V. Stundys. Socialdemokratų dovana Lietuvai Vasario 16-osios proga (48)

Valentinas Stundys | Penki.lt nuotr.

Valentinas Stundys | Penki.lt nuotr.

Vasario 15 dieną Seimo socialdemokratų frakcijos nariai (D. Šakalienė, J. Olekas, J. Sabatauskas ir kt.) įregistravo Tautinių mažumų įstatymo projektą ir Valstybinės lietuvių kalbos įstatymo pataisas. Kokia jų esmė? Viskas labai paprasta: įteisinti atskirose Lietuvos, unitarinės valstybės teritorijoje, dvikalbystę!

Siūlomas principas labai paprastas, buhalterinis, paremtas paskutinio visuotinio gyventojų surašymo duomenimis:

– tose savivaldybėse, kur tautinei mažumai priklausančių gyventojų skaičius sudaro ne mažiau kaip 1/3 nuo bendro savivaldybės gyventojų skaičiaus, viešajame administravime vietos tarybos sprendimu greta valstybinės kalbos leisti vartoti ir tautinės mažumos kalbą;
  –seniūnijose, kuriose tautinei mažumai priklausančių gyventojų ne mažiau kaip 1/3, leisti vartoti gyvenamųjų vietovių, gatvių, viešojo administravimo subjektų ir kitus topografinius ženklus greta valstybinės kalbos vartoti tautinės mažumos kalba, o jei tokių gyventojų mažiau nei 1/3 – reikalinga visos teritorijos gyventojų apklausa;
  – siūloma, kad naujų pavadinimų tvarką nustatytų įgaliota institucija.

Valstybinės kalbos įstatymo pataisose tik siūlomos techninės korekcijos: viskas taip, bet jei kiti įstatymai nenustato kitaip, t.y. taip, kaip teikiama Tautinių mažumų įstatymo projekte.

Taigi pabandykime įsivaizduoti, jei tokie įstatymai būtų Seime priimti, kaip atrodys Lietuva? Vilnius? Visaginas? Šalčininkai? Vilniaus rajonas? Trakų? Švenčionių? Širvintų ar Ignalinos? Klaipėda? Gal net Mažeikiai?…

Absoliutus projektų teikėjų neraštingumas ir dalyko neišmanymas, visiškai nepaisantis nei Konstitucijos, nei Konstitucinio Teismo suformuotos valstybinės kalbos doktrinos, nei ES tautinių mažumų politikos integracinių principų ir Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos esmės. Ką jau bekalbėti apie tautinių mažumų ir bendrijų atskyrimą europinėje sampratoje.

Kalboje išsaugota lietuviškumo dvasia, jos išugdyta žmonių savivertė buvo ta prielaida, kuri įgyvendino Vasario 16-osios vertybes ir idealus. Kada liausimės būti vergai? Negi tai yra modernybė? Vis dar blaškomės Vasario 16-osios epochos geopolitinių įtakų maišalynėje, bandydami kam nors įtikti ir paklusti? Be pataikavimo strateginiams partneriams neįmanomas vakarietiškas kelias, reikia aukoti tautos integralumo ir savasties dalykus?

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , .

48 komentarai

 1. Algimantas Zolubas:

  Pagarba ir padėka autoriui.

  D. Šakalienė, J. Olekas, J. Sabatauskas ir kt. sau babkes tautinėse bendrijose renka, nes partijai nors gelbėjimosi šiaudelis reikalingas. Neepadės.

  Ar žino šie veikėjai, kad Lietuvoje įstatymu įteisintų tautinių mažumų nėra?

  • Žemyna:

   Nei įstatymu įteisintų, nei TMAPK dokumentu pagrįstų!
   Aišku viena – autoriai NEperskaitė viso dokumento! Arba apsimeta, nematė jame sakinio, jog atvykėliai (net persikrikštiję ir pavardes pakeitę ir jas iškraipę) nelaikomi tautine mažuma ir į nieką pretenduoti negali!
   Radijo laidos dalyviai Lenkijos politikų šantažą tuo teisino, kad… juos Lenkijos konstitucija tam įpareigoja – rūpintis savo emigrantais užsienyje. Rūpinkis, tebūna jie savo tėvynės ambasadoriais – bet juk ne priešais, iš vidaus griaunančiais juos priėmusią valstybę! Kitaip PL politikai veiks kaip Kremliaus klonai – savo emigrantus naudoja diversijoms kitose šalyse!

   • Gerb. Algimantai, Žemyna ir visi kiti kiek labiau susipratę lietuvybėje, primnt teks:

    “matomai …“Seimo posėdžių sekretoriatas” nepažymėjęs sabatauskinių pataisų 125 str. klausimui – ar požioplė Grybauskaitė, ar partijos, teismai ir visuomenė gi TIEK blind-
    inti:
    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e404190084f311e3aba3d2563f167b94

    Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu …TAI ????

    – 1. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas (2006 m. balandžio 25 d. redakcija; Žin., 2006, Nr. 48-1701) pagal priėmimo tvarką prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio 1 daliai.
    2. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo statuto 170 straipsnis (2012 m. kovo 15 d. redakcija; Žin., 2012, Nr. 34-1626) tiek, kiek jame nenustatytas draudimas Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui iš esmės keisti Konstitucijos 147 straipsnio 1 dalyje nustatytų sumanymo keisti Konstituciją subjektų pateiktą Konstitucijos keitimo įstatymo projektą, taip pat nenustatytas draudimas pateikti pirmajam balsavimui iš esmės pakeistą Konstitucijos keitimo įstatymo projekto tekstą, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio 1 daliai.
    Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.

    bet bet bet,
    2018-02-21 d. (nuo 2014-01-24 nuo vis nebevykdomo KT nutarimo..)

    Tai Kam… “šakotis”, Kam… “švęsti” – tokia postbolševikizmo lykio grima-sa
    – Kam… iždo nauda a t i t e k i o j a n t i

    KAM …čia mūsiškoji tuščiakalbystė –
    be Galvos Valstybėje.

    Juk net paprastutelaičio g a r b a u s įrašo į vadovėlius – pripažinimo BUVUS
    Vasario 16-ąją į s i r a š y t per visokių žioplių gaujas
    grybauskaičių-kulnyčių-bumblauskyčių niekaip, na niekaip net už ALGAS iš IŽDO
    – niekas pareikalaut negalįs. “Grybauskaičių-kulnyčių-bumblauskyčių” metafora gal ir požiaurė, gal net ir labiau, BET –
    iš savo istorijos, atkurtosios istorijos nei “pareigingieji ar pareigingiausieji” piliečiai iš žinomesnių Grybauskų, Kulnių ar Bumblauskienių giminių palikuonių teisės
    i š m e t i n ė t i neturi (čia tai jau viename – Jono Basanavičiaus pusantro šimto minučių vadovavimo prieš šimtmetį mūsų atkurtai Valstybei i s t o r i n ė ŽINIA bei
    Konstitucinio teismo Nutarimo dėl Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo
    2006 m. balandžio 25 d. redakcija (Žin., 2006, Nr. 48-1701) pagal priėmimo tvarką
    p r i e š t a r a u j a n č i o Lietuvos Respublikos Konstitucijai S L Ė P I M A S).

    Kai per daug “išaukštinam” p a s a u k š t i n a n č i u s tikriausiai grobiant IŽDO sąskaita
    (ką matėm vakar “mokyklinukų lygio ekspedicijoje” lietuvių Prekybos laivynų paveldo įtakas po svetima, lenkiškai perimta įtaka, beslapstantį bum… “profesionalą”).
    Atsiprašau – žema taip save žemint, kaip dėl šio 1918-02-16 ir 2014-01-24 sudvejintų faktų viename žeminimo išdėstyti vėl pamėginau.
    Kiek dar tokių stundiškai poklerikališkųjų tuštysčių (mat bolševikpalaikysčių išpuolių ant Tautos neatkertą – drąsiai, ryžtingai bei p a v e i k i a i) ir Alke pritaškyta bus 9ir bus?).

    Gerb. Algimantai, Žemyna ir visi kiti kiek labiau susipratę…
    kol Jonas Basanavičius iš istorijos n u š a l i n t a s
    (juk tai pirmasis mūsų Valstybėje vadovas – antram,
    Antanui Smetonai, įsigaliojus Vasario 16-osios nutarimui
    v a d o v a v i m ą perdavęs). tol ir labiau esam tiek viskuo-visame žeminami IR KITŲ.
    Patys kalti čia (Nutarimų ir 1918-02-16 ir 2014-01-24 nepripažindami). Nebent esu
    Žiopliu: niekas v a d o v a v i m o Vasario 16-tą A. Smetonai neperdavė (“paėmė pats”),
    o nutarimas Tarybos ne nuo Vasario 16 (???), kaip ir skylė ŠIANDIEN Konstitucijos 125 str. (Jos nėra). … Ko – “jos” … nėra? 🙂

 2. Žemyna:

  Mirė akad. Zinkevičius – šių laikų lietuvių tautos Stuburas.
  Kas jį taip svariai ir tvirtai pakeis, kas stos į Jo vietą?

  Klausėte šį vakarą „Dėmesio centre”?
  Įrašas čia: lrt.lt/mediateka/irasas/1013685521/demesio-centre
  (o ryte „LRT aktualijų laidos? – įrašas atsiras gal po savaitės, nes dabar tik 15 d. yra)
  Ypač sunku buvo atsakinėti į klausimus p. Č. O. – akys lakstė, ieškodamos atsakymo dėl Rasų kapinių, nes reikėjo pripažinti faktą, bet p. Dūdos nesupeikiančiu būdu….
  O „konsultacijos” su Tuteiševskiu prieš vizitą? Kaip tai vertinti? Teisinkis kaip nori, kad šis yra pritilęs, tačiau juk visi matome, kad dabar jo žodžius jo ruporė išrėkia tai, ką jis ir toliau jiems į galvas kala.
  11 val. Kvietkausko laida per radiją – net po to, kai klausytojo prispaustas GK pasitaisė iš TM į tautinę bendriją, jis ir toliau varė apie būtinybę suteikti bendrijai nepriklausančių privilegijų… Net tada, kai kaimynės vadas čia atvyko savo pačių bėdų atgintas, GK nori jiems įsiteikti mūsų sąskaita, nors tu ką…

 3. Žemyna:

  Labai malonu, kad čia p. Stundys pasisakė – labai pristigome Autoriaus Seime.
  Kadangi GK pasirengęs per mėnesį išspręsti tas „smulkmenas” – ir Vilniją lenkiškais vietovardžiais papuošti, ir dvikalbystę Vilnijoje įvesti, ir LT pasus „ant trijų raidžių pasiųsti” – nes tada visi strateginiai klausimai savaime išsispręsią… 🙂
  O ar neišblaivintų mūsų geranorės kaimynės iš Briuselio atskriejęs klausimas, kodėl ES šalis trukdo ES naudingus projektus, šantažuodama kaimynę nepagrįstais reikalavimais, melagingai iškraipydama TMAPK bei ŽT tekstus? Kieno naudai ji taip stengiasi ir kokių tikslų siekia?

 4. tai va:

  ir visa tai vyksta atšventus 100-metį.Šokiai ant Protėvių kapų.

 5. ATAKA?:

  Neatidaro kai kurių svetainių kasdien lankomų svetainių, pašto.
  Arba Telia ryšys nesaugus, arba prieš Delfi, LRT, kitas LT bei mano lankomas Vakarų svetaines vykdoma ataka.
  Taigi, ALKE – PASIRUOŠK.

 6. LosAngeles:

  Dovanele Lietuvai 100ecio proga… Komunisteliai-liberalisteliai negali paluketi, pasauline ‘revoliucija’ nelaukia. Ir vel sakaliene, ir vel olekas-sabatauskas… ‘Judo sidabriniai’ vilioja, tad 100ecio jubiliejus kaip tik. Pakankamai ‘pagyveno’, galima jau ir pakasti…

 7. Antanas St.:

  O ten, kur gyvena kelios tautos, pvz., rusai, gudai (baltarusiai), totoriai, karaimai, įteisinti trikalbystę ar net keturkalbystę?! Apie lenkus ir lenkų kalbą čia nekalbėsime, nes jau seniausiai Lietuvos ir Lenkijos kalbininkai įrodė, kad Pietryčių Lietuvos dauguma gyventojų – tai nutautėję lietuviai ir gudai. Ar ekskomuniagoms “stogas nuvažiavo”, ar čia politinė provokacija?! O gal jau pakeistas mūsų Pagrindinis Įstatymas ir lietuvių kalba jau nebėra valstybinė?! Visiškas pypiecas!!!

  • Antanas St.:

   P.S. Atleiskite ponios, ponai, panowie ir tovarišči, išdrįsiu dar kartą visiems priminti, kad pagal LR Konstituciją Lietuvoje yra tik TAUTINĖS BENDRIJOS ir nėra jokių TAUTINIŲ MAŽUMŲ. Juoko dėlei pasakysiu, kad žinau tik vieną mažumą Lietuvoje – LGBT (lezbietės, gėjai, biseksualai, transvestitai). Tautinė mažumos, pvz., yra Lenkijos vokiečiai, lietuviai ir kiti, kurie gyvena savo etninėse žemėse, kadaise okupuotose Lenkijos. O kokias svetimas žemes yra okupavusi Lietuva? Dabartinė LR teritorija – tai etninės lietuvių žemės (!) ir čia negali būti jokių tautinių mažumų, o tik tautinės bendrijos, kas ir yra pažymėta mūsų Konstitucijoje. Tiems, kas kalba, kad tautinėmis mažumomis galėtume laikyti žydus, čigonus, totorius ir karaimus, nes jie neturi savo tėvynės, atsakysiu, jog tai nesąmonė, kadangi žydų tėvynė yra Palestina, čigonų – Indija, o Krymo totorių ir karaimų – Krymas ir kad jie gyvena Lietuvoje, tai čia jau jų, o ne mūsų, lietuvių, problema. Jie privalo taikytis prie daugumos Lietuvos gyventojų – lietuvių, o ne lietuviai prie jų!!! O kam Lietuvoje nepatinka – niekas “per gvoltą” čia jų nelaiko!!! Taigi siūlyčiau vieną kartą užbaigti tą neegzistuojančių tautinių Lietuvos mažumų temą ir daugiau nemalti, kaip sakoma, š…do.

  • Žemyna:

   Mažytė pataisėlė – ne visada savo noru nutautėję ar kolaboravę. Buvo ir asmeninių šių vietų gyventojų tragedijų, kai jie buvo priversti keisti tikybą arba parapiją į lenkišką, nes buvo gąsdinami kerštu (neleis jauniesiems susituokti, tėvas neteks tarnybos, vaikai liks bemoksliai, atims visą turtą iki paskutinio siūlelio, nukentės seni tėvai, ar mirtimi artimiesiems). Ne visi pasidavė. Nepasidavę baltarusiai pasidavusius niiekinamai vadino „perakulščik”. Tačiau pravoslavams lenkai buvo atlaidesni (gal visgi suveikė jų kilmė iš ukrainiečių?). O lietuviams ir totoriams taikė „įtikinamesnes” poveikio priemones.
   Tačiau apie tai turėtų pagalvoti mūsų ŠMM ir psichologai – tai jų sritis – kaip dirbti mokykloje su tokiu specifiniu jaunimu, kad nejaustų kompleksų dėl to, kas ne dėl jų kaltės įvyko. Jokių kompleksų – nei kolaboranto anūko, nei grobiko anūko, jaučiančio „pareigą” čia viską niekinti ir kenkti, arba ambicijų susigrąžinti grobį, kurio neteko. Tik nuo jų pačių priklauso, ar jie tęs tą paveldėtą kompleksą, ar išsivaduos nuo jo ir susikurs garbingo piliečio šalies, kurioje gimė, tapatybę – kad ir kokios tautybės būdamas, Tačiau valstybė turi jiems padėti, nes dabar jie lyg ir kažkokioje šizofrenizuotoje erdvėje plauko, kur į vieną ausį jiems šaukia, jog turi būti lenkas, tikina, jog jis mažytis ir skriaudžiamas, šaukia jiems apie neegzistuojančias teises , o į kitą – kad jis ne Lenkijoje gyvena. Negalime norėti, kad vaikas turėtų žinių, kiek suaugęs turi, kad pajėgtų suaugusio protu suvokti, skirti provokatorius nuo dorų žmonių.

   • Antanas St.:

    Sutinku, p.Žemyna, bet kas dabar tuos “lenkus”, dorai net lenkiškai kalbėti nemokančius, verčia prie savo namų kelti Lenkijos (?!) vėliavas, kabinti lenteles lenkų kalba, o savo atžalas per Lenkijos valstybines šventes rengti neaišku kokio Lenkijos regiono tautiniais rūbais? Žinote, būtų juokinga, jei nebūtų graudu…

    • Sodininkas Antaninis:

     JIEMS MOKA. LENKIJA tam skiria ypatingą dėmesį. Naudojasi mūsų valdininkėlių aplaidumu, tingumu, nenoru atgaivinti lietuviškumą tame krašte.

    • Bartas:

     Kas ”lenkus”, kurie “dorai net lenkiškai kalbėti nemokančius, verčia prie savo namų kelti Lenkijos (?!) vėliavas,”…..Atsakau , dešimtmečiais ugdyta neapykanta Lietuvai. Toliau. Neleisi savo vaikų į lankišką darželi, mokyklą – negausi pašalpos. (apklausos tą parodė ). Kas pinigus valdo , to ir valdiniai. Darai ką nori.

    • Žemyna:

     Juos verčia jų privatus asmeninis noras ir viltis, kad tada jų gyvenimas pagerės – p. Komaras ŽR laidoje labai pateisina norą susigalvoti sau tautybę. Pagal jo samprotavimus (na, ir kas, kad jo senelis buvo lietuvis, bet jis dabar nori lenkas būti…) Atseit, valstybė yra tam, kam apšokinėtų mūsų visų norus, ir mūsų visų pinigus švaistytų pvz., kad ir atsiradus grupei, norinčiai šiandien būti kinais?.. Valstybė tuoj turi atverti biudžetą ir mūsų visų uždirbtus pinigus paleisti to noro tenkinimui?.. Valstybei turi rūpėti grupelės įv. fantazijų turinčių ar papirktų žmonių, užuot kamieninės šios valstybės tautos kalbą saugojus – ne kokią hibridinę kalbą, o būtent vieną iš seniausių pasaulio kalbų.
     Gal pirma Lenkijoje tegu tai išbando – p. Komaras gali pasiūlyti. Juk kitataučių realybė ten kitokia, negu jis laidoje ją pateikė, visai užmiršęs, jog TMAPK atsirado ne šiaip, ne fantazijas tenkinti, o neleisti išnykti kalboms – visų pirma mažųjų tautų, kurių žemės tapo užgrobtos ir prijungtos prie didesnės kaimynės kartu su tos tautos žmonėmis (pavyzdys – PL lietuviai), nes po II-jo pasaulinio karo tokių aneksuotų žemių daug liko. Su TMAPK tikėtasi taikiai išspręsti šį klausimą, kad vėl nesilietų kraujas. Taigi, tuo turi rūpintis tokios šalys, kaip PL, visą laiką plėtusi savo teritoriją kitų tautų sąskaita.
     PL teigia, jog ji lietuviams daro „išimtį”(!!!) Na, tam tikra prasme jie teisūs – nes nei aneksuotiems ukrainiečiams, nei baltarusiams to netaiko, juos dar sėkmingiau nutautina, negu lietuvius. Tačiau lietuvių net ir per pastaruosius 20 m. labai staigiai mažėja, nežiūrint PL „pastangų”. Keista, kad istorikas(!) neprisimena, kokių tautų etninėse(!) žemėse apskritai visa Lenkija įsitaisė… Lyg ir laikas būtų garbingai ir išmintingai patylėti…
     Prisimenu vaikystę, kai kilo didelis sujudimas, kai tėvelis Stalinas leido lenkams išvykti į PL. Tada buvo masiškai klastojami dokumentai, kad tik iš SSSR kur nors link Vakarų ištrūktų, nes „demokratinės respublikos” (t.p. ir PL) iš Maskvos gavo daugiau lengvatų, kurios leido turtingiau gyventi, net smulkiu verslu verstis. Tad per „atlaidus” jau net nežinia kelintą kartą vietiniai Vilnijos žmonės keitė tautybę… Tačiau PL filtras tokių neįsileido (ateičiai juos čia paliko?). Neįsileido, bet lengvai tautybę ir tikybą keičiančių neužmiršo – po 1990 juos vėl prisiminė ir vėl jais naudojasi. Atrodo, turėtų būti pamoka visiems laikams, tačiau… žmonės naivūs, tikisi, jog dabar tai jau tikrai bus kitaip – juk tiek žada… Nepagalvoja, jog, užuot žadėjusi, PL galėtų seniai visus „rodakus” pas save pakviesti, suteikti jiems nemokamai NT ir namus bei tiek metų žadėtą rojaus gyvenimą… Tik… PL naudinga ir toliau juos čia laikyti… 🙁

 8. kaunietė:

  Šaunuolis Stundys. Reikia ginti lietuvių kalbą. Tą daryti įpareigoja a.a. Z. Zinkevičiaus darbai. Atminkime tai.

  • Sodininkas Antaninis:

   Todėl gerbiamas Stundys ir nebe Seime. Seimas šiandien jau pasiruošęs išduoti Lietuvą. Tos TRYS raidės, tai tik PRADŽIA. Kai Dūda susitikinėjo su vietiniais ”lenkais”, scenoje buvo TIK Lenkijos valstybinės vėliavos. Ir niekam tai neužkliūvo. Lenkija nepripažįsta okupacijos fakto. Pagal Bumbuliauską tai buvo pagrįsta ”savigyna”. Dar vakar, ekspedicijos Nemunu įraše, tas pats Bumbuliauskas pasakė, kad jei NEBŪTŲ LENKIJOS, NEBŪTŲ IR LIETUVOS. O Lietuvos vardą išdavusios elert ”Dėmėsio centre” Jakilaitis – apsišaukęs teisingu žurnalistu, kelis sykius vis įsiterpdavo, KAD ESAME LENKIJAI PRISIŽADĖJĘ ir NEVYKDOME….Laikas būtų…. Va taip, panove.
   .
   Tai dabar paklausykite manes, kaimiečio iš prigimties. Lietuvoje dabar NĖRA populiarios partijos. Iki rinkimų dar pora metų. Negi mūsų nesuliberėję intelektualai negali SUSIVIENYTI? “Vilniaus forumas”, tautininkai, mokslo, kultūros ,verslo …dar nesusitepę postais ir valdžia….JUK YRA TOKIŲ. Ir naujas judėjimas, partija, susivienijimas negali priimti visų perbėgėlių, kaip dabar veiksmas vyksta, kuriant soc demų dublikatą. Į partiją iš kitų partijų gali ateiti TIK KVIEČIAMI. Juk žinote tautos pastebėjimus….balsuočiau už tą ar tuos, bet ….jie sąrašų galuose, o reitingavimas….nepatikimas dalykas, be to riboja pasirinkimą.
   Jeigu taip įvyktų, kaip planuoja Skvernelis (pėstininkai tik pateikia) su Pranskiečiu, pritariant TAUTOS ”GELBĖTOJUI” KARBAUSKIUI, mes dar pakištume KIAULĘ broliukams latviams…..
   .
   Kodėl pabrėžiu “KAIMIETIS”? Peržiūrėjau 1918 m. signatarų biografijas. VISI, išskyrus Narutavičių, GIMĘ KAIME. Ir, kas dar baisiau būtų šiais laikais…..beveik visi studijavo RUSIJOJE!!!!!!!!!

 9. Gražina:

  Nesuprantu… O tos kitatautės bendrijos ar mažumos yra Lietuvos piliečiai? Jei taip, tai jie privalo mokėti lietuvių kalbą.
  Tai kodėl mūsų kairieji ponai daro viską, kad kitataučiai Lietuvos piliečiai nesimokytų lietuvių kalbos? Gėda visą gyvenimą gyventi šalyje ir nemokėti tos šalies kalbos.
  Matyt, mūsų kairiesiems protas susimaišė- nebesugeba galvoti, kaip ir nesugeba suprasti, kad pridėtos trys svetimos raidės prie mūsų abėcėlės tik diskriminuos kitas tautas, kurios irgi norėtų tų pačių privilegijų.
  Žiūrėkit, kad po vienos privilegijos nesektų kitos.
  Ne veltui sakoma: “leisk kiaulę į bažnyčią, užsilips ir ant altoriaus”

 10. Antanas St.:

  Nesuprantu, kodėl “Alko” redakcija nepraleido mano vieno normalaus komentaro apie tautines bendrijas (?!)… Čia, tipo, cenzūra? O kaip tada su žodžio laisve?

 11. Juršėnas Č.:

  Šakalienėj, Olekui,Sabatauskui ir kt. AKINIAI DABAR YPAČ BRANGUS.

 12. Bartas:

  Didžiausia pagarba V. Rubavičiui, neseniai baigėsi “žinių radijo”laida šia tema, kuris apgynė lietuvybę, kalbą, Lietuvos valstybę. Taip pat dėkingi būsim Ažubaliui, gynusiam mūsų kalbą, Lietuvą.

  • Matas:

   Atrodė kad yra dar vienas koncervatorius toje partijoje,tai kasčiūnas bet po to kaip jis pasielgė su svečiais iš vokietijos aš visiškoi neviltį,gąl jąm nuo tos bado dijietos nusilpo ne tik kūnas bet ir siela.

 13. Žemyna:

  ziniuradijas.lt/laidos/dienos-klausimas/b-ivanovas-dvikalbystes-istatymas-nei-stiprina-nei-silpnina-valstybe?video=1
  Gėda klausyti, ką kalba Sysas, darydamas mišrainę iš visiško TMAPK turinio neišmanymo arba tyčinio iškraipymo ir socdemų siūlymų. Beje, Sysas paskelbė, jog Lietuva NĖRA tautinė valstybė, o demokratinė…
  Perednis metų metus pats painioja sąvokas ir jų turinį: tautinės mažumos, etninės mažumos, tautinės bendrijos, kitataučių grupės, bet blogiausia, kad PLATINA tą painiavą per visą LT . Pagal jį „kaip pavadinsi, taip nepagadinsi”… Sutikčiau, jei būtent ta painiava, maišyta su manipuliacijoms, nebūtų naudojama kaip įrankis piktybiškai kiršinti žmones, trukdyti iš išorės valstybei susikaupti ir suderinti valstybės vidaus mechanizmą, kartu ją ir stiprinant.
  J. Komaras, pristatomas istoriku, nuvilia, kartodamas kažką panašaus į Kremliaus platinamą PL ir LT santykių istorijos versiją – ar tai reiškia, jog PL mokyklose būtent taip tarpukario istorija dėstoma??? Tada nėra ko stebėtis, kai patiriame tokį spaudimą iš kaimynės, ir tie žmonės nuoširdžiai įsitikinę savo „teisumu” bei savo „skriauda”… O kad jis, būdamas istorikas, nežino, jog tautinės mažumomis negali būti buvę okupantai, ir atkakliai vadina šių vietų gyventojus mažuma…
  O kai kalbama, jog Vilniją „būtina” apsmaigstyti lenkiškomis vietovardžių lentelėmis – koks SADISTAS turi būti žmogus, jei jaučia malonumą tais užrašais kapstydamas čia iki Vilnijos okupacijos gyvenusių lietuvių palikuoniams jų šeimų istorijos žaizdas, netektis, pažeminimą? Šiuolaikiškai valstybei turėtų būti GĖDA didžiuotis tuo, kad ji grobė svetimą. Religingiems žmonėms – juolab. Juk tai veikimas PRIEŠ savo Dievą!

 14. Vergų valstybė:

  Tiesą rašo V. Stundys. Nors Lenkijos prezidentas aplankė tik Pilsudskio kapą, o ant šalia esančio kapo Vasario 16-os akto signatarui, Lietuvos Valstybės patriarchui Jonui Basanavičiui net gėlytės nepadėjo. Pasityčiojo iš mūsų atkurtos valstybės šimtmečio, pasityčiojo iš tautos, o socdemai dovaną už tai įteikė, įregistravo antikonstitucinį Tautinių mažumų įstatymą, nori įvesti dvikalbystę. Lietuviai, jei norit dirbti ten kur gyvena lenkai, rusai – jūsų į darbą nepriims. Šalčininkių lenkui nereikės mokėti valstybinės kalbos, o lietuviai turės mokytis jų kalbą. Graži dovana valstybės atkūrimo 100-mečiui. Labiau pasityčioti nebuvo įmanoma.

  • Pakilkime, –
   patys juk iš Antano Smetonos tyčiotis nenustojame,
   taip taip …per Joną Basanavičių, – jo nepripažinimą viešai
   “nupatriarchuodami=išpatrakuodami” pirmąjį a t k u r t o s i o s
   Lietuvos Vadovą, Vasario -16ąją vadovavimą tam pat A.Smetonai
   p e r d a v u s i o (tarsi A.Smetona p a t s “pasigrobęs” 1-ojo
   tituluotes, o Joną basanavičių išmetęs; negi tikrai …visa A.
   Smetonos aplinka Lietuvos istoriją perrašiusi, ir nuo pat
   1940-06-15 okupacijos meto esame p r i e v a r t a u j a m i –
   TIK NE LENKŲ – Lietuvos istorijoje nuo pat pat Vasario 16-osios
   n u t a r i m o dėl Lietuvos Valstybingumo grąžos – pirmąjį
   Atkurtosios valstybės vadovą, vos pora val. juo buvus, NUTYLĖTI).

   Kas kaltas, – Smetona, Landsbergis “nuolatinis” ar TU!?

   Pakelt gal jau tą garbų s a v o j o vadovo atminimą – į istoriją įrašant metas,
   kiek tos vergystės iš 1940-06-15 – 1990-03-11 dar trukdžių mumyse??

 15. Kiemsargis:

  Nacionalinis-komercinis Ėlėrtė’as lieka ištikimas savo viartybems. Šiai temai ir sąntykiams su Lenkija aptarti pasikvietė du pašnekovus :(IR VĖL!) Gediminą Kirkilą ir Česlovą Okinčicą. Tai jie,visą “diskusijos” laiką ir pūtė į vieną dūdą 🙁

 16. Kiemsargis. Kandidato į LR prezidentus mintys::

  S. Skvernelis: delsimas įteisinti originalią pavardžių rašybą neša finansinę žalą valstybei

 17. Benediktas Jankauskas:

  Įsigilinus į siūlymo esmę atrodo, kad kalbos prasme tai beprasmis siūlymas. Jei teisingai vertinsime sąvokas “tautinė mažuma” ir tautinė bendrija”, tai siūlomo pakeitimo Lietuvoje praktiškai nebus kam taikyti; rusai, lenkai, latviai, baltarusiai, ukrainiečiai ir daug kt. yra tautinės bendrijos, joms siūloma pataisa negalės būti taikoma. Tad kam tai naudingą? Nebent karaimams ir … Kiek žinau, karaimai tokio įstatymo neprašo.

  • Gražina:

   Reiškia daug metų turime, ir vis dar renkame, Seimo narius, kuriems pirmiausia reiktų organizuoti kursus, kad jie suprastų kas yra kas. Ir kaip tokie mažaraščiai buvo išrinkti į Seimą? Dabar patys painiojasi ir kitus painioja. O gal šiuo atveju gerai, kad jie nesupranta? Nebus kam taikyti siūlomos pataisos. Gaila tik sugaišto laiko.

 18. Zenonas:

  Pažiūrėsim kaip balsuos konservatoriai. Kubiliaus gerbėjai ir pirmininko Gabrieliaus ištikimi Seimo nariai taip pat palaiko projektą leisti rašyti asmenvardžius nelietuviškomis raidėmis. Kubilius pats buvo įregistravęs panašų įstatymą. Socdemai susiderino su konservatoriais, dar palaikys lenkų akcija ir liberalai. Vaizdas liūdnas.

  • Antanas St.:

   Aš, apsipjaustęs ir tapęs, tipo, žydu, reikalausiu, kad mano pavardė pase būtų įrašyta ivrito hieroglifais. Ir tegul tik pabando tie minkštagalviai neįvykdyti mano reikalavimo – sukelsiu visus Lietuvos, Izraelio ir Amerikos žydus. Mažai nepasirodys!

 19. Žemyna:

  Kasdien per radiją girdime, jog iki laimės pilnatvės Lietuvoje trūksta tik dvigubos pilietybės. Kitaip manančių nereklamuoja.
  Gal ne visi girdėjo, kad pirmadienį nuo 11 iki 12 per LRT radiją vyks tiesioginė laida šia tema.
  Kvieskime pažįstamus pasistengti prasibrauti į laidą, kad per visą Lietuvą nuskambėtų ir kitokia nuomonė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: