N. Venckienė. Aš turiu teisę dalyvauti rinkimuose (23)

Neringa Venckienė | J. Valiušaičio nuotr.

Neringa Venckienė | J. Valiušaičio nuotr.

Prieš keletą dienų „Drąsos kelias“ politinei partijai pristačius Vyriausiajai rinkimų komisijai kandidatų į Seimą sąrašą, kuriame pirmuoju numeriu įrašyta Neringa Venckienė, VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė viešai pareiškė, kad Vyriausioji rinkimų komisija tokio kandidato turėtų neregistruoti.

 Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė, kalbėdama apie mane, viešai pareiškė: „Pateiks pareiškinius dokumentus. Mes patikrinsime, kad neatitinka reikalavimų, ir neregistruosime kandidate. Kai skelbsime kandidatų sąrašus 30 dienų iki rinkimų, jeigu bus kandidatų, neatitinkančių įstatymų reikalavimų, tai jie nebus registruojami kandidatais į rinkimus. Asmenys, apkaltos proceso būdu pašalinti iš Lietuvos Respublikos Seimo narių, pagal dabartinį reglamentavimą ir Konstitucinio teismo paskutinį nutarimą prezidento Rolando Pakso byloje, negalėtų tapti Seimo nariais. Ir nors Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas atitinkamas priimtas, tačiau teisinis reglamentas nebuvo pakeistas“.

VRK pirmininkė Laura Matijošaitytė | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

VRK pirmininkė Laura Matijošaitytė | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

L. Matjošaitytė jau gavusi nurodymą dėl mano registravimo? Jau žino ką daryti? O gal VRK pirmininkė nėra susipažinusi su teisiniu reglamentavimu ir nežino galiojančių teisės aktų?

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnis numato tik tokias sąlygas, dėl kurių asmuo negali būti renkamas Seimo nariu:

 • nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį,
 • teismo pripažintas neveiksniu arba nepakaltinamu,
 • susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei,
 • rinkimų dieną yra jaunesnis kaip 25 metų,
 • nuolat negyvena Lietuvoje,
 • teisėjas, kol eina šias pareigas,
 • rinkimų dieną atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą,
 • likus 65 dienoms iki rinkimų neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys,
 • statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinių partijų veikloje.

Sąrašas yra baigtinis. Jokių kitų apribojimų nei Konstitucijoje, nei įstatymuose nėra, dėl kurių asmuo negali būti renkamas Seimo nariu.

VRK yra saistoma Konstitucijos, bet ne Konstitucijai ir Europos Žmogaus Teisių Teismui prieštaraujančių Konstitucinio Teismo nutarimų. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 6 d. sprendimas byloje Paksas prieš Lietuvą, kuriame buvo konstatuota, kad teisinis reguliavimas, draudžiantis R. Paksui būti renkamam į Seimą, Konvencijos Protokolo Nr. 1 3 straipsnio požiūriu yra neproporcingas, taikytinas ir mano atžvilgiu.

VRK pirmininkė L. Matjošaitytė jau seniai turėtų žinoti, kad jokio naujo teisinio reglamentavimo nereikia pakeisti, nes nei Konstitucija, nei Seimo rinkimų įstatymas neturi būti pakeisti, nes šie teisiniai norminiai aktai nedraudžia po apkaltos dalyvauti rinkimuose, o tai atitinka Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 6 d. sprendimo byloje Paksas prieš Lietuvą nurodymus Lietuvai.

Akivaizdu, kad apkaltos proceso pasekmė – Seimo nario mandato panaikinimas ir buvo man taikytas baudimas už Seimo posėdžių nelankymą, kai aš išvykau į Jungtines Amerikos Valstijas dėl neteisėto mano baudžiamojo persekiojimo. Vėlesni įvykiai tai patvirtino. JAV nedavė sutikimo mane persekioti dėl 35 nusikalstamų veikų. Video įrašas, darytas 2012 m. gegužės 17 d. Klonio gatvės namo viduje, kuris buvo nuslėptas nuo Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV, patvirtina, kad ne aš dariau nusikaltimus, bet teismo sprendimą vykdžiusieji.

Konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja tai, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti. Netgi baudžiamojoje teisėje galioja dvigubo baudimo draudimo principas.

Niekas neturi teisės antrą kartą mane bausti ir neleisti dalyvauti rinkimuose. Draudimas dalyvauti rinkimuose, neregistravimas kandidatu į rinkimus yra nusikalstama veika – piktnaudžiavimas tarnyba, už kurią numatyta baudžiamoji atsakomybė.

VRK atsisakymas registruoti mane kandidate į rinkimus pasieks ne tik Lietuvos teismus, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismą, kitas tarptautines organizacijas. Ne Egidijaus Kūrio ir kitų panašių veikėjų skleistos konstitucinės dvasios, bet Konstitucijos, Seimo rinkimų įstatymo laikymasis ir EŽTT sprendimo vykdymas turi būti pagrindai Vyriausiajai rinkimų komisijai registruoti kandidatą.

Rinkėjai, bet ne KT, Seimas, Vyriausybė, VRK ar kiti biurokratai turi teisę spręsti dėl rinkėjų atstovo – Seimo nario išrinkimo. Jeigu Tautos žmonės pasitiki manimi, nežiūrint apkaltos, baudžiamojo persekiojimo, ekstradicijos, šmeižto spaudoje, mane išrinks. Jei nepasitiki – neišrinks. Taigi Vyriausioji rinkimų komisija, teismai privalo laikytis Konstitucijos, įstatymų, Europos Sąjungos, kurios dalimi Lietuva yra, teismo Strasbūre sprendimo, kad asmuo, kuriam buvo taikyta apkalta, vėl turi teisę dalyvauti rinkimuose.

Pabrėžiu, kad kokį sprendimą bepriimtų VRK: registruos mane ar ne, aš dėsiu visas pastangas, kad su „Drąsos kelias“ politine partija į Seimą patektų padorūs, sąžiningi, teisingi asmenys, siekiantys valstybėje reformų.

Mano suburta komanda pasiryžusi kurti visavertę, teisingumo ir valdžios tarnystės žmonėms principais grindžiamą valstybę.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

23 komentarai

 1. Romas:

  Esmingiausias paskutinis sakinys. Žodžiais “…valdžios tarnystės žmonėms principas…” – nurodoma didžiausia spraga mūsų valstybės pamatuose. Šis konstitucijos pamatinis principas, kad vienintelis suverenas (šeimininkas) yra Tauta (visi piliečiai) – pažeistas.
  “Tarnai” pamiršo kam tarnauja… Amnezija, tai valdžios žmonių profesinė liga. Ji turi objektyvią priežastį – piliečiai jiems neprimena… Nes turi tik vieną dieną kas keturi metai, kada gali tai padaryti.

  “Atstovaujama demokratija”, tai apgaulė. Šeimininko poveikis savo tarnams turi būti nuolatinis, kasdienis. Be šeimininko teisės prasikaltusi, blogai dirbantį tarną atleisti, nieko nebus.

  “Atstovaujama demokratija”, tai atitikmuo to, ką apie demokratiją ( dar jos aušroje) pasakė garsusis Aristotelis – ” kai hienos valdo asilus”.
  Bet jis paminėjo ir antrąjį demokratijos variantą – “pilietiją”…

 2. Raminta:

  Ponia daugiau nei metus laiko be pateisinamos priežasties nelankė Seimo posėdžių, grubiai pažeidė Konstituciją, sulaužė duotą priesaiką tautai ir vėl lyg niekur nieko, pasinaudodama žmonių jautrumu ir patiklumu, nori išsikovoti Seimo nario mandatą. Taip siekiama įgyti teisinės neliečiamybės statusą ir išvengti baudžiamosios atsakomybės.

 3. Romas:

  ” …be pateisinamos priežasties…” – Raminta
  Ar savo gyvybės gelbėjimas nepakankama priežastis, ponia Raminta?

  • Diedas:

   Pateisinama priežastis jei turi raštelį iš daktaro. “Biletenį”
   Prie ruskio viena diena ” antbiletenio” 3 rublius kainavo.
   Kiek kainuoja dabar nežinau.
   Bet nusipirkt metams kainuotų nepigiai.

  • Raminta:

   Ponas Romai, grėsmė, jei tokia buvo, tai ji ir liko. Nes niekas juk nepasikeitė, ar ne taip? Vien dėl ponios Venckienės ramybės, leiskime jai ramiai gyventi, nes klažkas ją nori išstumti į Seimą ir sujaukti ir taip jau sujauktą būtį.

   • Romas:

    Mūsų “sujauktos būties” palikti ramybėje negalima, ją reikia sutvarkyti. Tam Neringa Venckienė ir eina į Seimą. Nes ji, kaip niekas kitas iš mūsų, patyrė šio “sujauktumo” kainą.

    • Raminta:

     Neužmirškim, kad Venckienė jau buvo Seime ir turėjo galimybę, bet ja nepasinaudojo. Pripažinkime – ji nėra kovotoja. Taip kaip nėra kovotoja Sviatlana Cichanouskaja. Jei savo interesus – baimes dėl gyvybės, šeimos saugumo, materialinės gerovės ir tt, – iškeli aukščiau tautos ir nepateisini lūkesčių, tai nėra reikalo imti kardo, jei nesiruoši juo pasinaudoti. Pabėgimas iš mūšio lauko – gėdinga išdavystė. Dabar stebime vekšlenančią Cichanouskają – vaikai svarbiausia, žmonės neikit, nedarykit… Tas pats ir su Venckiene. Jei taip būtų pasielgę Lietuvos laisvės gynėjai, dar ir šiandien būtumėm TSRS sudėtyje.

     • Romas:

      Ar būtų naudingiau, jeigu ji būtų papildžiusi lavonų sąrašą? Ar būtų pradingusi, kaip dukterėčia Deimantė? Dėka jos laikino pasitraukimo, prieš visą pasauli apsijuokė mūsų “šaunioji” teisėsauga dėl visos puokštės pramanytų kaltinimų.

      Dėka to, kad ji vis dar gyva ir nepasiduoda, vis daugiau žmonių turi progos įsitikinti, iki kokio laipsnio gali degraduoti Sistema, kurioje visa valdžia tik “viršuje” ir nekontroliuojama Tautos (piliečių).

      • Raminta:

       O kas nuo to laiko pasikeitė? Ar sumažėjo grėsmė? Tikrai ne.
       Tai gal nestumkim jos į tą pačią ugnį, nors kažkam tai ir būtų naudinga…

       • Romas:

        Taip ši “grėsmė” ar “ugnis” nesumažėjo. ir jos pavojingos ne tik Neringai, o visiems.
        Kas darytusi Lietuvos keliuose, jei nebūtų kelių policijos? Jeigu nieks nebaustų už greičio viršijimą, už vairavimą išgėrus?
        Komentarų nereikia…
        Tokią (nebaudžiamumo) situaciją turi teisėjai, prokurorai, kiti valdžios ponai. Tai vienos krypties ‘eismas”. Tai valdžios vertikalė, kuri padalinusi visuomenę į visagalius valdovus ir beteisius, statistinius piliečius. Tai tokia “demokratija”, kurią Aristotelis apibūdino žodžiais: “hienos valdo asilus”
        Ar gali “židėti vienybė” tarp hienų ir asilų?

       • mociute:

        o pasikeite tikrai labai daug – po istorinio 2012 spalio 18 Britanijos parlamento priimto istatymo kai buvo suteikta apsauga visoms nuo pedopfilu nukentejusioms ir liudyti sutikusioms aukoms, ne vien Britanijoje kalejimu putra srebiai daugybe iskrypeliu tarp kuriu daug pasaulinio masto izymybiu&ect o kai kurie is ju jau ir kojas pakrate…..
        Pakelta ir ivardinta net anksciau mirusiu iskrypeliu pavardes tarp kuriu nemazai ne vien teiseju bet ir kitokiu valdzios atstovu…… konfiskuotas visas ju turtas o lesos uz ji nuejo nukentejusiu nuo pedopfilu kompensacijoms kurioms britu vyriausybe skyre ir jau ismokejo arti milijardo £……
        Deja deja, Lietuvoje net informacija apie sekmingas pedopfilu “medziokles civilizuotose valstybese yra tabu.
        Kodel???

     • mociute:

      apie koki dar “musio lauka” galima sapalioti kuomet iskrypeliams nepatogus asmenys buvo ypatingai ziauriai nuzudyti – tiesiog fiziskai sunaikinti?!
      N.Venckiene prardo beveik viska taciau kovoti nesustoja ne del savo o del KITU mergaiciu ir berniuku teisiu buti apsaugotiems nuo , pasak britu ex-premjero D.Cameron’o, “….paciu slyksciausiu pasaulio plesrunu – pedopfilu kurie naikina pasaulio ateiti – vaikus….”
      Nieko sau “musio laukas” kai vienoje puseje 240 iki dantu ginkluotu gerai imitusiu policininku ir visas ypac itakingas pedopfilu klanas o kitoje viena smulkute moteris – sazininga teiseja ir jos iskrypeliu isniekinta dukterecia, seni tevai ir sazines neprarade kaimynai, gimines bei vienas kunigas…..
      Atsikvoesikt, Raminta, ir susimastykit – ka gi ginate?
      p.s Svetlana Cihonouskaja JAU padare tai ka nesugebejo padaryti tuntai sveikatingu vyru….. uztai SLOVE jai ir jos bendraztygiams bei visai musu broliu Gudu tautai!

 4. VRK vadovauti:

  galima ir
  – neišmanant įstatymų,
  arba
  – jais manipuliuojant?

  O taip vadovaujamos VRK skelbiamais rinkimų rezultatais pasitikėti galima?

 5. homo:

  su savo vieno įvykio partija DK ponia Venckienė išsklaidys ir taip menkus antisisteminių partijų balsus ir niekas nepateks į seimą… vienytis su kt. panašiom partijom – per sudėtinga… egomisija bus nulinė…

  • Romas:

   Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie Nacionalinį Susivienijimą. Toks gražus ir prasmingas pavadinimas, bet susivienyti taip ir nepavyko. Kodėl?

   “Mes atstovaujame akademinę visuomenę…”
   O, kaip gi kita (didžioji) visuomenės dalis? Jie ( N.Puteikis, kiti ) – jau “populistai”, “marginalai” ar “patvoriniai” – suprask ne mūsų lygis…
   Va taip ir užgimsta naujasis “drakonas” dar net nenugaišus senajam.

   • Kęstutis:

    …tikslus NS apibūdinimas… Jei judėjimas dėl bendro tikslo nesugeba atsisakyti bent dalelytės savo puikybės (ego), tai į ką tokie pavirs gavę valdžią? Kalbos ir darbai turi sutapti… Aišku, kad jie geriau nei liberastija, bet tas negebėjimas telkti, o tik skaldyti atsisuks prieš juos pačius ir visas likusias tautiškai, ne nacionalistiškai kaip jie pasivadino, nusiteikusias jėgas…

 6. albertas:

  Matome akivaizdžiai, kaip elgiasi abu Lukašenkos, BLTR su laimėjusia rinkimus Svetlana ir lietuviškasis su Neringa. Kai nebegali kiekvieną minutę naudotis smogikais, padeda parankiniai melu, ką skaitome dabar kai kuriuose komentaruose.

 7. Naudinga rengiantis rinkimams:

  Apklausa: pusė šalies gyventojų demokratija šalyje nepatenkinti
  – delfi.lt/news/daily/lithuania/apklausa-puse-salies-gyventoju-demokratija-salyje-nepatenkinti.d?id=85020913

  Lietuvos įtakingiausieji 2020: visuomenininkai kalba apie koronaviruso pakeistą pasaulį
  – delfi.lt/apps/itakingiausieji2020/visuomenininkai/
  (peržiūrėkite visus, ne tik 3 pirmuosius)

  Lietuvos įtakingiausieji 2020
  – h ttps://www.delfi.lt/apps/itakingiausieji2020/

 8. Žemyna:

  ,,Partijynas. Ką rinksime?”
  – kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/partijynas-ka-rinksime-981446
  (Deja, Autorė nenusikratė ,,feikinio” (kilmininkas nuo feikinys) apie Pietryčių Lietuvos tautines ,,mažumas”…)

 9. Žemyna:

  Kafkiškas A. Skučienės teismas
  – komentaras.lt/kafkiskas-a-skucienes-teismas/?lang=

  Neringa Venckienė. Kas darė spaudimą Laurai Matjošaitytei?
  – tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/neringa-venckiene.-kas-dare-spaudima-laurai-matjosaitytei

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: