R. Navickas. Pilietinės visuomenės aktyvistai įgyvendino Valstybinės lietuvių kalbos komisijos reikalavimą (130)

Alkas.lt koliažas

Alkas.lt koliažas

Ko čia tie mūsų polonofilai plaukus raunasi? Pilietinės visuomenės aktyvistai tik įgyvendino Valstybinės lietuvių kalbos komisijos reikalavimą – pašalinti nelegalią lentelę.

Skaitau po interneto platybes sklindančias dejones bei aimanas.

Mūsų polonofilai raunasi plaukus ir cypiančiais balsais virkauja dėl nežinia kieno sudaužytos nelegalios lentelės lenku kalba, kurioje visiems pravažiuojantiems buvo išdidžiai pranešama, kad lenkų okupacijos metais Lietuvos miestelis Didžioji Riešė vadinosi Wielka Rzieszka ar kažkaip panašiai.

Kai kuriems jų dėl tokio nieko net tapo gėda būti lietuviais. Tūlas Jonas Banys pratrūko:

…Man pikta ir gėda. Gėda, kad esu lietuvis. Gėda, kad lietuviais save vadina tie, kurie įvykdė šį nusikaltimą….Jūs esate bailiai ir menkystos. Jūs veikiate patamsiuose, nes bijote pažiūrėti į akis tiems, kuriuos skriaudžiate.

…jūs esate Lietuvos gėda, jūs esate iškrypėliai, degradai ir bukapročiai. Jūs neverti garbės vadintis lietuviais, jūs neverti, kad jus nešiotų Lietuvos žemė. <…>

….kreipiuosi į Riešėje gyvenančius lietuvius. Mielieji! Dabar yra mūsų garbės reikalas, kad ši iškaba ne tik kuo greičiau vėl atsirastų savo vietoje, bet kad ji čia būtų nuolatos, kad ji atgimtų kiekvieną kartą, kai kokie nors bukapročiai savo seksualinį nepilnavertiškumą pamėgins kompensuoti kovodami su mūsų draugų ir kaimynų teise kalbėti ir rašyti savo gimtąja kalba. Aš asmeniškai jau susisiekiau su žmonėmis, kurie šią iškabą pagamino ir pažadėjau, kad finansiškai prisidėsiu prie jos atstatymo…

Koks jausmingas tekstas, puikiai išreiškiantis visą lenkiškai kalbančiam ponui batus bučiuoti įpratusio baudžiauninko genetinį paveldą.

Tenka priminti ponui Jonui, kad tie pinigai, kuriuos jis ketina sukišti į tos okupacijos laikus primygtinai primenančios ir gal net šlovinančios lentelės atstatymą, bus paleisti vėjais.

Nes ta lentelė valstybinėje žemėje yra nelegali ir vis vien bus pašalinta. Pareigūnų ar pilietinės visuomenės aktyvistų pastangomis, bet jos nebus.

Išvis, nelabai suprantu, kas per antilietuviška isterika ištiko mūsų polonofilus dėl to nelegalaus, įstatymus pažeidžiančio užrašo?

Tereikia nutraukti isterikas ir prisiminti esminius FAKTUS. Juk straipsnyje aiškiai parašyta:

„…Riešės seniūnijai vadovaujantis Valdemaras Rynkevičius šią savaitę kalbėdamas su lrytas.lt tikino nežinantis, kaip ant akmens atsirado lentelė su lenkišku užrašu. Anot seniūno, akmuo toje vietoje stūkso jau dešimtis metų, o ta teritorija nėra privati.

Wielka Rzesza | Alkas.lt nuotr.

Wielka Rzesza | Alkas.lt nuotr.

„Atsirado užrašas, dabar sprendžiame, ką su juo daryti. Akmuo yra prie kelio, tai nėra privatus kiemas“, – sakė V.Rynkevičius. Seniūnas tvirtino, kad pakabinti lentelę su lenkišku užrašu tikrai nebuvo seniūnijos sprendimas…“

Taigi, FAKTAS A:

Valstybinėje teritorijoje kažkas be seniūno ar kito valdžios organo žinios bei leidimo pakabino užrašą nevalstybine kalba.

Kurio paskirtis – priminti visiems, kad šis Lietuvos miestelis kaimyninės šalies okupacijos laikais buvo vadinamas kitaip.

Kitaip sakant, tai Lietuvos sostinės ir Vilniaus krašto okupaciją įžūliai šlovinantis ženklas, skirtas kurstyti ir provokuoti lietuvius.

Skaitome toliau:

„…Lenkiškam užrašui nepritariantys Didžiosios Riešės gyventojai ėmėsi teisinių žingsnių. Rezultatų ilgai laukti neteko. Penktadienį Valstybinė lietuvių kalbos komisija pranešė kaimo gyventojams, kad Vilniaus rajono savivaldybei išsiųstas raštas, kuriuo reikalaujama lentą nukabinti…“

Ką gi, aiškėja FAKTAS B:

Valstybės įgaliota įstaiga išleido privalomą parėdymą nelegaliai pakabintą ir įstatymus pažeidžiančią lentelę nedelsiant pašalinti iš valstybinės žemės.

Kadangi sabotuotojai vietos valdžioje neskubėjo atlikti savo pareigos, jiems padėjo pilietinės visuomenės aktyvistai. Ėmė ir įvykdė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rašte duotus nurodymus.

Tskant, savanorišku darbu sutaupė biudžeto lėšas, kurias būtų tekę išleisti tos lentelės pašalinimui.

Tai kur problema, gerbiamieji? Ko rauda mūsų polonofilai? Bene jų lūpos pasiilgo lenkų pono aulinių čebatų skonio? Ar kas per velnias?

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvos kelias, Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

130 komentarų

 1. Išsiplauk galvą, o po to išgerk vaistų, nes nuo neapykantos lenkams, tau turbūt jau galva nupliko.

 2. Įtariu, kas esi rusofilas arba rusas, nes kai lietuviai su lenkais pykstasi, rusas labai tuo džiaugiasi.

  • Tai dėl ko tas rusas jų pešimusi džiaugiasi, ar manai, kad tada lenkas jį prašys padėti už pusę litro…

   • Todėl ir džiaugiasi, nes jau nuo Petro didžiojo laikų rusų geopolitinis tikslas yra lietuvių ir lenkų tarpusavio pjautynės, to įrodymas – Petro didžiojo testamentas, kuriame aiškiai pasakyta, ką reikia daryti, kad lenkai su lietuviais muštųsi. Pažiūrėk kokiam geopolitiniam tikslui tarnavo Smetona, galų gale
    šiandieninis Kremliaus ruporas Duginas aiškiai yra išdėstęs Rusijos tikslą – supjudyti lietuvius su lenkais. Tai vėlgi ne aš sakau, tai sako Duginas ir tai sako visiškai atvirai per Rusijos televiziją, o Putinas su savo chebra to atvirai aišku nepasakys. Taip pat, ta pati lenkų rinkimų akcija su rusų partija, kelia įtampą Vilniaus krašte, ir kam jie tarnauja, vėlgi akivaizdu, kad Kremliui. Tai tiek.

    • Vilnietis:

     Tai ko tie lenkai ir “lenkai” pjaunasi su lietuviais?! Todėl, kad jie – panai, o mes – chamai?! Tu, žmogeli, geriau rašyk į “Delfio” lenkišką tinklapį – ten tu būsi ir suprastas, ir palaikytas. Čia tau nėra ko veikti,- į savo “tikėjimą” mūsų, lietuvių, neatversi.

     • Kodėl tu lenkus rašai kabutėse? negi nori pasakyti, kad Lietuvoje gyvenantys lenkai yra ne lenkai? Gal jie yra lietuvių kilmės – t.y sulenkėję lietuviai, bet jie save šiandien jau laiko lenkais – štai kur yra esmė, o visi kiti dalykai jau yra tik detalės. Tavo komentaras kaip kokio baudžiauninko, nes Lenkijoje tu matai poną. Įdomu, kodėl Rusijoj tu nematai pono, nes Lenkai į Lietuvą taip nežiūri, išskyrus nacionalistus ir saujelę radikalų. Lenkai net nežino, kur ta Lietuva randasi; pvz vienas garsus lenkų istorikas yra apie Lietuvą taip pasakęs – mūsų tauta, apie Lietuvą žino, mažiau nei apie Kiniją. Mano manymu tai viską pasako. Pakeisk savo požiūrį į lenkus ir tada jie nebus ponai, o mes chamai.

      • Tvankstas:

       Man tekę bendrauti su įvairių sluoksnių Lenkijos lenkais, taip pat Lietuvos lenkais.
       Kartą kartu teko žiūrėti žinias, kur Šalčininkų abiturientas kalbėjo lenkiškai, pamaišydamas porą rusiškų žodžių. Kambaryje buvo keletas lenkų, vieno iš jų močiutė pasitraukusi iš Lietuvos, tebekalbanti su jo tėvu (sūnumi) lietuviškai, o anūkas jau nemoka. Nuo tokios ‘lenkų’ kalbos jiems kilo skardus juokas, ‘rosjan po rusku’ apibūdino, paaiškindami man, kad jis buvo išmokytas lenkiškai kaip užsienio kalbos mokykloje, o namie kalba rusiškai.
       Lietuvoje mano sutikti lenkiškai kalbantys žmonės buvo baigę studijas Lenkijoje arba polonistiką Lietuvoje.
       Lenkijos lenkai tikrai nemažai žino apie Lietuvą lenkiškų mitų, labai dažnai prašydami manęs paaiškinti tikrovę, kiekvienas (dažnai pradeda pokalbį, žinodami mano tautybę) pasako Adomo Mickevičiaus eiles apie Lietuvą.
       Priimdavo beveik visada supratingai – pas mus taip niekas niekada neaiškino. Priimdavo ir J. Giedraičio žodžius : ‘Lenkijos istorija yra pavogta Lietuvos istorija’, kai kurie tai buvo skaitę, girdėję, kai kurie ne.
       Įdomiausi pokalbiai visada būdavo su sulenkėjusiais lietuviais, vokiečiais (taip pat kašubais, šlenzakais), baltarusiais, ukrainiečiais, netgi austrais, kurių tėvų ar senelių po karo Lenkijoje buvo net 32 nuošimčiai nuo viso gyventojų skaičiaus.

       • Lietuvoje jokių lenkų nėra:
        “2013 metais Audronė Daraškevičienė kalbino pogon.lt redaktorių Ryšardą Maceikianecą:
        ” Netiesą kalba Lenkija, kad mes iš kažkur atkeliavom. Neteisingai mąsto lietuviai, kurie mano, kad jei mes kalbame lenkiškai, tai esame kažkaip susiję su Lenkija. Jei mes nuo amžių šioje vietoje gyvenom, jei čia Lietuvos žemė, vadinasi mes niekad negyvenom Lenkijoje. Tai kokiu būdu mes tapom lenkais? Mes galėjom būti tik sulenkinti. Mūsų šaknys čia. Čia mūsų Tėvynė. Tad mus reikia vertinti kaip savus. Ir nesieti mūsų su Lenkija. Kai Lietuvoje svečiavosi popiežius, jis pasakė, kad mes esame lenkų kilmės lietuviai. Paskui visi pradėjo kartoti, kad mes lenkų kilmės lietuviai. Tačiau ką reiškia žodis kilmė? Jis rodo, iš kur žmogus atkeliavo. Jei sakoma „lenkų kilmės prancūzas“, suprantam, kad jis atkeliavo iš Lenkijos, emigrantas. Tačiau mums tai netinka – mes iš niekur neatkeliavom. Mums geriausiai tiktų apibrėžimas – lenkakalbis lietuvis. Pagal pilietybę, politine prasme ir pagal kilmę”.

    • Tokiu atveju paprasčiausiai Lietuvai reikalinga su Lenkija nesidėti ir tada nesiras galimybių tarpusavio pjudymuisi. Nesidėjimo su Lenkija geopolitinę išeitį Lietuvai matė ir Oskaras Milašius. Dabar šio santykių su Lenkija principo laikymuisi yra visos sąlygos, tiesiog kiek nors artimesni santykiai su Lenkija Lietuvai netgi nėra reikalingi, tiesa, jie visais laikais buvo Lietuvai pražūtingi.
     Kam Smetona tarnavimo, tai atsakymą duoda 1938 metų Lenkijos ultimatumo priėmimas ir, Lenkijai kapituliuojant 1939 m. rugsėjį, Lietuvos kariuomenės neįvedimas į Vilnių ir už jo buvusias Lenkijos užgrobtas Lietuvos valstybės teritorijas, tai rodytų galimą jo slaptą vasalimą (simpatizavimą) Lenkijai visu dalyvavimo politikoje ir valdžioje laikotarpiu.

     • 1923 m. vasario pradžioje A. Smetona, A. Voldemaras ir Vincas Krėvė kreipėsi į Sovietų Sąjungos pasiuntinį pranešdami apie jų ruošiamą perversmą ir prašydami Sovietų Sąjungos užtikrinti tarptautines perversmo sąlygas.Kartu vyko zondavimas, kaip Sovietų Sąjunga reaguos į rengiamą perversmą. Sovietai reagavo pritariamai ir net mokė kaip tai daryti, siūlė remtis liaudies masėmis, tačiau tautininkai sakė, kad užteks ir kariuomenės. Dėl perversmo buvo tariamasi iki pat 1926 m. gruodžio perversmo. 1924 m. Sovietų Sąjunga nutarė tautininkus remti materialiai. 1924 – 1926 m. sovietai finansavo leidinius „Tautos vairas“ ir „Lietuvis.“ Už tai tautininkai privalėjo priešintis Baltijos sąjungos sukūrimui, lenkus imta vadinti amžinais, nesutaikomais lietuvių priešais.1926 m. sausio mėn. sovietų pasiuntinys Sergejus Aleksandrovskis su Lietuvos komunistų partijos vadovybe aptarinėjo Lietuvos komunistų partijos galimybes veikti prie Smetonos režimo. Lietuvos komunistai skeptiškai vertino savo galimybės, jei įsigalėtų Smetoninis režimas, tačiau vardan Sovietų Sąjungos jie buvo pasiruošę aukotis, nes jei į valdžią ateis liaudininkai ir ypač socialdemokratai, Sovietų Sąjungai susitarti su jais būtų 1000 kartų sunkiau nei su Smetona. Vadinasi, Maskva informavo Lietuvos komunistus, kad galimas karinis perversmas ir į valdžią ateis A. Smetona.Sovietų spauda aršiai pliekė perversmininkus, vadindama juos fašistais. Tai ypač nepatiko A. Voldemarui, kuris davė užuominas, kad jei ir toliau taip bus, tai Lietuva gali peržiūrėti savo santykius su sovietais ir atsisukti į D. Britaniją. Tačiau puolimas sovietinėje spaudoje buvo skirtas tik vidaus vartojimui. O slaptai duotas nurodymas remti A. Smetoną, kadangi jis kovoją prieš Lenkiją ir Baltijos šalių sąjungą.Taip A. Smetona 1940 m. liko su Vincu Vitkausku ir Stasiu Pundzevičiumi, kurie atsisakė priešintis sovietams 1940 m. Net gen. Stasys Raštikis neparėmė A. Smetonos. Beje kaip tik S. Raštikis nieko nepadarė, kad Lietuva pasipriešintų Lenkijos 1938 m., Vokietijos 1939 m. ultimatumams. Tai iš dalies ir jo kaltė, kad 1939 m. rudenį į Lietuvą buvo įleisti sovietiniai kariniai daliniai. Todėl galima teigti, kad 1940 m. Lietuvos tragedijai pamatus paklojo 1926 m. gruodžio 17 d. karinis Smetonos perversmas.

      • Tvankstas:

       J.Pilsudskis buvo Vokietijos agentas, bolševikų vadą V.Leniną Vokietija išsiuntė revoliucijai vykdyti, kaizerio kareiviai belaisviai kovėsi už bolševikus, 1920 m. RA priartėjus prie Vyslos, J.Pilsudskis su šeima buvo Čenstochovoje, tada prie Vokietijos sienos, o jam užrašomas genialus Varšuvos mūšio vadovavimas.
       Lietuvoje po Vilniaus okupacijos 1920 m. spalio mėn. buvo sunkiai įsivaizduojamas priešiškumas Lenkijai ir lenkams, SSSR ČK analitikams nesunku buvo papilti alyvos.
       Kuo mažesnė valstybė, tuo ji stipriau įtakojama užsienio valstybių išcentrinių jėgų, tą matome ir šiandienos Lietuvoje, kai vykdoma mūsų valstybės išdavimo poltika Lenkijai.

      • Pikc:

       Aha, štai kaip, pasirodo, buvo: lietuviai lenkus priešai laikė visai ne dėl bandymo užkariauti Lietuvą bei jos sostinės ir dalies teritorijos užgrobimo, ne dėl lietuvių terorizavimo ir prievartinio lenkinimo – ne. O dėl to, kad rusai Smetonai taip liepė. 😀

      • Beletristiką pili. O kodėl Smetona negalėjo viešai būti prieš Lenkiją, o slaptai tarnauti jai. Kiti taip veikia, o jis jau ne…

    • LosAngeles:

     taip pan justinas, teisingai porini. tegu sluostosi lenkakalbiai (siaip tai net ne lenkakalbiai, nes lenkai su jais nelabai susikalba) i Lietuvele ir lietuvius kojas. bile tik pan justinas butu uzganedintas…. petro testamentas matai…. tai gal advokatelis busite, pan justinas?

    • Gustavas.:

     Ne Citatcka o citata Todėl ir džiaugiasi, nes jau nuo Petro d. laikų rusų geopolitinis tikslas yra lietuvių ir lenkų tarpusavio pjautinės….
     Tad pasakyk, kodėl Lietuvoje gyvenantys ir save laikantys lenkais šio tikslo atkakliai siekia. Kodėl yra ant namų, kelio ženklų, akmenų tvirtinamos lenkiškos lentelės. ČIA YRA LIETUVA. Kodėl sąmoningai yra pažeidžiami Lietuvos įstatymai? Kodėl rusams daroma pslauga. Nekabinkit ir nebus jokių pjautinių. Deja ten įsigalėjo Tomaševskio , Citackos, buv. jedinstvininkų klanas apmokomas iš kremliaus ir Varšuvos kišenių.
     Mūsų teisėsauga turėtu ne ieškoti kas sudaužė lentelę, bet kas pakabindamas pažeidė Lietuvos įstatymą. Kitokiu atveju Pikc komentaras į dešimtuką.

 3. Vilnietis:

  Manyčiau, kad problema yra p. Banio smegenyse…

 4. Tvankstas:

  WIELKA RZESZA = GROSSES REICH
  Su kokiu ilgesiu prisimenamas Didžiojo Adolfo aukso amžius šioje vietovėje, kaip gerai žmonės gyveno, nieko netrūko. Įsirėžė giliai atmintin.
  Skiriu advokato Jono Banysevičiaus honorui pagerbti :
  “Laikai brangiausi,
  Ar dar sugrįšte,
  Ar vien minėsim
  Kaip savo jaunystę.”

 5. Vilnietis:

  Trolis “Justas” čia mums aiškina, kad jei žmogus nori būti lenku, tai jis jau ir yra lenkas… Kažin kodėl tada Lenkijos lenkai mūsų “lenkus” vadina “Rosjanie” (lenk. – rusai)???

 6. markas:

  Je suis Wielka Rzieszka:-)

 7. be pokšto:

  Kiek kažin pabūtų užrašai Danzig, Gdingen, Breslau, Stetin, Bromberg, Posen, Katovitz, Krakau, Varschau, Thorn, Litzmannstadt, Marienburg prie tų miestų

 8. Karolis:

  Išties tai tokie anonimiškai uždėti užrašai yra grafičiai, o grafičio nuvalymas vienomis ar kitomis priemonėmis nėra jokia naujiena 🙂

 9. Vytautas iš Šlavėnų kaimo:

  Aš vis pagalvoju, ko tie lenkai pyksta ant lietuvių? Nesu istorikas, net ne mėgėjas, ir iškyla ir pasistoja klausimas, kas ta Lenkija buvo iki Jogailos? Juk nebuvo Lenkijos Didžioji Karalystė. Buvo LDK – LIETUVOS. Ar tik ne tada ir gimė mintis visokiausiais būdais numarinti, nualinti….žinoma su visokių ”banių”, besisarmatinančių būti lietuviais, pagalba. Tuos visus ano meto bajorus galima vadinti to meto intelektualais. Dabar mes irgi turim INTELEKTUALŲ, kurie tiesiog reikalauja ”tobulinti” lietuvišką abėcėlę. Tai nesiseka mums su valdovais ir intelektualais.
  p.s. Jokiu būdu nepretenduoju į istorinę tiesą, tiesiog laviruoju tarp faktų, pagal savo supratimą. O ko ten nori rusai, tai jiems tarnauja banio tipo nesusipratėliai (Justinai, pats ne banys kartais?), nes prastas žmogus gerbia kitą prastą žmogų, kad ir lenką.

  • Pradėkim nuo to, kad jokių kitų tautų, išskyrus lietuvius, Lietuvoje nėra, niekada nebuvo.
   Ir nebus!
   Lietuva buvo karalystė.
   Bet galvažudys Jogaila, kadangi jam čia aiškiai “buvo užsakytos mišios”, nubėgo slėptis pas lenkus, kurie jau iki tol buvo parodę savo tikrąjį veidą:
   “1228 m. atvyko į Konrado I Mazoviečio jiems paskirtą prūsų Kulmo žemę pirmieji riteriai Konradas fon Landsbergas ir Otonas fon Zaleidenas”
   http://www.lietuvos.org/istorija/byla/index.htm
   O su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi – kaip tik nuo Jogailos prasidėjo Lietuvos valstybės smukimas.
   Dabar kylam į viršų: esam vakarų sąjungoje (ES – ekonominė, NATO – karinė dalis), todėl belieka atsipurtyti iš praeities išlikusių piktžaizdžių.
   Kas ir yra visokios “mažumos”, panaikinti visas mokyklas, dėstančias ne valstybine kalba = auginančias žmones ne Lietuvai, o prieš ją, nes VISI ŽMONĖS LIETUVOJE TURI BŪTI LYGIATEISIAI!

   • Tikras lietuvi, kada išmoksi Lietuvos istoriją? kažkaip pamiršai, kad į Lenkiją kartu su Jogaila, “bėgo” ir Vytautas, ten abu apsikrikštijo, grįžo į Lietuvą ir paskui atvyko į Lietuvą lietuvių krikštyti. Tai nuo ko Jogaila ten “bėgo slėptis” ir dar kartu su Vytautu, be to Vytautas negalėjo kelti rankos prieš Jogailą, nes Jogaila yra Algirdo sūnus, o Vytautas tik antro žmogaus Lietuvos valstybėje sūnus ir turi mažesnę teisę į Lietuvos sostą negu Algirdaičiai ir negalėjo su jais žiauriai elgtis. Dar ,tu, sakai, kad nuo Jogailos prasidėjo Lietuvos valstybės smukimas, Teritorine prasme taip, bet kultūrine ir ekonomine prasme, prasidėjo Lietuvos aukso amžius. Visada reikia žiūrėti į kokybę, o ne į kiekybę. Tai tiek.

  • O, kas Lietuva buvo iki Vytauto? Šalis be rašto, be metraščių, be riterijos, be didelių žirgų, be raštinių tinklo, ,be amatų ir miestų, be luomų, be bažnytinės organizacijos, be mūrinių pilių ir t.t , o iki Jogailos atėjimo į Lenkijos sostą, Lenkijoje visi šitie mano išvardinti dalykai jau buvo. Tai kas labiau pažengusi Lenkija ar Lietuva? Aišku, kad Lenkija.O kariniu požiūriu Lenkija ir Lietuva buvo panašaus karinio lygio valstybės. O dėl tavo pasisakymo apie Banį tai galiu pasakyti tiek, kad tikrai gerbiu kitus žmones ir lenkus, nes tai didi nacija. Tai tiek.

 10. Žmogus:

  Teisingai padaryta, teisingas straipsnis.Lietuvoje galioja Lietuvos įstatymai.

 11. Vilnietis:

  Palinkėjimas mūsų mylimam troliui “Justinui”: 🖕.

 12. Arūnas:

  „tikras lietuvis“ rašo: „Pradėkim nuo to, kad jokių kitų tautų, išskyrus lietuvius, Lietuvoje nėra, niekada nebuvo. Ir nebus!“
  „Ir vėl kalbi maskoliškai: kodėl maišai naciją (visi piliečiai) su tauta?“
  Aš esu kitos nuomonės. Manau, kad Lietuvos Respublikoje gyvena skirtingas skaičius įvairių tautų Lietuvos Respublikos piliečių ir nepiliečių, bet yra ir apie 86,67 % lietuvių. Užsachario Afrikos (t.y. Juodosios Afrikos) 50 valstybėse gyvena didelė tautų įvairovė: zulai, bakongai, kosai, bambai, tongai, kikujai ir kt. Tačiau jie nesivadina pietų afrikiečių tauta, dramblio kaulo krantiečių tauta, žaliojo kyšuliečių tauta, nors yra PAR, DKK ar ŽK valstybių piliečiai. Net Rusijoje gyvena 160 tautų, tautybių ir etninių grupių, ir RF piliečiai tikrai priskiria save vienai iš tautų (na, o jei nesuvokia, kas jie tokie, tai nesivadina tauta, o sakosi esą piliečiai- ruskije ar rosijane)
  Tačiau man neaiškus „tikro lietuvio“ požiūris į netikrus lietuvius, todėl prašau jį paaiškinti savo požiūrį plačiau (tik be pykčio ir keiksmų):
  1. Ar tiktai Lietuvoje yra tik viena tauta, ar ir kitose valstybėse gyvena po vieną tautą?
  2. Ar Šalčininkuose gyvenantis Kiszkel (jo proprotėvis buvo Kiškelis), kurio gimtoji kalba yra ne lietuvių ir jis mano esąs ne lietuvis, yra lietuvis?
  3. Ar Punsko valsčiaus viršaitis lietuvis Vytautas Liškauskas (Lenkijoje yra užrašytas kaip Witold Liszkowski) iš tikrųjų yra lenkas?
  4. Ar į Sibirą ištremti lietuviai buvo sibiriečiai, nencai, čiukčiai ar dolganai?
  5. Kaip vadinti Marytę iš Balbieriškio, apsigyvenusią Jungtinėje karalystėje, gavusią jos pilietybę – lietuve, angle, šiaurės airiete ar jungtine karalystiete?
  Prašau išsamaus atsakymo į 5 klausimus, kad nereikėtų Jums piktai kartotis gausiuose komentaruose ateityje

   • Trys maskolių darbinykai, išrandantys Lietuvoje kokias tai tautas ir dirbantys putleriams, kad tiems būtų ką “vaduoti” Lietuvoje, kaip tai jie darė Ukrainoje.

    • Šlanga apsimetančiam maskolių agentui “Arūnui”:
     visi tie klausimai čia jau buvo atsakyti n kartų – reikia mažiau gerti, daugiau skaityti ir nereikės uždavinėti klausimų, į kuriuos buvo atsakyta jau 10m. ir daugiau atgal ir kaskart pakartojama, kada yra nagrinėjama tautos sąvoka.

     • O, kieno agentas pats, tamsta, būsite? Ar ne Maskvos? Kiek pinigų iš ten gaunate? Kada paskutinį kartą buvote Kremliuje pas savo šeimininką, poną Putką? Prašau atsakykite.

     • Arūnas:

      Norėdami rasti bendraminčių diskutuokime. Kadangi Alke diskutuojame, o ne plūstamės, tai „tikro lietuvio” prašiau aiškaus atsakymo į 5 klausimus be pykčio ir keiksmų, bet jo nepavyko gauti. Tikiuosi, kad vis tik atsakys į tuos klausimus, todėl, jam pagelbėdamas, pasiūlau alternatyvius atsakymus:
      1. Ar tiktai Lietuvoje yra tik viena tauta, ar ir kitose valstybėse gyvena po vieną tautą?
      *tik Lietuvoje *visose valstybėse
      2. Ar Šalčininkuose gyvenantis Kiszkel (jo proprotėvis buvo Kiškelis), kurio gimtoji kalba yra ne lietuvių ir jis mano esąs ne lietuvis, yra lietuvis?
      *Kiszkel yra lietuvis * Kiszkel yra ne lietuvis
      3. Ar Punsko valsčiaus viršaitis lietuvis Vytautas Liškauskas (Lenkijoje yra užrašytas kaip Witold Liszkowski) iš tikrųjų yra lenkas?
      * Vytautas Liškauskas yra lenkas * Vytautas Liškauskas yra lietuvis
      4. Ar į Sibirą ištremti lietuviai buvo sibiriečiai, nencai, čiukčiai ar dolganai?
      *lietuviai ir Sibire yra lietuviai *lietuviai Sibire yra ne lietuviai, o …
      5. Kaip vadinti Marytę iš Balbieriškio, apsigyvenusią Jungtinėje karalystėje, gavusią jos pilietybę – lietuve, angle, šiaurės airiete ar jungtine karalystiete?
      *Marytė Jungtinėje karalystėje yra lietuvė *Marytė Jungtinėje karalystėje tapo ne lietuve, o …
      Ačiū už tikslų atsakymą 🙂

      • Vilnietis:

       Ar pats iš tikrųjų esi toks kvailas, ar tokiu apsimeti??? Mėgini sukelti audrą stiklinėje, gerbiamasis! Įsikalk į savo makaulę: lenkai gyvena Lenkijoje, o Pietryčių Lietuvos “lenkai” – tai “po prostu” šnekantys vietiniai bei pokariu atsikraustę iš Baltarusijos gudai ir lietuviai!!! Jokių lenkų čia nėra ir negali būti, nes tie lenkai-kolonistai, kurie buvo atvykę į Viniaus kraštą iš Lenkijos 1920 metais, po karo visi kaip vienas grįžo į Motiną-Lenkiją!!! Kada vieną kartą baigsis smegenų krušimas su ta “lenkų ant Lietuvos mažuma”?! Aš, pvz., Lietuvoje mažumą žinau tik vieną – LGBT.

       • Tu, nori pasakyti, kad iki 1920 metų lenkų Vilniaus krašte nebuvo? Tu, meluoji – Jų buvo pilna ir Kauno krašte. Iki pat 1918 nepriklausomybės atkūrimo, ir dar ilgai po to, Lietuvos miestuose (išskyrus Žemaitiją) dominavo žydai ir lenkai Pvz; Vilniuje ,iki pat 1918 vasario 16 ir dar ilgai po to, lenkų ir žydų buvo apie 97 -98 procentai, o lietuvių 1 ar 2 procentai. Tas pats buvo ir Kaune. Lietuviai daugiausiai gyveno kaimuose ir tik po nepriklausomybės paskelbimo lietuviai pradėjo keltis į miestus. Taip ,kad tu, meluoji ir jeigu mano pasisakymu netiki, nueik į vikipediją ir pasiskaityk.

        • Vilnietis:

         Asilas raudonais batais!

        • Vilnietis:

         Jų buvo pilna lenkiškai kalbančių, mažarašti tu vienas, bet jie nebuvo lenkai!!! Taip pat kaip nebuvo prancūzai Rusijos dvarininkai, kalbantys prancūziškai, ir nebuvo vokiečiai Mažosios Lietuvos šišoniškiai, kalbantys vokiškai!!! Kiek pats pradžios mokyklos klasių esi baigęs? Tris? Keturias? Asilas, deja, ir Afrikoje yra asilas… 😭

        • LosAngeles:

         Apie ‘lenku buvima’ reiketu kiek placiau pakalbeti… Kuo jus remiates taip teigdamas pan justinas? Teko matyti 1920 metais isleista angliska ataskaita apie Lietuva, Lenkija ir Baltarusija. Pacioje ataskaitoje su ‘sypsenele’ pateikiami duomenys 1897m caro gyventoju surasymo ir 1909m lenku duomenys apie lenku kieki Kauno, Vilniaus, Gardino ir kt. buvusiose LDK gubernijose. Vilniaus gubernijoje caras ‘priskaiciavo’ apie 130000 lenku, patys lenklai po keliu metu nei daug nei mazai- 854000…. per 12 metu 6 kart prieaugis??? 🙂 turbut ne. tai vadinama statistika. Panasus vaizdelis su Gardino, Mogiliovo, Minsko gubernijomis. Vieninteleje Kauno gubernijoje skaiciai nezymiai skiriasi… Isvados persasi paprastos: pritempinejimas, ir itin akivaizdziai akiplesiskas

       • Arūnas:

        o aš galvojau, kad atsakys “tikras lietuvis”. Bet malonu, kad atsiliepė “Vilnietis”, rašantis man ” ar iš tikrųjų esi toks kvailas, ar tokiu apsimeti” , bet sugebėjęs perskaityti tai, ko aš nerašiau ir net negalvojau rašyti. Tai būkit malonus, jei įsijungėt į diskusiją, atsakykit į visus klausimus ir matysime, ar mūsų nuomonės sutampa. Jau matosi, kad ginčijatės su “tikru lietuviu”, teigiančiu, kad ” jokių kitų tautų, išskyrus lietuvius, Lietuvoje nėra, niekada nebuvo. Ir nebus!”

        • Tie klausimai, apsimetinėjantis berrazumiu, buvo atsakyti čia jau n kartų.
         Kas tu per asaba, kad tau tai kartotume ir kartotume?
         Nėra Lietuvoje jokių kitų tautų, nes čia nėra kitų tautų žemių.
         Taškas.
         Kas sako kitaip, tas yra :Lietuvos priešas ir jo vieta prie sienos.

        • Aš galiu atsakyti į tavo klausimus, taigi:
         1) Visose valstybėse gyvena po vieną tautą, bet gali būti ir išimčių, kaip pvz; Tibetas – Kinijoje, Baskija ir Katalonija – Ispanijoje.
         2) Kiszkel pavardę turintis pilietis yra lietuvių kilmės lenkas
         3)Vytautas Liškauskas, gyvenantis Lenkijoje, yra ne lenkas, o lietuvis, tačiau kadangi jis gyvena Lenkijoje, jo pavardė pagal lenkišką tvarką ir įstatymus yra sulenkinama, nes sulenkinamos yra ne tik Lietuvių bet ir kitų Lenkijoje gyvenančių tautinių bendrijų pavardės.
         4) Lietuviai ir Sibire yra lietuviai, bet dėl atsitiktinio ten atsiradimo t.y dėl ištrėmimo, po truputį asimiliuojasi ir praranda savo šaknis.
         5)Marytė Jungtinėje karalystėje yra lietuvė, tik gyvena ne Lietuvoje, o Jungtinėje karalystėje.
         Štai ir viskas.

        • Pikc:

         Jo, panašu, kad Vilnietis atsakymą rašė ne Arūnui, o “čystakrovnam litofcui” – dėl to ir nesusikalbėjimas.
         Arūno komentaro mintis yra labai aiški – skirtis tarp tautybės ir pilietybės/gyvenamos vietos (kurios tam tikri veikėjai niekaip nesugeba įžvelgti ;)). Paprastas pavyzdys – yra Šveicarijos pilietybė, bet tokio dalyko, kaip “šveicarų tauta” – nėra. Lietuvoje, (kuri, beje sukurta ir atkurta kaip tautinė valstybė), yra lietuvių tauta ir kitataučiai piliečiai. Viskas paprasta. LR pasas ir gyvenimas Lietuvoje automatiškai lietuviu nepadaro.
         Beje, dėl Kiškelio ir Liškausko – įspūdis toks, kad jei lenkai sulenkina Lenkijos pilietybę turinčio lietuvio pavardę – viskas tvarkoj, bet, va, Lietuva su Lietuvos piliečių pavardėmis taip daryti šiukštu negali – turi elgtis pagal lenkų reikalavimus. Tarsi Lietuva būtų ne atskira valstybė, o Lenkijos provincija. Deja, atsiranda nemažai politikų ir kitų veikėjų, kurių elgesys rodo, kad būtent taip jie ir galvoja.

      • Vilnietis:

       Ramiai ir nesiplūsdamas atsakysiu tik į antrą (2.) Tamstos klausimą klausimu (kiti klausimai, švelniai tariant, yra keistoki ir netgi, sakyčiau, provokuojantys, todėl nenoriu gaišti laiko ir užsiiminėti žodine masturbacija)… Taigi jei, pvz., ponas Kiszkel, kurio tėvai ir seneliai buvo lietuviai Kiškeliai ir kalbėjo lietuviškai, tai ponas Kiszkel dabar, ko gero, yra kinietis. Ne? Ne kinietis? Keista…

      • Kartoju – n kartų apie tai buvo kalbėta.
       Todėl labai keista, kad atsiranda koks pilypas iš kanapių ir vėl jam kas tai “neaišku”.
       Susirask iki tol buvusius komentarus, visus juos perskaityk, o tada, jei dar kils koks klausimas, bus galima ir padiskutuoti.
       Nors nekils jokių klausimų – niekam iki šiol nekilo.

 13. Riešės senbuvis:

  Tokios provokacijos tik kiršina ir erzina vietos gyventojus. Seniūnas tikrai žino kas ta padarė, tačiau vaidina neutralų. LLRA veikia suderintai ir profesionaliai, jie jau žino kur kitur iškils lenkiški vietovardžių pavadinimai ir lentelės jau pagamintos. Čia buvo tik bandymas pažiūrėti kaip reaguos, o gal bailiai litvinai net nepastebės.

 14. Nu jo:

  Lietuvoje lenku nera. Na, gerai, yra – ant pirstu suskaiciusi (koju pirstu neprireiks). Visi lenkai yra Lenkijoje, cia save vadinantys”liankais” yra tiesiog susipainioje savyje, kalbantys po prostu, bet norintys but kazkuo tokiu, net patys nezino, kuo…. Kaip mano baba sakydavo: “skersi jie, vaikeli”.

 15. Garbiajam Justinui:

  Jau antrą savaitę tamsta pluši, save mums aukoji, nepailsti sekti mums pasakėles, kurias nuo lopšio iki dabar tėtukas vis dar nesiliauja pačiam prieš miegą sekti.
  Gal leisk jau sau pailsėti – juk jau nusipelnei. Be poilsio dirbant ir sveikatą galima susigadinti matant, jog visos pastangos mus apšviesti – perniek. Juk mes gal nė neverti tamstos mums teiktos garbės. Gal, pvz., IQ nepakankamas …

 16. EJ:

  Cha-cha-cha- prajuokinot. Prisiminkime sena gera reklamini klipa “zvelk giliau”. Valdziai visada labai naudinga, kad gyventoju demesys nukrypsta nuo rimtu salies problemu i smulkmenas. Tas smulkias problemeles “geroji valdzia” issprendzia. Ir vel ramu kuri tai laika. Bet jei rimtai, tai panasu, kad Lietuvos, kaip ir daugelio kitu ES saliu gyventojai nusivyle ES valdininku vedama veidmainiska politika. Lietuvos valdininkai neturi savo vizijos ir yra europines ir amerikines valdzios liokajai (na, gal but, vienas kitas dar zaidzia dviguba zaidima ir tarnauja rusams; gal but vienas kitas yra nepriklausomas). Kadangi amerikonai neturi tautos supratimo,- jiems nerupes ir tautines vertybes. Ta mes ir matome liokaju elgesyje- neriasi is kailio, kad itikti amerikiniams ir briuseliniams ponams. Lenkai, vengrai dar bando priesintis… Ir manau, kad jei lietuviai savyje nesutiks su siulomu tarno statusu- kazkas turetu pasikeisti i gera puse. Neimanoma iveikti nemirtinga dvasia, jei mes patys jos neatsisakysime. Turime lietuvisku legendu ir pasaku, kur mainais i materialias gerybes velnias praso zmogu pasirasyti krauju ir parduoti savo siela. Tas ir vyksta. Patys turime nuspresti kurlink mums eiti.

 17. EJ:

  Kembly, esi tarnautojas, jeigu zinai kur as esu. Tokie “tarnautojai” isilauze i mano kompiuteri, nukopijavo mano kompiuterio informacija, uzblokavo mano iejima i “ekspertai.eu”. Na, “tarnautojai” neturi jokios pagarbos nei sau, nei kitiems. Na o “tarnautoju seimininkas” amerikonas jau seniai ipratino savo pavaldinius buti nuolankiais, sekamais, kontroliuojamais ir uz tai, privalomai pasiskiepijus nuo nepriklausomybes troskimo ligos, pasakyti “thanks a million”. Tarnautoju gyvenimo tikslas yra kuo labiau “pakilti” seimininko akyse, o gal net tapti mazos saleles “seimininku”. Bet neduokdie mazajam kiltu noras tapti nepriklausomu nuo sekimo ir kontroles- tai “nuodeme”. Todel, kad tokia nepriklausomybes liga neuzpultu, visi tarnautojai greitu laiku bus pigiai paskiepyti cipais. Kembly, kur tu eini? Dar ne velu buti nepriklausomu savimi. Neparduok saves uz grasius. Parduodamas save, parduodi Lietuva.

 18. EJ:

  Jeigu tu nesi tarnautojas- tai gerai. Bet visa kita issakiau tavo deka. Aciu uz info. Nesu kalbos isdavikas. Lietuviu kalba labai myliu. Ji man be galo grazi, idomi, senovine. Randu daugybe atitikimu su indijos kalbomis. Turime nemazai skoliniu is kitu kalbu, kurie tapo “lietuviskais” zodziais. Iki. T.y.labanakt- pats supranti- cia kita zemes puse.

  • Taip labai graži kalba, tik gaila, kad joje yra daug sunkių ir keistų ir užsieniečiams juokingų žodžių, kurių nei anglai, nei kitos tautos negali išversti, pvz: anglai išgirsta žodį – traktorius – mums tai labai įprastas ir atrodo nejuokingas žodis, o anglas, ar ispanas išgirsta šį žodį ir raitosi iš juoko už pilvo susiėmęs , be to jį sunku ištarti, o išversti – tai ko gero arba labai sunku, arba neįmanoma. O apie lietuviškas pavardes tai išvis nekalbu, nes užsieniečiams jas ne tik sunku ištarti, bet ir ima juokas jas ištarus: pvz tokios pavardės kaip – Pimputis, Pamakštys, Papas net ir lietuviams yra juokingos, o užsieniečiams jos turėtų būti dar juokingesnės. Tai tiek.

   • Pikc:

    Nusišvilpt ant užsieniečių “vargų”. 🙂 Tik visiškai nepilnavertiškumo komplekso nukamuotas “nabagas” gali apgailestauti, kad mūsų kalba nepakankamai “priderinta” užsieniečiams (jie, beje, savo kalbų prie nieko nederina ;)). Gryna ir visiška dvasios ubagystė. “Tai tiek”. 😉
    P.S. O lotyniškos kilmės “vilkiką” reiškiantį (trahere + -or) žodį (beje, tarptautinį ;)) dėti kaip lietuvišką žodį, kurio kitakalbiai nesugeba išversti – ką aš žinau… 😀

   • Tvankstas:

    ‘Tractor’ iš liaudyniško veiksmažodžio ‘trahere’ – traukti, arba ‘trauktorius’ visiškai atlietuvinus, angliškas ‘truck’ iš to paties ‘trahere’ būtų ‘traukas’.
    Labai daug tarptautinių žodžių labai maži atlietuvinimai tereikalingi, pvz. ‘multilateral’, kur ‘multi’ iš veiksmažodžio ‘malti’, ‘lateral’ iš ‘platus’, ‘plisti’, tik neskamba pažodinis ‘maliaplatus’, kiek geriau būtų ‘daugiaplatus’.

    • Pikc:

     “multi” – daug, “lateralis” – būdvardis nuo “latus” – “šonas,”, “pusė”, tad “multilateralis” – “daugiapusis”. Ir jokių “plačių malimų”. 😉
     “truck” – iš “truckle”, pastarasis – iš viduramžių anglų “trocle”, šis – iš lotynų “trochlea”, o tas – iš graikų “trochilea”, kilęs nuo “trochilos” – “skriemulys”, “skridinys”.
     “traho, -ere” – iš graikų “trecho” (senovinė forma – “tracho”) – “bėgti”, pastarasis – iš proto-indoeuropiečių “dreg-“. Šituo atveju angliškas “drag” netgi artimesnis pradinei formai, negu “traukti”. 😉
     O “-or-“, lotynų kalboje reiškiančia veikėją, sunkiai pavadinsi “atlietuvinta” priesaga. 😉

     • Tvankstas:

      Liaudyniškai ‘latus’ yra platus, su nutrupėjusia P.
      Pirminis DaRaVaGa atsispindi veiksmažodyje ‘trauk-ti’ (<da(t)ra(ra)va(u)ga(k)-ti), kur lietuviškas AU žymi išnykusį V, iš 'trauk-ti' išsivystę visi kiti : trahere, tracho.
      Priesagos -OR- net nereikia atlietuvinti : šnekorius, pasakorius, baksnorius,…

      • Pikc:

       Mes gi ne apie iš būdvardžio padarytą daiktavardį (pvz. angl. “latitude”), o apie iš daiktavardžio padarytą būdvardį (“lateral”) kalbam. Pvz. “bilateralinis nefritas” jokio “platumo” nereiškia. 😉
       Jeigu priimsim šarlatanišką požiūrį, kad “kadangi kalba a išsivystė iš prokalbės A, tai ta kalba a ir YRA ta prokalbė A”, tada lygiai tą patį galima taikyti ir kitoms iš tos prokalbės išsivysčiusioms kalboms. Dar daugiau, nors lietuvių kalba šiuo metu yra, ko gero arčiausiai indoeuropiečių prokalbės (IDE) esanti IŠLIKUSI kalba, bet juk yra daugybė IŠNYKUSIŲ kalbų, kurios už mūsiškę gerokai archajiškesnės (nes paprasčiausiai nespėjo toli “nukeliauti” nuo šaknų), tad ir rimtesnės “kandidatės” į “kalbų motinas”. O kur dar kalbos, kurios NE iš IDE išsivystė (pvz. finougrų)? Aš suprantu, kad “pasauliobambizmo sindromas” (“lietuvių kalba – visų pasaulio kalbų motina, o lietuviai – visų pasaulio tautų (įskaitant čiukčius, japonus, maorius, zulusus ir actekus) protėviai”) yra labai viliojantis dalykas, bet tai vilionei pasiduoti reiškia atsistoti į vieną gretą su mano anksčiau minėtais rusų šarlatanais.

     • Tvankstas:

      Kaip gali iš graikų kalbos žodis ‘trochilos’ pereiti į anglų kalbą, kai pats žodis buvo naudojamas ikikristinėje Europoje kaip ‘trauklė’, ‘trauklas’, ‘traukylas’, ‘trauklėja’.
      Tėra tik bendras veiksmažodis ‘traukt-ti’, o kiekvienas žodis kiekvienoje kalboje (graikų, liaudynų, anglų) vystėsi savarankiškai nuo pradinės šaknies, bet visiems jau su išnykusiu dvibalsiu AU, kuris yra antrinis iš (R)aVa, taip kad lietuvių kalba išlaikė iki šiandien vieną žodžio nykimą, o šios trys kalbos jau du nykimus.
      Graikų ch taip pat gali rodyti buvus GŠ ir tuomet pradinis būtų DaRaVaGŠa-ti.
      GŠ ir kiti dvipriebalsių atvejai rodo buvus klykus prieš 150-70 tūkst. metų, tas nepaprastai gerai matoma nagrinėjant pradinį žodį ‘akiai’ per visas pasaulio kalbas.

      • Pikc:

       “Kaip gali iš graikų kalbos žodis ‘trochilos’ pereiti į anglų kalbą” — nugi tikrai niekaip. Negi per kokią lotynų kalbą? 😀
       Beje, kadangi graikai irgi buvo lietuviai, tai, kaip ir su “liaudanais” (nes gi romėnų liaudis :)) reiktų vadinti lietuviškai – “kraikai” (matyt dėl to, kad mėgo ant kraiko miegoti). 😀

   • Tvankstas:

    Kiekvienas kalbos garsas reiškia tarimo ypatybes.
    Lietuvių kalbos garsai yra be ypatingų tarimų : be šveplavimo (th, f, ispanų z, c,…), be išvystyto ‘snarglių traukymo’ nosyje, be tarimo per sukąstus dantis (slavų č, š, ž,…), be ilgos ir drebinamos r ar visiškai nunykstančios ir t.t.
    Kaip neišsivystę kitakalbių kalbėjimo padargai galima labai gražiai pamatyti leidžiant pamėgdžioti lietuviškus žodžius : čirkšti, varškė, džiaugsmas,… Lenkai turi dar daugiau šnabždančiųjų garsų, bet tai jų dzūkavimo ypatumai, pasiekę viršūnę lenkų kalboje.
    Mūsų kalbos garsai yra tolygūs, tas labai krinta kitakalbių ausims, s garsas ir galūnės paverčia mūsų sakinius lyg vienu žodžiu jiems. Prancūzų kalba graži tuo, kad kalbant pagal garsinio vientisumo poreikį yra pridedamas balsis ar priebalsis tarp žodžių, kapojimų tarp žodžių nelieka.
    Dėl juokingumo – tai ne mažiau juokingi kitataučių vardai, pavardės ar santrumpos, pvz. BB -Bibi,…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: