Seimo sprendimą nesuteikti Romuvai valstybės pripažinimo pasmerkė ir tarptautinės organizacijos (12)

Žolinių apeigos | Alkas.lt, V. Daraškevičiaus nuotr.

Romuvos apeigos | Alkas.lt, V. Daraškevičiaus nuotr.

Senovės baltų religinės bendrijos Romuva vaidilos susirinkę į neeilinę Krivulę aptarė susidariusią padėtį po to, kai birželio 27 d. Seimas nutarė Romuvai nesuteikti valstybės pripažinimo. Nutarta dėl šio įvykio kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą.

„Seimo sprendimas nesuteikti valstybės pripažinimo, visus tam reikalingus įstatymo reikalavimus atitinkančiai ir visų atsakingų valstybės institucijų oficialius pritarimus gavusiai, Senovės baltų religinei bendruomenei Romuva buvo priimtas po stipraus Romos katalikų bažnyčios vadovybės spaudimo Seimo nariams ir yra niekaip juridiškai nepagrįstas. Šis Seimo sprendimas ne tik pažeidžia Lietuvos Konstituciją, bet prieštarauja ir svarbioms tarptautinėms sutartims. Seimo nariai, pasisakę prieš valstybinio pripažinimo suteikimą Romuvai, savo motyvus grindė ne teisės aktais ir Konstitucija, o vyraujančios Romos katalikų bažnyčios konfesinėmis tiesomis ir nuostatomis. Romuvos religinė bendrija imsis visų teisinių priemonių, kad būtų atstatytas teisingumas ir religinei bendrijai būtų suteiktos visos pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus priklausančio teisės“, – sakė  Romuvos vadovė Krivė Inija Trinkūnienė.

Birželio 30 d. į Vilnių susirinkę Romuvos bendruomenių vadovai – vaidilos buvo nusiteikę ryžtingai toliau kovoti už savo bendruomenės teises. Juos tam įkvėpė Lietuvos visuomenės ir tarptautinės bendruomenės palaikymas.

„Gavome labai daug palaikymo laiškų ir sulaukėme klausimų kaip tapti romuviais per vieną dieną tiek, kiek per pastaruosius penkerius metus“, – sakė I. Trinkūnienė.

Seimo sprendimas nepripažinti Romuvos sukėlė ir tarptautinės bendruomenės pasipiktinimą.  Europos etninių religijų kongreso (ECER) prezidentas Andrasas Korbanas-Arthenas (Andras Corban-Arthen) savo viešame pareiškime socialiniame tinkle Feisbuk  pasmerkė Seimo „neryžtingumą pripažinti Romuvą oficialia religija Lietuvoje“:

„Romuva išpildė visus reikalavimus tam, kad atitiktų tokį įvardijimą – tai sparčiai auganti religija, kurios nariai pagirtinai atstovauja savo tėvynę visame pasaulyje. Dar daugiau, Romuva yra vienas iš nedaugelio išlikusių Europos autochtonų religijų ir kultūrų pavyzdžių. Seimo sprendimas, paveiktas stipraus Romos katalikų bažnyčios spaudimo, reiškia ne tik didžiulį Lietuvos Konstitucijos pažeidimą, bet taip pat prieštarauja svarbioms tarptautinėms sutartims, tokioms kaip Europos sąjungos pamatinių teisių chartijai ir Jungtinių tautų visuotinių žmogaus teisių deklaracijai“, – laiške Romuva rašė ECER prezidentas A. Korbanas.

Pabrėždamas, kad religijos laisvė turėtų galioti visoms religijoms vienodai, A.Korbanas palaikymą Romuvai kelyje į pripažinimą išsakė tokiais žodžiais:  „…Stovėsim solidariai išvien su mūsų sesėmis ir broliais Lietuvoje tolesnėse jų pastangose kelti šį reikalą Europos žmogaus teisių teisme Strasbūre, Jungtinių tautų taryboje Ženevoje ir Jungtinių tautų autochtonų reikalų forume Niujorke. Mes kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie šių pastangų“.

Tarptautinio kultūros studijų centro (International Center of Cultural Studies – ICCS), vienijančio  keturiasdešimties pasaulio šalių kultūros tyrėjų filialus, prezidentas Šekaras Patelas (Shekhar Patel) palaikymo laiške Romuvai apgailestaudamas dėl minėto Seimo sprendimo parašė:

Mums kelia didžiulį susirūpinimą, kad, kiek mums žinoma, vietos katalikų bendruomenės hierarchai aktyviai veikė norėdami sutrukdyti Romuvai siekti oficialaus religijos statuso. Europa susipažinusi su ilgalaikėmis pasekmėmis, kai pastangos slopinti ar diskriminuoti su religiniais įsitikinimais susijusius dalykus sukelia didesnį visuomenės grupių fanatizmą ir galiausiai baigiasi dar didesne žala visuomenei. Įvairios suinteresuotos jėgos nesiliauja menkinti senosios kultūros ir religijos reikšmės. Seimas turėjo tikrai nepaprastą galimybę parodyti pagarbą savo tautos paveldui ir kultūrai. Deja, dabar Romuvos bendruomenėms tai reikš dar mažiausiai 10 metų kovos už savo išlikimą, kol Seime vėl bus galima imtis veiksmų. Kaip jaustųsi krikščionys, jei jų teisės į religinę praktiką būtų stabdomos dar dešimčiai metų.“

Tuo pačiu  ponas Š. Patelas ICCS vardu padėkojo Seimo nariams balsavusiems už tai, jog Romuvai būtų suteiktas valstybės pripažinimas ir išreiškė viltį, kad jie ir „toliau teiks paramą žengiančiai į priekį Romuvai“.

Romuvos vadovė I. Trinkūnienė  šių tarptautinių organizacijų palaikymą pavadino labai svariu ir įkvepiančiu tolesnei kovai už Romuvos teises:

„Esame labai dėkingi  tarptautinėms organizacijoms, kurios mus palaiko. Noriu pažymėti, kad Romuva yra atvira tarpreliginiam dialogui ir bendravimui. Romuvos iniciatyva 1998 m. buvo įkurtas Pasaulio etninių religijų kongresas, vienijantis  pasaulio ir Europos prigimtinio tikėjimo bendrijas. Tais pačiais metasi įvyko pirmoji prigimtinių religijų konferencija, subūrusi etninių religijų atstovus iš Europos, Azijos ir Amerikos. Tarpreliginis bendravimas įvairiomis formomis tęsiasi iki šiol. Svarbiu Romuvai metu išreikštas pasaulio prigimtinių religinių bendrijų palaikymas ir pagalba įkvepia mus nenuleisti rankų, bet toliau kovoti už savo teises, už teisę puoselėti ir stiprinti prigimtinį tikėjimą ir kultūrą“, – teigė Romuvos Krivė.

Primename, kad birželio 27 d. Seimas nepritarė, kad Senovės baltų religinei bendrijai Romuva būtų suteiktas valstybės pripažinimas. Už pasisakė 40, prieš – 31 , susilaikė – 15 Seimo narių.

Pripažinta valstybės religinė bendrija yra laikoma valstybės socialinio, dvasinio ir kultūrinio paveldo dalimi. Tokia bendrija turi teisę mokyti tikybą valstybinėse mokyklose, jei to pageidauja mokinių tėvai, valstybė pripažįsta jos sudarytas santuokas, padengia be darbo sutarčių bendruomenėse dirbančių dvasininkų socialinį draudimą, taiko žemės mokesčio lengvatą, LRT suteikia laiką transliuoti bendrijos apeigas.

Kategorijos: Etninė kultūra, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Religija, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .

12 komentarų

 1. Bartas:

  Katolikai su Grušu ir dagiais nesidžiaukite mažu laimėjimu. Galite jau dabar kristi ant kelių ir prašyti atleidimo už padaryta nuodėmę.
  Net neabejokit , kad ateis ta diena ir Ramuva bus Lietuvoje.

  • :

   Čia ne laimėjimas. Kuo labiau lietuvis ko nors negauna, tuo geriau. Kyla pasipriešinimas. Lietuviai laisvėje ir pripažinime gyventi (dar) nemoka. O kai atsiranda priešas, skriaudėjas ar engėjas, lietuvyje prabunda jo tūkstantmečius ugdyta slapto kovotojo dvasia.

 2. Alkas.lt:

  Bažnyčia pasipriešindama Romuvai parodė, kad ji niekuo nesiskiria nuo bolševikų. Jai tik melas , apgaulė, pataikavmas bet kokiai valdžiai ir pinigai. Tauta jai nerūpi.

  • Easy:

   Del to paties kazkada ir geri draugai Valancius su Daukantu susipyko. Visu garbinamas Valancius grumodavo Daukantui jog religija ir katalikiška sielovada turi buti aukščiau už tautinius reikalus, o Daukantas atvrikščiai Valančiui skiepydavo. Taip anie ir iki rymto susipyke buvo. Čia katalikų yra mentalinė kirmgrauža nuo seniausiuju laiku, religija svarbiau ir uz tauta ir uz seima. Taip, už šeima netgi. Va tokie jie bolčevikai, ideologinė degradacija toligi sovietams ar kitam rėžimui. Man net giminės religingi katalikai grumoja, kad tauta neturi buti svarbiau už Vatikana, aniems taip popiežius sakęs per radiją.

   • Jota:

    Taip, jūs neteisingai nusistatėte vertybių hierarchiją. Svarbiau už Dievą, kuris viską sukūrė, nieko nėra. Toliau eina Bažnyčia, religiniai reikalai, tauta, šeima, aš. Tokia yra vertikalė. Jei nebūtų Dievo, nebūtų nei tautos, nei šeimos. Tai kaip jos gali būti svarbiau už jų Kūrėją?

 3. žaltys:

  Juokaudamas galėčiau palyginti: apsvaiginti galvą galima vynu, alumi, degtine, brendžiu, viskiu ir net samane. Ir įsivaizduokit, kad vienas iš jų šitų ima ir uždraudžia ką nors kitą?

 4. Žemyna:

  Beje:
  Valstybės lėšas žiniasklaidai remti skirstantis Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas bus panaikintas.
  Vietoj jo tuo užsiims KMija.
  KMras, skiriamas valdančiųjų, parūpins tinkamą dietą žiniasklaidai, skleidžiančiai tautai ir valdančiųjų skonio neatitinkančias mintis bei žinias – grynai iš gailestingumo – kad tokia žiniasklaida ne per ilgai žemelėje kamuotųsi?

 5. Gražina:

  Nejaugi galima tikėti tik į tą, ką bažnyčia ir valdžia pripažįsta? Kas gali man uždrausti būti pagone? Man nesvarbu, kad žmonės, bažnyčia ar valdžia žinos ar nežinos, kokio tikėjimo aš esu. Niekam aš neprivalau to aiškinti. Norėsiu, šoksiu aplink laužą gėlių vainiku pasidabinusi; norėsiu, melsiuosi medį apsikabinus.Tai tik mano ir mano Dievo reikalas.

  • Jota:

   Žinoma, niekas negali uždrausti, jei taip sako tavo sąžinė. Bet nepamiršk, kad pati priklausai visuomenei. Tikėjimas nėra žmogaus asmeninis reikalas. Jei savo tikėjimu aš tik viena džiaugčiausi, kas man iš to?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *