse wären gesessen Heiden gar vormessen, Liwen waren sie genant Das stoset an der selen lant; Das was ein heidenschaft vil sur, Sie waren der rusen nakebur”. – RUSEN. Gal dar vertimą duoti? Kalbama apie sėlius ir lyvius, kurie rusų kaimynai.

  • Ir kur ten žodis rusai? 🙂
   Nėra tokio žodžio.
   Yra panašūs, bet ne tokie.

   • Papildau.
    Mūsų senoliai tą šalį vadino Rasieja. Baltarusiai taip ją vadina iki šiol:
    https://pieramoha.org/artykuly/jak-imperskaja-rasieja-parazituje-na-bielarusi
    Todėl labai gali būti, kad toks anos pavadinimas įsigalėjo dar LDK, dėl ko kitoks, dirbtinis, Rasiejos pervadinimas į Rusiją ir jos gyventojų į rusus nėra nei pagrįstas, net teisingas (kiek yra žinoma pirmas, grįžęs iš ten 1919m., kalbininkas K.Būga parašė žodžius – Tarybų Rusija. Nuo to ir prasidėjo – Rusija, rusai …

    • markas says:

     Tai, kad aš savo pirmame komentare apie rusus Lietuvoje ir pabrėžiau, jog dabartinių “rusų” Lietuvoje protėviai maža dalimi iš 17 a. perbėgėlių į LDK nuo persekiojimo stačiatikių ir 19 a. okupacijos metu atkakę kolonistai. O didžia dalimi po II-ojo Pasaulinio karo atvykusių kolonistų palikuonys. Be to, pabrėžiau, jog tikri rusai – ukrainiečių ir baltarusių protėviai – Lietuvoje labai seni gyventojai. Jų nemažai turėjo būti jau nuo 14 a. pradžios, nes laiške Gediminas tituluojamas “…ir daugelio rusų karalius”. Rusų buvima 14 a. pr. rodo ir Gedimino laiškas pranciškonams, kuriame jis prašo priskirti prie naujai pastatytų bažnyčių Vilniuje ir Naugarduke dvasininkus, mokančius lenkų, žemgalių ir rusų kalbas.

     • Kemblys says:

      Ką tu čia svaičioji apie ,,tikrus rusus”?! Nebuvo tokių – jie yra rusakalbiai, t.y. surusinti. RUSKII – atsako į klausimą koks (kakoi?), o ne kas.
      Jei nori ginčytis, tai įmesk kokią nuorodą apie jų protėvių gentis, kalbėjusias rusiška kalba. Dabartinė rusiška kalba yra sugadinta mongolų. Ir dabar tie rusiški graibsto žodžius iš visų kalbų.

     • markas says:

      O kam tau dabartinės Rusijos kalba? Skaityk LDK statutus ir susipažinsi su LDK rusų kalba. Pvz., III Statutas. Kokia ten kalba parašyta? Atsakymas Statuto tekste: “на руский езыкъ преложона и руским же писмомъ в сесь статутъ уписана и слово от слова такъ се в собе маеть”. Maža? O štai tau iš 2-ojo Statuto 4 skyrius 1 artikulas: “А писаръ земскій маеть по Руску литерами и словы Рускими вси листы и позвы писати, а не иншымъ языкомъ…”. Dar pasklaidyk, kokia kalba buvo vykdoma raštvedyba, laiškus kunigaikščių paskaityk.

     • Statutai yra senąja slavų, kaip rašė akad. Zinkevičius, parašyta.
      Nebepūsk čia žydomasonų – maskolių propagandos.

     • Kemblys says:

      pasikartosiu:
      ,,Jei nori ginčytis, tai įmesk kokią nuorodą apie jų protėvių gentis, kalbėjusias rusiška kalba.”

      Dirbtinė kalba – dirbtinė visuomenė iš SURUSINTŲ nukariautų tautų.

     • markas says:

      Kalbos dirbtinumas ar natūralumas čia ne prie ko. Jeigu žmonės kalba dirbtine kalba, tai nepaneigia to fakto, kad jie yra rusakalbiai. Ir aplamai, koks tau skirtumas, ar žmonės kalba dirbtine kalba, ar natūralia, jei jų kalbą vadino rusų kalba. Pvz.: L. Sapiega Statuto pratarmėje: “Не обчым, але своим власным языком права списаные маем”. O kaip vadinama kalba, kuria Statutai parašyti? Skaityk: “на руский езыкъ преложона и руским же писмомъ в сесь статутъ уписана и слово от слова такъ се в собе маеть”

     • Tu šneki kaip maskolių darbinykas: Z.Zinkevičius aiškiai nustatė – tai yra senoji slavų, o ne rusų, ne senarusių ir ne senabaltarusių kalba.

     • markas says:

      Z. Zinkevičius: “Į Kijevo Rusią perneštoji raštų kalba čia buvo stipriai atmiešta senosios rusų kalbos elementais: žmonės kalbėjo savo kalba, bet rašė supasaulietinta senąja slavų kalba, įterpdami ir vietos šnekamosios kalbos elementų.”

     • Pats parašei – senąja slavų.
      O kokie ten tie papildiniai buvo ar ne, tai jau antraeilis dalykas.

     • markas says:

      Kaip matai, Z. Zinkevičius pripažįsta buvus senąją rusų kalbą: “…raštų kalba čia buvo stipriai atmiešta SENOSIOS RUSŲ KALBOS elementais…”

     • Jis kalba apie ukrainiečius.

     • Ir nenagrinėja rasiejinių pavadinimo klausimo.

     • markas says:

      // Jis kalba apie ukrainiečius // —– Puiku. Reiškia, jis pripažįsta, kad senoji rusų kalba buvo.

     • Rusais vadinami TIK Rasiejos, o ne Ukrainos gyventojai. Todėl jei sakai rusai – kalbi apie Rasieją.
      Apie tai kalba.
      Dabar nežinau iš kur, kokiam kontekste tavo ištrauka, bet kokia tai kalba kalbėjo ir tie, kurie buvo Ordoje, pvz., tą kalbą kalbininkai vadina koine, nes ji atitinka kitoms slaviškoms kalboms tik 1/3 žodžių, kada kitos slavų kalbos tarpusavyje – 2/3 žodžių, t.y. ji buvo supaprastintas variantas ugrofinams, kad tie suprastų komandas. Gal tą kalbą kas vadina sena rusų? Bet nėra rusų, o ta kalba – koinė, o ne kalba, kuri turi išsivystyti iš genčių tarmių.

     • markas says:

      // Rusais vadinami TIK Rasiejos, o ne Ukrainos gyventojai. Todėl jei sakai rusai – kalbi apie Rasieją. // ——- Gerai, vadinkim rusėnais ukrainiečių protėvius. Dabar dėl skirtumo tarp русинъ ir русь. Pirmu atveju vienaskaita, antru – daugiskaita. Mes, lietuviai, galime pasirinkti, nuo kurio žodžio darytis daugiskaitą – ar nuo русинъ, ar nuo русь. Beje, visiškai nekreipdami dėmesio į Rasieja.

     • Ne apie pasirinkimus kalba, o apie tai, kad jokių rusų nėra ir niekada nebuvo.

     • markas says:

      Tavo galvoj gal ir nebuvo.

     • Rusais vadina rasiejinius, o Kijevo Rusios gyventojų lietuviai rusais nevadino, tokių įrašų niekur neradai, o Wiki juos vadina rusėnais.

     • markas says:

      Ukrainiečių metraščius žiūrėk – ten rasi.

     • Nuorodas, jei turi, duok, o jei neturi, tai nepradėk tokių kalbų, šakėmis ant vandens rašytų.

     • markas says:

      Ir kas iš nuorodų, jei tu įėjęs į nurodytą svetainę, prašysi mano pagalbos – juk nemokėsi svetaine naudotis.

     • Taip taip – jei būtų nuorodos, tai jas ir duotum.
      Bet jau nebereikia – radau Wiki ukrainiečių nuomonę ir pateikiau diskusijos pabaigoje.

     • markas says:

      Kažkokių nesąmonių ten pateikei. Galvok, ką rašai.

     • Ten yra ukrainiečių nuomonė ir ukrainiečiai geriau apie save žino, nei jūs, maskoliai.

     • markas says:

      Maskolių giesmę užgiedojai, kai pamatei info iš ukr. Viki: “Русь (однина руси́н) — етнонім, який зазвичай вживають для позначення населення Київської Русі.” Dabar žinosime kaip jus – maskolius – išvesti į tyrą vandenį. Pradedam: ” У часи княжої Русі, вживалися слова «русин» — однина, «русь» — множина. ” – maskoliniai, fas!

     • Neištraukinėk iš konteksto.

     • markas says:

      Skiedi.

     • Ukrainiečiai – ne rusiški ir niekada rusais Lietuvoje vadinami nebuvo.

     • markas says:

      “Rutheni” vadino Lietuvoje, bet rusėnais – niekada. Nebent po 1547 m. kas rastų kokiame dokumente. Ieškok.

     • Rutheni panašu į rusėnus.

     • markas says:

      Ir ką?

     • Galvok su galva – gal kas išeis? 🙂
      Ar net tiek nebesugebi, nelietuvi? 🙂
      Kada pradėsi mokytis lietuvių kalbos?
      Kada įstosi į aukštąją mokyklą, kad galėtum normaliai mąstyti, o tai vis gromuluoji tą patį per tą patį, vis neišmoksti trumpai aiškiai reikšti minčių.
      Mokykis.
      Negalvok, kad mes čia tau išsimokslinimą suteiksim – pats turi dirbti.

     • markas says:

      Atėjai į intelekto dvikovą be pagrindinio ginklo… Be jo.

     • Intelekto neparodei – nesuradai senraščiuose žadėtų surasti žodžių rus, rusai, todėl galioja mano teiginys: jokių rusų nėra ir niekada nebuvo.

     • markas says:

      Viskas parodyta. Bet tu ir vėl pražioplinai. Tavo teiginio tokio nėra, nes jam suformuluoti per žemas IQ.

     • Žodžio rus, iš kurio TIK būtų galima padaryti lietuvišką rusai, neradai.
      Taškas.

     • markas says:

      Buzinos saite dėk taškus, o čia arba paneik mano pateiktus išaiškinimus apie rusus, kurie buvo, arba liaukis kvailai priešgyniavęs.

     • Nei karto nepateikei žodžio rus, kad būtų kur tai parašyta.

     • markas says:

      Tavo organizmas pradėjo atmetimo reakciją, nes gavai per didelę dozę įrodymų, kad rusai buvo. Kai visą gyvenimą tikėjai vienu, labai sunku priimti tai, kas griauna lygšiolinį tavo pasaulėlį, tavo įsitikinimus. Bet reikia griauti – nepakęsiu, kad buzinos užkratas plistų.

     • Pateik nuorodą su rus ir bus kalbų pabaiga – nebereikės tau meluoti. 🙂

     • markas says:

      Seniausiai įrodymai pateikti, kad rusai buvo. Neturi šansų įrodyti priešingai.

     • Aš kalbu apie Rasiejos gyventojus, o tu, norėdamas išsisukti, bandai rusais pavadinti senovės ukrainiečius rusais, bet nebuvo rusais nei tie, nei tie: tik iš RUS senovės raštų užrašyto užrašo apie save būtų galima padaryti žodį rusas.
      Bet tokio RUS apie minėtas grupes nerasi.

     • markas says:

      Prisigalvoji visokių nesąmonių. Po to kliedi. Nebekliedėk, o geriau paneik senovės rusų buvimą. Juk visur užrašyta ist. šaltiniuose šaknis RUS.

     • Kur užrašyta apie senovės ukrainiečius ar rasiejinius, apie kuriuos čia ir buvo pradėta kalba, teigiant, kad jokių rusų nėra ir niekada nebuvo, senraščiuose RUS?
      Niekur to nėra ir nuorodos dėl to ir nesugebi pateikti.

     • markas says:

      Visur užrašyta ist. šaltiniuose šaknis RUS. Bet vis neišmoksti naudotis kompiuteriu ir internetu. Kada paneigsi rusus, kuriuos įrodžiau?

     • Kur tas “visur”? Prašome pateikti nuorodą.

     • markas says:

      Pateik IQ testo rezultatus. Nes neaišku, ar sugebi adekvačiai priimti info. Tada gal ir susimilsiu pakartoti tai, kas jau n kartų kartota.

     • Jei kalbi apie šitą – “citata: markas:
      2018 03 07 16:55 | IP adresas: 188.69.228.231
      Dabar dėl skirtumo tarp русинъ ir русь. Pirmu atveju vienaskaita, antru – daugiskaita”, tai n kartų tau buvo atsakyta: vienaskaita rusin, daugiskaita rusiny.

     • markas says:

      Neskaitai, o reiktų: “РУСЬ – назви народу (однина – русин).

     • Paneigta n kartų.
      Primenu atsakymą:
      “https://uk.wikipedia.org/wiki/Русь_(термін)
      1. Русь» може вживатись на позначення:
      людської спільноти, яка жила на землях більшої частини сучасної України, Молдови, Росії, Білорусі та Надбалтики. Походження цієї спільноти, так само як і її назви дискусійне
      Vertimas:
      Pavadinimas Rusj kartais vartojamas kaip senovės laikų Ukrainos, Moldovos, Rusijos, Baltarusijos ir Baltijos valstybių žemėse gyvenusių bendras pavadinimas, bet tiek tokios bendruomenės egzistavimas, tiek pavadinimas tėra tik diskusijų objektas.
      Kitos to žodžio reikšmės žemė, valstybė”.

     • Kemblys says:

      ‘markai’, ar moki skaityti?

     • markas says:

      O tu žiūri, bet nematai?

     • markas says:

      // “…kad jokių rusų nėra ir niekada nebuvo.” // ———- O tai ką vokiečių kronikos ir rusų metraščiai bei Gedimino sutartis, kur liečia Vitebską, Polocką, vadina 12-14 a. die RUSEN, ein RUZE ir РУСЬ?

     • Šimtąjį kartą tau kartoju: rusais vadina Rasiejos, o ne Ukrainos gyventojus.

     • markas says:

      Tai kad kronikose ir metraščiuose ne kartą rusais vadinami. Dabar ne tuos, o tada būtent ukrainiečių protėvius.

     • Ne rusus, nes tokio žodžio ten nėra. Bet tema pradėta ne apie tai – apie “rusais” vadinamus Rasiejos gyventojus. Nebemalk to paties per tą patį.

     • markas says:

      Tema pradėta apie dabartinius rusus ir apie metraščių bei kronikų rusus – būk atidesnis.

     • Visai ne – tema buvo apie rusus, kuriais vadina rasiejinius.
      Tu nei iš šio, nei iš to pradėjai kišti senovės ukrainiečius, bet jie raštuose tokiais nėra įvardyjami, o lietuviuose yra vadinami rusėnais.

     • markas says:

      Ne, ne, tai tave bus supainioję rusėnai, o tema buvo apie rusus – ukrainiečių protėvius. Lietuviai jų rusėnais nevadino, o raštuose – rusai.

     • Ukrainiečių niekada nevadinom rusais.

     • markas says:

      Nekalbėk už visus. Ist. šaltiniuose Kijevo Rusios gyventojai vadinami rusais. Rask rusėnus ist. šaltiniuose, tada gal patikėsiu tavo paistalais.

     • Kartoji, bet neįtikini.

     • markas says:

      Tavęs įtikinimas – paskutinis reikalas.

     • Todėl, kad neturi argumentų – bandai pritempti visokius panašius į žodį rusas žodžius iki ruso, bet kaip ne tas žodis, taip ne tas.,

     • markas says:

      // …taip ne tas., // ——— Tas, tas.

     • Nepateikei tokio – rusas žodžio, kad būtų užrašytas Wiki sako, kad ukrainiečių protėvius vadino rusėnais. Lietuviai. Bent jau dabar taip yra. O kaip seniau tarė, jei nebuvo užrašyta žodžio rusas? Nėra įrodymų, todėl vadovaujamės tuo kaip jie yra vadinami dabar – rusėnais..

     • markas says:

      // Nėra įrodymų, todėl vadovaujamės tuo kaip jie yra vadinami dabar – rusėnais.. // ——— Kitaip tariant, šakėm ant vandens rašyta. Dėl žodžio rusai – pavartyk ukrainiečių metraščius originalo kalba, o po to pažiūrėk šių dienų lietuvišką vertimą.

     • Nuorodų neturi, todėl aišku, kad meluoji.

     • markas says:

      Neišsisukinėk – viskas laisvai prieinama internete: litopys. org. ua .

     • Jau daviau atsakymą paskutiniam komentare.

     • markas says:

      Nesąmonių prirašei – geriau skaityk išaiškinimą.

     • Bijai ten ginčytis – ukrainiečiai tavo išmįslus supliekė. 🙂

     • markas says:

      Nekalbėk už ukrainiečius, kurių metraščius rasiejiniams priskyrei ir pakartojai jų propagandą – etnonimą rusai atėmęs iš ukrainiečių bei palikęs jiems mažos tautelės – rusinų – pvadinimą.

     • Mali tą patį per tą patį, bet žodžio rus, rusai neradai.

     • markas says:

      Patreniruok žiomenis – juk nevalioji apžiot duotos info, kur rusai pateikti.

     • Neradai niekur žodžio rusai.

     • markas says:

      Liet. raidėm žodžio “rusai” ieškai?.. Ieškok toliau. O beieškodams istorinį ukr. protėvių daugiskaitos русь, jau seniai tau pakištą, dar kartą mėgink apžioti.

     • Dėl Rusj gali būti ramus – išaiškinimai duoti gale diskusijos.

     • markas says:

      Galus supainiojai? Reik atpainiot. Skaityk ukr Viki: “Руси́ни або ру́сь — етнонім.”

     • Kartok nors tūkstantį kartų – atsakymas gale.
      Paneigta tavo versija.

     • markas says:

      Skaityk aukščiau esantį išaiškinimą mano komentare – ir viskas stos į savo vietas.

     • Jau seniai gale tau duotas ukrainiečių atsakymas gale, todėl: jokių rusų nėra ir niekada nebuvo.

     • markas says:

      Kada skaitysi išaiškinimą, suprasi, kad rusai buvo, o rusėnų ne. Žr. aukščiau.

     • Nebuvo ir nėra jokių rusų.
      Neradai tokio užrašo.

     • markas says:

      Ko nepaneigi įrodymų su užrašais dokumentuose apie rusus? Juk užginčijai, tai turi priešpastatyti savo argumentus. Neturi? Nuo buzinos suskystėjo protelis? Nesidėk su maskoliais ir bus tau laimė.

     • Pateik nors vieną nuorodą su žodžiu rus ar rusai, kaip pirma tvirtinai.
      O žodis russen kur kas panašesnis į rusėnus.
      Todėl laikysim, kad radai, nors nežinia kur, žodį rusėnai.
      Ar pats sugalvojai? 🙂

     • markas says:

      Nespręsk pagal žemą buzinos saito lankytojų moralę – buvai ten ir ilgai reikės plaut munduro garbę. Stok akis į akį su tiesa: Die Russen tau panašu į rusėnus. O der Russe į ką? Aišku, sakysi į rusėną. Buzina…

     • Šimtąjį kartą tau aiškinu, kad tik iš žodžio rus teįmanoma sudaryti žodį rusas.

     • markas says:

      Nenusišnekėk, buzinos lingviste: rusia – rusai.

     • Rusia – rusinai. Niekur nėra parašyta, kad jie būtų buvę RUS.

     • markas says:

      Nepamiršk paneigti mano įrodymų, kad rusai – ukrainiečių protėvių etnonimas. Nepamiršk, nes jų daugėja. Nespėsi.

     • Kada pateiksi, tada paneigsim, o dabar nėra ko paneigti, nes dar nieko nesukurpei, maskoliau.

     • markas says:

      Jų daugėja – skubėk paneigti. Pradėk nuo lengvesnių.

     • Dar nepateikei nei vienos nuorodos.

     • markas says:

      Vis bandai išvengti mano nuorodų – negi nenori bent paneigti nors vieną įrodymą su šaknimi RUS?

     • Žodžio РУСЬ, lietuviškai tariamo RUSJ, šaknis yra РУСЬ, o ne rus.
      Kitų kalbų interpretacijos lietuviams niekada nebūna privalomos.
      Tau kartoju tai kas buvo kartota n kartų.

     • markas says:

      RUS šaknis nuo РУСЬ. Bet tavo IQ tau trukdo suprasti.

     • Paneigta n kartų.
      Primenu atsakymą:
      žodžio РУСЬ prasminė dalis yra РУСЬ, todėl negalima išrauti tik norimą žodžio dalį, kad pasidaryti dar kažką.

     • Ne Gediminas tai rašė, o kažikokie žmogėnai, kurie mokėjo senąją slavų kalbą ir vadino daiktus taip kaip suprato. Dabar kiti laikai – žinios apie visa tai yra kitos. Todėl jais remtis negalime.

     • Papildau: starovierai bėgo iš Rasiejos. Jie pasklido po visą pasaulį – Amerikoj, Kinijoj, Sibire. Kur tik jų nėra.

     • markas says:

      Žinoma, kad pats Gediminas nerašė – turėjo raštininkus. Na, o sutartis taigi surašyta vokiškai, tad žmonės vadinami pagal vokišką kalbos tradicija: eyn Lettowe, eyn Rusce, eyn Dudesche…

     • Tai ir nebekartok tų nesąmonių, kurias kažkas, norėdamas maskoliams įlįsti į subinę be muilo, sugalvojo.

     • markas says:

      Tai kad sutartis istorikų lyg ir pripažįstama. O jei jau neigi, tai faktus, kad sutartis netikra. Be to, ši Gedimino ir Ordino prekybos sutartis liečia Vitebsko ir Polocko rusus. Tai – baltarusių protėviai, o ne maskoliai.

     • Prie Gedimino nebuvo jokios Rasiejos.

     • markas says:

      Berods, ne Rasieja, o Rusia buvo.

     • Mes kalbame apie šalį, kuri vadinasi Россия, kurios gyventojus iki šiol kai kas vadina rusais.

     • markas says:

      Maniau, kalbame ne apie šalį, kuri vadinasi Россия, o apie LDK rusus. Nebūtina Россия gyventojus vadinti rusais.

     • Apie ką ir kalba – jie ne rusai, o rusiški.

     • markas says:

      Nežinau, kaip dėl rasiejinių, bet žodis rusai užfiksuotas Gedimino sutartyje, EL kronikoje vokiškai ir ПВЛ rusiškai.

     • Nėra ten žodžio rusai – n kartų jau tau buvo įrodyta. Panašūs žodžiai ir tik tiek.

     • markas says:

      Ten daug žodžių rusai ir jie ne tik panašūs, bet ir reiškia tą patį.

     • Reiškia jie ne rusus, o rusėnus.

     • markas says:

      Rusus, o ne rusėnus.

     • Ukrainiečių niekada nevadinom rusais. Rusai būtų nuo žodžio rus,
      kurio niekur nerandi.

     • markas says:

      Ukrainiečių protėviai visada vadinti rusais, bet ne rusėnais, nes tokio žodžio nėra dokumentuose. Ieškok gi.

     • Gali tų nesąmonių nebekartoti.

     • markas says:

      Nebetauzyk kaip tuzikas.

     • Aš tau sakau žmoniškai – rusėnai buvo senovės ukrainiečiai, o rusais vadina rasiejinius. Tokio užrašo rusai nei apie tuos, nei apie tuos ne lietuvių kalba niekur neradai.

     • markas says:

      Viskas rasta ir pateikta, bet gi nesigaudai.

     • Čia tik tavo noras pritempti užrašytus žodžius prie žodžio rusas.

     • markas says:

      Kodėl šių laikų lietuvių vertėjas iš ukrainietiško Haličo-Volynės metraščio žodį русь verčia kaip rusai?

     • Kodėl – gal ne lietuvis?
      Be to, parodyk kur verčia, o tai pripaistei nežinia ką, o niekada neduodi nuorodų.

     • markas says:

      Googl į pagalbą. O gal imituoji neįgalų? Duok el. paštą – gausi nuorodas.

     • Pabaiga prie paskutinio tavo komentaro.

     • markas says:

      Išaiškinimas yra duotas – neapžioji dar. Treniruokis.

     • Tavo “išaiškinimai” yra maskolių sugalvoti.
      Rusų kaip tokių nėra ir niekada nebuvo.
      Rusiški jie.

     • markas says:

      Tai kodėl rusiškų maskolių propagandą varai – būk tai ukrainiečiai nebuvo rusais, o rusinais – mažos Karpatų tautelės bendraetnonimiais.

     • Meluoji: rusin buvo ukrainiečių pavadinimas jų kalba.

     • markas says:

      Maskolių melus pasilik sau.

     • Pats toks: rusin toks pavadinimas yra. Žiūrėk Wiki, nes nuorodų neturi.

     • markas says:

      Matyti, kad ir Viki tau per aukštas lygis – o juk taip paprasta: “Руси́ни або ру́сь — етнонім”.

     • Ir iš kur tai paėmei?

     • markas says:

      Mažaintelekčiam paslaptis neįmenama.

     • Nuorodos neturi, nurašei iš Wiki – tai aš daviau tą nuorodą, bet ten tavo teiginiai yra supliekiami, todėl tos Wiki nuorodos nerodai.
      Bet ji yra gale, ukrainiečių kalba.
      Nepaslėpsi, kad ir kaip trauksi žodžius iš konteksto.

     • markas says:

      Kokius ten galus plieki – geriau skaityk jau duota išaiškinimą mano komentare aukščiau.

     • Nuorodų, kaip žadėjai, iš senraščių neradai, kur būtų parašyta rus ar rusai, todėl: jokių rusų nėra ir niekada nebuvo.

     • markas says:

      Tavo kliedesiai nieko nereiškia – rusai buvo, o rusėnų nėma.

     • Kliedi tu, nes neradai žodžio rus ar rusai.
      Rusj ir rus nėra tapatūs žodžiai.
      Neradai rus.

     • markas says:

      Kartoji tą patį, o pabandyk paneigti nors vieną iš daugybės mano pateiktų įrodymų apie rusus, kurie buvo. Ką, per skystos blauzdos?.. Pilni pampersai buzinos?.. Nesilankyk daugiau ten, paklausyk mano patarimo.

     • Pasibjaurok, nes į temą nieko pasakyti nesugebi.
      O jokių rusų nėra ir niekada nebuvo.
      Kitaip būtum radęs nuorodą bent vieną.

     • markas says:

      Ką darysi, kai buzinos saitą uždarys? Keisi profesiją? Kaip ten bebūtų, bet bent jau garbingai nors vieną kartelį pabandyk paneigti, kad rusai buvo. Darbo tau per akis, nes mano argumentai geležiniai, logika tvirta, nuorodos patikimos.

     • Dar nei vienos nuorodos į tai, kad būtų užrašas rus neradai. Kiek tau moka už begalinių čia nesąmonių rašinėjimą, malant tą patį per tą patį?

     • markas says:

      Šiaip tai, turėtum užmokėti už tiek info su įrodymais, kad rusai buvo.

     • Dar nesugebėjai jokio senraščių užrašo su RUS apie senovės ukrainiečius ar rasiejinius pateikti.
      Nebeišsigalvok.

     • markas says:

      Tiek daug pateikta įrodymų su RUS – vis neapžioji. Treniruokis žiot.

     • Neturi jokių įrodymų, mali tą patį per tą patį.
      Ar jums moka kaip seniau – po 38 rub. už komentarą? 🙂

     • markas says:

      Buzinos saito kadras domisi, kur geriau moka. Gal nutraukė paramą ir su negalios draugais nebėr kur neršt?

     • Visų pirma, kodėl ir vėl lietuviškame tinklapyje kalbi maskolių slengu?
      Koks tau čia “saitas”, kada yra lietuviškas žodius tinklapis?
      Po to pateik nuorodą su rusinų apie save parašyta, kad būtų pavadinimu rus ir kalba bus baigta.
      Nepateiki, nes nėra.
      Bjaurokis, bet tai tau nepadės.

     • markas says:

      Nutraukė paramą buzinos saitas – be vedlių nebegali suregzti logiško sakinio. RUS visur raštu paliudyta, o tu nesugebi perskaityti.

     • Paneigta n kartų.
      Primenu atsakymą:
      tokio senovės ukrainiečių savivardžio rus nėra jų senraščiuose.

     • markas says:

      Vok. die Rusen – liet. rusai. Ar tik panašūs žodžiai?..

     • Būtų rus, jei būtų rusai.

     • markas says:

      // Būtų rus, jei būtų rusai. // ——- Yra rusai, nes verčiama iš daugiskaitos die Rusen 13 a. ir iš daugiskaitos русь 12 a.

     • Nėra rusai, nes:
      1. kalba pradėta apie Rasiejos gyventojus:
      2. rašte žodžio rus, kuris lietuviškai būtų rusas, irgi nėra. Panašus, bet ne toks. Lietuviškai senovės ukrainiečiai yra vadinami rusėnais.

     • markas says:

      Yra rusai, nes metraštyje ne tik panašus žodis, bet ir reiškia tą patį.

     • Reiškia jie ne rusus, o rusėnus – lietuviai jų nevadino ir nevadina rusais.

     • markas says:

      Reiškia rusus, o ne rusėnus. Lietuviai juos vadino rusais.

     • Rusai būtų nuo žodžio rus, bet tokio niekur neradai.

     • markas says:

      O kur žodis rusėnai paliudytas? Neradai?.. Laukiu.

     • Nuoroda duota.
      Neapsimetinėk šlanga.

     • markas says:

      Linkas feikinis.

     • markas says:

      Tavo feikinėje Vikipedijoje viršuje parašyta: Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta šaltinių ar nuorodų į juos 😀

     • Nieko tai nekeičia – neradai užrašo istoriniuose šaltiniuose, kad būtų užrašyta rusas ar rus..

     • markas says:

      Kai ką tai keičia: tu pripažinai, kad įrodymų ist. šaltiniuose, jog ukrainiečių protėvius senovėje lietuviai rusėnais vadino, istorikai neranda, o tik kalbininkai taip teigia. Hipotezė.

     • Rusėnai yra žodžio rusin lietuviškas užrašas.

     • markas says:

      // Rusėnai yra žodžio rusin lietuviškas užrašas. // —– Ką aš ir įrodžiau. Vienu vingiu smegenėlėse padaugėjo pas tave. Dabar belieka tau rusus rasti mano jau parodytus.

     • Nebesuk uodegos – nieko tu neįrodei.

     • markas says:

      Įrodyta, bet tau reikia laiko suvokti. Stenkis.

     • Meluoji ir vėl: rusais vadina rasiejinius.

     • markas says:

      Nekartok rasiejinių melų – jie seniai demaskuoti. Iš karto reikėjo tave demaskuoti – kai pradėjai varyti maskolių propagandą, kad ukr. metraščiai rasiejiniai. Gana ukrainiečių ist. paveldą apiplėšinėti.

     • Jokio paveldo dar neparodei – transliuoji žydomasonines maskolių šnekas.

     • markas says:

      Demaskuotas esi nuo tada, kai pavadinai ukr. metraščius rasiejskais ir neigei ist. ukr. etnonimą rusai.

     • Metraščiais ukrainiečiai abejoja, nes rasiejiniai juos klastojo.

     • markas says:

      Kuris ukrainietis abejoja metraščiais? Cykras lytvinenko?

     • Kaip jau minėjau buzina org buvo tema Ukraina vierniot siebie svojo istoričieskoje nazvanije -Rus. Ten ieškok – ten buvo n visokių nuorodų iš mokslinių straipsnių. Nors, tur būt, galima ir kitaip ieškoti – gūgle, kur ukrainiečiai nurodo, jog Rasiejos valdžios nuo seno taikėsi sau prisiskireti Kijevo Rusios istoriją ir netgi prieita iki to, kad neigė tokios kaip Kijevo Rusios egzistavimą ir t.t., ir pan..

     • markas says:

      Olesius Buzina seniausiai nušautas kaip ukrainiečių išdavikas – tik tu niekaip jo darbelių nepamiršti. Semiesi iš jo svetainės idėjų ir tempi čia? Kam? Kokiu tikslu? Kad paneigti ukrainiečių kaip Kijevo Rusios ir ją sudariusios liaudies rusų pradininkų ir perduoti maskoliams? Neišdegs.

     • Kartoju: ta tema buvo užvesta dar jam esant. Ir ji labai nepatiko maskoliams, t.y. tokiems kaip tu.

     • markas says:

      Tau jo gaila, nes maskolių pakalikas tas buzina buvo. Kremties likęs be įdėjinio bendro?

     • Kalba eina apie temą.
      Nebegerk ir sugebėsi pagauti mintį.

     • markas says:

      Be reikalo ėjai į tą buzinos saitą. Ten užverbuoja. Po to žmogus nebemato įrodymų apie rusus, kurie buvo. Ir temose nebesigaudo. Reikia debuzinizacijos.

     • Ten buvo gera minėta tema, kur jūsų išmįslai buvo supliekti.
      Kiek tau moka trolių fabrikas už komentarą?
      Ar kaip seniau – 38 rub.?
      Nes mali tą patį per tą patį, be jokių įrodymų, grynai savo išmįslus.
      Neatsibosta, matyt, dėl to, kad pamoka? 🙂

     • markas says:

      Įprasta buzinos saito lankytojo trydatrolė. Manai, kad esi labai gudrus, o iš tikro jūsų buziniečių jau seniai maskoliškos gudrybės perkąstos. Geriau vieną kartą imkis atsakyti į mano argumentus, kad rusai buvo, o rusėnai tavo išmislas.

     • Tai kur nors viena nuoroda, jei sakai, kad rusai buvo? Kur nors vienas užrašas rus, kad būtų pirminiuose šaltiniuose? Nėra ir niekada nebuvo.

     • markas says:

      Imkis atsakyti į mano geležinius įrodymus, kad rusai buvo. Vis išsisukinėji, atsikalbi. Dar ir rusėnų prikišai ne įtemą.

     • Tai kur tavo nuoroda į užrašą RUS?
      Nėra ir nebus.

     • markas says:

      Nebijok nueiti į mano duotas nuorodas.

     • Nuoroda yra ta, kur nuspaudi ir patenki tiesiai į cituojamą vietą.

     • markas says:

      Tai ko nespaudi? Bijai faktų, kad rusai buvo.

     • Jokių rusų nėra ir niekada nebuvo, nes rusas teišeitų iš slaviško savivardžio rus, kurio tu nerasi jokiuose senraščiuose – iki šiol neradai, nes išsigalvojai.

     • markas says:

      RUS yra ist. šaltiniuose užfiksuota. Paprašyk negalios draugų, kad padėtų rasti.

     • Nėra.
      Kitaip būtum atradęs.

     • markas says:

      Tai ir nebesikartok. Tavo nesąmonėm(s) limitas nustatytas?

     • Savo nusistatyk – aš tau sakau kai yra ir jokio užrašo apie rusėnus, kad būtų ne lietuvių kalba parašytas žodis rusai neradai.

     • markas says:

      Kažką jau čia suvėlei – matyt, nujauti, kad neteisus.

     • Viskas yra labai logiška: rusais iki šiol kai kas vadina rasiejinius (dėl ko aš ir pradėjau kalbą), ar rusais vadino kadaise ukrainiečius nežinome, nes tokio užrašo ar užrašo rus istoriniuose šaltiniuose neradai. Todėl negali teigti, kad juos vadino rus ar rusais. Rusėnai yra transkribuotas lietuvių kalbai žodis rusin, kurį gali rasti savo numylėtuose rasiejiniuose Wiki puslapiuose.

     • markas says:

      // …rusais iki šiol kai kas vadina rasiejinius (dėl ko aš ir pradėjau kalbą), ar rusais vadino kadaise ukrainiečius nežinome // ——– Tai kas tada ukrainietiškame Haličo- Volynės metraštyje čia – visiems žinomas epizodas: “В год 6760 (1252)… Миндъвгъ же собрался бѣ и умысливъ же собѣ не битися с ними полкомъ, нъ вниде во град именемь Ворута. И высла шурина своего нощь, и розгнаша и РУСЬ и ятвязѣ.”? Bent čia yra žinomas ir tau oficialus vertimas: “Mindaugas pasirengė ir nusprendė nesikauti su jais pulku, įžengė į pilį vardu Voruta ir išsiuntė naktį savo svainį, ir išvaikė juos RUSAI ir jotvingiai.”.

     • Parodyk šaltinį. Šaltinio neturi – meluoji.

     • markas says:

      IQ testas tau: Haličo- Volynės metraštyje: “В год 6760 (1252)… Миндъвгъ же собрался бѣ и умысливъ же собѣ не битися с ними полкомъ, нъ вниде во град именемь Ворута. И высла шурина своего нощь, и розгнаша и РУСЬ и ятвязѣ.”

     • Yra komentaras apie Rusj reikšmes – skaityk.

     • markas says:

      Skaityk išaiškinimą apie rusus ir nebesvaik.

     • Rusais vadina rasiejinius, o pats norėjai tą pavadinimą užmesti ukrainiečiams, bet nepasisekė.

     • markas says:

      Rusais vadina rasiejinius rasiejiniai, nes pavogė iš ukrainiečių jų etnonimą, palikdami mažos tautelės pavadinimą rusėnai visai ukrainiečių tautai. Tu išvien su jais – su maskoliniais.

     • Nežinai – ne rasiejiniai save rusais vadina.
      Jie save vadina rusiškais.

     • markas says:

      Nebetriesk už maskolius. Ir nebeatiminėk iš ukrainiečų jų ist. etnonimą rusai.

     • Nėra to istorinio jų tokio pavadinimo. Nerandi.

     • markas says:

      Nerandi tarp komentarų, o juk yra – paieškok, rasi.

     • Nuorodas duok, bet jų neturi, todėl be reikalo čia vargsti.

     • markas says:

      Auklėjamasis-šviečiamasis darbas yra atgaiva sielai, o ne vargas.

     • Savo nesąmonėmis gali tik save “apsišviesti”, nes jokių rusų nėra ir niekada nebuvo.
      Laikas nebenaudoti rusų pavadinimo kaip tokio.

     • markas says:

      Nenaudok. Kas nuo to pasikeis – rusai kaip buvo istoriškai paliudyti, taip tebėra. Bet neapžioji. Smulkią info gali, o stambesnės nepriėmi, nes stringa.

     • Nėra niekur žodžio rusai.
      Nepateikei.
      Nes negali rasti tai, ko nėra.

     • markas says:

      Gerai, kad pateikiau itin argumentuotus įrodymus apie rusų buvimą. Tau bus sunku paneigti. Bandyk kurį, bet nevaliosi. O ir bijai.

     • Į, gal, rodytum, jei pateiktum nuorodas. Bet jų negali pateikti, nes neturi.

     • markas says:

      // Į, gal // —– Žagsėt pradėjai, kai supratai koks menkas esi prieš mano nuorodas ir įrodymus, kurių nevalioji surasti?

     • Kur tos tavo “nuorodos”? NEI VIENOS NUORODOS NEPATEIKEI, todėl ir jokių tavo įrodymų nėra.
      Kodėl tau leidžia visokias nesąmones tauzyti?

     • markas says:

      Kiek daug įrodymų, kad rusai buvo, pateikiau. Neužteks laiko tau, kad paneigtum.

     • Nei vienos nuorodos nepateikei.

     • markas says:

      Nuorodų labai daug – ko neini, gal bijai?

     • Ar žinai kas yra nuoroda?
      Matome, kad ne.

     • markas says:

      Nuorodas gavai, o nesupranti, kas tas yra. Kaip eisi jomis?

     • Kur tavo nors viena nuoroda? Į senraščius. Nėra.

     • markas says:

      Jei ir toliau ignoruosi mano nuorodas ir citatas, būsiu priverstas laikyti tavo IQ testą žemiau kai kurių gyvūnų.

     • Tavo komentaras:
      markas:
      2018 03 14 14:26 | IP adresas: 188.69.228.231
      IQ testas tau: Haličo- Volynės metraštyje: “В год 6760 (1252)… Миндъвгъ же собрался бѣ и умысливъ же собѣ не битися с ними полкомъ, нъ вниде во град именемь Ворута. И высла шурина своего нощь, и розгнаша и РУСЬ и ятвязѣ.”
      Tau atsakyta:
      tikras lietuvis:
      2018 03 14 18:03 | IP adresas: 78.57.174.35
      Yra komentaras apie Rusj reikšmes – skaityk.
      Nebesikartok.

     • markas says:

      Neišlaikei IQ testo, nes nesugebėjai rasti mano nuorodų ir citatų. Nedrįsti paneigti, dėl to “nerandi”.

     • Savo nuorodas privalai pats pateikti, o ne kas kitas už tave turi tai padaryti.

     • Išsidirbinėji ir kartojiesi. Į temą nieko pasakyti negali.

     • markas says:

      Dar nė karto taip ir nebuvai temoje. Pazubryk.

     • Aš TIK į temą rašau, o ir kalbą apie rusus užvedžiau aš, o ne tu. Tu tik bandai įrodyti, kad Žemė yra čemodano formos. 🙂

     • markas says:

      Lietuviškai – lagaminas, o ne “čemodanas”. Lietuviškai – pradėjau kalbą, o ne “užvedžiau”. Gan greit maskolių darbinyką demaskavau.

     • Posakio nesi, sakai, girdėjęs, nors tavo gimtoji – rusiška? 🙂

     • markas says:

      Ne, tu ne maskolius… Jie gudresni. Gal iš mažų Rusijos tautelių būsi – čiukčiai pvz. – prisiplakęs prie maskolių ir kartojantis jų išmislus? Bet taip nevykusiai?

     • Taip į temą nesugebėjai savo tvirtinimų įrodyti, todėl tiesa yra tokia: jokių rusų nėra ir niekada nebuvo.

     • markas says:

      Rusėnų nebuvo, o rusai įrodyti, tik tavo smegenėlėms dar neįkandama info. Nepergyvenk, su laiku įsisavinsi. Tau reikia laiko įsisavinimui.

     • Neradai nei karto žodžio rus senuose raštuose.

     • markas says:

      Yra. Bet tau reikia laiko įsisavinimui. Tai – suprantama.

     • Nėra ir pateikti negali.

     • markas says:

      Tave užprogramavo buzinos saite. Dėl to tu mano komentaruose, kur rusų buvimas įrodytas, niekaip nesusigaudai. Kai praeisi debuzinizaciją, praregėsi ir pamatysi, kad begalė mano ir ukr. Viki bei metraščių įrodymų apie rusus pateikta.

     • Kur ir kada tą buvimą įrodei? 🙂
      Prašom pateikti nuorodą.
      Savo sapnus gali pasilikti sau.

     • markas says:

      Ir vėl apsimeti, kad neradai nuorodos. Ką gi, pasufleruosiu, kur ieškoti, bet kaip lietuvis, prieš tai noriu, kad savo gimtąja kalba paprašytum: Мой Господин, прошу, окажите такую милость…

     • Viskas aišku: absoliučiai jokio atvejo negali parodyti, kad nors kur nors būtų parašytas žodis rus.

     • markas says:

      Jau matau, kad biski per daug įrodymų, kad rusai buvo, pateikiau – tau per sunku. Smegenėlės neišneša?

     • Kur tavo nors vienas įrodymas?
      Nei vieno nėra.
      Ir nebus.

     • markas says:

      Kada paneigsi? Negaišk.

     • Nėra ką paneigti, nes tu nieko neįrodai – jokių nuorodų nepateikei.
      Interpretacijos – ne įrodymai.

     • markas says:

      Negali paneigti, tai ir vadini interpretacijomis. Kas belieka, kai trūksta intelekto.

     • Duok nuorodą į senraščius, kur būtų slavai save pavadinę RUS ir nebus interpretacijos.

     • markas says:

      Jei jau iki šiol pritrūkai intelekto ir pasidavei maskolių interpretacijoms, kad neradai mano nuorodų bei citatų, tai kokia prasmė kartoti. Kai sukaupsi proto likučius, gal ir pakartosiu.

     • Nepateikei NEI VIENOS NUORODOS, kur būtų rusinai save minėję senraščiuose žodžiu rus.

     • markas says:

      Nuorodų pilna, bet tu neįgalus rasti.

     • Paneigta n kartų.
      Jei turėtum, tai ir pateiktum nors vieną nuorodą.
      O reikalinga tik viena vienintelė – kur būtų senovės ukrainiečiai senraščiuose save pavadinę rus.

  • Kažin says:

   Žinoma, praverstų vertimas, dar nurodant kieno jis yra atliktas. Juolab, kad ‘selen’ ir ‘rusen’ yra mažosiomis raidėmis, taigi šie žodžiai nėra daiktavardžiai, be to, kas yra įvardinta pavadinimu ‘eyn Dudesche’ ? Beje, Ruscia (su ‘k’ raide) pavadinimu jau yra įvardinama šalis Lietuvos pasienyje Kvedlinburgo analų (1009 m.).

   • markas says:

    Dėl Eiliuotosios Livonijos kronikos, tai yra interneto erdvėje ir lietuviškas vertimas (Pr. Žadeikio), ir angliškas, ir rusiškas, ir vokiškas iš senvokiečių (E. Meyer). Tik viename leidinyje mažosiomis “rusen” ir “selen”, kituose iš didžiųjų. ir verčia tiek mūsiškiai, tiek anglai, tiek rusai, tiek vokiečiai iš senvokiečių “Rusen” kaip RUSAI. Taigi, vis dėlto daiktavardžiais eina žodžiai “der Rusen”, “der Selen”, “den Lettowen”, “die Sameiten”. Na, ir galų gale, jei dar neįtikinau, atkreipkite dėmesį į artikelius – vokiečių kalboje tai pagalbinis žodis, einantis prieš daiktavardį. O dabar – vertimas: “Liwen waren sie genant Das stoset an der selen lant; Das was ein heidenschaft vil sur, Sie waren der rusen nakebur” (“Lyviais buvo jie vadinami, su sėlių šalimi ribojosi, kurie buvo užsispyrę pagonybėje ir buvo rusų kaimynais.”).

    • markas says:

     O dėl Gedimino laiškų vertimo – yra internete laisvai prieinami tiek lietuvių, tiek rusų kalba vertimai. Vertimas: “eyn Dudesche” (“vokietis”), “…unde vlut eyn Lettowe efte eyn Rusce dor de unbevrede lant tome kerstendome” (ir jeigu lietuvis ar rusas bėgs per neapsaugotą žemę į krikščionišką”)

     • Kažin says:

      O kodėl ‘eyn Dudesche’ verstinas į ‘vokietis’, o ne tarkim į labai fonetiškai ir darybiškai panašų ‘tuteiša, dudeiša’, juolab, kad ‘toteišos’ šalies pavadinimas yra fiksuotas ir Vengrijos kronikoje 13-ikto amžiaus viduryje bei vengrų mokslininkų jis laikomas jų tik per baltus gautu indoeuropietišku žodžiu giminingu su baltų ‘tauta’, vok. ‘doiče’. Be to, iš ‘eyn Dudesche eyme Lettowen efte Ruscen’ išeitų, kad ši ‘Tuteiša’ yra gyvenama kartu lietuvių arba ruskių. Taigi ‘Ruscen’ kaip ir lot.’rutheni’ pavadinimus nėra pagrindo sieti su Rusijos pavadiniu. Tai greičiausiai yra to meto vienos ir tos pačios bendruomenės atskirų struktūrinių dalių pavadinimai.

      Kas dėl ‘der selen lant’, ‘der rusen nakebur’, tai vargu ar galima juos laikyti sėlių ir rusų pavadinimus reiškiančiais žodžiai, tai greičiau kartu su daiktavardžiais ‘lant’ ir ‘nakabur’ einantys atitinkamų reikšmių būdvardžiai. Čia išvadoms daryti yra reikalingi gilesni kalbiniai ir istoriniai tyrinėjimai.

     • markas says:

      Aš ne specialistas, kad daryčiau tokias drąsias išvadas. Bent iki šiol, rodos, niekas vertėjams pretenzijų dėl eyn Rusce ar eyn Lettowe, nepareiškė. Beje, teko girdėti, kad Lettowe tariamas senvokiškai kaip “letūve”. Tad, turim žodį, kuris beveik atitinka mūsų tautovardį.

     • Nesi specialistas, todėl matyt maskolių propagandistas?

     • markas says:

      Matyt, būsi neatidžiai skaitęs: kaip tik paneigiau dabartinių “rusų tautine mažuma” save vadinančių maskolių kolonistų, teigiančių, kad jie čia jau nuo pat Lietuvos ištakų, išsigalvojimus.

     • Jie nevadina savęs rusais – jie save vadina rusiškais.

     • markas says:

      Ukrainiečių protėviai vadino save rusais.

     • Nėra tokio žodžio.

     • markas says:

      Kaip tik toks žodis ir yra.

     • Niekur neradai žodžio rus, nuo kurio lietuviškas žodis būtų rusai.

     • markas says:

      // Niekur neradai žodžio rus, nuo kurio lietuviškas žodis būtų rusai. // —- Bus žodis rusėnai paliudytas nuo tavęs ar tik ir toliau taip tuščiažodžydžiausi?

     • Mali tą patį per tą patį.
      Nieko nelaimėsi.

     • markas says:

      Man nėra garbės laimėti prieš moterį, prisistatančią vyru.

     • Visai pablūdai.
      Nerandi žodžio rusai ar rus, kad būtų senovės raštuose parašyta apie senovės ukrainiečius. Žodžiu rusai vadina dabartinius rasiejinius, nors išvertus žodį russkij būtų rusiškas.

     • markas says:

      Neradai įrodymų apie rusėnų paminėjimą ist. šaltiniuose, todėl bandai nukrypti nuo temos.

     • Ir nereikia, kad būtų lietuviška žodžio rusin transkripcija rusėnai šaltiniuose – tai yra kalbininkų, o ne istorikų reikalas. Rusėnais vadiname dabar, kaip vadino tuomet nėra įrodymų, o tu neparodai kad būtum radęs istoriniuose šaltiniuose žodžius rus ar rusai, nes jų ir nebuvo.Todėl ir meluoji teigdamas, kad tada rusais vadino ukrainiečių protėvius.

     • markas says:

      // Rusėnais vadiname dabar, kaip vadino tuomet nėra įrodymų…// ——– Trumpalaikis sąmonės blyksnis… Galvos neskauda? O kai nueisi į litopys.org.ua – į ukr.metraščius – kas tada bus?.. Paskutinius smegenų likučius juk suvarysi.

     • Apie rusėnus skaityk, pvz., Bogdano str. Kodėl neskaitai? Lietuvių kalbos nemoki? 🙂

     • markas says:

      Autoritetas Z. Zinkevičius, o ne Bogdanas. Tai štai, mokslininkas minėjo “senąją rusų kalbą Kijevo Rusioje. Ką tu į tai, mažagabaritsmegenis atsakys?

     • Aš tau apie Bogdano straipsnį, kur jau pavadinime yra pavartotas žodis rusėnai.
      Paskaityk nors vieną lietuvių parašytą straipsnį.

     • markas says:

      Tai mokslininkas jau nebe lietuvis? Nes tau netinka jo terminai, pavartoti straipsnyje: “senoji rusų kalba Kijevo Rusioje”?

     • Jau tau minėjau, kad jis to žodžio nenagrinėjo.

     • markas says:

      Nežiūrint tavo kliedesių, verta pakartot: mokslininkas straipsnyje mini rusų kalbą Kijevo Rusioje.

     • Mokslininkas, kiek tau kartoti, nenagrinėjo žodžio rusai klausimo.

     • markas says:

      Geras straipsnis. Jame mokslininkas aiškiai patvirtino rusų senąją kalbą buvus. Rusėnų nenagrinėjo.

     • Ten nėjo kalba apie pavadinimą rusai.
      Todėl nebemeluok.

     • markas says:

      Tramdyk isteriką ir baik buzinos propagandą – mokslininkas straipsnyje nenagrinėjo rusėnų. Rusų kalbą Kijevo Rusioje paminėjo-patvirtino.

     • Jis nenagrinėjo žodžio rusas.
      Jei būtų išnagrinėjęs, nebūtų parašęs žodžio rusai.
      Jo tema buvo kita.

     • markas says:

      Tema buvo kita, bet jis operavo terminais, kuriais visiškai pasitikėjo. Taigi, ir rusais. Tu bandai sukelti žmonių abejones mokslininku – tai tipiškas buzinos saito lankytojo išeitos ten provokatorių mokyklos triukas.

     • Jis operavo tradiciniais terminais, nenagrinėdamas žodžio rusas. Mes dabar išnagrinėjom ir matom: žodis rusas nukabintas nuo lubų.

     • markas says:

      Gal tu ką ir matai, ką buzinos saito adminai liepia matyti, o mokslininkas priima “rusų senają kalbą Kijevo Rusioje” be abejonių.

     • Kartoju: jis nenagrinėjo žodžio RUS.

     • markas says:

      Matyt, nebuvo ką nagrinėti, tad be reikalo kartoji. Geriau paneik mano įrodymus dėl senovės rusų kaip ukrainiečių protėvių etnonimo – jų daugėja.

     • Nevadino ukrainiečių protėvių rusais ir nevadina.

     • markas says:

      Mokslininkas vadina. Jis – autoritetas tarp kalbininkų. Bet maskoliui netinka.

     • Galiu tik priminti: Zinkevičius nenagrinėjo žodžio RUS.

     • markas says:

      Nėra ką nagrinėti – mokslininkas rėmėsi būtent šiuo žodžiu. Bet maskoliams autoritetai tik maskoliai, o ne lietuvių žymūs žmonės.

     • Zinkevičius tavo paties pateiktame Vorutos straipsnyje kalbėjo apie rusiškus.
      Nebemeluok.

     • markas says:

      Rusus minėjo.

     • Bet žodžio rusai nenagrinėjo.

     • Žemyna says:

      Nesuprantantiems ir Lenkija ir Rusija primeta statistinės gyventojų apskaitos pagal tautybes sampratą, o ne tą sampratą, kuri yra tarptautiniuose dokumentuose apie tautines mažumas! Abi nenurodo į toliau esančią išlygą, jog atvykėliai (nesvarbu, nuo kada!) nelaikomi TM! Taškas.

     • markas says:

      // Rusėnais vadiname dabar, kaip vadino tuomet nėra įrodymų // ——– Pagaliau matau, kad logika pas tave ima viršų. Atsakyk: ką reiškia русь ukrainiečių metraščiuose, pvz., Haličo-Volynės metraštyje?

     • Rusj – šalis.

     • markas says:

      O čia: “Въ лѣто 6760 (1252)… И посла Данило Тевтевила и помочь собѣ и с нимь русь и половцѣ, и многое воевание бысть межи ими.”?

     • Skaityk mano duotą pagal tavo nuorodą ukrainiečių išaiškinimą iš Wiki – nebeišsigalvok.

     • markas says:

      Skaityk mano duotą išaiškinimą – pagilinsi smegenų vingius.

     • Sau prisitaikyk, nes aš pateikiau ukrainiečių išaiškinimą, o jie tikrai geriau žino savo istoriją nei tokie kaip tu.

     • markas says:

      Vagi maskoliams ukrainiečių senobinį etnonimą русь? Iš pradžių apšaukei ukr. metraščius rasieskais, o dabar visus mulkini su rusėnais? Fu.

     • Rusj yra šalis, be to tai – ne žodis rus ar rusas, ar rusai.

     • markas says:

      Yra priešingai, nei skiedi, atiminėdamas iš ukrainiečių ist. etnonimą rusai.

     • Ukrainiečiai niekada Lietuvoje nebuvo ir nėra vadinami rusais.

     • markas says:

      LDK: rutheni, ruteni, русский народ, Русь… Zubryk 2-ojo Statuto 3 skyriaus 9artikulą ir 1563 m. Vilniaus privilegiją – internetas atviras ir mikrobinėms smegenėlėms.

     • Rutheni, ruyteni toli toli nuo rus, rusai.

     • markas says:

      Dar kartą zubryk 2-ojo Statuto 3 skyriaus 9 artikulą ir 1563 m. Vilniaus privilegiją – ten nėra rutheni, o русский народ, Русь apie liaudį.

     • Nėra ko man skaityti ten, nes aš atsakiau į tavo teiginį būk tie žodžiai įrodo rus buvimą. O Liaudis ir tauta yra du skirtingi dalykai.
      Tu, matai, pripratęs prie rasiejinių kalbos, kur visos tos sąvokos – tauta, nacija, liaudis vartojama per vieną ir dėl to kai kas mano, kad tai būtų vienas ir tas pats.

     • markas says:

      Ir kokiai tautai ar liaudžiai priklauso Statute paminėti “Русь” ir “русский народ”? Tu kartais ne iš neandertaliečių užsilikęs?

     • Narod yra, kaip jau minėta, liaudies pavadinimas, kas jau iš pavadinimo aišku, kad tai – ne tauta.

     • markas says:

      Tai maskoliams, kurių propagandą kartoji, rusj – narod, o ukrainiečiams – tautovardis. Nepamiršk ukr. Viki: “Русь (однина руси́н) — етнонім”.

     • Neišsigalvok – gale ukrainiečiai tavo išmįslą, nežinia iš kur ištrauktą, supyškino.
      Taip, kad Rusj – ne tas pats kas rus.

     • markas says:

      Rusj – tautovardis, ką ir pamatėme ukrainiečių Viki. Rusėnai – grynos sapalionės.

     • Meluoji ir tai įrodo gale duotas ukrainiečių išaiškinmas Wiki nuorodoje ukrainiečių, o ir rasiejinių jų kalba.

     • markas says:

      Nenešk to maskoliško smrado iš buzinos saito. Apšaukei ukr. metraščius rasiejiniais ir, matyt, buzinos saito prisikaitęs, neigei ukrainiečių pirmumo teisę į etnonimą rusj. Nors aš tai įrodymų antra tiek pateikiau, kad rusai buvo.

     • Metraščius maskoliai klastojo ir tai įrodyta. Įrodymai minėtoje temoje buvo pateikti.

     • markas says:

      Buzinos saitas – maskolių kabliukas tokiems lengvatikiams kaip tu. Tau atrodo, kad ten tiesa apie maskolių klastotes, o iš tikro tai tik jaukas. Klok tiesiai, kuo ten tave suviliojo ar prišėrė? Gydysim.

     • Kalba eina ne apie tinklapius, o apie žodį rus, kurį tu sakei parodysi, bet niekaip nesugebi įrodyti.

     • markas says:

      Nėra paneigimo mano įrodymų, kad rusai buvo. Gal pakviesk buzinos saito draugelius – pamačys…

     • Neturi jokių įrodymų, kad senovės ukrainiečiai ar rasiejiniai būtų buvę pasivadinę raštuose RUS.

     • markas says:

      Jau paneigei nors vieną mano įrodymų, kad rusai iš русь ir рускый? Vėluoji, nespėsi, nes įrodymų daugėja – dar vieną pridėjau: rusai – pačių lietuvių, anksčiau už slavus turėtas žodis.

     • Neįrodai, nes jokių nuorodų nepateiki.
      O ir lietuvių kalbos daryboje visiškai nesigaudai.

     • markas says:

      Jau paneigei nors vieną mano įrodymų, kad rusai su русь ir рускый – tas pats? Ir nežinai, kad rusai – lietuvių iš seno turėtas žodis, nes senesnis už slaviškas formas.

     • Visai nusipaistei:
      citata” rusai su русь ir рускый – tas pats”.
      Jau vien tai, kad tai – atskiri žodžiai ir yra aišku, kad tai – ne tas pats.
      Pasimokyk lietuvių kalbos – lietuviai kiekvienam reiškiniui ar daiktui apibūdinti turi ATSKIRĄ žodį.

     • markas says:

      Negudriai išsisukinėji. Abu žodžiai rusams įvardinti, abu turi šaknį RUS, abu paliudyti. Visa kita nuo nelabojo. Palik maskoliams tuos triukus.

     • Neišsiidirbinėk – senovės ukrainiečiai save vadino rusinais.

     • markas says:

      Ist. šaltiniuose RUS ir RUSIN. Nėra RUSJ ir RUSJIN.

     • Paneigta n kartų – JOKS ŠALTINIS SENOVĖS UKRAINIEČIŲ SENRAŠČIUOSE JŲ NEĮVARDIJA KAIP RUS.

 22. markas says:

  Tai, kad senoji vokiečių kalba skiriasi nuo lietuvių. Todėl ieškoti žodžio “rusai” su lietuviška galūne -ai Eiliuotoje Livonijos kronikoje yra beprasmiška. Senosios vokiečių kalbos naudota daugiskaita “rusen”. Čia svarbiausia, kad šaknis ta pati “rus-en”, o ne lotyniškas žodis “rutheni”. Na, o 1338 m. prekybos sutartyje tarp Gedimino ir Ordino gal reiktų tarti “eyn Rusce” kaip “ruske”, o mes dažnai tarp savęs, kas rusams nepatinka, kartais pasakome “ruskis”. Beje, jei teko pastebėti, žodžio “lietuvis” sutartyje taip pat nėra – ten senvokiškas “eyn Lettowe”.

  • Mes kalbame apie žodį rusai.
   Jo vartoti negalime.
   Tuo labiau, kad dabar Kijevo Rusios buvusios tautos atstovai dabar save vadina ukrainiečiais.

   • markas says:

    Dar vienas rusų apibūdinimas vidurio vokiečių aukštaičių kalba, kuria Mikalojus iš Jerošino padarė vertimą “Die Kronike von Pruzinlant”: Rusia – Ruzinlande, rusas – ein Ruze. Neturėtų stebinti z vietoje s žodyje Ruze – ir artikelis “das”, ir “Preußen” pas Mikalojų eina kaip “daz” ir “Pruzinlant”. Tad, įrodymų, kad pavadinimas “rusai” buvo jau 14 a. pradžioje, lyg ir pakankamai.

    • markas says:

     Čia, tiesą sakant, dar vieną įdomų dalyką pastebėjau: Mikalojus iš Jerošino į vokiečių vidurio aukštaičių vertė juk Petro Dusburgiečio veikalą, parašytą lotyniškai. Taigi, lotynišką ruso pavadinimą Rutheni jis išvertė kaip ein Ruze.

     • Kas kaip rašė visai neturi jokios reikšmės: čia tas pats, kada dabarčiai bando įsiūlyti raides iš pirmųjų lietuviškų knygų.

     • markas says:

      Rodos, aiškiai rašiau, kad dabartis yra ukrainiečiai ir baltarusiai, o praeitis – jų protėviai LDK rusai.

     • Kalba eina apie rasiejinius, kuriuos ir vadina rusais.

     • markas says:

      Kalba eina apie ukrainiečių protėvius, kuriuos vadino rusais.

     • Visai ne – tema buvo apie rusus, kuriais vadina rasiejinius. O tu nei iš šio,nei iš to pradėjai kišti ukrainiečių protėvius, bet juos lietuviuose vadina rusėnais.

     • Rusais kai kas vadina rasiejinius, ukrainiečių mes niekada rusais nevadinom ir žodžio rus, nuo kurio būtų žodis rusas lietuviškai, neradai.

     • markas says:

      Tai vis dar neradai žodžio rusėnai? Ech tu…

     • Skaityk nuorodą.

     • markas says:

      Neveikia tavo nuorodos. Berods, duodi “feikines” nuorodas.

     • Wiki veikia visada.

     • markas says:

      Veikia, bet tik ne tavo feikai.

     • Net nesvarbu, jei nenori Wiki pripažinti – tu nepateikei užrašo, kur būtų žodis rusas.

     • markas says:

      Visiškai vienodai, kad pasimovei ant feikinių Viki – tu nepateikei liudijimo, kur būtų žodis rusėnas.

     • Nereikia įrodymų, kad būtų paminėta žodis rusėnas, nes tai – kalbininkų, o ne istorikų reikalas. Tu teigi, kad būk ukrainiečių protėvius vadino rusais, bet nesugebi pateikti tokių istorinių šaltinių, kur būtų parašyta rus ar rusas, dėl ko tavo teiginiai, kad būk ukrainiečių protėvius vadino rusais, yra melas. Jei juos būtų vadinę rusais, tai kaip po to toks pavadinimas peršoko ant rasiejinių? Kaip rasiejiniai buvo pavadinti rusais yra žinoma: legendinis kalbininkas K.Būga, 1919m. grįžęs iš tos šalies, parašė žodžius Tarybų Rusija ir nuo to paėjo pavadinimai Tarybos, Rusija, rusai, po to Tarybų Sąjunga.

     • markas says:

      Iš ukrainietiškų metraščių rus žodžiai jau buvo pateikti čia. Antrąkart nekartosiu – pats įdėk pastangų. Paaiškinimus žr. ukrainietiškoj Viki įvedęs į google Русини. Jei Viki tau autoritetas, o kalbam apie ukrainiečių protėvius, tai teisinga būtų ir žiūrėti jų Viki – ką jie apie save rašo.

     • Nepateikei nei karto žodžio rus.

     • markas says:

      Ukr. Viki: “руси́ни або ру́сь — етнонім.”

     • Neišrauk iš konteksto.
      Viską išaiškino ukrainiečiai. Pabaigą skaityk.

     • markas says:

      Viskas kontekste. Skaityk dar kartą. Ukr. Viki: “руси́ни або ру́сь — етнонім.”

     • Nuorodų nėra, kūrybos nereikia. Gale yra ukrainiečių nuomonė tuo klausimu, kuo jie tau parodo kas yra ir kaip.

     • markas says:

      Ten nėra paneigimo ukr. Viki nuostatai “Русь (однина руси́н) — етнонім”. Tęsi maskolių pradėtą ukr. etnonimo rus vogimą? Kiek moka?

     • Kur nuoroda? Nėra.

     • markas says:

      Yra. Nevalioji apžioti.

     • Pirma pateik, bet nepateiki ir niekada nepateiksi – niekur, jokiuose šaltiniuose nėra buvę parašyta žodžių rus, rusas ar rusai.

     • markas says:

      Sutinku, tavo smegenėlėse nerasta, nes, matyt, netilpo – o šiaip buvo komentaruose pateikta iš ist.šaltinių.

     • Pasikoliok, nelietuvi, bet ką tu teiki nėra įrodyta nuorodomis. Prisirankiojai, panašu, iš WIKI. 🙂 Nors ir to šaltinio nei karto neparodei – aš iš Wiki tai tikrai daviau ne vieną nuorodą. Bet pats kalbi apie istorinius šaltinius. Kur jie? 🙂

     • markas says:

      Neapsimesk durneliu – internetas atviras, gūgl langelis ilgas. O gal tu iš tikro nė vienos knygos apie Lietuvos istoriją neskaitei? Ten gi nuorodos į metraščius, kai įdeda istorikai tą ar kitą citatą.

     • Vėl suki uodegą: jei jau aiškini, kad ne pats sugalvojai, tuomet pateik nuorodą.
      Nepateiki – nėra.
      Taškas.

     • markas says:

      Bent pasigėdytum viešai pasakoti apie savo neišprusimą ir tamsuoliškumą. Tai gi visi mato.

     • Nuorodų nepateikei, o tuomet mano teiginys, kad jokių rusų nėra ir niekada nebuvo yra teisingas ir pilnai įrodytas.,

     • markas says:

      Nuorodom nepasinaudojai, nes žinai, kad tada tavo marazmai paliktų tave, o tu to bijai.

     • Nuorodos nei vienos nepateikei – aš ir tai jų daugiau daviau.

     • markas says:

      Tavo nuorodos ne į temą. Eik į tas, kurias daviau, ten sužinosi daugiau apie tai, kad rusai buvo, o rusėnai – ne.

     • TU VISIŠKAI JOKIŲ NUORODŲ NESI DAVĘS, nes neturi.

     • markas says:

      Neisterikuok, nes buzinos pilni pampersai. Geriau mokykis naudotis mano duotomis nuorodomis. Arba skaityk ukr. Viki: “Русь (однина руси́н) — етнонім.”

     • Pateik nuorodą, nes panašu, kad pats nesąmonę sumąstei ar iš konteksto ištraukei.

     • markas says:

      Ką, jau ir Viki neberandi? Tau tik į buzinos saitą – ten protiškai neįgalaus antilietuviško ir antiukrainietiško kontingento bendruomenėje pasijusi pilnaverčiu.

     • Niekur neradai užrašo rus.
      Ir Wiki neradai.
      Ir visiškai jokios nuorodos nepateikei, kad būtų nuoroda į užrašą rus.

     • markas says:

      Niekaip nepaneigi mano įrodymų apie rusus, kurie buvo. Gal pagaliau nors vieną pamėginsi paneigti.

     • Nesuk uodegos:
      citata “markas:
      2018 03 04 12:48 | IP adresas: 78.56.2.222
      Tai, kad senoji vokiečių kalba skiriasi nuo lietuvių. Todėl ieškoti žodžio “rusai” su lietuviška galūne -ai Eiliuotoje Livonijos kronikoje yra beprasmiška”.

     • markas says:

      Teisingai, studijuok mano komentarus. Gal suprasi, kad rusai – ir ukrainiečių protėvių etnonimas.

     • Jei kalbi apie senovės ukrainiečių tautovardį, tai jis buvo užrašytas senraščiuose kaip rusin, lietuviškai rusėnas.

     • markas says:

      Rus ir rusin etnonimai užrašytas senovėje. Rusėnai tik nuo RUS, nes jei nuo rusin, turi būt rusinėnai. Žr. vokiečių Russinen – rusėnai, Russen – rusai. Ir čia šaknis RUS kaip visada.

     • Tuomet ko nepateiki nei vienos nuorodos į senraščius, kur būtų slavai save pavadinę RUS? 🙂

     • markas says:

      Nuorodos, citatos pateiktos. Kada paneigsi bent vieną su šaknim RUS?

     • Iš žodžio RUSJ šaknis yra RUSJ, o kitų kalbų interpretacijos lietuviams neturi reikšmės.

     • markas says:

      Nėra žodžio RUSJ paliudyta. Užtat yra šaknis RUS raštu LDK raštinėse. Prie RUS + -ai bus RUSAI.

     • N kartų buvo paneigta: Rus nėra šaknis žodžio RUSJ, nes prasminė to žodžio dalis yra Rusj (Pусь).

     • markas says:

      Ne, ne – tema buvo ne apie rusus. O tave, matyt, suklaidino rusėnai, kuriais ukrainiečių protėvių nevadino.

     • Parodyk žodį rus ir tada bus rusai.
      Neparodysi, nes nėra buvę tokio parašyto.

     • markas says:

      Parodyta daugel sykių. Bet kad tu neįžlibini.

     • Nepasakok to paties per tą patį.

     • markas says:

      Tavo pasakos jau pabodo, dėde…

     • Aš pradėjau kalbą, kad rusų nėra ir nebuvo. Tokia tema, dėl kurios tu bandai išspausti kažką iš užrašų, kurie TIK panašūs į žodžius rus ar rusas, bet nėra rus ar rusas.

     • markas says:

      Bandai išsisukti, apsimesdamas neįgaliu?

     • Neišsidirbinėk – mali tą patį per tą patį, bet neradai nei vieno užrašo žodžio rusas.

     • markas says:

      Nenusišnekėk – kali tą pati per tą pati, bet neradai nei vieno paliudyto žodžio rusėnai.

     • Man ir nereikia rasti žodžio rusėnai. Tai tu turi įrodyti šaltiniuose, kad būk buvo žodis rus ir rusai, nes taip teigi. Aš neteigiau, kad šaltiniuose būtų žodis rusėnai. Žodis rusėnai yra žodžio rusin lietuviška transkripcija ir kada jį pradėjo lietuviškame rašte vartoti, kada jis įėjo į kasdienę kalbą? O ukrainiečių rusais niekada nevadinome ir tam tu neturi tokių įrodymų, nors teigi.

     • markas says:

      // Aš neteigiau, kad šaltiniuose būtų žodis rusėnai. // ——- Pagaliau pradedi protauti. Gal ir išeis iš tavęs žmogus… Būtų mano nuopelnas. O dabar, jei netingi, peržiūrėk ukrainiečių metraščius (ПВЛ ir ГВЛ) – rasi rusus daugiskaitoje, o rusinus – vienaskaitoje. O ar lietuviai taip vadino – būtent rusėnais – galime tik spėlioti.

     • Ukrainiečių protėvius lietuviai vadina rusėnais, tai yra žodžio rusin sulietuvintas variantas. Žodžio rusai šaltiniuose neradai, nes nėra.
      Būtum lietuvis, tuomet tokių nesąmonių nešnekėtum.

     • markas says:

      Žodis rusai pateiktas, bet pražiopsojai. Be to, ir nesigaudai. Todėl tau žemesnis lygmuo – ukr. Viki: “У часи княжої Русі, вживалися слова «русин» — однина, «русь» — множина.”

     • Neišsisukinėk – galinis tavo komentaras su mano atsakymu viską paaiškina.

     • markas says:

      Suklydai ten. Skaityk iš naujo: “Русь (однина руси́н) — етнонім, який зазвичай вживають для позначення населення Київської Русі.

     • Nebekurk, jei jau nori ginčytis, tai ginčykis gale – prie ukrainiečių nuomonės, bet su jų nuomone nesugebi, nes stumi maskolių išmįslus.

     • markas says:

      Bandai iš ukr. atimti русь ir įgyvendinti maskolių kėslus? Neišdegs, nes ukr. Viki įtvirtina: “Русь (однина руси́н) – етнонім”.

     • Meluoji, nes TYČIA praleidi prieš tai mano duotoje nuorodoje žodžio Rusj išaiškinimą.

     • markas says:

      Atsiprašyk ukrainiečių, nes: 1. pavadinai jų metraščius rasiejskais; 2. bandai atimti istorinį jų pavadinimą rusai, pakartodamas maskolių versiją apie rusėnus – mažą tautelę pakarpatėj.

     • Metraščiai nežinia kiek tikri, nes ukrainiečiai sako, kad juos klastojo rasiejiniai, tikslu išaukštinti savo valstybę.

     • markas says:

      Tau taip sakė?.. Sakyk, mažavingi, kaip žodis русь, įvardijantis metraščiuose ukrainiečių protėvius, gali išaukštinti Rasieją, jei ukr. protėviai tuo žodžiu anksčiau paminėti?.. Dar iki tavo taip godojamos Rasiejos.

     • Apie žodį Rusj skaityk gale diskusijos.

     • markas says:

      O tu skaityk štai ką: “У часи княжої Русі, вживалися слова «русин» — однина, «русь» — множина. Слово «русини» не вживалося до XV століття. З XV ст. під польським впливом починає використовуватися у множині — русини — для позначення людей руського народу”

     • Kad kartosi tą patį per tą patį po šimtą kartų, nuo to nepaliksi teisus. Gale sudėti visi akcentai – skaityk ir nebeišsidirbinėk.

     • markas says:

      Jei mąstai galu, tai mąstyk, bet išaiškinimas duotas ką tik prieš tai esančiame mano komentare.

     • Atsakymas gale, duotas ukrainiečių.
      Savo išmįslus pasilik sau, nes jokių rusų nėra ir niekada nebuvo.

     • markas says:

      Nėra jokio atsakymo gale, nefantazuok. Rusai buvo, o rusėnai – liguistos fantazijos fruktas. Ieškok.

     • Atsakymas ukrainiečių, jokių rus neradai.

     • markas says:

      Maskolių propaganda varei, bet ukr. Viki išaiškino, kad rusj – ankstesnis tautovardis ukrainiečių.

     • Kaipo tik ten atvirkščiai viskas paaiškinta ir mano nuoroda duota.
      Nebemeluok.

     • markas says:

      Savo nuorodų į buzinos saitą nekišk – geriau eik į mano duotas nuorodas. Ten rasi įrodymus, kad rusai buvo, o rusėnai ne.

     • Kokias tavo nuorodas? 🙂 Nors vieną parodyk. 🙂

     • markas says:

      Visi maskoliai prie tinginio – nori, kad dar ir burnos ertmėn įvarytų. Pats ieškok, nes duota. Nerandi ar nenori rasti?

     • Kalbą apie tai, kad jokių rusų nėra ir niekada nebuvo pradėjau aš – apie tai ir tekalbame.

     • markas says:

      Viskas duota – nerandi ar nenori rasti? Ieškok ir mėgink paneigti.

     • Tai kur ta nuoroda į rus pirminiuose šaltiniuose? Netgi Wiki to neradai.

     • markas says:

      Buzinos mokykla tik tiek tegali? Net nesugebate rasti begalės rusų ist. šaltiniuose, kuriuos pateikiau. Gana tinginiauti – nors vieną paneik.

     • Ir vėl meluoji, o juk kartą prisipažinai:
      citata – “markas:
      2018 03 09 11:25 | IP adresas: 188.69.228.231
      Ne, ne – tema buvo ne apie rusus”.

     • markas says:

      Naujos “metodičkės” iš buzinos saito? Juokingai atrodo.

     • O lietuviškai kaip būtų?
      Palankyk mokyklėlę, o po to čia ateisi.

     • markas says:

      Tau tai tikrai žinomas žodis.

     • Kodėl kalbi maskolių slengu lietuviškame tinklapyje?
      Pabandyk pakalbėti lietuviškai.
      Ar dar vis neišmoksti? 🙂
      Ar tokiais žodžiais nori maskuoti savo darbą “trolių” fabrike, S.Peterburgas, Savuškino 55? 🙂

     • markas says:

      Metodičkes pametei ir nebegali ką rimtesnio parašyti.

     • Kažin says:

      Bet juk lot. Rutheni yra Ruiteniai (Raiteniai), t.y. vėlesnis lietuviškas Jotvingių ar vienos jų dalies (greičiausiai dainavių) pavadinimas. Taigi su rusų pavadinimu nesietinas.

     • markas says:

      Su kuo bebūtų Rutheni sietinas, kad ir su jotvingiais – vertėjas iš lotynų kalbos žodį Rutheni į vokiečių vidurio aukštaičių išvertė ein Ruze. T. y., jau tada, 14 a. pražioje, vokiečiai buvusios Kijevo Rusios teritorijoje gyvenusius vadino rusais.

     • Nevadino – tie pavadinimai toli toli nuo žodžių rusai, rusiški ir pan. Tiesiog jie kaži ką suslebizavojo į tą pusę ir tiek.

     • markas says:

      Tai kad Eiliuotoje Livonijos kronikoje labai konkrečiai apie rusus: “Liwen waren sie genant Das stoset an der Selen lant; Das was ein heidenschaft vil sur, Sie waren der Rusen nakebur”. – RUSEN. Lietuviškai vokiška daugiskaita būtų rusai. Taigi, 13 amžiuje vokiečių šaltiniai mini rusus.

     • Jei minėtų rusus, tai ir rašytų rusai, o ne biesas žino kaip.

     • markas says:

      Rusen – kur dar aiškiau?

     • Čia tik panašu, bet ne daugiau.

     • markas says:

      // Čia tik panašu, bet ne daugiau.// ——— Na, lietuvių irgi nėra kronikose identiškos dabartiniam pavadinimo. Be to, tų “rusen” lokalizacija aiški – sėlių kaimynai ir Dauguva iš Rusios teka.

     • Nemaišyk nemaišomo: lietuviai – indoeuropiečių tiesioginiai palikuonys, o rasiejiniai – mišinys.

     • markas says:

      O ką, “mišinys” negali turėti pavadinimo “rusai”?

     • Negali, nes ir vadinasi ne rusai, kas būtų русы, o русские, t.y. rusiški. Bet jau apie tai kalbėjom. Nebesikartok.

     • Tvankstas says:

      Turiu aš Čingis Chano geną, esu IV kraujo grupės, tokių žmonių Europoje 10-12 mln.
      Tai aš azijatas, ar mišrūnas, ar lietuvis ?

     • markas says:

      // Negali, nes ir vadinasi ne rusai, kas būtų русы, o русские // —— Tai, kad ne – kaip išsiaiškinom, Gedimino laikais 14 a. pr. ir EL kronikos laikais 13 a. vokiečiai naudojo žodį rusai.

     • Nenaudojo žodžio rusai – ten žodžiai panašūs, bet ne rusai. Kartoji tą patį per tą patį.
      Gal tu esi maskolių agentas?
      Be to, mes kalbame apie rusiškus ir apie tai kodėl jų negalima vadinti rusais. Gedimino laike rusiškų valstybės net nebuvo, todėl jis ar jo tarnai niekaip negalėjo užrašyti juos dabar kai kieno vadinančių žodžiu rusais pavadinimo. Jis galėjo minėti tik tuos, kuriuos vadinam ukrainiečiais, nors rašo kažką panašaus į rus su visokiom galūnėm ir šaknim, bet tai nėra žodis rusas.
      KIEK DAR TAU VISA TAI REIKĖS KARTOTI?

     • markas says:

      // Kartoju: būtų rus, jei būtų rusai. // ——— Tai viskas yra – ir Die Rusen (rusai) 13 a., ein Ruze (rusas) 14 a. ir русь (rusai) 12 a.

     • Kartoji tą patį per tą patį, bet vis tiek nerandi žodžio rus nei apie senovės ukrainiečius, nei apie dabarties Rasiejinius.

     • markas says:

      Daug kartų pateikiau žodį русь – rusai apie ukrainiečius, bet kad tu nepamatai.

     • Rusj ir rusai ne tas pats žodis, o ir senovės ukrainiečių pavadinimas lietuviškai yra rusėnai.

     • markas says:

      Русь ir rusai – tie patys žodžiai. O Ukrainiečių protėviai vadinti rusais.

     • Lietuviai ukrainiečių protėvių nevadino rusais, nes neįrodei, kad kur nors būtų parašytas tai įrodantis žodis rus.

     • markas says:

      Įrodžiau, bet tau tai tapo neįkandama.

     • Neišsigalvok – nepadės.

     • markas says:

      Tau tai tikrai nepadės.

     • Be reikalo mali tą patį per tą patį – nieko neįrodei.

     • markas says:

      Tavo įrodymai vaikiški. Nerimta.

     • Mano įrodymai yra, tavo – iš viso nėra.

     • markas says:

      Tavo įrodymų iš viso nėra, mano – apstu.

     • Nepateikei nei vieno rašytinio įrodymo, kur būtų užrašyta žodžiai rus ar rusai, tuo tarpu Wiki rodo,. kad ukrainiečių protėviai – rusėnai.

     • markas says:

      Viki – ne įrodymas, o rusai paliudyti ist. šaltiniuose.

     • Šaltiniuose neradai nei žodžio rus, nei rusai.
      Wiki yra įrodymas, nes paliudyja kaip ukrainiečių protėviai yra vadinami dabar.

     • markas says:

      // Wiki yra įrodymas, nes paliudyja kaip ukrainiečių protėviai yra vadinami dabar. // — Apie rusus rasta ir parodyta kaip vadinta senovėj. O dėl ukr. protėvių pavadinimo dabar nedomina – istoriniai laikai domina. Ukr. Viki: “Руси́ни або ру́сь — етнонім…”.

     • Rusj reiškia Rusią – šalį.

     • markas says:

      Ir šalį, ir žmones.

     • Žmonių ne, nes ukrainiečiai taip ir sako – skaityk gale yra ir nebemeluok..

     • markas says:

      Nekalbėk už ukrainiečius – apdirbai jų metraščius raseiskais išvadindamas. Geriau uždirbk smegenims vingį iš ukr. Viki: “Русь (однина руси́н) — етнонім”.

     • Neištraukinėk iš konteksto – skaityk ukrainiečių išaiškinimą gale.

     • markas says:

      Yra nemokamai galimybė pagilinti tą vienintelį vingį, o nesinaudoji: “Русь (однина руси́н) — етнонім”:

     • Galutiniam komentare yra ukrainiečių išaiškinimas, kuris tavo Wikipedijos nesąmonę supliekia. Neištraukinėk iš konteksto ir neišsidirbinėk.

     • markas says:

      Nieko nesupliekia – viskas savo vietoje: “Руси́ни або ру́сь — етнонім“. “Русь (однина руси́н) — етнонім, який зазвичай вживають для позначення населення Київської Русі.”.

     • Kalbi tą patį, o apie žodį Rusj yra išaiškinimas gale diskusijos.

     • markas says:

      O kam gale diskusijos, kai yra tavo pripažinimas, kad rusj gali būti ir liaudis.

     • Liaudis ir tauta nėra tas pats – apie skirtingą žodžių reikšmę kiekvieną lietuvį informuoja skirtingas žodis, bet tu iki šiol to dar nesugebėjai perprasti?

     • markas says:

      Ir kaip tauta rašoma ukrainietiškuose metraščiuose, “supratingasis”?

     • Tu, gi, sakei parodysi rus ir rusai, ale nesugebėjai, nes jokių rusų nėra ir niekada nebuvo.

     • markas says:

      Viskas duota ir rusai nurodyti, ale neapžioji. Treniruok žiomenis.

     • Neradai nei karto žodžio rus.

     • markas says:

      Įrodymų apie rusus taip ir neapžiojai, kurie duoti čia. Mėgink dar kartą plačiau išsižioti.

     • Jokių įrodymų apie rusus nepateikei.

     • markas says:

      Per daug įrodymų apie rusų buvimą tau pateikta. Kada nors vieną atsirinksi ir imsies paneigti?

     • Jokių įrodymų nepateikei dėl rusų buvimo, o gale pateikei žodį russen, kuris labai jau panašus į žodį rusėnai.

     • markas says:

      Aga. Ypač į rusėnus panašus der Russe. Ką tu į tai, buzinovieti?

     • Labai panašu, dar panašiau russen.

     • markas says:

      Rusėnų taip ir neįrodei, o mano argumentų, kad rusai buvo, nepamėginai paneigti. Per skystos blauzdelės?

     • Rusėnai , kaip n kartų tau sakyta, yra rusin lietuviška versija, o rus neparodei, nes išsimįslyji – tokio užrašo nėra šaltiniuose.

     • markas says:

      Kada paneigsi pateiktus ist. šaltinius, kur rusų begalė? Skystas tas tavo buzinos saitas, jeigu tokius dundukus tegamina.

     • Prie ko čia a.a. Buzinos vardo tinklapis?
      Pradedi nusipaistyti?

     • markas says:

      Gink, gink tą buzinos saitą – kai nutrauks finansavimą, pažiūrėsim, ką užgiedosi. Turbūt, būsi laisvas pripažinti, jog etnonimas ukrainiečių protėvių – RUSAI.

     • Ir vėl kalbi maskolių slengu – lietuvių kalboje nėra žodžio etnonimas.
      Lietuvių kalboje yra žodis tautovardis, bet senovės ukrainiečiai save vadino rusinais.

     • markas says:

      Jie pavadinti ir etnonimu русь, ir etnonimu русины. Ukrainiečių Istorijos Insitutas savo enciklopedijoje teigia: “РУСЬ: 1) назви народу (однина — русин); 2) назви території, населеної руссю”.

     • Citata: “markas:
      2018 04 24 18:36 | IP adresas: 188.69.228.231
      Jie pavadinti etnonimu русины”.
      Na, va prisipažįsti, kad tiek laiko be reikalo peizojei Alką visokiomis nesąmonėmis.

     • markas says:

      Čia ne aš, o Ukrainiečių Istorijos Insitutas savo enciklopedijoje teigia: “РУСЬ: 1) назви народу (однина — русин); 2) назви території, населеної руссю”. Bet kad ėmeisi studijuoti mano komentarus, džiugina – reiškia, teisingu keliu suki. Išvada: ir iš visiško vatagalvio galima padaryti žmogų.

     • Paneigta n kartų.
      Primenu atsakymą, nes apsimeti, kad būk nematei:
      “https://uk.wikipedia.org/wiki/Русь_(термін)
      1. Русь» може вживатись на позначення:
      людської спільноти, яка жила на землях більшої частини сучасної України, Молдови, Росії, Білорусі та Надбалтики. Походження цієї спільноти, так само як і її назви дискусійне
      Vertimas:
      Pavadinimas Rusj kartais vartojamas kaip senovės laikų Ukrainos, Moldovos, Rusijos, Baltarusijos ir Baltijos valstybių žemėse gyvenusių bendras pavadinimas, bet tiek tokios bendruomenės egzistavimas, tiek pavadinimas tėra tik diskusijų objektas.
      Kitos to žodžio reikšmės žemė, valstybė”.

     • markas says:

      // “Gedimino laike rusiškų valstybės net nebuvo, todėl jis ar jo tarnai niekaip negalėjo užrašyti juos dabar kai kieno vadinančių žodžiu rusais pavadinimo.”, “…nors rašo kažką panašaus į rus su visokiom galūnėm ir šaknim, bet tai nėra žodis rusas.”. // ——— Taip, tu teisus – Rasiejos iš tikrųjų tada dar nebuvo. Bet kai vokiečių kronikose 12-13 a. pasirodė die RUSEN, ein RUZE, o rusų metraščiuose РУСЬ, ukrainiečių ir baltarusių protėviai jau, matyt, buvo. Tad turime ist. šaltiniais paliudytus rusus 12-13 a., o ir vėliau – LDK laikais. Gali vadint juos senrusiais, jei nori…

     • Kartoju: būtų rus, jei būtų rusai.

     • O gal tu lietuvių kalbos nemoki?

     • markas says:

      // Kartoju: būtų rus, jei būtų rusai. // —— Nėra tokios taisyklės. Yra rusai metraščiuose ir kronikose: die Rusen ir русь

     • Kartok nekartojęs – tai tik panašūs į rus žodžiai.
      Ne daugiau.

     • markas says:

      Būtų tik panašūs, jei nereikštų to paties – o juk reiškia tą patį: die Rusen, ein Ruze ir русь.

     • Nereiškia žodžio rusai, nes kitaip nevadintų jų rusėnais.

     • markas says:

      Reiškia žodį rusai, nes vadino rusais.

     • Jei būtų rus, tai būtų rusai, bet tokio užrašyto žodžio rus niekur nėra.

     • markas says:

      ir vėl nusimarazminai – kaip tik toks žodis yra ne vieną kart užrašytas.

     • Ir vėl tas pats per tą patį.

     • markas says:

      Praskydai…

     • Neturi argumentų.

     • markas says:

      Niekaip nerandi paliudyto rusėnų pavadinimo.

     • Nesvarbu žodis rusėnai, yra žodis rusinai, kurį ruskai rašo. Bet žodžio rusas nėra.

     • markas says:

      Nesvarbu žodis rusas, yra žodis rusai, kurį ruskai rašo. Bet žodžio rusėnas nėra.

     • Neradai ir žodžio rusai, nei žodžio rus, nei žodžio rusas apie ukrainiečių protėvius. VISIŠKAI NETURI JOKIO ŠALTINIO SAVO TEIGINIAMS PAGRĮSTI. Aš tuo tarpu pateikiau Wiki str., kur rašo, kad ukrainiečių protėviai – rusėnai.

     • markas says:

      Nesigaudai, nes rusėnai Viki – ne iš ist. šaltinio. O rusai paliudyti ist. šaltiniais. Kol kas tavo kalba be argumentų – tušti plepalai.

     • Šaltiniuose nėra žodžio rusai. Būtum radęs, jei būtų.

     • markas says:

      Jau seniausiai parodyta ir net klausimas suformuluotas, bet vis vengi atsakyti.

     • Niekur neradai žodžių rus, rusai.

     • markas says:

      Rasta. Ieškok tarp komentarų.

     • Neparodei ir nėra.

     • markas says:

      Buvo. Ieškok.

     • Neturi jokių nuorodų, nes viską išsimįslyjai.

     • markas says:

      Ieškok. Ar uoslę praradai tokiems dalykams?

     • Nepateikei JOKIŲ NUORODŲ.

     • markas says:

      NUORODOS pakištos, bet tau neapžiojamos. Treniruokis. Ir nepamiršk – po to reikės dar nuryti.

     • Kur tos tavo “nuorodos”? Ar supranti ką reiškia lietuviškas žodis nuoroda? Pvz., nuspaudi ir patenki tiesiai į cituojamą tekstą.

     • markas says:

      Tos citatos iš metraščių šimtus kartų naudotos Lietuvos istorikų knygose, straipsniuose. Pats landžioji po portalus, ginčijiesi ist. temom – negalėjai nesutikti tų citatų.

     • Neišsisukinėk: jei jau bandai teikti kaip įrodymą, tai ir nuorodą privalai pateikti.
      Ar tu nesi baigęs universiteto ir to iki šiol nežinojai?

     • markas says:

      Baigei universitetą ir niekada negirdėjai citatų iš metraščių? Neskaitei knygų apie Lietuvos istoriją? Baik baikas – tavo universitetas “nužnyke” praėjo, bulvarinį pliurpalą bevartant.

     • Nebeišsidirbinėk: nerandi nuorodų, kur būtų parašyta rus, rusai, todėl mano teiginys teisingas: jokių rusų nėra ir niekada nebuvo.

     • markas says:

      Suformuluoti tokiems teiginiams per silpnas IQ pas tave. Nuorodos pateiktos, tereikia atsikratyti bailumo ir eiti į jas.

     • Tu visiškai nesupranti (greičiau apsimeti) kas yra nuorodos.
      Bet aš jau nebeaiškinsiu šimtąjį kartą.

     • markas says:

      Duotos nuorodos, bet tavęs, matyt, antivirusinė neprileidžia į prolietuviškus portalus, nes buzinos saito lankymas uždeda savo žymę.

     • Nei vienos nuorodos nepateikei.
      Nebemeluok.

     • markas says:

      Kiek besiskeryčiotum, o ukr. Viki ir mano geležiniai įrodymai bei tikslios nuorodos neleidžia tau išsisukti nuo tiesos – rusai buvo, o rusėnus prasimanei.

     • Ir šitoje gijoje nieko neįrodai, o Wiki teigia, kad RUSJ ir rus nėra vienas ir tas pats. Paskaityk nors vieną kartą.

     • markas says:

      Kada skaitysi ukr Viki, kur senovės rusų buvimas ir ukrainiečių protėvių priklausymas jiems įrodytas. Pateikta – skaityk.

     • Rodyk pirminį šaltinį, kur parašyta rus. VISIŠKAI JOKIO PIRMINIO ŠALTINIO DAR NEPARODEI. Nes nesigaudai istorijoje.

     • markas says:

      Nepajėgi paneigti rusų ist. šaltiniuose. Buzinovietiškos metodičkės nepadeda.

     • Nebeišsisukinėk – jau vienąkart pripažinai mano teisumą:
      citata – “markas:
      2018 03 08 11:16 | IP adresas: 188.69.228.231
      // “Gedimino laike rusiškų valstybės net nebuvo, todėl jis ar jo tarnai niekaip negalėjo užrašyti juos dabar kai kieno vadinančių žodžiu rusais pavadinimo.”, “…nors rašo kažką panašaus į rus su visokiom galūnėm ir šaknim, bet tai nėra žodis rusas.”. // ——— Taip, tu teisus”.

     • markas says:

      Rusai – ukrainiečių protėvių etnonimas. Mano nuopelnas, kad jau gaudaisi.

     • Savo išmįslų man nepriskirk.

     • markas says:

      Tipiška atmetimo reakcija. Kai visą laiką buvęs įsitikinimas sugriaunamas logika ir faktais.

     • Tai kur tie tavo “:įrodymai”? 🙂

     • markas says:

      Pasididink ekraną, jei per prastai matai. Arba nusivalyk, jei apspjaudei. Tada rasi.

     • Žiūrim į gijos pradžią:
      citata – markas:
      2018 03 08 11:16 | IP adresas: 188.69.228.231
      // “Gedimino laike rusiškų valstybės net nebuvo, todėl jis ar jo tarnai niekaip negalėjo užrašyti juos dabar kai kieno vadinančių žodžiu rusais pavadinimo.”, “…nors rašo kažką panašaus į rus su visokiom galūnėm ir šaknim, bet tai nėra žodis rusas.”. // ——— Taip, tu teisus – Rasiejos iš tikrųjų tada dar nebuvo. Bet kai vokiečių kronikose 12-13 a. pasirodė die RUSEN, ein RUZE, o rusų metraščiuose РУСЬ, ukrainiečių ir baltarusių protėviai jau, matyt, buvo. Tad turime ist. šaltiniais paliudytus rusus 12-13 a., o ir vėliau – LDK laikais. Gali vadint juos senrusiais, jei nori”…

      BETGI TAU ATSAKYTA.
      tikras lietuvis:
      2018 03 08 12:52 | IP adresas: 78.57.174.35
      Kartoju: būtų rus, jei būtų rusai.

      tikras lietuvis:
      2018 03 08 12:52 | IP adresas: 78.57.174.35
      O gal tu lietuvių kalbos nemoki?

      KO TU MALI TĄ PATĮ PER TĄ PATĮ?

     • Patikslinu:
      Kartoju: būtų rusai, jei būtų TIK rus.

     • markas says:

      Na va, pats dabar pateikei mano įrodymus, kad šaknis RUS paliudyta raštu. Prie RUS + -ai gaunam RUSAI.

     • Paneigta n kartų – negali iš žodžio RUSJ išrauti sau tinkamos dalies RUS, kad ką tai pasiekti manipuliacijomis.
      Prasminė to žodžio dalis yra visas žodis – RUSJ (Русь).

     • Tu gi tas istorikas kabutėse, tu ir pasakyk? 🙂 Ale negali, nes ne rusai ir ne rus, nes JOKIŲ RUSŲ NĖRA IR NIEKADA NEBUVO.

     • markas says:

      Rusai – ukrainiečių protėvių etnonimas, nors tavo smegenėlėms tai ir neįkandama. Nuorodos duotos, bet tu ir vėl pražioplinai. Ieškok.

     • Nebeišsimįslyk – jau įrodyta, kad jokių rus nėra anų senuose raštuose – tu nerandi.
      O Rusj – ne tas pats kas rus.

     • markas says:

      Ir vėl neatspėjai – rusai pateikti, tereikia tau plačiau išsižiot. Beje, Rusj tas pats kas rus.

     • Kiekvienas lietuvis, jei mato skirtingai užrašytą žodį, supras, kad tai – skirtingi dalykai.
      Bet tu, kadangi ne lietuvis, o dar ir Lietuvos priešas, tai ir mali vis tą patį per tą patį.
      Koks ten jūsų adresas S.Peterburge?
      Savuškino 55? 🙂
      Alko darbuotojai, leisdami tau malti tą patį per tą patį, padeda tau užsidirbti duoną. 🙂

     • markas says:

      Vis tiek negalėjai nesusilaikyti neišpylęs buzinos šiame puikiame portale – prieš apsilankydamas čia, verčiau pasikeistum pampersus. Ir imkis atsakyti į mano komentaruose pateiktus įrodymus, kad rusai buvo. Buzinofile.

     • Pasibjaurok, nes neturi jokių nuorodų, kad galėtum įrodyti “rusų” buvimą.

     • markas says:

      Nekartok buzinos niekų – rusai tau pateikti. Negali atsakyti, nes neturi minimalių bazinių pagrindų. Kviesk buziniečius, jei vienas jautiesi silpnas.

     • Ir šitoje gijoje neįrodai, kad ukrainiečiai būtų buvę vadinami rusais.

     • markas says:

      Rusų buvimas ir ukrainiečių protėvių pirklausymas senovės rusams įrodytas. Bet tu kaip visada neapžioji. Pasitreniruok.

     • Nei karto dar neįrodei, kad būtų kur užrašyta rus, todėl jokių rusų nėra ir nebuvo.

     • markas says:

      Rusėnų nebuvo oficialiame vartojime, o rusų pilna. Buzinovieti, kviesk buzinos saito bendraminčius, kad padėtų paneigti.

     • tikras lietuvis says:

      Citata: “markas:
      2018 03 21 23:54 | IP adre