G. Kazėnas. Vilniaus r. savivaldybės paneigimo PANEIGIMAS (10)

Vaikų darželis | Pixabay nuotr.

Vaikų darželis | Pixabay nuotr.

Po balandžio 6 d. LNK televizijos žinių parengto reportažo „Daugiau lietuviškų darželių“, apie sunkumus su kuriais susiduria šeimos norinčios savo vaikus ugdyti valstybine kalba, Vilniaus rajono savivaldybė savo svetainėje paskelbė paneigimą (2019-04-10) apie neva tikrovės neatitinkančią informaciją.

Po balandžio 29 d. Seimo surengtos spaudos konferencijos „Dėl lietuvių šeimų diskriminacijos Vilniaus rajone“, Vilniaus rajono savivaldybė vėl savo svetainėje (2019-04-29) paskelbė tariamą paneigimą dėl tikrovės neatitinkančios informacijos.

Norime atkreipti dėmesį, kad abu „paneigimai“ yra identiški ir šabloniški. Taip pat abiejuose „paneigimuose“ nėra paneigtas nei vienas balandžio 6 d. LNK žinių reportaže ir Seime spaudos konferencijoje įvardintas teiginys.

Dėl Rastinėnų:

Reportaže teigiama, kad Rastinėnuose esančiame Sudervės Mariano Zdziechovskio mokyklos (lenkų ugdomąja kalba) skyriaus pastate mokosi labai nedidelis mokinių skaičius. Rastinėnų skyriaus internetiniame tinklapyje naujausia pateikiama informacija apie priešmokiklinukus ir mokiklinukus yra 2016/2017 m. Bet ir tie duomenys rodo, kad skaičiai yra nedideli. Taigi, šis teiginys nepaneigtas.

Dėl Riešės:

Reportaže teigiama, kad Riešės seniūnijoje, kurioje gyvena apie 6,5 tūkst. deklaravusių gyventojų, nėra ugdymo įstaigos valstybine kalba ir tėveliai net ir neturi kur prašymo paduoti. Šis teiginys nepaneigtas.

Dėl nevienodų sąlygų Buivydiškėse ir Zujūnuose:

Reportaže teigiama, kad šalia esančiose Buivydiškėse ir Zujūnuose, esančiose atskirai lietuvių ir lenkų ugdomąja kalba mokyklose mokinių sąlygos labai skiriasi. Buivydiškių pradinė mokykla yra įsikurusi bendrabučio pirmame aukšte, trūksta patalpų, vaikai susispaudę. Tuo tarpu Zujūnų vidurinė mokykla (lenkų ugdomąja kalba) yra renovuojama, turi sporto aikštę, teniso kortus, patogų privažiavimą. Šis teiginys nepaneigtas.

Dėl 600 vaikų norinčių lankyti darželius valstybine kalba

Reportaže teigiama šiuo metu yra apie 600 vaikų, kurie „čia ir dabar“ eitų lankyti lietuvišką darželį. Šis teiginys nepaneigtas.

Dėl didelio skaičiaus nedeklaruotų gyventojų:

Savivaldybės „paneigime“, priešingai nei buvo siekiama, netgi galima pastebėti dalinį problemos pripažinimą ir bandymą teisintis. Pavyzdžiui abiejuose „paneigimuose“ konstatuojamas faktas, kad „<…>Vilniaus rajone įsikuria naujai atvykstančios jaunos šeimos su mažamečiais vaikais, todėl esančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose vietų ne visada pakanka. <…>“

LNK žinių 2019-04-29 d. reportaže Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Janina Klimaševska pripažistą šį faktą, teigdama, kad nežino, kodėl tėvai savo gyvenamą vietą deklaruoja kitose savivaldybėse:

Taigi šis teiginys nepanegtas, ir netgi priešingai – patvirtinamas. Štai, pačios Vilniaus rajono savivaldybės Riešės seniūnijos 2018 m. veiklos plane „Pastebima, kad faktiškai gyvenančių gyventojų skaičius seniūnijoje gali siekti apie 7-8 tūkst, nes daug gyventojų deklaruoja savo gyvenamąją vietą Vilniaus ar kituose miestuose.“ Taigi, galima sakyti tai tampa faktu. Dėl to Vilniaus rajono savivaldybė negauna didelės dalies Gyventojų pajamų mokesčio (GPM), kuris nukeliauja į kitų savivaldybių biudžetus. Pagrindinė priežastis kodėl gyventojai taip elgiasi – darželių valstybine kalba trūkumas Vilniaus rajone.

Dėl 2018 m. Vilniaus rajono biudžete nepanaudotų 5 mln. eurų:

Reportaže, Vilniaus rajono tarybos narys teigia, kad netiesa, kad dėl finansų trūkumo  Vilniaus rajono savivaldybė nesteigia naujų grupių valstybine ugdomąja kalba, kadangi 2018 m. biudžete Vilniaus rajono savivaldybė nepanaudojo apie 5 mln. eurų, kurie galėjo būti skirti naujų darželių statybai arba esamų renovavimui. Tai yra faktas ir jis liko nepaneigtas.

Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos trukdymo savivaldybei:

Vilniaus rajono savivaldybės rašomame „paneigime“ teigiama, kad „bendrojo ugdymo mokyklų tinklo plėtrai trukdo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nenoras bendradarbiauti su Savivaldybe <…>. Chaotiškas, nesuderintas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių ugdymo įstaigų steigimas Vilniaus rajono teritorijoje trukdo Savivaldybei didinti švietimo paslaugų prieinamumą ugdytis tiek valstybine, tiek tautinės mažumos kalba.“

Dėl bendradarbiavimo norime atkreipti dėmesį, kad ne ŠMSM, bet Vilniaus rajono savivaldybė nenori bendradarbiauti ir tai patvirtina vykusi Maišiagalos LDK Algirdo gimnazijos statybų eiga, kuomet Vilniaus rajono savivaldybė keleta metų vilkino procesą.

Dėl trukdymo ir nesuderinto ir chaotiško švietimo įstaigų tinklo. Norime pažymėti, kad ŠMSM nei kiek netrukdo, bet padeda savivaldybei įgyvendinti jai priskirtą funkciją, pavestą jai pagal įstatymą, kurios ji akivaizdžiai dėl politinių motyvų neužtikrina (nei vienas ankstesnis teiginys nebuvo paneigtas). Išskyrus kelis atvejus (Avižieniai ir Vaidotai), ŠMSM niekur nedubliuoja savivaldybės ugdymo įstaigų ir steigia jas tose vietovėse kur savivaldybė to nedaro.

2018 07 17 Sprendimu Nr. (15)SN-188)SP-57 LR Lygių galimybių kontrolierius konstatavo, kad Vilniaus rajono savivaldybė ir SMM nesudarė vienodų sąlygų gauti ikimokyklinio ugdymo paslaugas Vilniaus rajono savivaldybėje gyvenantiems asmenims, nepaisant tautybės ir kalbos, t.y pažeidė LR Lygių galimybių įstatymo 8str. 1p. ir siūlo nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, tiksliau – neveikimą. Nors rašte konstatuojama apie Vilniaus raj. Avižienių seniūnijos gyventojų teisių pažeidimus, analogiška situacija turime ir kitose, ypač priemiestinėse seniūnijose.

Avižieniuose savivaldybė įsteigė 4 ikimokyklinio ugdymo grupes: 2 valstybine kalba ir 2 lenkų kalba, nors poreikis ugdyti valstybine kalba buvo kelis kartus didesnis. Taigi savivaldybė faktiškai ignoravo poreikį ugdyti valstybine kalba ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, kad yra diskriminavimo apraiškų, kuomet formaliai yra tarsi sudarytos lygios galimybės, tačiau į lietuviškas grupes laukia 265 prašymai, o į lenkų – 76 prašymai. Taigi „pakliūti į darželį lietuvių ugdomąja kalba yra žymiai sunkiau.“ Todėl visiškai logiška, kad Ministerija šioje vietovėje įsteigė dar jos pavaldume esančią priešmokiklinio ugdymo įstaigą, taip nors išdalies išspręsdama esamą problemą. Panaši padėtis yra ir Vaidotuose, kur jei nebūtų įsteigtas Ministerijos darželis, didelė dalis vaikų būtų likę be vietos ikimokiklinio ugdymo įstaigoje valstybine kalba.

Tad nuolat gaudama vietinių rajono bendruomenių prašymus dėl lietuviško švietimo poreikio užtikrinimo bei turėdama Lygių galimybių įpareigojimą, natūralu, kad ŠMSM imasi reikiamų veiksmų ugdymo valstybine kalba poreikio užtikrinimui rajone, vadovaudamasi LR Švietimo įstatymo 28 str. 6p. nuostatomis. Todėl visi teiginiai apie ŠMSM nenorą bendradarbiauti ar trukdymą yra be jokio pagrindo. O savivaldybės noras perimti tas įstaigas, Vilniaus rajono lietuvių vaikų tėvams kelia siaubą ir jie su tuo kategoriškai nesutinka. Be to šioje vietoje norisi atkreipti dėmesį, kad savivaldybė kažkodėl labai nori perimti ŠMSM įsteigtas švietimo įstaigas, tačiau visaip kratosi perimti savo žinion sodininkų bendrijų teritorijoje esančius kelius !!! Kodėl taip yra – klausimas retorinis.

„Paneigimuose“ netrūksta sąmoningo manipuliavimo skaičiais. Pavyzdžiui teigima, kad „nuo 2015 iki 2018 m. ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius padidėjo 7 grupėmis ir 2018 m. rajono savivaldybės švietimo įstaigose iš viso veikė 111 grupių.“ Kitoje vietoje teigiama, kad „šiemet bendrojo ugdymo mokyklose įstegtos 63 tokios grupės pagal skirtingus priešmokiklinio ugdymo organizavimo modelius, kuriuose taip pat ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai.“ Atrodo, kad tais metais Vilniaus rajone turėjo įvykti kažkoks demografinis „sprogimas“ arba masinis šeimų su vaikais atsikraustymas, kuomet per 3 metus (2015 – 2018) įsteigtos 7 papildomos grupės (nepatikslinant kokia kalba), o per tuos vienus metus – net 63 priešmokyklinės grupės (nepatikslinant kokia kalba) !!!

Apibendrinimas

Belieka konstatuoti, kad Vilniaus rajono savivaldybė nesugebėjo paneigti LNK žinių reportažuose ir balandžio 29 d. Seime spaudos konferencijoje išsakytų teiginių apie blogą lietuvių švietimo padėtį Vilniaus rajone.

Autorius yra TS-LKD Vilniaus r. skyriaus pirmininkas, Vilniaus r. savivaldybės tarybos opozicijos lyderis

Balandžio 6 d. LNK televizijos žinių reportažas „Daugiau lietuviškų darželių“:

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Švietimas, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

10 komentarų

 1. Taip:

  Pietryčių Lietuvoje,ypač tuose rajonuose, kur savivaldybes užvaldė Tomaševskio nacionalistinė partija,jau senokai vyko ir nūdien vyksta diskriminacija tautiniu pagrindu švietimo plotmėje, įsidarbinimo viešose įstaigose . Lietuviai čia susiduria su įvairiais trukdžiais.Kas kaltas? Visų pirma Lietuvos centrinės įstaigos ir tarnybos, aukštieji politikai ,- dauguma jų apsimeta nematantys neleistinos minėtos diskriminacijos tautiniu pagrindu. Tad, brandžiose demokratinėse šalyse,pvz. Lenkijoj, minėti neigiami reiškiniai neįmanomi,-tiesiog asmenys ar institucijos vykdančios besikartojančius diskriminacinius nusižengimus būtų suspenduoti,o įstaigose įvestas laikinas komisarinis valdymas.Raginčiau Lietuvos atitinkamus politinius ir vykdomuosius valdžios organus nedelsiant pašalinti diskriminacinius veiksmus , o kai kurių Savivaldybių veiklą teisiškai įvertinti..

 2. Antanas:

  Tai ar jie ne ku…vos?! O gal Lietuva jau yra Lenkijos kresas? Na, tada przepraszam, panowie!

 3. Žemyna:

  Jei jau jie „yra” tautinės mažumos, tai ir ŽT, ir TMAPK tuo klausimu teigia, jog net ir dėl TM NEGALIMA daryti nieko to, kas kenktų PAGRINDINEI valstybės tautai!
  Kadangi jie NĖRA TM, o tik kitataučiai (kadangi ši tauta turi savo nacionalinę valstybę), šiuo klausimu TMAPK paaiškina: kitataučiai nelaikomi TM.
  Taigi, mieli Vilniaus krašto žmonės – ne Lietuva jus skriaudžia, ne ji jums trukdo būti TM, o būtent Lenkija, Rusija ir Baltarusija, nes tai nacionalinės slavų valstybės Jei jų nebūtų (kaip, pvz., savo tėvynių neturi totoriai bei karaimai), visų tautybių kolonijomis gyvenantys svetimkalbiai galėtumėte pretenduoti į TM statusą 🙂
  Užjaučiu.

 4. Žemyna:

  Šie „paneigimai” įrodo, jog kai kurios savivaldybės dirba ne laikydamosi LT Konstitucijos, o kaip kaimyninės šalies VIETININKĖS Lietuvoje. Tarnauja tos, o ne savo valstybės tikslų įgyvendinimui.
  TMAPK ĮPAREIGOJA visas valstybes visų pirma užtikrinti mokymą VALSTYBINE kalba, kad bet kokios tautybės pilietis turėtų LYGIAS GALIMYBES integruotis į valstybės gyvenimą!
  Dar verta prisiminti, kaip šeimos (visų pirma – skurdesnės) apdorojamos, gąsdinamos, kai ateina laikas leisti vaiką į mokyklą ar darželį, o paklūstančios įvairiai remiamos, apdovanojamos iš „gerosios” kaimynės lėšų. Taip skatinami žemiausi žmogaus instinktai tapti tos tautybės žmogumi, kuri jam užtikrins sotesnį gyvenimą.
  Okupacija nebūtinai reiškia fizinį SVETIMOS teritorijos UŽGROBIMĄ kareivio batu ir ginklu (= vagystę – pagal 10 Dievo įsakymų!).
  Gali būti ir „elegantiškesnė” – kalbinė, dvasinė OKUPACIJA. Pakartiną Vilnijos krašto okupaciją stebime nuo 1990 m. Ar dar ilgai STEBĖSIME? Ar mūsų politikų irgi tik žemiausi instinktai gyvi, lengvai paveikiami? Ar atsiras Seime bei Vyriausybėje PABUDUSIŲ, PAKILUSIŲ ir TAUTĄ ŽADINANČIŲ???

  • Žemyna:

   Kitą vertus, prisimenant mūsų giminės ir šeimos tarpukario patirtį, „pažanga” yra. Tais laikais buvo daroma viskas tas pat, irgi su kolaborantų pagalba, tik žymiai agresyviau, nesibjaurint pralieti kraują ne tik okupacinių kovų metu, bet per visą tą laikotarpį, ir atviriau.

   • Antanas:

    Gerb. Žemyna, tikrai nenoriu būti nemandagus, bet pasikartosiu: lenkai gyvena Lenkijoje. Tie sulenkėję (užsirašę lenkais) “panowie” Dedel, Gaidis, Kiszkel, Krepztul, Wojsznis, Wojczul ir t.t., ir t.t. yra tokie lenkai kaip aš žydas… O kitataučiai Lietuvoje turi labai gražų pavadinimą – TAUTINĖS BENDRIJOS (ž. LR Konstituciją). Bet ar galima priskirti tautinėms bendrijoms ponus Dėdelius, Gaidžius, Krepštulius, Kiškelius ir kitus, kurių proseneliai ir seneliai kalbėjo lietuviškai? Drįstu suabejoti..

    • Arūnas:

     Antanai, prie Jūsų minčių, kurių neginčiju, norėčiau pasakyti savo nuomonę apie priklausymą tautinei bendrijai: tautinei bendrijai tai yra visuomeninė nepolitinė organizacija, kuriai galėtų priklausyti visi, kurie remia tos bendrijos tautinę kultūrą (ne politiką). Blogai jei TB užsiima politinėmis spekuliacijomis.Teko matyti, kad į lietuvių tautinių organizacijų renginius užsienyje ateina net kitų rasių žmonės, net ir nekalbantys lietuviškai

     • Antanas:

      Arūnai, kadangi laisvai kalbu vokiškai, norėjau tapti Lietuvos vokiečių bendrijos nariu, bet man buvo griežtai pasakyta, kad nesu vokiečių kilmės ir dėlto negaliu būti šios tautinės bendrijos nariu… Manau, kad tas pats būtų, jei, neduok Dieve, sumanyčiau gauti lenko kortą: reikėtų atknisti kokius nors senelius, tipo, lenkus, bet kad tokių nėra, – visi patys tikriausi lietuviai… Taigi norint priklausyti kokiai nors tautinei bendrijai, visdėlto reikia priklausyti ir tai tautai… O kalbant apie tarpukario “lenkus” – tai čia jau visai kita istorija…

    • Žemyna:

     Ar ne apie tai užsimenu, ne apie laikus, kai žmonės buvo „skatinami” tapti Dedel, Gaidis, Kiszkel, Krepztul, Wojsznis, Wojczul ir t.t.? O dar toliau pažengę ksiondzai bei proboščai kai kurias pavardes dar ir išversdavo… Nežinau, katrie – ar kolaborantai, ar kolonistai, tuo rodydami, kad abi kalbas „žino”…
     Įdomiausia, kad būtent jų kunigija stropiai „dirbo Dievui”, kai laimino svetimo GROBIMĄ ir ŽUDYMĄ vardan dar daugiau prisigrobtų žemių ir žmonių.

 5. !!!:

  Neįtikėtina,čia Vilniaus krašte ar Suvalkų vaivadijoi.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: