M. Kundrotas. Vytautas Landsbergis – Lietuvos problema? (67)

Vytautas Landsbergis | Alkas.lt, A. Sartanavičiaus nuotr.

Vytautas Landsbergis | Alkas.lt, A. Sartanavičiaus nuotr.

Vytautas Landsbergis – vienas iš tų politikų, kurie retai vertinami kritiškai. Jis arba garbinamas, arba taip pat be atodairos smerkiamas. Nėra niuansų. Tik absoliutinimas. Vieniems jis – beveik ketvirtas Dievo asmuo, kitiems – pats šėtonas iš pragaro.

V. Landsbergio klaidas ar net nuodėmes galima vardyti ilgai. Pirmąsyk vadovaujant Lietuvos valstybei drastiškai liberalizuota ūkinė ir socialinė sistema, sunaikinant ištisus sektorius ir daugybę piliečių paleidžiant ubagais. Visa tai pratęsė ir išplėtojo Algirdo Brazausko ekskomunistų valdžia, bet kaltininku daugelis mato vien V. Landsbergį. A. Brazauską šie žmonės mato, kaip politinės ir socialinės santarvės simbolį. Paradoksas? Taip.

Drastiška liberalizacija tęsta ir vėlesniais laikais, įskaitant strategines komunikacijų bei energetikos įmones. V. Landsbergis čia tebuvo tik viena iš kertinių figūrų, bet kitų pavardės užmirštos. Dar vėliau, jau Europos Parlamente, V. Landsbergis balsavo už keistas genderines rezoliucijas, išplaunančias šeimos ir lyties sąvokas. Po to pasmerkė Žemės referendumą, kuriuo – net pirmiau, nei Lietuvos žemės išsaugojimo jos piliečiams – siekta grąžinti valdžią tautai, sudarant sąlygas piliečiams rengti ir įgyvendinti referendumus iš apačios.

Galiausiai pasmerkta Tautų Europos idėja ir desovietizacijos įstatymo projektas, kartu atstumiant savo paties partiečius bei rinkėjus. Galima būtų klausti, už ką žmonės stovėjo Baltijos kelyje, prie Seimo rūmų ir prie lietuviškos žiniasklaidos objektų. Už perėjimą iš vienos Sąjungos į kitą ar už laisvą Lietuvą? Desovietizacijos klausimas – dar keblesnis. Gali net kilti įspūdis, jog V. Landsbergio įkurta Tėvynės sąjunga daug kalbėjo apie desovietizaciją, kol ją rinko buvę laisvės kovotojai, tremtiniai ir politiniai kaliniai. Šiems rinkėjams išmirštant tenka ieškoti naujo politinio „brendo“, o senąjį galima išmesti į panaudotų priemonių šiukšlyną.

Vis dėlto V. Landsbergio priešai retai kalba tokių faktų ir argumentų kalba. Jiems įdomiau, kaip jis galėjo važinėtis po užsienius ir net kapitalistines šalis sovietų okupacijos laikais. Kaip represyviausiais šios okupacijos metais rašė prašymus priimti į komjaunimą. Kaip jo tėvas, buvęs Laikinosios Vyriausybės nariu, grįžo į jau sovietizuotą Lietuvą ir tapo nusipelniusiu architektu. O tai vyko tais laikais, kai teista vien už politinį anekdotą.

Šalininkų argumentai taip pat dažnai būna graudūs. Esą Vytautas Landsbergis-Žemkalnis buvo toks žymus ir žinomas pasaulyje, kad sovietai tiesiog baiminosi jį represuoti. Nebijojo Estijos prezidentą Konstantiną Piatsą supūdyti psichiatriniame kalėjime. Nebijojo Latvijos prezidentą Karlį Ulmanį pražudyti lageryje – kapo ieškoma ligšiol, po visą Vidurinę Aziją. O štai V. Landsbergio-Žemkalnio – bijojo…

Nekentėjai iš to darosi ir kitiems perša išvadas, kad abu Landsbergiai – tėvas ir sūnus – tapo sovietų ir jų represinių struktūrų bendradarbiais. Jau vien tai, kad iš tėvo biografijos mįslių sprendžiama apie sūnų, rimtoje diskusijoje atrodytų apgailėtinai, bet kai nori ką nors apjuodinti, viskas tinka. O labiausiai tinka, remiantis stribų literatūra, kaip Vytauto Petkevičiaus „Durnių laivas“. Išties rimta istorinė ir politologinė analizė.

Išties tiek tėvo, tiek sūnaus biografijose yra atvirų klausimų. Bet jų kyla ir iš priešingos pusės. Jei V. Landsbergis būtų buvęs sovietams lojalus asmuo, dabartinis Rusijos režimas turėtų auksinį kozirį jį sukompromituoti. Reiktų tiktai nutekinti vieną kitą dokumentą, jei tokių būtų. Lietuvoje sunku rasti politiką, kuris griežčiau ir nuosekliau kovotų su Rusijos imperija, nei V. Landsbergis. O dar žinant, jog tai – daugelio laisvės kovotojų idealas, akivaizdus Kremliaus interesas jį apjuodinti. Bet įrodymų iš ten tebelaukiama. Štai ir klausimas: kodėl?

Vienaip ar kitaip V. Landsbergis vadovavo Sąjūdžiui, Aukščiausiajai Tarybai, Lietuvos valstybės atkūrimui. Žinoma, jam vienam priskirti visus nuopelnus būtų klaida ar net melagystė. Link Nepriklausomybės daug anksčiau vedė Lietuvos Laisvės Lyga ir kitos rezistencinės organizacijos, tokios asmenybės, kaip Antanas Terleckas, Nijolė Sadūnaitė, Alfonsas Svarinskas ir daugybė kitų. Net Sąjūdyje pirmieji apie Nepriklausomybę prabilo kiti žmonės, V. Landsbergis – gerokai vėliau. Bet faktas lieka faktu. Jis šiam procesui vadovavo ir būtent jam vadovaujant pasiektas svarbiausias rezultatas.

Ar gali vienas faktas nusverti dešimtis kitų, tarp jų – išvardytas klaidas ir trūkumus? Priklauso nuo fakto. Lietuvos valstybės atkūrimas tikrai nusveria daug ką. Įskaitant asmeninius bruožus, kaip sunkiai valdoma arogancija ir pomėgis skirstyti žmones į juodus ir baltus. Šis skirstymas atsigręžė prieš patį V. Landsbergį ir tapo generaliniu principu jo priešams. Ar tik jo?

Deja, daugeliu atvejų galima įžvelgti dėsningą teiginių seką. Šiandien V. Landsbergis – viso blogio šaltinis, rytoj partizanai – banditai, poryt Vladimiras Putinas – gelbėtojas. Būtent šia linkme juda absoliučios daugumos antilandsbergistų argumentavimo linija. Kai kurie sustoja pusiaukelėje, bet sudaro puikią terpę tarpti antilietuviškam užkratui, kuriuo užsikrėtę juda toliau. Šį klausimą galima nagrinėti ir pragmatiniu požiūriu. V. Landsbergis daugeliui lietuvių patriotų yra autoritetas. Ar sustiprės lietuvių patriotizmas šį autoritetą žeminant ar „pjaunant“?

Tarp aklo garbinimo ir tokio pat aklo smerkimo yra platus spektras. Deja, niuansais ir pustoniais mąstyti sugeba tik aštresnio proto ir švaresnės sąžinės žmonės. Daugeliui daug patogiau absoliutinti. Vėl tas pats politinis daltonizmas, juodai-baltas požiūris. V. Landsbergiui priskirti visus valstybės pasiekimus – toks pat kraštutinumas, kaip jam priskirti visas kaltes už šios valstybės trūkumus ar ydas. Jis buvo vienas iš daugelio, nors – ganėtinai ryškus.

V. Landsbergis – aštri problema. Pirmiausiai – tiems, kuriems pati Lietuva yra problema. Tai – Lietuvos savivokos problema. Neapykanta V. Landsbergiui dažnai perauga į priešiškumą pačiai Lietuvos valstybei ar bent simpatijas šios valstybės priešams. Ne išimtis ir tie, kurie dar vakar patys kovojo už Lietuvą – nuo Rolando Paulausko iki Žilvino Razmino, šiandien transliuojančių Kremliaus propagandą lietuviškose informacinėse ir politinėse erdvėse. Neapykanta, kaip ir aklas garbinimas, sujaukia protus, o jausmuose ieškoti tiesos – bergždžia.

Jei Lietuvos laisvė mums – esminė vertybė, tai V. Landsbergis nusipelnė būti tautos panteone. Ne kaip dievybė ar herojus be kliaudos ir dėmės, bet kaip klydęs, klupęs, tačiau iškilus tautos lyderis. Šalia karaliaus Mindaugo, Vytauto Didžiojo, Antano Smetonos. Jie taip pat darė klaidų. Bet istorija išskiria tai, kas svarbiausia. Taip ir turi būti.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , , , , , , .

67 komentarai

 1. Argus:

  V.Landsbergio ir jam ištikimai tarnaujančių arši kova prieš Rusiją, kuri jų manymu turėtų pabrėžti jų patriotiškumą, manyčiau, daug daugiau panaši į provokaciją. Į provokaciją todėl, kad putino Rusijai tas yra naudinga. Rusija Lietuvą puolė, puola ir puls, tačiau klykti apie tai yra arba kvailystė, arba, kaip minėta, provokacija. Todėl ši V.Landsbergio “politikos” kryptis kartu su daugeliu nešvarių ir nekompetentngų sprendimų, darbų bei kalbų tik sustiprina labai negražius įtarimus. Tuo labiau, kad net ir dabar, jau esant tokiame amžiuje kada reikėtų pradėti galvoti ir elgtis išmintingai, toliau savo paties liežuviu, niekindamas ir pravardžiuodamas tą savo tautos dalį, kuri jo įvardijama kaip priešai,toliau skaldo ir kiršina tautą, kas irgi naudinga tik mūsų tikriesiems priešams. Todėl ir kyla tokios negeros mintys, kad tai ir yra kažkokių įsipareigjimų vykdymas, būtent Rusijai. Kitaip neįmanoma būtų paaiškinti kodėl protingas žmogus veikia prieš save ir tautą.

  • atmintis:

   nereiketu tapatinti Rusija su dabartine kremliaus xunta.
   B.Jelcinas, Staravoitova, bei daugybe kitu Rusiojos demokratu irgi buvo rusai taciau jie gerbe tautu apsisprendomo teise, patys kovojo uz tikra demokratija Rusijoje bei jos buvusiose kolonijojse ir labai gerbe V.Landsbergi ir jo bendrazygius…. O kuo tapo dabartine Rusija – mato visas pasaulis!

 2. Lietuvis:

  Tikro lietuvio dvasinė struktūra yra daugialypė. Pažymėtini krikščioniškasis, buržuazinis, tautinis ir per dešimtmečius įsismelkęs bolševikinis pradai. Svarbu, kuris vyrauja, dar itin svarbūs asmens dorovės ir išminties pradai. V. Landsbergis – ne kitoks, jis – dora, išmintinga, pagarbos verta asmenybė.

  • AISTIS:

   Pasaulį ir Lietuvą valdo MASONAI. Masonai, siekdami valdymo, sukūrė įvairiausias partijas ir partijėles, siaubinguosius saugumo kaip KGB ir FBI ir kitus žmonių valdymo ir sekimo metodus. Masonai, siekdami valdžios, sukūrė ir TSRS ir JAV… ir visas revoliucijas ir karus,- VIEN DĖL SKALDYMO, ŽUDYMO IR VALDYMO. O kas masonus valdo? Turtingiausieji judėjai- galingiausiėji masonai. Tad ar tenka stebėtis, kad dėl tautų skerdynių- naikinimosi, buvo 1917 m sukurta ir nuo 1975 m ligi 1992 sugriauta TSRS – pirmoji pasaulyje Komunistinė valstybė Rusijoje, valdoma žydų, KAIP MASONŲ NEPAVYKĘS EKSPERIMENTAS . O kartu ir sugriauta mūsų ekonomika, milijonai jaunų žmonių paleistų BEDARBIAIS. Globalizacija ir Pasaulinė pilietybė – tai pasaulio Masonų siekis toliau naikinti tautas ir valstybes dėl lengvesnio sugyvulėjusių gojų valdymo. IR MŪSŲ LIETUVA, drauge su Latvija, Bulgarija, Moldova, masonų ELITOS pasmerktos PIRMOSIOMIS IŠNYKTI NUO PASAULIO ŽEMĖLAPIŲ NET LIGI 2030 METŲ. O svetimkūniai – nežinia kurių šaknų palikuonys Landbergiai- Žemkalniai – tai Vyriausiųjų Masonų labai gudriai parinktos asmenybės Lietuvos ir lietuvių tautos masonų labai gerai apmokami naikintojai. Ar lietuviai turėtų gerbti tokius parsidavėlius? Tikriausiai- NE. Ir nėra ko liaupsinti svetimų minčių ir darbų pasisavintojus ir jų gaujas. Gerb. p.Kundrotui, kaip TIKRAM PATRIOTUI, tikrai nevertėtų vergiškai padlaižiaujančiai – GRAŽINANČIAI rašyti apie mūsų tautos ir valstybės negailestingą naikintoją. Tuo labiau, kad jis vadovauja savo samdiniams – tautos praskolintojams ir naikintojams.

  • LDK:

   Landsbergis ir jo kolegos , kurie suorganizavo dainuojančią revoliuciją 90-aisiais, su minimum aukų išplėšė Lietuvai nepriklausomybę yra vertas begalinės pagarbos.
   Pavyzdys ateinančioms baltiškoms lietuvių kartoms kaip protu, gudrumu, rįžtu ir tautos vienybės jėga saugoti baltų protėvių žemę- Lietuvą.
   Saugoti tvirtai, išmintingai ir gudriai, nepasiduodant meistriškai sukonstruotoms priešininkų provokacijoms, kad nenutiktų brolžudiškas karas kaip Ukrainoje.

   Lenkiu galvą prieš šitą didį Lietuvos žmogų, unikalų protą !
   Sveikatos jam !

   • Žemyna:

    Šito, pirmojo, nepaprastai svarbaus etapo nuopelnų niekas nenuginčys. NIEKAS.
    Tačiau vėliau ateina visiškai kitoks, žmonių išsaugojimo ir valstybės kūrimo etapas. Jam reikia kitokių savybių vadų. Jų vieni turi, kiti – ne.

 3. Mano nuomone:

  Jokiu būdu nevadinti prezidentu. jis nemyli lietuvių ir daug ką daro, kad pakenkt. O kokia jo kultūra ,šlovinanti Šūdą .

 4. Aha:

  Sutinku – dedulei arogancijos nepasyksteta. Tai ir yra taktine jo klaida. Koki atsimins Landsbergi tauta? Niekinanti savo tautiecius, apsivardziuojanti ir palaikanti “savus”vagis. O jei butu laiku nulipes nuo backos, tauta atsimintu ji kaip kovotoja, vadova… Tai ko jus norit is broilerio?

  • jurgis:

   ne, ne, ne… Retas ne su vištos smegenim pagalvoja, kad reiktų mastyti ano meto kategorijomis – maištas, grėsmė, karas, o VL figūrėlė stovi lyg niekur nieko… Net AMB drebėjo, kol pervadino savo LKP, kol šstenėjo Katedros atidavimą, kol sulaukė armijos išvedimo… Dabar tipo Argus prikimštas pilvas gurga, kad VL menkysta… kur jis tuo metu buvo? po anklode čiulpė džiūvėsį?

   • jurgiui:

    nepataikei, ponuli. Sąjūdis iš esmės prasidėjo po istorinės Juozaičio kalbos balandyje ir mes dalinomės ir platinome šios kalbos tekstą kai tuo tarpu Landsbergis dar ramiausiai naudojosi “brandaus socializmo” privilegijomis, ir tik vėliau vėliau išdygo nežinia kieno valia. Prisimenu Sąjūdžiuo iniciatyvinės grupės pirmuosius susirinkimus kur jis pasireikšdavo tik niurzgimu, o vėliau įsidrąsino ir nustumė tikruosius Sąjūdžio pirmeivius.

    • atmintis:

     siap jau, tai visi “liaudies frontai” kaip ir Sajudis atsirado todel kad cccp buvo tokioje duobeje,o Vakarai jau daugiau neskyre jokiu dotaciju ir net neskolino. Todel Gorbiui&Co reikejo atsizvelgti i Vakaru spaudima del demokratijos nebuvimo okupuotose valstybese kuriose po WW2 cccp nesielge kaip kad buvo isipareigojusi. Kremliuje buvo sumastyta kad reikia leisti pamojuoti tautinem veliavelem, pagiedoti senus himnus ir apsale tautos bus laimingos…….O Gorbis tures argumentu derybose su Vakarais. Ir butent cia ir isryskejo V.Landsbergio ir jo bendrazygiu fenomenas pasinaudoti susidariusia situacija ne butaforine o de facto Nepriklausomybei atgauti! Vienas is stipriausu buvo ir S.Lozoraitis. O nabagelis mekenantis Juozaitis su savo pardavinejama plyta ir “istorinem kalidom” verciau jau nelystu ant pjedestalo- juk yra atgrasus kaip ir apsisaukelis “tremtinys” R.Paulauskas ar Klumbys ir i juos panasus……

     • gintas:

      Bet jei jau ponas Lanzbergis toks isskirtinis,tai paaiskinkit, kodel isiro via TSRS ir Socialistinis blokas.Laisvomis patapo daug saliu.Ir visai tada tas Lanzbergis nera tokia jau svarbi asmenybe – ziurint placiau.Vyko procesas globaliai,ir Lanzbergis tik tuo pasinaudojo ir pasinaudojo ne del musu ,o del jo asmeniniu interesu,taip pat ir finansiniu.Zodziu nuo kalno vare sniego lavina, kuri itrauke i ta lavina ir Lietuva ir patapome laisvi drauge su kitais,o ne del to, kad mus isgelbejo kazkoks dedule Lanzbergis.Kitas dalykas ar ta lavina nebuvo kazkieno projektas ir valdoma ir tie projektuotojai parinko i pasistate savo zmones ,kad neisleistu iniaciatyvos is savo ranku.Tad itariu ponai Lanzbergiai dvigubi,trigubi ar keturgubi ivairiu saugumo tarnybu agentai slapti.

      • atmintis:

       isvardink, kuri is buvusiu Rusijos koloniju yra absoliuciai laisva nuo Rusijos kisimosi??? Net ir NATO bei ES naremis tape Baltijos valstybes vistiek yra pastoviame Rusijos “velikoderzaviniu” sovinistu akiratyje. O ir kitos Rytu Europos valstybes – buve rusu kolonijos niekaip negali atsiginti nuo kremliaus zyzimo ir lindimo. Dabar gi, kremliaus “karlikams” butinas karas kad nuslepti savo isvogimu mastus Rusijoje paskandinant nekaltu zmoniu kraujuje kad nukreipti demesi nuo anu jau gerokai gruzdanciu uzpakaliu

 5. geras straipsnis:

  Teisingai sudėstytos mintys. Daug kam pritariu. Tik dėl paskutinės pastraipos manyčiau dar yra abejonių – kur , kokiame Tautos Panteone stovės V. Landsbergis? Daug paslapčių yra jo ir jo šeimos biografijose. Laikui bėgant daug kas gali paaiškėti ir, jeigu išaiškės, kad šie du žmonės – tėvas ir sūnus tarnavo svetimai valstybei, tai gali taip nutikti, kad atsidurs priešingame “panteone”, kur yra tokie veikėjai, kaip Sniečkus ar Paleckis.
  Istorija turėtų viską sustatyti į vietas

  • atmintis:

   kas rimtai domisi, jokiu paslapciu Landsbergiu gimines biografijose tikrai nera.
   O ir visa info yra prieinama. Tik kad kazkam vis dar labai rupi revizuoti 1990 Kovo 11 akta o cia stovi tokios neiveikiamos uolos kaip V.Landsbergis ir tikri jo bendrazygiai…….
   Kazkaip net Vakaruose nuo 1990 taip ir neatsirado labiau zinomo ir gerbiamo Lietuvos politiko uz V.Landsbergi….. Truputi Adamkus, truputui Grybauskaite taciau abiems iki V.Landsbergio vardo Vakaruose dar labai ir labai toli.
   Netgi Rusijoje V.Landsbergis turi tiek gerbeju kad isgirdus apie tai is paciu rusu man zandikaulis atvepo…
   O ir gausiai tebeliejamas purvas ant jo absoliuciai nelimpa

 6. markas:

  // Deja, daugeliu atvejų galima įžvelgti dėsningą teiginių seką. Šiandien V. Landsbergis – viso blogio šaltinis, rytoj partizanai – banditai, poryt Vladimiras Putinas – gelbėtojas. Būtent šia linkme juda absoliučios daugumos antilandsbergistų argumentavimo linija // ———- Neteisingas, niekuo nepagrįstas požiūris. Panašu į konservatnikų propagandą: žmonės, laikantys Landsbergį didžiausia tautos klaida, kuri turėjo ir tebeturi lemiamos įtakos Lietuvos žlugime, apšaukiami Rusijos simpatikais ir 5-ąja kolona.

 7. be kita ko:

  paminėjote juodai-baltą požiūrį. Mūsų žiniasklaida, net nacionalinis transliuotojas, dažnai viską nušviečia be niuansų, pvz. kaip antai: Karbauskis – juodas, Trampas – juodas, Rusija vien juoda, o Ukraina ir Gruzija – baltos, ir t.t., ir t.t. Kaip pas Donelaičio herojus – arba nenaudėliai, arba viežlybieji.

 8. matas:

  Landsbergiui Lietuva geriausiu atveju antroje vietoje,o kas pirmoje, nesunku atspėti…

 9. Diedas:

  Su autoriaus nuomone nesutinku.
  Lietuviai ne fanatikai, nesutikau nė vieno aklai garbinančio Lanzbergį, ar pasiryžusio žudytis dėl kažkokios vienos ar kitos asmenybės.
  Vyksta informacinis karas. Lietuvos patriotai šiame kare turi silpnas pozicijas. Skaičiuojant pagal mūsų šalį niekinančių melagingų, negatyvių straipsnių ir komentarų internete kiekį, pagal televizijos laidų turinį, pozityvus, norintis kurti sau ir vaikams ateitį, turintis idėjų, kažko siekiantis lietuvis – pogrindyje.
  Pagrindinės propagandistų strėlės sminga į tautinę savigarbą.
  Užaugo nebeturinti nei tautinės nei kitokios savigarbos karta, kuri tiki kad mes vagių prostitučių girtuoklių ir savižudžių tauta.
  Juodinami visi prisidėję prie nepriklausomybės atkūrimo ir kovojantys prieš Rusijos remiamus oligarchus.
  Nors nesu nei vienos asmenybės gerbėjas, bet dabar Lanzbergis tame pačiame maskolių neapykantos katile kur ir kiti pažangūs, Lietuvą mylintys, ar bent jos nepardavinėjantys žmonės.
  Pilantieji pamazgas ant Lanzbergio tai puikiai žino, kad apdergę profesorių, tuo pačiu apdergia ir dalį Lietuvos.
  Įvyksta natūrali žmogiška reakcija.
  Spjauna ant manęs, aš spjaunu atgal.
  Puskvailiai kremlinai tai įvardyja kaip kažkokį Lanzbergio fanatizmą.
  Po ta pačia Lanzbergio ir Kubiliaus “sugriautos” Lietuvos propagandos širma, visai be jokio triukšmo, oligarchai dalinasi mūsų Tėvynę.
  P.S. Šitas straipsnis skirtas ne aptarti kažkokiam fantastiniam panteonui, bet eilinį kartą išvardyti Lanzbergio “nuodėmes”

  • atmintis:

   belieka tik apgailestauti kad autorius &Co tik labai siaurakaktiskai vertina istorinius ivykius bei zmones. Ka bepridursi jei parastas zmogiskas orumas, savivertes turejimas yra vadinama arogancija o drasa -parsidavimu .Sliauziojantiems pataikunams tai nesuprantama – juk kiekvienas matuoja pagal save…….
   1960 teko pajusti savo kailiu, ka reiske tai kad tevai neleido o ir pati nenorejau stoti i komjaunima….. ……Prasidejo toks moralinis teroras kad iki siolei pagaugai per nugara laksto…..juk okupantai ir ju klapciukai reikalavo kad visos klases mokyklose butu “komjaunuoliskos” o nepaklususius gasdino atimti galimybes mokytis toliau,po vidurines o galiausiai po 2,5 metu “reziztencijos” buvau priversta paslapciomis nuo tevu istoti……. O juk 1954 metai buvo vos 1 metai po Stalino galo ir toks zingsnis galejo pridengti kitokia veikla Gaila, kad sio rasinio autorius nemate J.Urbsio bei kitu iskiliu Lietuvos amenybiu laidotuviu – tuomet butu galejes isgirsti si ta kas butu priverte susimastyti giliau p.s labai idomu suzinoti, kokioje seimos aplinkoje isauges ir subrendes sio straipsnio autorius???

 10. Vis dėlto galima manyti, kad “falšą” Landsbergyje labai greitai pati įžvelgė didžioji dalis Tautos. Jo reitingai jau 1992 metų pradžioje ėmė smarkiai kristi, o gegužės mėnesį populiarumu jį jau pralenkė Brazauskas. Rugsėjį iš reitingų galutinai tapo aišku, kad būti išrinktas Lietuvos Prezidentu Landsbergis neturi galimybių. Politikų žvilgsniai dėl kandidato į Prezidentus nukrypo į užsienyje esantį Lozoratį. Nežiūrint to, jau daugelio žmonių nemėgiamas Landsbergis iš politikos nesitraukė. Kodėl?… Juk kiti iškilūs Sąjūdžio asmenys grįžo prie savo srities darbų. Asmenybės vertinimui šie visuomenės nuomonės ir kiti faktai be abejonės – svarūs. Iš esmės tai išeities taškas tiek jo asmenybei, tiek tolimesniems Lietuvos politikos įvykiams vertinti. Kas dėl galimo Maskvos “auksinio kozirio”, tai traukti, jeigu ši jį turėjo, jau 1992 metais nebuvo reikalo, juolab, kad viešą Rusijai naudingą Lietuvos “strošinimą” Maskva Landsbergis tęsė ir tęsė… Beje, man regis, kad viešas Lietuvos valdžių gąsdinimasis Maskva, ar tik nėra iš Lenkijos valdžių politikos perimtas, grynai jos strateginis principas. Antai, Estijos valdžia elgėsi atvirkščiai. Kiek ta viešo gąsdinimosi politika galėjo turėti įtakos emigravimuisi iš Lietuvos mastui, beje, klausimas atviras…

  • Diedas:

   Tamstos klausimas labai aktualus ir latviams su estais. Ten “emigracijos” mastai tikrai ne mazesni. Lenkai taip pat turi bedu del ” emigracijos”.Visoje rytu Europoje, iskaitant rytu Vokietija tai problema. Labai idomu kiek del to kaltas Lanzbergis?

   • Per radiją teko girdėti, kad Estijoje emigracijos mastai santykinai žymiai mažesni negu Lietuvoje. Suprantama, kad Lietuvai įstojus į NATO, ES viešai gąsdintis “rusai puola” nederėjo. Be to, vargu ar apskritai toks nuolatinis savęs gąsdinimas kaip toks galėtų būti naudingas. Atvirkščiai, tokia atmosfera žmogui tampa nepakeliama, jis ieško išeities – ramesnio, užtikrintesnio gyvenimo vietos…

   • AISTIS:

    Kiek Landsbergis kaltas dėl emigracijos? dėl 1200 fabrikų sunaikinimo, žemės ūkio sunaikinimo, jūrų žvejybos ir transporto sunaikinimo, dviejų milijonų bedarbių sukūrimo???? Kiek Landsbergis su Vagnoriumi kalti? O prichvatizacija??? Tad kas jei šitie nevykėliai- parsidavėliai- pasaulio ELITOS VERGAI SUGRIOVĖ LIETUVOS PRAMONĘ IR ŪKĮ, IŠVARĖ DU MILIJONUS ALKANŲ Į KITAS ŠALIS DUONELIAUTI?

  • atmintis:

   Persidaze komunistai gerai ivalde propogandos mena 1992 apmulkine Lietuvos zmones gryzo i valdzia. “Didziojoo prixvatizavimo”, banku isvogimo rezultaus 1992-1996 jauciame ir dabar…. Tuo tarpu 1992-96 V.Landsbergio vadovaujama opozicija seime Lietuvos labui nuveike 100 kartu daugiau nei tuometiniai valdantys kurie buvo uzsieme vogimu ir Lietuvos turto dalijimuisi .. Kazkodel niekas neapraso kad AMB 1993 vasara buvo nuluptas nuo lektuvo trapo kai buvo susiruoses skristi i Maskva prasyti kad okupacine kariuomene nebutu isvesta is Lietuvos….. Beje jei kas butu fiksaves pazeidimus 1993 prezidento rinkimuose, ko gero, laimejes butu A+A S.Lozoraitis kurio buvo taip bijoma kad net “izymiaja” Butrimienes kiausiniene buvo mirtinai privaisintas….Tsakant, issautas kontrolinis suvis senu cekistu iprociu……Latviai ir estai be Lietuvos niekada nebutu atgave Nepriklausomybes – ta ir patys pripazysta o estai dar 1992 V.Landsbergiui uz tai iteike savo auksciausia apdovanojima – riterio karda. Del emigracijos tikrai nereiketu sriubauti – juk patys geriausi unuversitetai yra savo kailiu patirti ka praradome per paskutinius 50 okupacijos metu ir atsikratyti okupantu bei ju pakaliku ibrukto nepilnavertiskumo komplekso.

 11. Diedas:

  Neskaitau straipsniu kuriu pavadinime yra klaustukas. Si karta apsimoviau. Tokiuose nebuna konkretumo. Dazniausiai tokie straipsniai skirti kam nors apdergt.
  Grineviciucios televizijos laidos su klausiamais pavadinimais padejo atsikratyti televizorium.
  Ta asaba dabar pakeitusi pavarde i kita, mus derglojo tokiais “sedevrais”:
  “Ar visi lietuviai vagys?”
  “Ar uzsienyje sutikus lietuvi is karto reikia kviesti policija?”
  “Ar visos lietuves paleistuves?”
  Ir t.t. ir t.t.
  Kaip dabar ji dergia mus, nebeidomu. Bet manau, kad tokiu klausiamu laidu, su aiskiu atsakymu sukurpia uztektinai.

  • atmintis:

   Labai teisingai pastebejote. Iskiliu Lietuvos asmenybiu dergimas ypac suaktyvejo nuo “dushanskienes” ispuolio ir, kaip matome , tesiasi. O juk be 30 000 Lietuvos pokario partizanu aukos ne tik kad Lietuva bet ir Latvija su Estija nebutu atgave Nepriklausomybes. Butent Lietuvos laisves kovotoju deka kolonistai kaip velnias kryziaus bijojo vykti i Lietuva o latviu ir estu rezistencija buvo nuslopinta labai greitai todel iki Nepriklausomybes atgavimo Estijoje negyveno net milijono estu – tebuvo vos 900 000 estu – visi kiti po karo suguzeje rusai. Latvijoje dar iki 1989 tebuvo vos 45% latviu ir kremluije keleta kartu anksciau buvo svarstomas klausimas del autonomines o ne sajungines respublikos statuso suteikimio Latvijai . Tuo tarpu Lietuvoje 1989 gyveno per 80% lietuviu

 12. Romas:

  Geras, objektyvus straipsnis.
  O kas dėl Vytauto Landsbergio asmenybės, tai ji tik patvirtina visiems žinomą patarlę:
  “Nebūna lazdos su vienu galu”
  Jo stiprus charakteris, įžvalgus protas 1990 – 1991 metų įvykiuose buvo nepakeičiamas. Tai daugiausiai Lietuvos laisvei nusipelnęs asmuo. Tai kovotojo tipažas. Bet ne kūrėjo…

  Kai atėjo laikas kurti, tos pačios savybės davė priešingą rezultatą.

 13. Jonas:

  Pliurpalai. Velnio nenubaltinsi…

 14. Išties:

  V.Landsbergis – vienas iš talentingiausių ir labiausiai nusipelnusių nūdienos Lietuvos politikų .Vis dėlto didžiausia nuodėmė, tai didėjantis Jo suliberalėjimas,kuris žiauriai menkina pasiektus asmeninius laimėjimus.Gali nutikti ir tai,kad gilėjantis šio Didžiojo politiko suliberalėjimas tautą privers Jį išstumti iš Didvyrių Panteono.

  • AISTIS:

   Tiesa, kad “partiarchas” labiausiai nusipelnęs pasaulio ELITAI samdinys, negailesntingai net su pasigardžiavimu griovęs mūsų pramonę ir žemės ūkį, jūrų žvejybos ir transportą, sukūręs dviejų milijonų bedarbių jaunų lietuvių masę ir ją išvijęs savųjų žiauriausių pasaulyje išnaudotojų rankomis, o po to apšaukęs “išdavikais” dėl paieškų pragyvenimo kitose šalyse. O kiek pasaulio lietuvių aukotų pinigų jis susglemžė į savo kišenes, papildomai prie Norvegų Laisvės premijos Lietuvos kovotojams? Gal kas kuria Lietuvos didžiausių vagių šalia Dekanidzės Viršuliškių kapinėse pantioną- ten jam būtų garbingiausia vieta.

   • atmintis:

    deja deja, taciau Lietuvos uki ir pramone sugriove okupantai po 1940. Kolxozizacijos ir Lietuvos pajungimo tarnauti cccp karo pramonei ir alkanu ordu serimui – negalima vadinti Lietuvos ukiu ir pramone. Tai svetima ir jega primesta galimybe isgyventi egzistuojant. Patys danai pripazysta kad iki 1940 Lietuva ir Danija buvo vienodame ekonomikos bei zemes ukio issivystymo lygyje o kur dabar Danija ir kur Lietuva – akivaizdu!

 15. Angelė:

  Man labiausiai atstumiantis patriarcho bruožas,- tai beatodairiškas jo siekimas žūt -būt kopti į Didvyrių Panteoną pačiam ,nelaukiant,kol pati tauta galbūt panorės jį ten užkelti.

 16. ....:

  Nereikėjo visko griauti,uždarinėti,pamažu,pasitariant tobulinti.Mes netekom artimo,labai artimo žmogaus dėl emigracijos,žmonių išvarymo…

  • atmintis:

   nori pasakyti kad reikejo ir toliau stiprinti cccp karine pramone ir gaminti tai ko niekam civilizuotame pasaulyje nebuvo reikalinga?? Kazkodel i valdzia 1992 su trenksmu sugryzusi komunistines nomenklaturos grietinele o 1993 pradzioje dar ir pati AMB ant komunistines “piramides” uzvozusi, nepuole islaikyti tos ,atseit, “pramones” ir kolxozu??
   p.s zvilgtelekite kada gi atsirado pirmieji tukstantiniu hektaru Lietuvoje savininkai a la karbauskiai ir nusiraminsite!
   O savo kaip Lietuvos valstybes vadovo- politiko darba V.Landsbergis atliko tiesiog idealiai pagal to meto aplinkybes ir galimybes
   Beje niekas tu zmoniu i emigracijas nevaro ir nera ko sriubauti – anava Airija ant koju atsitojo tiktai po 2000-ju kuomet airiu dauguma sugryzo is emigraciju ir tvarkos daryma pereme i savo rankas!
   O Airijai juk neteko buti po degradavusios cccp padu?!

 17. Romas:

  Kovotojui būdingas ryžtas, radikalus mastymas ir poelgiai, jo matymas juodai – baltas. Arba priešai, arba draugai. Kas nesutinka, kas prieštarauja, tas lengvai ir greitai išbraukiamas iš draugų…

 18. Prašalietis:

  M. Kundrotas. Vytautas Landsbergis – Lietuvos problema? Apgailėtiną mokslinio komunizmo specialistą V.Lansbergį gali būti ateityje problematiška jo beretiniams šalininkams,pasekėjams ir gerbėjam paguldyti į dar neesantį “tautos panteoną”. Žmonės išreiškė savo požiūrį į šio šiandieninio”tautos patriarcho nuopelnus”kai jis dalyvavo 1993 prezidento rinkimuose, kuriuose net nepateko į antrą turą. Po to buvo juokas, kai beretiniai chebrantai už”nuopelnus tautai ir Lietuvai darė buvusiu prezidentu”. Kundrotas savo liaupsėse jokių Lansbergio konkrečių”kovinių nuopelnų” ar jo “nueito didvyriško kelio” nemini.”Išradingai ir droviai”nepamini, kada ir iš kur gorbačioviniame perestroikinoiame sąjūdyje atsirado Lansbergis, kaip ir su kieno pagalba jam”pavyko”pasidaryti sąjūdžio vadu. Kundrotas”droviai”nutyli, kaip Lansbergis su suolo draugu Sakalu ir kitais moksleiviais”didvyriškai”skaitė uždraustą literatūrą ir kaip jis už tai”nukentėjo”. Vyresnės kartos žmonės, studijavę bet kurioje aukštojoje mokykloje,prieš studijų užbaigimo diplominio darbo darymą privalėjo išlaikyti mokslinio komunizmo egzaminą ar įskaitą. Visi žinojo kokio patikimumo dėstytojai komunistiniais laikais buvo prileidžiami dėstyti mokslinį komunizmą. Į šiuos dėstytojus su baimele žiūrėjo ne tik studentai ar dėstytojai, bet ir aukštųjų mokyklų vadovybės. Pas šiuos mokslinio komunizmo dėstytojus neišlaikius mokslinio komunizmo įskaitos ar egzamino, studentas buvo neprileidžiamas net daryti diplominio darbo ir visos jo studijos ir išlaikyti studijų metu egzaminai buvo neužskaitomi. Na o apie nepriklausomybę”kieno reikia” gerai informuotas V.Lansbergis prabilo truputį anksčiau nei kita “kovų už Lietuvos nepriklausomybę neeilinė dalyvė”Grybauskaitė. Taip kad tokių apgailėtinų komunistinių”kovotojų už tautos laisvę ir nepriklausomybę nusipeliniusių tautos panteonų” Lietuvos istorijoje dar nebuvo.Kai tokius “kovų už nepriklausomybę tautos didvyrius”kaip V.Lansbergis ar Grybauskaitė Kundrotas bando pastatyti šalia Terlecko,Sadunaitės,Svarinsko ir kt.,šie pasimato dar didesnėmis komunistinėmis menkystomis, kurioms “pasisekė”laiku persimesti iš komunistinės chebros prie naujo šeimininko ir save pasiskelbti”neeiliniais kovotojais už nepriklausomybę”.

 19. Antanas:

  Palikite pagaliau jūs tą žmogų ramybėje!!! Pagalvokite apie savo senelius ar tėvus, ant kurių kažkas pila purvą… Kažkas pasakė, kad laikas yra geriausias teisėjas. Laikas viską parodys… Išgerkite valerijono ir eikite miegoti. Labanakt, vaikučiai! 🤗

 20. Antanas:

  Gerbiu Vytautą Landsbergį, bet… anuomet jis buvo Aukščiausios Tarybos pirmininkas, o ne LR prezidentas. Tokios pareigybės kaip LR prezidentas tada nebuvo, taigi nefantazuokime.

  • Bet tokiu atveju ir A.Smetona taip pat negali būti rikiuojamas pirmu LR prezidentų gretoje, nes LR prezidento institucija Steigiamojo Seimo įsteigta tik 1920 metų birželį ir šios pareigos buvo pavestos eiti A.Stulginskiui. Iki tol tebuvo tik Valstybės Tarybos prezidento pareigos, kurias vykdė A.Smetona. Beje, iki Steigiamojo Seimo net ir Lietuvos respublikos nebuvo. Taigi A. Smetonos atveju galime elgtis vienaip, o V. Landsbergio – kitaip. Čia – ginčo esmė…

  • Žemyna:

   Pritariu. Į tokios svarbos sprendinį privalome žiūrėti daug plačiau ir toliau, ne tik, kaip šiandien mums gražu, nežiūrint visų anti- ar simpatijų.
   Įsivaizduokime ateities tyrėjų darbą LT archyvuose (juolab užsieniečių!) – nieko, joks būtinas ir visuotinai pripažįstamas ženklas nerodo buvus prezidento ir prezidentūros institucijas – nei dokumentų blankai, nei antspaudai, nei politikos elito sąrašai, nei statutas, nei spaudoje ar kt. spaudiniuose skelbti tekstai, nuotraukos su užrašais po jomis, nei pagaliau Seimo archyvai, nei priesaikos tekstai.
   Teisintis tuo, kad pragmatiški Vakarai, žinodami, jog V. L. užimamas postas čia laikomas aukščiausiu, vadino ir kreipėsi į jį, kaip jiems įprasčiau ir paprasčiau,t.y., „ponas prezidente”, nerimta. Turime galvoti apie tikrovėje paliktus, čia išvardintus „įkalčius” – nėra nė menkiausio įrodymo Lietuvoje buvus prezidentą. Taigi, V.L. šio vardo „priklijavimas” dabar, netgi įrašant pastabą, jog laikomas TO meto prezidentu, atrodys itin nesolidžiai, panašiau į kokią Afrikos ar P. Amerikos valstybėlę po eilinio perversmo.
   Juk pagaliau esmė ne kaip vadinosi (o tada tai dar ir kaip prakilniai LIETUVIŠKAI „ponas pirmininkas” skambėjo! – Ponas Aukščiausios Tarybos Pirmininkas ir jokių sovietų su tovariščiais). Tokiu sprendiniu galime net sumenkinti ir Nepriklausomybės atkūrimo žygdarbį, ir Tautos Vienybės bei Ryžto, ir tuos nerimo ir sudėtų aukų, metus, ir mūsų pačių šiandieninį supratimo lygį. Kad ir kaip profesorius vadinosi, svarbu juk tai, kad tuomet jis savo Misiją atliko GENIALIAI. Ar įmanoma daugiau norėti? Juk TOMIS dienomis neturėjome komforto ir ramybės sąlygų, kad būtume galėję viską iš karto kaip Vakaruose turėti. Būtent todėl V. L. TO meto nuopelnai yra tokie vertingi.

 21. Gintaras:

  Tiesiog, žiūrėti ne į kalbas, o į nuveiktus darbus ir elgesį… Simpatijų neturiu, bet miegu ramiai.

 22. Kęstutis:

  O jūs pažiūrėkite youtubej surinkę – Algirdas Šukys, kaip atėjo į sąjūdžio vadovus V.L ir bus aišku. Dar gyvas Algimantas Čekuolis kuris tai galėtų patvirtinti ar paneigti…

  • atmintis:

   o dar geriau – pasiziurekit Jono Meko bent 6 valandu trukmes filma – surinkta originalia DOKUMENTINE medziaga apie Lietuvos Laisves byla 1988 – 1992 ir daug kas taps aiskiau. Belieka tik stebetis kad sia dokumentika galima pamatyti gyvenant Londone, Amerikoje ar kur kitur Vakaru pasaulyje bet jokiu budu ne Lietuvoje!? Juk faktai visuomet kalba patys uz save…….. Beje, gerbiamas A.Cekuolis dar pats gali patvirtinti kad V.Landsbergi i Sajudzio pirmininko posta pasiule butent jis! Ko gero,nelabai kas Lietuvoje zino apie skandalinga ivyki kuomet vykstant teletiltui tarp Maskvos ir Niujorko metu A.Cekuolis i miltus sumale pati rusu telezviagzdziu Pozneri ko pasekoje teletilta rusai nutrauke…..

 23. Vilnietis:

  KUNDROTUI LAIKAS GYDYTIS “Landsbergis nusipelnė būti tautos panteone. Ne kaip dievybė ar herojus be kliaudos ir dėmės, bet kaip klydęs, klupęs, tačiau iškilus tautos lyderis. Šalia karaliaus Mindaugo, Vytauto Didžiojo, Antano Smetonos. Jie taip pat darė klaidų. Bet istorija išskiria tai, kas svarbiausia. ”
  JUK TAI LIGOTO ŽMOGAUS KLIEDESIAI.
  TĄ PRAKEIKTĄ KURPROTĄ IŠSIGIMELĮ REIKIA SODINT, O GRAŽINUS MIRTIES BAUSMĘ- PATĮ PIRMĄ PASATYT PRIE SIENOS IR PADĖKOT UŽ TAI KĄ JIS ČIA PRIDARĖ.
  LIETUVAI JIS MATAI GRAŽINO LAISVE- KUR GI NE. BANDĖ TAPTI MINDAUGU 3 IR NUSIŠIKT JAM ANT TOS LIETUVOS BUVO VISADA.

 24. ....:

  Šis žmogus gal dėl neišmanymo pasirinko kelią ,nesaugantį gyvybes ir piliečius.Savo šeima tai pasirūpino.Už tai jis turi būtri teisiamas,kad nesitarė ir stūmė savo akinančias idėjas buldozeriu.Yra ir gerų darbų,tačiau,kaip žydai sako,jei išgelbėjai vieną gyvybę,išgelbėjai visą pasaulį.

 25. Žemyna:

  Ar ne Bismarkas rašė, jog tie, kas genialiai perversmus ar revoliucijas rengia, paprastai labai retai būna tinkami įvesti šalyje naują santvarką.
  Jei revoliucijų vadai neranda savyje jėgų laiku pasitraukti, perleisti vairą bendraminčiams bendražygiams, nemokšiškai vadovaudami šalies ūkio pertvarkai, jie patys naikina dar neseniai pelnytai užtarnautą šlovę, praranda didelės dalies net besąlygiškai juos rėmusių ir šlovinusių palaikymą, nes dabar jau žmonėms svarbiau, kaip sekasi suderinti valstybės mechanizmą naujos santvarkos sąlygomis.

  • atmintis:

   bet juk ukio pertvarkai po 1990 Kovo 11 vadovavo K.Prunskiene ir A.Brazauskas! O ir ministru kabinetas buvo dauguma sovietiniai – tarybiniai kadrai V.Landsbergis kaip faktinis valstybes vadovas kartu su savo bendrazygiais nepriekaistingai ir drasiai vykde uzsienio politika ir rupinosi Lietuvos Nepriklausomybes itvirtinimu! p.s niekas nezino ka butu parase visi pasaulio bismarkai jeigu butu teke susidurti su 1990 realybe ne vien Lietuvoje – teorija yra teorija ir labai daznai prasilenkia su realybe…. Ir ner ko stebetis kad dergiamas vienas is iskiliausiu Lietuviu – V.Landsbergis – neapsikentas edimo juk ir Jonas Basanavicius isvyko is Lietuvos….. Tautos kandys,pasirodo issilaike puikiai iki siolei ir dar papildytos “pajegomis” is okupantu, kolonistu ir kolaborantu….. Uzuojauta Lietuvai …..

   • Prašalietis:

    Taip taip, V.Lansbergis, “kaip netarybinis ir tik pabuvęs mokslinio komunizmo dėstytoju”,kartus su savo”netarybiniais”bendražygiais”nepriekaištingai pavykdė užsienio politiką”. Tik vienas”užsienio politikos”pavyzdėlis – V.Lansbergis su savo bendražygiais pastatė Būtingės naftos terminalą už 2-3 kartus didesnę kainą, jei toks terminalas tuom metu būtų buvęs pastatytas Vokietijoje. Po to Mažeikių Naftos gamyklą su šiuo terminalu kainavusius tuo metu ne vieną milijardą litų atidavė valdyti JAV Wiljamso įkurtam Lietuvoje UAB -ui su 10000 litų įstatiniu kapitalu. Wiljamso investicijas sudarė net 10000. Už tai jis gavo valdyti milijardinį turtą ir gauti pelną.Dar V.Lansbergis su savo bendražigiais,kaip”užsienio politikos žestą”, šiam Wiljamso įkurtam lietuviškam UAB pridėjo, kad geriau eitūsi biznis, 300 milijonų litų apyvartinėms lėšoms. Wiljemsas padaręs 10000 litų”investiciją”atsidėkodamas V.Lansbergiui ir jo bendražygiams išnuomavo savo paskirtam Naftos direktoriui iš tuometinio savivaldybių ministro,kuris pasirašė Mažeikių Naftos su Būtingės terminalu perleidimo Wijamsui sutartį, namą. Šiam savivaldybių ministrui už namo nuomą Mažeikių Nafta mokėjo 1500 Dolerių per mėnesį. Šio V.Lansbergio ir jo bendražygių “užsienio politikos tautinis biznis”baigėsi tuo, kad Wiljamso UAB turėjęs 10000 litų kapitalą pardavė Mažeikių Naftą lenkams už 20 milijonų dolerių,o lietuvišką UAB su 10000 litų paliko V.lansbergiui jo bendražygiams ir Lietuvai. “Pasisekė Lietuvai”,kad yra tokie”nekandys ir nekolaborantai”kaip “netarybinis” ilgametis mokslinio komunizmo specialistas V.Lansbergis(pagal kai kuriuos šaltinius turėjęs Dėdulės slapyvardį) ir jo bendražygiai 75 metams užsislapstinę KGB darbuotojai ir informatoriai. Tik ši publika su V.Lansbergiu, Grybauskaite ir t.t.” tinka” lyginti su J.Basanavičiumi, Sadūnaite, Svarinsku ir .t.t…..Tuomet “ir aklas”pamato iš tiesų kas yra kas….

    • atmintis:

     kada pagaliau suprasit kad stato-nestato terminalus ir t.t.t. vyriausybe, tai yra , vykdomoji valdzia.
     O Butinges terminala statant premjeras buvo A.Slezevicius, seimo puirmininkas C.Jursenas o prezidentas – AMB!

     • Prašalietis:

      Kas liečia AMB ir jo”provakarietiškos”komunistų chebros”nuopelnus Lietuvai”, tai jie yra nemažesni nei veikėjų, buvusių gorbačioviniame sąjūdyje perestroikai remti, kurie šiai dienai saviems”prisipažino” ir užsislapstino 75 metams.

    • atmintis:

     zinai,prasalieti, tureciau upo ir laiko tamsta uz mela i teisma paduociau – jau vien to to ka cia pribezdejai tau uztektu ilgiems metams belangeje……..Bet panasu kad esi iki tiek nukvakes kad jau net nepakaltinamas….

     • Prašalietis:

      Norėčiau paprašyti”užlūžusios atminties be lansberginio pezėjimo” patikslinti “visiems neišmanėliams”, kas, kada, už kiek ir kokiu būdu padovanojo Wiljamsui Mažeikių Naftą su visu Būtingės terminalu….ir kuom visas šis ” tautinis užsienio politikos biznis”pasibaigė Lietuvai….

     • Prašalietis:

      Beje,”mintis”statyti Būtingės Naftos terminalą atsirado dar 1991 metais, kai prie Aukščiausio Sovieto valdžios loviui vadovavo visi žino kas..Statybų planavimai baigėsi 1993 metais. 1993 metų prezidento rinkimuose kandidatavęs visų”už tuometinius nuopelnus Lietuvai labai pamiltas”V.Lansbergis nepraėjo net į antrą prezidento rinkimų turą, todėl “garbę”pastatyti šį naftos terminalą perėmė laimėjęs prezidento rinkimus AMB.”Tautinis”komunistas Brazauskas su savo komunistų chebra “sėkmingai užbaigė”V.Lansbergio pradėtą Būtingės Naftos terminalo statybų darbą.

 26. Žmonių atmintis:

  Žmonių atmintis dar neišdilo.Kai jo kelyje neliko nei vieno iš sąjūdžio iniciatorių ir pirmeivių , ką jau kalbėti apie Sadūnaitę ar Terlecką, kurie net į Seimą nebuvo įleidžiami, jų nuomonės niekas nebeklausė, į užvaldytą LRT neįleisdavo, kai netgi vienintelis Romualdas Ozolas buvo išmestas iš visų postų ir liko praktiškai be darbo ir lėšų,
  kaipgi galima užmiršti tai.O dar ekonominis Lietuvos žlugdymas.Kur nuplaukė Mažeikių naftos milijardai?
  Lanzbergis-visur .Ir tik vienas vienintelis.Tai jo istorinė klaida .Žmonės neužmirš ir neatleis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: