J. Vaiškūnas. Saugokime gimtąsias šaknis (111)

Jonas Vaiškūnas | Alkas.lt nuotr.

Jonas Vaiškūnas | Alkas.lt nuotr.

Įveikėme hunus, totorius, mongolus, Europos barbarų rinktines pajėgas – kryžiuočius. Išlikome nesudoroti maskolių, apsigynėme nuo lenkų, išsmukome iš sovietinės imperijos…  Per ilgus mūsų tautos istorijos šimtmečius nukraujavome, nusilpome kovoje su įvairiais prievartautojais ir pavergėjais.

Prievartos jėgos nepalaužė titnaginių tautos raumenų. Kuo didesnė prievarta – tuo didesnis pasipriešinimas, tuo didesnė galia ir pergalės siekis sukildavo. Priešai, kurie naudojo jėgą – sulaukė atkirčio. Buvo mėginimų sugniuždyti mūsų kietasprandę tautą sunaikinant jos esmę, jos galių aruodą – gimtąją kalbą – tą pagrindinį savasties dėmenį, esminį prigimtinių galių šaltinį perduodamą iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą. Rašto ilgai neturėjom, tad gyvas žodis buvo branginamas ne tik kaip tarpusavio susižinojimo priemonė, bet kaip gyva kartų patirties dvasinių vaizdinių saugykla. Privertus jos atsisakyti, išsižadėti gimtosios kalbos ir taptume – gerais rusais, labai gerais lenkais ar nuostabiais anglais.

Aršiai pulta mūsų kalba. Caro laikais rusinta, vėliau lenkinta, sovietmečiu vėl rusinta,  tačiau nesėkmę patyrė visi mėginimai. Kuo labiau spaudė, kuo labiau žemino mūsų tautą, tuo didesnio jos pasipriešinimo – atsigavimo ir atsitiesimo pastangų susilaukė.

Atkūrėme nepriklausomybę ir galią patiems tvarkytis savo tautos namuose. Atrodė – dabar atsitiesime, pakilsime, išskleisime sparnus veržliam tautos ir valstybės kūrybinių galių augimui iš savo tautos prigimtinių šaknų, kad įkūnytumėme savo pačius brandžiausius ir svariausius svajonių vaisius. Geresnės istorinės galimybės užsiauginti tvirtą visoms negandoms atsparų stuburą mūsų tauta regis niekada iki tol neturėjo.

Bet nugalėję priespaudą, laisvėje patys ėmėme smaugtis sutraukytomis nelaisvės grandinėmis. Jėgai ir prievartai atsispyrėme, o laisvės iššūkiui, atrodo, buvome ir esame nepasiruošę.

Nori nugalėti Žalgirio mūšio nugalėtojų ainius – duok laisvę „kalbėti kaip nori“ ir įtikink: dainuoti nelietuviškai – gražu, stilinga, krūta; rašyti ir kalbėti angliškai – pažangu, naudinga, modernu; vadinti įmones nelietuviškais vardais –  pelninga, produktyvu, perspektyvu. Svajoji gerai gyventi, būti žinomas, užsikalti faneros (pinigų) – kalbėk, rašyk, prisitaikyk – būk kaip visi – šliekis prie ko nori kaip nori, bet tik – ne lietuviškai. Progresuok.

Apgirtę nuo laisvės viską padarys patys savo rankomis tai, ko neįstengė jokie priešai. Svarbu įteigti: laisvė tai galimybė daryti ką nori, kaip nori, be jokių suvaržymų ir įsipareigojimų „pasenusioms vertybėms“ – stereotipams, prietarams ir mitams. Tada beliks pafinansuoti mitų griovimo programas – gerus projektus ir jie pasidarys viską patys. Vardan „laisvės ir gerbūvio“, vardan augančio pragyvenimo lygio ir BVP, vardan „progreso“ atsisakys savo aklo prieraišumo prie tautos šaknų.

Ar ne tai šiandien vyksta? Ne su tais ar kitais lietuviais – tai vyksta su tavimi ir manimi.

Todėl susipurtyk ir atsibusk, ištiesink nugarą, atlenk sprandą, atmerk akis, lietuvi. Neragink tautos, o padaryk tai pats. Dabar nuo manęs priklauso ar aš išsaugosiu tapatybę, ar aš išliksiu savimi, piliečiu, lietuviu. Jokia vyriausybė ir jokia Valstybinė komisija neišsaugos manų šaknų, manos savasties, manos kalbos, jei nesureikšminsiu to aš savo širdyje, savo lūpose, savo prote, savo elgesyje.

Tik nuo manęs priklauso, kaip aš rašau ir kalbu, kaip aš kreipiuosi į savo vaikus, į savo artimuosius ir draugus. Esu gyva Visata, esu galių šaltinis kalbėti ir reikšti praeities kartų patirtis, supratimus ir jausmus man tinkančia gimtąją kalba. Ir iš manęs neišgirsite – edukacija, pedagogas, festivalis, nacija, emocija, konkursas, informacija, inovacijos, progresas, harmonija… Sakau ir rašau – švietimas, mokytojas, šventė, tauta, jausmas, varžytuvės, žinios, naujovės, pažanga, darna…

Neleisiu žodžiams negyvėliams numarinti gimtų gyvų lietuviškų žodžių. Juk jie vis dar turi šaknis, jungiančias mūsų sielų ir proto padargus su gyvo gimtosios kalbos kūno dalių visuma. Svetimžodžiai mūsų gimtąją kalbą suvarpo kaip kulkos, joje savo šaknų neturėdami, arba suleidžia į ją savo svetimas vėžines šaknis, nutraukiančias gelminius prasminius žodžių ryšius ir vedančias į šalį nuo mūsų prigimtinių esmių supratimų ir pajautų.

Augalas be šaknų – vaisių nebeaugina.

Štai kodėl iki paskutinio atokvėpio ginsiu gimtąją kalbą. Tik per ją patiriu visuotinę tapatybę su savo protėviais ir visų kartų gyvenimų išmintimi, su gimtąja žeme ir joje klestinčia gyvastimi su dangumi ir iš jo sklindančia dieviškąja šviesa. Gimtosios kalbos žodžių šaknys palaiko sveiką pasaulio gyvybės ir pažinimo medį, tiesiantį į šviesą šakas ir auginantį savus pažinimo vaisius.

srtrf-logo

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

111 komentarų

 1. Bartas:

  Aš einu su Jonu Vaiškūnu kartu.

 2. Aha:

  Gerai surašyta. Lenkiu galvà.

 3. Julius:

  Skausmingas straipsnis. Pritariu.

 4. Sakyčiau, kad ištara – “apsigynėme nuo lenkų” – ne tas žodis, veikiau tai duoklė dienos politikai… Iš tikrųjų lenkus triuškinom ir siaubėme iki Jogailos su Vytautu, jų bajorijos parduoti netapome… .

 5. Kitas Praeivis:

  Pasaulis vietoje nestovi. Viskas keičiasi. Kažin kaip jums seksis su 20 amžiaus pradžios idėjomis ? Jūsų ” idėja ” konkuruoja su su kitomis idėjomis šiuolaikiniame pasaulyje.
  Keičiasi tautos , rasės . Net gyvūnai ir augalai visai kiti nei prieš 100 metų. Jūs , vadovaudamiesis savo idėjomis , turėtumėte išskirtinai vartoti tik tokius maisto produktus , kas buvo būdinga tipiškam valstiečių stalui 20 amžiaus pradžioje. Bet atidarius jūsų šaldytuvą , manau tektų nusivilti tradicijų laikymusi. Kam save ir kitus apgaudinėti ? Turėtumėte vaikčioti su sermėgomis , klumpėmis ar vyžomis. Bet ne , to nėra.
  Tas jūsų nelankstumas , manau daugiau žalos daros nei naudos.
  Jūs galite dabar dauguma supulti ir sumaišyti mane su š…. .
  Aš vaikams uždėjau tarptautinius vardus , kad ateitį nebūtų problemų au tarimu įvairių tautybių žmonėms. Dabar žmona ačiū sako , nors prieš tai piestu stojo. Bendrauju su vaikais tik lietuviškai , nors esu įsitikinęs , kad jiems išsilavinimas Lietuvių kalba neduos jokios naudos , kaip ir Lietuvių literatūros mokymasis 12 metų.
  P.s nežinojau , kad hunus Lietuviai sutriuškino. Visada galvojau , kad nelabai jiems čia buvo ką plėšti ir pasuko į pietus , kur turtingesni kraštai buvo.
  Vytautas Dydysis vos sveiką kailį išnešė prie Mėlynųjų vandenų. Kur jūs tuos totorius triuškinote , tai nelabai man aišku.
  Kryžiuočiai – Europos barbarai ? Sunku net komentuoti. Tik pas juos pirmoji knyga Lietuvių kalba buvo išleista.

  • Kodėl vis dar čia rašote lietuviškai? Esate atsilikęs?

  • Pajūrietis:

   Pritariu kitam praeiviui: tik liberalmarksistanalinis globalizmas yra šviesi genderindivido ateitis! Deja, deja, kas nepavyko kruviniesiems kryžiuočiams, po to tokiems patiems bolševikams (ir bolševikėms!), tas nepavyks ir dabartiniams pliažininkams. Prie sovietų per radiją ištisai leidžiama porussky čiastuška moi adries nie dom ir nie ulica, moi adries sovietskij sojuz, dabar dainuojama kita kalba. Bet ir šį kartą nepavyks. Gražaus vakaro su 1848 manifestu. Ale tai džiaugsmas Rusijos imperijai, kad yra štai tokių.

  • Įtūžusi teisėja:

   Kitam Praeiviui,
   už tai, kad savo atsikalbinėjimuose painioja dvasinius dalykus su medžiaginiais, kad šaldytuve (spintoje, kurpalyje ar pan.) ieško to, ką savo dvasioje nešioti turi,
   SKIRIU BAUSMĘ:
   per šią naktį ir rytojaus dieną jis privalo išreklamuoti pastarąjį Autoriaus straipsnį didžiųjų ir mažųjų portalų komentaruose, soc. tinkluose (jei ten lankosi), savo laiptinėje ir t.t. – pasiūlyti visiems ,,pabėgėti” iki Alko ir susirasti straipsnį:
   J. Vaiškūnas. Saugokime gimtąsias šaknis.
   Jo adresas:
   – alkas.lt/2020/09/19/j-vaiskunas-saugokime-gimtasias-saknis/?comments#comment-321345
   Nuosprendis galutinis ir neskundžiamas.

   Taip padirbėjęs ir pats persiimsite šia dvasia (kad ir kas aplinkui dėtųsi), ir tamstos veidas spindės tokia pat šviesa, kaip šioje nuotraukoje Autoriaus veidas.

  • “Kur jūs tuos totorius triuškinote”…
   O kai Mindaugo tėvas karalius Ringaudas 1234 metais mūšyje su totoriais prie Mohilnos (dabar Baltarusijoje) kaudamasis dieną naktį juos iki vieno išmušė, ar tai ne totorių sutriuškinimas arba kai Gedimino laikais iš tototorių buvo atimtas Kijevas, tai nėra jų triuškinimas, pagaliau 1382 metais Maskvą nuo totorių puolimo gynė Lietuvos kariuomenė vadovajama Algirdaičių.
   Beje, prie Mėlynųjų vandenų kovėsi ir mūšį laimėji ne Vytautas, o Algirdas. Vytautas totoriams mūšį pralaimėjo prie Vorkslos upės.
   Čia dera paminėti dar tokį faktą, kad totoriai tuomet, kai numatydavo žygiuoti prieš Lietuvą į talką bandė kviestis Volynės kunigaikščius.
   Tai va to jų triuškinimo keli faktai.

  • mociute:

   kazin kodel pavyzdziui, tie patys rusai savo vaikams “uzdeda” 90% jau daug metu nacionaliniais rusiskais tapusius arba grynai rusiskus vardus??
   Ta pati daro ir britai, vokieciai ir kitos save gerbiancios tautos.
   Vakaru Euripoje yra taisykle kad tevai savo vaikams suteikia savo mylimiausio ir gerbemiausio senelio ar mociutes varda kaip antraji.
   Puikiai atsimenu kuomet pokaryje net mokyklose buvo netgi mokytoju saipomasi ne tik is vietiniu tarmiu bet ir is senuju Lietuvoje paplitusiu vardu (tai patyriau nuosavu kailiu), o ir “civilines metrikacijos skyriai” neretai kazkodel tai “rekomenduodavo” suteikti naujagimiams “madingus” vardus.
   Todel be galo malonu kad daugelis nenusivijo tokiu “madu” o atkurus Nepriklausomybe tiesiog dziugna atgaivinti senieji lietuviski vardai.

 6. Rimgaudas:

  Pritariu, gerb. J. Vaiškūnai, kad mūsų tautos raumenys yra kieti kaip titnagas. Jūsų asmeniškai, matome iš jūsų darbų, kiek kietesni. Kitų, kaip kad mano, kiek minkštesni. Vidurkį, visgi, gauname gerą. Labai svarbu žinoti į ką lygiuotis iš buvusių praeityje ir žengiančių šalia mūsų į priekį dabartyje. Juolab, kad kartu su Sąjūdžiu padėjome tam tvirtą pagrindą. Dėkoju.

 7. Vidinis Balsas:

  Niekada Maironio eilės nebuvo tiek svarbios, kiek šiandien. Ar jas kas moka ? Ar jų kas mokina ???

 8. Pajūrietis:

  „Aš vaikams uždėjau tarptautinius vardus , kad ateitį nebūtų problemų au tarimu įvairių tautybių žmonėms.“ Vajetau, bet nėra jokių tarptautinių vardų. Yra dažnai vartojami vardai arba retai vartojami vardai. Pvz., Gabrielius yra hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“. Vardas Markas – iš lotynų Marcos [pasišventęs karo dievui Marsui]. Vardą perėmė iš pradžių graikai, po to žydai ir Europoje jis paplito kaip vieno Šventojo Rašto autorių vardas (lietuviškas vardo variantas – Morkus). Vardas Ingrida – iš skandinaviško vardo Ingiríðr (Ingirid), kurį sudaro du elementai: senovės skandinavų vaisingumo dievo vardas Ing (arba Yngvi – vaisingumo, derlingumo dievas) ir fríðr [gražus, dailus]. Vardas Oliveris: dažniausias aiškinimas, kad vardas kilęs iš lotynų olivarius [alyvmedis], bet kalbininkų teigimu, vardas gali būti kilęs iš senovės skandinavų vardo Óleifr (Olavas, Olafas) [protėvių palikimas] arba senoviškos germanų vardo Alvaras formos, kur all [visa, visuotina] ir wer [tiesa]. Ir t.t.
  Tai „uždėjote“ vardą? Nuostabu. Tas „uždėjote“ viską ir pasako…:)

  • Vidinis Balsas:

   Jau jei pasukot prisitaikėlio keliu, tai gal ir savo vaikų kraujo duosit atsigerti ? Pederastams pasinaudoti ?

  • Kitas Praeivis:

   Vardas pirmiausia reikalingas , kad butum atpažintas bendruomenėje ir įvardintas. Jei aplink supantiems žmonėms , tavo vardas sukelia problemų dėl ištarimo , atsiminimo , ar gi net patyčių dėl asocijacijos su kitų kalbų neigiamais žodžiais , aš manau , kad paprasčiau į viską žiūrėti reiktų. Jūs galite vadinti kaip norite savo vaikus , anūkus , proanūkius. Taip pat priklauso kaip jūs isivaizduojate savo vaikų ateitį ir karjerą.
   Išduosiu jums paalaptį. Dauguma i kiniečių , kurie užsiima tarptautiniu verlu , laiškuose pasirašo angliškais vardais. Jie suvokia , kad kitatautis nusilauš liežuvį , kol ištars , o jiems reikia pasaulį dominuoti.
   Dar dėl kalbos. Viena iš Japonų pralaimėjimo priežasčių prieš Amerikiečius , tai dėl Japonų kalbos įpatumai. Tokią pat komandą perduoti Japonų kariškiams trukdavo žymiai ilgiau laiko , nei amerikiečiams. O kare , laikas ir tikslios komandos vienas iš pagrindinių laimėjimo faktorių. Dabar tiksliai laiko neįvardinsiu , bet buvo daromi tyrimai per kiek laiko komanda perduodama ir įvykdoma. Jūs esate tanko vadas , gaunate radiojo ryšiu komandą ir perduodate taikutojui- šauliui kuris turi sunaikinti taikinį. Kiek pavenu pas amerikiečous dvigubai greičiau tai gaudavosi.
   Tai kartais per didelis koncervatyvizmas , baigiasi skaudžiu pralaimėjimu.

   • Žemyna:

    Mokytoja L. Vinčienė: kalba pati yra kaip Dievas
    – diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/mokytoja-l-vinciene-kalba-pati-yra-kaip-dievas-986218

    • Kitas Praeivis:

     Aš netikintis , tai Dievo reikšmės nesuprantu , kaip ir ” įtužusios teisėjos ” .
     Įtūžusi teisėja:
     2020 09 19 20:26 | IP adresas: 78.63.105.127
     Kitam Praeiviui,
     už tai, kad savo atsikalbinėjimuose painioja dvasinius dalykus su medžiaginiais, kad šaldytuve (spintoje, kurpalyje ar pan.) ieško to, ką savo dvasioje nešioti turi,
     SKIRIU BAUSMĘ:
     per šią naktį ir rytojaus dieną jis privalo išreklamuoti pastarąjį Autoriaus straipsnį didžiųjų ir mažųjų portalų komentaruose, soc. tinkluose (jei ten lankosi), savo laiptinėje ir t.t. – pasiūlyti visiems ,,pabėgėti” iki Alko ir susirasti straipsnį:
     J. Vaiškūnas. Saugokime gimtąsias šaknis.
     Jo adresas:
     – alkas.lt/2020/09/19/j-vaiskunas-saugokime-gimtasias-saknis/?comments#comment-321345
     Nuosprendis galutinis ir neskundžiamas.

     Taip padirbėjęs ir pats persiimsite šia dvasia (kad ir kas aplinkui dėtųsi), ir tamstos veidas spindės tokia pat šviesa, kaip

   • Pajūrietis:

    Netiesa. Japonai kalba trumpai, glaustai. Labai daug kas, jei ne viskas, yra suprantama iš pokalbio turinio. Viskas jiems yra aišku. Plepalų mažai. Tokia pas juos ir poezija. Ypatinga. Daiktavardžiai neturi daugiskaitos (jei galima taip pasakyti – daugiskaita suprantama iš daiktavardį lydinčio, pvz., skaičiaus). Būdvardžiai turi laikus. Bendravimas kalbant skiriasi nuo europietiško. Nutylėjimai jiems puikiausiai suprantami. O anglų kalboje privalo būti veiksnys ir tarinys, pvz…

   • Bartas:

    Kitas Praeivis< Priminsiu vieną labai svarbią smulkmeną. Kare su japonais amerikiečiai slaptuose žiniaraščiuose naudojo neskaitlingos genties tarmę . Jos perskaityti , ar "iššifruoti" japonai nesugebėjo iki karo pabaigos.
    Ar supratai kalbos svarbumą?

   • Rasa:

    Žinote, tie laimėjimai ir pralaimėjimai yra realiatyvu. Dabar žvelgiant į Ameriką atrodo, kad ten galas gali ateiti labai netikėtai, o Japonija klestės. Beje, ji neskelbė, kad Japonija – globali. Ji pasaulio pažangą atsivedė į savo namus. O pavyzdys su karinėmis komandomis visai netinkamas, kalbant apie kalbos išsaugojimą, ir parodo kritikų nesuvokimą. Dėmesio…kalba nėra vien komunikavimo priemonė!

    • Bartas:

     “komunikavimo priemonė”. Štai kur pažangu ir šiuolaikiška. Kudakuoju ir visi supranta.
     Oi Rasyte, “toli eisi.”

    • Kitas Praeivis:

     Kur bus galas ir dėl kokios priežasties , nei aš nei jūs negalime numatyti. Tam puikus pavyzdys dabartinė situacija su Covid 19.
     Taip , kalba nėra vien komunikavimo priemonė . Mes jos pagalba – mąstome. Kalba ir tautiškumas nėra užprogramuota mūsų genuose 100 %. Viskas priklauso nuo aplinkos kurioje augame ir kas mus auklėja.
     Turiu nuvilti , Japonija neklestės. Ten per sena ir uždara visuomenė.
     Aš nesu prieš Lietuvių kalbą ir jos kultūra. Bet jos išsaugojimas turi būti visai kitoks. Draudimais ir prievarta jūs tikrai nieko nelaimėsite šiame globaliame pasaulyje kaip teikia konkuruoti su begale įdėjų.
     Aš čia per metus laiko , apart patyčių ir įžeidinėjimų negavau atsakymo , kodėl mano vaikai turėtų studijuoti Lietuvių kalba.
     O čia besilankantys žmonės save skaito ” patriotais ” .
     Na patyčios ir įžeidinėjimai taip pat atsakymas kaip ir tyla.

    • Algis:

     Intensyviai komunikuoja, garsiai komunikuoja (V. Kasiulevičius VU, suprask “kalba”). Susisiekimo komunikacijos (Aplinkos ministerija, suprasti reikia “keliai”). Komunikacijos vadovas (visos LR įstaigos, prezidentūra, keitė “atstovus spaudai”, “ryšiai su visuomene” ir kitus). Buitinių nuotekų komunikacija (šūdo vamzdis). Komunikabilus (kalbus) LRT…. žodžiu… komukabyla

   • mociute:

    klystate, “K.praeivi”, japonus britai ir amerikieciai niekaip negalejo iveikti iki pat 8.08.1945 ir vargu ar butu iveike jei ne lamtingoji atomine bomba kuri ir priverte Japonija kapituliuoti kai buvo sunaikintos pagrindines karines bazes ir gamyklos Hiroshimoje bei Nagasaki..
    Amerikieciai ir britai jau buvo isseke nuo WW2 ne vien Tolimuose rytuose bet ir Artimuose rytuose, Afrikoje jau nekalbant apie Europa o Japonijos imperija buvo labai ir labai stipri.
    Skirtingai nei Lietuvoje vis dar vyraujanti okupantu iskiepyta nuomone kad Antras PASAULINIS karas buvo dvieju didziausiu visu laiku idiotu Stalino ir Hitlerio (ir be abejo, ju buriu) konfliktas, Pasauliniu jis tapo 6.12.1941 kuomet japonai negailestingai subombino Pearl Harbora – ten buvusias amerikieciu karines bazes bet ior karo ligonines o JAV prezidentas Ruzveltas oficialiai paskelbe kara Japonijai.
    Ir kalba cia visai ne prie ko.
    Ir visai ne globalizmo “nuopelnai” kad Japonija buvo stipri ir kaip Feniksas prisikele is pelenu ir kad tvarkosi puikiai – greiciau jau atvirksciai – butent tai kad japonai tukstantmeciais neprarade savo tapatybes ir KALBOS butent tuo ir yra stiprus!

    • Pajūrietis:

     Ir todėl, kad jie ne krikščionys. Kad laiku atsibudo ir sustabdė žiaurų krikščionybės skverbimąsi. Tarp šintoizmo ir mūsų lietuviško tikėjimo galima atrasti bendo. O budizmas, kurio įvairiausių krypčių yra daug, daug kam labiau yra filosofija, negu tikėjimas.

    • Kitas Praeivis:

     To močiute

     Jūs vis nepataikote . Prie ko čia Hitleris ir Stalinas šioje diskusijoje.
     Perslaitykite iš naujo p. J. Vaiškūno straipsnį ir mano komentarus.

     • mociute:

      ogi prie to, “Kitas praeivi” kad jus klaidingai pateikiate ir interpretuojate WW2 Tolimuose rytuose ivykius ir toliau tesdamas vis dar Lietuvoje uzsilaikiusi sovietini mela ir propoganda aplamai apie WW2 palaikant kremliui ir dar kai kam patogia versija o tikrasis sio karo Tolimuose rytuose siaubas vis dar laikoma paslaptyje net ir prabegus 75 metams po jo….
      Zinoma kad perskaiciau ne tik si puiku J.Vaiskuno straipsni bet ir kitus jo rasinius , o perskaicius kai kuriuos tamstos kliedesius atsiliepiau

 9. Pajūrietis:

  Kitam praeiviui: Jūs , vadovaudamiesis (?); Lietuvių kalba (kodėl L didžioji?); Aš vaikams uždėjau tarptautinius vardus (vardo neįmanoma uždėti, taip lietuviai nesako); kad ateitį nebūtų problemų (kodėl su nosine?) ir t.t. Ne lietuvis čia rašo, oi, ne lietuvis… Pirmoji lietuviška knyga, deja, buvo skirta žiauria prievarta atgabentos religijos įtvirtinimui.

  • Kitas Praeivis:

   Čia su jumis sutinku. Pirmoji spausdinta lietuviška knyga – tai krikčionybės skilimo produktas. Šiaip man labai keista , kad Nacionalinė biblioteka pavadinta Mažvydo vardu. Tai iš esmės hibridinio karo kareivis , priešingoje LDK pusėje. Nes tuometinės LKD dalis , kuri ribojosi su Prusija buvo Katalikiška , o ” Katekizmas ” priešingos religinės ideologijos skleidimo priemonė.
   ” Uždėti ” ar ” pavadinti ” ? Jūs bet kokiu atveju mano mintį supratote. Šiuolaikinė Lietuvių kalba susisteminta tik 19am pabaigoje 20 pradžioje. Na ir dabar man priekaištauti , tai juokinga. Aš nestudijavau lituanistikos . Prie bet kurio statiško lietuvio galima būtų prisikabinti dėl barbarizmų , smetimybių ar netaisiklingų veiksmažodžių vartojimo. Jei nuo to jums lengviau – teskite. Aš kasdien bendrauju 4 kalbom iš jų 2 visiškai netaisiiklingai , bet žmonės mane supranta ir problemų nemato. ß
   Ar ” Lietuvis ” ar ” ne” turėsite atlikti tyrimą.

   • Pajūrietis:

    Darote daug grubių gramatikos klaidų, stengdamasis rašyti lietuviškai.

    • Kitas Praeivis:

     Gali būti. Rašyba nėra stiprioji mano pusė.

     • Pajūrietis:

      O kuri pusė stiprioji? Globalistinė?

      • Bartas:

       Pajūrieti. Tamstos smūgis į paširdžius. Šaunu.

      • Kitas Praeivis:

       Manykite kaip norite. Valgote bulves ir pomidorus kilusius iš Amerikos , spaudote klavišus kompiuteriu surinktu komunistinėje Kinijoje , valgote pusryčiams virtą dešrą pagamintą iš šaldytos Lenkiškos kiaulienos , naudojate lotynišką raidyną ir arabiškus skaičius , geriate arbatą iš Azijos, naudojatės internetu sukurtu JAV ir didelė tikimybė , kad naudojate elektrą iš Putino Rusijos. Jūs nemažesnis globalistas kaip ir aš. Arba rašykite “runomis ” ir mintis perduokite laužus kurendamas ant kalvų.

       • Kęstutis:

        Mes jums netrukdome nutautėti, nesikarščiuokite, bet jums atrodo, kad nutautėdamas gaunate-įgaunate kažkokių menamų pranašumų ir vis nerimstate čia save tikrindamas… Tai tikrinkitės į sveikatą, bet tas nuolatinis savo (buvusios) tautos menkinimas, tik parodo jūsų kaip asmenybės būties menkumą. Neįsivaizduoju kaip blogai, buduliškai jūs turėjote gyventi Lietuvoje, kad svetimoje pasijustumėte gerai??? Mano dabartiniai darbuotojai jaunimas, kai jų paklausi – ar važiuotumėt į užsienį dirbt – ar mes kokie durniai, kad važiuotume iš Lietuvos? Mano sūnėnas parvykęs iš Anglijos atostogų – na dar kokius metus, kitus kaip nors ištempsiu toje klounų saloje ir lėksiu namo paknopstom…

       • mociute:

        ne visi juk vartoja tamstos meniu:
        daugelis naudoja Danijoje ar Amerikoje pagamintus kompiuterius (o ypac ju programas), beje, ir po pasauli pasklide Lietuviai labai daug “nagus prikise” prie IT klestejimo…..
        Atgyvena – virta desra daugelis bent 30 metu i burna nedeje ir pirmenybe suteikia lietuvisku avizu kosei… pomidorai ir bulves jau daugiau nei 500 metu yra tape europietiskomis, t.y ir lietuviskomis.
        Lietuvoje yra daug populiaresne kava is Indonezijos, Lotynu Amerikos ar Afrikos o arbatai metos, kmynai, ciobreliai, ramuneles Lietuvoje tukstantmeciais auga…. energijos net ir elektros vis dar Nepriklausoma Saule dalina……
        O tamsta, kaip suprataau naudojante stebuklu – rusisku 12 kg sverianciu pamaskveje pagamintu “laptopu”, ar kaip kad tokios “genialios” mintys kyla???

        • Kitas Praeivis:

         Taip , pagyvenusiems žmonėms košės puikus maistas , kaip problemos su dantimis. Aš nesijuokiu , juk ir pasensiu tikiuosi.
         Kas antrame savo komentare visus rusus prisimenate. Tur būt koks Ivanas ” skaniai ” į šoną ignybė jaunystėje , kad vis jų nepamirštate. Džiugu už jus.

         • mociute:

          nuliudinsiu tamsta – neziurint kad esu isibegejusi 8 desimti, turiu beveik visu savo nuosavus dantis o ir kosiu nelabai megstu…..
          Turiu nemazai ivairiu tautybiu pazystamu ir draugu, tame tarpe ir rusu (tik jokiu budu ne homo sovieticus kuriems istorija prasidejo tik 1917-ais!), kurie yra puikus zmones todel nzinau is kur tiek tu mano komentaru apie rusus atkasete?
          Vargu, bau, ar kas nors galejo isdrysti man jaunysteje kazkaip dar “iznybti” ar pan. o ypac koks vepla ivanas – tokiu atveju kirmicius anam butu teke saujoje nesiotis……

 10. Vidinis Balsas:

  O kodėl Tautininkų Lietuvoje lietuviški vardai buvo uždrausiti ? Kodėl net Lietuvos patrijotai vadinosi svetimais vardais ? Nei vieno Algirdo, nei vieno Gedimino, nei vieno Lietuviško vardo ???

 11. Baugas:

  Ačiū, Jonui, kad paskelbė šias gaires – pasirašau ir aš.
  Skaudu, kai 30 metų jau neprigulni esame, viešose erdvėse skamba anglosaksiška muzika su afroamerikietišku akcentu. Vaikštai prekybos centre, o čia skamba svetimakalbė muzika. Jautiesi, kaip okupuotoje šalyje. Įsijungi radijo imtuvą ir vėl skamba tik svetimos dainos. Eini gatve, o iškabose angliški verslų pavadinimai, nors tie verslai yra tik vietinės reikšmės ir toliau Kalabibiškio yra nežinomi. Tikrai laikas apginti mūsų kalbą ir įstatymu nustatyti, kad viešose vietose turi skambėti 80 nuošimčių lietuviškos muzikos. Iškabos turi būti tik lietuviškai perskaitomos ir suprantamos. Radijo stotis, televizijos laidas būtina įpareigoti populiarinti lietuviška muziką, kompozitorius ir atlikėjus.
  Negalime nutautėti – turime lietuvių kalba girdėti, matyti, rašyti ir skaityti.
  Čia Lietuva – ir tik čia lietuvių kalba.

  • Kvankstas:

   “neprigulni esame”

   “Neprigulni”? Čia kuria kalba?

   • Kvankstas:

    Lietuvių kalbos žodynas (lkz.lt)

    prigulnùs, -i̇̀ adj. (4)
    1. meilus, mielas: Mano bernelio prigulni̇̀ kalbelė Rod.
    2. prideramas, tinkamas.
    prigulniai̇̃ adv.: Anas prigulniai̇̃ kalba Rod.
    3. glaudžiai prigulęs.
    prigulniai̇̃ adv.: Leisk medį prigulniai̇̃, kad nebūtų plyšio Rod.

    • Baugas:

     Ai, tik nereikia apsimesti, kad nesupratote apie ką čia kalbama.
     Aš rašiau ‘neprigulmi’, tačiau paspaudžiau ‘n’ vietoje ‘m’. Atsiprašau:-)
     Lietuvoje tarpukariu signatarai taip kalbėjo “neprigulmi arba liuosi esam”, tai reiškia nepriklausomi nuo kitų valstybių.

  • Bartas:

   Aš jau esu kartą rašęs. Apie apsilankymą Kroatijoje (Horvatija). Mane buvo apėmusi “manija”. Rasti tokią viešą vietą, kur būtų grojama ne kroatiška muzika ar dainos. Niekur . Meluoju. Vienoje kavinėje, Makarskos kurorte, išgirdau tokią “mielą anglišką dainušką”. Tai buvo viena ir paskutinė vieta. Nei kitose kavinėse ar prekybvietėse to negirdėjau. Pagarba tokiai Tautai.

   • Pajūrietis:

    Iš Jūsų pastebėjimų galima daryti išvadą, kad kroatai dar neturi taip vadinamo niašnl transleiter?

   • mociute:

    ne tik Kroatijoje bet ir visoje Europoje sava muzika populiariausia o vokieciai, austrai yra taip ispopuliarine savo liaudeis muzika kad kasmet milijonai subega jos paiklausyti . Kas savaite vokieciu,austru,sveicaru TV rengia koncertus milziniskoms auditorijoms kur niekada nepamatysi tusciu vietu o renkasi ten istisos seimu kartos – seneliai kartu su anukais vaikais ir net proanukiais ir daznai visi kartu dainuoja vedant daina izymiems atlikejams.
    O Lietuviu dainos juk yra pasakiskai melodingos ir grazios….

  • - lkz.lt/?zodis:

   neprigulingas,
   neprigulmė,
   neprigulmiai,
   neprigulmybė,
   neprigulmingai,
   neprigulmingas,
   neprigulmingumas,
   neprigulmystė,
   neprigulmus

 12. Vidinis Balsas:

  Saugokime gimtąsias šaknis. Ar tai neturėtų būti Tautininkų šūkis ? Kur jie šiandien ? Kodėl slapstosi ? Ko bijo ?

  • Pajūrietis:

   Tai tamsta ir kreipkitės į juos tiesiogiai – yra tokia partija! Centro partija jungiasi su tautininkais, sąrašą į Seimo rinkimus ves ponas Puteikis. Bus Centro partija -Tautininkai. Paskambinkite jiems, parašykite, pakvieskite arbatos su sausainiais.

 13. Romas:

  Kiek ugnies ir prasmės šitame straipsnyje! Ir kiek gerų komentarų…
  Bet man rūpi padėkoti ir “Kitam Praeiviui” už kitokią nuomonę, už drąsą ją išsakyti tokioje aplinkoje. Nes be jo nebūtų tiek komentarų, tiek gerų minčių.
  Kitokia nuomonė visada naudinga, ji kaip vėjas palaukės medžiui, kurio šaknys daug galingesnės, gilesnės, nei augančio vidury miško.

  • mociute:

   kad “Kitas praeivis” viesai issako savo nuomone ir taip sukelia diskusijas, yra pagirtina.
   Taciau pastovus jo zyzimas ir labai daznai netiesos skleidimas yra kaip kirvarpa kuri eda Lietuviu tautos savigarba.
   Primetamos nebutos kaltes, faktu iskraipyma&ect labai primena sovietines propogandos skleideju metodus.
   O tokiu “kirvarpu” deja, Lietuvoje apstu.

  • Kitas Praeivis:

   Ačiū už komentarą. Mano tikslas ir buvo toks. Čia yra visiškai chamiškų ir neadekvačių žmonių , bet yra ir protingų ir inteligentiškų su kuriais malonu diskutuoti.

 14. Gediminas Martišius:

  Nuostabūs apmąstymai, lygiaverčiai M. Daukšos “Postilės” prakalbai. Himnas gimtajai kalbai…

 15. Tvankstas:

  Pagarba gerb. Jonui Vaiškūnui, tai ir mano mintys, kurias stengiuosi paversti darbais.

 16. Senis:

  Teisingas pastebėjimas: “Jėgai ir prievartai atsispyrėme, o laisvės iššūkiui, atrodo, buvome ir esame nepasiruošę”. Deja, bet tai tiesa. Mūsų laukia dar daug darbo, kad pakeistume situaciją. O kiek to darbo liko tiksliau – parodys artėjantys rinkimai…

 17. Rimgaudas:

  >>Senis
  Valstybė kuriama kiekvieną dieną, kiekvieną mėnesį, kiekvienus metus, kiekvieną šimtmetį, t. y. visą ląiką. Artėjantys rinkimai – tik pakeliui. Mūsiškiams su J. Vaiškūnu – sėkmės!

 18. Valstybingumas ir lietuvybė gaus baisų smūgį spalį...:

  NS aktyvistas ,dažnai remiantis ne blaivų protą ir principus, bet tuo metu ant balno esančių autoritetų nuomonę, gerb. V Budnikas nemažai prisidėjo, kad prieš ,,lovio partijų’’ stiprias kariaunas spalio 11 d.nebūtų vieningos ONS oponentų koalicijos. Bet ,kalbant be politkorektiškumo, daugiausiai prie NS politinės savižudybės ir galimos koalicijos sužlugdymo prisidėjo NS pirmininkas, prof. V.R.
  Manau, jo atsistatydinimas bus per švelnus atpildas už nuo žemės atitrūkusią , subjektyvistinę ir vilkimosi įvykių uodegoje politiką.Tokios politikos pasekmes, manau, jau junta net pasekėjai partijos taryboje, liepą balsavę prieš koaliciją. Ji baigsis spalį politine naujokų galo pradžia…. Per švelnus todėl, kad taip ženkliai prisidėta peržengiant Nesugrįžtamumo tašką ( NT) valstybingumo irimo ( ir liberalglobalistų įsigalėjimo) kelyje.
  Pirm. pavad. V. Sinica, sprendžiant pagal jo teksto kontekstą ,nujaučia visišką NS pralaimėjimą spalio 11 d. Bet, sekdamas anūko partijos šulų nesavikritiškumo tradicijomis, visą kaltę, už savo kompanijos nuspėjamą krachą spalį, suverčia tik ONS nesąžiningiems mechanizmams….Jie , be abejo, STIPRIAI ir efektingai STŪMĖ mažiukus BEDUGNĖS link.
  Beje, stebiuosi, kad jis tekste taip ir nepriaugo iki profesoriaus tiesumo naudojant ONS apibrėžimą, o ne politkorektišką ,,fasadinės demokratijos’’ (FD) terminą. Paskutiniąją – literatūriškai aptakią formuluotę (arba ,,valdoma demokratija’‘) gal dar buvo racionalu naudoti senais senais ir atsargiais NVO ,,Kito pasirinkimo’’ laikais…Bet dabar , po V. R. solidaus analitinio veikalo ,,Opozicija Lietuvoje’’ idėjų paplitimo ir , ypač esant rinkimų finišo tiesiojoje, kalbėti rinkėjams mandagia polikorektiška kalba yra, manyčiau, prastas tonas jaunam ,režimui nuosekliai oponuojančios partijos, politikui. Kam , ypač daugiausiai savų lankomame tiesos.lt burbuliuke, kalbėti ne tiesiai ir atvirai? Ko vertas gydytojas, diagnozuojantis plaučių uždegimą (FD) vietoje plaučių vėžio (ONS) ir atitinkamai skiriantis gydymą?
  Pasirašę šviesuomenės bei piiečių būrio Raginimus telktis į bendrą rink. koaliciją tikėjosi prablaivinti Sąjūdžio vienybės ir telkimosi principo atsakiusį profesorių bei NS aktyvą, bet nuo savo teisumo ir ideologinės didybės apsvaigę NS vedliai kietakaktiškai nuvedė pavienį bendraminčių būrelį į spalio rinkimines mažiukų skerdynes ..lovio’’ partijų ir ONS tvirtovės naudai…
  Kartoju- profesorius dar balandžio mėnesį ,,Respublikoje’’ iš savo subjektyvistinės ..lempos’’ teigė, kad mažiukai,, dar nepribrendę vienijimuisi’’ ir šią savo dogmą sėkmingai indokrinavo partijos aktyvo daugumai. O juk pribrendimo poreikį kuždėjo tiek adekvatus protas, tiek Sajūdžio ,ar kitų, sėkmingai pasipriešinusių okupacijoms ar sistemoms, organizacijų ar judėjimų patirtis, tiek nuotaikos politinės tautos likučių tarpe. Bet profesorius girdėjo tik savo vidinį stiprų balsą, skatinusį nesidėti rinkimuose ,,vardan tos- Lietuvos’’ su ,,nesąjungininkais’’ ir panašiais nedorėliais. Balsą ,raginusį nesitepti koaliciniu bendradarbiavimu su antrarūšiais ONS oponentais ir geriau mirti rinkimuose skaisčiais ir tyrais…
  Šias tyrumo, nesiskaitymo su negailestinga politine tikrove padarinius, gerb. Romualdai, visi puikiai žinome jau dabar..Klaidingos NS vadovybės politikos išdava- laukianti liūdna- nulinė aritmetika spalio 11 d. tik apipavidalins ją juodu kaspinu…
  Adekvataus proto asmenims dabar , ko gero, lieka tik viena išeitis – pasirinkti ,turint tik mažytę trapią stebuklo viltį, klampiame žiauriame ONS ,,liūne’’ ir ,net žinant, kad NT fatališkai jau peržengtas, aikštingą, besiblaškantį, bet dar gyvybingą CP ,,širmį’‘. O juk galėjo NS ,,bėris’’ tapti ONS oponentų ,,kinkinio’’ patikimiausiu, aiškų ir tvirtą idėjinį stuburą turinčiu ,,žirgu’‘…Galėjo, o tapo pripučiamu guminiu kamikazde, pavieniui nesukėlusiu jokių problemų ONS architektams, užsakovams ir kumečiams…
  Gerb. Budnikui primenu, kad laiškais nagrinėti gyvų numirėlių – ,,lovio’’ partijų, ONS atraminių kolonų, svyrinėjimus, stumdynes ir rietynes ,besibrukant dosnaus ..lovio’’ kryptimi kryptimi , yra bepramiška. Vykdydamas politinės tautos likučių vilčių žlugimo nagrinėtojo- ,,baltojo metraštininko’’ – savanorišką misiją, rašau gyviems. Mažiukams iš susiskaldžiusios , bet dar gyvos (gerais kilniais norais) ONS oponentų stovyklos.O juodieji metraštininkai tegu rašo ONS suzombintiems lietuviakalbiams ir aprašinėja rinkimines orgijas ,,lovio’’ partijų’’ lageriuose…

  • Pajūrietis:

   Yra ten perbėgelių, yra ten religinio fundamentalizmo, nėra ten Rusijos imperinės politikos kritikos, nėra ten valdančiųjų partijos kritikos, neturi jie jokios ateities su labai neaiškia politine linija, kurią, tarp kitko, lengvai galima atrasti, atidžiai paskaičius nuobodžiausius monologus, sukeliančius euforiją tam tikriems tipažams.

 19. mociute:

  labai sauniai apie vardu vaikams suteikima (“uzdejima” pagal K.p.) yra pasakes Juozas Grusas savo pjeseje “Gintarine vila” kur A+A L.Zelciaus lupomis issakoma: “….vaiku vardai atspindi tevu prota….”

  • Mociutei pagarba!:

   Mociutei pagarba… kaip prasmingai pasakyta….aciu!
   Turiu tokia svajone:
   kaip butu nuostabu jei lietuvos pilieciai savanoriskai pradetu
   sulenkintas pavardes keisti i grynas-svarias lietuviskas…
   tik svajone….

   • Pajūrietis:

    Taip. Ir kad lietuvių kalbos mokytojai būtų gimtosios ir valstybinės kalbos puoselėtojai ir gynėjai. Neteko sutikti nė vieno lietuvių kalbos mokytojo (-jos) straipsnio, kuriame būtų pasakyta, kad gana stryt fūd, renoveišn, innoveišn, butikų ir šimtų kitų tokių kvailybių – tyčiojimosi iš lietuvių kalbos. Apie visokias kalbos komisijas ir inspekcija nėra ko ir kalbėti, nes […]. Tyli ir taip vadinama kūrybinė inteligentija. O gal tokios jau net ir nėra? Tik pavadinimas verslui? Patys aukščiausi nuo pačio ryto kartoja popjuleišn, popjuleišn, gyventojų, pasirodo, Lietuvoje neliko. O, varge, koks jų lygis, koks jų išsilavinimas…

    • vasionis:

     Galingą giesmę lietuvių kalbai pradėjo Jonas Vaiškūnas. Juk Lietuvių kalba tikrai verta didžiausios pagarbos kaip visų indoeuropiečių istorijos saugotoja. Lietuviai, mums patikėtas toks lobis, o jūs anglų kalbos žargonybes popjuleišinat.
     Tai tūkstantmečių atmintis, kurią saugoti mums žmonija patikėjo. Mes už japonus neprastesni – juk tapome nugalėtojais net dviejų šimtmečių kare su kryžiuočių Europa ir totoriškai mongoliška Azija.

   • mociute:

    Grazi jusu svajone…….
    Bet juk dar neperseniausiai apie Lietuvos Nepriklausomybes atkurima irgi net svajoti garsiai nedrysome – ir ka???
    Asmeniskai pazystu 2 tikrus brolius kuriu pavardes skirtingos: vienas su priesaga -kys o kitas , veliau gimes, jau -kevicius….
    O jeigu butu leidziama zmonems tikslu suzinoti savo tikraja kilme – laisvai “palaipioti” po savo geneologijos medzius, paaisketu kad is tu 38 000 000 lenku daugiau nei trecdalis yra prievarta nutautinti Lietuviai…..
    Mano abeji seneliai ir tevai Suvalku krasto Lietuviai 1941 pradzioje pagal Stalino-Hitlerio suokalbi buvo prievarta deportuoti i Stalino okupuota Lietuva o suauge 6 tevo seserys pasiliko tuometinese Hitlerio valdose, todel vien is savo gimines is tevo puses suskaiciavau per 50 naujai “iskeptu”, atseit,lenku nors istekeje buvo uz lietuviu o viena uz vokiecio taciau palikuonys absoliuciai visi paversti lenkais kadangi kitos galimybes jiems nebuvo suteikta…..

    • Kęstutis:

     “https://www.bernardinai.lt/2016-02-24-ch-schiller-apie-puses-milijono-vokietijos-gyventoju-pavardes-yra-lietuviu-kilmes/” – tikriausiai tų vokiečių su lietuviškos kilmės pavardėmis gerokai daugiau…

     • mociute:

      budama Lietuvoje labai megstu ziureti informatyvias ir idomias vokieciu TV laidas ir ne tik kurybinese ju grupese smezuoja tikrai daug lietuvisku ir net neiskraipytu pavardziu, kaip Naujokas, Tarutis Valaitis &t.t., jau nekalbant kad pacio Berlyno meras buvo Vovereitis…
      Idomu,kad lietuvaite ypatingai jau puse amziaus populiaria dainininke Lena Valaitis zino visa Europa o Lietuvoje ji iki siolei tabu?
      Beje, kaip ir daugybe kitu visame pasulyje puikiai zinomu Lietuviu nors jie patys visuomet ir visur pabrezdavo esantys Lietuviai!
      O juk 1981 Dubline vykusiame Eurovizijos konkurse kur Lenai iki 1 vietos pritruko tik 3 balsu, buvo paminetas ir Lietuvos vardas – pristatant tuometinei Vakaru Vokietijai atstovavusia Lena Valaitis jos prasymu buvo pamineta kad ji yra Vokietijos Lietuve (Germany Lithuanian)
      p.s 1981 Eurovizijos irasa galima susirasti YouTube pagalba.

      • Žemyna:

       Puikią mintį iškėlėte –
       Gal verta Vikipedijoje užvesti tokį skyrelį – pradžioje bent tik pasaulyje žinomų išeivių pavardžių sąrašą, nurodant, kokioje srityje veikia/veikė (operos solistas, mokslininkas). Paraginti ir kitų šalių išeivius prisijungti, o kas gali – ne tik pavardę, bet ir kitų duomenų pateikti? Jei tik to asmens dar nėra Lietuvių enciklopedijoje, tai bent pradžią padarytumėte, bent jo pavardę įrašytumėte, o vėliau gal atsirastų, kas apie jį daugiau žino. .

 20. Adeimantas:

  Suprantu,
  Mano proteviu istorija panasi…
  Bet mes vistiek isgyvenom…
  Taigi siulau lietuviams:
  Jei zmonos nepriestarauja,
  Daugikintes Kaip Triusiai,
  Atgaivinkit Lietuviskas Pavardes
  Ir Vardus
  Nelaukit ismaldos is valdzios,
  Kurkit savo gerove Kaip ismanote,
  nes siandien turite Laisve…
  Tausokit savo kalba,
  Gerbkite protevius,nes
  Jie yra gyvi ir alsuoja jusu kunuose,
  Ir bus gyvi jusu vaiku kunuose
  Nes jie niekad jusu neapleido
  Ir yra dalis siandieninio gyvenimo,
  Mes esam tik tesinys musu garbingos
  Praeities…
  Kai Tauta tai supras jos dvasia atgims
  Ateities Gyvatai…

  • Galimybė ...Žemėje, daugintis, yra tikra:

   Tikrai paskata įdomi, svari;
   nors ne tiek svarbi, bet priklausoma: nuo maisto kokybės. Žodžiu, žodžiais sutvirtint valstybinę santvarką, asmeninių ūkių atsargas, ir – d a u g i n t i s nepamiršt. Kad neišmirt.
   Tada ir dvasios palaikymas, sava malda, dievų globa. Mūsų Dievų.

  • Žemyna:

   Mūsų gatvėje gyvenusi šeima po savęs 18 vaikų paliko!
   Nežinau, ar jų kas nors dar gyvas, nes vyresni už mane buvo. Kažin, ar jie pasekė tėvelių pavyzdžiu?

 21. Vidinis Balsas:

  Mano vadrdas visiškai lietuviškas. Kažkada bandžiau trumpinti, prastinti,kad svetimiems būtų lengviau. Ne, ne, sako, pilnas labai gerai. Jiems patinka savitumas. Juk visos Euroos pirminė kalba, kažkada buvo Lietuvių. Jaučią savastį.

 22. mociute:

  budama Lietuvoje labai megstu ziureti informatyvias ir idomias vokieciu TV laidas ir ne tik kurybinese ju grupese smezuoja tikrai daug lietuvisku ir net neiskraipytu pavardziu, kaip Naujokas, Tarutis Valaitis &t.t., jau nekalbant kad pacio Berlyno meras buvo Vovereitis…
  Idomu,kad lietuvaite ypatingai jau puse amziaus populiaria dainininke Lena Valaitis zino visa Europa o Lietuvoje ji iki siolei tabu?
  Beje, kaip ir daugybe kitu visame pasulyje puikiai zinomu Lietuviu nors jie patys visuomet ir visur pabrezdavo esantys Lietuviai!
  O juk 1981 Dubline vykusiame Eurovizijos konkurse kur Lenai iki 1 vietos pritruko tik 3 balsu, buvo paminetas ir Lietuvos vardas – pristatant tuometinei Vakaru Vokietijai atstovavusia Lena Valaitis jos prasymu buvo pamineta kad ji yra Vokietijos Lietuve (Germany Lithuanian)
  p.s 1981 Eurovizijos irasa galima susirasti YouTube pagalba.

 23. Jie nusprendė rimčiau saugoti? -:

  Kaip supratau,
  RYTOJ šveicarai balsuos dėl išėjimo iš Šengeno erdvės.
  Jau sotūs?

 24. Šiaip:

  Viskas tiesa, negali ginčytis… bet labai vienpusiška. Juk niekas nesiginčija, kad augalas klestėtų, jis turi būti laistomas, bet labai didelio išmanymo irgi nereikia, kad supratumei, jog perlaistytas augalas supūva. Taip ir su tuo saugojimu: kaip jūs atskiriate, nuo kurio saugojimo kalba vęša, o nuo kurio pūva? Man įspūdis susidaro, kad jūsų saugojimas dažnai puvėkais neša, o kadangi dauguma lietuvių gana išmintingi, jūsų idėjos jų sielų nepaliečia. Bet bjauriausia tai, kad jūs (turiu galvoje ne asmeniškai, o jūsų bendraminčius) tuos, kurie būtent šį klausimą kelia (kur saugojimas, o kur žala), puolate bjauriau nei akivaizdžius lietuvybės priešus. Deja… todėl ir visas jūsų tekstas apskritai nieko vertas, o pastangos, kad ir kokios skaidrios bei geranoriškos, vis dėlto yra bergždžios ir atstumiančios.

  • Bartas:

   Manau, Tamsta , reiktų parašyti “vertą” dėmesio straipsnį. Iš tokio trumpo minčių išdėstymo sunku suprasti .

  • Pajūrietis:

   Klausimas, skirtas ŠIAIP: kas gi čia „perlaistyta“, jei ant kiekvieno kampo angliški užrašai, jei LRT radijo vedėjų kalba knibžda svetimybėmis, o anonsų (kas tai?) metu skamba beveik tik angliškos dainelės (kniaukimas, nes ką ten gali suprasti)? Jei tamstos nė kiek nejaudina stryt fūd milžiniškomis raidėmis ir gatvės maistas mažytėmis pačioje apačioje, tai okei, gud lak.

 25. Žemyna:

  Akad. Romualdas Grigas
  ,,Unikali kūrinija, kurią reikia pamatyti”
  – respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/unikali_kurinija_kuria_reikia_pamatyti/

 26. vasionis:

  Kodėl edukacija, o ne švietimas ar mokymas bei ugdymas? Kodėl komunikacija, o ne bendravimas, santykiai ir ryšiai? Kodėl motyvacija, o ne paskatinimas? ir t.t. Atsirado vėl nauja “polonizatorystės” banga, kai vėl nugirdę užsienietiškai bile kitoniškai skambantį žodį vėl vartome ir laužome liežuvį. Mes jau XVIII amžiuje išgyvenome kalbos svetimybės “pagražinimus”. Atsimenat? – “Broma atverta ing viečnastį”, kur tikrai lietuviškas beliko tik “ing”, o “atverta” išliko vien todėl, kad sutapo su lenkišku “otvarta”. Ar bandėte skaityti 1863 metų sukilėlių atsišaukimus atseit lietuviškus? Kokių makaronybių ten prikrauta.
  Dabar ir vėl griebiame bet kokį atseit “tarptautinį” žodį ir kišame, kad tik keistume gyvą lietuvišką. Pradėkime gėdinti šiukšlininkus ir atlietuvinėti niekuo nekaltus mūsų gyvakalbės žodžius.

  • mociute:

   tikriausiai todel kad anglu kalboje yra toks zodis educate – lavinti, mokyti ir is jo isvestinis education (issi)lavinimas, mokymas ar educational – mokomasis,,mokymo…..ir t.t.t.t.t…….
   Netgi gimininga vokieciu kalba turi savo lernen ir visas is jo istekancias formas o stai seniausiai Europoje – lietuviu kalbai turinciai ypatingai turtinga zodyna kazkam labai knieti prikaisioti tokiu vogtu “perlu”……
   Kazkada Lietuvoje budavo Mokytoju seminarijos o ne “edukaciniai” universitetai bet mokytojus ruose kur kas kokybiskesnius….
   Kad paslepti broka vien iskabas pakeisti nepakanka….

  • Pajūrietis:

   Tik švietimas, mokymas, ugdymas ir pan., o ne edukacinis koučerių samitas renovuotų inovatyvių hospisų klasteryje.

   • vasionis:

    Šaunuolis Pajūrieti. Šį sakinį reikėtų atspausdinti ir priklijuoti prie gėdos stulpo, kad žmonės praeidami krūpteltų ir susigėstų. Tokia gali būti mūsų ateitis, jeigu toliau kvailiosime.
    Beje, mūsų vaikai iš savo motinų gauna didelę dovaną – lietuvių kalbą, kurios dėka išsiugdo lankstesnį mąstymą, taigi nuo mažumės jie moka žaisti kaip “šachmatininkai”, kiti dėl savo kalbų skurdumo tik “šaškininkai”.
    O didžiausia dovana savo vaikui būtų lietuviškas vardas, kurį gimimo dieną jis “atsinešė”. Tokiu būdu jis gautų savo tikrąjį kodą, iš kurio žinotų, ką jis gali, kam gabus dėl tądien veikusių galių ar energetinių srautų, o kas jam nedera. Tautiniai vardai – tai dar vienas senųjų žynių nuostabus palikimas ir pagalba.

 27. mykolas:

  Perskaičiau, ką parašė autorius Jonas, perskaičiau atsiliepimus ir didis džiaugsmas mane apėmė.Kad nei vienas iš Jūsų neužsiminė, kad jau laikas lenkiškai melstis pradėti mokytis…

 28. Indų išminčius MAHATMA GANDIS ANTANUI POŠKAI yra pasakęs : LIETUVIŲ KALBA SENESNĖ UŽ SANSKRITĄ!!! Anot šaltinių, Indų aukščiausiam dievui BRAHMAI per 96 000 metų ! TAD LIETUVIŲ KALBAI JAU PER 100 000 metų!
  Ir tai nieko nuostabaus?! Juk LIETUVIŲ KALBOS DĖKA YRA ĮMINTAS SENIAUSIAS ŽEMĖJE ŠALTINIS ” ŠUMERŲ KARALIŲ SĄRAŠAS” KURIAM JAU 450 000 metų!!!
  :

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: