Socialdemokratai Seimui toliau brukte bruka antikonstitucinį nelietuviškų asmenvardžių rašybos įstatymą (video, nuotraukos) (25)

Socialdemokrtai toliau brukte bruka antikonstitucinį nelietuviškų asmenvardžių rašybos įstatymą | Alkas.lt, J. Vaiškūno koliažas

Socialdemokrtai toliau brukte bruka antikonstitucinį nelietuviškų asmenvardžių rašybos įstatymą | Alkas.lt, J. Vaiškūno koliažas

Nepaisydami Konstitucinio teismo išaiškinimų ir pastarojo meto Lietuvos administracinio teismo suformuotos teisinės praktikos bei bemaž 70 000 Lietuvos piliečių parašais Seimui pateiktų įstatymų projektų, grupė Seimo narių ir toliau bando stumti antikonstitucinį nelietuviškų asmenvardžių rašybos įstatymą. 

Socialdemokratas Gediminas Kirkilas susitaręs su konservatoriumi Andriu Kubiliumi ir valstiečių ir žaliųjų deleguotu Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu gegužės 9 d. Seimui pristatė Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą (Nr. XIIIP-535) kuriuo yra siūloma Lietuvos Respublikos piliečiams oficialiuose dokumentuose leisti atsisakyti įrašo valstybine lietuvių kalba ir suteikti teisę savo vardą ir pavardę įrašyti nevalstybine kalba ir lietuvių abėcėlei nebūdingais lotiniško pagrindo rašmenimis tais atvejais kai asmuo gali pateikti tai pagrindžiantį dokumento šaltinį. 

Tokia teisė būtų taikoma ne tik užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, bet ir Lietuvos Respublikos piliečiams, pateikusiems dokumento šaltinį, kuriame pavardė įrašyta lotyniško pagrindo rašmenimis ir kurie gali įrodyti, kad asmuo arba jo protėviai pagal tiesioginę giminystės liniją turėjo užsienio šalies pilietybę arba su užsieniečiu sudarė santuoką ir paėmė jo pavardę.

G. Kirkilas nė nemirktelėjęs tiesiog iš Seimo tribūnos melavo... | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

G. Kirkilas nė nemirktelėjęs tiesiog iš Seimo tribūnos melavo… | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Balsavimo rezultatai už G. Kirkilo projektą | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Balsavimo rezultatai už G. Kirkilo projektą | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Po pateikimo stadijos už G. Kirkilo siūlomą Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose projektą (Nr. XIIIP-535) balsavo 64 Seimo nariai, prieš buvo 25, susilaikė 13 Seimo narių: 

Balsavimo rezultatai pagal frakcijas už G. Kirkilo projektą | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Balsavimo rezultatai pagal frakcijas už G. Kirkilo projektą | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Pristatydamas savo įstatymo projektą G. Kirkilas iš Seimo tribūnos bandė įtikinti Seimo narius, kad toks įstatymas būtinai turi būti priimtas norint atkurti gerus santykius su „strategine partnere – Lenkija“. G. Kirkilas nė nemirktelėjęs tiesiog iš Seimo tribūnos melavo, kad Lietuva  Lietuvos ir Lenkijos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartimi esą yra įsipareigojusi Lenkijai rašyti Lietuvos lenkakalbių piliečių asmenvardžius būtent taip kaip siūloma jo parengtame projekte:

 

„Kad tokio įsipareigojimo nėra niekada buvę gali įsitikinti kiekvienas atsivertęs šią sutartį. Joje aiškiai parašyta, kad abi sutarties šalys įsipareigoja, vartoti savo vardus ir pavardes pagal tautinės mažumos kalbos skambesį (14 str.). Lietuva šio susitarimo laikosi, o Lenkija sutarties iki galo nevykdo: lietuvių vardai, pavardės Lenkijoje lenkinamos fonetiškai, darybiškai, morfologiškai, o autentiškai užrašyti asmenvardžiai jų teisinėje sistemoje negalioja“ – Alkas.lt sakė Seimo posėdį stebėjęs „Vilnijos“ draugijos pirmininkas, kalbininkas, habilituotas mokslų daktaras Kazimeiras Garšva.

Seimo posėdį stebėjo „Vilnijos“ draugijos pirmininkas, kalbininkas, habilituotas mokslų daktaras Kazimeiras Garšva | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Seimo posėdį stebėjo „Vilnijos“ draugijos pirmininkas, kalbininkas, habilituotas mokslų daktaras Kazimeiras Garšva | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Gegužės 9 d. Seimo posėdyje taip pat buvo svarstomas ir kitas nelietuviškų asmenvardžių rašybos įstatymo projektas (Nr. XIIIP-471), kurį Seime įregistravo grupė TS-LKD seimo narių. Šį įstatymo projektą pristatė TS-LKD frakcijos narys Laurynas Kasčiūnas. Šiuo įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad vardai ir pavardės Lietuvos Respublikos išduodamuose asmens dokumentuose rašomi valstybine kalba, lietuviškais rašmenimis, tačiau nelietuvių tautybės asmens prašymu jo vardas ir pavardė Lietuvos Respublikos paso kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje gali būti papildomai įrašomi ir nelietuviškais lotyniško pagrindo rašmenimis.

Įstatymo projektą pristato TS-LKD frakcijos narys Laurynas Kasčiūnas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Įstatymo projektą pristato TS-LKD frakcijos narys Laurynas Kasčiūnas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Pasak L. Kasčiūno, šis projektas remiasi Latvijos patirtimi – šioje šalyje leidžiama rašyti savo vardą ir pavardę lotyniškais rašmenimis kitų įrašų puslapyje. Seimo nario įsitikinimu, šis būdas saugotų mūsų valstybinės lietuvių kalbos konstitucinį statusą, nes neleistų išstumti iš asmens dokumentų ir įrašo valstybine lietuvių kalba ir lietuviškais rašmenimis.

Teikiamu projektu siūloma nustatyti, kad su užsieniečiu santuoką sudariusio ir jo pavardę paėmusio Lietuvos Respublikos piliečio, taip pat tokių sutuoktinių vaikų pavardės Lietuvos Respublikos paso kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje galėtų būti papildomai įrašomos lotyniško pagrindo rašmenimis, dokumento šaltiniu laikant užsieniečio asmens dokumentą.

Ši tvarka taip pat būtų taikoma atsižvelgiant į užsieniečių, įgijusių Lietuvos Respublikos pilietybę, kitų nelietuvių tautybės Lietuvos Respublikos piliečių prašymus.

Už L. Kasčiūno projektą (Nr. XIIIP-471) po pateikimo balsavo 52 Seimo nariai, prieš buvo 19, susilaikė 25 Seimo narių. 

Balsavimo rezultatai už L. Kasčiūno projektą (vienas Lenkų rinkimų akcijos narys netyčia balsavęs UŽ, po to balsą atsiėmė) | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Balsavimo rezultatai už L. Kasčiūno projektą (vienas Lenkų rinkimų akcijos narys netyčia balsavęs UŽ, po to balsą atsiėmė) | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Balsavimo rezultatai pagal frakcijas už L. Kasčiūno projektą (vienas Lenkų rinkimų akcijos narys netyčia balsavęs UŽ, po to balsą atsiėmė) | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Balsavimo rezultatai pagal frakcijas už L. Kasčiūno projektą (vienas Lenkų rinkimų akcijos narys netyčia balsavęs UŽ, po to balsą atsiėmė) | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Pritarus abiem projektams po pateikimo, toliau jie bus svarstomi Seimo komitetuose. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti birželio 20 d.

Po gegužės 9 d. Seimo posėdžio, kuriame pateikimą praėjo minėtieji du alternatyvus nelietuviškų asmenvardžių rašybos oficialiuose dokumentuose įstatymo projektai,  Seime svarstymo jau laukia  3 nelietuviškų asmenvardžių rašybą reglamentuojantys įstatymų projektai. Be čia paminėtų dviejų Seimo Švietimo mokslo ir kultūros komiteto stalčiuje toliau dūla naujosios valdžios dėmesio neuslaukiantis bemaž 70 000 Lietuvos visuomenės atstovų susibūrusių į iniciatyvą „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“ oficialiais parašais per Vyriausiąją rinkimų komisijai Seimui pateiktas tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisų projektą (XIIP-3796)  leidžiantis oficialiuose dokumentuose rašyti nelietuviškais rašmenimis ne vietoje įrašo valstybine kalba, o kitame paso įrašų skyriuje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje neatsisakant asmenvardžių rašybos valstybine lietuvių kalba ir tuo būdu nepažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto valstybinio lietuvių kalbos statuso.

Tačiau grupė politikų, vis dažniau viešojoje erdvėje įvardijamų „lietuvių kalbos išdavikais“ jau daugelį metų talkina Lietuvos lenkų rinkimų akcijai (LLRA) ir bando įsiteikti Lenkijos Respublikos politikams pasišovusiems repolonizuoti istorinius Didžiosios Lenkijos paribius – „kresus“. 

Lietuvai ir Lenkijai atgavus nepriklausomybes Lenkijos politikų užsakymu šalyje buvo pradėta kurti ir nuosekliai įgyvendinti taip vadinamą Lietuvos repolonizacijos strategija, kurios tikslas, kad visi lenkakalbiai lietuviai imtų sieti save ne su Lietuvos o su Lenkijos kultūrine ir politine erdve. Itin palankios sąlygos tam susidarė kuomet Lietuva ir Lenkija įstojo į Europos sąjungą ir tarp abiejų valstybių faktiškai buvo panaikintos valstybinės sienos.

Seimo rinkimus laimėjus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai statutinio pareigūno uniformos suformuotas ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Ministru Pirmininku iškeltas  S. Skvernelis, nė nespėjęs valdžioje apšilti kojų, itin uoliai ėmėsi aktyvios kovos už tai, kad Lietuvos Respublikos oficialiuose dokumentuose įstatymiškai būtų uždrausta lenkakalbių Lietuvos piliečių pavardes rašyti valstybinės lietuvių kalbos rašmenimis pagal tarimą – taip kaip dabar įtvirtinta Lietuvos ir Lenkijos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartyje… 

P1420149-2400

Piketas prie Seimo prieš G. Kirkilo, S. Skvernelio ir A. Kubiliaus stumiamą antikonstitucinį nelietuviškų asmenvardžių rašybos projektą | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Vykstant balsavimui Seime dėl šių dviejų projektų prie Seimo įvyko Vilniaus sąjūdžio surengtas piketas, kuriame susirinkę valstybinės kalbos gynėjai pasisakė prieš socdemų ir S. Skvernelio šalininkų pastangas nepaisant Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Valstybinės lietuvių kalbos įstatymo siaurinti lietuvių kalbos vartojimo erdvė stumiant ją iš kai kurių Lietuvos piliečių asmens dokumentų.

***

Individualūs balsavimo rezultatai:

1. Balsavimas už G. Kirkilo pristatytą projektą (Nr. XIIIP-535). 

Seimo narys(-ė) Frakcija Prieš Susil.
Ačienė Vida LVŽSF      
Adomėnas Mantas TS-LKDF +    
Alekna Virgilijus LSF +    
Andrikis Rimas TTF      
Anušauskas Arvydas TS-LKDF     +
Armonaitė Aušrinė LSF +    
Ažubalis Audronius TS-LKDF      
Ąžuolas Valius LVŽSF      
Bacvinka Kęstutis LVŽSF   +  
Bakas Vytautas LVŽSF +    
Balsys Linas MG +    
Bartkevičius Kęstutis TTF     +
Bastys Mindaugas LSDPF +    
Baškienė Rima LVŽSF   +  
Baublys Juozas LSF +    
Bernatonis Juozas LSDPF      
Bilotaitė Agnė TS-LKDF      
Budbergytė Rasa LSDPF +    
Bukauskas Valentinas LSDPF      
Burokienė Guoda LVŽSF +    
Butkevičius Algirdas LSDPF +    
Čimbaras Petras LSDPF      
Čmilytė-Nielsen Viktorija LSF +    
Dagys Rimantas Jonas TS-LKDF   +  
Degutienė Irena TS-LKDF +    
Dumbrava Algimantas TTF +    
Džiugelis Justas LVŽSF      
Gaidžiūnas Aurimas LVŽSF   +  
Gailius Vitalijus LSF      
Gaižauskas Dainius LVŽSF +    
Gelūnas Arūnas LSF      
Gentvilas Eugenijus LSF +    
Gentvilas Simonas LSF +    
Glaveckas Kęstutis LSF      
Gražulis Petras TTF     +
Gumuliauskas Arūnas LVŽSF   +  
Imbrasas Juozas TTF     +
Jakeliūnas Stasys LVŽSF +    
Jarutis Jonas LVŽSF      
Jedinskij Zbignev LLRA-KŠSF +    
Jovaiša Eugenijus LVŽSF   +  
Jovaiša Sergejus TS-LKDF +    
Juknevičienė Rasa TS-LKDF      
Juozapaitis Vytautas TS-LKDF     +
Juška Ričardas LSF +    
Kamblevičius Vytautas TTF     +
Kaminskas Darius LVŽSF +    
Karbauskis Ramūnas LVŽSF   +  
Kasčiūnas Laurynas TS-LKDF   +  
Kepenis Dainius LVŽSF   +  
Kernagis Vytautas TS-LKDF +    
Kindurys Gintautas LVŽSF     +
Kirkilas Gediminas LSDPF +    
Kirkutis Algimantas LVŽSF   +  
Kravčionok Vanda LLRA-KŠSF +    
Kreivys Dainius TS-LKDF +    
Kubilienė Asta LVŽSF   +  
Kubilius Andrius TS-LKDF      
Landsbergis Gabrielius TS-LKDF +    
Langaitis Tadas TS-LKDF +    
Liesys Jonas LSF      
Linkevičius Linas Antanas LSDPF      
Mackevič Michal LLRA-KŠSF +    
Majauskas Mykolas TS-LKDF +    
Maldeikienė Aušra MG +    
Markauskas Bronius LVŽSF      
Martinėlis Raimundas LVŽSF +    
Masiulis Kęstutis TS-LKDF +    
Matelis Bronislovas MG      
Matkevičienė Laimutė LVŽSF   +  
Matulas Antanas TS-LKDF +    
Mažeika Kęstutis LVŽSF     +
Miliūtė Rūta LVŽSF +    
Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė TS-LKDF +    
Narkevič Jaroslav LLRA-KŠSF +    
Nausėda Alfredas Stasys LVŽSF      
Navickienė Monika TS-LKDF +    
Nekrošius Arvydas LVŽSF      
Nevulis Petras LVŽSF   +  
Norkienė Aušrinė LVŽSF   +  
Olekas Juozas LSDPF +    
Olševski Česlav LLRA-KŠSF +    
Palionis Andrius LSDPF +    
Papirtienė Aušra LVŽSF   +  
Pavilionis Žygimantas TS-LKDF      
Poderys Virgilijus LVŽSF +    
Popovienė Raminta LSDPF +    
Pranckietis Viktoras   +    
Puidokas Mindaugas LVŽSF +    
Pūkas Kęstutis MG      
Pupinis Edmundas TS-LKDF +    
Puteikis Naglis LVŽSF      
Rastenis Vytautas LVŽSF     +
Razma Jurgis TS-LKDF      
Rimkus Juozas LVŽSF     +
Rinkevičius Viktoras LVŽSF +    
Rozova Irina LLRA-KŠSF      
Sabatauskas Julius LSDPF      
Salamakinas Algimantas LSDPF      
Saudargas Paulius TS-LKDF   +  
Simulik Valerijus LVŽSF      
Sinkevičius Rimantas LSDPF +    
Sinkevičius Virginijus LVŽSF +    
Sysas Algirdas LSDPF +    
Skaistė Gintarė TS-LKDF      
Skardžius Artūras LSDPF +    
Skvernelis Saulius LVŽSF +    
Smirnovas Kęstutis LVŽSF      
Stacevičius Lauras LVŽSF   +  
Stančikas Andriejus LVŽSF +    
Staniuvienė Levutė LVŽSF   +  
Starkevičius Kazys TS-LKDF +    
Steponavičius Gintaras LSF +    
Streikus Zenonas LVŽSF +    
Strelčiūnas Algis TS-LKDF   +  
Šakalienė Dovilė LVŽSF +    
Šalaševičiūtė Rimantė LSDPF      
Šarknickas Robertas LVŽSF   +  
Šedbaras Stasys TS-LKDF      
Šiaulienė Irena LSDPF +    
Šimas Audrys LVŽSF   +  
Šimonytė Ingrida TS-LKDF +    
Širinskienė Agnė LVŽSF   +  
Talmont Leonard LLRA-KŠSF +    
Tamašunienė Rita LLRA-KŠSF +    
Tomilinas Tomas LVŽSF +    
Tumėnas Stasys LVŽSF   +  
Urbšys Povilas LVŽSF   +  
Vaičekauskas Gintaras LSF +    
Valiūnas Petras LVŽSF     +
Vareikis Egidijus LVŽSF      
Varkalys Jonas LSF      
Varžgalys Juozas LVŽSF      
Vasiliauskas Gediminas LVŽSF   +  
Veryga Aurelijus LVŽSF      
Vingrienė Virginija LVŽSF +    
Vinkus Antanas LSDPF     +
Zingeris Emanuelis TS-LKDF +    
Žemaitaitis Remigijus TTF     +
Žilinskas Rokas TS-LKDF      

2. Balsavimas už L. Kasčiūno pristatytą projektą (Nr. XIIIP-471).

Žiūrėkite visą nelietuviškų asmenvardžių rašybos dokumentuose projektų svarstymo tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašą:

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

25 komentarai

 1. Lietuva lietuviams:

  Bet geriau, kad tuos valstiečius išrinko, negu liberalus socdemonus. Dabar priklausys nuo tų, kurie pritaria viskam… Aš tai ten nepritarčiau niekam, palikčiau vardus kaip yra dabar.

 2. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

  Lietuvos Respublika nuo pat savo Konstitucijos priėmimo 1992.10.25
  dar nė karto neturėjo teisėtai išrinkto Seimo.
  ______________________________________________________________
  Daugiau (naudojant nuorodas)
  ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo
  Rinkimų kodekso projekto aferizmai
  Okupuota nepriklausomybė
  Okupanto žiurkės

 3. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

  Ne su paminklais reikia kovoti. Žilvinas Razminas 2017 04 26
  Va čia
  https://www.youtube.com/watch?v=tPSDq2IIx3M

 4. Ūla:

  Pasirodo, kad Kirkilas kalbėjo netiesą, teigdamas, jog sutartyje su Lenkija numatytas trijų raidžių įteisinimas. Tai reikštų, kad jis, laikydamas ranką ant Konstitucijos pažeidė duotą priesaiką? Tokia nuostata taikytina ir 64 Seimo nariams kurie balsavo UŽ. Atėjo laikai kada nebijoma nei Dievo, nei žmonių.
  Pačiu laiku į politiką atėjo Laurynas Kasčiūnas. Pagarba jam. Peršasi išvada, kad Krikščionys demokratai padarė klaidą prisijungdami prie TS?

 5. LosAngeles:

  stai ir turim judosiu sarasiuka…. Ir cia kitas aktualus klausimas iskyla: kam reikalingas kazkam isrinkimas pagal partinius sarasus. Liaudis uz siuos isdavikus daugiau niekada nebalsuotu (bent jau dauguma), o jie kaip kokie ‘nepaskandinamieji’ vis ten ir ten, jau n kadenciju. Tokie kaip olekas, kirkilas ir pan.. Ir kakas nori kad butu pakeista rinkimo i seima tvarka? 🙂 Taigio sie ponuliai-judosiai nekvaili, supranta kuo tai kvepia. Gaila tik kad i ta saraseli patenka ir tokie kaip Alekna… Klausimas ar zmogus nesupranta, ar ‘tvirtai isitikines partijos neklystamumu’?

 6. Ką tik buvo LRT laida apie tai: Savukynas,kaip jam jau būdinga, stojo į kirkilinių pusę, nuslėpė, pvz., jam perduotą LVAT tos problemos sprendimo būdą:
  “teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjų ir jų dukros teisės gali būti ginamos jų reikalavimą tenkinant tik iš dalies, t. y. įpareigojant atsakovą A. G.-M. išduodamo Lietuvos Respublikos paso kitų įrašų skyriuje asmens vardą ir pavardę įrašyti ir nelietuviškais rašmenimis bei nesugramatinta forma (A. G.-M.)”
  http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=2c4db8aa-695e-495f-b92e-e4d9aa1ed030

 7. Vilniukas:

  Jomajo, trūksta žodžių… Norisi riebiai išsikeikti ir tuos “liaudies tarnus” išvadinti pačiais bjauriausiais žodžiais… Neturi jie nei pagarbos, nei savigarbos jausmo… Aš, pvz., nekerštingas, bet šitų “patriotų” pavardes per kitus rinkimus į Seimą tikrai prisiminsiu.

 8. Žemyna:

  Tragedija, kad besiveržiantys į Seimą prieš tai NERUOŠIAMI tapti KANDIDATAIS į Seimo narius ar vyriausybę. – Įšoka į politiką, kaip Pilypas iš kanapių (dėl partijų vadų pastangų suburti kuo didesnę PARTINĘ MASĘ).
  Suplūsta į Seimą politiniai beraščiai ir imasi sauvaliauti, įsivaizduodami esą ateities genijai, Tokiems „Konstitucija – ne siena, ją galima pastumti”, o jos principiniai teiginiai tėra „paragrafai”, trukdantys žmogui gyventi. O štai atėjo jis, ir išvaduos tautą nuo Konstitucijos priespaudos. Ištrauks visus iš atsilikimo, panaikins bet kokias konstitucijas ir įstatymus. Tiesiog ignoruos juos. Arba išmes į šiukšlinę… O tada jau kiekvienas galės elgtis neprognozuojamai, nes tautos susitarimas paskelbtas niekiniu.
  Jie dargi didvyriais ar vakarietiškai pažangiais save įsivaizduoja dėl tokio savo nepasirengimo, apolitiškumo ir lyg cirko juokdario fokusų: konstitucija yra, o aš sprigt, ir jos nebėra…
  Būtina iš esmės keisti rinkimų sistemą. Kad bent poros metų parengiamąjį kursą PRIVALĖTŲ išklausyti ir Konstitucijos bei kt egzaminus išlaikyti, ir tik tada įgytų teisę pretenduoti patekti į rinkiminius sąrašus.
  Dabar jie panašesni į Lenino virėją, nei į Vakarų valstybės politiką. Nusišneka iš Seimo tribūnos, lyg Savukynas savo laidose. Šiandien žmogui, pranešusiam į laidą apie vakar Vilniaus rajone vėl iškabintus lenkiškus vietovardžius, LRT visų mokslų akademikas paprieštaravo, kad privačiose valdose jie gali daryti ką nori…
  LRT transliuoja ne tik antikonstitucines, bet apskritai analfabetiškas teorijas… Namas su sklypu ne visatoje kabo, o yra konkrečios valstybės žemėje, kur galioja tik jos Konstitucija ir įstatymai. Net laukų piktžolė, ir ta išmano ir laikosi gamtos jai skirtos tvarkos ir dėsnių…

 9. Aldona:

  Dukra ištekėjo už brito su pavarde Andrews ,susilaukė sūnaus Andrews , visur UK fiksuojama dukra ,kaip Andrews , o kai sugrįžo pasikeisti paso į Lietuvą , teko susilaikyti ,nes dabartiniai istatimai neleidžia naudoti w . Dabar ruošia skundą E S , arba atsisakys Lietuvos pilietybės , kad galėtų visa šeima bųti vienodomis pavardėmis , Apmaudu , nes po studijų ketino grįžti į Lietuvą.

  • Žemyna:

   Blogai, kai mokykla pagrindų neišaiškina.
   Ne Lietuvos įstatymai tamstos dukrą ar anūkus „kankina” – Europos, Amerikos ir daugiau šalių teisė reikalauja asmens dokumentus užpildyti taip, kaip yra galiojančiame šaltinyje (yra šaltinių, kurių legalumo tarptautinė teisė nepripažįsta, ir LT neturi teisės pažeisti šios tvarkos, jei nori, kas su ja būtų skaitomasi!).
   Turi šaltinį, išduotą šalyje, kur būtent ši kalba yra valstybinė kalba – gauni pasą su tokiu įrašu, koks šaltinyje. Taip, teismas turi peržiūrėti, ar tai tikrai teisinę galią turintis šaltinis (juk asmens dokumentas – teisinis dokumentas, su kuriuo valstybės institucijos, teismai vėliau turės dirbti, spręsdami ir gindami tamstos interesus ir teises!). Taigi, jei tamstos anūkai gavo gimties liudijimus Anglijoje, jie gaus tą W.
   Problema ne ta. Valstybė nepajėgs suvaldyti situacijos, kai dokumentų nevalstybine kalba yra ne vienas kitas, o tai jau tampa masinius reiškiniu. O kai nevaldys, tai labiausiai nuo to nukentės patys pasų turėtojai. Tam ir yra valstybinė kalba – ji jungia visus šalies piliečius ir chaosą paverčia visiems vieninga tvarka. Tam ir reikia būtent dvikalbio paso mišrioms šeimoms – kad šeimos nariai abiejų formų pavardes išsaugotų, kad abiejose šalyse bėdų neturėtų, kad pasas nebūtų žaislinis, kaip kad dabar Lenkijos lietuvių pasai. Gavai – džiaukis, bet rimtų reikalų su juo netvarkysi, nieko su juo neįrodysi..
   Stebėtis, kad anglai ANGLIŠKĄ pavardę rašo SAVO kalba – atsiprašau, bet nelogiška, sutikite 🙂
   Atrodo, tiek Amerikos filmų matėme, kur titruose aiškiai matosi lietuviška aktorių pavardžių kilmė.
   Ar matėte kurią nors lietuviškai užrašyta? Ne, nes kiekviena valstybė svetimtautę pavardę SAVAIP pas save registruoja – tik tiek panašiai , kiek mūsų raidė panaši į jų raides. Jei jie neturi Š, reiškia bus parašyta tik S. O dėl savo patogumo dar pridės ir H iš ten ir Shimkus, iš ten jo žmona ne Šimkuvienė, o Shimkus, nes PAGAL SAVO įstatymus ir tvarkas rašo, ir jiems visai nesvarbu, kas kokios tautybės. Gyveni čia, reiškia tau galioja čionykštė tvarka. Kai gyvensi kitur, privalėsi paklusti jų tvarkai.

  • Pavardė yra garsas o raidės yra kodas – skirtas teisingai perteikti garsą. Lietuvoje – tas kodas – valstybinės kalbos rašmenys. Valstybinė kalba Lietuvoje ne anglų.

   • Kemblys:

    Raidė yra atskiro garso ženklas, o pavardė yra garsų derinys. Manau, senovėje pavardės žodis buvo prasmingas, pvz., normantas=noriu+manta. Labai viliuosi, kad žodis ‘manta’ buvo vartojamas ir išminčiai, protui 🙂

  • Kemblys:

   Aldona, pagrindiniame lietuviško paso puslapyje negali būti įrašų svetimomis raidėmis. Kituose puslapiuose, manau, galėtų būti įrašai VISOMIS pasaulio kalbomis, jei asmuo pageidauja, ir gali pagrįsti įrašą kitos valstybės išduota pažyma. Po tuo įrašu būtų privaloma tik įrašyti kuo remiantis vardas ir pavardė parašyti ta kalba, o ne aiškintis kaip skamba toje kalboje ir ką reiškia tos kalbos rašmenys.
   Mūsų visų nuomonės šiuose atsiliepimuose neturės jokios reikšmės tiems, kas sprendžia šiuos klausimus – jie net nežinos apie šiuos atsiliepimus.
   Atsiliepimai būtų prasmingi, jei suburtų žmones tolimesnei veiklai.

 10. Algimantas:

  Petras Palilionis („Aušra“, 1984/4)

  …O mano motina kalbėjus tik lietuviškai!…
  Miškų, laukų, dangaus dievų kalba…
  Aš būčiau paskutinis skuduras
  Ant išdavystės papilvės kabąs,
  Jeigu nors vieną tavo šventą žodį
  Pakeisčiau svetimu, pelningesniu kitu…

  Raidės – žodžių dėmenys

 11. taigi kad:

  Stribų veislė gaji. Būna jie visi prakeikti Lietuvos išdavikai!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: