„Talka“ Seimo prašo Kultūros ministerijos Lukiškių aikštės konkursą pripažinti niekiniu (3)

Asociacijos „Talka kalbai ir tautai“ tarybos pirmininkas Gintaras Karosas | J. Česnavičiaus nuotr.

Asociacijos „Talka kalbai ir tautai“ tarybos pirmininkas Gintaras Karosas | J. Česnavičiaus nuotr.

Piliečių asociacija „Talka kalbai ir tautai“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės istorinės atminties komisiją su prašymu artimiausiame posėdyje išnagrinėti Lukiškių aikštės Vilniuje įprasminimo konkurso teisėtumą. Rašte pagrindžiama, kodėl Lietuvos Respublikos sostinės reprezentacinėje Lukiškių aikštėje turėtų stovėti Vyčio monumentas, o šių metų lapkričio 27 d. paskelbti konkurso rezultatai laikytini niekiniais.

Pareiškime prašoma apginti pamatinius Lietuvos Respublikos Konstitucijos principus, išdėstytus 2 straipsnyje – „Lietuvos valstybę kuria Tauta“ – ir 4 straipsnyje – „Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai arba per demokratiškai išrinktus atstovus“. Atkreipiamas dėmesys, kad Kultūros ministerijos surengto konkurso sąlygose buvo ignoruojamas LR Seimo priimtas sprendimas Lukiškių aikštėje pastatyti Vyčio-Laisvės kario paminklą ir dar prieš dvidešimt metų valstybės teisės aktais nustatytas Lukiškių aikštės statusas, taigi iš pat pradžių šis konkursas vyko neteisėtais pagrindais, buvo imitacinis, todėl tiek pats konkursas, tiek jo rezultatai laikytini niekiniais. Lietuvos Respublikos Vyriausybė privalėjo vykdyti Seimo 2017 m. gegužės 2 d. priimtą sprendimą „Dėl neatidėliotinų veiksmų siekiant sutvarkyti Lukiškių aikštę Vilniuje ir pastatyti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio progai“, t. y. nedelsiant Lukiškių aikštėje pabaigti memorialo kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę darbus ir pastatyti Vyčio-Laisvės kario paminklą. Pareiškime primenama, kad š. m. lapkričio 27 d. paskelbti Kultūros ministerijos drauge su Šiuolaikinio meno centru organizuoto konkurso dėl Lukiškių aikštės memorialo rezultatai neatitinka didelės visuomenės dalies lūkesčių.

„Neabejojame, kad viena iš svarbiausių nežabotos emigracijos iš Lietuvos priežasčių yra sužlugdytas patriotinis auklėjimas ir švietimas, visiškai ignoruojantis Maironio įspėjimą: „kas tėvynę praras, antros neišmels apgailėjęs“, todėl Vyčio kaip patriotinio simbolio įamžinimas yra ne, kaip dažnai mėgstama nurodyti, senstelėjusios visuomenės dalies užgaida, o valstybės mastu duotų pažadų vykdymas, pagarbos visų laisvės kovotojų simboliui atidavimas ir Tėvynės meilės gairės ateities kartoms,“ – sako judėjimo „Talka kalbai ir tautai“ tarybos pirmininkas, menininkas Gintaras Karosas.

Asociacijos „Talka kalbai ir tautai“ tarybą sudaro aštuoniolika plačiai žinomų mokslininkų, kultūros ir meno veikėjų bei dvasininkų.

Asociacijos „Talka kalbai ir tautai“ kreipimasis

Kategorijos: Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

3 komentarai

 1. Žemyna:

  To autoriaus net gaila. Jis visai rimtai patikėjo, kad tai jam, o ne komisijai pasisekė, kad ten atsirado vaikinukas „iš niekur”, ne su „elito” pavarde, todėl mažiau kels įtarimų, bus geriau užmaskuotas tikrasis „konkurso” tikslas – jokiais būdais nepraleisti baltų kovų už laisvę simbolio, juolab, kas jis būtų statomas tautos suaukotais pinigais, todėl uždarytų kelius finansinėms biudžetinių lėšų „nuotėkoms”… Taigi, vieni nuostoliai

 2. Atleiskit gerbiamasai garbusis patriotiškasis G.Karosai (su visu evroparku), ir kt 17…
  “…SMC organizuoto konkurso sąlygose buvo ignoruojamas LR Seimo
  priimtasis sprendimas Lukiškių aikštėje pastafyti VYČIO-LAISVES KARIO…”

  pagal šią, didžiai ir be užlankų Gerbiamai mūsų drąsių patriotų, garbių bei išmintingų (tikiuos) a t s t o v ų
  eilutę, Rašte Nr 1. nuo asociacijos tikrai asocijuojasi, kad s o c i u m a s visi visai neįkertąs, kas tai
  y r a VYTIS,
  kad lygint jį , sulygint, ar “užlygint” į kokio tai kario (kad ir LAISVĖS), nuo aukščiausio Tautos ir Valstybės žymens.

  Žaisliukas Jums koks Kalėdinis ar ką? gerb. ir kiek išmintingasai p. G.Karosai; populizmu nuogu nuogu visa tai…
  mat šiand. p r o b ė k š m o m i s tekę persimest keliais žodžiais Seime su gerb. A. Ažubaliu, nuoširdžiai pergyvenąs jis, kiti irgi, sumišę, nesuprantą iš kur šis sąmyšis, iš kur!
  Ogi iš plakinio.

  Kam taip nuožmiai plakt “organizuoto konkurso sąlygose buvo ignoruojamas…” svetimybėmis UŽ VYTĮ, už
  garbę, už Laisvę, už karį…. juk įžeidimas lietuviui, – RENGĖJAMS, VARŽOVAMS – VARŽYMUISI (Rungties
  Lukiškių a. m e n i n i o išpildymo, – visiškas Lietuvių Kalbos nepaisymas IGNOR (ir iš kur tiek drąsos!!! ) –
  ignoracija užmušant ką paisant-nepaisant iš „Talka kalbai ir tautai“ tarybos.

  Gerbiu, gerbiau ir… gerbsiu, tikiuos, tačiau leiskit man (ir Alko rėdytojai) atvirą pasipiktinimą šiuo kalbą
  u ž s l e p i a n č i u atvėrimu pasipiktint. Labai labai. juk mylėt, mokytis, stengtis ir t i k ė t privalu.
  Tikėt tuo ką darai, tikėt tuo ką sakai (todėl šiand. Seime nebūta nei akimirkos Konstitucijos s. populizmui
  “šimtmetinėjimo” Tautos skirt, – kai tuo pat metu E n e r g e t i n i o Lietuvos ir Europos būsimo įdirbio
  sanplaika buvus, svarstoma, derinama ir aptariama …su išsakyta mintim, kad būtent Lietuva su visomis
  Šiaurės šalimis pajėgi visiškai uždaryt tokius milžinus kaip Volkswagen su visa Toyota sykiu, už
  European Energie Emision CO2 į orą, – Konferencijų s.) būtina, ir tuomet VYTIS, Vyčio šalies valia, jos visos (mūsų) galia leis atvert, ir sau ir kitiems – kas dera.

  O VYTIS – LAISVES KARIU, nedera,
  nes
  VYTIS yra žymiai, ženkliai ir aiškiai aukščiau už visa (ir jo – LIETUVOS VYČIO aikštės rast, įkurt bei jei reikia pastatyt V I L N I U J E patį VYTĮ, – tikrą Valstybės aukščiausiojo ž y m e n s atvaizdą kliudyt nevalia), tad
  žeminančiai-svetimžodiškai kergt (atleiskit, tačiau tikrovė, tikruma, o ne koks tai “realumas”) “turetų stoveti Vyčio
  m o n u m e n t a s” …kažkokiu monu… su mentu… juk matot kaip prisidirbama iki trečio “konkurso” per bent…
  BENT VIENĄ ŽODĮ… n e p a g a r b o s, PAMINKLĄ VYČIO, galimą paminklą, p r a d a n g i n a n t.

  Pliekiu, net pačiam karšta. Jaučiu, žinau, suvokiu, kad… nepatiks; net negražu (ir pačiam), – bet kaip, kaip
  i š l a i s v i n t MŪSŲ VYTĮ
  – iš pinklių, žabangų, sąmyšio, kut po teroro monstro vado stabo “užraugtas’ pasikolaboravusiųjų ypatėlių;
  žinom visi iki, ir po KOVO 11-osios, – kas, kam, su kuo ir kodėl; o kad gerbiamus V. Adamkų su V. Landsbergiu
  kažkas dėl …na “asmeninės iniciayvos” su VYČIU, jo a t v a i z d u “prigriebę, – tai tikrai ne Tamstos kaltė
  gerb. G. Karosai ir kt.

  Žodžio lietuviško neišduok – kalbą savąją gerk ir vartok. Auk, tikėk, jei pametei, – pakelk, – atsiprašyk ŽODŽIO
  ir būk lietuviu, – Tautos atstovu. Pagarboj, sau, mums visiems, visam pasauliui – senesnio skambesio Žodžių
  n e t u r i n č i o.

  Tai buvęs obalsis VYČIO aikštės radyboms (gali būti ir sostinėje),
  bei “Laisvės kario” (gali būti tinkamu ir Didžiojo Karaliaus VYTENIO – Vilniaus įkūrėjo, sostapilę iš Naugarduko apdairiai čia steigt liepusio – atvaizde) aikštės i š p i l d y m a m s.
  (Tik gink Dievai – ne ant “pusantro/s/ iš…”)

 3. rašybos klaidelę-paklydelę atitaisau (brūšnys “nubėgęs…”):
  …PAMINKLĄ VYČIO, – galimą paminklą, p r a d a n g i n a n t.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: