V. Keršanskas. Naujasis Tautinių mažumų įstatymas – kuriame naują Kosovą? (40)

Vytautas Keršanskas | lrs.lt nuotr.

Vytautas Keršanskas | lrs.lt nuotr.

Šių metų pavasarį pasirodęs Tautinių mažumų įstatymo projektas sukėlė nemažai aistrų ne tik tarp politikų bei piliečių, tačiau ir tarp pačių tautinių bendruomenių Lietuvoje. Kultūros ministras Šarūnas Birutis tada projekto nepasirašė ir grąžino taisyti. Tačiau pataisytas įstatymo projektas grįžta į viešuosius debatus, todėl verta atidžiau pažvelgti, ar buvo padaryti esminiai pakeitimai ir jei taip, ką jie žada.

Tos pačios bėdos

Pavasarį pateiktas projektas papiktino mažąsias Lietuvos tautines mažumas, nes įstatyme numatytos tautinėms mažumoms atstovaujančios Tautinių bendrijų tarybos kvotos buvo nustatytos taip, jog skaitlingiausios lenkų ir rusų tautinės mažumos sudarytų daugumą ir realiai būtent jos atstovautų visoms tautinėms mažumoms. Nepaisant gausios kritikos, ši nuostata liko nepakeista ir į mažesnių tautinių bendrijų nuomonę nebuvo atsižvelgta.

Būtent tokį tautinių mažumų įstatymą stumianti Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA), veikdama per savo deleguotą kultūros viceministrą Edvardą Trusevičių, grindžia įstatymo būtinumą siekiant įgyvendinti Vyriausybės programoje įtvirtintas nuostatas išspręsti tautinėms mažumoms rūpimus klausimus, pirmiausia – asmenvardžių ir vietovardžių rašybą. Pagrindiniu argumentu pasigirsta Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija.

Tačiau joje nustatyta, jog konvencijos nuostatos turi būti įgyvendinamos atsižvelgiant į istorinę vietovardžių ir asmenvardžių kilmę, autentiškumą ir galiojančius teisės aktus. Valstybinės kalbos įstatymas, o svarbiausia – Konstitucijos 14 straipsnis, aiškiai nurodo, jog vienintelė valstybinė kalba Lietuvoje yra lietuvių kalba, kuri turi būti vartojama vykdant oficialias valstybės funkcijas. Viešojoje erdvėje galima rasti daug komentarų, parodančių, jog Lietuvos įstatymai bei Konstitucinio teismo išaiškinimai nesuteikia galimybės įgyvendinti LLRA reikalavimų, todėl iš naujo kartoti šiuos argumentus nėra būtinybės.

Kuriamas rezervatas

Lyginant su pavasarį teiktu Tautinių mažumų įstatymo projektu, atsiranda naujų, iš pirmo žvilgsnio neesminių, nuostatų, kurios kelia itin didelį nerimą įvertinus šiuo metu Pietryčių Lietuvoje esančią situaciją. Didžiausią klausimą keliantis pakeitimas – naujoje įstatymo redakcijoje išplėstas tautinės mažumos apibrėžimas, jai priskiriant ne tik Lietuvos Respublikos piliečius, bet ir nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikoje asmenis.

Atrodytų, kad tai normali ir teisinga praktika. Tačiau pažvelgus į pietryčių Lietuvos problematiką ir vykstančius procesus, darosi akivaizdu, kad Tautinių mažumų įstatymas yra skirtas juos sustiprinti. Galima išskirti tris probleminius taškus:

(1) Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybes kontroliuojanti LLRA, įjungusi administracinius resursus, stengiasi, kad naujakuriai, atvykstantys į šias savivaldybes, nebūtų įregistruojami. Tai ypač aktualu Vilniaus rajonui, į kurį gyventi keliasi Vilniuje dirbančios jaunos lietuvių šeimos. Šie procesai „atskiestų“ ten gyvenančios lenkų tautinės mažumos procentą, todėl nėra palankūs LLRA. Dirbtiniam procesui pasitarnavo ir Vilniaus mero Artūro Zuoko, kurio svarbūs koalicijos partneriai yra LLRA, palaiminta darželių reforma, kada šeimos, norinčios gauti vietą darželiuose turi būti prisiregistravę Vilniuje. Šiame kontekste, Tautinių mažumų įstatymo 4 str. įtvirtinta nuostata „Draudžiama taikyti priemones, kurios dirbtinai keistų gyventojų procentinį santykį vietovėse, kuriose gyvena tautinėms mažumoms priklausantys asmenys“ atrodo kurioziškai.

(2) 2014 m. gegužės mėn. pasibaigęs žemės ūkio paskirties žemės pardavimo draudimui plačiai atvers duris kitų valstybių piliečiams atvykti ir gyventi Lietuvos teritorijoje. Gavę nuolatinio gyventojo Lietuvoje statusą, šie asmenys gauna teisę būti renkami į vietos savivaldą. Galime patys sau atsakyti į klausimą, ką reiškia Tautinių mažumų įstatyme įtvirtinta nuostata šiuos ne piliečius įtraukti į tautinių mažumų sąvoką, taip suteikiant jam teisę galimai atstovauti Lietuvos Respublikos piliečius. Pavojaus signalus sustiprina tai, jog įstatymo preambulėje nekalbama apie įsipareigojimą ir lojalumą Lietuvos Respublikai, jos Konstitucijai ir įstatymams, tik gaunamas teises.

(3) Natūralu, jog gausėjant kitataučių skaičiui ir taip gausiai tautinių mažumų apgyvendintoje teritorijoje, bendrą saviidentifikaciją formuojantys gatvių pavadinimai ar valstybinių institucijų iškabos, sustabdys ir taip sudėtingą šių piliečių integraciją į visuomenę bei nekurs įsipareigojimo Lietuvos valstybei jausmo. Kartu Tautinių mažumų įstatyme įtvirtinama tautinių mažumų teisė mokytis sava kalba (bei mūsų valdžios reveransai suteikiant egzaminų lengvatas taip iš principo diskriminuojant visus likusius Lietuvos piliečius) augina socialinę bombą, kuri gali pasireikšti daugeliui labai netikėtomis formomis.

Ar pasiduosime spaudimui?

Apibendrinant, toks tautinių mažumų įstatymas, kuris bus teikiamas svarstyti šių metų rudens sesijoje, yra mažų mažiausiai antikonstitucinis. Tačiau daug svarbiau, panagrinėjus detalesnes šio įstatymo nuostatas, įvertinti, ką reikštų tokio įstatymo priėmimas. Įsivaizduokime situaciją, jeigu Seimas priimtų, o prezidentė palaimintų šį įstatymą. Seimo nariai kreiptųsi į Konstitucinį teismą, prašydami išaiškinti jo atitikimą Konstitucijai. Per šį laiką įstatyme įtvirtintos nuostatos galėtų būti nevaržomai įgyvendinamos. Pakeisti pasai, pakabintos dvikalbės gatvių lentelės – po KT išaiškinimo, kuris, be abejonės, įvardytų įstatymą kaip antikonstitucinį, taptų dar vienu dirbtinės įtampos tarp tautų kurstymo šaltiniu.

Kosovas didžiajai daliai serbų suvokiamas kaip „tautos lopšys“. 800 metų jis buvo svarbiausia Serbijos dalis ir administracinis centras. Tačiau po Osmanų imperijos serbų nukariavimo, iš Albanijos atvykę imigrantai palaipsniui tapo dominuojančia teritorijos gyventojų dalimi. Nors Kosove dominuoja serbų kultūrinis ir religinis istorinis palikimas, bandymai atgal integruoti šią teritoriją nepavyko – Kosovas vienašališkai 2008 m. paskelbė nepriklausomybę ir sukūrė atskirą valstybę.

Vilnius – istorinė ir svarbiausia Lietuvos sostinė, kultūrinis ir administracinis centras, kartą jau buvo neteisėtai pasisavintas. Šiandien įvairių vidaus ir užsienio jėgų dėka kuriamas pamatas tam, kad istoriškai jautriame pietryčių Lietuvos regione vėl galimai susiformuotų panašios sąlygos. Ar Vyriausybė bei Seimo nariai pasielgs valstybiškai ir nedvejodami atmes tokį pasiūlymą? O, galbūt, jie leis susiklostyti Kosovo scenarijui?

Kategorijos: Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , .

40 komentarų

 1. Nepolitikas:

  „X-failai“, o ne argumentai. „Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybes kontroliuojanti LLRA, įjungusi administracinius resursus, STENGIASI(kaip?!), kad naujakuriai, atvykstantys į šias savivaldybes, nebūtų įregistruojami.“ Ir „„Draudžiama taikyti priemones, kurios DIRBTINAI keistų gyventojų procentinį santykį vietovėse, kuriose gyvena tautinėms mažumoms priklausantys asmenys“ atrodo kurioziškai.?? Kodėl? Visai normalus reikalavimas, jog genocidas irgi yra „priemonė“ dirbtinai pakeisti gyventojų skaičių. Toliau tai tikrai yra siaubas: „2014 m. gegužės mėn. pasibaigęs žemės ūkio paskirties žemės pardavimo draudimui plačiai atvers duris kitų valstybių piliečiams atvykti ir gyventi Lietuvos teritorijoje.“ Bet ar čia lenkai kalti? Darom referendumą ir neparduodam žemę. „Gavę nuolatinio gyventojo Lietuvoje statusą, šie asmenys gauna teisę būti renkami į vietos savivaldą.“ Tai reikia keisti įstatymą, kadangi prieštarauja LR Konstitucijai(33 str.): „Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, taip pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą.“ Tik PILIEČIAI! Ar čia vėl lenkai kalti? Prancūzas, vokietis, ir t.t. gerai, o lenkas blogai?

  • marta:

   kuomet neparduot žemės europiečiams įstatymo projektą pristato Uspaskichas su Paulausku, tai man kvepia jau ne itin gerai. Ar nemanot, kad jo agentai jau slapta supirkinėja žemes iš nuskurdintų piliečių? ir pusvelčiui? Ypač išgąsdinus, kad mokestis kils. Kad tai Uspaskicho interesas šiandien patvirtino ir Lietuvos radijas. Bet galima pasižiūrėti ir seimo narių pateiktus svarstyti projektus, jei ką. TVIRTINU: REFERENDUMĄ DĖL ŽEMĖS NEPARDAVIMO ORGANIZUOJA USPASKICH , o “tautininkai” jam talkimna.

   Netikit?
   pasižiūrim į seimo dokumentus. Štai Uspaskich pasiūlytas projektas, kurį pasirašė jo komanda:

   Projektas

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
   NUTARIMAS

   DĖL REFERENDUMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 47 STRAIPSNIO

   2013 m. d. Nr.
   Vilnius

   Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsniu, 67 straipsnio 3 punktu bei Referendumo įstatymo 4, 9 ir 15 straipsniais,
   n u t a r i a :
   1 straipsnis.
   1. Paskelbti privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio.
   2. Nustatyti, kad referendumas vykdomas 2013 m. spalio 20 dieną. Balsavimas referendumo dieną vyksta nuo 6 iki 21 valandos.
   3. Pateikti referendumui šį svarbaus Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimo sprendimo tekstą: „Pritariu, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnis būtų išdėstytas taip:
   47 straipsnis
   Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.
   Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.
   Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.
   Žemę, vidaus vandenis ir miškus Lietuvos Respublikoje užsienio subjektai gali tik nuomotis.
   Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei – jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti”.

   2 straipsnis.
   Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

   LIETUVOS RESPUBLIKOS
   SEIMO PIRMININKAS VYDAS GEDVILAS

   Teikia:
   Seimo nariai

   1.
   Algirdas Patackas

   2.
   Rytas Kupčinskas

   3.
   Aurelija Stancikienė

   4.
   Jonas Varkala

   5.
   Vytautas Antanas Matulevičius

   6.
   Valdas Vasiliauskas

   7.
   Gediminas Jakavonis

   8.
   Rima Baškienė

   9.
   Petras Gražulis

   10.
   Algirdas Dumbrava

   11.
   Kęstutis Daukšys

   12.
   Povilas Gylys

   13.
   Vytautas Saulis

   14.
   Valerijus Simulik

   15.
   Kęstutis Bartkevičius

   16.
   Saulius Bucevičius

   17.
   Sergejus Jovaiša

   18.
   Raimundas Markauskas

   19.
   Valdas Skarbalius

   20.
   Ričardas Sargūnas

   21.
   Valentinas Bukauskas

   22.
   Vilija Filipovičienė

   23.
   Sergej Ursul

   24.
   Petras Narkevičius

   25.
   Raimundas Paliukas

   26.
   Virginija Baltraitienė

   27.
   Mečislovas Zasčiurinskas

   28.
   Jonas Kondrotas

   29.
   Loreta Graužinienė

   30.
   Petras Čimbaras

   31.
   Darius Ulickas

   32.
   Ona Valiukevičiūtė

   33.
   Naglis Puteikis

   34.
   Remigijus Ačas

   35.
   Jolita Vaickienė

   36.
   Vytautas Kamblevičius

   37.
   Audronė Pitrėnienė

   38.
   Zita Žvikienė

   39.
   Viktor Uspaskich

   40.
   Dangutė Mikutienė

   41.
   Larisa Dmitrijeva

   42.
   Povilas Urbšys

   43.
   Vytautas Gapšys

   44.
   Eduardas Šablinskas

   45.
   Artūras Skardžius

   46.
   Jaroslav Narkevič

   47.
   Juzef Kvetkovskij

   48.
   Vanda Kravčionok

   49.
   Zbignev Jedinskij

   50.
   Irina Rozova

   51.
   Michail Mackevič

   52.
   Leonard Talmont

   • marta:

    kaip matote, šis įstatymas surėdytas taip, kad nereikalauja PREZIDENTĖS PATVIRTINIMO. Nes m`atomai žino, kad ji tokio įstatymo nevirtins. O tai jau irgi negerai kvepia, nes visi įstatymai privalo būti peržiūrėti prezidentės.

    Štai kitas Uspaskio projektas, keičiantis Konstituciją jo naudai:

    4 straipsnis. 113 straipsnio 2 dalies pakeitimas
    113 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „ir kitų politinių organizacijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:
    „Teisėjas negali dalyvauti politinių partijų veikloje.”
    5 straipsnis. 114 straipsnio 1 dalies pakeitimas
    114 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „ politinių ir“ ir šią dalį išdėstyti taip:
    „Valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, Seimo narių ir kitų pareigūnų, politinių partijų, visuomeninių organizacijų ar piliečių kišimasis į teisėjo ar teismo veiklą draudžiamas ir užtraukia įstatymo numatytą atsakomybę.“
    6 straipsnis. 141 straipsnio pakeitimas
    141 straipsnyje išbraukti žodžius „ir politinių organizacijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:
    „Asmenys, atliekantys tikrąją karo arba alternatyviąją tarnybą, taip pat neišėję į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkai, puskarininkiai ir liktiniai, kitų sukarintų ir saugumo tarnybų apmokami pareigūnai negali būti Seimo nariais ir savivaldybių tarybų nariais. Jie negali užimti renkamų ar skiriamų pareigų civilinėje valstybinėje tarnyboje, dalyvauti politinių partijų veikloje.“

    Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

    RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

   • S:

    Aš girdėjau, kad Patackas su Kupčinsku rinko Seime parašus dėl referendumo žemės klausimu paskelbimo. Šimtu procentų pritariu, aš pats renku dabar parašus referendumui paskelbt ir nesuprantu, kodėl reikia tą daryt – juk pats Seimas turėtų paskelbt (aišku, jei normalus būtų). Kažkur Puteikis sakė, kad neužteko parašų Seime, nors čia matau 52 parašus. Tiek turėtų užtekt, tai kažkokių nesamų ten dar prirašei turbūt. Būtų gerai, kad kažkas paaiškintų, kiek tada, po velnių, tų parašų reikia Seime, kad paskelbt referendumą? Kiek, 71, 101, 171? 🙂 Kaip ten bebūtų, pagarba pasirašiusiems (kurie šitą tikrai pasirašė).

    O tos pasakaitės, kad kažkas supirks žemę, kad neparduodant užsieniečiams pasipelnyt, tai čia nesąmonė, jau kažkur apie tai kalbėjom. Lietuvos piliečiai turi teisę pirkt žemę ir lai perka. Kas norės supirkt, lengvai superka ar supirks bet kokiu atveju. O va pasipelnyt tada išeina tik jei parduot užsieniečiams. Čia iš tikrųjų yra pigi propaganda ir Lietuvos piliečių skaldymas, atseit nepasitikėkit vienas kitu, tegul užsieniečiai ateina valdyt. Jei tau kvepia blogai, tai tu gydykis. Labai teisingai, kad nereikia Prezidentės pritarimo šitam reikalui. Taigi tauta pati spręs referendumu, ji yra aukščiausia valdžia – nereiks nei Seimo, nei jokios valdžios pritarimo apskritai. O prezidentė lai nešdinasi po paraliais. Ji mūsų Nepriklausomybę ES-ui perleidžia visais klausimais, su tauta nesitaria. Čekai, vengrai turėjo normalius prezidentus, sustabdė bet kokių sutarčių primetimą iš ES. O mūsų mazgotė gi anksčiau Maskvai tarnavo, dabar Briuseliui. Apskritai, kas nepasirašė dėl minėto referendumo Seime, tie Tėvynės išdavikai. TAŠKAS.

    Čia Martos priežodis šiaip tai tinka: “nors atrodo priešingi, tačiau eina ratu ir susitinka tam pačiam taške”. 🙂 Taigi, tie anksčiau dirbę Maskvos komunistams, dabar dirba ES-ui. Čia ir turime EU = CCCP, ratas užsidaro.

    • Nepolitikas:

     Jus teisus. O „marta“ – i…… . Prezidentės čia nereikia. LR Konstitucija 9 str. „Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.
     Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas.“ TIK Seimas!
     67 str. „Seimas:
     1) svarsto ir priima Konstitucijos pataisas;
     2) leidžia įstatymus;
     3) priima nutarimus dėl referendumų; (…)“
     „balsavo daugiau kaip ½ visų Seimo narių“ ir „Seimo priimtus aktus ir Seimo statutą pasirašo Seimo Pirmininkas. Šie aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo, jeigu pačiais aktais nenustatoma kita įsigaliojimo tvarka.“
     Referendumas dar ne viskas, svarbu, kaip balsuos piliečiai !

  • Adomas:

   Reikia sekti Ukrainos pavyzdžiu ir Šalčininkų rajoną 50 metų išnuomoti Kinijos žemdirbiams.

 2. marta:

  Lietuva Tautinių mažumų konvencijos su “Europos tarybe” Strasbure nėra pasirašiusi. Nejau aš kažką pražiopsojau, ponas Keršanskai? O jei nepasirašius, tai ir jokių pretenzzijų Maskvai šiuo klausimu, kurstant neramumus Lietuvoje, negali būti.

 3. marta:

  O štai jums dar vienas KONSTITUCIJĄ GRIAUNANTIS Uspaskio projektas dėl dvigubos pilietybės, savo ir savų tautiečių naudai:) . Ir vėl bus pasinaudojama tautininkais?

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

  NUTARIMAS
  DĖL REFERENDUMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 12 STRAIPSNIO ANTROSIOS DALIES PASKELBIMO
  2013 m. Nr.
  Vilnius

  Lietuvos Respublikos Seimas,
  pripažindamas dvigubos pilietybės reikšmę ir svarbą lietuvių kilmės piliečiams;
  akcentuodamas konstitucinį pilietybės reguliavimo principą;
  pritardamas, kad pilietybės klausimų sureguliavimas galimas per atitinkamą Lietuvos Konstitucijos pakeitimą;
  siekdamas įgyvendinti Lietuvos piliečių teisę pareikšti savo nuomonę dėl dvigubos pilietybės;
  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsniu, 67 straipsnio 3 punktu bei Referendumo įstatymo 4, 9 ir 15 straipsniais
  n u t a r i a :
  1 straipsnis.
  Paskelbti privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio antrosios dalies pakeitimo dėl dvigubos pilietybės įteisinimo.
  2 straipsnis
  Nustatyti, kad referendumas vykdomas kartu su 2014 metų Respublikos Prezidento rinkimais.
  3 straipsnis.
  Pateikti referendumui šio svarbaus Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimo sprendimo tekstą: „Pritariu, kad Lietuvos Konstitucijos 12 straipsnio antroji dalis būtų išdėstyta šitaip: “Lietuvos Respublikos pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu“.
  4 straipsnis
  Nutarimas įsigalioja nuo 2014 m. kovo 1 d.

  SEIMO PIRMININKAS VYDAS GEDVILAS

  Teikia Seimo nariai:

  Artūras Paulauskas
  Audronė Pitrėnienė
  Petras Narkevičius
  Petras Čimbaras
  Darius Ulickas
  Raimundas Markauskas
  Raimundas Paliukas
  Jonas Kondrotas
  Gediminas Jakavonis
  Vilija Filipovičienė
  Sergej Ursul
  Zita Žvikienė
  Sergej Dmitrijev
  Virginija Baltraitienė
  Loreta Graužinienė
  Valdas Skarbalius
  Vytautas Gapšys
  Viktoras Fiodorovas
  Valentinas Bukauskas
  Larisa Dmitrijeva
  Jolita Vaickienė
  Viktor Uspaskich
  Dangutė Mikutienė
  Ričardas Sargūnas
  Petras Gražulis
  Kęstas Komskis
  Vitalija Vonžutaitė
  Saulius Bucevičius
  Rita Tamašunienė
  Leonard Talmont
  Vanda Kravčionok
  Algimantas Dumbrava
  Kęstutis Bartkevičius
  Šarūnas Birutis
  Gediminas Kirkilas
  Kristina Miškinienė

 4. Kažin:

  Analizuojant tautinių mažumų klausimus, pirmiausiai reikėtų pateikti tautinės mažumos sampratą pagal tarptautinės teisės nuostatas. To nepadarius samprotavimai apie tautines mažumas yra labai mėgėjiški.
  Antai, Konstitucijoje tautinės mažumos sąvokos apskritai nėra. Jos 45 str. kalbama tik apie piliečių tautines bendrijas, taigi siūloma įstatymo nuostata dėl nepiliečių įtraukimo į tautinę bendriją ar mažumą prieštarauja Konstitucijai. Į tai rašinyje taip pat neatkreiptas dėmesys. Kalbama jame apie tautines mažumas, kurių pagal Konstituciją apskritai nėra
  Taigi tokiais rašiniais, pagąsdimais Kosovais daroma pigi politika ir tiek. Kalbama apie tautines mažumas, kurių pagal Konstituciją apskritai nėra, tai kas per košė tokiais rašiniais verdama!…

 5. marta:

  dar pasižiūrim kaip Uspaskichas savo mėsos verslui keičia įstatymus mažindamas PVM savo gaminiams ir visiškai panaikina PVM mokestį jo importuojamai mėsai iš Lenkijos:

  1 straipsnis. 19 straipsnio 4 dalies pakeitimas ir papildymas

  1. Pakeisti 19 straipsnio 4 dalį ir pildyti 5 dalimi ir jį išdėstyti taip:

  4. Iki 2013 2014 m. gruodžio 31 d. lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

  „5. Nuo 2014 m. sausio 1d. lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas:

  1) šviežiai atšaldytai mėsai ir valgomiems subproduktams, jei jie atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir Lietuvos standartus, jeigu tokie standartai yra patvirtinti;
  2) šviežiai atšaldytai naminių paukščių mėsai ir jų valgomiems subproduktams, jei jie atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir Lietuvos standartus, jeigu tokie standartai yra patvirtinti;
  3) naminių gyvūnų ir paukščių mėsos gaminiams ir pusgaminiams, jei jie atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir Lietuvos standartus, jeigu tokie standartai yra patvirtinti;
  4) daržovėms ir vaisiams, jei jie atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir Lietuvos standartus, jeigu tokie standartai yra patvirtinti.“

  2.Pakeisti 19 straipsnio buvusias 5, 6 dalis atitinkamai laikyti 6, 7 ir jį išdėstyti taip:

  5. 6. 0 procentų PVM tarifas taikomas šio Įstatymo VI skyriuje nurodytais prekių tiekimo ir paslaugų teikimo bei prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės atvejais.

  Straipsnis papildomas nauja 5 dalimi, buvusi 5 dalis laikoma 6 dalimi nuo 2013-01-01:
  5. 6. Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui.

  6. 7. 0 procentų PVM tarifas taikomas šio Įstatymo VI skyriuje nurodytais prekių tiekimo ir paslaugų teikimo bei prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės atvejais.

  2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas.
  Įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1d.

  Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
  RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

  Teikia Seimo nariai
  1. Vytautas Gapšys
  2. Viktoras Uspaskich
  3. Zita Žvikienė
  4. Jonas Kondrotas
  5. Darius Ulickas
  6. Viktoras Fiodorovas
  7. Sergej Ursul
  8. Sergej Dmitrijev
  9. Gediminas Jakavonis
  10. Raimundas Markauskas
  11. Petras Narkevičius
  12. Petras Čimbaras
  13. Ričardas Sargūnas
  14. Raimundas Paliukas
  15. Saulius Bucevičius
  16. Virginija Baltraitienė
  17. Valentinas Bukauskas
  18. Vilija Filipovičienė
  19. Larisa Dmitrijeva
  20. Artūras Paulauskas
  21. Kęstutis Daukšys
  22. Rita Tamašunienė
  23. Leonard Talmont
  24. Vanda Kravčionok
  25. Juzef Kvetkovskij
  26. Zbignev Jedinskij
  27. Michal Mackevič
  28. Jaroslav Narkevič
  29. Irina Rozova
  30. Valdas Skarbalius
  31. Loreta Graužinienė
  32. Mečislovas Zasčiurinskas
  33. Dangutė Mikutienė

 6. referendumą dėl Konstitucijos pakeitimo(po žemeės nepardavimo priedanga) ARTURAS PAULAUSKAS:

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

  NUTARIMAS
  DĖL REFERENDUMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 9 IR 147 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO PASKELBIMO

  2013 m. rugsėjo d. Nr.
  Vilnius

  Lietuvos Respublikos Seimas,
  atsižvelgdamas į tai, kad referendumui inicijuoti reikalaujamas 300 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašų skaičius yra per didelis;
  konstatuodamas būtinumą išgirsti Tautos valią dėl referendumui paskelbti reikalaujamo rinkimų teisę turinčių piliečių skaičiaus sumažinimo iki 100 tūkstančių piliečių parašų skaičiaus;
  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsniu, 67 straipsnio 3 punktu ir 147 straipsniu ir Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 6, 9 ir 15 straipsniais, n u t a r i a:

  1 straipsnis.
  Paskelbti privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo.

  2 straipsnis.
  Nustatyti, kad referendumas vykdomas kartu su 2014 metų Respublikos Prezidento rinkimais.
  3 straipsnis.
  Pateikti referendumui Seimo narių grupės siūlomą Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto tekstą (pridedama).

  4 straipsnis.
  Nutarimas įsigalioja nuo jo priėmimo.

  SEIMO PIRMININKAS

  Teikia Seimo nariai:
  Petras Gražulis
  Kęstutis Bartkevičius
  Ona Valiukevičiūtė
  Algimantas Dumbrava
  Kęstas Komskis
  Andrius Mazuronis
  Remigijus Žemaitaitis
  Jolita Vaickienė
  Vytautas Kamblevičius
  Valdas Vasiliauskas
  Jonas Varkala
  Povilas Gylys
  Vytautas Antanas Matulevičius
  Aurelija Stancikienė
  Rita Tamašunienė
  Vanda Kravčionak
  Valdas Skarbalius
  Gediminas Jakavonis
  Loreta Graužinienė
  Jonas Kondrotas
  Raimondas Markauskas
  Dangutė Mikutienė
  Zita Žvikienė
  Kęstutis Daukšys
  Artūras Paulauskas
  Sergej Dmitrijev
  Larisa Dmitrijeva
  Sergej Ursul
  Rima Baškienė
  Povilas Urbšys
  Eugenijus Gentvilas
  Vitalijus Gailius
  Eduardas Šablinskas
  Gintautas Mikolaitis
  Darius Ulickas
  Ričardas Sargūnas
  Bronius Bradauskas
  Artūras Skardžius
  Juras Požela
  Eligijus Masiulis

  • S:

   Irgi teisingas reikalas, tegul tik skelbia. Bet cirkas čia gaunasi, po velnių – TAI KUR TIE REFERENDUMAI? 🙂 Ar čia pasirašinėja tik paskaičiavę, kad neužteks parašų? 🙂 Atseit, palaikysim žmones, politinių taškų užsidirbsim. NA, bet kokiu atveju, pasirašė po teisingu tekstu. O kas nesirašė, tuos “išliustruot” reiks visus.

 7. Kažin:

  Kur protelis, tokiais referendumais “atkeldinėti” vartus autonomininkams… O pasirašiusiųjų “margumėlis” oj jo joj!…

  • Sėlis:

   Taigi 100.000 parasu tik referendumui inicijuoti!!! O jei autonomininkai ir surengtu referenduma, jie pralostu, kaip gavo i kaulus ruskeliai Latvijoje!!! Matomai, kad pasirasiusieji autonomininkai irgi mano, kad pakanka 100.000 parasu iskart autonomijai isteigti. 😀

   • Jotvingis:

    Ar autonomininkai pralaimėtų, ar laimėtų referendumą, priklausytų nuo referendumuose sprendžiamų klausimų apimties. Aišku, kad referendumas dėl antrosios valstybinės kalbos -lenkų kalbos – įvedimo jie pralaimėtų. Tačiau jeigu autonominikai surengtų referendumą dėl lenkų pavardžių rašymo pasuose ne lietuviškai, bet lenkiškai, o gatvės pavadinimus šalia lietuviškų užrašų naudoti ir lenkiškus, tai dar neaišku, koki būtų tokio referendumo rezultatai – juk Lietuvoje yra didelis “runkelynas”, kuriam lietuviškumo reikalai nėra svarbūs. Visgi autonomiją referendumais galima kurti nebūtinai iškart, bet pagal principą “lašas po lašo”, ir butent pastaruoju principu ir vadovautųsi autonomininkai.

    • S:

     Didžiausias “runkelynas”, kuriam lietuviškumo reikalai nėra svarbūs, yra pas mus valdžioj. Tai jie ir kuria tą autonomiją “lašas po lašo” kartu su Tomaševskininkais, labai teisingai pastebėta. Jei tauta neperims iš valdžios teisių, vyks kaip rašai, tik be jokių referendumų.

   • Kažin:

    Prastas lošėjas, jei toliau vieno ėjimo nemato…
    Autonomininkams esmė yra ne referendumo pralošime, o galimybės rengti referendumus atsiradime, kad surengus referendumą būtų galima parodyti, jog – va yra teritorija, kurioje už autonomiją pasisakė 90 %. Tad – suteikite ją šiai daliai Lietuvos arba surenkite referendumą joje atskirai. Taigi jiems svarbu turėti šiuos duomenis. O tada, -tada: ” pasauli, – va, tokie duomenys, – mes turime teisę į atskirą referendumą, – padėk mums, Lenkija, kur tu”…
    Akivaizdu, kad sumažinus parašų skaičių referendumui Komarovskis su Sikorskiu vėl, kaip buvo po Seimo rinkimų, džiūgautų Lenkijos laimėjimais Lietuvoje.
    Taigi pasirašinėtojų dėl šio referendumo vištakumas akivaizdus. Tai tolygu 1941 metų “saulės parvežimui” tik iš kitos pusės!
    Iš kur tokia trumparegystė Lietuvoje, kas taip “geba” žmones apakinti, ar tik tai kyla ne iš neapykantos savo šalies valdžiai (be abejonės ji verta neapykantos, bet nepraraskime sveiko proto). Tačiau užuot tokiu atveju ieškojus realių galimybių per rinkimus kitokių asmenų pasodinimui į valdžią, griebiamasi nerti kilpą ant kaklo pačiai Lietuvai…
    Atsitokėkime!…

    • Pikc:

     Iš pirmo žvilgsnio, argumentai lyg ir turi pagrindą – bet tik iš pirmo. Vietinių lenkų separatistų kolegos rusai Latvijoje turėjo kur kas rimtesnę bazę bei lygiai taip pat kompaktiškai kolonistų apgyvendintas teritorijas, bet – referendumas vykdomas NE savivaldybių/apskričių/rajonų ar pan., bet VISOS VALSTYBĖS lygmeniu – kitaip tai NĖRA referendumas. Viskas gana paprasta. O pasirašiusiųjų margumynas irgi labai paprastai paaiškinamas – gi dauguma veikėjų mato, kur žmonės linksta, tai bando “ant bangos” laikytis 🙂
     Jotvingio argumentai atrodo rimtesni ir tikrai verti pasvarstymo, bet vėlgi – referendumu sprendžiami ne konkrečios savivaldybės, bet visos valstybės lygio klausimai, todėl kažin, ar labai tikėtina tokios separatistų iniciatyvos patvirtinimas. Iš kitos pusės, tai reikštų Konstitucijos keitimą, o pastarajam – skirtingai, negu referendumo surengimui – tebegaliotų 147 straipsnis: “Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 300 tūkstančių rinkėjų. Nepaprastosios padėties ar karo padėties metu Konstitucija negali būti taisoma.” Kažkaip įtariu, kad realaus separatizmo atvejį visai įmanoma vertinti kaip nepaprastąją padėtį. Galų gale, yra gi punktas apie Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumą.
     Pabaigai (irgi Jotvingiui) – aš kur kas mažiau pasitikiu valdžioj sėdinčiu runkelynu, kurie jau ir taip pakankamai malkų priskaldė – žmonės, ko gero, būtų apsauginis mechanizmas, galintis užkirsti kelią visokių valdžios veikėjų “iniciatyvoms”… Paprastas pavyzdys – kiek už tas koaliciją sudariusias partijas balsavusių žmogelių yra tomaševskininkų fanai?

     • Kažin:

      Nesupranti iš tikrųjų ar piktybiškai apsimeti…
      Priduriu, nors tai yra akivaizdu kiekvienam, kad referendumo balsai, kaip ir rinkimuose skaičiuojami ir suvedami kiekvienoje rinkimų ir apygardų komisijose. Iš duomenų jose yra gaunamas bendras rezultatas, be abejonės jis autonomininkams nebus nepalankus, tačiau matysis ir atskirų vietų duomenys, kuriais jie ir manipuliuos šaukdami pasaulyje ir draskydami Lietuvą. Ko čia nesuprasti!… Jeigu iš “pirmo žingsnio” neįžvelgi, mesk antrą…, trečią…
      O apskritai, tai panašu, kad nori įkalbėti sveikam ligą!

      • Pikc:

       Gerbiamasis, gal nesitujinam – gi ne draugeliai esam 😉
       Tie naujieji jedinstvininkai šūkauja ir Lietuvą drasko jau kuris laikas – ir be jokių referendumų. Kaip ir be jokių referendumų gali tiek dvikalbystę, tiek autonomiją (kurios de facto jau dabar egzistuoja) įsivesti – užtenka koalicijos partnerius paspausti (čia grįžtam prie straipsnyje aptariamo įstatymo). 😉 Kam jiems su kažkokiais referendumais vargintis, kai kur kas lengviau su keliais mazgotėmis valdžioje veiksmus suderinti? Referendumas šiuo atveju kaip tik galėtų kaip kontrolės mechanizmas pasitarnauti, kad veikėjai “iš viršaus” nesijaustų galį bet kokį šlamštą ant galvų numesti, nes žmonės realiai vis tiek nieko padaryti negali.

       • Kažin:

        Jūsų pozicija man atrodo pasimetėliška, neišmintinga, o jos argumentavimas tiesiog bobiškai emocinis- žurnalistinio supratimo, taigi kalboms nematau prasmės.
        Tikiuosi, kad kiti apie tai galvojantys mane suprato…

       • medus:

        Pikc, pritariu jūsų pozicijai. net stebina, kad jūs dar turite noro (ir kantrybės!) diskutuoti su kai kuriais asmenimis, kurie toliau savo vaizduotės susikurtų opinijų nenori matyti – nežiūrint jokių argumentų (net kai akivaizdūs faktai byloja ką kita). bet šaunu, kad jūs dar matote prasmę – gal padėsite kam susigaudyti čia skleidžiamoje demagogijoje. pradedu manyti, kad sąmoningai. tokiu atveju jūsų pastangos – juo labiau- prasmingos.

        • Pikc:

         Na, mano galva, čia toli gražu ne “vaizduotės susikurtų opinijų” klausimas šiuo atveju – tiesiog skirtingai nuo gana bukagalviškų visokių libo ar amelijų, čia kiek rafinuotesnis variantas. Mano komentarai buvo skirti ne tiek gerb. oponentui (kurio įtikinti aš tikrai nepretenduoju, nes ne ta kategorija – tai jo darbas yra įtikinti kitus), kiek komentarus skaitantiems žmonėms, kad pamatytų argumentus ir iš kitų pusių. Aš suprantu, kad aiškinimas “bus referendumai – rusai ir lenkai valdžią paims” atrodo grėsmingai (net jeigu visiškai nekreipsime dėmesio į latvių patirtį, kur gerokai gausesniems rusų kolonistams tą referendumą pavyko surengti – ir tai juos gana veiksmingai nutildė ;)), bet, turint omenyje dabartinį valdžiukės bestuburiškumą, būtent tai, kad esamoje situacijoje referendumas yra praktiškai neįmanomas, ir yra grėsmė. Juk jeigu ta valdžiukė nusprendžia nusileisti koalicijos partneriams-jedinstvininkams (kad ir dėl to “mažumų įstatymo”), nėra praktiškai jokių svertų tam sprendimui įtakoti. Aš suprantu, kad yra suinteresuotų, kad tokių svertų ir neatsirastų. 😉

       • zmogeliukas:

        “Kazin” – visiskai teisus. Kaip ir buvo mineta – referendume(jeigu toks apskritai ivyktu) autonomininkai sansu neturi jokiu, bet jeigu toje teritorijoje 90% gyventoju pasisako uz autonomija, tai situ rezultatu reiksme yra milziniska!!! Sakot tokie rezultatai neturi jokio teisinio pagrindo. Sutinku, o kokiu teisiniu pagrindu Lietuva yra terorizuojama siandien??? Terorizuojama svietimo klausimais, nors visi zino, kad Lietuva neskaitant Lenkijos yra vienintele valstybe, kurioje lenkai gali igyti issilavinima nuo darzelio iki universiteto. Lietuva terorizuojama pavardziu klausimais nors lenku skundus kaip nepagristus atmete net humaniskasis Europos Sajungos Teisingumo teismas. Tai kodel Lietuva vis dar terorizuojama nors tam nera jokiu teisniu pagrindu??? Jeigu toks referendumas ivyktu, tai butu didelis Lenkijos laimejimas ir jie isidetu i rankove dar viena kozirine korta, kuria butu galima istraukt kai ateis palankus metas!!!

        • medus:

         eilinė demagogija, “žmogeliuk” ir žmonės tai supranta. perfrazuojant jūsų pasakymą, neabejoju, kad JEI REFERENDUMAS NEĮVYKTŲ, tokiu atveju oligarchai, rusai, lenkai ir kiti autonomininkai susidėtų tautą į kišenę – na net dėti nereikėtų – ten ją jau ir turi – daro ką nori, keičia įstatymus, konstituciją ir tyčiojasi iš Lietuvos, o tauta sėdi užrišta burna. kaip patogu, ar ne? kurgi norėsi ką keisti..

         šaunuolis Pikc, visiškai pritariu jums.

      • S:

       “Sveikam”? Kad tuoj visos Lietuvos neliks. Milijonas paliko šalį, visas pagrindinis ūkis parduotas nelietuviams, gamta naikinama kertant visus miškus iš eilės ir t.t. Žmonės vos išsilaiko, gimstamumas menkas, imigracija pamažu stiprėja. Patriotizmas apšmeižtas ir sumenkintas. Tiek gamta, tiek tauta, tiek valstybė yra žudoma, o ne šiaip kad serga.

       O pats tai esi ligonis tikrai, arba rašinėji tyčia šitas nesąmones. Dabar LLRA gali iš rinkimų rezultatų lygiai taip pat manipuliuoti, pamanyk. Pagaliau apklausą padarys, koks skirtumas, visiems ir taip viskas aišku.

 8. Jotvingis:

  Tautinių mažumų politikos srityje imkime pavyzdį iš JAV – vienos iš demokratiškiausių šalų pasaulyje. Ten valstybinė kalba tik viena – anglų, visose valstybinėse mokyklose mokoma TIK VALSTYBINE kalba, o tautinių kultūrų puoselėjimas yra ne valstybės, bet pačių ten gyvenančių tautų PRIVATUS reikalas, kuriam valstybė nedaro jokių trukdymų. Argi kas nors sako, kad todėl Amerikoje yra varžomos tautinių mažumų teisės?! Tikrai ne!! Būtent todėl Amerikoje istorijos eigoje niekuomet negrėsė ir negręsia joki “kosovai”.

 9. Pikc:

  2012 m. R. Cytacka (LLRA): “Taip, mes nesame viena iš pietinių tautų, ir todėl nesame tokie impulsyvūs, kaip jie, bet nereikia mūsų spausti tiek, kad pasikartotų Bosnijos ir Serbijos scenarijus! ”
  2013 m. V. Keršanskas: “Naujasis Tautinių mažumų įstatymas – kuriame naują Kosovą?”
  2014 m. – ?

 10. Netikslus terminas: Lietuvoje nėra nei vienos tautinės MAŽUMOS – tik tautinės BENDRIJOS.
  Artimiausias tautinės MAŽUMOS pavyzdys – LYVIAI Latvijoje. Visi kiti Latvijoje yra tautinės BENDRIJOS.

  Kadangi Lietuvoje nėra “tautinių mažumų” – galima denonsuoti Konvenciją:

  TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

  31 straipsnis

  1. Kiekviena Šalis bet kada gali denonsuoti šią Konvenciją, apie tai pranešdama Europos Tarybos generaliniam sekretoriui.

  2. Denonsavimas įsigalioja pirmąją mėnesio dieną praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai generalinis sekretorius gauna tokį pranešimą.

 11. Kaip galima Lietuvoje kurti įstatymą apie “Tautines MAŽUMAS”, kai tokių nėra nei vienos?

  Lygiai taip pat galima sukurti įstatymą dėl:
  1. Lietuvos tropinių miškų apsaugos,
  2. Deimantų kasybos apribojimų Lietuvos teritorijoje,
  3. Lietuvos teritorijoje laukinėje gamtoje gyvenančių baltųjų meškų, pingvinų ir krokodilų apsaugos,

  ir t.t.

  • Nepolitikas:

   Keistas Jūsų mastymas. Manau naudojat narkotikus. Pavyzdžiui : „Lygiai taip pat galima sukurti įstatymą dėl: 1. Lietuvos tropinių miškų apsaugos,“.. Gerai, augalų nėra. Tai negali būti „Lietuvos tropinių miškų“ savininkų? Ar taip? Negali būti(jei nėra: augalų, miškų, jų savininkų) ir „Lietuvos tropinių miškų savininkų bendrijos“. Tai suprantamas dalykas. Bet jeigu LR Konstitucijoje yra nustatyta: Piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į BENDRIJAS, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams. Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai. O piliečiai, priklausantys TAUTINĖMS BENDRIJOMS , turi teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius. Piliečių tautinės bendrijos savo tautinės kultūros reikalus, švietimą, labdarą, savitarpio pagalbą tvarko SAVARANKIŠKAI. Tautinėms bendrijoms valstybė teikia paramą.“ Tai jeigu yra Tautinės bendrijos, tai pripažįstama, kad yra piliečiai kitataučiai(lenkai, rusai ir t.t.). Tai kiek, tų kitataučių(pvz. lenkų) yra? Mažuma (mažoji dalis) ar dauguma gyventojų ? Pvz. „Žieminiame Padauguvyje sėliai darę gyventojų mažuma“. Taigi lenkų(ar tai tautybė?) yra mažuma. Tai ir yra tautinė mažuma. Kada jie(ar jų dauguma) susijungs, tai bus lenkų tautinė bendrija. Šį bendrija turi būti registruotą, kaip numato LR įstatymai. Gyvenimas tautinės mažumos kompaktiškai(vienoje teritorijos dalyje) juridiškai nėra tautinė bendrija. Tai yra LR gyventojų mažuma, t.y. lenkų tautinė mažumos dalis. Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA) yra politinė partija, o ne bendrija. Bendrija negali dalyvauti politikoje(kaip ir Bažnyčios), jų tikslas visiškai apibrėžtas Konstitucijoje: „puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius, SAVARANKIŠKAI tvarko savo tautinės kultūros reikalus, švietimą, labdarą, savitarpio pagalbą“ ir VISKAS! Kiek žinau(gal klystu), bet Lenkų Tautinės Bendrijos (kaip ir kitų, išskyrus Žydų) nėra.

 12. Adomas:

  Valdančiųjų vagių gaujoms naujas Kosovas Lietuvoje tai puiki galimybė vogti; matyt todėl jie taip stengiasi ir remia
  lenkų autonomininkus.

 13. arvydas damijonaitis:

  LIETUVOJE NĖRA LENKŲ, RUSŲ, ŽYDŲ „TAUTINIŲ MAŽUMŲ“

  Terminas “Tautinė mažuma” Tarptautinės teisės erdvėje yra susieta su „išorinės valstybės” sąvoka.
  Pagal tarptautinę teisę tautinės grupės Lietuvoje turinčios išorines tautines valstybes(Lenkija- 40 milijonų, Rusija – 150milijonų,Izraelis- 8 milijonai gyventojų) negali turėti „tautinės mažumos“ statusą Lietuvoje(3 milijonai). Tik žydai nevardina savęs „tautine mažuma“. Okupantų privilegijos : lietuviai išlaiko 120 lenkiškų mokyklų, kuriose lenkinami lietuvių kilmės “tuteišai“. Tai yra GINESO REKORDAS. Pvz. USA, nėra nei vienos lenkiškos valstybės išlaikomos mokyklos, jas išlaiko lenkų bendruomenė. Rusijoje yra tik 8 valstybės išlaikomos lenkiškos mokyklos.
  Lenkiškų mokyklų nusikalstamas valstybinis finansavimas yra žiaurios lietuvių kilmės „ tuteišų“ polonizacijos faktas, kurie kalba ne lenkiškai “po prostu“. Tuteišų polonizacija yra lietuvių savižudybė, o tai prieštarauja Dievo valiai.
  Lietuvoje yra tik dvi tautinės mažumos – karaimai ir totoriai, neturi išorinės valstybės. Tautinės mažumos Europos Sąjungoje turi išimtines teises, todėl darome Lietuvai meškos paslaugą neatsargiai vartodami terminą „tautinė mažuma“ vietoje tautinė grupė,bendruomenė.
  Lenkai Lietuvoje, kurie įžūliai, chamiškai laksto su tautine Lenkijos vėliava ,yra Lenkijos piliečiai ar ne? Jeigu jie yra Lietuvos piliečiai, tai lenkiškų vėliavėlių viešas brukimas yra Lietuvos pilietybės atsisakymo aktas . Kas juos klaidina? Rusijos spectarnybos, marionetes tomaševskiai. Lenkų ir rusų tautinės grupės atsirado okupacijų metu, todėl yra lietuvių priverstinės asimiliacijos baudžiamųjų bylų objektas.
  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: