R. Čekutis. Pakelti šakes (375)

R.Čekutis | alkas.lt, A.Rasakevičiaus nuotr.

R.Čekutis | alkas.lt, A.Rasakevičiaus nuotr.

Visi sukčiai, vagys, smulkesni ir stambesni niekšeliai turi vieną, jiems itin būdingą savybę – nuolat viešai meluodami ilgainiui jie jau natūraliai pradeda neatskirti tiesos nuo melo, o bet kuri jų išsakyta mintis virsta banalia nesąmone, kuria verčiami patikėti visi aplinkiniai.

Būtent taip nutiko vadinamosios „sutarties“ su Briuseliu sergėtojams – nuo amžinai melu bespringstančių politologų iki ištikimai sistemai tarnaujančių klapčiukų iš Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK), praėjusią savaitę ciniškai ir įžūliai paniekinusios aiškiai išreikštą Lietuvos piliečių valią uždrausti parduoti Lietuvos žemę užsieniečiams.

Atskira kalba apie šią antipilietinę sistemą sukūrusius ir įteisinusius politikierius, kuriuos aukščiau paminėti politologai kažkodėl pravardžiuoja „tradiciniais“, o jiems nepritariančius – „marginalais“.

Iki šiol Lietuvoje dar įmanoma aptikti nuoširdžių, tačiau sistemos apmulkintų naivuolių, įsivaizduojančių gyveną demokratinėje santvarkoje, kurioje esą valdžia yra renkama laisvuose rinkimuose. Būtent tai ir yra bene didžiausias, ciniškiausias melas, kuriam ištransliuoti kiekvieną dieną metamos milžiniškos propagandinės pajėgos.

Todėl šiuo tekstu noriu tiems piliečiams atverti akis. Pradėkime nuo to, kad 23 metus Lietuvą valdo viena politinė partija, nors tiems piliečiams atrodo, kad jie kiekvienuose rinkimuose neva turi laisvą pasirinkimą. Tos partijos pavadinimas labai paprastas: Liberalioji Darbo socialkonservatorių partija  „Tvarka ir teisingumas“ (LDSKTT) ir jos viduje veikianti Lenkų frakcija. Jokia kita partija Lietuvos niekada nevaldė.

Visi pseudodemokratiniai žaidimai – rinkimai, parašų tikrinimai, įstatymai ir reglamentai – yra skirti tikrojo pilietiškumo Lietuvoje naikinimui ir šios vienpartinės sistemos įtvirtinimui.

Šią vienintelę valdančiąją partiją vienija visoms nusikalstomoms struktūroms būdingas ryšys: kiekvienas jos narys privalo įvykdyti nusikaltimą, kad partijos vadovybė turėtų apie jį kompromituojančią medžiagą, kurios paviešinimo dėka bet kurį atskalūną akimirksniu galima pervesti į vadinamųjų „marginalų“ stovyklą. Tokiu atveju sukompromituotas neklaužada, suprantama, netenka ir galimybės maitintis iš vadinamojo „obščiako“, t.y. savišalpos kasos. Į šią kasą masiškai pumpuojami pinigai iš nacionalinio biudžeto ir iš vadinamųjų „struktūrinių“ ES fondų.

Iš minėtosios kasos apmokama ir visa šios partijos kuriama propaganda. Propaganda reikalinga per vadinamuosius rinkimus, siekiant apmulkinti kuo daugiau naivuolių, kad jie patikėtų, jog turi iš ko rinktis.

Ši sistema veikia taip: pirmiausia nuolatiniams rinkimų nugalėtojams pervedami mokesčių mokėtojų pinigai, tuomet už tuos pinigus gaminamos milžiniško dydžio galvos, kurios kabinamos visų miestų ir miestelių centrinėse aikštėse imituojant konkurencinę kovą. Maža to, už mūsų pinigus pagrindiniai partijos postringautojai ištisus metus sėdi visose televizijose bei radijose ir plauna piliečių smegenis.

Po eilinių „rinkimų“ visi žmonių balsai suplaukia į svarbią sistemos kontorą, be kurios visas šis spektaklis atrodytų neįtikinamai – VRK, kur dirbantys sistemos klapčiukai tikrai nuoširdžiai juos skaičiuoja ir rūšiuoja. Tačiau jie dirba absoliučiai beprasmišką ir iš esmės niekam nereikalingą darbą, nes partijos viduje kiekviena kartą iš anksto susiderama dėl užimamų valdžios kėdžių kvotų. Kitaip sakant, deramasi dėl konkrečių LDSKTT asmenų būsimosios darbovietės ir derybų rezultatas iš anksto pranešamas pagrindiniam VRK bosui, kitiems veikėjams toliau nuoširdžiai kažką skaičiuojant ir rūšiuojant. Spektaklio kulminacija būna tuomet, kai pusiaunaktį (ne veltui sakoma, kad šviesiausi darbai visada atliekami naktį…) išėjęs bosas spragsint fotoaparatams ir filmuojant kino kameroms praneša LDSKTT suderintą rezultatą.

Tuomet įjungiama kita svarbi sistemos dalis – propagandinė žiniasklaida. Joje pirmąsias vietas sau pasiskyrę LDSKTT nariai kokį mėnesį masiškai liaupsinami, propagandininkai iš jų ima interviu ir vėl fotografuoja bei filmuoja. Vadinamieji politologai tuos interviu perskaito ir porą savaičių aptarinėja, ką kuris pasakė. Tuomet parenkami riebesni „nugalėtojai“ ir vedami į pagrindinę partijos būstinę Daukanto aikštėje. Čia suvaidinamas trumpas spektakliukas, po kurio ši publika visada patvirtinama sėdėti dar ketverius metus valdžioje.

Vadinamieji „marginalai“, puikiai suprasdami „demokratinius“ balsų skaičiavimo ypatumus, skundžia skaičiuotojus ir „nugalėtojus“ Konstitucinio Teismo burtininkams. Šie 9 asmenys, paskiriami vyriausios partijos būstinės, reikalingi tam, kad „rinkimai“ būtų pavadinti skaidriais ir teisingais. To labiausiai reikia propagandai, nes per tą laiką paprastai jau nebūna apie ką rašyti. Štai čia yra silpnoji sistemos grandis, nes KT surašytus burtažodžius propagandininkai kartais blogai išverčia į lietuvių kalbą ir gaunasi nei šis, nei tas – esą „esminių pažeidimų būta, bet rinkimų rezultatai galioja“ arba „vyko masinis rinkėjų papirkinėjimas, bet naikinti rezultatų nėra pagrindo…“ ir t.t.

Vyriausias KT burtininkas tokiais atvejais porą dienų sėdi propagandiniuose kanaluose ir porina apie „konstitucijos dvasią“ ir netgi „laisvai išreikštą piliečių valią“. Štai tuomet labiausiai susvyruoja sistemos pamatai, nes ką tik „rinkimuose“ balsavę žmones akivaizdžiai įsitikina, kad jų balsas yra lygiai toks pats bevertis, kaip ir už žemės referendumą surinkti parašai. Nes „rinkimuose“ atiduotas piliečio balsas įskaitomas tik LDSKTT nariams, tačiau jeigu tas pats pilietis pasirašė parašų rinkimo lape, tai jo įrašas paskelbiamas niekiniu, kadangi sistemai jokie referendumai nereikalingi – ji ir be piliečių valios žino, kaip greitai ir tiksliai vykdyti Briuselio nurodymus.

Po ketverių metų spektaklis kartojamas iš naujo. Tiesa, „kadencijos“ metu surengiami dar keli papildomi smulkesni spektakliukai, kurie pavadinami savivaldos ir europarlamento rinkimais. Jie skiriasi tik tuo, kad šių „rinkimų“ niekas niekam neskundžia, o ir liaudis ne itin noriai į juos eina, mat ir labiausiai įmitę LDSKTT nariai tuo metu būna aptingę, sočiai papenėti ir šiltai padėti.

Visa tai – elementaru. Tačiau visa tai reikia paaiškinti, norint suprasti, kaip girgžda sistemos krumpliaračiai, malantys ir traiškantys lapus su referendumo pasekėjų parašais. Čia taip pat viskas elementaru: VRK gauna nurodymą iš LDSKTT, kiek piliečių parašų turi būti neįskaityta. Kol skaičiuotojai tikrina ir rūšiuoja (jiems liepiama rasti kuo daugiau „negaliojančių“ parašų, kad po to būtų galima parodyti per propagandinius kanalus), o parašų rinkėjai rašinėja į visas partijos instancijas skundus, LDSKTT miega ramiai, nes lietuvis mužikas yra kantrus ir su šakėmis prie Seimo neis. Kartą atėjo, bet buvo nesunkiai atsišaudyta guminėmis kulipkomis – juk pas mus demokratija, čia jums ne kokia Ukraina, kur žmonės mušami kažkokiais prieštvaniniais guminiais ar net mediniais pagaliais… Pagaliau, visada po ranka yra alaus butelys ar skalbimo miltelių dėžutė – mūsiškiai šiuos daiktus yra pamėgę dar nuo neatmenamų vienintelio „teisingo“ referendumo laikų. Lietuva tuomet būtent tiek ir kainavo.

Daugeliui gali atrodyti, kad padėtis yra beviltiška. Tačiau neklauskite, ką daryti. Kiekvienas čia privalo apsispręsti pats. Aš galiu tik pasisakyti už save: po minėto nusikalstamo VRK sprendimo – sutrypti ir paniekinti šalies piliečių valią – šitą LDSKTT valdžią laikau neligitimia, jos sprendimai ir potvarkiai man yra neprivalomi, neketinu jų laikytis ir atsisakau bet kokiu klausimu bendrauti su minėtos partijos nariais. Šita publika man nuo šiol neegzistuoja. Gali jie sau skaičiuoti ką tik nori ir juokingai tūpčioti prieš propagandos kameras – jų nuomonė manęs nedomina ir niekaip neįpareigoja.

Jie nėra valstybė. Valstybė man yra tie 320 tūkstančių Lietuvos piliečių, aiškiai pasakiusių, kad Lietuvos žemė turi priklausyti lietuvių tautai. Ir taškas. Joks užsienietis iš manęs niekada nenupirks nė centimetro lietuviškos žemės. Savo eurus, dolerius ar rublius gali susisukti į triūbelę ir kyštelėti kokiam LDSKTT veikėjui – tas mielai išsižergs, priims, padėkos ir dar atsiprašys.  O nuo mūsų gaus 320 tūkstančių šakių į tą pačią vietą – taip sakant, sutarties užtvirtinimui…

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

375 komentarai

 1. Studentas:

  Raminkite nervus, gerb. Čekuti.
  Ir iš viso be galo keistas jūsų susibičiuliavimas su tais marginalais. Kas jums nutiko? Kažkas keisto ir sveiku protu nesuvokiamo…

 2. Nojus:

  bravo.Svarbiausia nebūti jievrosubinlaižiais ir stovėti išdidžiai.

 3. G.P.:

  Pagarba Čekučiui. Jei tie ponai iš VRK nesupranta valstybinės kalbos, galbūt jiems reiktų mūsų reikalavimus išsakyti ukrainietiškai?

 4. S:

  Aš atsivešiu iš sodo šakes… Mamos sodą sukasiau ir mėšlu užmėžiau prieš žiemą, dabar jas galima panaudot papildomai. Rička, tuoj vienos šakės bus paruoštos – VISI rimtai ruoškit šakes, aš bent kokiems dešimčiai sutartis užtvirtinsiu šakėmis pats, jei kokį tūkstantį pasiruošim, tai tuos LDSKTT užtvirtinsim visus, nebereikės parašų rinkt. 😀

 5. Ąžuolas giliai įleidžia šaknis į savo žemę.

 6. 200 SENUKŲ REVOLIUCIJA:

  AR TAIP JĄ PAVADINSIT? 🙂 🙂 🙂

 7. ček:

  nekelk Čekuti šakių vienas prieš ž-ydų demokratija – sutryps

 8. R.:

  Man jau seniai atrodo kad ši valdžia ne mano, nes dirba ne mano Tautai:(.

  Ir kaip nejučia tų svetimųjų taip greit prisirinko…

 9. Tiomkinas:

  Tiesiai, šviesiai, konkrečiai!!! Šaunu! Ir čia dar ne pabaiga!!! LDSKTT – ateina smertis!!!

 10. Kemblys:

  Ričardas Čekutis kažkodėl rūpinasi VALSTYBĖS negerovėmis, kaip tautininkui, turėtų rūpėti TAUTOS bėdos. Tautininkai visai nesuvokia kas yra tauta, ir kas yra valstybė. Geriau jau eitų ką nors Diavarai aiškinti, o ne čia, ‘alke’, spjaudytų svetimžodžius į lietuvių kalbą. Nepatenkintas, atsipeikėjo vargšas po 20 metų, akytės, matai, atsivėrė ir pratrydo:

  ,,natūraliai, banalia, ciniškai, antipilietinę, ciniškiausias, sistemos, ištransliuoti, propagandinės, tekstu, pseudodemokratiniai, struktūroms, kompromituojančią, sukompromituotas, masiškai, nacionalinio biudžeto, centrinėse, imituojant konkurencinę, sistemos kontorą, spektaklis, absoliučiai, rezultatas, Spektaklio kulminacija, masiškai liaupsinami, propagandininkai, interviu, fotografuoja, konkrečių, publika, propagandiniuose kanaluose, elementaru, neligitimia (?), neegzistuoja……”.

  Jei mulkiai ‘tautininkai’ nors ką suvoktų apie Tautą, tai nebjaurotų LIETUVIŲ KALBOS!

 11. Nepolitikas:

  „VRK, kur dirbantys sistemos klapčiukai tikrai nuoširdžiai juos skaičiuoja ir rūšiuoja. Tačiau JIE DIRBA ABSOLIUČIAI BEPRASMIŠKĄ ir iš esmės niekam nereikalingą darbą, nes partijos viduje kiekviena kartą iš anksto susiderama dėl užimamų valdžios kėdžių kvotų.”
  O vėliau : „VRK GAUNA NURODYMĄ iš LDSKTT, kiek piliečių parašų turi būti neįskaityta. Kol skaičiuotojai tikrina ir rūšiuoja (jiems liepiama rasti kuo daugiau „negaliojančių“ parašų, kad po to būtų galima parodyti per propagandinius kanalus)“.. Taigi VRK „darbas“ yra „LDSKTT“ atžvilgio PRASMINGAS. … Jau senai įsitikinau dalyvavimas „rinkimuose“ yra beprasmiška. Galime balsuoti visi už Dievą, o laimės velnys.

  • N:

   Tai siūlai kaip Čekutis kelti šakes? Prieš NATO tankus, lėktuvus ir mankurtus su automatais?

   • Nepolitikas:

    Mėgėjas nesuprasdamas išniekinti?

    • N:

     Jokio niekinimo nėra. Tai ką siūlai? Neiti į rinkimus? Irgi ne išeitis. Jie bet kokiu atveju įvyks ir visokios megztos beretės bei liberastai prabalsuos už savus – liberalsocialkonservus.

     • Nepolitikas:

      “Neiti į rinkimus? Irgi ne išeitis.” – taip mums 23 m. tvirtina politologai, valdžia ir t.t. Bet kodėl taip aiškina? …Gal verta viena karta IŠBANDYTI? Kiek įdomu „visokios megztos beretės bei liberastai “ bus? Kaip ne kaip o VRK darbas(klastojimas) bus sunkesnis

      • N:

       Nemanau, kad būtų įmanomas boikotas, kuomet ateitų mažiau nei ketvirtadalis. Su vienmandatėmis kiek geriau – rinkimai neįvykę, jei ateina mažiau nei 40 proc. rinkėjų. O tuomet pakartotiniai, kuriems galioja lygiai tie patys 40 proc.

       • Kažin:

        Iš kur ištraukei, kad vienmandatėje rinkimai yra neįvykę, kai neateina 40% rinkėjų, nejaugi pakeitė rinkimų įstatymą.
        Vienmadatėje, apskritai, rinkimų neįvykimo nuostatos numatytos nėra.
        Rinkimų įstatyme numatyta, kad Seimo narys neišrenkamas ir yra rengiamas antras tūras tuo atveju, jeigu nei vienas iš kandidatų negauna 50% dalyvavusių rinkimuose balsų.
        Antrame tūre iš dviejų kandidatų Semo narys yra išrenkamas tedalyvavus rinkimuose nors ir vienam rinkėjui.

        • N:

         Įstatyme aiškiai parašyta ir ši nuostata nebuvo pakeista. Rinkimai vienmandatėje įvyksta tik tuomet, kai ateina ne mažiau nei 40 proc. rinkėjų. Štai todėl kai kuriose apylinkėse būna iš viso neišrenkami kandidatai, nes į antrą turą neateina 40 proc.
         Dėl antro turo – yra kaip parašei.

         • Kažin:

          Nieko panašaus – dalyvavimas 40% ar mažiau rinkėjų sąlygoja tik išrinkimo- neišrinkimo pirmame tūre skirtingas nuostas, o ne rinkimų įvykimą- neįvykimą. Galimybių baikotuoti rinkimus vienmandatėje praktiškai nėra.
          Jeigu pagal tas nuostas kandidatas išrinktas nebuvo, tuomet rengiamas 2-as tūras.
          Pvz. rinkimuose vienmandatėje dalyvavo 8 rinkėjai ir tai yra mažiau negu 40% į sąrašus įrašytų rinkėjų. Kanidatavo 3 asmenys, vienas iš jų gavo 4, kitas 3, o trečiasis 1 balsą. Rinkimų neįvykimo fakto nėra, tokiu atveju po dviejų savaičių rengiamas 2-as tūras. Antrame tūre išrinktu laikomas tas, kuris gauna daugiau balsų. Tarkim, 2-ame tūre balsuoti ateina tik patys kandidatai ir balsuoja kiekvienas už save, taigi gauna po lygiai – po 1 balsą. Tokiu atveju, kai 2-ame ture kandidatai gauna po lygiai balsų, pagal įstatymą išrinktu laikomas tas, kuris pirmame tūre buvo gavęs daugiau balsų, o jeigu ir šiuo atveju buvo gavę po lygiai, tai Seimo nariu tampama net burtais.
          Taigi toks atvejis, kad rinkimai vienmandatėje būtų laikomi neįvykusiais dėl rinkėjų nedalyvavimo, praktiškai nėra galimas.

 12. Bronius Kapočius:

  Ta tema diskusija privaloma platesnė. Mes ne tik pašonėje turėjome Blogio imperiją, sukurtą Europos liberalų pinigų/ seksualinių mažumų aktyvo/ kriminalinių nusikaltėlių pastangomis, bet buvome į ją įtraukti. Tai neliko be pasekmių. 20 000 žuvusių partizanų, keli šimtai tūkstančių ištremtų, 1957-01-16 d. LKP CK spec įsakas dėl ypatingų naikinamųjų veiksmų Lietuvos patriotams ir pakartotinų nutrėmimų iš Lietuvos, KPSS/ LKP aktyvo ir jų smogikų (KGB, VRM, teismai, prokuratūros…) nusikalstami veiksmai į savo terpę įtraukiant kuo didesnius kiekius tautiečių (tame tarpe politkalinius/ partizanus/ tremtinius), TSRS KPSS veiksmai įtakojant blogiems poelgiams demokratines valstybes, trijų katalikų sukurtos ES išlikimo pagrindas ir t.t. ir t.t.
  Tautai paaiškinimai privalo būti pateikiami argumentuoti ir aiškūs. Užhipnotizuoti pirmiausia privalo būti išlaisvinami iš hipnozės būsenos. Savalaikio desovietizacijos įstatymo nepriėmimas dar nereiškia jo svarbos netekimo. Infekcija iš kūno privalo būti panaikinama, nesunaikinant kūno. Ir gydomas asmuo turi žinoti kuo jis serga, be to ir gydytojas privalo būti profesionalas….

 13. gintas:

  Čekutis nevynioja žodžių į vatą. Skelbia karą liberkonservų klikai.

  • Nepolitikas:

   Karas gali būti tik vienas(kaip Sąjūdžio laikais, nedalyvavom Gorbačiovo surengtame referendume „už TSRS“), nedalyvauti rinkimuose.

   • lietuvis:

    Nedalyvavusių biuletenius SISTEMA panaudos suklastotam “balsavimui”, tuo tarpu balsus už antisistemines partijas išmes į šiukšlių dėžę. Galų gale pasieks norimą rezultatą “reikiamą balsavusių kiekį”. Todėl dalyvauti reikia ir bent jau gadinti biuletenį.

    • Nepolitikas:

     „Nedalyvavusių biuletenius SISTEMA panaudos suklastotam “balsavimui”“,?? Jeigu taip butu, tai kam tada reikalingas buvo alus ir milteliai?… Gerbiamasis, ar neatrodo kad parašote MELĄ? O gal pats esate kandidatas? Problema ir yra – kol nėra jūsų parašo „lape“(pradžioje, kaip ateinat prie stalo)- nėra rinkėjo, nėra kaip suklastoti jo balsavimo rezultatus… Tai yra faktas.

     • N:

      O parašų autentiškumą kas tikrina? Ne. Ir yra kaip suklastoti!

      • Nepolitikas:

       O jus kada nors klastojat parašus? Reikia turėti originalą ir labai ilgai treniruotis (raidžių šriftas, pakreipimas, paspaudimo jėga ir t.t.) ir tai ne tūkstantis, o šimtai tūkst. Pagalvokit: Kam per referendumą reikėjo dalinti alų, miltelius ir t.t. (Jog dauguma ir galvojo- nueisiu „prabalsuosiu“ PRIEŠ, o daiktus pasiimsiu). Be tuo patikrinti gali net „programos“, o kas tai darė jau ekspertizės reikalas…

       • N:

        Niekas parašų autentiškumo netikrina. Čia yra esmė. Be to galima buvo balsuoti bet kurioje apylinkėje.

        • Nepolitikas:

         Sunkiai suvokiama situacija? Įsivaizduok: vykstą rinkimai. Pranešimai – 12 val. atėjo balsuoti (…), tai yra 2%; 16 val. atėjo balsuoti (…), tai yra 2, 5% (dar gali ateiti, todėl klastoti yra pavojinga) o paskui staigiai – net ir (…) -15% . Akivaizdu, kad tiek nebuvo ir visi stebėtojai pradės tikrinti – jog kiekvienai reikia nors ir vieno balso… Ar negalima iniciatyviniai grupei patikrinti? Kas noręs sėsti? …

         • N:

          O tam ir buvo dvi dienos referendumui. Kai reikės, tai suklastos. Stebėtojai ne visose apylinkėse būna. Dažnai išeina. Klastojama ne dešimtimis procentų, o kur kas mažesniais kiekiais, kai reikia pakoreguoti rezultatus. Jei jau akivaizdus pravalas gaunasi, tai vargu ar klastoja.

 14. Balta Tauta 88:

  Pagaliau perskaičiau teisybę apie politinę sistemą. Pagaliau kažkas išdrįso. Tai teikia vilčių. Tautininkai tampa brandžia sąmoninga politine jėga. Jeigu ir toliau taip mąstysite, stosiu į Jūsų gretas. Su pagarba.

 15. Labai tiksli mūsų gyvenimo kronika, aprašyta vaizdžiai, chronologine tvarka. Ačiū autoriui.

 16. Dalė:

  Šią tiesą supratau tuomet, kai LDSKTT atstovai seime ir teisėjai gražino savo atlyginimus į prieškrizinį lygį, pamiršdami skurstančius tautiečius. Tuo buvo pasakyta: “Skęstančiųjų gelbėjimas – pačių skęstančiųjų reikalas”

 17. Petras:

  Taip tai tiesa, teisingas straipsnis, tikiu,kad kada nors Tautos valia ims viršų. Taip pat tikiu, kad Eurosojuzas sugrius ir tada valstybės išsibėgios su savo teritorijomis. Kas liks iš mūsų Lietuvos teritorijos, jei LDSKTT valdžia leis išpardavinėti mūsų žemę: Liks kažkas kaip suplyšęs rėtis,nes tai,kas parduota tai ne okupuota ir ne išnomuota, ten ,kur parduota ten bus savininkas lenkas, danas ,kinietis ar dar kas.Kur atsistos mūsų ainiai? .Žemes ,kurios buvo išnomuotos ar okupuotos nori ar nenori sugrįžta šeimininkams. va ,kur privalumas

 18. palmira:

  .labai palaikau jusu mintis,zinojau ,kad ka berinksi valdys tie patys.uzggrobe valdzia jau darosi itin izulus ir chamiski.Kas belieka neibalsuoti ir gadinti biletenius.as i tuos
  vagis negaliu ziuret nacanalizavo pensijas ,atlyginimus,reikia sakiu ir prie seimo.ir parodyti ka runkeliai gali ir tuos darmaedus isvaikyti.

 19. autoriui:

  Geras straipsnis,tačiau veltui vargstate su tais sentimentaliais,į padorumą apeliuojančiais šūkiais.Trolių armija,kuriai tie dalykai yra visiškai svetimi ir nepažįstami,tik pasijuoks ir pasityčios.
  Nedaug belikę išsigimusiai sistemai ir jos tarnams.Artėja tai,kas buvo neišvengiama ir seniai prognozuojama.Vokietijos leidinys “Bild” jau pranešė apie Rusijos raketinių sistemų “Iskander” dislokavimą aplink Baltijos šalis.Rusijos ir ES vidinės priežastys,bei kova dėl Ukrainos peraugs į nedidelį regioninį karinį apsidaužymą.Įtampa tam jau beveik priaugo.Chutinas nepraleis progos patikrinti tarptautinės visuomenės reakcijos,kas būtų,jei jis užpultų šį tą vakariau nei Gruzija- авось пронесёт? .Kariniai veiksmai apims Baltijos šalis,kai kuriuos Ukrainos regionus ir Padniestrės regioną Moldovoje.
  Štai tada ir kris mūsų režimas,kaip ir kiekvienas toks išsigimęs režimas,nuo menkiausio negandų dvelktelėjimo,išsilakstys visi vaigauskai,saugumiečiai,prokurorai ir pan.,ateis tikrų patriotų metas Tėvynę ginti.Galima neabejoti tuo.Akivaizdžiausia “elito” neįgalumo iliustracija-Degutienės sekimo skandalas ir po prisipažinimo paviešinimo kilęs idiotiškas erzelis.Jei Antras Valstybėje Asmuo asmeninius ir šeimyninius interesus iškelia aukščiau Valstybės interesų ir pabūgsta sutramdyti įsisiautėjusius provincialius niekšelius,galima numanyti,kokia būtų tokių asmenų reakcija brutualios išorinės karinės agresijos atveju.Matyt,geriausiu atveju,atsistatydintų “dėl šeimyninių priežasčių” arba dėl “padidėjusio darbo krūvio” ir neapmokamų viršvalandžių. 🙂
  Tragiškai atrodytų ir viso “elito” evakuacija,iš anksto šaltakraujiškai ir pragmatiškai suplanuota,apskaičiuota,bet žlugusi jau nuo pirmųjų žingsnių,kaip tai atsitinka tokiais atvejais.Ir bėgantis “elitas” susidurtų su ne itin disciplinuotais kombatantais-nacionalistais,violetiniais,”homofobais” ir visais kitais mūsų brangiosios “teisinės ir demokratinės” valstybės priešais
  Na bet Chutinui niekas neleis labai toli nueiti,nes paprasčiausiai neapsimoka,ir Lietuva,nors ir sugriauta ir nuniokota,diplomatinėmis ir karinėmis priemonėmis bus išvaduota.Po karo visi patriotai veteranai turės puikią galimybę neleisti į valdžią sutūpti niekšams ir išsigimėliams,o su dabartinio “elito” likučiais tremtyje tektų kovoti tik Strasbūro teisme neva dėl neišmokėtų viršvalandžių priedų karo sąlygomis ir paminto “elito” orumo dėl evakuacijos kariniais transporto lėktuvais ir ekonomine klase. 🙂

 20. prašalaitis:

  1. Kai viršūnės gali, bet nenori…
  Lietuvos ekonomika ir politika tiesiog apokaliptiškai apnuogina kiekvieno žmogaus ir reiškinio moralinį veidą. Ir ypač tų, kurie pateko į valdžią. Pagrindinės apverktinos Lietuvos padėties priežastys ne ekonomikoje ar politikoje, kaip daugeliui atrodo, bet moralinėje valdžiažmogių orientacijoje, nuo kurios priklauso tautos egzistavimas ir išlikimas. Jokia reforma nebus sėkminga, jeigu jos imsis tas pats egoistiškas žmogus, kuris “dirbo” iki tol. Apiplėšę tautą politikai, apsirūpino iki gyvenimo galo, žmones palikdami varge. Baisausia tai, kad aukštų valstybės pareigūnų iždo grobstymai ir tautinių interesų išdavystės jau įgavo masinį pobūdį ir virto epidemija. Bepigu kaltinti sovietmetį.Dėl šiuolaikinės situacijos kaltas ne tas seniai praėjęs laikas, bet akivaizdus visuomenės isšiskirstymas į “žmones” ir “gyvius”(tenesupyksta liberalai ir to partinio surogato LDSKTT atstovai, nes jie tokie ir yra,kadangi kildina save iš beždžionės). Tačiau, kaip gi atsitiko, kad visa valdžia egoistinių gyvių rankose? O todėl, kad:
  2. …apačios pačios nežino, ko nori. Valdžiagyviai mėgsta užsipulti: “Žmonės verti savo valdžios”, taip paslėpdami savo niekingą prigimtį. Yra ir kitas pasakymas:”Kokia valdžia, tokia ir liaudis”. Problema yra tame, kad žmonės nemoka pasirinkti ir balsuoja (geriau iš viso nebalsuotų) už tuos, kurie visada dirbs okupantui ir niekada Lietuvai. Politinė žmonių savimonė yra žema ir viskas yra daroma, kad žmonės neatpažintų tikrųjų gyvių kėslų. Ne pagal žodžius, bet pagal darbus spręsk. Žmonėms reikia suprasti, kad blogio yra nedaug, bet jis geriau organizuotas ir sugeba naivų ir patiklų žmogų klaidinti savo saldžiomis kalbomis ir pažadais.

 21. Komentaras:

  Girdėjau, jog Vaigauskas su VRK sufalsifikavo duomenis. Tam, kad priktrūktų parašų buvo atliktos machinacijos su statistika. Tai yra iš registrų centrui pateiktų 21000 kortelių kodų pusė buvo paimti daug maž atsitiktinai, o antra pusė iš „blogų, napatikusių ir pan“ parašų. Po to gauti rezultatai buvo pritaikyti visiems parašams.

  Tiems, kas nėra susidūrę su reprezantatyvių imčių sudarymu trumpai noriu paaiškinti kame problema – jei atsitiktinai pasirinktuose kortelių koduose yra pvz 1% klaidingų įrašų, o tuose kurie kažkuo nepatinka ir yra VRK narių išrinkti pvz 20%, tai viso pagal VRK „skaičiavimus“ bus atmesti 11.5% parašų. Vietoje ~1%. Nuo to kokią sudarysim imtį – tokius ir rezultatus gausim. Mokslinėj bendruomenėj tokius rezultatus paprasčiausiai išjuoktų. Tai yra esminis rezultatų falsifikavimas!

  Jei tai iš tiesų įvyko, manyčiau jog reik organizuoti protesto akcijas. Nes realiai virš 320 000 žmonių buvo sąmoningai apgauti.

  • Kemblys:

   Ar buvo numatytas įstatymu VRK toks ‘skaičiavimo’ būdas? Ar VRK patys sumąstė taip skaičiuoti gavę parašus? Jei nebuvo numatytas, jie PRIVALĖJO skaičiuoti visus parašus iki vieno, kuriuos mes surinkome! Jų bėdos, jei nesugebėjo suskaičiuoti visų parašų per numatytą laiką – parašus privalu priimti. Mes surinkome per numatytą laiką.

  • Kažin:

   Bet atrodo, kad reprezentacinių imčių būdu nebuvo naudotasi. Paprasčiusiai buvo imta bylos ir tikrinta parašai pagal atitinkamus neužskaitymo požymius iki buvo rastas pakankamas neužskaitomų parašų skaičius, t.y. kad jį atėmus būtų mažiau negu 300000 .
   Tad “skaičiuoti visus” nebuvo prasmės, kai patikrinus dalį neužskaitomų parašų radosi tiek, kad atėmus juos iš viso surinktų parašų skaičiaus jau nebebuvo referenumui rengti būtinų 300000.
   Taigi gal net gerai, kad “visų” netikrino, nes juk galėjo neužskaitomų rasti ne 28000, o pvz., kokia 50000. Tada pataisytinų per 15 dienų VRK būtų galėjusi nustatyti ne 10000, o gerokai daugiau – tarkim 15000.
   Tačiau gali būti, kad ištaisius dabar nustatytą skaičių VRK galės ir net privalės pagal įstatmą imtis tikrinti dar neperžiūrėtas bylas. Ir radus neužskaitomų parašų pakankamą skaičių VRK spręs parašų surinkimo klausimą iš naujo. Taip žaidimas – trukt už vadžių ir vėl iš pradžių- gali būti tęsiamas…

   • N:

    Jei jau taip būtų buvę, tai tikrai būtų paskaičiavę dar daugiau ir pasakę, kad parašų per mažai. Kam terliotis su tais “nereikšmingais trūkumais”? Sutriuškinti iš karto!

    • Kažin:

     O kam triuškinti iš karto, kur skubėti, o ką darysi sutriuškinęs, iš ko gaminsi destrukcinę politiką, kuo vis daugiau mulkinsi ir nuvylinėsi žmones, kad nieko negalima padaryti, jeigu ne tokiais “vozinimaisi”, kokiais yra paversta Garliava, Venckienė, TieSOS, Upaschikas ir t.t. ir pan.
     Juk valdžia yra tokio tipo asmenys, kurie kurti nieko konstruktyvaus nesugeba bei apskritai ne į tai yra linkę pagal savo prigimtį ar interesą.
     Juk, tarkim, tas pats vyksta ir krepšinyje – stipresnė komanda silpnesnės “netriuškina iš karto”, bet žaidžia nepilna jėga tris kėlinius netgi leisdama silpnesnei komandai pirmauti, o ketvirtą kėlinį parodo kas yra kas.
     O Žalgirio mūšyje Vytauto manevras “bėgti”, ar ne iš tos pačios taktikos yra. Beje, Referendumo įstatyme yra sakoma, kad “per nustatytą laiką šiuos trūkumus pašalinus, reikalavimas paskelbti referendumą toliau nagrinėjamas bendra tvarka.” Tas teisiškai reiškia, kad “pašalinus trūkumus” jų gali ir privalo būti ieškoma vėl dar netikrintoje parašų dalyje ir taip gali tęstis iki to karto, kai “trūkumai pašalinti” nebus, arba iki bus patikrinta visi 320000 pateiktų parašų.

 22. Petras:

  As asmeniskai surinkau labai nemaza kieki parasu ,ir vrk priemus toki sprendima
  man darosi labai labai slykstu ir norisi kelti ir nenuleisti be pergales tas sakes.Pritariu autoriui ir nuosirdus aciu uz straipsni .

 23. Juozas:

  ačiū autoriui už gerą straipsnį . Deja , didžioji žiniasklaida ( o vadinti ją žiniasklaida – tai grynas nesusipratimas , šiandien tai yra nusimelavę propagandos organai) išsigando ir visokeriopai stengėsi apeiti referendumo klausimą, masiškai nutylėjo. Jie seniai virto seniausios profesijos organais.

 24. stipru:

  Tiessmukiški, bet teisingi žodžiai.
  Kad daugiau tokių vyrų būtų, tai gal bijotų taip žiauriai pasityčioti iš 320 000 Lietuvos žmonių.
  Tiesiog tyčiojasi iš mūsų

 25. Studentui:

  Kalėdinė nuolaida burnos higienos priemonėms….šiknalaižiams tai aktualu…paskubėk.

  • Dovydas:

   Jūsų lyderiukai Kremliaus šiknalaižiai naujausi.

   • Sėlis:

    Kremlius kremlius kremlius kremlius kremlius kremlius kremlius… Nepasprinkit tik tuo zodziu, issigimeliai. “Kas ne su mumis – tas su kremliumi” – tipinis neissivysciusiu liberastu demagogijos “perliukas”.

    • Dovydas:

     Tai kad tautainiai ne per seniausiai buvo aršūs Rusijos priešai, bet tada staiga savo kreivą kovos pimpalą atsuko į vakarus, tuo pčiu svetingai klapsėdami šiknos žandukais Rasijos pusėn.
     Tarp kitko antisemitizmo bei homofobijos skatinimas, anti-globalizmas – bendros jūsų bei dabartinės Rusijos valdžios diskurso detalės. Sutapimas?
     Beje paprastai gazdinimu Rusijos grėsme, nepagrįstai kaltinami koncervai, nelabai suprantu ką bendro su tuo turi liberalai. Čia šiaip, nes negaliu pro akis praleist tamsumo ir nusišnekėjimų.

     • Sėlis:

      Juokinga demagogija. Tavo ziniai, Prancuzijoje auga nacionalistines partijos, vadovaujamos Marinos Le Pen, populiarumas. Tai gal ji ruskiu agente, ruskiai finansuoja? Kitose ES salyse taipogi nacionalistai pagaliau keliasi is pelenu. Gerai cia kacapai isisuko, ane? Tokie “argumentai” – gasdinimai maskoliu finansavimais ir pns., yra juokingi. Kova pries pederastus, masine imigracija, eurointegracija – tai sveiko proto, o ne rubliu, kova pries amoralia globalistu-iskrypeliu diktatura.

      • Dovydas:

       Nieko čia juokingo. Kaip jau aiškinau kitam nesusipratusiam tautainiuj čia – nacionalistinių judėjimų suaktyvėjimas Europoje yra ekonominė krizės pasekmė. Kitaip tariant tas mažiau išsilavinęs juodadarbių sluoksnis išalko ir savo tamsumo pasekoje ieško greito ir utopinio sprendimo. Hitlerio fašistėliai iškilo būtent ant ekonominės krizės sukelto nepasitenkinimo bangos. Aiškiau?

       • Sėlis:

        Tai kad ekonomine krize, kaip skelbiama, jau seniai baigesi. Manau, nacionalistines partijos populiareja del moralines, dorovines krizes. Iskrypeliai tolerastai ilgai neissilaikys, del to ir stugauja komentaruose it pasiute, gala nujausdami. Gali drabstyt purvais kiek nori ir dergti, tai tik dar labiau paskatina tautininkus kovoti pries tokius visuomenes degeneratus, kaip jus. Ir anksciau ar vel laimes. Gali sprogti is pykcio, kaip ispampus erke ant ugnies.

       • N:

        Lieberastai net nepastebi (nenori ar ribotas suvokimas neleidžia), kad priežastys ne vien ekonominės, netgi mažiau ekonominės nei neekonominės.

        • Dovydas:

         Didžioji dalis emigrantų yra darbo emigrantai ir jie emigruoja grynai dėl ekonominių priežasčių. Neekonominės čia kurkas mažiau reikšmingos.

         • N:

          Ponuli, aš ne apie emigraciją, o apie nacionalizmo pakilimą Europoje. Ne vien dėl ekonominės krizės, bet ir dėl iškrypėlių, pedofilų, moralinės degradacijos, imigrantų, islamo įsiviešpatavimo, kultūros nykimo, nutautėjimo, parazitizmo ir pan. Dar kartoju, kad tokie kaip tu viską vertina tik per pinigus ir ekonomiką, todėl daug ko, o svarbiausia esmės nemato.

          • Amelija:

           Ot pas Putiną tai gerai – nei “liberastų”, nei ekonomikos. Pensija trisdešimt dolerių per mėnesį ir ginklavimasis už paskutinius naftos rublius.

          • N:

           Meluok toliau. Vidutinė pensija 10400 rublių, tai yra apie 780 litų. Naftos rubliai ne paskutiniai. Jų buvo ir bus, nes nafta nesibaigia ir dar greitai nesibaigs. O ginkluotis kiekviena normali šalis privalo. Beje, jei nežinai, tai JAV ginklavimuisi išleidžia per metus tiek, kiek visas likęs pasaulis kartu sudėjus, t.y. virš 700 milijardų dolerių. Tai kas yra pasaulinis agresorius? Kada paskutinį kartą Rusija kariavo?

 26. Dovydas:

  Sveiki, tautainiai!
  “Visi pseudodemokratiniai žaidimai – rinkimai, parašų tikrinimai, įstatymai ir reglamentai – yra skirti tikrojo pilietiškumo Lietuvoje naikinimui ir šios vienpartinės sistemos įtvirtinimui.” – R.Čekutis
  Čia užvakar jūsų vėliavnešys ir patriarchas tiesiai šviesiai įvardino jūsų parašų rinkimo referenduymui tikslą – naikinti tautos pilietiškumą.

  Tai kokie jūs tautininkai, tautainiai jūs tautainiai.

   • Dovydas:

    Jūsų referendumo iniciatyva yra tiesioginis naudojimasis Čekučio iškeiktos pseudo-demokratijos aparatu. O tikslas akivaizdus – atbaidyti užsienio investicijas taip didinant nedarbą ir kartu emigraciją.

    • tai tamstos nuomonė-asmeninė,ne visuomeninė..Tai tamstos ir niekas į tai nesikėsina.Nėra ko jaudintis.

    • Nepolitikas:

     Dovydai, 23 metai „ramybės“, tai kur tos „užsienio investicijas taip mažinant nedarbą ir kartu emigraciją? Meluoti yra lengva, o pagristi melą neįmanoma.

     • Dovydas:

      Na BVP per capita augimas mūsų 2001-2012 metų Europoje nusileidžia tik Norvegijai. Manau akivaizdi nauda integracijos į Europą. O emigracija tuo tarpu rezultatas skirtumo tarp pragyvenimo lygio senose ES narėse ir LT. Bet uždaryti sienas ir nieko neišleisti nėra išeitis. Išeitis yra vytis ES, kol darbo emigrantam nebeapsimokės palikt Lietuvos.

      • Sėlis:

       Akivaizdi nauda tik valdziagyviams ir visokiems jevrosojuzo fondu ciulpikams. Paprasti zmones nejaucia jokio gerejimo, kai kainos kyla, o atlyginimai lieka tokie pat – vieni zemiausiu ES’e. O stai valdziagyviai sau algas keliasi. Tai kur tau jiems nebus gerai. Ir valdziagyviu pakalikams-propagandistams gerai, kaula numeta. Visokie liberastai-tolerastai, vagys, is fondu neislipantys, babkes tik zarstosi i kisenes ir vargo nemato. Tai sitiems isgamoms, Tautos paslemekams, jevrosojuzas grynas rojus. Kol tokie mankurtai karaliaus Lietuvoje, niekada VISI gerai negyvensime.

       • Dovydas:

        Na aš faktus pateikiau, galiu pateikt ir šaltinisu jei reikia, o atsakymą gavau tipišką, tautainišką. Išgalvoti terminai, retorika jau net ne tautininkų, o Vaido Lekštučio ir co, jokių argumentų, jokių šaltinių. Kuo daugiau žinai, tuo daugiau kyla klausimų, o šiuo atveju, kai nežinai nieko, nieko nesimokai pradeda atrodyti kad žinai ir supranti viską. Elementarios politikos ir ekonomikos žinios ištrauktų jus iš šitos tamsos ir spjautumėt į tokius netikrus mesijus ir stebuklingus greitus atsakymus.

       • Amelija:

        Niekad gerai negyvens VISI. Nes vienas verslus, kitas išsimokslinęs, trečias be galo darbštus. VISI gali tik būti ubagais, kaip buvo Lietuvoje sovietmečiu. Jūs to siekiate?

        • N:

         Tu sieki to, kad maža saulejė gyventų labai gerai, o kiti jiems vergautų. Nepradėk čia sovietmečiu gąsdinti. Gal mažvaikiai ir išsigąs. Tie, kas tuomet gyveno, žino, kad nebuvo taip jau ir blogai. O jei tu save laikei ubage, tai čia tavo psichologinės problemos.

         • Amelija:

          Aš ne ubage laikiau, aš ubagė buvau. Absoliuti ubagė. Humanitarė už 12o rb algą. Iš tėvų atimta 40 ha dirbamos ir 10 ha miško, sunaikinta sodyba, olandiškų karvių ferma, švediška žemės ūkio technika paimta į kolchozą, jie pasodinti į kalėjimą, vaikus augina dėdė ir močiutė. Koks buvo mano vyresnės sesės, paskui mano gyvenimas? Prakeikė mano tėvai tą santvarką, prakeikiam mes. mūsų vaikai ir anūkai. Bėgau į Vakarus – nepavyko… Čia toks žygeivis pasakoja, kaip jis prieš sovietus kovojo. Tų, kas kovojo, vardai ir pavardės surašyti, ir ne sušiktose KGB bylose, o disidentų atsiminimuose, jų liudijimuose.

          Man šis referendumas – kaip smūgis į veidą. Matau jo grėsmę, nes grėsmių saugotis buvau išmokyta nuo kūdikystės. Mielieji, pagalvokit…

          • N:

           Kiek dabartinį režimą ir dabartinę santvarką prakeikė? Žinai? Daugiau nei aną – emigracija tą įrodo. Galvojai, kad labai gera svetimoje šalyje? Ar pagal tave didesnis atlyginimas viską užglaisto ir atperka?
           120 rublių buvo normali alga, už kurią buvo galima vidutiniškai pragyventi.
           Tu “bėgi nuo ruso”, bet būtent draudimas pardavinėti žemę ir apsaugo ne tik nuo ruso, bet ir nuo vokiečio, anglo ar lenko. Taip, nuo ruso taip pat, nes per ofšorą, per dvigubos pilietybės įteisinimą, per kitokias landas žemės galės nusipirkti ir tavo nekenčiami rusai. Priešingai nei tuomet, kai jos parduoti nebūtų galima.

      • S:

       Oi tu, žydeli… 🙂 Tas tavo “BVP augimas” neparodo nieko daugiau, kaip valstybės skolos augimą, bemoksli pliurpale. Savo vardą žydišką pasikeisk prieš skiesdamas, arba pavardę rusišką (Pancerov?).

       • Dovydas:

        Nors ir nesu žydų kilmės, bet nesijaučiu įžeistas tokiu vadinamas, taip kad prašau tęskit jeigu jums tai kelia pasitenkinimą.

        Tarp BVP augimo ir vidutinio atlyginimo augimo yra tiesioginis ryšys rinkos ekonomikos salygomis. BVP augimas tuo pačiu sąlygoje vakstybės biudžeto didėjimą, o tuo pačiu ir papildomų lėšų skolos grąžinimui atsiradimą.

        Prašau man nurodyti šaltinį, kuris teigia jog BVP augimas parodo valstybės skolos augimą.

        • N:

         Skaityk bent Vikipediją, mokslinčiau.
         BVP = vartojimas + investicijos + valstybės išlaidos + (eksportas – importas). Štai vartojimas (valstybinis sektorius), iš dalies investicijos (valstybinės), valstybės išlaidos dalinai yra dengiami skolintais pinigais.

         • Dovydas:

          Didėjant BVP, valstybės išlaidos didėja, nes padidėjusio vartojimo dėka didėja biudžetas ir valstybė gali sau tai leisti, tuo pačiu gali ir mažinti skolą arba mažinti jos metinį augimą. Elementaru juk. Vikipedijos skaityt vien neužtenka, siūlau knygą į rankas kada paimt.

          • N:

           Ponuli, tu pasekmes su priežastimis sukeiti. Be to valstybės išlaidos gali didėti skolintų pinigų sąskaita, o vartojimas netgi mažėti. Ir nereikia čia man baksnoti į knygas, jei pats elementarių dalykų, kurie surašyti Vikipedijoje nesupranti.

          • Konservatorių politikos,mažinant pensijas ir
           kitų skurdžiausių skuoksnių pajamas žmonėms,buvo suduotas smūgis vartojimui į vieną žandą ,atkišus nuolankiai kitą, į kitą.Nebuvo įvestas prabangos mokęstis,bet skurtdinami būtent vartotojai su visais mokesčiais nuo vartojimo į biudžetą.Tuomet ,neįvedus papildomų mokesčių turtingiausiems, kurie savo atliekamas lėšas laiko bankuose,buvo ir toliau maitinami sunkmečiu bankai,o vartotojui,kuris ką turi tą išleidžia,nes neturi iš ko taupyti, sumažintas vartojimas ir mokesčiai per vartojimą į biudžetą.Progresyviniai mokesčiai taip pat nebuvo įvesti.

        • S:

         Išmok lietuviškai rašyt, galėsi mokytis tada. Apibendrinu tavo teiginius: dar daugiau pasiskolinus (ir pakeliant BVP per vertės nesukuriančio aparato algas) atsiranda pinigų mokėt ankstesnėms savo skoloms (ir palūkanoms). Taip ir vyksta, prarandant savo turtą ir skurdinant visuomenę, labai paprasta…

         • Dovydas:

          Mišinys marksizmo ir sąmokslo teorijų advokataujantis turto nacionalizacijai, protekcionizmui ir planinei ekonomokai. Ekonomistai vakarų pasaulyje toli gražu ne šitom teorijom vadovaujasi.

          • N:

           Šitomis, šitomis. Protekcionizmas klesti, ES planuojama iki absurdo, kokio nebuvo net TSRS, nacionalizacija irgi yra. Gal Kiprą priminti?

          • S:

           Kaki kaki naburaki… 🙂 Dėl “ekonomistų” su nesveiko proto teorijom ir yra ta “krizė” vakarų pasaulyje. Tik todėl ekonomika ES NEATSIGAUS, o tada, žydeli… 😉

           P.S. Kembly, paskaičiuosi šito žyduko žodyno nuošimtį? 😀

          • Kiek marksistinio planavimo ES tai net sovietinės buvusios programos pen kmečiui tam neprilygs?:) Tų programų įgyvendinimas vyksta per visas galimas įlinfimo vietas nacionalinėse valstybėse.Ir tai vyksta visose srityse:ne tik planinėje ekonomikoje, ir teisinėje bazėje,ir ideologijoje ,ir švietime,net nuo moters pastojimo,ne tik nuo vaiko gimimo.Bandoma kontroliuoti ir sustatyti planus viskam.

      • realistas-"Dovydui":

       nestumk demagogiju, liberoidu samdiniuk… Kai viena “Kapita” nubombyja is mokesciu moketoju keliasdesimt milijonu ar net milijarda, o prokurorai tradiciskai nieko “neranda” ir uzraukia tyrimus, kai kitos apie 30 metu amziaus “kapitos” stvere vaikus ir cemodanus lekia plaut tualetu Korke ir Niukastlyje, kai dar kitos “kapitos” neislenda is “bobuciu kreditu” nuo algos iki algos, o dar kitos, tokios apie 70 metu amziaus, kapitos minta labdarinem eurokruopom ar eidamos i konflikta su sazine vagia maxeje bandeles, tas tavo kapitizimas, tfu, laukinis kapitalizmas, su statistiskai sufuseriuotu (kaip ir rinkimu rezultatai) “vidurkiu” na bent jau man nedaro jokio ispudzio. Manau, neitikina ir absoliucios daugumos Lietuvos varguoliu, gyvenanciu is 1000-1500 “kapitai” menesio pajamu.

 27. Balta Tauta 88:

  Šitie išgamos šiandien įsitikinę, kad visus apgavo ir išsaugojo žemę užsienio spekuliantams. Teismai, aišku, į skundus net nesigilins, kaip visada. Vaigauskas dirba palaimintas valdžios. Grybaitė tylės ir “nepastebės”, kad tautos valia ignoruojama. Strasbūras ieškinius atmes, nes vadovausis ES sutartimi. Bet visa šita šutvė nesupranta, kad laisvosios Europos tautos jau bunda. Ir tai yra pati blogiausia žydriesiesiems naujiena, nes neteisybė gali kurį laiką keroti, tačiau tai visada yra laikina, kaip imperijos.

 28. Nojus:

  Bingo.
  Nėra to blogo ,kas neišeitų į gerą.
  Taigi,VAIGAUSKO komisija mums suteiks 15 dienų laikotarpį lankytis jų namuose ,ieškant NEPILNĄ GYVENAMĄ VIETOVĘ nurodžiusių asmenų.Ar galime praleisti tokią puikią progą.
  Dabar tariu:nuostabu.
  Pradedame per Tris Karalius .

  • Nojus:

   Noriu papildyti:
   BŪTINA filmuoti aplankytus namus ir jų šeimininkus ,kadangi vaigauskiniai gali ir vėl nepatikėti,kad buvo pasirašyta.Nepakenktų “nuimti ” ir PIRŠTO ANTSPAUDĄ,bei kitus biometrinius duomenis.
   Teip sakant,atsarga gėdos nedaro.
   Vykdysim NEAKIVAIZDINĮ GYVENTOJŲ surašymą.
   Te padeda mums DIEVAS.

   • Amelija:

    Pafilmuok be leidimo, tai durų nerasi. O piršto antspaudai kartais gražiai netoli ausies atsispaudžia…

    • Nojus:

     O jei vaigauskiniai prašys įrodymų,teks filmuoti iš po sverno mobiliaku.Referendumas dalykas rimtas,net patriarchas “dėdulė” suviduriavo.Metodikos kuriamos vidury tikrinimo.Vienžo,atsarga gėdos nedaro.Ko gero teks kiekvieną parašą tvirtinti NOTARIŠKAi,pridedant filmuotą kadrą.

    • S:

     Ką jūs čia gąsdinat, ką jūs čia mandravojat. Bandė jau vienas kažką vaipytis kai parašus rinkau, paskui drebėjo išsigandęs rachitas, vos į kelnes nepridarė. Kai įsuksim sprandinę, tai gulėsit be pulso… 😀

     • Dovydas:

      Man teko matyti tik video, kur parašų rinkėjai sutikę protingą žmogų pasimetą, pritrūksta argumentų ir tada jau maldauja netrukdyti.

      • Bronius Kapočius:

       Dovydai, man patiko tavo diskusija. Juo labiau, kad pats rašai esąs tik studentas. Tai labai puiku. Galėtum ir straipsniukų bendrai suprantamomis ekonominėmis temomis parašyti į alką. Tautiečiams tikrai padėtų. Ir alkas ne per lengviausius laikus išgyvena. Kažkada Rusija, Vokietija ir Austro-Vengrija bendromis pastangomis sunaikino LDK. Gaila- per mažai išsimokslinusių tautiečių buvo, neatsilaikė prieš intrigas ir kitus “skaldyk ir valdyk” mechanizmus. Asmenys, kurie keikia žydus nežino, kad Lietuva jiems per amžius buvo vienas iš atsparos tašku išlikime; nežino taipogi, kad zurofiečiai, koganovičiai, trockiai yra ne tik lietuvžudžiai, bet čekistinės sistemos šalininkai, kuri dalyvavo naikinat ir žydus . Čekistai kaip ir naciai tautybės neturi- jais buvo ir žydų, ir lietuvių kilmės išgamos. Beje Lietuvos moralinis pagrindas yra partizanai (realiai šiandieną tebeniekinami), o jiems žydai priešu nebuvo. Žydai jiems taip pat buvo tik tautos dalis, kurią reikėjo ginti. Taigi asmenys, nepagrįstai puolantys žydus kaip po tautą, savo tautos tikrai negerbia. Aplamai, dabar svarbiausias klausimas turėtų būti: kaip, kokiu būdu kompensuoti savalaikio desovietizacijos įstatymo nepriėmimą, kaip atitraukti nuo buvusių šeimininkų valdžioje esančius komunistus/ jų vaikus ir statytinius. Jie buvo prieš nepriklausomybę, jie ir liko tokie. Ir jų pilna visose partijose, teismuose, prokuratūrose, advokatūrose, netgi LPKTSąjungoje.Maža to, prokuratūra, teismai, LRS tapo korupcijos garantu. Dėl žemės nepardavimo užsieniečiams sujudimas buvo pakeltas. Tik kodėl šis sujudimas nebuvo keliamas, kuomet tūkstančius lietuvių prievartavo ir žemę atiminėjo komunistinis elitas, šiandien esantis didžiosiose partijose- komunistai lakūnai, TS nariais tapę partorgai…Manau, studentui Deivydui ir šiais klausimais verta būtų pasireikšti alke. Sėkmės

       • N:

        Atsikvošėk. Ne į tą kreipiesi. Jis tos pačios sistemos išugdytas ar ugdomas varžtelis. Be to tu čia fantazuoji:
        “Dėl žemės nepardavimo užsieniečiams sujudimas buvo pakeltas. Tik kodėl šis sujudimas nebuvo keliamas, kuomet tūkstančius lietuvių prievartavo ir žemę atiminėjo komunistinis elitas, šiandien esantis didžiosiose partijose- komunistai lakūnai, TS nariais tapę partorgai…” Kada žemę atiminėjo? Kada? Gal po 90-ujų? Nenusipezėk. Atimta ji buvo jau 40 m. ir po 44 m.

        • Bronius Kapočius:

         Labai blogas klausimas. Atiminėjo po jos grąžinimo šioje nepriklausomoje Lietuvoje. Vienas parlamentaras iš TS tai vykdė, kitas su savo žentu iš TT, dar kitas….Spauda tai rašė- eik į biblioteką…

        • Nepolitikas:

         „N“ , nenoriu sutikti : „Atimta ji buvo jau 40 m. ir po 44 m.” Tai yra melas. Jog 1940 m. lapkričio 6 .Sovietų Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos įstatymu Lietuvai grąžinti Druskininkai, Šalčininkai ir Švenčionys. 1940 m. lapkričio 17 . Berlyne įkurtas Lietuvių aktyvistų frontas, kuris koordinavo Lietuvos pogrindinių organizacijų veiklą ir siekė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. O tik 1941 m. birželio 14 Lietuvos bolševikai kartu su kariuomene pradėjo pirmuosius masinius Lietuvos gyventojų trėmimus (birželio 14-18 d.). Ir 1947 m. gruodžio 15 d. Lietuvos SSR Ministrų Taryba ir LKP(b) CK visus ūkius, kuriuose naudojama samdoma darbo jėga, paskelbė ,,buožiniais” – parengtos sąlygos masiniams trėmimams.

 29. Cekuti.:

  pakelti tai, kas is nacionalistinio įsiucio jau nebestovi.
  Apgailėtini impotentai

 30. prašalaitis:

  Noriu paklausti rimtesnių komentatorių: ar jūs nesuprantate, kad jus kažkoks kompleksuotas idiotas trolina, ar patys jaučiate malonumą klimpti į beprasmius pasikandžiojimus? Ar yra dar ir kitokių priežasčių?

 31. Cwkuti,:

  marginalai esat, supranti – M A R G I N A L A I. Ir to “kleimo” tikrai nenusiplausit 🙂 Nulis jūs – nerimta chebra – tai tiek 🙂

 32. medus:

  Vakar po kitu straipsniu radau komentarą, kviečiantį pažiūrėti vieną filmą anglų http://www.youtube.com/watch?v=lEV5AFFcZ-s arba rusų kalbomis (čia įkeliu tik vieną nuorodą į filmą anglų kalba (kitur ėkėlaius su rusų nuoroda), nes komentaras su 2 nuorodom laukia patvirtinimo), motyvuojant, kad „suprasite kas vyksta pasaulyje ir Lietuvoje. Kam tarnauja valdžia ir kodėl apsistatė policija, kariuomenėms ir kodėl priima keistus sprendimus“. Nusprendžiau pasitikrinti – niekada neatmetu kitokios informacijos vien dėl to, kad ji pateikta ne man žinomo šaltinio. Kai pažiūrėjau anglišką versiją iki maždaug 30 min., vis dar galvojau, kad yra šiek tiek persistengta bandant viską paaiškinti – mano manymu, per daug supaprastinat, arba kai kur – per daug komplikuojant. Apie daug ką turiu savo nuomonę, susidariusią iš maždaug 2 metų įvairių šaltinių savarankiško tyrimo, tačiau šį filmą visgi rekomenduočiau visiems kaip pradžiamokslį apie galios struktūras pasaulyje ir daugelio dalykų priežastis. Dar nebaigiau žiūrėti, bet kad ir kaip filmas baigtųsi, jame pateikiama informacija yra labai naudinga – bent jau susimąstymui, jei niekam daugiau. Gero žiūrėjimo:)

 33. Dovydas:

  Beje Čekutis nuotraukoje atrodo kaip katik išprievartautas. Ar kas nors ėmėsi tai tirti? Čia be bajerių dabar.

 34. Artūras Gotautas:

  Kodėl R.Čekutis taip dažnai ir taip ilgai nešioja rusišku raštu – rusišką “striukę” ?
  Čia tokiu būdu išreiškiamas Lietuvai “tautiškumas” ?
  Ar jis tyčia taip daro,ar tikrai nežino Ąžuolo lapais raštuotų Lietuviškų aprangų ?
  Kiek tenka jį sutikti,vis tą pačią nešioja,kaip ištikimybę kam ?
  🙂

 35. Nojus:

  Gal žinot tikslius VRK narių adresus?Jei ieškot,tai ieškot visur NEPILNĄ ADRESĄ nurodžiusių asmenų slapstymosi vietų.O ką?Juk jie disponuoja mūsų REKVIZITAIS ir paso Nr.Turime žinoti ir jų koordinates.

 36. Tomas Tam apsiskaičiusiam,studijuojančiam,ir visaip kitaip labai išprususiam Dovydui:

  Kaip žinome klausimas KODĖL? jau kyla3-4m. vaikui,otamstai jis dar per kietas riešutėlis.Tai pabandyk jį iškelti pagaliau?Juk geriau vėliau negu niekada.

  • Amelija:

   Kur čia KODĖL? Daugumos referendumininkų šūkis yra TODĖL, klausimų jiems nekyla, viskas suformuota Šliužo ir FSB instrukcijose, išdalintose renkant parašus. Nejaugi pamiršot, aktyvistai?

   • prašalaitis:

    Noriu Tamstos paklausti, jūs esate “už” ar “prieš” Lietuvos teritorijos didinimą, jos įtakos stirpinimą pasaulyje, įvaizdžio pasaulyje gerinimą? Kokia būtų jūsų pozicija, jeigu lenkai pareikalautų pietryčių Lietuvos, o vokiečiai Klaipėdos krašto? Jeigu tikrai žinote, būtų gerai, kad paskelbtumėte FSB instrukcijas viešai. Jeigu taip esate informuota(s), kaip stengiatės čia sudaryti vaizdą, pabūkite lietuviškasis Snoudenas.

    • yahooo :):

     “Lietuvos teritorijos didinimą” 🙂 🙂
     O va čia tai bent. O va čia tai tikro nacionalisto verta “idėja”. Kokiam amžiuje gyvenat, “prašalaiti”? Jums teritorijas didint noras užėjo? 🙂 Su tokiu mąstymu toli nenuesi. Tai tam reikalaui tas pakeltas šakes ir panaudosit?
     Kokia čia liaudis tas “tautines vertybes” gina 🙁 Apgailėtina, kokia Liaudis 🙁

     • N:

      Kokiam amžiuje? Nesvarbu. Teritorija visuomet buvo perdalinimo objektas. Yra ir bus. Lenkija net to neslepia. Štai kaip hiena jau varvina seiles žiūrėdama į Ukrainą. Kad taip šmotą atsiplėšti maidanuojant Kijevui… Ir į Baltarusiją taip pat žiūri. O Vilnius tai jų nekvestionuojant.

      • Nepolitikas:

       Taip. O Lenkija visada buvo Vokietijos sąjungininkė, nors vokiečiai į ją „valydavo“ kojos. ES, kaip VIENA VALSTYBĖ…. tai valstybėje galima „taikiai“ atlikti „anšliosa“. Slovakijos, Čekoslovakijos jau nėra …. 1933 m.

   • Nojus:

    Nesinervuok ,Emyle,-vaikai gims akli.
    Tarp kitko,kur gyveni ?Ar pasirašei už Referendumą?

    • Vilmantas Rutkauskas:

     Ji paprasčiausiai žiežulauja ant lietuvių. Nuodija ir purvina viską lietuvybėje.

    • Amelija:

     Aš nesinervinu. Man tai smagus vakaro poilsis po nelengvos darbo dienos – o kas dar ką atsakys, kokią nesąmonę parašys? Vieni žiūri serialus, kiti kortom lošia, o aš jus linksminu, vis įsikarščiuojat, išsikoliojat, vienas kitas ir į pievas nusikalba – argi neįdomu? Su kuo jūs savo nuomones sukryžiuotumėt, jei visi kaip vienas girtumėte ir girtumėtės? Prastas kepsnys be pipirų…

 37. Investuotojas:

  Amelijai, Dovydui, Studentui ir kt. Lietuvos nekentėjams siūlau parduoti man po vieną kambarį savo bute ar name. Sumokėsiu dukart daugiau, nei rinkos kaina. Aš ten investuosiu ir užsiimsiu veikla, sukursiu darbo vietas ir mokėsiu valstybei mokesčius.

 38. yahooo :):

  Supasčiau, pakelt sijoną 🙂 O kam tos šakės? nesuprantu 🙁
  yahoooo 🙂 🙂

  • Investuotojas:

   pakelt sijoną nebemadinga, reikia nusimauti kelnes ir pasilenkti, o poto, atsiprašyti už išterliotą zondą angliškai ir lenkiškai…..

   • yahooo :):

    ai koks gudrus 🙂 matyt jau išbandęs 🙂 Ir kaip, patiko?
    Nesistebiu. Psichologijoje žinomas toks nepilnavertiškumo kompleksas, kai patys aršiausi kieno nors priešininkai pasirodo esą tokie pat. tačiau to gėdijasi ir slepia. Juk plačiai žinoma, kad ir vokiečių Adolfas turėjo jo taip nemėgtos tautos kraujo. Ir šiap dažnai pasitaiko – va. Lietuvos bajorų draugijoje pačiais aktyviausiais tapo tie nariai, kurių priėmimas (dėl abejotino bajoriškumo) kėlė daugiausia abejoniu. O žemo ūgio žmonės dažnai būna labai ižulūs. Taip pat manoma, kad patys aršiausi gėjų priešininkai taip pat yra gėjai. Tik jie niekaip savyje su tuo negali susitaikyti, be to juos persekioja manija, kad kažkas juos gali itarti esant ne tos orientacijos. Todėl pradeda demonstratyviai rodyt savo priešiškumą tokiems pat kaip jis 🙂
    Na, nieko, nepergyvenkit. pabandėt – nieko tokio. O ar patiko? 🙂
    Na, o aš senamadiškas – lieku prie pakelto sijono 🙂

 39. Vilmantas Rutkauskas:

  Šiaip, vertinčiau, šis Čekučio straipsnis labai kietas, nes importkeiksmažodyje – “radikalus”. Šiam laikmečiui Lietuvoje, šiai apsnudūrintų piliečių dienai – tai šaunu.

 40. Studentas:

  DŽIUGIOS NAUJIENOS:

  Naujienų agentūros ELTA užsakymu lapkričio 22 – gruodžio 2 dienomis bendrovės „Baltijos tyrimai“ atliktos apklausos duomenimis, kaip ir anksčiau, lapkritį už Lietuvos socialdemokratų partiją ketino balsuoti didžiausia dalis (28 proc.) apklaustų 18–74 metų gyventojų. O antroje vietoje pagal gyventojų palaikymą šiuo metu yra Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) – už juos ketino balsuoti 12 proc. respondentų. Per pastarąjį mėnesį TS-LKD palaikymas, nors ir nežymiai, tačiau padidėjo daugiausiai – 2 procentiniais punktais. Spalį konservatorius palaikė 9,5 proc. rinkėjų, o lapkritį šis skaičius išaugo iki 11,5 proc. Konservatoriai iš antros reitingų lentelės vietos išstūmė joje buvusius „tvarkiečius“ ir „darbiečius“.

  4 proc. suaugusių šalies gyventojų 2013 metų lapkritį ketino balsuoti už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, 3 proc. – už Lietuvos lenkų rinkimų akciją, o apie 1 proc. ar kiek daugiau rinkėjų balsų būtų gavusios partija „Jaunoji Lietuva“, Liberalų ir centro sąjunga, politinė partija „Drąsos kelias“ bei politinė partija „Sąjunga Taip“.

  Kitas partijas (“studento” past. – taigi, ir Tautininkų sąjungą) palaiko mažiau nei po pusę procento apklaustų gyventojų.

  (Šaltinis: ELTA 2013 m. gruodžio 17 d.)

 41. Studentas:

  TEISA DAR PRIDEDU:

  “Naujausios apklausos duomenimis, jei artimiausiu metu būtų vykę rinkimai, po dešimtadalį apklaustų gyventojų būtų balsavę už partiją „Tvarka ir teisingumas“ (10 proc.) bei už Darbo partiją (10 proc.), o 6 proc. respondentų atsakė, kad balsuotų už Liberalų sąjūdį.”

  (Šaltinis: ELTA 2013 m. gruodžio 17 d.)

  P.s., Įdomu, ar ir “Alkas” paskelbs šią informaciją? 🙂

 42. prašalaitis:

  Dingo amelija, atsirado kažkoks yahoooistas, iš karto išlindo studentas. Tokie primityvūs troliai, kurie šiaip sau smaginasi pezėdami nesąmones, yra buki virtualūs masturbantai. Nuobodu… nepatempia jie argumentų, nesugeba atsakyti į klausimus ir tuo išsiduoda…ribotumas neregėtas.

  • Amelija:

   Kad jūs klausimų neturit, tik dogmas ir sektantiškus teiginius. kaip šaukiate, taip atsiliepiama.

   • Nesuprantu kaip ten gyvent visada pasišiaušusiai:)

    • Amelija:

     Nieko aš nepasišiaušusi – tiesiog paskaitai tokias mintis ir parašai ką galvoji. Kasdienybėje esu visai linksmo ir ramaus būdo. Gal todėl, kad aplink mane bendraminčiai, puikūs draugai ir kolegos. O Alkas šiaip tai jau tapo irzlia barykla – gal tai lemia aštroką toną?

     • Aleksas:

      Mielas Prasalaiti, pilnai suprantu jusu nuostaba, as lygiai taip pat jauciuosi. Cia pora luzeriu, vis keisdami vardus, rasineja nesamones, o sio portalo pastovus lankytojai su jais aiskinasi kaip su tikrais komentatoriais. Sena gatvine savalka skundziasi, kad “matyt cia pastoviai rasinejantys neturi darbo”, o pati diena nakti sedi visuose imanomuose forumuose ( ka ir pati patvirtina- ” tie patys rasineja i Delfi ir Lryta”), cia kitas apsineses narkomanas,(ir ko gero pederastas, nes is patirties zino kaip isprievartautas zmogelis atrodo, matyt kai dirbo Londone paskutini karta negras pabego jam po akto nesumokejes),
      ”pasiskolines” populiaru varda ir pavarde prisistato uz tikra piniga. O naivus ir padorus lietuviai bando su jais aiskintis, kalbetis, zarstosi sentimentaliomis frazemis, nezinau kaip jiems rodo ir kaip juos nuo to atpratinti. As irgi kai kada pametu pora zodziu, bet tai tik del “entertainment value”, man cia daugiau kaip cirkas su sunimis ir bezdzionemis (Anomalijos, yahuistai, studentai). Pilnai suprantu jusu nusivylima tautieciu naivumu.

      • prašalaitis:

       Dėkui. Malonu, kad esate bendramintis ir matote, kas čia darosi. Ne bėda būtų, jeigu jie tik šiaip iš savo kvailumo smagintųsi, ir į juos niekas nekreiptų dėmesio. Bet didelė bėda yra, kad, greičiausiai, tie klaidžiojantys apmokami troliai yra totalios visuomenės bukinimo sistemos dalelytės, skirtos suniekinti, sumenkinti, apdergti bet kokią gerą idėją. Vis vien tenka stebėtis, kaip šauniai sugalvota šita sistema – paleidi trolį, žmonės nuleidžia garą rietenose, realiai siekti permainų jau nebeužtenka jėgų. Tik man keista, kad daugelis žmonių vis dar nesugeba trolio atpažinti. O gal nenori? Gal tingi mąstyti? Nežinia.

      • Amelija:

       Labai atsiprašau, mano vardas yra grynai rytprūsiškas – Amelija – ir prašau jo neiškraipyti. Tai mane įžeidžia.

      • S:

       Dėl Dovydo tai gyvas žmogus, ne problema surast. Dėl Londono patikslinsiu tik tiek, kad ne Londonas, o Mastrichtas, Olandija. Vaikinukas kilęs iš Kauno, bet dirba tokiu dabar, ką padarysi…
       🙂

       P.S. Apsirikau pradžioj turputį galvojau, kad turbūt Dovydas Pancerovas, žurnalistas. Bet, pasirodo, tai Dovydas Vytautas Blažaitis. Įmesiu tuoj nuorodą šito veikėjo.

     • Amelija,jei vidus pakrautas piktybiškumu,taip nebūna,kad tai iš niekur.Atleiskite tiems Tautininkams prieš Kalėdas ir nebūkite kerštinga.Tautininkai tik nori tvirtai stovėti ir rimtai dirbti ant laiko patikrintų vertybinių pamatų.J.Panka geras strategas ir stiprus žmogus.Filosofijoms be pakilimo ir nusileidimo ne laikas,reikia vadovų stiprių visapusiškai.Jauni turi veiksmo energija ir tuščias filosofavimas be ideologijos ir krypties ne šio meto pageidaujamas pasipramogavimas.Kiekvienas žmogus gali būti geranoriškas.Jei yra Jumyse nors kiek tikėjimo ramybė ir pas Jus sugrįš.Nuoširdžiai linkiu.

      • Amelija:

       Ačiū, Mintie, buvau parašiusi ilgą ir nuoširdų komentarą, bet jį ištrynė. Trumpai – ačiū, kad este.

       • nesvarbu,kad žodžiai liko neišgirsti ,svarbu,kad širdyje gyveno nuoširdumas.Lai lieka jis ten ir iki Naujųjų ir Naujaisiais ir visada, tik taip rasis susikalbėjimas. Mums visiems jo labai reikia.

        • Amelija:

         Ačiū. Jūs visada Alke esate taikdarė, nors pikčiurna nesu ir aš. Jei paklaustumėte bendradarbių ir draugų, jie nustebtų, kad esu “pasišiaušusi”. Mane veikia tai, kas yra neteisybė – žinoma, kaip ją suprantu aš… Jei kada įžeidžiau, labai atsiprašau. Iš širdies atleidžiu ir visiems, pilantiems ant manęs bjaurų purvą – kai neturi ką sakyti, ką jie vargšiukai darys… Šiaip jau esu jauna močiutė, kuria anūkai labiau tiki negu mama. Nelengvas gyvenimėlis, ar ne?

         • požiūriai be abejo gali skirtis,bet kam Jums eiti,kaip sakot,Į Alką “erzintis”?Lyg provokuoti, kad kas ką pasakytų.Kam to žmogui galėtų reikėti?Čia renkasi nuoširdūs,neabejingi žmonės.Neatsimenu,kad čia Alke kas mane būtų įžeidęs.Sakėt kad viskas taip šaunu,dabar sakot”nelengvas gyvenimėlis”?

          • Amelija:

           Mieloji, negali gyvenimėlis būti lengvas, jei esi darbdavys, jei kasdien skaičiuoji, galvoji, skirstai. Pačia savo esme norėčiau būt laisvas žmogus, bet mano duona karti… O Alkas man artimas ir brangus todėl, kad buvau viena atkuriamos Tautininkų sąjungos narių, dirbau jai po Nepriklausomybės ne vienerius metus, nenoriu sakyt, bet mano širdis liko su tais, kurie ją atkūrė ir paskui leido sunaikinti… Tam tikra prasme čia mano namai – tie, kurių neatpažįstu, kurių ilgiuosi, kuriuos noriu “pertapetuoti”.

           Žinoma, tai mano klaida ir iliuzija. Nieko nebus. gal todėl ir pykstu, išsišoku, puolu.

           Pasakiau, kaip yra. Mano asmeninis adresas amelija.ledas@inbox.lt. Jei noresite,, parasykite. O iš Alko gal man tikrai geriau pasitraukti?

         • Na ,
          va
          koks mielas tas švelnumas.
          Nerašysiu,nemėgstu rašyti,gi vieno karto neužtektų?
          Einu žibuokliauti.

         • S:

          Aš jūsų vietoj močiute nebūčiau – negarbinga. Jūsų anūkų vardai žydiški. Dėl nenusisekusio savo gyvenimo landžiojant tautiniam puslapyje ir kitus kaltinat kažkuo, negražu.

       • savanore:

        ,,tiesa”,jau cia cirkiniesi?

      • Kemblys:

       Metai baigiasi. Išdavikams, kokie jie bebūtų, atleisti nesiruošiu. Man ypatingai šlykšti ‘tautininkų’ lietuvių kalbos išdavystė. Tad strėleles apmindžiosiu mėlynu apavėliu, kad nesidžiaugtų išsitraukę.

 43. faktas:

  Taigi tarp balsuojančių liberastų palaikytojų yra 6%. Kadangi pusė rinkėjų nebalsuoja išvis, lieka pusė galinčios balsuoti visuomenės, t.y. 3%, o tai apytikslis pederastų kiekis visuomenėje. Štai ir išsiaiškinome jūsų kontingentą…

  • Nepolitikas:

   Reikia visiškai boikotuoti bet kokiu rinkimus, tada tiksliai galima nustatyti kiek kokiu yra.

   • faktas:

    Praplautasmegeniai bei nupirkti neboikotuos. O jei kiek truks balsų, sistema panaudos nebalsavusių biuletenius ir aišku už “teisingas” partijas. Nebalsavimas kaip tik naudingas sistemai. Va jeigu masiškai balsuotume už Antaną Smetoną, Adolfą Hitlerį, Čeką Norisą ir t.t. pagal skonį – tada sistema turėtų kažkaip suktis iš situacijos.

    • Nepolitikas:

     Dar karta : “Nedalyvavusių biuletenius SISTEMA panaudos suklastotam “balsavimui”“,?? Jeigu taip butu, tai kam tada reikalingas buvo alus ir milteliai?… Gerbiamasis, ar neatrodo kad parašote MELĄ? O gal pats esate kandidatas? Problema ir yra – kol nėra jūsų parašo „lape“(pradžioje, kaip ateinat prie stalo)- nėra rinkėjo, nėra kaip suklastoti jo balsavimo rezultatus…Klastojimas gali prasidėti tik kada yra rinkėjas.

  • Jonava:

   Nžn., bet studentų galveles jie tikrai užvaldę. Vaikai išvažiavo Vilniun studijuot. Sugrįžta – nebesusikalbam. Jiems tik “rinka”, “liberalizavimas”, “jaunimui Lietuvoje blogai”. Tiesiog mūsų aukštosios mokyklos tapo liberalizmo diegimo jaunimo tarpe mašinomis. Pažiūrėkit – visi jaunesni dėstytojai – liberalai. Visi jauni laidų vedėjai, ekonomistai, ekspertai, žurnalistai – beveik vien tik liberalai.
   Tai ką mes pražiūrėjom? Kodėl įsitvirtino šis atotrūkis, kuris vis gilėja ir gilėja?

   • prašalaitis:

    Nieko nepražiūrėjom. Liberalizmas – infantilų ideologija, t.y. jie kaip maži vaikai, galvoja, kad pasaulis sukasi apie juos ir turi jiems duoti viską čia ir dabar. Jie eina trumpiausiu, drauge ir primityviausiu, keliu, nes taip yra patogu ir lengva. Bukos TV laidos, vulgarumas, viešas chamizmas, nesugebėjimas normaliai ir rišliai kalbėti, labdara su nauda sau, susvetimėjimas, intymių gyvenimo pusių apnuoginimas, ėmimas iš gyvenimo visko, ko reikia, nepaisant kitų ir daugelis daugelis simptomų rodo, kad liberalizmas, kaip sifilis – plinta lytiniu būdu, pergulėjus su prostitute vardu Laisvoji Rinka, prieš tai prigėrus pigaus spirituoto vyno “Liberte”. Pagirios -sunkios, gydymas-ilgas.

    • Amelija:

     Ne, čia ne liberalų vertybės. Viskas daug sudėtingiau. Jie išsimokslinę, perpratę ES ekonomiką, lyginantys Vokietijos, Kipro ir Graikijos ekonomiką, Skandinavijos šalių ir katalikiškosios Italoijos patirtį. Labai klystume, jei šiuolaikinį liberalą laikytume lietuviškosios žiniasklaidos ir TV ugdytiniu. Jų lektūra – užsienio ekonomikos grandai, politikos korifėjai, ir ypač jaunimas eina tuo keliu. Jie nebeskaito lietuviškai, jie mokosi iš užsienio autoritetų.

     Ir būkim kokie norim – po 20-30 metų jie valdys Lietuvą, kokie patriotai ar “runkeliai” (atsiprašau) mes bebūtume. Koks nors Radžvilas ar Vaišvila jiems tėra skanios pajuokos objektas.

     Kadangi tai šimtukais gimnazijas baigę abiturientai, besimokantys dešimtukais, Lietuvos nuomonę per TV ir žiniasklaidą formuos jie, politinę atmosferą vertins jie, taigi padėtis po poros-kelerių metų Lietuvoje esmingai keisis.

     Mano pastabos – ne iš empirinių, o iš dalykinių stebėjimų.

     • lietuvis:

      Va kokia “intelektuali” tų jaunųjų “konservatorių” “elito” polemika:

      “savo paties šūduose paskendusį politinį darinį”,
      “tokius signatarus…kurie vietoj smegenų galvoje nešiojasi miksuotą Drąsiaus ir Žygaičių kaimiečių bezdalų rinkinį”,
      “visokie Ozolai ar panašaus praplikusios galvos plauko bepročiai”,
      “šūdkomunisčio Gylio pamąstymus”,
      “visi šie rudosios skylės gyventojai”,

      Ir tu, mankurte, pamiršti, kad dar yra karta subrendusi nuo sąjūdžio laikų iki okupacijos 2004-aisiais, kurie būtent greitu laiku ateis į valdžią, kaip ir visoje Europoje, kur valdžią ima nacionalistai.

     • S:

      Kad padėtis pasikeis, tai teisybė. Bet ji keisis į priešingą pusę, negu tikiesi. 😀 Jūsų šimtukininkai turbūt eis gatvių šluot, nes tas zubrilkų mokslas jokios naudos neduoda. 🙂

   • savanore:

    taip..jaunimas zombinamas kaip reikiant..(

   • Nepolitikas:

    Tai ką mes pražiūrėjom? Siūlau paskaityti „Protinio bukumo pagrindai” ir duokit savo “studentui”, gal ….pasiseks susikalbėti, man tai padėjo

   • Amelija:

    Ne visi liberalai. Dalis – gal trečdalis – konservatoriai. Ir, mano stebėjimu, jų per pastaruosius dvejus metus smarkiai padaugėjo, ypač VU. Konservatorių lyga išmoningai ugdo jaunus polemizatorius, jie užima svarbius postus studentų atstovybėje, taryboje, tik gal neįgudusiam žmogui sunku atskirti liberalizmą nuo konservatizmo, nes pagrindinė abiejų vertybė ES ir NATO.

    Bent aš tuo džiaugiuosi.

    • Balta Tauta 88:

     Gerb. Amelija, ne kartą teko diskutuoti su šiais jūsų įvardijamais “išmoningais polemizatoriais”. Kvatojausi už pilvo susiėmęs – didžioji dauguma šitų veikėjų yra tuščiaviduriai karjeristai, nesugebantys netgi argumentuoti, kodėl jie siekia tos karjeros, ką konkretaus jie nuveiktų būdami valdžioje, jie nežino netgi abėcėlės, politikos elementoriaus… Žodžiu, vargo kariuomenė: daugybė tarptautinių žodžių, įmantri leksika, o už viso to tuštuma… Maža to, tie konservatorių žiurkėnai dar ir chamai, nepakenčiantys kitokios nuomonės, absoliučiai nesugebantys išgirsti, įsiklausyti, suvokti konkrečių argumentų bet kuriais klausimais. Jeigu ta kompanija kada nors ateis į valdžią (pritariu, kad negalima tokios galimybės atmesti, žinant mūsų rinkėjų mentalitetą), tuomet Lietuvai tikrai galėsime pasakyti AMEN: jie parduos paskutinius valstybingumo likučius ir prasiduos patys tą pačią sekundę, kai įsės į minkštą krėslą.

   • N:

    Televizija nereikia tikėti. Jie tik tokius kviečia, tai nereiškia, kad visi tokie.

 44. S:

  dovydu galite pasigrožėti:

  https://www.facebook.com/dovydasvytautas.blazaitis?fref=ts

  Dovydas Vytautas blažaitis, labai stengiasi konservatorių partijai pasitarnaut, linkime sėkmės. 😀

 45. Amelija:

  Tų dovydų kaip šieno… tik keistoka, kad jie visi vienos nuomonės. Labai laukčiau euroentuziasto Daumanto, Vainiaus, Ramūno, net Pauliaus pasisakymo. O tai vis Dovydas ir Dovydas, beje, gražiausias Senojo Testamento vardas. Kur dingo lietuviai?

 46. zigmas:

  Geras R. Čekučio pastebėjimas…, ir daugeliui seniai žinoma ir aiški, kokia pas mus sistema…
  Pasaulyje dar nesukurta tokia santvarka, kad būtų visiems gerai, gal kažkas panašaus galėtų būti Švedijoje.
  Blogiausia, kad valdžia netarnauja žmonėms, bet žmonės tarnauja valdžiai, tapome policine valstybe.
  Čia jau nebe šakių reikia, bet kulkosvaidžius išsitraukti, tik apmaudu, nes su tokia tauta niekur nenueisime, čia ne Graikija, Prancūzija, ar Ukraina.

 47. Padiskutuokime:

  —– 1. Ar manote, kad procentinis santykis, kai lietuvių Lietuvoje 80, o kitataučių 20 yra saugotinas?
  —– 2. Ar galima parduoti Lietuvos žemę užsieniečiams?
  —– 3. Euras ar Litas?
  —– 4. Už ar prieš juvenalinę justiciją.
  —– 5. Ar jums patinka užrašai Pay post?
  —– 6. Ar reikalingi mūsų kariai Afganistane?
  —– 7. Kas naudingiau Lietuvai, kad Karaliaučiaus sritis išliktų Rusijos priklausomybėje ar pereitų vokiečiams?
  —– 8. Jūs pirma lietuvis ar europietis?
  —– 9. Pirma Lietuvis ar krikščionis, pagonis, ar budistas ir t.t.?
  —– 10. Jus pirma Lietuvis ar liberastas, socdemas ar koncervatorius ir t.t.?
  —– 11. Ar Lietuva čia gimusių kraštas ar visų norinčių čia gyventi?
  —– 12. Lietuvos kariuomenės uždavinys apsiginti ar fiksuoti gynimosi faktą ?
  —– 13. Lotyniškos raidės pasuose ar ne ?
  —– 14. Lietuvio korta emigrantams. Už ar prieš ?
  —– 15. Ar reikalinga privaloma karo tarnyba ar ne ?
  —– 16. Valstybinis komercins bankas. Reikalingas ar ne ?
  —– 17. Prieš homoseksualizmo propagandą ar už?

  • lietuvis:

   1.
   Šiaip lietuvių yra 84% ir tą santykį reiktų gerinti. Imkime pavyzdį iš lenkų, kurie per keliasdešimt metų nuo 60% lenkų pasiekė 97%.
   ——-
   7.
   Geriausia Lietuvai. Antras variantas – Rusijai. Dėl šiuo momentu mums naudingo sienų neliečiamumo principo, bei dėl to, kad Rusija valdo šį kraštą neteisėtai, todėl mums lieka galimybė ateity jį atsiimti, o atitekus Vokietijai, tokia galimybė praktiškai dingtų.
   ——-
   6.
   Taip. Vis tik NATO didina Lietuvos saugumą. Be to tie kariai treniruojasi realiomis sąlygomis.

   • Balta Tauta 88:

    Visi klausimai turi vienareikšmišką atsakymą. Tikiuosi, tautininkai įtrauks juos į savo partijos programą? Tokiu atveju man, ištikimam konservatoriui, tektų pakeisti savo balsavimo įpročius…

  • Kemblys:

   1. Tas kvailas skaičiukas 80 nuošimčių nieko nereiškia. Tautai ypatingai sunkus laikotarpis, kai netekome išorės priešų rusų, kurie privertė mus susitelkti. Prasidėjo puvimas iš vidaus. Pražūsime, jei toliau įsivaizduosime, kad jei tėvai lietuviai, gyvenu Lietuvoje, kalbu lietuviškai, mano tapatybė lietuvio – aš lietuvis. Mes taip ir būsime toliau atskiri lietuviai, bet ne tauta. Yra tam tikros visuomenės santykių plonybės, dėl kurių kyla milžiniška grėsmė Tautai, kaip visuomenei. Jei išspręsime šiuos klausimus, tai tie kitataučiai neturės jokios reikšmės, mes juos nutautinsime.
   Būtina suburti 3-5 žmones permąstyti tautos būklę.

  • Doc. (Vilniaus universitetas):

   ATSAKYSIU (tik labai trumpai, nes ilgesnėms diskusijoms neturiu laiko:

   -1. Prie ko čia santykis? Koks yra, toks yra. Nelabai ką čia pakeisi;

   -2. Taip, įsipareigojimus reikia vykdyti – žemės pardavimas užsieniečiams turi įsigalioti. Kartu tai bus smūgis lietuviškiesiems žemgrobiams bei paskatins normalią žemės rinką;

   -3. Tik EURAS. Kuo greičiau, tuo geriau. Jei dėl žemės pardavimo dar nesu toks kategoriškas, tačiau šiuo klausimu – nei mažiausios abejonės. Priešingu atveju konkuruodami dėl investicijų ir pan. gerokai atsiliksime net ir nuo Latvijos…;

   -4. Justicija yra justicija. Kaip sakoma – nuo kitų valdžios institucijų nepriklausoma trečioji valdžia. neturiu priekaištų Lietuvos teisėsaugai;

   -5. Gali likti. Lietuvos Respublikos valst. kalba – lietuvių. Tačiau anglų kalbai reiktų suteikti išskirtinį (kitų kalbų atžvilgiu) antrosios kalbos statusą. Tai tik pasitarnautų Lietuvos gerovei. Tad ne veltui siekiame, kad stojant į Lietuvos aukštąsias, visais atvejais būtų vertinamas stojančiųjų anglų k. žinojimo lygis;

   -6. Taip, reikalingi Afganistane (ir kitur). Esame NATO partneriai, todėl turime prisidėti prie NATO vykdomų operacijų;

   -7. Geriausia, kad šiuo metu Rusijos okupuota Prūsija taptų nepriklausoma šalimi ir integruotųsi į ES ir NATO. Jei ne – tuomet galėtų būti perduota Vokietijai (ne pats geriausias variantas, bet tikrai geriau, nei Rusijos okupacija);

   -8. Aš – pirma EUROPIETIS, po to – lietuvis, dar po to – žemaitis;

   -9. Labai įdomiai pataikėt 🙂 Tarsi mane pažintumėt 🙂 Savo tikėjimo tapatumą kaip tik ir sieju su visomis trimis išvardintomis religijomis (su kitomis – ne). Katalikas – gyvenu krašte, kuriame ši religija vyrauja. Be to, iš pagarbos artimiesiems ir tradicijoms, lankausi pamaldose Katalikų bažnyčioje; Pagonis (įžeidžiantis terminas, todėl geriau – Senojo baltų tikėjimo pasekėjas) – taip domiuosi senuoju baltų tikėjimu, kartais dalyvauju renginiuose, džiaugiuosi jo atgimimu (“Romuva”). Budizmas – ši gili rytų filosofija-religija savo esme neprieštarauja baltų tikėjimui. Dažnai baltų tikėjimo atitikmenų ieškoma kituose tikėjimuose, induizme. Tačiau man labiau imponuoja būtent – budistinės tikėjimo gelmės. Ir manau, kad senajame baltų tikėjimo esmė buvo itin artima budistinei filosofijai (galėčiau tai pagrįsti, tačiau tai būtų labai ilga diskusija);

   -10. Vienareikšmiai – AŠ ESU LIBERALAS. Tačiau neriktų niekinti “liberalo” sąvokos (ką čia Jūs darote ir kas Jūsų tikrai nepuošia”. kas būtų, jei ir aš oponentus imčiau vadinti “socikais”, “koncervais”, “naciais” (atsiprašau). Tačiau taip tikrai nesielgiu ir oponentą gerbiu;
   -11. Ir tų, ir tų. Tiesiog iš svetur atvykę turi adaptuotis Lietuvoje ir įvykdyti tam tikras sąlygas (sėslumo cenzas, lietuvių kabos mokėjimas, priesaika ir kt.) ir je taptų VISATEISIAIS LIETUVOS PILIEČIAIS. Ir jų teisės neturėtų būti nei trupučio ribojamos (pvz. galėtų būti išrinkti ir valstybės prezidento pareigas);

   -12. Būtina siekti, kad Europos Sąjungoje gynybos sistema (kaip ir diplomatinių atstovybių tinklas ir kt.) būtų optimizuota – kad būtų palaipsniui atsisakoma nacionalinių kariuomenių ir kuriamos GALINGOS FEDERALINĖS GINKLUOTOSIOS ES PAJĖGOS (pilnavertės JAV partnerės NATO sistemoje). Pastarosioms ir tų 2% BVP tikrai negaila būtų. O dabar – ir tų 0,7% BVP tikrai gaila, nes jis vis tiek neracionaliai iššvaistomas;

   -13. Na, jos ir taip lotyniškos 🙂 Bet aš už tai, kad niekam jokių išimčių taikoma nebūtų. ĮRAŠAI PASUOSE – TIK LIETUVIŠKAIS RAŠMENIMIS. Na, gali būti atskiras, greta įsegtas LR piliečio paso lapas, kuriame originalo kalba piliečiai galėtų užsirašyti savo pavardę. Kad ir japonų rašmenimis. Na, o aš gal užsirašyčiau žemaitiškai – mano pavardė ir vardas žemaičių kalba kiek skiriasi nuo lietuviško varianto;

   -14. Prieš. Jokių kortų ir jokių dvigubų pilietybių. O ir kam to reikia? Juk palaipsniui ir taip tampame federalizacijos linkme judančios ES piliečiais. O trečiųjų šalių (ne ES) gyventojai tegul apsisprendžia, kurios šalies piliečiais jie nori būti. Dar daugiau – manau, kad dvigubos pilietybės iš viso turi būti atsisakyta (net ir išimtinais atvejais). O dėl kortos. Yra vengro, lenko korta… tai – visiškas absurdas. Nesuprantu, kaip Vengrijos, Lenkijos piliečiai toleruoja tokį faktą. AŠ KATEGORIŠKAI PRIEŠ LIETUVIO KORTĄ;

   -15. JOKIU BŪDU NE. Manau, kad karinė prievolė – tai žmogaus teisių pažeidimas. Taip pat ir lyčių lygybės principo grubus pažeidimas. Kariuomenė turi būti formuojama tik iš samdinių (kaip policija ir kt. tarnybos);

   -16. JOKIU BŪDU NE. Komerciniai bankai dėl to ir yra „komerciniai“, kad jie ne valstybinai. O valstybinis – tiesiog neatlaikytų konkurencinės kovos ir jo bankrotas būtų itin skaudus. Ir iš viso – VALSTYBĖ TURI GYVUOTI TIK IŠ MOKESČIŲ. Valstybė – labai prastas šeimininkas. Pažiūrėkit, kaip ji elgiasi su savo valdomomis įmonėmis. Kiekvieną pavasarį, net priešinantis smulkiems investuotojams, ji „iščiulpia“ net iš nuostolingai dirbančių įmonių dividendus (paskaitykit pavasarinę ekonominę spaudą – tokios informacijos rasite daug). FAKTAS TAS, KAD VALSTYBĖ – LABAI BLOGAS SAVININKAS. Todėl lėšos, kurios galėtų būti nukreiptos investicijoms, modernizavimui, tiesiog prievarta atimamos iš įmonių ir valstybės „pravalgomos“. Tad geriausia išeitis – vis dar valstybinės kontroliuojamų įmonių (LESTO, LEN, LG ir kt.) PRIVARIZAVIMAS. Ne, tikrai ne ieškant „strateginių partnerių“ (su kuriais mums taip nesiseka…), o palaipsniui, per ilgą laiko tarpą mažais paketais akcijas parduodant vertybinių popierių biržoje. Privalumų be galo daug: visi norintys galės įsigyti akcijų; valstybė gaus nemažai lėšų kad ir pensijų pensininkams (kurie ir sukūrė tas įmones) išmokėjimui; aktyvinsis Vertybinių popierių biržos veikla – bus pritraukta dar daugiau kapitalo, iš čia – mokesčiai valstybei ir pan.; PAČIOS ĮMONĖS BUS KOKYBIŠKIAU VALDOMOS, TODĖL GALIAUSIAI MAŽĖS IR JŲ PALAUGŲ KAINĄ);

   -17. ESU PRIEŠ HOMOSEKSUALIZMO PROPAGANDĄ. Taip pat su prieš galimybę gėjų šeimoms įsivaikinti. Tačiau gėjų teisės kurti šeimas, rengti įvairius renginius ir pan. – tikrai nekvestionuoja – tai jų asmeninis reikalas.

   Tai tiek. Planavau trumpai, bet išdėsčiau viską kaip savo studentams 🙂 Nors, kitą vertus, mūsų (dėstytojų) pareiga ne tik šviesti studentus universitetuose, formuoti jų pilietiškumą, bet ir šviesti visą visuomenę plačiąja prasme. Būtent už tai ir gauname algas. Būtent ir už tai, kad prisidėtume prie savo Tėvynės gerovės ir Jos perspektyvios ateities.
   Geros dienos – bėgu dirbt 🙂

  • Nepolitikas:

   “Padiskutuokime”- „Mokslinius“ darbus reikia atlikti pačiam, artiste

   • neteiseta:

    Ir tik tokius idiotus priima docentais? Matyt Riomerio universitete. Pas mus VGTU tokių nuopisų nėra net tarp asistentų. Paprasčiausiai – be sveikos logikos neįmanoma čia nei pakliūti nei įstoti mokytis.

 48. reikia:

  eiti budėti prie parlamento,Kaip ukrainiečiams.Kvieskite.Negi vaikys su automatais?

 49. Renata:

  Geras straipsnis. Ačiū autoriui.

 50. Rima:

  Straipsnis i desimtuka. Saunuolis… Sitaip kalbetu ir visi elgtusi, tai valdzioje nebutu isikeroje sitiek blogio ir patyciu, privaletu skaitytis su tauta. Tiems komentatoriams, kuriems sitas straipsnis nepatinka ir mato, kad yra kitaip, siulyciau prasiplaut smegenis ir nesistengt skaldyt jau ir taip suskaldytos tautos. Vienas lauke ne karys, tvarka isivesti gali tik vienybeje sureme pecius visa tauta. Ir reikia tik dziaugtis, kadd dar isliko kovojanciu uz vieta po saule, neprisideda prie avinu tyleti ir laukti, kol vilkai ispjaus.

 51. TO docentas:

  Tuoj EU lieps jums vaiksciot be kelniu, ir nevaiksciot ju zemeje, galesite tada vykdyti ju reikalavimus ir laikytis ju politikos

 52. suomis:

  Būtent. Vienas prie vieno.

 53. neteiseta:

  Valdžia neteisėta. Ir dar tie kūlverstukai stengiasi referendumo teises apriboti. Tai jau signalas sukilimui. Su pūlinio nuleidimu.
  Seniai sakiau – per lengvai pergalę pasiekėme – kažkaip viskas netikra. Vaidyba buvo tiek iš kremlinų pusės, tiek iš lansperdžio rūrpaižių. Tiesa turi savybę – anksčiau ar vėliau kažkas ją nutekina. Arba pati išlenda.
  Vyko liberalistinis sukaupto tautų (ir lietuvių ir rusų ir visų kitų) turto išsidalinimas, nepaliekant tautoms net pensijų fondo. Tai yra rafinuota vagystė, imituojant spalvotą revoliuciją. Paskutinis akordas – žemės išpardavimas. Čia parduodama už grašius vakariečiams, o vakarų užgrobtas teritorijas, Afrikos kasyklas, versloves pusvelčiui superka Rusijos (bet ne rusai) oligarchai tipo chodorkovskiai abramovičiai, lifčicai, kacai. Taigi apsikeičia abipusiai naudingais pagrindais. O kvailiams atrodo, kad vyksta normali privatizacija. Už virtualius dolerius ir eurus.

 54. RH:

  Cekutis toks pat pizdab0las kaip ir kiti politikai..Nei vienos rimtos akcijos..Kviecia zmones su sakem,o pats nekarto tu sakiu i rankas ir nepaeme..Norint buti tikru lyderiu,pirma pats turi paimti sakes i rankas..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: