Pradėjo veikti lietuvių religijos, mitologijos bei pasaulėvaizdžio tyrimams skirtas tinklapis (46)

Tinklapio tautosmenta.lt sumanytojas dr. Dainius Razauskas | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Tinklapio tautosmenta.lt sumanytojas dr. Dainius Razauskas | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

2014 m. sausio pradžioje pradėjo veikti naujas tinklalapis www.tautosmenta.lt, skirtas lietuvių religijos, mitologijos, pasaulėvaizdžio tyrimų medžiagai telkti ir viešinti.

Jame pirmiausia yra sutelkti spaudoje skelbti rašiniai PDF pavidalu, bet pristatoma ir visokia kitokia su minėtomis temomis susijusi medžiaga. Straipsniai, rašiniai, garso, vaizdo įrašai ir kt. tinklapyje surikiuoti pagal autorius. Šiuo metu naujajame tinklapyje yra pristatomi Rimanto Balsio, Nijolės Laurinkienės, Dainiaus Razausko, Jono Vaiškūno, Daivos Vaitkevičienės, Daivos Vyčinienės darbai.

Šio tinklapio sumanytojas ir įkvėpėjas dr. D.Razauskas bei šio sumanymo įkūnytojas filologas ir fotografas Ignas Šlajus viliasi, kad ilgainiui šis tinklapis augs, o laimei lemiant – ugdys ir ves vaisių.

„Žodis menta žinomas iš Simono Daukanto raštų ir „Lietuvių kalbos žodyne“ apibrėžiamas kaip „dvasia; sąmonė; protas“.  Šis žodis savo šaknimi susijęs su veiksmažodžiu miñti, mìna, mìnė „turėti galvoje, atmintyje, nepamiršti“, „atgaivinti sąmonėje, priminti“, „užminti (mįslę)“, „galvoti, tarti“ ir t.t.“, – aiškina dr. D.Razauskas.

Pasak D.Razausko kitose giminiškose kalbose lietuvišką žodį menta kone tiksliai atitinka lotynų mens – „protas, siela“, „galvosena, nusistatymas“, „mąstymas, galvojimas“, „mintis“; anglų mind – „protas, mintis, psichika, dvasia“ ir t.t. Abu šiuos žodžius, pasak mokslininko, netikslu versti nei atskirai „protas“, nei „siela, dvasia“ – juos kaip tik gerai atitinka būtent menta „dvasia; sąmonė; protas“.

„Žodis menta yra ir taisyklingai lietuviškas, ir nepakeičiamas savo prasme – kodėl gi reikėtų jo vengti, net jeigu tai tikrai būtų Daukanto naujadaras? Mes juk nevengiame tokių naujadarų kaip trintukas, pieštukas, pagaliau žiniasklaida ir daugybės kitų. Šiaip ar taip, jau vien tuo kad yra lietuviškas, jis tikrai pranašesnis už tos pat šaknies dabar plačiai vartojamą tarptautinį žodį mentalitetas. Juolab tautos menta tikrai yra arčiau esmės nei nacionalinis mentalitetas“, – įsitikinęs D.Razauskas.

Auginti mąstymą, savo ir tautos mentą, remiantis kalba, tautosaka, mitologija ir visa kuo kitu, kas sudaro ar tik kaip nors gali padėti pažinti jos turinį ir yra šviesiausia tinklapio tautosmenta.lt kūrėjų svajonė.

Susisiekti su naujojo tinklapio kūrėjais galima el. paštu tautosmenta@gmail.com

„Tautos menta“

 

 

Kategorijos: Etninė kultūra, Kultūra, Lietuvoje, Mes baltai, Mokslas, Mokslo darbai, Naujienos, Religija, Visi įrašai, Visuomenė, Žiniasklaida | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

46 komentarai

 1. Tęsėjas:

  Gerbiamieji, nesikuklinkime ir nesimenkinkime! Būtent lietuvių kalba davė pradžią ir sanskrito, ir lotynų, ir anglų, ir rusų bei slavų, ir dar daugeliui kitų kultūrų kalboms. Mat lietuvių kalba yra seniausia gyva kalba pasaulyje! Jai jau per 50 000 metų!!!

  • Šviesulys:

   Pagrįskite savo teiginį.

   • Birutė K:

    Žymiausias XX a prancūzų kalbininkas A.Meillet rašė – “Jei norit žinoti kaip rojuje kalbėjo Adomas ir Ieva, važiuokit į Lietuvos kaimą ir klausykitės” Lietuvos kalbininkai savo kalbos tiek netiria, gal neįdomu?… Negi neįdomu kaip ir kodėl lietuvių kalbos prokalbės pagrindu buvo sukurtas sanskritas? Pasakysiu: kai prireikė rašto, nes padaugėjo žmonių ir išmintį sunku buvo perduoti žodžiu, tuomet mūsų kalbą UŽRAŠĖ, t.y. sukūrė raštą. Taip ir atsirado sanskritas. O jei nei kalbininkams, nei istorikams tai neįdomu, tai atsiranda protingesnių, kurie tai atranda.
    O tamstai, matyt, reikia mokslinio pagrindimo? Tai kad mokslininkai Bumblausko lygio, kam jiems vargintis…

 2. lyvis:

  Ar šį svetainė http://www.tautosmenta.lt, ponas ar draugas Razauskai bus lietuviška ar antivalstybinė kaip J Vaiškūno Alkas.lt? Ar jūs viešai atsiriubuosite nuo J Vaiškūno stribiškos veiklos ar visą tai suliesite į vienaą. Likiu jūms protievių mentos ir viskas kas stribokiška t y Vaiškūniška nejuodinti Lietuvos kaip Tomaševskininkai – Vaiškūnininkai – agurkininkai. Nelabai tikiu jūsų nuoširdumu. lyvis

 3. Tęsėjas:

  Įžangoje buvo bamdoma lietuviškų žodžių “menas -mintį -mena!”, šaknies ieško kitose kalbose. Tad, gerbiamieji lietuviakalbiai, žinokite, įsidėmėkite ir didžiuokitės tuo, kad būtent kitakalbiai, tebūna jie anglai, lotynai ar germanai, savo kalbos šaknų turi ieškoti lietuvių kalboje, lietuvių kalbos žodyne, bet ne atvirkščiai!!!
  Pavyzdžiui- anglas, anglija (kirtis ant antrosios a) kilo nuo lietuviško – anglis!
  Geras manas (germanas) – kilo nuo geras Mėnulis. Menas, manas, monas, minas ir t.t. daugelyje seniausiųjų kultūrų (sen.indų, egiptiečių, persų, germanų ir net Velykų salos) kalboje simbolizuoja -pirmąjį žmogų (vyrą). O tai reiškia, kad šios kultūros mena laiką kai danguje viešpatavo tiktai vienas Mėnulis! O tai, savo ruožtu, dar reiškia, kad dar žiloje senovėje Žemėje “viešpatavo” tiktai viena lietuvių kalba!!!
  Ir taip buvo ne tiktai, kaip jau sakiau, prieš 50 000 metų bet ir vėliau!!!
  Tai liudija seniausiųjų kultūrų šaltiniai!!!

 4. lyvis:

  Kodėl Alkas.lt tyli kad mirė krivis Jonas Trinkūnas: Labai svarbi ir liūdna žinia.
  Gautieji
  x

  Lietuvos istorijos ir etnografijos leidinių knygynas
  14:22 (Prieš 1 val.)

  skirta Skaitytojų
  Mieli mūsų knygyno lankytojai!

  Pranešame liūdną žinią.
  Mūsų visuomenėje didi netektis.
  Šįryt mirė garsus baltų kultūros puoselėtojas Jonas Trinkūnas.

  Apie atsisveikinimą ir laidotuves paskelbsime kituose pranešimuose.

  Laukite mūsų informacijos.

  Su pagarba,

  Leopoldas Krušinskashttps://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/143af9a84f3697b5

 5. Aš teigiu kad Lietuvos Respubilkos įsataymai yra mitas ir raginu jų nesilakyti, jų nežinoti.
  Raginu jais domėtis tik mėgėjiškai – lyg jie būtų mitas. Įstatymai tai yra tik mitologija.
  Ar mums svarbi mūsų preitis? Žiūrint į dabartį tai tik negyvėlių siautėjimo metas. Žiūrint į Seimą, Vyriausybę, Prezidentą. Mąstėme jau 24 metus ką daryti. Ar sumąstėme. Ne – nes mus spauda išmokino kartoti “Demokratija negerai – bet geriau dar niekas nesugalvojo”. Va tokių leidinių akcininkai kol kas ir nenori kad kas ką sugalvotų, todėl bet ką sugalvotą ar prisimintą gerą seną skuba paneigti – dar tam neatsiradus. Tai vadinama UŽKARDYMAS.

 6. Kaunas:

  seniai lauktas išminties aruodas. Jei daugiau tautiečių išgirstų širdimis ką sako Dainius Razauskas, tai tauta suvešėtų kaip tie lietuviški topoliai. O žmogus galėtų BŪTI savimi.

 7. Vilna:

  Vis dėl to manau, kad žodis MENTA giminyste sietinas su žodžiu mina “veido išraiška” menas “kūrybinis tikrovės perdavimas vaizdais”. Kas dėl giminingų lot. kalbos žodžių, tai čia priskirčiau lot. manes “mirusių protėvių vėlės”.
  Žodžio mina šaknį min- turime ir žodžiuose “pri- minti, pri-mena, mena”, savo prasme reiškiančiais esant vaizdiškai, savo išvaizda panašų į ką nors pažįstamą, žinomą. Taigi labiau panašu, kad MENTA reiškia “vaizdavimas, vaidinimas”. Čia priskirtina ir “užminti (mįslę)” – juk “kas” – spėjama pagal panašumą nusakytą, pavaizduotą epitetais mįslės užminime. Šiai min- giminystei priskirtinas ir prancūzų žodis maniera “panašus į ką nors elgsenos bruožas”.
  Beje, pagal minėtą šaknies min-/men- prasmę Simono Daukanto MENTĄ galima laikyti giminingu graikų graphikos – “atvaizduotas piešiniu”. Tas leistų manyti, kad MENTĄ jis galėjo sugalvoti pagal prasminį panašumą graikų žodžio ethnographia “etnografija” antram sandui graphė “piešinys, vaizdas” ar graikų graphikos “nupieštas, atvaizduotas”. Neabejotina, kad jam šie graikų žodžiai buvo žinomi, o jų prasmė buvo giliai suvokta.

 8. Tęsėjas:

  Gerbiamieji, neužsikabinkime tiktai už vieno lietuviško žodžio, bet kabinkimės už mūsų lietuviškosios ikikrikščioniškosios praeities!!! Būten mūsų turtingiausia ir šlovingiausia praeitis, lyg Nojaus laivas, padės mums išsigelbėti iš dabartinio tamsybių pasaulio ir vėl atgauti savo istorinę atmintį!!!

 9. Tęsėjas:

  Norintiems nuvertinti šio puslapio reikšmę, Lietuvos kultūrai ir praeičiai pažinti, turiu pasakyti – gana!!!
  Kiekvienas mūsų mitas, kiekviena mūsų legenda ar epas yra informacijos šaltinis iš tolimiausios praeities!!!
  Paimkime kaip pavyzdį mitą apie tai “kaip Mėnuliukas siuntė piršlius pas Saulūžę o netrūkųs ją ir vedė!”
  Pasirodo, kad šiame šaltinyje kalbama apie mūsų eros V ir VI amžių sankirtą!
  Kaip dabar jau, lietuvių kalbos bei šaltinių deka, sužinome, nuo 470-jų m.pr.m.e. iki 530-jų m.e.m. šiauriniame Žemės pusrutulyje buvo dieviškasis ŽIEMOS ir NAKTIES laikmetis ir Danguje švietė tiktai vienas MĖNULIS – Mėnuliukas!
  Tačiau Žemės šiauriniam ašigaliui ir toliau krypstant SAULĖS link, Saulės įtaka Žemei vis didėjo o MĖNULIO – mažėjo!
  Anot mūsų mitų, už tai turime būti dėkingi Mėnuliukui, kuris “turėjo proto” “į Žemę Saulūžę atvesti”!
  Kaip matome, šiam lietuviškam mitui jau 1,5 tūkstantmečio!!! O tokių lietuvių kalbos pagalba įmintų mitų šimtai!!!

 10. Tęsėjas:

  Asmeniškai Šviesuliui!
  Tamsta pastoviai reikalauji nurodyti šaltinius! Tai visiškai teisėtas ir teisingas reikalavimas.
  Kadangi tai ką rašau ir ką teigiu, vadovaujuos Romualdo Zubino knygomis “Perkūnas” (priešistorija), “Per praeitį į ateitį” (proistorija) ir “Pažadinta praeitis”(III ir IV Žemės fiziniai judėjimai), siūlau susipažinti ne tiktai su šių knygų tūriniu bet ir su šaltiniais, kurie nurodyti šiuose knygose. O jų apie 250!!! Visi jie liudija lietuvių kalbos, kultūros ir praeities archaiškumą!

  • Kemblys:

   Tęsėjas: 2014 01 20 13:44
   ,,Gerbiamieji, nesikuklinkime ir nesimenkinkime! Būtent lietuvių kalba davė pradžią ir sanskrito, ir lotynų, ir anglų, ir rusų bei slavų, ir dar daugeliui kitų kultūrų kalboms. Mat lietuvių kalba yra seniausia gyva kalba pasaulyje! Jai jau per 50 000 metų!!!”

   Tęsėjas:
   ,,simbolizuoja, kultūros, istorinę, mitas, legenda, epas, informacijos, proistorija(?), archaiškumą…”.

   Nuo ko skaičiuoji ,,mūsų eros”? Čia laikas, kai pradėjai spjaudyti svetimžodžius į lietuvių kalbą?

   • )..(:

    o kaip reiktu? gal galetumet prie svetimzodziu skliausteliuose parasyti lietuviskai.

    • Kemblys:

     Yra žodynai, naudokis. Aš galiu parašyti tik taip, kai suvokiau pagal sakinio prasmę.

     ,,Kiekvienas mūsų mitas, kiekviena mūsų legenda ar epas yra informacijos šaltinis iš tolimiausios praeities!!!”

     Kiekvienas mūsų PADAVIMAS, kiekviena mūsų SAKMĖ ar TAUTOSAKOS PASKOJIMAS yra ŽINIŲ šaltinis iš tolimiausios praeities!!! (?)

     ,,Visi jie liudija lietuvių kalbos, kultūros ir praeities archaiškumą!”

     Visi jie liudija lietuvių kalbos, KŪRYBOS (gal DABOS?) ir praeities SENOVIŠKUMĄ (gal SENOVINĘ KILMĘ?)!

     ,,Menas, manas, monas, minas ir t.t. daugelyje seniausiųjų kultūrų (sen.indų, egiptiečių, persų, germanų ir net Velykų salos) kalboje simbolizuoja -pirmąjį žmogų (vyrą).”

     Menas, manas, monas, minas ir t.t. daugelyje seniausiųjų DABŲ (sen.indų, egiptiečių, persų, germanų ir net Velykų salos) kalboje IŠREIŠKIA (gal PAŽYMI?) -pirmąjį žmogų (vyrą).

 11. Tęsėjas:

  Graikų mituose Tęsėjas buvo jūrų dievo Poseidono anūkas. Tęsėjas simbolizuoja cunamį, kurį pagimdė apie 1365m.pr.m.e. sprogęs Egėjo jūroje būvęs Tero ugnikalnis. Iš graikų epo “Argonautai” mes sužinome, kad Tęsėjas su “draugais”, simbolizavusiais to paties ugnikalnio kitus sprogimo produktus, nukeliavo net į Juodąją jūrą ir nusiaubė visas jos pakrantes.
  Graikų herojaus vardas Tęsėjas gimė iš lietuviško veiksmažodžio tęsti, tęsė. O tai reiškia, kad jūrų dievo Poseidono anūkas sausumoje tęsė savo bočiaus Poseidono jūroje pradėtus juodus darbus.
  Kaip žinome, iki šio ugnikalnio sprogimo Balkanuose gyveno trakai. Iš šaltinių sužinome ir tai, kad trakai į Balkanus buvo atėję iš šiaurės dar prieš šio ugnikalnio sprogimą !!!
  Beje, lietuvių kalba padėjo įminti net tokius šaltinius kaip arijų-baltų “Iliadą” ir “Odisėją” bei nemažai kitų!
  Lietuvių kalbos deka pasisekė nustatyti, kad visi šaltiniai iš praeities yra informatyvus, tiktai reikia sugebėti jos įminti!

 12. Proistorikas, geofizikas inž. Romualdas Zubinas:

  Perskaičiau temos pavadinimą ir nusprendžiau,- geriausiai grįžti prie kurio nors visiems žinomo epo, kad ir “Argonautai”, kad galėtumem pagerbti ir įvertinti seniausiąją žemėje lietuvių kalbą ir Lietuvos garbingąją praeitį.
  Epo turinys visiems yra žinomas, tačiau ar visi žino, kad “Argo” laivo “jūreiviai” buvo mitinės asmenybės?!
  Ar šio puslapio lankytojui yra žinoma, kad šiame epe aprašomas Tero ugnikalnio (Egėjo jūroje- jo vieta apjuosta Santarino salelėmis) sprogimas įvykęs apie 1365m.pr.m.e. ir šio ugnikalnio “produktų” pasklidimo kryptis?!
  – Taip “Argo” laivo “vadas” Jasonas simbolizavo Tero ugnikalnio sprogimu išprovokuotą žemės drebėjimą, kuris pasiekė Juodąją jūrą ir nusiaubė visas jos pakrantes!
  – Heraklis simbolizavo Tero ugnikalnio sprogimu į dausas išmestus ugnikalnio pelenus, kurie pradžioje vėju buvo nešami Juodosios jūros link o vėliau nunešti Viduržemio jūros rytiniu krantų link! (Apie tai sužinome iš geofizikų!).
  – Tęsėjas simbolizavo cunamį bangas, kurios pasiekė Juodają jūrą ir, kartu su Jasonu, siaubė jos pakrantes.
  Šaltinių liudijimu cunamio “Tęsėjas” bangų aukštis siekė Kretos saloje esantį Labirintą!
  Ir visa tai sužinota lietuvių kalbos deka!!! Raktas – “Tęsėjas”!!!

 13. )..(:

  kur rasti pacius seniausius Dievu pagarbinimo ritualus ?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: