A. Veilentienė. Vyksta karas prieš valstybės simbolius (32)

Išniekinta J. Zikaro Kauno Laisvės statula | Alkas.lt nuotr.

Išniekinta J. Zikaro Kauno Laisvės statula | Alkas.lt nuotr.

Pasitikdami Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmetį stebime gerai organizuotą karą prieš Lietuvos didvyrius ir valstybės simbolius. Ir tai daroma mūsų piliečių rankomis. Sostinėje siekiama panaikinti Kazio Škirpos gatvės pavadinimą, reikalaujama nuimti Jono Noreikos – Generolo Vėtros atminimo lentą,  Rūta Vanagaitė nebaudžiama gali šmeižti partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą, jau 27 metai kliudoma pastatyti paminklą žuvusiems už laisvę Lukiškių aikštėje. Karas prieš valstybės simbolius pasiekė ir Kauną – prisidengiant Kauno bienale, jau 3 mėnesius į dėžę uždaryta J. Zikaro Laisvės statula, reikalaujama iš Laisvės alėjos iškelti Vytauto paminklą. Kaip atsiranda tokios akcijos ir kas jas vykdo? Ko jomis siekiama ir kaip jos mus veikia?

2017 m. rugpjūčio 28 d. Kauno miesto savivaldybės administracija „11-ajai Kauno bienalei“ dviprasmišku pavadinimu „YRA IR NĖRA: paminklo (ne)galimybės klausimas“ išdavė leidimą vadinamai instaliacijai panaudoti ir valstybės simbolį – Laisvės statulą. Rugsėjo pradžioje, kai aplink paminklą buvo pradėtos statyti metalinės konstrukcijos, dauguma kauniečių manė, kad  paminklas bus remontuojamas. Tačiau, apsilankę ir pamatę, kad J. Zikaro „Laisvė“ stovi ant languota klijuote uždengto virtuvinio stalo, vyresnio amžiaus kauniečiai buvo šokiruoti ir japonų menininko instaliaciją suprato kaip pasityčiojimą iš Lietuvos valstybės ir jos laisvės. Tuo metu smalsumo vedamas jaunimas ėjo „pažiūrėti Laisvei į akisׅ“ (taip jiems siūlė bienalės kuratoriai), ir darė asmenukes su nuo oksidacijos pažaliavusia skulptūra.

Japonų kilmės menininkas Nišino Tacu (西野達) uždarė J. Zikaro „Laisvę“ į dėžę, kurioje įrengta sovietinių laikų virtuvė, taip duodamas suprasti, kad sovietų okupacijos laikais apie laisvę galima buvo kalbėti tik virtuvėje. Aišku, japonas ne pats tai sugalvojo, jam tokį primityvų istorijos pasakojimą pateikė lietuviai. Įdomu, ką apie tokią „virtuvinę“ laisvę pasakytų žuvę partizanai?

Pasigilinkime į šio japonų kilmės menininko biografiją. Pasirodo, mokslus baigęs jis Vokietijoje, kas keleri metai keičia savo vardą ir svajoja Sadamo Huseino skulptūrą, esančią Bagdade, Irake, sukeisti su Linkolno skulptūra Vašingtone, Jungtinėse Amerikos Valstijose… Beje, tai ne jaunuolio svaičiojimai, nes šis menininkas gimęs 1960-aisiais. Ar Jums tai panašu į menų mainus, kaip jis tai vadina? Mano nuomone, tai būtų akivaizdi provokacija, kiršinanti tautas ir valstybes. Japonija, kurioje gimė menininkas, ir Vokietija, kurioje jis mokėsi, yra šalys, sukėlusios II pasaulinį karą ir jį pralaimėjusios. Gali būti, kad menininkas yra paveiktas pralaimėjusios pusės psichologinių kompleksų, todėl nesupranta šalies, kuri ne kartą turėjo kovoti už savo laisvę ir atkurti valstybę, istorinės atminties ir tautinių jausmų. Tačiau valdininkai, duodantys leidimus daryti tokias instaliacijas, turi suprasti, ką kauniečiams reiškia Laisvės paminklas. Deja, pasirodo, nesupranta.

2017 m. spalio 30 d. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno skyrius, Kauno Sąjūdis ir Lietuvos šaulių sąjungos V. Putvinskio-Pūtvio šaulių klubas parašė raštą Kauno miesto merui, kuriame reikalaujama liautis tyčiotis iš Laisvės statulos ir iki kariuomenės dienos (lapkričio 23 d.) nuardyti instaliaciją. Kultūros skyriaus vedėjas A. Vilčinskas atsakė, kad Kauno m. savivaldybė ir Kauno bienalė gerbia „tiek laisvės kovotojus, tiek J. Zikaro skulptūrą „Laisvė“, tačiau pranešė, kad instaliacija bus nuardyta tik gruodžio 15 d. ir pakvietė karius savanorius padėti gėles „prie trapią Laisvę simbolizuojančių moters kojų“ ant sovietinio klijuote užtiesto virtuvinio stalo. Ar tai ne pasityčiojimas iš savanorių, gynusių Lietuvos laisvę 1941 m. birželio sukilimo ir partizaninio karo metu bei 1991-ųjų sausio 13-ąją? 

Patriotiškai nusiteikusių kauniečių nuomone, leidimas daryti tokią instaliaciją-provokaciją buvusioje laikinojoje sostinėje, sovietų okupacijos metais garsėjusioje ypatingu gyventojų patriotizmu ir pasipriešinimu okupacijai, demonstruoja Kauno miesto savivaldybės valdininkų dvasinį menkumą, tautinės savigarbos ir istorinės atminties neturėjimą bei nepagarbą aukoms, sudėtoms dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Štai keletas gerbiamų kauniečių komentarų:

Gytis Padegimas – teatro režisierius:

„Ėjau į šį 11-osios Kauno bienalės objektą Karo muziejaus sodelyje tikėdamasis pamatyti jo link plūstančias minias, nes nemažai tikrų Lietuvos patriotų, buvusių bendražygių „Sąjūdyje“ piktinosi šia akcija-atrakcija, o jaunimas, priešingai, džiaugėsi, kad ,,prikolna“ ir skubėjo „Facebooke“ dalintis familiariomis nuotraukomis, kur jie „nusitraukę“ su šia J. Zikaro skulptūra lyg su ,,sava biče“. Buvau virtuvėje su ant stalo užkelta „Laisve“ vienui vienas. Pritrenkė jos pažaliavęs veidas ir drabužis. Ir kaip gi čia nepažaliuosi iš pykčio, jei per visus nepriklausomybės metus mūsų laisvę dosniai „šmotais“ dalinę Skandinavijos bankams ir tarptautinėms monopolijoms bei koncernams, „Gazpromui“ ir „Rosatomui“, ir savęs bei savųjų, aišku, nepamiršę, išguję didžiulę dalį tautos nugaros lenkti į svetimus kraštus buvę kompartijos ir komjaunimo skyrių vedėjai, instruktoriai, jų „šlovingosios“ istorijos tyrinėtojos, žodžiu, visa šita „grupė draugų“, kiaulės akis įsidėję, kaip sakydavo mano tėtis dzūkas, net partiniu vėzdu varomi, nesitraukia nuo valdžios lovio? Kaip čia nepažaliuosi, jei net ant aukštoko postamento stovėdama, kasdien girdi bent apie kelias valdžią turinčių, turėjusių ar turėsiančių aferas, korupcijos skandalus, atvirą piktnaudžiavimą valdžia ir visišką nebaudžiamumą?.. Galų gale, kaip čia nepažaliuosi, kai per virtuvės langelį matyti duobė vietoj Vienybės aikštės ir dar tokio gylio, lyg čia ką tik būtų nukritęs Tunguskos meteoritas, o po tą duobę dar giliau rausiasi, matyt, iš didžiųjų amžiaus statybų Sibire parsigabenta technika? Kam rūpi, kad čia – miesto širdis, kad beatodairiškai naikinamas šimtmečiais kaupęsis kultūrinis sluoksnis, kad po tokio sunkiosios technikos pasišvaistymo išnyks didžiausias miesto turtas ir puošmena – šimtamečiai ąžuolai? Užtat vieninga, nedaloma, išmanioji per amžių amžius Kauno valdžia, susitelkusi apie vienintelį, nepakartojamąjį Merą iš didžiosios raidės, padovanos mums dar vieną negyvą akmeninę dykrą, pritrauks į miesto centrą nevaldomus transporto srautus, o mus, kuriems neva tai ir daroma, išguis iš taršoje ir triukšme paskendusio miesto centro.

Bet apie ką aš čia? Tiesa, buvau paprašytas pakomentuoti mums visiems svarbaus simbolio J. Zikaro „Laisvės“ įkurdinimą sovietinėje virtuvėje. Manau, kad jeigu „Laisvė“ atlaikė įkalinimą sovietiniuose rūsiuose ir užmaršties kalėjimuose, tai į šį „virtuvinį“ įkalinimą jai tik nusispjaut. Nors, tiesą sakant, neįsivaizduoju jos vyresniosios sesers niujorkiškės „Liberty“, aplipdytos kokiais nors buitiniais priedais. Neįsivaizduoju ir kurios nors Tekančios saulės šalies senosios sostinės Kioto šventyklos ar jos dalies, talentingosios lietuvių menininkės P.K.Pukytės vadovaujamų lietuvių menininkų desanto įtupdomos į kokią nors tupyklą.“

Vidmantas Povilionis – pasipriešinimo sovietų okupacijai dalyvis, 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras:

„Toks įspūdis, kad augome, mokėmės, bendravome su skirtingais žmonėmis, brendome kitu laiku ir tebegyvename kitose erdvėse. Mano aplinka nesišnibždėjo apie laisvę virtuvėse (apskritai, tai maskvietiško disidentizmo įsivaizdavimo štampelis). Mano aplinkoje buvo žmonės iš Pasipriešinimo, kalbos buvo atviros ir atmintis gyva. Tautinės šventės, sukaktys buvo visada minimos. J. Zikaro Laisvės paminklo likimas buvo žinomas, o jos sugrįžimas į aikštę buvo mūsų tikėjimo Lietuva patvirtinimas. Šioje situacijoje užsieniečio menininko kaltė mažiausia: vietoje to, kad suaugęs žmogus paaiškintų jam mūsų simbolio reikšmę, jo naikinimo istoriją ir atgimimą, jis susidūrė su nebrendylomis, kurie, sumąstę kvailą akciją, patys iki šiol nesupranta, ką padarę. Tai rodo Kultūros skyriaus atsakymas. O reikėjo tik atsiprašyti ir imtis skubių priemonių tai būdai pašalinti. “

Liutauras Trumpulis – Lietuvos šaulių sąjungos kūrėjas, Parlamento gynėjas, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu:

„Kaune vyksta bienalė. Tik ar pasityčiojimas iš mūsų tautos simbolių šiame renginyje galimas? Pasirodo galimas. Gal tie organizatoriai nesupranta kas mums vyresniems žmonėms yra Laisvės paminklas. Tai ne draugelis išgerti. Sąjūdžo, jei toks egzistuoja, vadovai, tikriausiai, rūpinasi savo foto įvairiuose renginiuose. Miesto valdžiai tas pats. Ji tvarkosi. Gerai, kad tvarkosi, bet tyčiotis iš simbolių nevalia. Juk Laisvės statula – mūsų tautos simbolis. Šiandien kažkoks menininkas ją prichvatizavo. Ir visi tyli. O gal ta statula jau Kaunui atsibodo?“

Audronė Vaitkutė – žurnalistė, apdovanota 1991 m. sausio 13-osios atminimo medaliu:

„Kai rugsėjo 15-ąją pamačiau, kas Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje padaryta su Juozo Zikaro monumentu „Laisvė“, neatsimenu, kaip, dusinama nevilties, parėjau į namus, teko kreiptis medikų pagalbos. Paulina Pukytė, pasikvietusi japoną Tatzu Nishi, kuriam ne vienoje Europos valstybėje panašių pokštų, kaip Kaune, nebuvo leista krėsti, „Laisvės“ monumentą apstatė metaliniais vamzdžiais, kopėčiomis, skulptūrą „įkalino“ kartono dėžėje, kurios vidus – sovietinės okupacijos laikų virtuvė. Kauno miesto meras Visvaldas Matjošaitis su sėbrais fotografuojasi, džiūgauja. Kuo džiaugiasi?! Kad Lietuvos laisvės širdimi vadintame Kaune laisvei – „šakės“?

Mano senelis, Lietuvos kariuomenės majoras Vladas Vaitkus už atsisakymą vykdyti sovietinių okupantų įsakymus 1941 m. birželio 23 d. nušautas Pažeimenės karo stovykloje, palaidotas su kitais aštuoniais tarnybos bičiuliais Pabradės senosiose Bajorėlių kapinėse bendrame kape. Jo žmona, mano močiutė Kazė Ingelevičiūtė-Vaitkienė buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos Kėdainių skyriaus pirmininkė, liko našlė su dviem paaugliais berniukais. Tėtis Rimgaudas Vaitkus, Kauno universiteto absolventas, Kauno politechnikos instituto, Kauno politechnikumo, Lietuvos Žemės ūkio akademijos tiksliųjų mokslų dėstytojas, 1954-ųjų metų rugsėjo mėnesį su studentais varu išvarytas į talką Pasvalio kolūkiečiams, vakare prie kultūrnamio už kalbas apie tai, kad Lietuva anksčiau ar vėliau vėl atgaus nepriklausomybę beveik negyvai užspardytas ir sovietinių okupantų pakalikų paverstas absoliučiu invalidu kai buvau vos penkerių metų vaikas.

Jei jie visi trys prisikeltų iš kapo duobės, pamatę, kas padaryta su „Laisve“, vėl kristų negyvi. Kas išdrįs teigti, kad aš nežinau, kas tai yra Tėvynės laisvė?! Todėl manau turinti teisę sakyti – šalin rankas nuo to, kas man ir daugybei kitų Lietuvos inteligentų yra šventa, neliečiama! Skaudžiausia ne tik tai, kad iš švenčiausių dalykų tyčiojasi kažkoks japonas. Skaudžiausia, kad internetiniuose komentaruose tiek daug neblogai pažįstamų pavardžių, kurių savininkai džiūgauja, grožisi tokiu „menu“, gina „Laisvės“ niekintojus.“

Atsiranda ir daugiau panašių iniciatyvų. Kitas, jau Kauno menininkas, Vytenis Jakas pareiškė, kad Vinco Grybo sukurtam  ir „Aukuro“ klubo iniciatyva Sąjūdžio laikais atstatytam Vytauto paminklui Kauno Laisvės alėjoje ne vieta, nes jame „yra žeminamos ne tik keturios tautos – rusai, lenkai, vokiečiai ir totoriai, bet ir apskritai, žmogaus orumas bei krikščioniškosios vertybės? Menininkas kelia klausimą, „ar tokios prieštaringos ideologijos paminklas gali būti eksponuojamas vienoje iš svarbiausių Kauno viešųjų erdvių – Laisvės alėjoje“, vadina jį nesantaiką kurstančiu propagandos įrankiu ir pateikė prašymą daryti instaliaciją prie Vytauto paminklo.

Tokių akcijų sumanytojai siekia parodyti, kad nemažai valstybės simbolių yra nevykę, o didvyriai – visai ne didvyriai, bet nusikaltėliai. Tuo siekiama ne tik sumenkinti valstybės simbolius ir didvyrius, bet ir pakirsti piliečių pasitikėjimą valstybe. Kodėl visuomenė neatspari tokioms provokacijoms?

Akivaizdu, kad Lietuvos piliečiai nežino valstybės istorijos ir nesupranta valstybingumo simbolių reikšmės. Šiuo metu įvairioms institucijoms vadovauja 30–40 metų amžiaus valdininkai, kurie baigė mokyklas, kai tik buvo rašomi nauji istorijos vadovėliai, tačiau ir nepriklausomoje Lietuvoje mokyklas baigę jaunuoliai taip pat nežino istorijos ir ja nesidomi.

Vertinant istorinius įvykius vis dar gajus sovietinis istorijos traktavimas, kurį stipriai palaiko Rusijos propaganda, tačiau netrūksta tokių balsų ir Lietuvoje. Kadangi Lietuvos komunistų partija dar iki Nepriklausomybės paskelbimo atsiskyrė nuo Sovietų Sąjungos komunistų partijos ir atsiribojo nuo jos įvykdytų nusikaltimų, Lietuvoje nebuvo įvykdyta desovietizacija ir tik iš dalies įvykdyta liustracija. Tačiau nusikaltimus juk vykdė ir Lietuvos komunistų partijos nariai, kurių vaikai ir vaikaičiai gyvena nepriklausomoje Lietuvoje, todėl jų palikuonys nori sumenkinti savo artimųjų nusikaltimus ir nuplauti kraujo dėmes nuo giminės munduro. Tam užtenka nukreipti dėmesį į priešingą pusę ir palaikyti kaltinimus, metamus ideologiniams priešams – kovotojams už Lietuvos laisvę. Iki šiol Seime nepriimtas Istorinės atminties įstatymas leidžia šmeižikams išlikti nenubaustiems.

Nė viena save gerbianti valstybė negriauna savo paminklų, jei jie buvo pastatyti ne okupantų. Paminklai pasakoja valstybės istoriją pirmiausia jos piliečiams ir ši istorija nebūtinai turi patikti kitoms valstybėms. Mes statome paminklus sau, o ne kitoms valstybėms, todėl Lietuvos valstybingumo simboliai nebūtinai turi patikti mūsų kaimyninėms valstybėms, su kuriomis ne visada buvo geri santykiai. Tai yra mūsų istorija ir mes ją turime pasakoti iš savo, o ne kitų tautų valstybingumo pozicijų.

Jeigu mes negerbsime savo didvyrių ir valstybingumo simbolių, neįamžinsime jų ir nestatysime paminklų, savo istorinę atmintį Lietuvoje įamžins kitos valstybės, kurių didvyriai griovė Lietuvos valstybę.

Kviečiu visus Lietuvos patriotus netylėti ir reikšti protestus prieš tokias akcijas, o panašių akcijų vykdytojams noriu patarti – mokykitės istorijos ir nebūkite valstybei priešiškų jėgų įrankiais.

Kategorijos: Kultūra, Kultūros paveldas, Kultūros politika, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

32 komentarai

 1. Žemyna:

  Jūs tik paklausykite tos ATSIPRAŠINĖTOJOS naujų kalbų užsienyje:
  Vanagaitės abejonės – užsienio žiniasklaidoje: iš kur dalis „miško brolių“, 1944 m. išėjusių į miškus, jau turėjo karinės patirties

  delfi.lt/news/daily/lithuania/vanagaites-abejones-uzsienio-ziniasklaidoje-is-kur-dalis-misko-broliu-1944-m-isejusiu-i-miskus-jau-turejo-karines-patirties.d?id=76432125&com=1&no=0&s=2&r=1466®=0#c131133418
  Gal prokurorams reikia AKINIUS PADOVANOTI?

 2. Žemyna:

  Jei Ukraina paskelbtų ją persona non grata, mes neįsižeistume?

 3. mociute:

  Liudna. Ka cia bepasakysi…..Kazkaip lyg uzmirstama kad pagal kremliaus instrukcijas veikiancios Baltarusijos valdzia jau senokai savinasi musu Vyti. O dabar matome kad “dedziu” Maskvoje patarnautojai Lietuvoje is kailio neriasi kad tai ivykdyti…….

  • Kranklys:

   vytis gal jr tavo bet ne lietuviu. Nes zemaiciams vytis prisidirbo, o i lietuviu sudeti jug ir zemaiciai ieina. Visokie vilno puslenkiai labai jau nori nusisavinti Lietuva ir kisti savo supratima provincijai.

 4. Agne:

  Aš visai nesuprantu, kas toleruoja tokia ,,bienales,,? ,,Raudonmedžio rojaus,,. laikais butų per naktį nelikę tų ,,aprėdų,,

 5. kaunietė:

  Ačiū už drąsias mintis ir smerkiame Kauno savivaldybės leidimą Laisvės statulos „uždarymo“ akcijai. Ar mums jau laisvės nereikia, tik pinigų…

 6. Kranklys:

  latviai ir prusai nekencia Vytauto ir Mindaugo. Zemaiciai irgi. Cia tik puslenkiam patinka matyt jie. O as zemaitis esu su latviais ne su puslenkeis. Del to gerai, kad visokius vytautus ir mindaugus bazinycios klupciukus vercia zemen, ir 3 kryzius nuo piliakalnio Vilniaus centre nuversti reiketu. O statyti reikia paminklus musu pagoniskai kulturai ir kalbai ir zmonems kurie tai puoselejo. Ne balvonams baznycios.

  • nupušusiam krankliui:

   tamstai, vietoje smegenų manų košės pripilta. Jei neturi nieko protingesnio parašyti – patylėk.

  • Nerikiuok į vieną gretą Mindaugo ir Vytauto. Mindaugas buvo didžiausias Lenkijos (Mozūrų) priešas, o Vytautas kaip karvedys savo kovomis su priešais tarnavo būtent Lenkijos karalystei. Mindaugas Lietuvos karaliumi vainikuotas Popiežiaus bule, o ne Lenkijos karaliaus sprendimu, o tai reiškė, kad Lietuvos teritorijos liko Lietuvos, o ne Lenkijos ar Ordino nuosavybe, ko šie abu labai troško. Tai buvo esminis lietuvybei išsilaikyti istorijoje veiksnys. Beje, latviai ko gero Mindaugą garbino ir garbina ne mažiau už lietuvius. Gi prūsai nėra išlikę, taigi nebėra ir jų pažiūros į Mindaugą. Dėl Mindaugo tauški nei šį, nei tą…

   • Paganus Treniota:

    Kažin,

    Kaip prūsai gali žiurėti teigiamai į Mindaugą jeigu jis juos sutartimis atidavė? Kodėl latviai į jį teigiamai turėtų žiurėti jeigu jis baltus suskaldė? Baltams Mindaugas buvo rakštis subinėj, įsikūręs savo davrą ir nusilenkęs priešui popiežiui. Tos pačios bulės skelbė baltų tautai genocidą. Nebereikalo daug baltų genčių vadų norėjo nužudyti Mindaugą, net yra kelios versijos kuris nužudė pirmas. Laikyti Mindaugą kaip geradarį baltų gentims, yra apsurdiška. O kas mes lietuviai esame šiandien jeigu ne tiepatys baltai ir tapati tauta kurią suskaldė Vatikanas.

 7. Audronė:

  Labai ačiū! Ypatingo aktualumo straipsnis Lietuvos kariuomenės dienos proga. Norisi šaukte šaukti: „Inteligentai, šviesuoliai, kur jūs?! Ko tylite?! Turite ką prarasti?! O sąžinę, istorinę atminti vardan šlapios dešros gabalo prarasti galima?!

 8. Pradėkime veikti:

  Reikia surinkti parašus dėl Istorinės atminties įstatymo svarstymo ir priėmimo, susivienyti šiuo klausimu , nes nuo istorinės atminties tiesiogiai priklauso mūsų ateitis.
  http://www.peticijos.lt/visos/74539/signed/?offset=150yra paskelbta peticija
  Dėl R.Vanagaitės patraukimo atsakomybėn , kurioje reikalaujama sustabdyti Lietuvos istorijos didvyrių niekinimą.Palaikykite .Pilni miestai ir miesteliai paminklų žydams, rusams, lenkams, lietuviai valo jų kapus, o savųjų-partizanų-nesurasti ir ne pagerbti. Tas pat su paminklais .Žeminami visi iš eilės-Kudirka, statant svetimųjų kabalistinius ženklus , Basanavičius,kuriam paminklui vis nėra vietos,stovi kanalizacijos vamzdžiai ir išdavikų-cvirkų paminklai. Pasijuskime oriais ir stipriais, baikime gintis nuo kiekvieno mėšlaburnio, ištraukime į dienos šviesą tuos, kurie sistemingai kaip kirvarpos graužia Lietuvos dvasią. Klausinėjam-kodėl jaunimas bėga iš Lietuvos?Ogi dėl to, kad nieko nedarome, nežinodami tikrosios garbingos istorijos, jie patiki šlykštynių propaganda, bėga .Sustabdykime pagaliau šitą sisteminį valstybės griovimą, nes tai mūsų orumo ir mūsų vaikų ateitis.
  Aldona Jankevičienė

  • Tautietis:

   Ačiū už pasisakymą. Pilnai pritariu. Reikia ieškoti būdų, tokius asmenius patraukti teisminėn atsakomybėn. Kai prieš juos nieko nedaroma, tai jų vis daugiau iš urvų išlenda ir kenkia lietuvių tautai. – Kas per meras Kaune? Komunistinė dvasia dar veikia gerokai. Turim su ja kovoti.

   • Pikc:

    Kalbant apie pagerbimo klausimą – štai kaip valdžia nusprendė “pagerbti” sovietų sušaudytus Lietuvos ministrus: “Lapkričio 8 d. Seimo Laisvės kovų komisija dalyvavo skulptoriaus Jono Jagėlos projektinio siūlymo pristatyme, pagal kurį prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmų, ant grindinio planuojama įamžinti sušaudytų buvusių Lietuvos Respublikos ministrų atminimą, t.y. išrašyti žuvusiųjų ministrų pavardes. Taip iki Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo planuojama įamžinti represuotus ir sušaudytus 1918-1940 metų Vyriausybės Ministrų kabineto narius.”
    ANT GRINDINIO… Net neturiu ką pasakyti…

 9. Vilma:

  Kodėl tiek laiko tylėta? Kodėl miesto šviesuomenė neišardė to aptvaro iškart? Japono menas? Ne, už visų tų teliukų – jiems diriguojanti nematoma ranka

 10. tikras lietuvis:

  Citata: “Vyksta karas prieš valstybės simbolius”.
  Tiksliau: vyksta karas prieš lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę.

 11. nuomonė:

  Nieko asmeniško. Lietuvoje toliau vykdomas nutautinimas, kuris prasidėjo ne šią dieną, o daugiau kaip prieš 20m. kam reikėjo, tas gavo Lietuvą ir nuo tada nebereikėjo jokių patriotiškumų. Visų pirma tas ryškiai “švietė” jau mokyklose prieš kelis dešimtmečius. Per tiek laiko išaugo neišmokyta patriotiškumo jaunimo karta, kurie jau nebeturi savastyje patriotiškumo šaknų. Tiesiog esame naujoje sąjungoje. Nuo meškos ant drakono.

  • Bartas:

   Tą ir sakau; nepraustaburnis piemuo su pridžiuvusiu snargliu, šlamšdamas skrudintus kukurūzus su coca cola, bliauna; aš europietis ES pilietis. (gerai apibūdinau?) Tai mūsų “tautinės mokyklos ” gaminys.
   Kiek kainuoja šitas gaminys? Nieko nekainuoja, imkit veltui.

 12. Klausimėliai:

  1. Karas prieš valstybės simbolius ar tai nėra karas prieš valstybę? 2.Paprasčiausias kariautojų mankurtizmas, ar gerai apmokamų kažkieno agentų darbeliai? 3.Mūsų visų išlaikomos VSD, prokuratūra ir kitos svarbios įstaigos dirba, ar tik imituoja darbą? Ir t.t. ir pan.

 13. BŪTINA naikinti kuo skubiau, nes...:

  Ukrainos archeologai prie Rosės upės, apie 100 km į pietus nuo Kijevo, atkasė XI-XII a. laikų kapinyną, kuris, jų teigimu, yra ypač svarbus ir Lietuvos priešistorei. To priežastis – kapinyne rasti baltiški mirusiųjų drabužiai ir artefaktai, rodantys, kad čia, viduriniojo Dniepro regione, XI-XII a. gyveno baltai, galimai priklausantys žemaičių genčiai. Taip toli į pietus šio laikotarpio baltų gyvenviečių pėdsakų anksčiau niekada nebuvo rasta.
  15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/istorine-sensacija-ukrainos-archeologai-netoli-kijevo-aptiko-senoves-baltu-kapinyna-582-886014

  • Žemyna:

   O upelio vardas Rosė… Na?… Kažkas užsikosėjo?

  • Tvankstas:

   Č. Gedgaudo pasekėjams tai ne sensacija, tik smulkmena visoje atradimų grandinėje, kurios viena grandis jau atrasta prie Rasės upelio.

   • Žemyna:

    Tačiau šių dienų kontekste, kai visi istorijos faktai ir tiesos verčiami aukštyn kojomis – ar tai ne padrąsinimas tiems, kas sugniužo nuo spygavimų, kad nei tautos, nei kalbos, nei apskritai kokių nors baltų kur nors kada nors Žemėje buvę?…

    • Tvankstas:

     Prisiminkime nesenus brandaus socializmo laikus ir vykusią komunistinės ateities statybą pagal marksistinius – lenininius mokslus : SSKP istoriją, marksistinę-lenininę filosofiją, politinę ekonomiją ir mokslinį komunizmą.
     Vienetai tam garsiai priešinosi, disidentais buvo vadinami.
     Pasaulio Architekto dėka buvo leista M. Gorbačiovui pradėti ‘perestroiką’.
     Nauja industrializacija duos tai, kad jokia darbo jėga iš trečiųjų šalių bus nereikalinga ir kiekvienos ją pasikvietusios šalies kupros našta.
     Tarp kitko, dar po 20-30 metų valgant šiandieninį perdirbtą maistą jau nebus įmanoma susilaukti vaikų amžinuoju būdu.
     Būkime realistai, problemų daug išsispręs, kai ‘nėra žmogaus – nėra problemos’.
     Tam švietimo ministrė liepia neužduoti mokiniams namų darbų – vartotojų visuomenei tebus įdomu patenkinti savo fiziologiją pagal instinktus.

 14. Artojas:

  Kur prezidentė, seimo pirmininkas, premjeras ? Kam jie davė priesaiką ir kam jie dirba, kodėl leidžia naikinti tautos atmintį. Gal jų galvose globalistinės šiukšlės.. O tos “maliavkos” be priežiūros gali visko pridayti.
  Kai tautos dvasia sunaikinta, pasirodo viskas galima.

 15. Trūksta žodžių:

  “Laisvė” uždaryta narvelyje, Gedimino kalnas tebegriūva, paminklo Lietuvos 100mečio Valstybingumui neįstengiam pastatyt ir t.t. Absurdo Lietuva, šikpopierius su sveikinimu Lietuvos valstybės 100mečiui iš broliškos šalies ….ir visiems gerai ir Prezidentei, ir Premjerui ,ir Seimo pirmininkui ir visiems kitiems.

 16. markas:

  Atrodo, apie 2 mėnesius truks šitas reikalas su skulptūra.

 17. markas:

  Aš tai pasiūlyčiau kauniečiams, susiruošusiems aplankyti šį farsą, nepamiršti kibirėlių, vandens ir kempinėlių – jei runkeliai Kauno valdžioje su savo tarnybom nesugeba pasilypėti aukščiau ir pavalyti skulptūrą, tai čia yra gera proga parodyti pilietiškumą bei meilę simboliams.

 18. Buvęs kaunietis:

  Ačiū gerb. Audronei ir kitiems susipratusiems kauniečiams , kad ginate Kauno Laisvę – Lietuvos Laisvę. Ši skulptūra yra brangi visiems doriems lietuviams. Kažkokie keisti dalykai vyksta Lietuvoje – einama “ištautinimo ir išvalstybinimo” keliu. Tuo tarpu Lenkijoje atvirkščiai – ten stiprėja tautinis nacionalizmas, Lenkijoje kyla patriotinės vertybės, stiprėja radikalūs dešinieji, kuriuos palaiko valdžia, mokyklose stiprina Lenkijos istorijos dėstymą, didėja nacionalinė konsolidacija. Kodėl lenkai geba telktis, stiprėti, statyti paminklus pagal savo istoriją, puoselėja esančius ir kuria naujus lenkų pasididžiavimo simbolius? O mes – lietuviai? Išsižadame net Nepriklausomybės kovų, Laisvės simblolių, bijome savo istorijos, savo kalbos, savo tapatybės.

 19. Žemyna:

  Rūta Vanagaitė nerimsta: kliūva ir miško broliai, ir Lietuvos žydai
  lzinios.lt/lzinios/Lietuva/ruta-vanagaite-nerimsta-kliuva-ir-misko-broliai-ir-lietuvos-zydai/254768#komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: