V.Visockas. Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose Lenkija kuria anklavą? (34)

Vytautas Visockas, www.slaptai.lt

LRT televizijos žurnalistas Virginijus Savukynas nepraranda vilties išmokyti mus neskriausti lenkų tautinės mažumos Lietuvoje, susirūpinęs pablogėjusiais Lietuvos ir Lenkijos santykiais, bando išspręsti lenkiškų pavardžių, gatvių užrašų problemas, todėl kartais į televizijos laidą “Forumas” pakviečia ir skriaudėjus, ir skriaudžiamuosius. Gal šį kartą, po perkūnais, rasite bendrą kalbą, bent šiek tiek suartėsite?

Kur tau! Iš anksto galiu pasakyti tiems, kurie V.Savukyno laidos “Forumas” nesiklausė – suartėjimo nebuvo. Istorikui Eligijui Railai Lietuvos laikysena nepriimtina: jeigu Lenkija lietuvių tautinei mažumai kažko neduoda, tai ir mes neduosime? Nekonstruktyvu.

Tautinė mažuma yra silpnesnė pusė, ir bet koks stipresniosios pusės atsitraukimas nėra silpnumo požymis. Lietuva pirmiausia turi paklausti: ko jūs iš mūsų norite, gerbiamieji lenkai? Niekas 1989 metais pas juos neatvyko ir nepasakė: štai jūs esat broliai ir sesės lenkai. Kai pasakė “Sveiki, lietuviai!”, be abejo, žmonės susigūžė… Lietuvos Respublikos Konstitucija nesuteikia galimybių patogiai gyventi kitiems žmonėms, kalbantiems lenkiškai, gudiškai, rusiškai. Lietuva draudžia Lietuvos lenkams būti lenkais!

Pritariu E.Railai – reikia palaikyti silpnesniąją pusę. O silpnesnioji pusė, be jokios abejonės, yra Lietuva, jos Vilniaus ir Šalčininkų rajonų lietuviai – ujami, persekiojami. Štai šviežiausias faktas. Sausio 18 d. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius lankėsi Šalčininkų rajono lietuviškose ir lenkiškose mokyklose. Grupė Šalčininkų rajono darbuotojų ministrui įteikė kreipimąsi “Dėl švietimo Šalčininkų rajone”. Kaip rašo Jonas Vaškūnas, tai “Pagalbos šauksmas iš lenkų diskriminuojamo Šalčininkų rajono” (…). “Jauskite atsakomybę dėl lietuvybės naikinimo … Šalčininkų bei Vilniaus rajonuose. Į mūsų pagalbos šauksmus – prašymus jūs, gerbiamieji ponai, numojate ranka ir paliekate viską spręsti Lietuvos lenkų rinkimų akcijai, kuri naikina pietryčių Lietuvos lietuviškas įstaigas. Kai lenkų tautinių mažumų piketo reikalavimus, kurie net pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus ir net nenori jų pripažinti, toleruojate, tai dėl Lietuvos Respublikos piliečių, norinčių, kad jų vaikai lankytų lietuviškas švietimo įstaigas, visiškai nesirūpinate”

Tai kuri čia silpnesnioji pusė? Nei Lietuvos prezidentai, nei premjerai tokių pagalbos šauksmų negirdi dvidešimt metų. Jie jau susitaikė, kad šiuose Lenkijos “kresuose” Lietuvos Respublikos Konstitucija neveikia? Vengia naujų Lenkijos notų? Bijo ponų Sikorskio ir Tusko?

Štai ką sako istorikas, habil. dr. akademikas Antanas Tyla: Norėčiau ištrinti kategorijas “Klaipėdos kraštas”, “Vilniaus kraštas”. Yra Lietuvos Respublika, Lietuvos valstybė.  Yra rajonai, miestai. Baikim su tais “kraštais”, baikim kalbėti apie kažkokias jų ypatybes. Aš nežinau, ką veikia Institut kresowy Lenkijoje. Kokie jo interesai? Mes nesiekiam jokių teritorijų. O Lenkija siekia? Taip, Lenkija siekia. Visaip galima siekti. Galima siekti destabilizuojant pilietinę visuomenę, neleidžiant tai pilietinei visuomenei formuotis, kuriant kažkokį anklavą, kuris būtų netolerantiškas Lietuvos valstybei. Aš po Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslavo Sikorskio pareiškimo matau tokias tendencijas. Lenkijos valstybė turėtų koreguoti savo kryptį santykiuose su Lietuva. Dalyvavau pasirašant Lietuvos ir Lenkijos draugystės sutartį. Buvau referentas, stebėjau visą tą procesą.  Mes siūlėm: sutarties pradžioj turėtų būti pasakyta, kad buvusi Lietuvos okupacija iš Lenkijos pusės nebus kokių nors politinių pretenzijų Lietuvai priežastimi. Lenkijos delegacija moja ranka: ką jūs čia kalbat, mes jokių tokių interesų neturim. Dėl šios pastabos taip ir nesusitarėm. Kaip paskui pasakė Lenkijos delegacijos atstovas Mileris, suradom labai gerą formuluotę: Vilnius yra Lietuvos sostinė, Varšuva – Lenkijos. Tarsi mes kada nors būtumėm pretendavę į Varšuvą! Sutartyje yra labai geras sakinys: abi valstybės gerbs viena kitos suverenitetą ir tuo pačiu valstybingumą.

Stipresniosios pusės atstovui J.Komarui labai nepatiko akademiko pasisakymas. Absurdas, daugiau nieko. Istorikui E.Railai, be abejo, irgi. Kai kurie mūsų istorikai  jau tarsi Lenkijos istorikai. Sakysite, istorija yra istorija, nei lenkiška, nei lietuviška. Deja. Lenkijai labai nepatinka, kai jai primenami 1920-eji, tą liudija ir istoriko A.Tylos patirtis, todėl net Lietuvos istorikai ją bando neigti arba bent nutylėti. Lietuvos “kresų”, t.y. Vilniaus ir Šalčininkų rajonų, vaikai mokomi, žinoma, lenkiškosios istorijos versijos, be Vilniaus okupacijos, todėl reikia, kad minėtuose  rajonuose būtų kuo mažiau lietuviškų mokyklų. Ne be Lietuvos istorikų pagalbos perrašomos “istorinės Lietuvos klaidos”. Pavyzdžiui, negerai, kad nepriklausomybės aušroje konfliktavome su lenkais, buvome tautiški egoistai, kad nesulenkėjome, kaip Juzefas Pilsudskis, kad, pasikliaudami Jonu Basanavičiumi, rėmėmės “baudžiavos kultūriniu paveldu”, o ne “istoriniais lietuviais”, kurie jau kalbėjo tik lenkiškai.

Pasirodo, beveik viską darėme negerai, ir dabar istorikams, tokiems kaip A.Bumblauskas, Š.Liekis, E.Raila, reikia taisyti, perrašinėti, interpretuoti Lietuvos istoriją, kitaip sakant, užtempti ant lenkiško kurpalio. Kaip sako ponas E.Raila, reikia nebijoti atsitraukti ir šalinti kliūtis. Viena iš tokių kliūčių – negera Lietuvos Respublikos Konstitucija, labai nepatogi Lietuvos lenkams. Kas tiesa, tai tiesa. Ji trukdo dvigubai pilietybei, dvigubai “v”, dvigubiems gatvių užrašams. Mūsų Konstitucija nepatogi prezidentams ir premjerams. Medžioklėje ar šiaip prie brendžio taurės buvai dosnus, o ištesėti negali – Konstitucija neleidžia. Tenka visaip išsisukinėti, atidėlioti teisėtus ir aktualius sprendimus, juo labiau, kad ir ponas J.Komaras ragina: nereikia skubėti su radikaliais sprendimais, dar nepribrendo nei viena, nei kita pusės.

Ko jau ko – atsitraukti mes nebijome, mes daugiau nieko ir neveikiame, tik traukiamės ir traukiamės. Gavome kelias lenkų notas – ir atsitraukėme. 

Jeigu žiūrėsime pilietinio integralumo, jo stiprinimo kryptimi, dvidubi gatvių užrašai – vienas iš žingsnių, kaip dezintegruoti pilietinę visuomenę, – sako akademikas A.Tyla. – Tie užrašai, kadangi jie neteisėti, yra anarchijos įgyvendinimo priemonė Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Kodėl dvigubi užrašai? Tai gal geriau keturgubi? Mums labai svarbu stiprinti integracinius procesus, o dezintegracija gena lietuvius iš Lietuvos. Bet kokie skaldymai Lietuvai nenaudingi.

Akademikas A.Tyla pasakė savo nuomonę ir dėl lenkiškų pavardžių rašymo pasuose. Tuo klausimu buvo diskutuojama ir pasirašant minėtą Lietuvos ir Lenkijos sutartį: nutarta rašyti pavardes pagal fonetinį skambesį. Štai ir viskas. Ką reiškia reikalavimas lenkų pavardes rašyti lenkiškai? Tas raides skaitys tai juk visa Lietuva, o ji jų nemoka. Keisti abėcėlę ar palikti tokią, kokia yra? Ar čia, “Forume”, mes galime nuspręsti? Ar prezidentė, ministras pirmininkas gali nuspręsti? Tai tautos reikalas. Turi įvykti referendumas. Ne kelių žmonių, ne grupės žmonių ar vieno kito rajono reikalas. Tik tokį kelią matau. 

Negerai kalba akademikas A.Tyla. Nemoka atsitraukti. Ar ne – p.p. E.Raila, J.Komarai? Bet tokių principingų užsispyrėlių jau mažuma, turėkite kantrybės, “Kresų” institutai dirba savo darbą, Lietuvos istorikai jiems talkina, o valdžia vis siaurina ir siaurina lietuviškų švietimo įstaigų tinklą. Turėkite kantrybės ir nepaisykite Seimo nario Gintaro Songailos, kuris siūlo kompromisą – pavardes pasuose rašyti lietuviškai ir originalo forma. Bet lenkai nori būtinai nelietuviškai. Šią problemą latviai išsprendė be jokio triukšmo, mes siūlome pasekti jų pavyzdžiu.. Tai kas dėl to kaltas? – klausia G.Songaila. –  Ar mes konfrontuojam?! Lenkija mus ištisai šmeižia, raidžių klausimą pavertė didžiausia problema, kelia triukšmą diplomatiniais kanalais Europos Sąjungoje. Ar tai ne kultūrinio imperializmo apraiškos? Net į Sausio 13-osios renginius aukšti pareigūnai neatvyko. Lenkija bando primesti visai Lietuvai, net Lietuvos istorikams, savo istorijos viziją. Lenkija nepripažįsta mūsų kaip lietuvių.

Į šias G.Songailos pastabas istorikas E.Raila reagavo labai įdomiai: mums tada iškils didžiausias pavojus, kai visa Lietuva pradės kalbėti tik lietuviškai! Šioje žurnalisto V.Savukyno vadovaujamoje televizijos laidoje visi kalbėjo rimtai ir apie svarbius dalykus, atrodė, kad rimtai kalba net ir E.Raila. Ir še tau – “Stabdyk lietuviškumą!”

Rimtai kalbėjo ir V.Savukyno “Forumo” laidos klausytojai. Ne E.Railą ir ne J.Komarą jie papildė ir rėmė. Gaila Vilniaus rajono lenkų, kurie neturi pasirinkimo, ten vyrauja vos ne feodalinė santvarka. Lenkų rinkimų akcija jiems nurodinėja, girtus atveža į rinkimus, – kalbėjo klausytojas Kasparas. – Dedasi absurdiški dalykai. Lenkų jaunimui trukdoma būti pilnaverčiais Lietuvos piliečiais, kurstoma tautinė nesantaika, bandoma įžiebti vos ne Karabachą. Turime atsikvošėti.

Lenkai nėra kažkokia auksinė panelė, kuriai būtų sudaromos ypatingos sąlygos, taikomos išimtys. Mokyklų turi daugiau negu bet kur kitur pasaulyje. Lietuviai yra engiami Rytų Lietuvoje, ne lenkai. Užtenka su tuo taikstytis, – kalbėjo laidos klausytoja.

Slaptai.lt

Kategorijos: Lietuvos repolonizacijai – ne!, Naujienos, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

34 komentarai

 1. Inga Baranauskienė:

  Labai geras straipsnis.

 2. Jolanta:

  Pagarba akademikui A.Tylai!

 3. Antanas Kinčius:

  Švietimo ministerijos duomenimis(skelbta Vorutoj) 2010-11 mokslo metais Vilniaus raj lietuviškose mokyklose mokosi daugiau mokinių negu lenkiškose. Nustokim skųstis, kad lenkai mus skriaudžia,

 4. Antanas Kinčius:

  Bendras Vilniaus raj mokinių skaičius-10581, lietuviškai mokosi-5167, lenkiškai-5097, rusiškai-317 (Vilniaus rajone daugėja vaikų norinčių mokytis lietuviškai, Voruta, 2010 Nr.22(712))

 5. Arvydas:

  Su visa pagarba lenkų tautai, reikėtų prisiminti Potsdamo konfeencija, ir atsiimti lietuviškas žemes, kurias Stalinas besidalindamas Europą, nurėžė Lenkijai, Rusijai, Baltarusijai. Lenkija kaip ir Europos Sąjungos dalis dabar, tai EU gali ištaisyti visas Stalino klaidas su Lietuvos vyriausybe, ir nebereiks kurti jokių anklavų, be to A ir B klasės valdininkai regis privalo kalbėti lietuviškai

 6. Rokas:

  Taip, Savukynas jau senai aktyviai palaiko Lenkijos reikalavimus ir tą drąsiai parodo. Kas keisčiausia, kad Lenkija reikalauja lyg tai būtų jos provincija ar mažų mažiausiai, tarsi tie žmonės būtų Lenkijos piliečiai, kas yra nei tas, nei tas. Šio krašto lenkinimas ir nenoras įsileisti lietuviškumo yra ne kas kita, kaip ugdymas žmonių, kurie tampa lojalūs ne Lietuvai, o Lenkijai, pradeda tapatintis būtent su Lenkijos valstybe, taip pat tampa puiki priemonė Lenkijai kištis į Lietuvos vidaus reikalus ir turėti jai įtakos. Na bent Savukynas nemato problemos dėl “w” raidės, juk tai tik viena raidė, bet niekaip nesupranta, kad tai techniškai neįmanoma nepakeitus visos lietuvių abėcėlės ir rašymo taisyklių.. 🙂

 7. Rokas:

  Antanui Kinčiui,
  dar kartą pasižiūrėkite į savo pateiktus duomenis, o dabar gerai pagalvokite, kurioje valstybėje gyvenate. Gal bus aiškiau. Tikriausiai lietuviai visus skriaus tol kol jie iš vis bus, nes jų būvimas ir priešinimas yra ne kas kita, kaip kitų skriaudimas 🙂

 8. Rokas:

  Taip pat teko klausytis ankstesnės “forumo” laidos, kur buvo Bumblauskas ir kultūros ministras. Tai jie pūtė į vieną dūda, kokie lietuviai provincialaus mąstymo, kad laikas baigt gyvent viduramžiais, Lietuva turi būti moderni ir modernizuotis, juk LDK pati 17a. gale lenkų kalbą pripažino valstybine, pareiškė Bumblauskas. Na aš irgi sakau, kad laikas baigt gyvent viduramžiais, buvo laikai, kai LDK rašytinė kalba buvo rusėnų kalba, buvo laikai kai lenkų, o dabar nauji laikai, lietuvių kalba išpuoselėta, sukurtas raštas ir judam toliau, šiandien ji valstybinė ir pagrindinė, modernizuojames, ar vis dar kažkas užstrigęs viduramžišku mąstymu?, vis ta lenkų kalba, ta lenkų kultūra (įdomu kokia ?), judam pirmyn 🙂

 9. Rokas:

  “Lietuvos Respublikos Konstitucija nesuteikia galimybių patogiai gyventi kitiems žmonėms, kalbantiems lenkiškai, gudiškai, rusiškai”.
  Man iš vis keistas toks samprotavimas, kadangi lietuvių tauta kuria sau valstybę, o ne kitiems, jei kiti nori čia gyvent, turi prisitaikyti ir priimti lietuvių tautos priimtus įstatymus, na o jei nenori, visad gali grįžt iš ten kur sakosi esą, bet jei negrįžta, tai gal vis dėlto nėra taip Lietuvoj blogai, nes nenori grįžt..
  Iš Railos daugiau tikėjausi, bet..

 10. Rytas:

  Kinčiui

  Vilniaus rajone, lietuvių klasėse vaikų daugiau tik dėl to, kad lenkų 12 klasės yra gausesnės ir iš lenkų mokyklos daugiau išeina negu iš lietuvių. O pirmokų Vilniaus rajone šiemet į lietuvių klases atėjo 380, o į lenkų klases 384 pirmokai (tarp jų daugybė mišrių šeimų vaikų). Amkstesniais metais (2005 – 2009 metais) daugiau pirmokų ateidavo į lietuvių klases.

  Lenkijoje taip nėra, kad Mis lenkė: Barbara Ulaitė, Ernesta Kliucevičiūtė ir kt.

 11. Antanas Kinčius:

  Turiu jums priminti Katažyną Andriuškevič ir jos koleges lenkiškom pavardėm, negi jau pamiršot? Vaikas dažniausiai eina į tą mokyklą, į kurią pasiunčia mama…

 12. Rytas:

  Tai yra normalu, nes Andriuškevič gyvena Lietuvoje. Taip yra net ir Punske. Mišrių šeimų vaikai Lenkijoje lanko tik lenkų mokyklą.

  • Toli:

   Zinokite, ne visada taip yra, kad misriu seimu vaikai lankytu tik lenku mokykla. Bet uzauge tie vaikai galesi, kad nelanke lietuviska mokykla, nes visi kalba lietuviskai. Be to, yra daugiau galimybiu lietuviskai kalbantiems vaikams.

 13. Antanas Kinčius:

  Smetonos laikais buvo įstatymas,kad mišrių šeimų vaikai turi lankyt lietuvišką mokyklą, dabar nėra- demokratija…

 14. Rytas:

  Lietuvoj demokratija. Bet jeigu tokią teoriją paaiškintum Lenkijoj, tai nebaigęs pasakot, jau būtum apsijukojęs

 15. Kaip dažnai ir būna-viskas akivaizdu, nors ir neįtikėtina.Ir tai daugeliui trukdo suvokti tai, kas iš tikro vyksta.Tiesiog papraščiau galvoti , kad gal nėra taip blogai, nors jau tikrai blogai.
  Ar žinote kokią dabartinę pilietišką visuomenę kurioje nors pasaulio valstybėje, kurioje svetima šalis gali diktuoti savo sąlygas švietimo sistemoje, brukti savo kalbą ir raštą svarbiausiame asmens dokumente -pase, iškabinti savo svetima kalba gatvių pavadinimus, perrašinėti istoriją , kiršintų ir skatintų visuomenę nesilaikyti įstatymų ir konstitucijos, ir t.t.Žinot? Galbūt ir yra kur nors tokia situacija, bet tai papraščiausiai, būtų vadinama okupacija. Akivaizdi okupacija. Bet okupuoti gali ne vien tankais ir karių armija, okupacija gali būti ir tyli paperkant , sukiršinant , destabilizuojant. O tai ir yra akivaizdžiai vykstanti repolonizacija. Kas jau yra vieša paslaptis.Tik kokių dar kitokių įrodymų kam bereikia? Kam dar nepakankamai aišku?

 16. Teisingai rašo “iš miškų”, o kam dar nepakanka duomenų – kas, ir kaip iš Lenkijos diriguoja ir vykdo repolonizaciją Lietuvoje, artimiausiu laiku apie tai Alke paskelbsime naujų duomenų.

 17. Vaida:

  Aš suprantu, kad lietuviai atrodom užsispyrę, na bet juk reikia ir mus suprasti. Aš labai pritariu pasisakiusiąjai moteriai, kuri lenkus apibūdino ne kaip auksinę panelę. Aš dirbau Vilniuje ir ten lietuviai tikrai yra engiami. Jei kalbi tik valstybine kalba tai tiek iš rusų, tiek iš lenkų sulauki pastovių priekaištų, kaip tai gali nemokėt.Daugybė kartų buvo pasakyta, kad privalau mokėt ne tik rusiškai, bet ir lenkiškai. Nes visų pirma Šalčininkai yra ne Lietuva, tik valiuta litai …klausykit, niekur kitur taip nėra-važiuok į Vokietiją, Čekiją, Slovakiją ir t.t su tavim niekas nekalbės jokia rusų ar lenkų kalbom, tik sava-valstybine.
  Aš tikrai nesutinku skaityt jokių w, l su brūkšneliu skaitydama lietuviškąją spaudą.

 18. Zbygniew'a​s 凱ㄝ開ㄕ高 ㄊ健 Пірстелэяа​ў:

  Acakimas Lenkijai dėl paklausymo dėl galimybės lietuviškuose pasuose lenkais laikančių save žmonių pavardes ir vardus rašyti lenkiškomis raidėmis:

  Tai bus įmanoma, kai bus sujungti į vieną bendrą raidyną du raidynai – lietuviškas ir lenkiškas.

  Lietuvių kalbos abėcėlę sudaro 32 raidės:
  Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž.

  Lenkų kalboje naudojamos 32 raidės: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż. Trys papildomos raidės q v x gali pasitaikyti iš kitų kalbų paimtuose žodžiuose, jei paliekama originali rašyba. Ą, Ę, Ń ir Y niekada nebūna žodžio pradžioje, todėl didžiosiomis raidėmis užrašomos tik tada, kai visas žodis rašomas didžiosiomis raidėmis.

  Sudėjus į vieną – gautųsi tokia lietuviškai lenkiška abėcėlė iš 42 raidžių:

  a, ą (lietuviška), ą (lenkiška), b, c, č, ć, d, e, ę (lietuviška), ę (lenkiška), ė, f, g, h, i, į, y, j, k, l, ł, m, n, ń, o, ó, p, r, s, š, ś, t, u, ų, ū, v, w, z, ž, ź, ż.

  Tik liks problema – kaip sureaguoti, skaitant lietuvišką tekstą, į raidžių junginį SZ, CZ ir panašiai. Skaityti “sėzė”, “rėzė”?
  Kaip skaityti raidę W? Kaip dvi V raides – tipo “vėvė”?
  Jeigu tekste bus parašyta vengriškas vardas “Tomasz Szarka” – jį skaityti vengriškai “Tomas Sarka” ar lenkiškai “Tomaš Šarka”? Kaip tekste perspėti skaitytoją, kad nesuklystų?

 19. Zbygniew'a​s 凱ㄝ開ㄕ高 ㄊ健 Пірстелэяа​ў:

  Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, Chrząszczyżewoszyce powiat Łękołody

  http://www.youtube.com/watch?v=ftrqO-jkMpE

 20. Senis Šaltis:

  Iš laidos topinė frazė: “…tai parodo, negi lietuviai tokie bemoksliai, kad nesugeba pavardžių perskaityti (turi omenyje lenkiškai)…”
  Pabandysiu perfrazuoti. Nejaugi Lietuvos pilietis, turintis lenkų tautybę ir visą gyvenimą gyvenantis Lietuvoje, nesugeba perskaityti lietuviško gatvės pavadinimo? cha cha cha. viską pasako apie tuščią diskusiją.

 21. Baltų gentys ir jų žemių pavadinimai:

  Latgaliai: Jersika | Atzelė | Talava | Idumėja | Kuoknesė | Pietalava | Lotigola | Imera

  Žiemgaliai : Duobė | Duobelė | Silenė | Sparnenė | Tervetė | Upmalė | Žagarė (Raktė)

  Kuršiai: Bandava | Ceklis | Mėguva | Pilsotas | Duvzarė | Piemarė | Ventava | Vanema |

  Sėliai : Sėla | Medenė | Peluonė | Maleisinė | Tovrakstė

  Aukštaičiai : Deltuva | LIETUVA (aplink Vilnių) | Nalšia | Neris | Upytė | Alšėnai

  Žemaičiai : Gaižuva | Karšuva | Knituva | Šiauliai | Medininkai

  Prūsai : Barta | Semba | Nadruva | Notanga | Varmė | Sasnava | Pokesė | Pamedė | Liubava | Galinda

  Skalviai : Skalva | Lamata

  Jotvingiai (dzūkai) : Dainava

  Rytų galindai (prie Maskvos, Tulos, Kalugos)

  Pomeranijos baltai

  Dniepro baltai (Mogiliovas – Smolenskas)

  Vidurio Baltarusijos baltai: Krieva (Krieviečiai – Krivičiai)

  Pripetės baltai: Drėgva (Drėgviečiai – Dregovičiai)

 22. Kęstutis:

  Vytautas Visockas pateikė faktais, o ne tuščiais samprotavimais pagrįstą medžiagą. Gaila, kad yra net lietuvių visiškai nesuvokiančių esmės. Nejau iš Stalino dvasiškai suluošintų tėvų jie perėmė tą baudžiauninko sindromą. Jei savo nuomonės nesakytų tokios asmenybės kaip G.Songaila, K.Garšva ar V.Visockas, jau rytoj VISI kalbėtume “na języku Pilsudskiego”. Ne lietuviai fašistai, o tie, kurie juos niekina ir šmeižia prieš visą pasaulį. Tylėti gali tik parsidavėlis, suniekšėjęs lietuvis. Bet abejingo Lietuvos likimui negalima laikyti lietuviu.

 23. Algirdas:

  Užknisa tie lenkai, kokie jie lenkai jie Lietuvoj gyvena, esa Lietuvos piliečiai, tai jei taip elgias tai jau nusikaltimas prieš valstybę , o jei labai nepatinka tegu py*dima į savo Pooland, oi t.y. poland ;D

 24. Arvydas Damijonaitis:

  Išgamų provokatorių tomaševskių vedama “tuteišų” lenkinimo politika yra paremta lenkų okupacijos laikotarpio lietuvių genocido politika.Yra įrodymų,kad “Akovcai” iššaudydavo ištisus lietuviškus kaimus.Buką tuteišų ,”vietinių lenkų”,fanatizmą(akovcas,ž udikas Zavistonovič) skatina provokatorių tomaševskių organizuotas lenkiškų užrašų tiražavimas Vilniaus rajone.Lietuvos valstybės teritorijoje veikia AKOVCU FANATIKŲ ŽUDIKŲ ZAVISTONOVIČ ISTATYMAI.Kiek tas gali tęstis?Ar Lietuvos valstybė kontroliuoja savo teritoriją?

 25. Arvydas Damijonaitis:

  Tokias veiklas,kurstymus turėtų tirti atitinkamos tarnybos.Tačiau nėra kam,Lietuvos valstybė nekontroliuoja savo teritorijos,čia veikia akovcų fanatikų žudikų zavistonovičių įstatymai.Tokius užrašų okupacine lenkų kalba kurstytojus pakaktų pasodinti kuriam laikui už grotų,paskirti baudas.Labai paprasta,tik posovietiniai surusėję lietuvių valdininkai nuo Vinco Kudirkos laikų “drebina kinkas”.bijo dėl savo algelės,jiems į Lietuvos valstybę nusispjaut..Reikia ĮVESTI PREZIDENTINĮ VALDYMĄ,būtina nutraukti akovcų žudikų savivalę kaikuriuose Vilniaus rajono savivaldybėse.

 26. Andrej:

  Von šlehtus is LT lenkams nera ten vietos. Lenkai ne tauta o profesija. Varikt lenkus zmones is LIETUVOS negailekit. Gitleris veltuj žydus nakino,reikejo tik lenkus

 27. Lenkijos piliečiai?:

  Lenkijos piliečiai ar ne? Jeigu jie yra Lietuvos piliečiai, tai lenkiškų vėliavėlių nešiojimas yra Lietuvos pilietybės atsisakymo aktas .Kodėl lenkai šito nesupranta?Kas juos klaidina? “Lenkų tautinė mažuma”- 40 milijonų lenkų, 3 milijonai lietuvių.Gėda sikorskiams – primityviems karjeristams.

  • Poland:

   Jaigu jusu vielava butu europietiška, tai mes gal ir niešiotum ja. Bet jusu vielava yra afrikietiška. Geda niešioti tokia Afrikos tautu vielava. Jai tu esi efiopas, tai niešiok savo Afrikanskaja Vielava. Mes lenkai turim savo gražia europietiška ir krikščioniška vielava.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: