Spaudos konferencija: VRK veiklos politizavimas (tiesioginė transliacija, video) (68)

Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Sausio 30 d. Seime įvyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriaus, Tautininkų sąjungos pirmininko Juliaus Pankos spaudos konferencija „VRK veiklos politizavimas“.

Spaudos konferencijos dalyviai apibendrino Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) veiklą dėl Žemės ir valstybės valdymo susigrąžinimo Tautai referendumo paskelbimo.

Signataras Zigmas Vaišvila pasiūlė Seimui skubos tvarka keisti ne tik VRK sudėtį, bet ir įstatymus, reglamentuojančius VRK veiklą, draudžiant valstybės institucijų ir politinių partijų įtaką VRK nariams ir keičiant VRK sudarymo principus. Zigmo Vaišvilos nuomone, būtina numatyti VRK narių, valdžios institucijų ir politinių partijų bei jų narių atsakomybę dėl įtakos darymo VRK veiklai.

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją iš Seimo galima buvo stebėti ČIA arba ČIA.

Vykstant spaudos konferencijai klausimus raštu galima buvo pateikti internetu. Iš anksto klausimus signatarui taip pat galima buvo užduoti ir Alkas.lt komentarų skiltyje po šiuo pranešimu.

Nuoroda į klausimų uždavimo sistema (veikė spaudos konferencijos metu) ČIA.

Žiūrėkite spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašą:

Skelbiame 2014-01-30 d. spaudos konferencijoje perskaitytą pranešimą:

Z.Vaišvila. VRK veiklos politizavimas

Š.m. sausio 29 d. Vyriausioji rinkimų komisija atmetė 9 VRK narių siūlymą panaikinti 2013-08-22 d. VRK sprendimą įregistruoti referendumo iniciatyvinę grupę (RIG) dėl piliečių reikalavimo paskelbti referendumą „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo“ dėl jo tariamo neatitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įsipareigojimams narystei Europos Sąjungoje. Po tokio sprendimo surinktų parašų tikrinimo procedūrą siūlyta nutraukti. Tačiau beveik dviejų valandų diskusija posėdyje paveikė vienos šių 9 VRK narių Lauros Matjošaitytės (deleguotos Lietuvos teisininkų draugijos) nuomonę. Jos susilaikymas balsuojant neleido VRK priimti akivaizdžiai neteisėtą sprendimą. Tai, kad įstatymas nesuteikia VRK teisės vertinti referendumo iniciatorių siūlomo Konstitucijos pakeitimo projektą pripažino ir Lietuvos teisininkų draugijos deleguotas VRK narys Julius Jasaitis, kiti VRK nariai. Konstitucija nesuteikia teisės tai daryti net Konstituciniam teismui.

Formaliai šį akivaizdžiai politizuotą 9 VRK narių veiksmą paskatino tik politinės priemonės, kurių jo iniciatoriai neslėpė prieš posėdį. Visų pirma, konservatorių partijos deleguotas VRK narys Valdas Benkunskas, drauge su jo atstovaujamos partijos vadovybe viešai pasakęs, kad remia ir inicijuoja šį sprendimą. Šį beprecedentį VRK darbo atvejį būtina tinkamai įvertinti ne tik dėl to, kad V. Benkunskas sąmoningai atsisakė mano pasiūlymo dėl interesų konflikto nedalyvauti šiame balsavime, bet ir dėl akivaizdaus bei neteisėto konservatorių partijos vadovybės kišimosi į VRK darbą, kurį, pažeisdamas savo priesaiką mūsų valstybei ir piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, vykdė V. Benkunskas. Būtina vertinti ne tik jo balsavimą, bet ir VRK sprendimo projekto, paruošto pagal jo atstovaujamos politinės partijos valią, ruošimą ir teikimą VRK, taip pat viešą agitaciją. Esant viešai pareikštai konservatorių partijos valiai šiuo klausimu, šių veiksmų V. Benkunskas neturėjo teisės atlikti. Būtina vertinti ir konservatorių partijos bei jų vadovybės veiksmus, per jų atstovą neteisėtai darant poveikį VRK veiklai.

Referendumo, kaip būdo tiesiogiai valdyti valstybę, susigrąžinimo tautai aktualumas mūsų valstybės vystymosi dabartinėje situacijoje artėja prie kulminacijos. Konservatorių partijos vadovų nesitvardymas nesuteikia jiems teisės atlikti šias galimai nusikalstamas veikas. Ši situacija drauge su ankstesniais atskirų VRK narių veiksmais, piktnaudžiaujant savo tarnybine padėtimi siekiant ne padėti Lietuvos piliečiams įgyvendinti jų teisę į referendumo paskelbimą, bet trukdyti jiems tai padaryti, ne tik prieštarauja Referendumo įstatymo reikalavimas, bet ir patvirtina būtinumą skubiai keisti įstatymų reikalavimus dėl VRK sudėties formavimo ir veiklos – šioje svarbioje valstybės institucijoje negali dirbti suinteresuotų asmenų – politinių partijų – atstovai, VRK nariai, būdami šališki VRK svarstomu klausimu, neturi teisės dalyvauti šio klausimo ruošime ir balsuoti.

Sunku atsikratyti ir įspūdžio, kad š.m. sausio 27 d. LRT laidos apie šį referendumą, filmuotos sausio 23 d., dalis dalyvių, oponuojančių referendumo idėjai, ir laidos vedėjas E. Jakilaitis, priešingai nei referendumo idėjos gynėjai, galėjo žinoti apie būsimą sausio 24 d. Konstitucinio teismo sprendimą – jų argumentai nuo pirmojo sakinio idealiai atitiko gan netikėtas šio teismo sprendimo argumentų formuluotes. Tai patvirtina, jog kova už referendumą ir sudėtinga, ir tęsiasi. Atsipalaiduoti ir pasiduoti iliuzijai neturime teisės.

Būtina neleisti skleisti konservatorių demagogiją, kad balsavimas dėl žemės tarimai reiškia Lietuvos išstojimą iš Europos Sąjungos. Nebent tai reikia suprasti kaip jų siūlymą. VRK posėdžio metu sprendimo projektą pristatęs VRK narys Jonas Udris pats pripažino, kad mūsų tauta tebeturi suvereno teises. Konstitucinis teismas turi teisę tikrinti tik įstatymų ar kitų teisės aktų atitikimą Konstitucijai, bet ne jų projektus. Po to, kai referendumas laimės, jo rezultatus konstituciniu įstatymu patvirtins Seimas. Jei kam nors nepatiks šis įstatymas, nustatyta tvarka tas, kas turi teisę tai daryti, galės kreitis į Konstitucinį teismą dėl tokio įstatymo konstitucingumo. Todėl demagogija, kad reikia tikrinti referendumo projekto konstitucingumą, net formalaus pagrindo neturi – mūsų teisėkūra ir tai yra numačiusi. Tik konservatoriai, neteisėtai siekdami savo politinio tikslo, naudingo, visų pirma, Rusijai, to nenori matyti.

Nustebino VRK nario kvalifikuoto teisininko Roko Stabingio nuomonė dėl tokio akto prieštaravimo Konstitucijai. Paprasčiausia, net ne teisinė logika leidžia suprasti, kad keisti Konstituciją galima tik balsuojant dėl jai prieštaraujančios ar ją papildančios nuostatos. Pagal vieną 1994 m. Konstitucinio teismo nutarimų Konstitucija nenumato, kad referendumo paskelbimas, kai to reikalauja 300 tūkst. piliečių, būtų saistomas kokiomis nors papildomomis sąlygomis, neleisti rengti referendumo. Kadangi Konstitucijos nuostatos, jog Lietuva yra nepriklausoma ir demokratinė respublika, yra nepakeistos (beje, už Lietuvos stojimą į ES balsavo tik 57% visų sąrašinių Lietuvos rinkėjų, o konstitucinis 1991-02-11 LR įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“ nustato, kad tam reikia net 75%  visų sąrašinių Lietuvos rinkėjų pritarimo), todėl tautos suvereno teisės yra išsaugotos. Teisėjo E. Šileikio atskirojoje nuomonėje dėl š.m. sausio 24 d. Konstitucinio teismo sprendimo atkreiptas dėmesys, kad nenurodyta ir netaikyta Konstitucinio Teismo 2006 m. atskleista mūsų Konstitucijos viršenybė Europos Sąjungos teisės atžvilgiu.

Nesutinku su buvusio Konstitucinio teismo pirmininko V. Sinkevičiaus logika, kad toks aktas dėl galimo jo prieštaravimo Lietuvos stojimo į ES sutarčiai bus Konstitucinio teismo pripažintas negaliojančiu ir jo siūlymu Seimui kreiptis į Konstitucinį teismą dar iki referendumo paskelbimo. Pamirštama, kad Konstitucinis teismas turi teisę nagrinėti tik įstatymų ir kitų teisės aktų atitikimą Konstitucijai, o ne projektą dėl Konstitucijos pakeitimo. Vadovaujantis tokia logika, tauta negalėtų keisti Konstitucijos, net ir svarstyti išstojimo iš ES klausimo, konservatoriams to panorėjus, vadovaujantis tokia „logika“ neturėsime teisės, nes tai, be abejo, prieštaraus Lietuvos stojimo į ES sutarčiai, kurioje nėra išstojimo teisės. Žodžiu, drauge su ES biurokratais apgavote Tautą, privertę ją dvi dienas, šiurkščiai pažeisdami referendumo įstatymo draudžiamą agitaciją, balsuoti dėl stojimo į ES, nesurinkote tam būtinų 75% sąrašinių rinkėjų balsų – ir užmiršk, Tauta, savo teises, formaliai dar įrašytas Konstitucijoje. Dabar tik, mes, „išrinktieji“, šildysimės mūsų pinigais, surenkamais į ES biudžetą ir atgal gaunamais tik „per malonę“ mūsų, „išrinktųjų“ pasirinktais projektais.

Konservatoriams ir kitiems, kurie Tautai pabudus „susirūpino“ mūsų stojimo į ES sutartimi ir panoro, kad Lietuva išstotų iš ES, paaiškinsiu, kad joje nėra draudimo ją keisti. Beje, kad ir neteisėtai, bet tai padaryta buvo, pvz. ir Lisabonos sutarties pagrindu. Štai ir š.m. sausio 23 d. Prezidentės teikimu Seimas, akivaizdžiai pažeisdamas Konstitucijos reikalavimą dėl suvereniteto praradimo, ratifikavo atitinkamą Lietuvos sutartį su ES dėl Lietuvos įstūmimo į euro zoną. Nėra ir negali būti sąžiningos priežasties Lietuvos valdžiai, turinčiai tik atstovaujamosios valdžios įgaliojimus valdyti valstybę, veikti ne drauge su Tauta, turinčia konstitucinę teisę valdyti valstybę tiesiogiai, t.y. referendumo būdu, o prieš jos valią ir neleisti Tautai pareikšti jos valią, nors Konstitucija tebegina šią teisę. Tik Tautai ir valdžiai veikiant drauge galima pagrįstai, teisėtai ir atsakingai, tvirtai ir garbingai derėtis su ES, nustatyta tvarka keisti tarpvalstybinius susitarimus. Jei ES biurokratai dar sugebės tai taip pat sąžiningai daryti. Š.m. sausio 24 d. Konstitucinio teismo sprendime, beje, taip pat kalbama apie tai, ko negalima daryti tarptautiniuose santykiuose nenustatyta tvarka. Tačiau kodėl referendumo priešininkai siūlo elgtis neteisėtai ir su užsienio partneriais, netgi ES valstybėmis narėmis bendrauti nenustatyta tvarka, o iškart siūlo Lietuvai išstoti iš ES. Kodėl tokia „valstybinė“ partija siūlo Tautai ir valdžiai elgtis taip nevalstybiškai!? Sausio 28 d. spaudos konferencijoje jau kalbėjau apie sausio 24 d. Konstitucinio teismo sprendimo svarbą, nustatant, kad niekas neturi teisės keisti ar papildyti Konstitucijos keitimo ar papildymo teisę turinčiųjų (daugiau kaip ¼ Seimo narių ar 300000 rinkikų) pasiūlytą Konstitucijos keitimo ar papildymo projektą. Demagogija yra tik vienas melo variantų. Melo valstybė yra be perspektyvos.

Tačiau neturime teisės nusiraminti dėl vakar atmušto konservatorių partijos ir jų bendrininkų suorganizuoto antpuolio. Atsilaikėme visų mūsų didžiulių pastangų dėka, pradėjome keisti vieno kito VRK nario požiūrį į jų veiklą, tačiau tai dar ne pergalė. Iki šiol VRK ignoruoja RIG prašymą priimti sprendimą dėl įrašų lapų, kuriuos VRK nustatytu laiku gavo registruotomis siuntomis.

Įspūdingiausiai tai patvirtino sausio 29 d. VRK posėdžio pradžia. Posėdžiui pirmininkavęs Z. Vaigauskas akivaizdžiai dirbtinai blokavo VRK narės I. Malinauskienės siūlymą balsuoti dėl dalies 2013-12-14 VRK sprendimu pripažintų netinkamais įrašų pripažinimo tinkamais, nes taip būtų iškart paaiškėję, kad sausio 29 d. VRK turėjo priiminėti galutinį sprendimą, pripažįstant, kad surinkta virš 300000 tinkamų įrašų dėl referendumo paskelbimo. Sausio 14 d. VRK posėdžio pavedimu I. Malinauskienė paruošė pažymą ir balsavimui siūlymą dėl 16000 įrašų, kuriuos 2013-12-13 sprendimu VRK atmetė kaip netinkamus, remdamasi rašysenos ekspertų išvada. Tyrimo metu paaiškėjo, kad rašysenos ekspertai negavo VRK užduoties raštu, o šią išvadą pasirašė tik gruodžio 17 d. Tai reiškia, kad gruodžio 14 d. VRK neturėjo teisinio pagrindo remtis posėdžio dieną dar nepasirašytu, t.y. neegzistavusiu ekspertų aktu. Atmesta tai buvo tikrovės neatitinkančiu pretekstu, kad tariamai tas pats asmuo padarė kelis savo įrašus. Tačiau tai, kad šeimos narių įrašus, kuriuos pasirašė skirtingi šeimos asmenys, surašė vienas šeimos narys, tai nesudaro jokio teisinio pagrindo nepripažinti to įrašo, kurį surašė ir pasirašė jį surašęs asmuo. Rašysenos ekspertai patvirtino, kad beveik visi tokie įrašai, sprendžiant iš nurodytų adresų, surašyti šeimose. Šias aplinkybes I. Malinauskienei patvirtino ir ekspertai. Tai jau tikrai ne tik administracinės teisės nagrinėjimo dalykas. I. Malinauskienė pasiūlė VRK priimti sprendimą dėl šių apie 16000 įrašų, pripažįstant tinkamais dalį jų (4000 ar 8000). Tikslių duomenų I. Malinauskienė negalėjo nustatyti, nes VRK jai nepateikė visų duomenų ir netalkino. Viena pati ji negalėjo spėti patikrinti visus 320818 įrašų lapus pagal šį požymį. Tačiau už pritarimą šiai I. Malinauskienės pažymai pritarė tik 3 VRK nariai. Tačiau ši VRK narės I. Malinauskienės pažyma yra aukso vertės dokumentas teisme, sprendžiant ginčą dėl būsimo galutinio sprendimo. Koks jis bebūtų, manau, jį ginčys arba RIG, arba, pvz. V. Benkunskas, J. Udris.

Vakar RIG pateikė RVK duomenis apie pašalintus 1976 įrašų trūkumus (iš antrosios porcijos, kurią VRK perdavė RIG tik po sausio 14 d. VRK posėdžio). Prie  292200 įrašų, pripažintų tinkamais 2013-12-14 VRK sprendimu, pridėjus 82 įrašus, VRK pripažintus tinkamais sausio 14 d., tinkamais pripažintų įrašų teturime 292282. Sausio 14 d. posėdyje VRK narių V. Benkunsko, V. Kastanausko, L. Klapavščiuk, S. Misevičienės, J. Udrio, V. Urban ir Ž. Verbylaitės siūlymu po 5114 įrašų („Gyvenamoji vieta nenurodyta ar netinkamai nurodyta“) peržiūrėjimo ir palyginimo su gyventojų registro duomenimis VRK dar nenutarė pripažinti tinkamais 2865 įrašus (2239 jų perdavė RIG neesminiams trūkumams šalinti) ir 282 įrašus pagal R. Stabingio vadovaujamos darbo grupės, išbrokavusios dar 638 įrašus, duomenis. Tai patvirtino VRK narys J. Udris sausio 22 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje. Iš 4114 įrašų, kurių neesminius trūkumus šalinti VRK perdavė RIG sausio d., trūkumus pašalinti pavyko 3476 įrašams.

Todėl nusiraminti negalime. Žinome, kad įrašai su pašalintais trūkumais yra tikrinami išskirtinai kruopščiai ir, manau, priekabiai. Todėl tikėtis, kad vien jų pateikimas VRK jau bus išsprendęs visus klausimus, naivu. Tikėtini ir nauji nutikimai ir su dar kartą VRK pateiktais įrašais, ir su VRK žadėtais patvirtinti tinkamais įrašus, kurie buvo sutikrinti su gyventojų registro duomenimis. Naujienų gali pateikti ir Konstitucinis teismas, ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kuris, tikėsimės, nagrinės skundą ar skundus bent dėl galutinio VRK sprendimo referendumo paskelbimo klausimu. Seime dėl šio referendumo paskelbimo laukia ne mažiau įnirtingos batalijos. Po V. Sinkevičiaus pasiūlymo Seime atsiras ir manančių, kad reikia ne skelbti referendumą, o patikrinti jo „atitikimą“ Konstitucijai, nors Konstituciniam teismui ta pati Konstitucija tokių teisių nei Seimui, nei Konstituciniam teismui nesuteikia.

Gal dar kas nors suplanuota, ko nežinome. Dalis politinių partijų atstovų VRK veikia atvirai priešiškai, šiurkščiai sulaužydami savo priesaiką valstybei. Proceso vilkinimas, siekiant, kad referendumas nebūtų paskelbtas ir Respublikos Prezidento rinkimų ar europarlamentarų rinkimo metu, yra akivaizdus. Seimas neatsako ir į mano kaip signataro kreipimąsi dėl šališkų VRK narių pakeitimo. Mes kantrūs, bet Seimas turėtų gerbti ne tik Konstituciją, bet ir save.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

68 komentarai

 1. zmonems:

  Tik sueme jauti uz ragu, mes iveiksim biurokratus, pabudome ir kelkimes

  https://www.facebook.com/kazimieras.juraitis/posts/668340989874107

  • Nepolitikas:

   Sutinku: „Signataras Zigmas Vaišvila siūlo Seimui skubos tvarka keisti įstatymus, reglamentuojančius VRK veiklą“, būtina įgyvendinti KT nutarimus(dėl parašų, tikrinimo metodikos ir t.t.). O visą kitką: „draudžiant valstybės institucijų ir politinių partijų įtaką VRK nariams ir keičiant VRK sudarymo principus. Zigmo Vaišvilos nuomone, būtina numatyti VRK narių, valdžios institucijų ir politinių partijų bei jų narių atsakomybę dėl įtakos darymo VRK veiklai“. – yra nesąmonė. VRK nėra teisėsauga: partijos, IG ir kiti visi gali domėtis, o tai reiškia „kištis“ į jų darbą. Esmė , ne „VRK sudarymo principuose“, o kaip tiksliai apibrėžiama jos galios ir veiklą. Antra reikia išspręsti prokuratūros nebaudžiamumas, o paskui galvoti apie „VRK narių atsakomybę ir dėl įtakos darymo“- antai Teismai negali priversti prokuratūrą atlikti savo funkcijų, taip paneigiamas pagrindinis LR Konstitucijos principas : „Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.“ O VRK galim vėliau tiesiogiai rinkti.

 2. medus:

  Bravo. Nesitraukti nė per žingsnį, argumentų turime daugiau nei reikia:

  “Konstitucinės teisės ekspertas, vienas iš Konstitucijos kūrėjų Vytautas Sinkevičius jau komentavo žiniasklaidai, kad pagal vieną iš 1994 metų paties Konstitucinio teismo nutarimų, Konstitucija nenumato, kad referendumo paskelbimas, kai to reikalauja 300 tūkst. piliečių, būtų saistomas kokiomis nors papildomomis sąlygomis: „Vadinasi, nei VRK, nei Seimas, nei joks kitas subjektas ar institucija negali iškelti kokių nors papildomų sąlygų (…) ir neleisti rengti referendumo“, – sakė jis.”
  ir:
  “Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją Tauta gali pakeisti ne tik bet kurį Konstitucijos straipsnį, bet ir visą Konstituciją. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2 straipsnis skelbia, kad Lietuvos valstybę kuria Tauta ir suverenitetas priklauso Tautai. 3 straipsnyje nurodyta, kad niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių, o Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką. O 9 Konstitucijos straipsnis sako, kad svarbiausi valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.” (Z. Šličytė)

  pagaliau – KT teisėjo Atskiroji nuomonė: „Ypač nesutinku dėl to, kad (…) nenurodyta ir netaikyta Konstitucinio Teismo 2006 metais atskleista „pačios Konstitucijos“ viršenybė Europos Sąjungos teisės atžvilgiu“, – rašoma antradienį paskelbtoje teisėjo atskirojoje nuomonėje.“ (E. Šileikis)

  Skaityti Konstituciją taip pat ir patys mokame. Mes teisūs ir tiek žinių. Kitaip manantys gali palikti veltui užimamus postus, jokio nuostolio.

 3. Tai kur:

  ta tiesiogine transliacija. Nuo vakar laukiu, o gavosi, kaip ir visada – nera transliacijos.

 4. Nepolitikas:

  Pagaliau „prabudo“ žiniasklaida: „VRK nepavyko sustabdyti referendumo dėl žemės pardavimo užsieniečiams.“ Pradėjo propagandą dėl referendumo boikoto su gąsdinimais ir niekinimais. Ir visur tik išvedžiojimai kaip : „Manyčiau, kad, skelbiant tokį referendumą , kuris prieštarauja prigimtinių žmogaus teisių pobūdžiui, kuris pažeidžia tarptautinius įsipareigojimus, įsipareigojimus ES, yra diskriminacinis, VRK turėtų teisę įvertinti tokio referendumo atitikimą Konstitucijai“, – teigė VRK narys Jonas Udris.“ Nuo kada prigimtinių žmogaus teisių pobūdžiai, įgijo teisę pirkti svetimos žemės?. Laimėjus kovą dėl referendumo paskelbimo, daug sudėtingiau yra laimėti patį referendumą. Čia metodika „Mama, pagimdyk mane atgal“ nepadės. Daug yra tų „žemės grobikų“, yra tiesiog ir kvailų žmonių, kurie supirko žemę „kolektyviniuose soduose“ (investavo į žemę) ir laukia kada atvažios užsieniečiai – pirkliai su maišais euro ir t.t. Yra milijonas gyvenančių skurde, tai grynai patriotizmu čia nelaimėsi. Suvienyti visus gali tik „100 000 parašų“ ir jokių politinių ambicijų. Reikia kviesti visus, tegul kiekvienas mato savo idėjų įgyvendinimą. Tik taip galime dalinai gražinti „savo Valstybę“.

 5. Nepolitikas:

  O Panka yra ir Afrikoje Panka! Kaip visada nepasiruošęs, Bulgarija „sumaišė“ su Vengrija ir t.t. Visur tik samprotavimai… Mitinge dar tinka, tačiau visur kitur – ne. Gaila tačiau kažin kodėl nutruko transliavimas – 35, 1 min. ir „ba-ba“.

 6. medus:

  Visiems neturėjusiems galimybės stebėti konferencijos tiesiogiai, labai rekomenduoju pažiūrėti – pateikta daug reikalingos informacijos ir stulbinančių faktų, įrodančių iki ko nusrito sistemos sraigteliai- valdininkai, bandydami sunaikinti demokratiją Lietuvoje.
  Vienas tokių faktų yra tai, kad VRK įtraukė į savo sprendimą rašysenos ekspertų išvadas 3 dienomis anksčiau, nei tos išvados atsirado (regis, taip, bet konferencijos teksto dar nemačiau). Įspūdinga. Įdomu ką apie tai mano valstybės prezidentė, užsiimanti teismų sistemos “reformomis”, ką mano teismai? Ar VRK, kaip ir kitiems sistemos tarnams, teisė negalioja? O gal reformos tam ir atliktos, kad vykstant tokiems dalykams kaltų nebūtų?

  Dėkoju konferencijos dalyviams.

 7. Vaišvilapankizmui - NE:

  Na šitie … įgriso juodai.

 8. Nepolitikas:

  Užstrigo. Keistai atrodo gerb. Vaišvilos samprotavimai apie teisingumą. Atrodo, kad jis supratimo neturi apie prisiekusiųjų Teismą. Kokie turi būti specialiai apmokyti žmonės(teisininkai)? Jog tai yra tiesiog stebėtojai (kaip ir dabar susirenka „žiopliai“), jie gi nesprendžia kaltumą, neužduoda klausimus, t.y. nedalyvauja bylos nagrinėjime, ginčuose ir t.t. Paprasčiausiai jie turi atsakyti į klausimą: „Ar teisme įrodyta , kad šis teisimasis padarė nusikaltimą, ar ne?“ Tokį sprendimą jie priima pagal savo vidinius įsitikinimus ir bausmės netaiko. Viskas paprasta. Be tuo esant reikalui teismas gali paleisti prisiekusiųjų komandą ir paskirti naujus, jeigu bus nustatytas jų šališkumas. Jog dabar akivaizdus yra korupcinis ryšys : prokurorai – teisėjai. Sugalvok argumentą – tai brangiai kainoja? Tai išteisinti nusikaltėlį, ar „pasodinti“ nekaltą – pigiau? Tai manau šį kartą vaikinas prašovė, arba turi tam pagrindą bijoti….

  • Zigmas Vaišvila:

   Civilinėse bylose, kurių yra ženkliai daugiau nei baudžiamųjų, gerbiamasis, to nėra. O ir prisiekusiųjų institutas, kurį įvesti būtina, visų problemų neišspręs. Todėl būtina diskutuoti ne tik apie prisiekusiųjų institutą, bet ir apie visą teismų reforma.Teisingumas negali būti formalus ir už akių.

   • Nepolitikas:

    Gerb. Vaišvila, Jūs kalbėjot apie teisingumą, o ne apie „Civilinėse bylose”. Ir klausimas buvo pateiktas gana aiškus. Tai, kad nereikia sukti į šalikėlį. Aš Jūsų pastebėjimus dėl Teismų reformos neginčiju(rašytinio proceso, „už akių“, „skubaus tvarka“ ir t.t. . Tačiau, bet kokia reformą nieko gero neduos, jeigu pasiliks telefoninių skambučių teise, „aptarinėjimų“ galimybės, „teismų praktika“, prokurorų valdžia ir t.t.. Kur LR Konstitucijoje yra numatyta „Teismų savivalda“, „Policijos savivalda“ ir t.t. Taigi visur „savivalda“, pereina į „savivalžiavimą“. Tai yra korupcija. Jus ir pats susidūrėt su tokiais faktais. Visiškai sutinku – „Teisingumas negali būti formalus ir už akių”, tačiau visur jis toks yra (jog reformą darėm pagal ES)

    • M.Šileika:

     Teisingumo į popierių nesurašysi ir visų situacijų neaptarsi ! Tie patys valstybės klerkai, ieškodami ir nerasdami tariamo teisingumo, kreipiasi į teismus su pra6ymais dėl išaiškinimo, todėl prisiekusiųjų teismas, o tai yra grupės nepriklausomų žmonių išmintingas sprendimas, atitiks visuomenės suformuotą teisingumą.

     • Nepolitikas:

      Klaidingas mąstymas: „Teisingumo į popierių nesurašysi ir visų situacijų neaptarsi !”. Tai priveda prie teisinio nihilizmo(Teisinis nihilizmas – teisingumo „darymo“ viršūnė). Įstatymas turi būti aiškus ir konkretus ir be išlygų.

 9. lyvis:

  Zigmui Vaišvilai geriausiai būtų vesti laidelę vaikams Labanakt vaikučiai..Negaliu miegas ima ir ką jis tenai murksi. lyvis

  • lyviui:

   O tamstai dėl visko pavydu:kad J. Panka per daug rodosi, nuo Z. Vaišvilos – alergija. Ką darysi, jei gimei nevykėliu, turi susitaikyti su tuo, nes kitų dergimas tų kitų nepaniekina, o tik parodo, koks esi menkysta.

   • lyvis:

    Zigmas Vaišvila toks didelis demokratas ir net signataras ir iki šios dienos kodėl nėra apžvalgininkų įtrauktas dienraštis Lietuvos Aidas į rytinius apžvalgas. Kas čia slypi nes Lietuvos Aidas patriotiaškiausias dienraštis Lietuvoje, kodėl Zigmas Vaišvila negina Lietuvos Aidą, kodėl čia nesimato Zigmo Vaišvilo. Matyt Zigmas Vaišvilą gina ne lietuvišką patrioniškumą, o rusišką demokratijĄ. lyvis

 10. Rita:

  Pagarba musu sviesuoliams Pankai ir Vaisvilai . Kelio atgal nebebus ,ir toliau burkimes ,nepasiduokime . Uztenka menkystoms tyciotis is zmoniu ,turime atsikovoti tiesa o visi vagys turi buti baudziami ir nacionalizuotas ju prisivogtas turtas .

 11. Nagi:

  Aš irgi Ritą palaikyčiau, bet kad ji neturi koto, nėra už ko laikyti

 12. Albas:

  Lyvi, tai pasiūlyk kokią nors gerą įdėją, kad jau Vaišvilos netinka. Sėdėti ir kitus pizdavoti nėra didžio proto požymis.

 13. ugnis:

  Pastebėjau gerą tendenciją: – ignoruot įvairius pinokius “lyvius, stasius”, docentus is vu ir pan ir nesivelti I kvailas diskusijas, nes ju tikslas nukreipti nuo svarbiu klausimu nagrinejimo I lankas. Nereagavimas sukelia jiems didesnį siūtą, negu ginčai. Gali net įkąsti sau į subinę.
  Keblumai kyla dėl to, kad valdžia visąlaik negerbia tautos, rinkėjų. Argi šitaip turėjo vykti 2003 m. referendumas narystės ES klausimu? Milžiniški mokesčių mokėtojų pinigai – ne mažiau kaip 13 milijonų Lt – buvo mesti tam, kad rinkėjus mulkinti, įtikinėti, kad tik jie pasisakytų UŽ narystę. Rinkėjams buvo meluojama apie narystės esmę. O reikėjo IŠAIŠKINTI viską tiksliai ir smulkiai, ką ta narystė reiškia. Prieš rašant stojimo į ES sutartį stojimo į ES iniciatoriai turėjo išsiaiškinti, ar tauta nori įstojimo į ES atveju pasilaikyti savo valiutą – ar įsivesti eurą, ar tauta sutinka kad įstojimo į ES atveju žemę galės pirkti užsieniečiai; ar tauta sutinka, kad įstojimo į ES atveju ne mūsų o ES teisė turės viršenybę? Viso šito tada nebuvo, todėl žmonės anuomet pabalsavę referendume UŽ – dabar jaučiasi apgauti.
  Trumpiau sakant, M. Tečer labai aiškiai atskiria narystės Europos Sąjungoje ir euro klausimus. Tas pats yra ir su tuo žemės pardavimu: jei Lietuvos valstybę kuria Tauta, tai Tauta turi ir nuspręsti dėl jos pardavimo užsieniečiams. Žemė yra tautos, valstybės gyvavimo pagrindas. Kur pasaulyje yra valstybė, kuri neturėtų teritorijos? Geriausias čia žydų pavyzdys: jie supirko Palestinos žemes ir taip įkūrė Izraelio valstybę.
  Tačiau Konstitucinis Teismas, kaip, beje, konservatoriai, socialdemokratai ir liberalai motyvuoja tuo, kad balsuodami referendume dėl stojimo į ES automatiškai atsisakėme ir savo suvereniteto dėl valiutos, žemės, dėl dalies vertybinių dalykų ir pan., todėl nėra ko dėl jų balsuoti dar kartą.
  Paklauskime visų, 2004 m. balsavusių už stojimą į ES, ar jie suprato, kad tuo pačiu atsisako ir savo suvereniteto? Ar referendume buvo pateiktas klausimas: ar jūs atsisakote savo suverenių galių? Jei Tauta į šį aiškų klausimą būtų atsakiusi „atsisakome“, tada toks valdžios kalbėjimas būtų teisingas. Bet dabar Tauta yra apgauta, nes buvo pasakojama tik apie „laimės karalystę“.

 14. Rasa:

  Ačiū gerbiamam Signatarui už VRK ir politikų nešvarių sandėrių viešinimą.
  Nežiūrint vakar pasiektos mažos pergalės, turime laukti galimų pačių netikėčiausių posūkių. Atlaikėme tiek smūgių, atlaikysim, manau, ir likusius. Linkiu visiems kantrybės, stiprybės ir pasitikėjimo savo jėgomis.

  Keisčiausias ir visiškai demagoginis valdžios gąsdinimas – dėl Briuselio “sankcijų” .Tai, ką valdžia susitarė su Briuseliu be Tautos valios, turėtų būti laikoma niekinėmis sutartimis. Jei tuomet nebuvo leista Tautai pasisakyti svarbių sutarčių su ES klausimais, tai Tauta nusprendė išreikšti valią dabar. Valdžiai nėra pagrindo “bijoti” Briuselio pykčio- juk Valstybės likimo klausimais sprendimą priims ne saujelė valdininkų, o visa Tauta. Ir tai- galutinis sprendimas. Jei ES nors truputį suvokia, kas yra demokratija, neturėtų kelti problemų tokiais klausimais.

 15. ugnis:

  Citata is Landsergio kalbos konservu posedyje: “Bet ar tai tokia fatališka padėtis, kad po to einame į visuotinio populistinio referendumo riziką, kuri atvertų duris neribotiems lengvai skelbiamiems referendumams bet kokiu klausimu, o tada kitos valdžios struktūros darytųsi net mažai reikalingos. Kas ten iš tos Vyriausybės ar iš to Seimo, jeigu galima parinkti parašų ir viską pakabinti su klaustuku, ką jie ten svarsto. O čia gal Tauta pabalsuos, Tauta rašoma iš didžiosios raidės. Toks naujas altorius jau statomas, nors kaip žinome, pusė Lietuvos gyventojų neina į rinkimus ir nebalsuoja”.Taigi konservai jauciasi nereikalingi, kai Tauta nuspres, delto ir bijo prarast pozicijas.

  • medus:

   Puiki citata, reikėtų paviešinti – visgi Lietuvos Pardavėjo sąžinė dar nėra visai nusibaigusi – jaučia, ką Tauta pasakytų – Lietuvą pardavinėti pasidarytų nebe taip lengva. Referendumas yra mirtinas pavojus tiems, kurie ją jau pardavė ir gautus 30 sidabrinių išleido.
   Kaip greitai yla iš maišo – nors referendumas dar net nepaskelbtas.

   • medus:

    P.S. Beje, pastebėjote, kad valdžia jau nekalba vien apie nereikšmingą 321 000 pasirašiusiųjų “saujelę” – “nupirktų Rusijos agentų” Tautos dalį, kuri kažkaip netyčia surinko parašus?:)

    O ne, jie puikiai žino, kokia referendume būtų DAUGUMOS TAUTOS valia ir tai jiems varo absoliutų siaubą. Bijokite. Būtų juokinga jeigu nebūtų graudu – iki ko nusigyvenote, Nepriklausomos Lietuvos valdininkėliai?

  • Nepolitikas:

   O ką? Tai tiesa: „tada kitos valdžios struktūros darytųsi net mažai reikalingos. Kas ten iš tos Vyriausybės ar iš to Seimo, jeigu galima parinkti parašų ir viską pakabinti su klaustuku, ką jie ten svarsto”. Jog visos partijos maitinosi iš verslo ir ES pinigu, o paskui verslui, bei ES priima naudingus sprendimus. Viskas yra gerai, kada paskutinis žodis yra valdžios. … O čia atsiranda, kad paskutinis žodis yra Tautos žodis(referendumas). Koks durnius veltui šers kiaulės, jeigu iš jų negali gauti pelną?

 16. ugnis:

  Neopolitikui- Deja ne viskas yra kupy I prodaj, cia tik laukiniame kapitalizme taip yra, kuri deklaruoja liberalai

 17. ugnis:

  Deja daugumos nuomonės reikia paisyti, nes suverenitetas priklauso Tautai, priesingu atveju bus nusluoti, kas atsitiko su capliko partija, taip atsitiks ir su konservais. Isnyks kaip dumas arba pakeis I kita kaili.

 18. puolimas didėja:

  Per visus televizijų kanalus žiniose baisus puolimas – referendumas negali įvykti. Žurnalistai, teisininkai pajungti propagandai. Valdžia nekalba kaip taisyti padėtį – sudėti, kaip jie sako, saugiklius, kad neišparduotų žemės. Dėl visko kalti suklaidinti,kaip jie sako, žmonės. Pvz., vengrai nustatė, kad parduos po 1 hektarą, nes jų prezidentas Orbanas supranta, kad Vengrijos žemė turi priklausyti tik vengrams. Mūsų prezidentė laksto paskui ukrainietį, premjeras šneka niekus, o žemės ūkio ministras žino, kad yra neteisėtai išpirktos žemės, bet kiek,matyt mano, kad jam nepriklauso rūpintis.Vienu žodžiu, totali betvarkė ir vykdomas nusikaltimas prieš Tautą.

 19. ŽIEMGALIS:

  O aš manau, kad protingi žmonės sako tiesą. Tad tikrai nenustebčiau, kad uždraudus žemės pardavimą užsieniečiams, Lietuva susilauktų sankcijų ir subsidijų žemės ūkiui sustabdymo.

 20. pensininkas:

  Na eurofilai su patriarchu, Nuogoje tiesoje pralaimėjote triuškinančiai. Rezultatas 1887-227 Šliužo, Pankos ir Tautos naudai. Valio Tautininkai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: