S. Lanza apie lietuvių kalbą: Jūs prieštaraujate savo protėvių vizijai… (II) (13)

Stefanas Lanza | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Stefanas Lanza | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Lietuvos italu, kalbininką, filologijos mokslų daktarą Stefaną Lanzą (Stefano M. Lanza) toliau kalbina Alkas.lt vyr. redaktorius Jonas Vaiškūnas – apie lietuvių ir italų kalbas, apie  šių kalbų panašumus ir skirtumus, apie jų istorinius kelius, praeitį ir ateitį, apie skirtingas lietuvių ir italų kalbos politikas, apie lietuvių kalbos dabartinę padėtį ir jos išlikimą bei likimą…

Ar privalome saugoti ir puoselėti lietuvių kalbą ar turime nekreipti dėmesio į savaimę vykstančią jos kaitą šiuolaikinėje globalioje visuomenėje?  Kas laukia lietuvių kalbos besieniame globaliame pasaulyje? Išnyks ar išliks?

Pirma pokalbio dalis ČIA.

srtrf-logo

Kategorijos: Alko radijas, Kalba, Kultūra, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

13 komentarų

 1. GERBIAMAS STEFANAI LANZA! SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA MAN, INŽINIERIUI ROMUALDUI ZUBINUI, PASISEKĖ ĮMINTI PER 500 SENIAUSIŲJŲ KULTŪRŲ ŠALTINIŲ! DAR DAUGIAU! SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA MAN PASISEKĖ NET ATRASTI TREČIĄJĮ IR KETVIRTĄJĮ ŽEMĖS AŠIES FIZINIUS JUDĖJIMUS!
  ŠIE ATRADIMAI PUIKIAI PAAIŠKINA – KAS ir KODĖL ŽEMĖJE VYKO? KAS IR KODĖL VYKSTA? KAS IR KODĖL VYKS ATEITYJE?!
  ŠIŲ ATRADIMŲ DĖKA SUŽINOME KAD: ŠIAURINIAME ŽEMĖS PUSRUTULYJE, NUO 2500 – jų METŲ, BUS TIKTAI – DIENA IR VASARA, PIETINIASME – NAKTIS IR ŽIEMA!
  TAIP PAT SUŽINOME, KAD NUO 2500 -jų iki 3500- jų METŲ, ŽEMĖJE VYKS AŠIGALIŲ KAITA – DABARTINIS ŠIAURINIS ŽEMĖS AŠIGALIS TAPS PIETINIU, o PIETINIS – ŠIAURINIU!!! ŠLOVĖ SENIAUSIAI ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBAI!!!!

 2. Rimgaudas:

  Dr. Lanza neturi istorinės šiaurinės šalies, tokios kaip mes, gyvenimo patirties. Jam atrodo, kad, jeigu Lietuva šnekės rusiškai, lenkiškai, vokiškai, arba arbiškai, tai ji vistiek bus vadinama Lietuvos respublika, nes čia gyvens lietuviai. Dr. Lanza apsirinka, kadangi su lietuvių kalbos sunaikinimu, vėliau priskiriant ją galingesnės valstybės jurisdikcijai, Lietuva tučtuojau būtų ištrinta iš pasaulio valstybių žemėlapio. Taip, Lanzai net nemanant, gali atsitikti ir su Italija, nes, atskirai paėmus, italai kaip tauta galutinai dar nėra susiformavusi. Išeitų, kad, jeigu J. Vaiškūnas kalba apie Kulautuvą, tai dr. Lanza kalba apie šautuvą. O, gaila.

  • Žemyna:

   Kiek lietuviškų pavardžių girdime, randame tekstuose apie kaimynines šalis! – Jos priklauso dar caro ir vėlesniais laikais ištremtųjų ir kalintų palikuoniams (net ir Kremliuje jos skambėjo ir vis dar yra, ir mokslo institucijose), tai slavų užgrobtose žemėse likusieji – ar jie tebėra lietuviai? 🙁 Ne dažnas drįsta tai prisiminti. Nereikėjo net kažkur toli atsidurti – čia pat, aplink Vilnių likusiame lietuviškame lopinėlyje žmonės buvo PRIVERSTI bukai kartoti, jog lenkai esą. Ne šiaip verčiami – jie netekdavo ne tik savo nuosavybės, bet ir gyvės netekdavo! Na, ir kas, kad pavardė keistokai, ne lenkiškai skamba… Dar ir šiandien tavo gyvenimo kokybė tose vietose priklausys nuo to, ar net ir pats sau meluosi apie savo tautybę, ar pripažinsi tautiniu pagrindu sukurtos partijos viršenybę virš visko…

  • Žemyna:

   Ką ponas Lanza mano apie tai, kad ŠIAIS laikais ,,lenkų” valdomuose rajonuose uždaromos lietuviškos mokyklos ir lietuviukai verčiami eiti į lenkų mokyklą? Kad už lenkiškų mokyklų lankymą jų šeimos skatinamos materialiai, kad taip dirbtinai sudaromas būtent lenkiškų mokyklų ,,poreikis” net ten, kur lietuvių šeimos sudaro dauguma? Kad net dabar Vilnijoje įžūliai tęsiamas lietuvių nutautinimas?

 3. LIETUVA DAUG KARTŲ BUVO TRINAMA IŠ PASAULIO ŽEMĖLAPIŲ, TAČIAU LIETUVA IR LIETUVIAI GYVAVO, GYVUOJA IR GYVUOS PER AMŽIUS!!! TAI JAU NEPRIKLAUSO – NEI NUO GERB. LANZOS, NEI NUO GERB. J. VAIŠKŪNO, nei nuo Manęs, Petro ar Jono!
  Reikalas yra tame, kad, ANOT INDŲ IŠMINČIAUS MAHATMOS GANDŽIO, LIETUVIŲ KALBA YRA SENESNĖ UŽ SANSKRITĄ! O TAI REIŠKIA, KAD LIETUVIŲ KALBAI JAU PER 96 000 METŲ! DAR DAUGIAU – LIETUVIŲ KALBOS DĖKA YRA ATRASTI – TREČIASIS IR KETVIRTASIS ŽEMĖS AŠIES FIZINIAI JUDĖJIMAI!!!!
  LIETUVIŲ KALBA YRA DAUGELIO KALBŲ ir KULTŪRŲ ŽEMĖJE MOTINA!!! TAD – KOL GYVUOS ŽEMĖ, GYVUOS ŽEMĖJE IR LIETUVIŲ KALBA!!!!

 4. Rimgaudas:

  Dr. Lanza, jeigu dalis italų, kalbančių tik arabiškai ir turinčių Italijos pilietybę iš vidaus, remiama kitapus Viduržemio jūros esančios kokios arabų valstybės iš išorės, priverstų visus italakalbius Sicilijos gyventojus kalbėti tik arabiškai, kas nutiktų su Italijos valstybe? Ogi tai, kad Italijos valstybė netektų Sicilijos salos.
  Todėl ne tik J. Vaiškūnas, bet ir aš taip manau, jog Italijoje italams kalbą savo teritorijoje derėtų įteisinti konstituciniu įstatymu. Jūs, kratotės pabėgėlių, kadangi, be ekonominių problemų, jie visiškai nepasiduoda kalbinei integracijai. Mums, esant kartu su jumis gynybinio NATO gretose, rūpi Italijos teritorijos nedalomumas. Todėl, užuot nusispjovę, komentaruose su jumis, dr. Lanza, ir diskutuojame.

  • Stebėtojas:

   Beje, dabartiniai siciliečiai – tai sikulių, sikanų ir elimų palikuonys, susimaišę su arabais, graikais ir romėnais. Jų, siciliečių, kalba, turinti pagrindines 4 tarmes, taip skiriasi nuo italų bendrinės kalbos (italian standrt), kad be siciliečių-italų kalbų žodyno jos suprasti neįmanoma.

 5. Pajūrietis:

  Tik lietuviai, perėję per rusifikacijos, polonizacijos ir dabartinio anglų kalbos agresyvaus įsigalėjimo košmarus gali širdimi jausti, kas mums yra gimtoji kalba ir kodėl mes dėl jos taip pergyvename. Širdimi reikia jausti, o ne prisimenant lotynų kalbą. Esame čia ir dabar. Dabar skauda. Jokios praktinės naudos neduos teoriniai, subjektyvūs pasakojimai. Gyvenkime čia ir dabar! Lietuvių kalbos išlikimas yra pirmiausia politinis klausimas. Jei anglicizmai negrįžtamai užterš kalbą, kas liks čia, Lietuvoje? Nieko. Reikia politinės valios Seime ir Vyriausybėje dėl lietuvių kalbos gynimo! Reikia veikiančių komisijų, inspekcijos, o ne taip, kaip dabar! Reikia peržiūrėti ir galimai pakeisti lietuvių kalbos mokymo programas mokyklose taip, kad gimtosios kalbos mokymasis būtų ne kančia, o pasididžiavimas. Dar kartą; kol nebus politinės valios, partijų sutarimo, tol smuksime žemyn. Jokie virkavimai nepadės. Tad kas pažadins partijas, Seimą, Vyriausybę, kas pažadins eilinį lietuvį, kasdien kartojantį „OK”?

 6. KOL SUKSIS ŽEMĖ – TOL GYVUOS – LIETUVIŲ KALBA! TAČIAU SNAUSTI NEGALIME!!!
  PIRMIAUSIAI REIKALINGA “PAŽADINTI” LIETUVOS PROFESŪRĄ!
  AR YRA NORMALU, KAD – SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA YRA ATRASTI TREČIASIS IR KETVIRTASIS ŽEMĖS AŠIES FIZINIAI JUDĖJIMA, TAČIAU PASAULIS APIE JUOS IKI ŠIOL NIEKO NEŽINO?! TAI LIETUVOS TRAGEDIJA!!!
  Buvo informuoti – 2004 m. – prof. Zenonas Butkus; 2004 m. – švietimo ministras A. Monkevičius; 2005 m. hab. dr. Alvydas Nikžėntaitis, – 2006 m.-05-04- m. prof. Zenonas Butkus. – 2008.10.25.- Lietuvos Mokslų Akademijos prezidentui ak. Zenonui Rudzikui; – 2013.03.05. -LIERTUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDENTUI prof. Valdemarui Razumui, tačiau jis sekretoriai rašto liepė neregistruoti! Ir t,t, ir t.t. Tai LIETUVOS DEGRADACIJA!!!! LAIKAS SKAMBINTI VARPAIS!!!

 7. Bartas:

  Vergai , baudžiauninkai, sėdėdami už spygliuotos tvoros, matydami ir žinodami apie laisvą, turtingą kitokį gyvenimą – nutarė. Parodyti pasauliui, kad “mes” esam (jau be penkių minučių) tokie kaip ir jūs. Netikit?
  “Mums” nusispjauti ant Tėvynės, papročių, kalbos , “mes” kalbėsim, rašysim taip, kad jums būtų aiškiau. “Mes ” visko atsisakysim vardan to , kad “mūsų” nelaikytumėte rusais, “sovietikais” ar azijatais.
  Didžiausia padėka lietuviškai “šviesuomenei” , turtuoliams už “integraciją” prie “dvasingai sotaus ” globalaus stalo.
  Kinas kartojasi , pabaiga tokia pati , kaip ir praeitą kartą.

 8. ŠTAI MANO RANKOJE ” FRYDRICHO ŠLĖTĖS” KNYGA “KELTAI TARP ALEZIJOS IR PERGAMO”! Joje pranešama apie KULTŪRĄ, kuri 700 metais pr.m.e., pradėjusi savo kelią nuo ALTAJŲ KALNŲ ir daėjusi iki ATLANTO VANDENYNO, į VAKARŲ EUROPĄ atnešė ne tiktai HOLŠTATO KULTŪRĄ, bet ir KELTUS (nuo – liet, keltis, persikelti), GALUS ( nuo liet.- daėjo iki svieto galo!) , ANGLUS (pateko i anglies šalį), slavus, (nuo liet – ŠLOVĖ-SLAVA!).
  Beja, anot prof MARIJOS GIMBUTIENĖS – tai buvo MŪSŲ PROTĖVIAI – RIKIAI- KURGANŲ KULTŪROS ŽMONĖS – NUO LIET. – KUR? GANOSI ŽIRGAI?) !!! ŽEMEI PERIODIŠKAI, KAS 3000 METŲ, VERČIANTIS PER AŠIGALIUS, JIE ŠĮ KELIĄ BUVO SUKORĘ NET KELIS KARTUS?! ŠLOVĖ SENIAUSIAI ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBAI, KURI, ANOT INDŲ IŠMINČIAUS MAHATMOS GANDŽIO, YRA SENESNĖ UŽ SANSKRITĄ!!!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: