Spaudos konferencija Seime: Kas ir kodėl laidoja Lietuvos Konstituciją? (video) (161)

seimas-referendumas-del-zemes-j.vaiskuno nuotrSpalio 24 d. 10 val. Seime įvyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos, referendumo dėl Lietuvos žemės iniciatoriaus Pranciškaus Alfredo Šliužo, Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos pirmininko Juliaus Pankos ir advokatės Aldonos Birutės Jankevičienės spaudos konferencija „Kas ir kodėl laidoja Lietuvos Konstituciją?“.

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją galima buvo stebėti ČIA arba ČIA.

Vykstant spaudos konferencijai jos dalyviams galima buvo internetu pateikti klausimus.

Nuoroda į klausimų uždavimo sistema (veikė spaudos konferencijos metu) ČIA.

Žiūrėkite spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašą:

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21-ųjų metinių proga spaudos konferencijos rengėjai dar kartą  priminė, kad Lietuvos valstybę kuria Tauta ir suverenitetas priklauso Tautai. Todėl, pasak spaudos konferencijos rengėjų,  referendumo dėl Lietuvos žemės gynimo ir referendumo paskelbimo kartelės sumažinimo klausimas tapo esminiu nusistovėjusios valstybinės sistemos ir piliečių susivokimo išbandymu.

„Konstitucija, ginant Tautai priklausantį valstybės suverenitetą, Lietuvoje tampa formalumu. Valstybės institucijos naudojamos ne padėti jos piliečiams įgyvendinti jų teises ir valią, o varžyti jas. Visomis išgalėmis trukdoma paskelbti referendumą dėl tiesioginio valstybės valdymo grąžinimo Tautai, Tautai ir valstybei priklausančios žemės ir jos turtų apgynimo“, – teigė Signataras Z.Vaišvila.

Referendumo organizatoriai spaudos konferencijoje kalbėjo apie parašų rinkimo sunkumus ir trukdymus tai daryti, apie tai, kad LRT neskyrė referendumo rengėjams įstatymu nustatyto laiko agitacijai radijo ir TV eteryje. Buvo pranešta apie Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą atmesti referendumo rengimo iniciatyvinės grupės skundą šiuo klausimu.

Vienas iš referendumo iniciatyvinės grupės koordinatorių, Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos pirmininkas Julius PankaSurinkę priminė, kad referendumu dėl kurio šiuo metu renkami parašai yra siekiama 3-jų dalykų:

 1. Sukurti teisę į tiesioginės demokratijos įrankius, atveriant kelią piliečių iniciatyvoms, kurioms įgyvendinti nebereiks nerealaus 300 000 parašų skaičiaus, o užteks įveikiamos 100 000 parašų ribos.
 2. Apsaugoti Lietuvos žemę nuo išpardavimo užsienio piliečiams, tuo paliekant teisę mūsų ateities kartoms turėti pasaulyje savo Tautos namus, lopinėlį planetos, kur  skambėtų lietuvių kalba ir būtų auginama lietuviška duona.
 3. Apsaugoti savo Žemės gelmių turtus, kad jie būtų naudojami tik ekologiškai saugiai, o didžioji dalis pelno, gaunamo iš jų, liktų Lietuvos valstybei ir kurtų Tautos gerovę.

Z.Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime 2013.10.24 d. perskaitytas pranešimas:

Z.Vaišvila. Kas ir kodėl laidoja Lietuvos Konstituciją?

Lietuvos Respublikos Konstitucijai – 21-ri. Jau antras Respublikos Prezidentas globoja parodomąjį Konstitucijos egzaminą liaudžiai. Tačiau kokį pavyzdį tautai rodo jie patys ir įstatymus leidžiančioji bei vykdomoji valdžios? Išskirtinai blogą – laužo priesaiką, kurią perskaitė, ranką padėję ant Konstitucijos, o vykdyti ir gerbti ją nesiruošia. Po to, kai Prezidentė, privalanti būti Konstitucijos garantu, pernai pareiškė, kad jai nesvarbi Tautos nuomonė dėl 2012 m. spalio 14 d. referendumo sprendimo, kurio jau metus laiko neįgyvendina Seimas, šiandien supratome, kad ir mūsų valdžios santykiuose su Tauta geriausiu atveju būsime verčiami pagal Europos Sąjungos „teisės“ praktiką balsuoti tiek kartų, kol pakeisime savo nuomonę.

Kelis dešimtmečius mums parenkama valdžia įsismagino ir nebekreipia dėmesio į Konstituciją. Tačiau akivaizdu, kad valdžia išsigando pirmą kartą galinčios pavykti pačios Tautos iniciatyvos paskelbti referendumą ne iš valdžios malonės. Todėl ir vykdoma dezinformacinė bei fizinė šios iniciatyvos blokada. Valdžios sąžinei, kiek jos beliko, ir mūsų piliečių padrąsinimui priminsiu keletą mūsų Konstitucijos nuostatų:

2 str. „Lietuvos valstybę kuria Tauta, suverenitetas priklauso Tautai.“ Būtent šios nuostatos visų pirma nemato net tik Europos Sąjungos biurokratija, bet ir jos įrankiu tapusi mūsų valdžia.

3 str. „Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.” Valdžiai paaiškinu, kad teisės požiūriu prievarta yra:

– ir Jūsų vykdomi mūsų Konstituciją pažeidžiantys suvereniteto atidavimai be Tautos valios;

– ir Jūsų veikimas prieš Tautą, neleidžiant realizuoti jos Konstitucinės teisės į suvereno galios reiškimą.

Priminsiu, kad 4 str. nustato, jog “Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.” Tai, kad Tauta, išrinkusi Jus – Seimą, Respublikos Prezidentą ir Vyriausybę, Teismą – suteikė Jums teisę vykdyti valstybės valdžią Lietuvoje, nesuteikia Jums teisės daryti bet ką. Visų pirma, su Tautos suverenitetu ir jos turtu – žeme ir joje esančiais turtais. Jūs užmiršote, kad valdžios galias riboja Konstitucija, o valdžios įstaigos tarnauja žmonėms – skaitykite 5 str.

6 straipsnis suteikia teisę kiekvienam savo teises ginti remiantis Konstitucija. Todėl valdžios institucijų ir jos įstaigų veikimas prieš Tautos siekį įgyvendinti suvereno teisę vieninteliu Konstitucijos jai suteiktu instrumentu – referendumu – yra šiurkštus Konstitucijos bei valdžios priesaikos Tautai ir valstybei sulaužymas. Tai patvirtina 2012 m. spalio 14 d. referendumo sprendimo neįgyvendinimas ir trukdymas organizuoti referendumą dėl Lietuvos žemės gynimo ir referendumo paskelbimo kartelės sumažinimo.

Referendumo klausimas tapo esminiu nusistovėjusios valstybinės sistemos ir piliečių susivokimo išbandymu ir takoskyros nustatymu – jei valdžia neatsitokės ir neatsisakys savo arogancijos, nevykdys savo konstitucinių pareigų, Lietuvos Respublikos piliečiai taip pat turi savo konstitucinę teisę „priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.” Tautos teisė tiesiogiai (referendumo būdu) vykdyti savo – suvereno – galią įtvirtinta Konstitucijoje, priimtoje taip pat referendumu 1992 m. spalio 25 d. Tad ir ginti šią teisę nuo valdžios savavaldžiavimo Tautai Konstitucija taip pat suteikė teisę. Ponios ir ponai valdžioje, Jūs ne tik savavaldžiaujate, bet ir piktnaudžiaujate savo pareigomis, veikiate prieš Tautą – jos teisę tiesiogiai (ne tik per Jus, atstovus) vykdyti savo suvereno galią. Tauta rinksis teisėtas priemones veikti prieš Jus, jei neatsitokėsite ir manysite, kad Jums viskas leista.

Valdžia privalo apsispręsti, ar ir toliau vykdys eurobiurokratų net Lietuvos stojimo į ES nesutartas iniciatyvas verčiant ES vienalyte federacine valstybe, ar ES turi būti stipri savo stiprių, o ne suniveliuotų ir bevalių narių dėka. Štai vakar niekieno nerinktas ir tik buvusios mūsų Vyriausybės deleguotas eurokomisaras Algirdas Šemeta, dėl savo statuso „išskirtinumo“ nejaučiantis jokios atsakomybės nei dėl Lietuvos, nei dėl savo veiksmų, paskelbė, jog ES jau kuria net vieningą mokesčių deklaravimo sistemą, nors mokesčių sistema stojimo sutartyse priskirta šalių kompetencijai. Tad šliaužiantis, o ne vienu aktu skelbiamas valstybių-narių prarijimas sparčiai plečiamas. Stojome į Europos Sąjungą entuziastingai, o ir niekas lyg nereikalavo atsisakyti suvereniteto. Mažai kam mūsų kilo abejonių dėl europinės krypties pasirinkimo. Garsiai kalbėti apie tai, kuo šis kelias gali baigtis, nebuvo net leista. Svarbiausia – procesas, o apie tikslą visiems žinoti nebūtina.

Tačiau ten, kur viskas grindžiama tik pinigais, anksčiau ar vėliau tenka apsispręsti dėl strateginių politinių sprendimų ateities klausimais. Europoje tai prisirpo, nes ekonominė ES integracija (de facto) pastebimai pralenkė politinę (de jure). Tai jau atvirai matoma konfliktinė situacija. Ir ne tik gėjų paraduose. Akivaizdžiai, be jokių esminių išlygų, dar nepriėmus sprendimų, tačiau kuriama europrokuratūra, vienijama bankų ir finansinė sistemos. Vainikuoti tai turi, be abejo, vieninga valiuta ir vieninga teisė, kurią, beje kurti ir kontroliuoti gali net niekieno nerenkama, o tik parenkama Europos Komisija. Ši vykdomoji valdžia ne tik skirsto pinigus (dėl ko labai “gerbiama”), bet ir turi teisės aktų leidėjo ir net teismo, valstybių baudėjo teises. Tikra “Demokratijos” viršūnė! Negana to EK sprendžia, ką mes turime sėti, auginti, kuo kvėpuoti, kaip auklėti savo vaikus, šviesti vaikus apie masturbaciją nuo 0 iki 4 metukų (šios savaitės Europarlamento diskusija) ir net kaip mylėtis bei kokias belytes šeimas kurti.

Naujojo centro ir valstybių-narių bei jų suverenų teises turinčių tautų konfliktas akivaizdus – arba centras, padedant šalių valdžioms, federalizuojasi ir tampa vienetu, arba ne. TSRS žlugimas parodė, kad didelė ekonominės dezintegracijos kaina nereiškia, kad tai neatsitiks.

Todėl Lietuvos kaip valstybės ir jos suvereno Tautos interesas yra vienyti jėgas ir pastangas, rasti idėją šioje sudėtingoje situacijoje. Pasibaigus pinigams (mūsų valstybės praskolinimas beviltiškai tik didėja), reikalinga idėja. Jos neturime nei mes, nei Rytų Europos šalys. Tai patvirtina ir propagandinis ES bei Rusijos žaidimas su Ukraina. Todėl mūsų ir mus parduodančios valdžios vienijimuisi ir bendro sprendimo mūsų valstybei ieškojimui (manau, ir drauge su Rytų Europos bei Skandinavijos šalimis) be galo svarbiu argumentu tampa vienas kito pripažinimas ir susikalbėjimas. Su mumis nesišnekančią valdžią priversti tai daryti galima tik referendumu. Tad žodis referendumo rengėjams ir pasiaukojantiems talkininkams – tiek veikla, tiek idėjomis ir teisės žiniomis.

Priminsiu prieš 25-ius metus taip pat sudėtingomis ir labai panašiomis Tautos ignoravimo, kito Centro ir valdžios atviro spaudimo sąlygomis priimtą Sąjūdžio Moralinės Nepriklausomybės deklaraciją: „…jokia politinė situacija negali suvaržyti Lietuvos valios kaip Aukščiausios jos Teisės.“ Jos įgyvendinimui tuomet Sąjūdis įsteigė Garbės Teismą, suspendavo savo valdymo organo nario įgaliojimus. Artėjame prie panašių sprendimų ir šioje mūsų Tautos likimo kryžkelėje. Tad pasistenkime ir gerbkime save!

Kategorijos: Lietuvoje, Lietuvos kelias, Naujienos, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , .

161 komentaras

 1. grožis-:

  šaunuoliai, puiku matyti dirbant kartu.

 2. Nojus:

  Gal galėtų Referendumo grupė pasiūlyti kandidatą į PREZIDENTUS?

  • Žemė:

   mielas geras žmogau. manau, kad taip parašėte nepagalvojęs. viena yra kovoti už Tėvų žemę, kita yra įžengti į “prezidentų ringą”. tokią idėją galima pasiūlyti tik negalvojant arba norint sužlugdyti referendumo idėją. nepamirškime: daug žmonių gins Tėvų žemę ir piliečių teisę, bet tarp jų bus dar daugiau nuomonių dėl galimo kandidato. jei norime referendumą paversti rietynėmis dėl prezidentų, ši idėja tikrai būtų puiki, bet to turbūt nenorime?
   kitas dalykas yra ką nors remti, reikšti savo palaikymą, bet ne dabar, kritiniu metu užsiimti kokiomis nebūtinomis “užklasinėmis veiklomis”. pirma išsaugokim žemę.

 3. Nepolitikas:

  Na, pasirodo kaip nori „valgyti“ tai galima atmesti savo ambicijos ir susijungti. Geras ženklas. Tik ponui Šliužui reikia kalbėti konkrečiai ir trumpai. Gal prisijungs DK, jog negali būti, kad taip greitai pamirštu rinkėjus, sąrašinius, rėmėjus.

 4. pensininkas:

  Priešas (parlamentinės partijos, ypač konservatoriai) pyksta, nervinasi, kad žemės negalės parduoti užsieniečiams. Todėl mums būtinai reikia surinkti 300000 parašų. Valstybė be žemės (teritorijos) jau ne valstybė. Tarp kito, seimo nario priesaikoje yra žodžiai: prisiekiu gerbti ir vykdyti jos (LR) konstituciją, [..], SAUGOTI JOS ŽEMIŲ VIENTISUMĄ. Tai kaip ponai, seimo nariai – šiurkščiai laužote Konstituciją, a ne.

 5. dėl parašų rinkimo:

  gal konferencijoje reikėtų atkreipti dėmesį į garbingo Vilniaus Universiteto negarbingą elgesį – iš VU kiemo vejami parašų rinkėjai, matėte? https://www.youtube.com/watch?v=8QfWI4oBinY#t=630

  man gėda, kad tai ir mano alma mater. parašiau laišką, siūlau ir kitiems tai padaryti: infor@cr.vu.lt

   • medus > S:

    jūsų pozityvus nusiteikimas renkant parašus – nepakeičiamas, gera skaityti jūsų žinutes, skaičiau ir po kitais straipsniais. tausokite save ir nepamirškite jau dabar grąžinti surinktus lapus – į tai konferencijoje irgi buvo atkreiptas dėmesys. teoriniai skaičiavimai gerai, bet konkretumas – geriau:) sėkmės jums ir mums visiems.

    • S:

     Na, pagaliau šiandien baigiau rinkt parašus stipriausiam Lietuvos mokslo padaliny. 90% darbuotojų ir studentų pasirašė, ten daugiau nėra ką veikt. Jeigu net nelaimėsim, vis tiek Lietuvos mokslo lyderiai JAU žino, kas čia vyksta… 😉

     Dabar ieškosiu Lietuvos mokslo padalinio Nr. 2, turbūt vėl iš VU, bus manau panašiai. Aš neskubu rinkt pilnų lapų, tyčia dėlioju kitaip, bet jau nuo kitos savaitės pradžios vešiu atidavinėt vienu kartu po tris pilnus, po mažiau neapsimoka. Pas mane lapai saugūs, dėl to nereikia pergyvent. Duodu tik užtikrintiems draugams ir pažįstamiems parinkt, bet jau dviem nedaviau rinkt, nes vėl prasideda lapų trūkumas. 🙂 Dabar duosiu tik pasiruošusiems kokioms trim dienoms, kad negulėtų be reikalo.

     • m > S:

      jūs turbūt pats išrankiausias rinkėjas – gurmanas 😉
      lapų saugumu jūsų priežiūroje aš neabejoju, bet yra kam rūpi, labai rūpi juos gauti ir žinoti rezultatą, o ne spėlioti ir nerimauti.

      • m > S:

       S, mačiau kitur, jau sergat? mane guodėt, o va kaip – per didelis krūvis irgi nėra gerai. tausokit save, būtina gultis. man 2 paros lovoje – ir tai ne visai padėjo – šiandien dar žemė slysta iš po kojų, bet galėjo būti ir blogiau.
       p.s. Savanorės rekomenduota stiklinė šilto vandens su druskos šaukšteliu gerklei visai neblogai suveikė:) daug arbatų, medaus ir cirtinos. SVEIKIT IR ILSĖKITĖS.

       • S:

        Galiu paaiškint strategiją, kiek sugebėsiu trumpai. Aš atsakingas už 25 lapus. Daugelis draugų gali pririnkt tik 5-15 parašų. Jeigu aš dabar rinkčiau, kad greičiau priduot, tai pabaigoj bus kritimas. O šiaip tai yra du pagrindiniai veiksniai. Čia pagrindinės priežastys:

        1. Negaliu priduot daugiau 5 lapų iš 25 per anksti. Yra didžiulis skirtumas, ar turi 10 tuščių lapų (15 pilnų priduota), ar turi 20 po 35 parašus. Pabaigoj, norinčių parinkt bus, tarkim, 18. Ką veiks tie 8-i, kurie negaus lapų, kai kiti rinks 10 tuščių? Čia debiliška sistema su tais 70 eilučių lape, turėtų būt kokia 30. Bet kadangi prisiėmiau šitas taisykles, tai žaisiu taip, kaip nuspręsiu pats. Dėl galutinio rezultato. Ir tik toks didžiausias galimas surinktas skaičius teiktų viltį. Jeigu kas nors nesupranta, ką reiškia TRYS ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ žmonių Lietuvoj, geriau tegul tyli…

        2. Mano nėščiai žmonai morališkai žymiai lengviau rinkt parašus darbe, kai ten yra pririnkta daug, o ne visokiems priešiškiems vedėjams kaišiot tuščius. Tai aš tokius lapus ir laikau po 50-60. Apskritai, bet kam lengviau rinkt ne nuo nulio. Aš niekam tuščio neduodu. Geriau, kad žmogus surinks tuos savo 4-5 parašus, negu nesurinks nieko. Būtent tokie žmonės gali nulemti pergalę, kitaip laimėti sunku.

        • m > S:

         super strategija. tokiu atveju tiesiog informuokite jūsų pasižadėjimą pasirašiusį asmenį, kad jis žinotų realią padėtį. jei mes neinformuosim, organizatoriai tik buria iš kavos tirščių. o to reikėtų vengti, nes galim skaudžiai skaudžiai suklyti ir pataisyti negalėsim.
         p.s. jūs dar nemiegat? 🙂 dar kartą – šaunuolis, atsijunkit.

       • S:

        Susimalė tie komentarai. 🙂 Ačiū, aš atsparus, liga mane retai paguldo pasliką. Truputį būna nesmagu, sukasi galva porą dienų, bet dažniausiai nekreipiant dėmesio praeina. Rytoj kasiu mamai sodą, ji nepajėgia. UŽDIRBSIU parašus su šakėm ir mėšlą mėždamas. 😀 tėvai užtai parenka parašų, turi visur draugų. Tai jau 22 iš niekur surinko per tris dienas. Einu išgert arbatų, išbandysiu visus receptus, žiū poryt gal ir sveikas.

       • citrina meduciui:

        reiketu parasyti ,kad ,,gargaliuoti”tuo vandeniu su druska,nes gali kai kas ir isgerti 🙂

      • S:

       Įkalbėjot, pirmadienį priduosiu bent du lapus, bet toliau – griežtai Ne. 😉 Aišku, priduosiu visus, kurie bus pilni pririnkti nedelsiant. Tačiau dabar specialiai stabdysiu ant 30-40 parašų ribos. Čia šiandien tik pamiršau, nes turėjau temperatūros ir nuo 31 pavariau iki 65 tam pačiam lape. PAmiršau stabdį. Tai šitą klaidą lape nr ~7500 galiu priduot, vis tiek jau laikyt neapsimoka. Man nerūpi organizatorių nerimas, nervai, nuomonė. Aš ne tam darau, o referendumą savo vaikų labui. Jeigu kiti nesuvokia mano strategijos, tai man nusispjaut. Pažiūrėsim galutinį rezultatą…

       • m > S:

        jūs šaunuolis, labai džiaugiuosi, kad tokios energijos žmogui Lietuva rūpi. kartu daug padarysim. aš irgi kai sutvirtėsiu, vėl – į trasą, o kol kas nerizikuoju. nerizikuokite ir jūs – energijos labai reikės dar visą mėnesį. gero vakaro:)

        • S:

         Dar pavakarosiu truputį. Bet po visų jūsų pasiūlytų vaistų reiks tuoj miegot. Rytoj sode privalau atgaut jėgas. Nes šeštadienį tetos mirties “keturnedėlis”, tai visa giminė suvažiuos, dokumentus pasakyta pasiimt… Juk negalima stabdyt renkamo skaičiaus, čia labai malonus parašų rinkimas tarp savų bus, negaliu šito praleist. Labanakt.

         • m > S:

          maniau, jau devintą sapną sapnuojat 🙂 džiugu šiandien, net nesimiega, o jūsų nesibaigiantys planai tiesiog linksmi.. ir labai reikalingi Lietuvai. ok, tuoj mus atjungs nesibaigiančiu “chatu” pasipiktinęs alkas, nebandykim jų kantrybės:) Labanakt.

 6. Getas:

  Tai labai pribrendęs laikas parodyti, kad mes tauat sugebanti pasipriešinti mūsų valstybės naikinimui. Ne tam aš gavau per sausio 13 naktį su automato buože į petį nuo desantininko, gyndamas radijo pastatą, kad dabar savo tautos žemę pardavinėčiau. Kviečiu visus aktyviai pasirašyti į lapą dėl referendumo palengvinimo ir neparduoti žemės užsieniečiams. Nebūkime vergais.

  • tautos siela:

   taip, daugelis šiandien valstybėje vykstančių procesų sukrėstų tuos, kurie tą naktį padėjo galvas. tiesą sakant, procesai tie patys – tautos teisės būti nepriklausoma naikinimas, tik tai daroma ne tankais ir ne šautuvo buožėmis. briuselio globalistų tarnai ginkluoti spalvotais popieriais ir melu, o darbą atlieka mūsų pačių “tautos atstovų” rankomis. kartais liūdnai džiugu, kad kai kurie iškilūs tautos žmonės to nebeturi matyti ir atrodo, kad Tautos siela Just. Marcinkevičius numirė vien iš nebegalėjimo to matyti. fizinės priežastys tampa tik neišvengiama dvasios nebegalėjimo išraiška.

 7. savanore:

  seimo nariams.kur prapylet 47 str.sakini,kad ,,Zeme,vidaus vandenys,miskai,parkai nuosavybes teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos pilieciams ir valstybei”?
  Lietuva NEPARDUODAMA,pardavinekit save.

 8. Nepolitikas:

  Perskaitęs 3 p., o ypač „didžioji dalis pelno, gaunamo iš jų, liktų Lietuvos valstybei ir kurtų Tautos gerovę.“, savaime kilo klausymas – tai Kas Tas, kuris turi iš mūsų(Tautos) gelmių turto „išgauti“ pelną, ir vėliau jį padalinti, bei padalinti taip kad „„didžioji dalis pelno liktų Lietuvos valstybei“? Ar Lietuvai reikalingi nauji „Williams“ai? Kodėl būtent turi būti pelnas? Aborigeniškas mastymas! Išgauti turi tik Lietuvos valstybinė įmonė, o ne „dėdės“ ir pagal savikainą(pvz. dujos) parduoti gyventojams, su ribotu antkainiu(pvz. 20%) Lietuvos ūkio subjektams. Tai ir bus Tautos gerovė. Pelną reikia gauti iš užsienio, o nepelinytes iš Tautos.

 9. medus:

  Dėkoju visiems prelegentams už nuostabią konferenciją ir pastangas pakelti Tautos dvasią. Kai tiek melo ir veidmainystės aplinkui, atviro cinizmo ir patyčių iš Konstitucijos bei įstatymų, džiugu matyti žmones, kurie nepasidavė ir kalba už mus.

  p.s. gerb. P. A. Šliužui reikia poilsio – padarėte ir vis dar tebedarote titanišką darbą, bet nepamirškite, jog dvasines ir fizines jėgas reikia atstatinėti, ne tik atiduoti. Tikiu, jog šiandien per Jus kalbėjo begalinis nuovargis. Mes turime daugiau vilties, nepraraskite jos ir Jūs.

 10. pensininkas:

  Pagarba šitiems TAUTIEČIAMS (spaudos konferencijos dalyviams), kovojantiems už Tautos laisvę ir nepriklausomybę. Aš juos prilyginu pokario Partizanams, kovojusiems prieš okupantus.

 11. Jau visai baigiu pririnkti savo lapą. Trūksta tik kelių parašų ir šį mėnesį būtinai atiduosiu. Raginu ir kitus savanorius paskubėti, nes laiko liko nedaug.

 12. Gera žinia savanoriams:

  Pagaliau! Kurie savanorių grupėj, elektorininį laišką turbūt visi gavom, kaip smagu:) Tik nenuleiskim rankų ir toliau – tai dar ne pergalė, juk surinkti reikia gerokai daugiau. Geriausi linkėjimai visiems!

 13. Nepolitikas:

  Spaudos konferencija patiko. Tačiau dalyviai akivaizdžiai nusikalba. V. Vaišvila tvirtina – tipo „Prezidentė yra Konstitucijos garantas.“ Jeigu gerbi Konstituciją, tai kur tai yra parašyta? LR Konstitucijos garantai yra Tauta ir Konstitucinis Teismas, o ne vykdomoji valdžia. Alfredo Šliužo debilizmas yra nenuginčijamas. „Mūsų Konstitucija yra Tautos duobkasys.“ Ar Konstitucija gali ką nors griauti? „Jeigu Seimo nariai nežino Konstitucijos, tai ją reikia keisti.“ …Kadangi dauguma nežino Konstitucijos, tai noriu paaiškinti. Aiškinti LR Konstituciją gali tik Tauta, per referendumus. Tai yra Tautos Aktas(Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume). Konstitucija tokiu galiu niekam nesuteikia. Konstitucinis Teismas gali aiškinti tik įstatymų prieštaravimus LR Konstitucijai. Taigi Konstitucijos Teismas gali nagrinėti tik ĮSTATYMUS, o ne interpretuoti pačią Konstituciją. Tai ką dabar daro Konstitucinis Teismas yra SAVIVALĖ. Aiškinti, tikslinti Įstatymus, bei jų taikymą, gali tik Įstatymų leidėjas, t.y. Seimas, o ne „Teismų praktika“ – tai yra Teismų SAVIVALĖ.

 14. Viltis:

  Labai puiki spaudos konferencija.
  Turime didelę viltį, , kad ledai po 20 metų pralaužti ir tautiečiai po truputį tikrai atsibunda. Bet kuriuo atveju, nesustokim, reikia atiduoti visas jėgas ir eiti iki akivaizdžios pergalės. Tegu valdžia su savo propogandine spauda toliau viską ignoruoja , tegu reiškia pyktį, įniršį ar ką tik nori- tai tik įrodo beviltišką valdžiažmogių paniką, kad praranda “vienetines” teises į Lietuvos valdymą ir užvaldymą.

 15. Runkeliams:

  Runkeliai 300 tūkstančių parašų nesurinks ir tegul čia nesvaigsta. Ne vergų ir ne runkelių nosei toks darbas, galite ir nesistengt. Vergas visada liks vergu, kaip ir runkelis liks runkeliu. Nei vergai, nei runkeliai, neturi jokių teisių, jiems liepta vykdyt valdžios nurodymus ir nesikišt į valstybės valdymą. Pasibaigs parašų rinkimas ir nesurinkę parašų nukabinę nosis galės vėl atkišt savo išmuilintas subinytes Lietuvos vergų ir runkelių Valdžiai! Vergai ir runkeliai, tik mėsa, iš jų jokios naudos! Tik šika, myža ir veisiasi! Taigi runkeliai, vergai ir visi kiti nedadaryti, atminkit visam laikui, kad niekada nesurinsite tiek parašų, kad referendumas įvyktų! Ar aiškiai pasakiau?! UŽ ŽEMĖS PARDAVIMĄ! Laukiam užsienio investuotojų kaip išsigelbėjimo! Parduosim viską brangei, ir žemes ir miškus ir vandenį, turėsim pinigų kaip šieno, išgausim skalūnų dujas, pasistatysime atominę elektrinę ir gyvensim kaip belgai. Šlovė Lansbergiui Lietuvos išvaduotojui nuo okupantų per amžius!

  • Nepolitikas:

   Bravo, o tu tai priklausai gėjų elitui? Jeigu galvoje tuščia, tai bent užpakalis pilnas ……

   • Runkeliui Nepolitikui:

    Mes iš tokių runkelių kaip tu sočiai ir turtingai gyvename. Atlyginimai pas mus geri, dar ir pasididinom, o šunauja laksto su popieriaus lapais ir galvoja, kad čia jie kažką pakeis 🙂 Nesulauksit! Lietuvai savos žemės, teritorijos, vandens ir miškų senai nereikia, nes jau senai gyvename Europos sąjungoje. Kur nori žmogus ten keliauja, kur nori ten dirba, nieks niekam nieko nedraudžia, o runkeliai niekada nesupras Europos Sąjungos privalumų. Neturit proto dėl to nesamonėm ir užsiimate. Referendumo NEBUS!

    • Kemblys:

     Šaunuolis, tokie, kaip tu tik uždega – rašyk dar aršiau 🙂

     • prisirpo uoga:

      Kembly, man rodos, prisirpo uoga antram lapui 😉 ???

      • Kemblys:

       Laiko neturiu, buvo kiek laisviau, savanoriavau. Padėsiu darbe, mačiau kažkas vangiai renka, laukia kol patys ateis pasirašyti.

       • Burokams:

        runkeliai, galit surinkt tų parašų kiek tik norit, bet referendumo niekada nebuvo ir nebus. Toks jūsų sušiktas gyvenimas, burokai. Jūs tik ant Valdžios lot mokat, o daugiau nabagėliai nieko nesugebate. Eikit dirbt, mokesčius Valdžiai reikia mokėti laiku! O tais savo lapais galėsit dar ilgai šiknas valytis, nes daugiau niekam jų nepanaudosit! Už Europos sąjungą! Už laisvų žmonių Tėvynę!!!! Už laisvą kapitalo judėjimą Europos Sąjungoje!!! Už laisvą darbo jėgos judėjimą! Už žemės pardavimą! Už lygias Europos Sąjungos piliečių teises! Lietuva – Europos Sąjungos piliečių Tevynė! Runkeliai, referendumo NIEKADA NEBUVO IR NEBUS! Priesiekiu Europos Sąjungos piliečio vardu! Melskitės, kad būtumėt išganyti! Avinai!

        • Kemblys:

         Žinok tas ‘sušiktas gyvenimas’ laaabai užgrūdina. Dabar jau esu labiau dėkingas tiems, nuo ko buvau nukentėjęs – aš atlaikiau. Beje, mano įsitikinimai, pavadinčiau ‘gamtameldžio’, tad ‘runkeliu’ manęs neįžeisi – jis gyvas, toks kaip tu. Visa, kas gyva, gauna kažkiek vidinės jėgos. Tam ‘sušiktam gyvenimui’ ir tu taip pat gavai. Lengvas gyvenimas turi prasmę, jei po mirties išnyksti visam. Jei po mirties dar kažkas laukia, tai ten tikrai prisireiks vidinės jėgos, kurios nesukaupsi lengvu gyvenimu. O jei nieko nebus po mirties, tai nei lengvas, nei sunkus gyvenimas neturi prasmės.

        • Ramuma:

         Tai nėr ko jaudintis! Eik siemkų gliaudyti, draugą buroką kokį susitarkuok, kokios problemos? O gal neramu? 🙂 🙂 🙂

        • Nepolitikas:

         Kaip buvau mažas, tai man močiutė pasakojo, kad prieš pat karą žydai tai pat visokiais budais tyčiojosi iš lietuvių…. ir negerai paskui gavosi….. 🙂

  • savanore:

   taip,runkeliai su vergo dvasia kaip esi pats nesurinks,surinks tikri lietuviai,kurie nera runkeliai ir kuriems rupi Lietuvos ir ateinanciu kartu ateitis.
   Lietuva-Lietuvos vaikams!

  • Šitie “asabos” tai personažai iš Dviračio šou. Skaitant jų rašliavą, matai nutukusį mėslitos veikėją.

  • Paėmė ir surašė rezultatą,kas iš visko gavosi, labai jau konkrečiai,be jokių gražinimų?????

 16. Savanoriai - JUMS:

  myliu kiekvieną tautietį, renkantį parašus referendumui: stovintį prie prekybos centro, šalantį vagonėlyje, varomą iš VU kiemo, skambinėjantį draugams bei pažįstamiems, einantį nuo durų prie durų, važinėjantį po kaimus ar vakarais skaičiuojantį lapus. visus, kurie bet kokiu jiems suprantamu būdu myli Lietuvą ir daro kas geriausia jų supratimu.
  mielieji, jeigu po to, kiek tauta buvo ir yra naikinama, mes dar galim taip susivienyti, kad išgelbėtume Lietuvą, dar niekas neprarasta. tik nesustokim, dirbkim kaip iki šiol, tik mėnuo beliko! kitos tokios galimybės nebus. visiems savanoriams siunčiu teigiamos energijos užtaisą (jausitės puikiai ir šiaip viskas bus gerai). pasiruošę?
  ok, štai:
  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  p.s. nepamirškim nusišypsot 😉

  • Amelija:

   Labai daug žurnalistų į spaudos konferenciją buvo susirinkę… Tiesiog stulbinantis įvykis, vertas pirmųjų dienraščių puslapių… Ypač įspūdinga, kaip p. Šliužas Lietuvos Respublikos Konstituciją su žemėm maišė. Jau tikrai artimieji turėtų jo psichiką pasaugoti, nes pusiausvyros netekęs ir Trispalvę skuduru išvadins.

   Viena, kas buvo tikrai vertinga – pripažinimas, kad vargiai pavyks surinkti reikiamą kiekį parašų ir kad yra Lietuvoje regionų, kur žmonės nesimėto savo parašais dėl kiekvienos neapgalvotos iniciatyvos. Ir apie jaunimą tiesą pasakė: jie žiūri į ateitį, o ne į praeities fantazijas, nenori gyventi tautiniame rezervate. Apskritai ši konferencija atskleidė išsigandusių, perspektyvą praradusių referendumo organizatorių neviltį.

   • Amelijos pensija:

    Amaliūte, ar tamstai pensiją valdžia ir vėl sumažino, kad susidomėjote referendumu? Kokia kova tamstą domina? Juk tai bereikšmis dalykas, eikit toliau megzti kojinių – jų prireiks, kai nebeturėsite kuo susimokėti už komunalines 🙂

   • labas rytas:

    ameliūte, jau pakirdot iš miegelio? Olanzapinas baigė veikti? Išgerkit kitą tabletę ir eikit ramiai toliau ilsėtis- patikėkit, faktas tas, kad realiai ir trečdalio parašų dar nėra… Megokit… Būkit rami, tikrai parašų nesurinks, miegokit…, nebijokit, ilsėkitės, tausokit sveikatą. Viskas bus gerai… Parašų nesuriks… Miegokit… Referendumo nebus… Miegokit… Tamstos smetoninės žemės lietuviai neužgrobs, nebijokit… Miegokit… Ramybės…

   • Jotvingis:

    Amelija, jūs – tik už lenkišką rezervatą Lietuvoje, kurį siekia sukurti tomaševskininkai?!

   • po tokios įdomios konferencijos ir išmintingų medaus žodžių, tamstos,Amelija,komentaras kaip prikakojimas viduryje gatvės.Nedarykite to daugiau,būkit gera,kas nori įsilipti į š. išėjęs iš šviesos buveinės?

    • Amelija:

     Kadangi referendumo propaganda jau įgauna maniakišką atspalvį, reikia, kad kas nors vėsintų perkaitusias galvas. Padėkotumėt, kad yra ir oponentų, juk nuo to tik išmintingesni tapsite… O dėl netyčinio Jūsų įlipimo į š. nepergyvenkite, kitą kartą tamsiais vakarais vaikščiokite su prožektoriumi.

     • Akistata:

      Ar kojines megzti jau baigėte? Tada imkitės pirštinių, jų irgi reikės.
      Specialistų nuomone, gydant maniakines baimes labai padeda akistata su savo baimės objektu. Tik žinokit, vien komentavimas referendumo diskusijoje nepadės, Amaliūte, imkite vieną lapą ir surinkite parašus 🙂 Tada pagerės, jei tas nepadės, imkite antrą 😉

     • Amelija,
      kaip būtų gera,kad būtumėte geranoriška,pasidžiaugtumėt kartu gražiais dalykais.Tikrai būtų šaunu ir Jums ir visiems čia grįžtantiems.Tai ne oponavimas,Jūs labai gerai suprantat,kad tai tik prastas bandymas sumenkinti kas įvyko gražaus ir kas suteikia galimybę matyti vykstančius procesus aiškiau,suprantamiau.Ar Jūs esate prieš informacijos sklaidą?Gi negali būti informacija”iš vienos triūbos”,vienpusė,neskatinanti mąstant rinktis.Gi esate išprūsęs žmogus,kodėl norite siaurai žvelgti?

 17. Amelijai:

  Amelija, kaip puiku, kad tamsta ir sulaukusi garbaus amžiaus vis dar gerbiate Konstituciją. gerbtinas dalykas, mes irgi gerbiame. todėl norėčiau paklausti jūsų nuomonės apie šiuos Signataro išryškintus probleminius LR Konstitucijos punktus, cituoju Z.Vaišvilą:

  „ 2 str. „Lietuvos valstybę kuria Tauta, suverenitetas priklauso Tautai.“ Būtent šios nuostatos visų pirma nemato net tik Europos Sąjungos biurokratija, bet ir jos įrankiu tapusi mūsų valdžia.
  3 str. „Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.” Valdžiai paaiškinu, kad teisės požiūriu prievarta yra:
  – ir Jūsų vykdomi mūsų Konstituciją pažeidžiantys suvereniteto atidavimai be Tautos valios;
  – ir Jūsų veikimas prieš Tautą, neleidžiant realizuoti jos Konstitucinės teisės į suvereno galios reiškimą.
  Priminsiu, kad 4 str. nustato, jog “Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.” Tai, kad Tauta, išrinkusi Jus – Seimą, Respublikos Prezidentą ir Vyriausybę, Teismą – suteikė Jums teisę vykdyti valstybės valdžią Lietuvoje, nesuteikia Jums teisės daryti bet ką. Visų pirma, su Tautos suverenitetu ir jos turtu – žeme ir joje esančiais turtais. Jūs užmiršote, kad valdžios galias riboja Konstitucija, o valdžios įstaigos tarnauja žmonėms – skaitykite 5 str.
  6 straipsnis suteikia teisę kiekvienam savo teises ginti remiantis Konstitucija. Todėl valdžios institucijų ir jos įstaigų veikimas prieš Tautos siekį įgyvendinti suvereno teisę vieninteliu Konstitucijos jai suteiktu instrumentu – referendumu – yra šiurkštus Konstitucijos bei valdžios priesaikos Tautai ir valstybei sulaužymas. Tai patvirtina 2012 m. spalio 14 d. referendumo sprendimo neįgyvendinimas ir trukdymas organizuoti referendumą dėl Lietuvos žemės gynimo ir referendumo paskelbimo kartelės sumažinimo.“

  gal norėsite su mumis pasidalinti kokių planuojate imtis veiksmų prieš Konstitucijos negerbiančią Lietuvos valdžią? visgi kaip puiku, kad nors šiuo klausimu mes su jumis, taip sakant, „tame pačiame puslapyje“. lauksiu išmintingos jūsų nuomonės. mums, jauniems, tikiuosi, bus ką pasimokyti. nenuvilkite 😉

  • Nekliedėkit:

   Lietuvos Valdžia, gerbia konstituciją ir teises. Jeigu jums atrodo kitaip, tai čia jūsų problema. O tam Vaišvilai tai laikas pasitikrint sveikatą, nes jau atsibodo klausytis jo kliedesių. Įsivaizduoja labai svarbų asmenį. Pakalbėt visi moka, tik klausančių salėje nėra, nes visi sveiko proto žmonės užsiėmę rimtais reikalais, o čia dreba iš baimės dėl žemės pardavimo užsieniečiams. Ateis užsienio investicijos, runkeliams darbo bus. Džiaugtis reikia, o ne žmones nuteikinėti prieš pardavimą. Juk esame Europos Sąjungos piliečiai, tad ir gerbkime visų teises, o Lietuvos Valdžia, bet ko ir nedaro. Juk neatėmė iš jūsų teisės rinkti parašų? Tai tegul eina Vaišvila ir renka, kodėl nerenka? Valdžia trukdo? bet kur ten jis rinks, juk kaip gera runkelius už nosies vedžiot ir būt dėmesio centre, nors paploja. O tautos suverenitetas kaip buvo taip ir liko, juk integravomės į Europos sąjungą, tai Europos Sąjunga kaip valstybių valstybė yra suvereni ir kuo daugiau valstybių įsijungs į bloką, tuo tik geriau bus. O ką Vaišvila nori ginti ir nuo ko tai lieka neaišku, gal žmogui vaidenasi kažkas? Nieks nežino. Gerkit bambalius ir toliau ir nesikiškit į Valdžios reikalus.

  • Amelija:

   O kas yra Tauta? Nė viena civilizuota valstybė nekelia tautiškumo aukščiau už pilietiškumą. Ar Bradauskas priklauso Tautai? Paleckis? Sniečkus? Vardinti nesinori… Konstitucija tautą apibrėžia ne kaip naciją, o kaip integruotą politinę bendruomenę. Ši bendruomenė lygiu ir slaptu balsavimu išsirenka valdžią. Ką išsirinko, tą turi. Ir niekada saujelė kompleksuotų, ambicijų nepatenkinusių niurgzlių valdžios neturės, nebent ją pasiimtų smurtu. Nepadės net referendumai – vienas “genijus” šmeiš kitą “genijų”, vadinamosioms asmenybėms pro švarkų skvernus kyšos praeities špargalkės iš KGB, nutrintų regalijų šniūreliai, išmurzinti sąjūdiečių raiščiai. Kol nauja, europietiškai mąstanti karta nepakeis šitos marmalynės, kol neįsisąmoninsim, kad demokratija senesnė už Lietuvos valstybę, daug dar vandens nutekės drumzlinais patriotų ašarų upeliais. Konstitucija yra jėga, ir, kaip senoliai sakydavo, “ne kožnam pabažnam Dievo š. uostyt”. Tiek linksmesnių pamąstymų šiam vakarui.

   • Kemblys:

    ,,Kas yra tauta?”
    Amelija, ką veikia mokslininkai sociologai, jei toks klausimas kyla net tau? Be mokslo neišsiversime, visuomenės bėdos, ir kitose valstybėse yra tokio pat masto.

   • Tauta:

    Amelija, jūsų “linksmesni pamąstymai”- tik tušti paistalai. kitaip vertinti negaliu ir štai kodėl. jeigu leidžiate sau apsimesti nesuvokianti kas yra Tauta (nes parsidavėt ir tai jums nieko nebereiškia, tai nedarykite prielaidos, jog taip atsitiko su visais); jeigu leidžiate sau lyginti KGB’istus su “išmurzintų sąjūdiečių raisčiais” (ir ką tai jūsų klonuotoje galvelėje turėtų reikšti?), tai rodo visišką jūsų dvasinę impotenciją ir mankurtizmą. pasirodo, mankurtus auginti dar visai nebūtina mėgintuvėliuose – jie puikiausiai gali būti ir “vietinės faunos” produktas, į gyvenimo pabaigą išsivystęs nepertraukiamo ir savanoriško smegenų plovimo pasekoje. nežinau kaip jūs galite būti su savimi, savyje. visiška gūduma. paprasčiau – man jūsų gaila.
    beje, “demokratija” yra tik gudriai užmaskuota vergų valdymo forma – tą supranta kiekvienas pabudęs žmogus, nes Konstitucija gali būti (ir yra) laužoma kaip norisi vergvaldžiams ir balsuoti referendumais ar kokia nori forma žmonės verčiami tol, kol vergvaldžiai bus patenkinti rezultatu. tą mato jau daugelis “demokratinių” valstybių piliečių ir, manau, pokyčiai neišvegiamai artėja. jeigu jūs to nematote, tai pasitikrinkite ar nemiegate. jeigu matote ir jus tenkina, tada nekalbėkite apie demokratiją. taigi, grįžtame į pradinį tašką – “demokratijos” nėra, yra tik vergų valdymo forma, globalizacijos procese suskubusi panaikinti paskutines žmogaus teises ir laisves, vykdyti kelių procentų nusiklastamo klano valdančiųjų įgeidžius, paminti tiesą ir teisingumą. apie globalizacijos procesą kaip veidmainišką pasaulinį “fenomeną”, nukreiptą apskritai prieš žmoniškumą, siekiantį išauginti dvasinius nuotoliniu būdu valdomus mankurtus, aš net nesiimu su jumis diskutuoti – nematau jokio požymio, kad jūs būtumėte pajėgi suvokti. pasakysiu tik tiek, kad globalistų kelyje – vienintelė rimta kliūtis – Tauta, todėl ji naikinama nesibodint jokių priemonių.
    beje, tikrai neturime ką išrinkome – turime per partines gaujas valdžią užgrobusią kliką, ciniškai besityčiojančią iš Tautos ir valstybės. jau 20 metų nemačiau jokių atvirų debatų, asmeninių kandidatų programų, kurios, pasitariant su rinkėjais, būtų vykdomos patekus į seimą – tik partinę demagogiją ir avių bandą, manančią, kad mažesnė banda yra kuo nors geresnė už likusią populiaciją.
    beje, tamsta, kaip demokratijos gynėja ir Konsititucijos gerbėja, dar neatsakėte kaip ginsite valdžiagyvių pamintą DEMOKRATINĖS ŠALIES Konstituciją – vis dar laukiu jūsų “svarių patarimų” į mano “Amelijai: 2013 10 24 22:09”. prašyčiau nuosekliai, jei manote turinti ką pasakyti. jei neturite ką – nevertėjo ir pradėti, nes tai yra tik bjauri ir tuščia “išmanymo” parodija. gėda skaityt.

    • priedas:

     priedas pamąstumui – labai informatyvus straipsnis kokioje “demokratijoje” gyvename ir kieno iš tiesų tarnaite yra padaryta Konstitucija. skaitykite ekspertuose “Konstituciją priėmę kvailiai daro gėdą Lietuvos elitui”. gero skaitymo, TAUTIEČIAI, o dar labiau – mąstymo:)

 18. Kažin:

  Nieko daugiau, jokios mintelės, o tik skleidžiamas ir skleidžiamas tas pilnas neapykantos, “kaip Lenino žiūrėjimas į buržuaziją“…
  Kaip tokiame nuolatiniame neapkentime vienas kito, galima gyventi… Visko, kas yra, tarsi, sovietmečiu nekenčiama, tarsi, viskas yra ne mūsų, ne Lietuvos, tarsi, yra “sovietiškai valdiška”…
  Kurkime, statykime naujumus – negriaudami, besirandant nauja – naturaliai nustelbs sena…

  • geroji praktika:

   dėkoju už nuorodą, Albinai, visada įdomu žinoti kitų šalių patirtį. na kol kas bulgarai tęsia draudimą parduoti iki 2020 metų, bet nors tiek, nepaleidžia savo žemės beatodairiškai. man kur kas patrauklesnis atrodo Vengrijos pavyzdys – tauta apskirtai neatiduoda savo teisės spręsti kas ir kaip šeimininkaus jos žemėje. ir ES dėl to neiširo, vis dar gyvuoja:) na bet kaip jau supratom, mūsų seimas ir kiti valdininkai visiškai nėra suinteresuoti Lietuvos buvimu žemėlapyje, tad tikėtis, kad jie išdrįstų pažvelgti į stuburą turinčias tautas, manau, yra per drąsu ir net naivu. mūsų visų lygių valdininkų “nežinojimas” niekaip nėra susijęs su žinių trūkumu (taip yra tik kai kuriais atvejais), o tik su per 20 metų nepakitusia paspalvintų popieriukų, vadinamų pinigais, vergo nuostata.

 19. Virgilijus Kulikauskas:

  Vis labiau ir labiau peršasi mintis, kad galbūt mes jau ir neverti esame turėti savo žemės, savo valstybės, nes didžioji dalis mūsų šalies gyventojų visiškai jos nebevertina yra absoliučiai abejingi ir stengiasi kuo greičiau visa tai paversti į pinigus, kad galėtų tenkinti savo egoistinius poreikius. Valstybė negali egzistuoti be iškilių žmonių, be išmintingų vadovų be pasišventusios visuomenės. Nieko šioje Visatoje nevyksta šiaip sau, tas kas nebeatlieka savo funkcijos yra sunaikinamas, praryjamas juodosios skylės kad po to vėl galėtų atsinaujinti ir atgimti. Tik praradę galėsime suvokti ką turėjome, tik atsinaujinę galėsime pabandyti kažką atkurti ar susigrąžinti. Šiaip ar taip ES mus prarys su visais mūsų gamtos turtais, nes mes patys stačia galva beatodairiškai neriame į jos nasrus. Ir naivu yra kaltinti vien tik valdžią, valdžia visdėlto yra mūsų visuomenės, mūsų sąmonės atspindys. Tai puikiausiai patvirtino ir parašų rinkimo referendumui eiga. Norėčiau klysti.

  • Kalti visi?:

   Žinoma, kad niekas nevyksta tik dėl kokios nors vienos priežasties, tad dėl dabartinės situcijos yra ir visų mūsų kaltės, per ilgai tylėjom. Tačiau neteisėtus pakeitimus konstitucijoje be referendumų darė seimas, kuris, deja, irgi yra tos pačios Lietuvos. Kitas dalykas, nei iš Seimo, nei iš Prezidentūros nėra jokios reakcijos, kai visuomenė atkreipia dėmesį į šiuos neteisėtus veiksmus. O tai jau problema, kai nebegali susikalbėti su turinčiais žmones atstovauti ir įstatymus vykdyti valdžios atstovais.
   O kas negerai su parašų rinkimo eiga? Atrodo, kad pats rinkimo proecesas vyksta itin aktyviai ir sėkmingai, net sunku to buvo tikėtis. Nebent kalbate apie valdžios nusistatymą prieš referendumą?

   • Virgilijus Kulikauskas:

    kalbu apie visuomenės, žiniasklaidos (tuo pačiu ir vietinės) abejingumą arba priešišką nusiteikimą, apie mokslo įstaigų požiūrį, apie visą mūsų inteligentijos žiedą, kuris taip ir nesugebėjo išsakyti savo pozicijos. Jei pavyks surinkti tuos 300 tūkst. parašų tai prilygs stebūklui. Stebūklais tikėti reikia, kartais jie įvyksta 🙂

    • Kalti visi?:

     Iš tiesų, inteligentijos pozicija nelabai garsi buvo, vienas kitas paskiras straipsnelis. Nebėra kas vienija, o gal baimė, o gal randama būdų kaip tokias iniciatyvas užesinti. Daug visokių “gal”. Bet žmonės renka nežiūrėdami į nieką ir tai svarbiausia.

     • Kemblys:

      Apie kokią ‘inteligentiją’ tu čia rašai? Nėra tokios, yra IMPOTENTIJA. Pagalvok kaip išversti ‘inteligentiją’ į lietuvių kalbą: ‘protingija’ – netinka, ‘išmintija’ – išminčių daug nebūna. Gal ‘siauraprotija’?

      • Nepolitikas:

       inteligentijà sf. col. (2) DŽ protinio darbo darbuotojai; inteligentų visuma: Su savo liaudimi dirba visa taurioji patriotinė mūsų inteligentija – rašytojai, profesoriai, mokytojai, agronomai, gydytojai, dailininkai, aktoriai

       • Nepolitikas:

        inteligeñtas, -ė smob. (2) DŽ protinio darbo darbuotojas; mokytas, apsišvietęs žmogus, šviesuolis: Mokytojas gali daugiau už kitus inteligentus matyti ir įžiūrėti platųjį gyvenimą rš.

       • Kemblys:

        Supratau – SIAURAPROČIAI.
        Tie ‘protinio darbo darbuotojai’ moka TIK savo darbą. Darbe pavargsta nuo protinės įtampos, po darbo užsiima viskuo, kad tik nereikėtų ‘sukti smegenų’. Jie geri sodininkai, prekybos centruose moka išsirinkti prekes, pasitaiso savo buitinius prietaisus, taurelę protui nuraminti pakelia ir bėga nuo savęs t.y. keliauja į svečias šalis pasižvalgyti.
        Jiems nerūpi kiek visuomenei naudingas jų ‘darbas’, svarbu ‘atlyginimą’ gauti ir naudotis kitų sukuriamu gerbūviu, reiklūs kokybei. Jiems nerūpi ką veikia kitų sričių ‘protinio darbo darbuotojai’, mandagiai bendrauja su visais. Po vieną jie nesprendžia visuomenei kylančių klausimų, o susitelkti nesugeba.
        Apibendrinus, gaunasi sluoksnis visuomenėje, kurio ‘darbo’ išdavos visos mūsų visuomenės bėdos – nėra kam valdyti visuomenės. Valdo mažiau protingi: Šustauskas, Baukutė su Valinsku ir BUVĘ prie ruso.
        Pastaba, visi sveikai mąstantys ‘diktatoriai’ sudoroja tuos siaurapročius. Jie netrukdo ateiti į valdžią, o po to tampa visiškai vienvaldžiams nepavojingi. Tie, kurie išlieka, net nesupranta kod visi vienvaldžiai priversti atsikratyti dykaduonių.

    • Kemblys:

     Stebuklus darys Vaigauskas 🙂

     • be stebuklų:

      stebuklų nereikia, mes galim tai padaryti – jei nesitikėsime, kad tai padarys kažkas kitas. tai padarysiu aš, tai padarysi tu – kiekvienas. jei paliksime tai “stebuklui”, galime likti labai įskaudinti jo nepasirodymo.
      žmonės, stebuklai – mumyse, imkime po lapą. tik 70 parašų ir turime stebuklą.

  • tamsta ir klystate.Gal prisidėkit prie parašų rinkimo,jei dar to nepadarėte,ir juos rinkdamas suprasite,kad klystate.Kiek potencialios energijos turi Lietuvos žmonės,kiek gražių vilčių ir norų Lietuvai.Bet kokios dejonės atima energiją,jos nekuria.Labai gerai “užkrauna” S ir medus-mieli,darbingi optimistai.
   Dirbam.

   “vis labiau ir labiau peršasi mintis,kad galbūt mes jau neverti esame turėti savo žemės,savo valstybės, ir tt”
   Tai tamstos asmeninės įsivertinimo peripetijos.
   Man jų nereikia.Manau kitaip.Ir vargu kam jų reikia?:)

   • :):

    Tai uždrauskit komentuoti, jei šiek tiek kitokia nei jūsų nuomonė niekam nereikalinga. Tiesa niekada nebūna maloni, ji niekada nepataikauja ir neužliūliuoja. Beje kiekvienas turim savo tiesą ir ją atstovaujam, kieno tiesa geresnė nesiginčysim, bet sveika kritika visada naudingiau nei perdėtas ir realijų nebesuvokiantis optimizmas. Parašų rinkimas nėra grybų rinkimas, kur išėjęs su krepšeliu vistiek šį tą įsidėsi. Čia šimteriopai daugiau naudos gali duoti argumentuotas visuomenės švietimas, aiškinimas, ką ir daro šie nuostabūs žmonės, kurie surengė konferenciją Seime.

 20. Atgalinis pranešimas: Z.Vaišvila. Visiems, kurie nuoširdžiai triūsia, rinkdami parašus referendumui | Alkas.lt

 21. savanore:

  ,, Nevieninga tauta nyksta, netenka savo žemės, o SUSIVIENIJUSI akimirksniu kuria stebuklus. ”

  ,,Ne runkeliai ir ne elitas, o lietuviai, norintys gero savo aplinkiniams.”
  (aguoga.lt)

 22. lyvis:

  Po tokių pasisakymų tai aiškiai įsitikinau kad tai stribų šutvė. Šliužas net niekina konstitucija Vaišvilai tenka ją ginti. O ta bobaleika tiek daug pliurpė kad politikoje pagal ankstesni teigima turi keltį į politikus organizacijų ar bendruomenių nariai nebenorisi anta karta klausyti tokių pliurpalų. Tiek Šliužui ir tai bobaleikai daugiau rūpi tarybinė kolchozinė lietuva. lyvis

  • ?:

   Tai ką čia tamstytė veiki? 🙂
   Šliužas kalba apie tokią Konstituciją, kaip ji yra nusikalstamai iškraipyta valdžiagyvių. Priedo, dar yra “trūkęs” iš nuovargio, tą visi mato ir supranta. O Vaišvila Konstituciją tikrai gina – nuo visų, bandančių ją iškraipyti ir atimti tautos teisę. Bet mes tą teisę susigrąžinsime, neabejokite. Ar ne todėl ir tamsta taip domiesi, nes kinkos dreba? 🙂
   Dėrėtų atidžiai perskaityti Vaišvilos tekstą, bus aiškiau, rekomenduoju pradėti nuo: “Kelis dešimtmečius mums parenkama valdžia įsismagino ir nebekreipia dėmesio į Konstituciją.”
   Taip pat apie tikrą Konstitucijos paniekinimą buvo šio straipsnio komentaruose gera nuoroda į ekspertų straipsnį, prašome paskaityti.

 23. lyvis:

  Pritariu pačiam:
  “Šliužas kalba apie tokią Konstituciją, kaip ji yra nusikalstamai iškraipyta valdžiagyvių. Priedo, dar yra “trūkęs” iš nuovargio, tą visi mato ir supranta. ”
  Laikas tą Šliužą skebti šventoju su nauja konstitucija jeigu jau nebesusigaudo ką šneka. lyvis

  • ?:

   Tai kad “nauja konstitucija” jau paskelbta valdžiagyvių, nelabai kas ir likę iš to, kas buvo Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. Ar teko skaityti? Būtina susigrąžinti tai, kas buvo, ar ne? Ar tamstai tinka bet kokie valdžiagyviams patogūs iškraipymai?

   • lyvis:

    Apie kokią konstituciją galime kalbėti nė vienas prašų organizatorius negali padaryti referendumų apžvalgą. Kelia į viršų tik tai iš ko gali išpūsti burbulą net konstituciją stribų dudelė. lyvis

    • ?:

     Tai gal tamsta “apžvelgsi” tuos referendumus? Žinoma, su paaiškinimu prie ko čia ta apžvalga 🙂 Šiaip, jeigu žinai, referendumų nebuvo (dėl didžiausio pasaulyje (atsižvelgiant į procentinį santykį nuo gyventojų) nustatyto reikaimo surinkti parašų skaičiaus), o į vieną organizuotą valdžiagyvių, buvo nusivalytos kojos. Kaip tamstai ši pagarba Konstitucijai? Bet kaip sakiau, mes tai pakeisime.

     • lyvis:

      Aš laikiu referendumų apžvalgos iš busimų tavo tautos tarnų deja jie susiraukę tyli. Nėra jiems pagarbos jeigu jie nėra nuoširdus. lyvis

      • ?:

       Na štai kaip gerai viskas paaiškėjo – MANO tautos, ne tamstos 🙂 Pačiam sėkmės tarnaujant savo tautai, kas ji bebūtų. Tamstos nuoširdumas labai laiku šioj vietoj, bet jau žinom kas yra kas 🙂

       • lyvis:

        Skirtumas tas kad pats proteguoji referendumą, o aš laukiu apžvalgos buvusių referendumu kol kas jie spekuliuoja gražiais pažadais. Nepatikimi. lyvis

        • ?:

         lyvi, viskas labai gerai, bet yra dvi problemos: pirma, reikėtų paaiškinti ką tamsta turi mintyje rašydamas “referendumų apžvalga” (nes atrodo grynas nusišnekėjimas); antra, ne visi norai pildosi 😉 Oj, dar yra ir trečia, gražiais pažadais niekas nebespekuliuoja, tiesio daro ir tai yra kiečiausias dalykas 🙂

         • lyvis:

          Kad ir koks kvailys bebūčiau bet tai jų politinė pareiga bent atsakyti į pabendravimą kitaip nėra demokratijos į Lietuvą referendumininkai eina be runkelių tai kas už juos balsuos. lyvis

          • ?:

           lyvi, tamsta ne kvailys, tamsta ne beviltiškas 🙂 ar moki lietuviškai? ar suprati ką rašai? apie kokią politinę pareigą “pabendrauti” kalbi??? prezidentės tylą? apie kokius balsavimus? apie kokią demokratiją? valdžiažmogių kišeninę ar tą tikrą, bandytą kurti prieš 25 metus? kadangi nesigaudai ką rašai, abejoju ar beturėsiu ką tamstai parašyti 🙂

    • kas tas yr?:

     lyvi, kas per daiktas “referendumų apžvalga”? Čia kaip “spaudos apžvalga” per labrytį? Ir ką ten žvelgt? Ko tau konkrečiai reikia? Ko nesupranti?

    • savanore:

     referendumu apzvalga.is 19 bandymu dar ne karto nepavyko surinkti to kosminio 300 000 parasu skaiciaus,taigi referendumai neivyko ir Tautos balsas iki siol i aukstybes nejo.

 24. lyvis:

  Labai paties skurdus bendravimas va nuo tokių Lietuvoje ir atsiranda apatija, didžiausias savižudžių skaičius. Beviltiškas žmogus kaip ir referendumininkai. lyvis

  • ?:

   Šitos “problemos” jau kažkur girdėtos – paskutinė instancija kai nebėra ką pasakyti – dėl “va tokių” žmonės žudosi, emigruoja ir t.t. – pritaikoma pagal poreikį kiekvienai situacijai 🙂 Nejuokinkit, lyvi. O su beviltiškais neturėtumete bendrauti, kaip ir tokių konferencijų neturėtumėte klausyti – juk neįdomu ir beviltiška, ar ne? Geriau eikti dirbti SAVO tautai, kas ji bebūtų 🙂

 25. lyvis:

  “Šitos “problemos” jau kažkur girdėtos – paskutinė instancija kai nebėra ką pasakyti – dėl “va tokių” žmonės žudosi, emigruoja ir t.t.”
  Pats ir esi tu problemų kūrėjas, o ne jų naikintojas ir dar apsimeta kad jų negirdintis visiškai nužmogėjęs. lyvis

 26. Arūnas:

  Amelija:
  2013 10 26 20:50 ” O kas yra Tauta? Nė viena civilizuota valstybė nekelia tautiškumo aukščiau už pilietiškumą. Ar Bradauskas priklauso Tautai? Paleckis? Sniečkus?”
  Kas tautiškumą įgnoruoja, o pilietiškumą ar kitas vertybes kelia aukščiau už tautiškumą- tai tikrai nėra Tauta. Išvardinti žmonės, manau, priklauso ne Tautai, o yra piliečiai, bet ne Tautos namų, o tėvynės (poetės žodžiais tariant) “tą, kurią duosim”.

 27. Sėlis:

  Kam idomu del provokatoriaus lyvio, lai pasiskaito jo komentarus po siuo straipsniu: http://alkas.lt/2013/10/18/g-songaila-musu-proteviu-prakaitu-ir-krauju-aplaistyta-zeme-atsidure-pavojuje-audio/?comments#comments2 Neverta su juo gincytis, betautis kubilistinis stribelis ir tiek…

 28. SNORIETIS:

  Tebūnie Raudonoji Dalia prakeikta dieną ir tebūna prakeikta
  naktį; tebūna prakeikta , kai gulasi, ir tebūna prakeikta, kai keliasi.
  Tebūna prakeikta, kai išeina, tebūna prakeikta, kai įeina. Viešpats
  jos nepasigailės, tekrinta ant jos Viešpaties pavydas ir tenutrina
  Viešpats jos vardą nuo dangaus. Dėl jos blogio teatskiria ją Viešpats
  nuo visų paprastų žmonių pagal visus sandoros prakeiksmus, surašytus
  Įstatymo knygoje.

 29. SALOMĖJA:

  Apšerkšniję mūsų žiemos –
  Nevalyta – kur dairais.
  Šiurpias pasakas Kubilius
  Seka liaudžiai, jei klauseis.
  Apie savo vyriausybę
  Ir jos mokesčius naujus.
  Apie turgų ir šešėlį
  Bei kasos aparatus.
  Apie klaidžią sniego pūgą,
  Renovacijų naudas,
  Apie rusų dujų kainą,
  Kur užkelta į dausas.
  Apie krizę bei akcizus,
  Sodrą, išmokas mamų,
  Apie vandenį auksinį
  Tą, vandentiekio tinklų.
  Kaip bedarbis „parazitas“
  Grįžo tuščiomis atgal…
  Moka PSD vargšelis,
  Sumokėt niekaip negal!
  Apie narsųjį ministrą,
  Elektrinę kur statys!
  Kaip planavo, kaip žadėjo,
  O apsijuokė kvailys.
  Apie Kreivio milijonus
  Jeigu moki – tai veži;
  Bet aiškėja – tas balvonas
  Kažką slepia, dievaži.
  Apie viltį Šimonytės –
  Milijardus ji tuoj duos!
  Tik nesako ta mergytė
  Iš kur trauks – gal iš PSD‘o’ s?
  O valdžioj pyzdukai miega,
  Prisivogę lig ausų –
  Blaškos STT ant sniego,
  Nesurasdama kaltų.
  Prezidentė – griežto būdo,
  Tik jos aplinka kalta…
  Paskutinis emigruos kai,
  Bus ta pasaka baigta…

 30. ZIGMAS:

  a n e k d o t a s ©
  Gera naujiena. Sulaikytas prezidentas. Kol kas Egipto.

 31. >lyviui:

  Jei Grybauskaitė su Landsbergiu tau lieps ėsti jų ŠŪDĄ ,- ėsi ir girsi , kad skaniau už tortą… Niekaip nesuprantu, kur buvę KGB -istai, KGB stukačiai randa tokių, kaip tu- juos garbinančių IDIOTŲ? O gal ir tu KGB žmones skundei IŠGAMA , kaip tavo KP SS ” konservatorių” vadai?

 32. NAGLIS:

  SNORO UZGROBIMO IR SUBANKROTINIMO ATVEJU VISU ŽULIKU “STOGAS” IR YRA
  GRYBAUSKAITE ! JI ASMENISKAI DAVE KOMANDA KUBILIUI, VASILIAUSKUI, SIMONYTEI
  VYKDYTI “OPERACIJA”PRIES BANKA SNORAS, DAVE KOMANDA “KISENINIAMS ”
  PROKURORAMS VALIUI IR RAULUSAICIUI SUFABRIKUOTI BYLA SNORO AKCININKAMS, JI
  DUODA NURODYMUS TEISMAMS, KAIP PRIIMTI SPRENDIMUS ŠIUO KLAUSIMU, JI
  ASMENISKAI DANGSTO AFERISTUS IR SUKČIUS VASILIAUSKA, MAZINTINE, FRIKLI,
  COPERI !

 33. TREJYBĖ:

  ŠV.TREJYBĖ-KONSTITUCINĖ DVASIA-KŪRIS,,AUKŠČIAUSIOJI DVASIA-VSD
  VAIŠNORAS,AUKŠČIAUSIA GANYTOJA-PANELĖ GRYBAUSKAITĖ

 34. mmmm, nesuprantame , ponai selsta , ponai baras , rodos vyksta nuozmus karas , iesko priekabiu visu, jei neras sukurs nauju , Neleidzia dirbti vadams , o neiesko priezasciu , juk aisku , kad cia norioma paruosti jaunikliui Landsbergiui, ir konservatoriams vietas, nesidziaukite manau juo labiau selsite , juo labiau zmones balsuos priesingai , juk matome , kad viskas vyksta pries rinkimus, tai politiniai patriotai kabutese ima roidyti , kad kazko iesko , o ar dabar bedos atsirado , jos ne siandien , kodel pernai nieko nedarete .Iskilo didesni nusikaltimai , bet del Elektrines ne miau

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: