J. Užurka. Lietuva išgyvena antrąjį išmėginimą po Sovietų Sąjungos žlugimo (11)

Jonas Užurka

Jonas Užurka

Prieš dvidešimt trejus metus mums iškovojus politinę ir juridinę Nepriklausomybę, bet kuo toliau tuo vis giliau  prarandant dvasinę-kultūrinę Laisvę, V.Landsbergio žodžiai, kad: „Lietuva išgyvena antrąjį išmėginimą po Sovietų Sąjungos žlugimo“, kuo toliau tuo tampa vis aktualesni. Kodėl?

Ar ne todėl, kad niekur nesidėjo ir šiandien tie, kurie mus trėmė, dvasiškai nuodijo, klastojo mūsų istoriją. Stribų vaikai, sovietiniai ideologai, provokatoriai, „paleckiukų“, „jedinstveninkų” gaujos, KGB rezervistai, agentai – tarp mūsų. Šis paliktas daugiatūkstantinis ardomasis tinklas ir toliau aršiai griauna  mūsų valstybės pamatus, vykdo mūsų Tautos dvasinį nutautinimą.

Idealistai, atvedę Lietuvą į Nepriklausomybę, buvo nušluoti, išskaidyti, supriešinti. Įvyko tyli bedvasė nomenklatūrinė-biurokratinė okupacija susiliejusi su naujaisiais laukinio kapitalizmo atstovais. Prisidengę demokratine laisve okupavo mūsų turtą, kultūrą, išniekino Laisvės idealą.

Valstybės pripažintos liko ir partinių pakraipų bei institucijų baigimo diplomai, nuliui vertos  visuomeninės mokslų disertacijos. Mokslinėje, meninėje visuomenėje egzistuoja informacijos filtras, ginamos sovietinės okupacinės istorinės traktuotės, sampratos, nusistovėjusi klaidinga pasaulėžiūra suformuota nuo jaunystės okupacinėse organizacijose. Ši dvasiškai, kūrybiškai impotentinė sistema negailestingai dorojasi, naikina tuos, kurie bando kitaip elgtis, jai priešintis, keisti, teikti naują informaciją. Sutartinai kritiškai puola siekiančius dvasingos pažangos.

Po 1990 m. valstybinės institucijos, įstaigos, kultūrinės organizacijos nepasikeitė – jose liko dirbti „buvusieji“. Neįsileisdami veržlios jaunosios kartos ir toliau tęsia koloborantų darbą. Akivaizdu, kad ir meninės organizacijos, išaugusios iš raudonojo proletariato, artimai bendrauja kaip bendraminčiai su Lukošenkos, Kinijos bei Putino režimo kūrėjais o ne su opozicijos meninėmis draugijomis. Ir šiandien dar nėra žuvusių už mūsų Laisvę vardo premijų. Yra kolaborantų premijos kaip Petro Cvirkos, Liudo Dovydėno ir kt., ne tik vežusių saulę iš Maskvos, liaupsinusių okupantus, bet ir naikinusių mūsų Tautos savastį. Jomis apdovanojami ir dabar rašytojai už prisiminimus apie  sovietinius laikus. Nostalgiškai gerbiami ir Sniečkus, ir partizanų žudikai K.Kubilinskas, A.Skinkys savo rankomis sušaudę partizanus.

Ir toliau iš visų pakampių traukiami seni „draugai“, šalininkai, vis labiau užsukami rafinuoti, profesionaliai įvaldyti propagandiniai mechanizmai. Sukurtos išmirti baigiančios nomenklatūrinės sąjungos. It talibai atgyja buvusieji sovietinės ideologijos veikėjai, glavlitininkai, „meno ekspertai”, kritikai, buvusieji įvairių ideologinių sovietinių leidinių redaktoriai, triuškinę sovietmečiu kitaminčius, negabios, asmeninių interesų siekiančios vidutinybės. Visas šis talibanas mūsų mokslui, menui, kultūrai ir valstybingumui daro nepataisomą žalą.

Kol mūsų šviesuoliai idealistai tik stebi, kol valdiškos institucijos snaudžia, buvę nomenklatūrininkai ne tik skubiai sukūrė „savas“ organizacijas, bet ir sulindo į valstybines pinigus skirstančias kultūrines institucijas, tapo įtakingais, fariziejiškai formuoja žmonių nuomonę per informacines priemones, skleidžia žemą instinktinę kultūrą, pyktį. sutelktai priešinasi pažangai, tautiškumui, naujovėms, rafinuotai blokuoja pažangą, kylantį tautinį – istorinį meną.

Šitaip apraizgę visą valstybę, prisidengę žmogaus teisėmis, demokratija, patyrę sovietiniai ideologai, KGB informatoriai, kuruodami, kontroliuodami ne tik knygų leidybą, pinigų skirstymą, jau atvirai tyčiojasi iš  sąjūdiečių, kovotojų už laisvę, iš mūsų Tautos istorijos – išjuokiami Pilėnų gynėjai, Vytautas Didysis, naikinamas Algirdo kapas… Sausio mėnesį savaitraštis „Literatūra ir menas“ datuotas sausio tryliktąja diena, neparašė nei antraštėlės, nei eilutės apie kruvinuosius Sausio įvykius, žuvusiuosius. O per tradicinius Sausio tryliktosios poezijos skaitymus Televizijos bokšte,  Nepriklausomybės gynėjai neišgirdo iš skaitovų lūpų žodžių: „Tėvynė, Patriotas, Nepriklausomybė, Didvyriškumas, Pasiaukojimas“. O juk poetus – skaitovus skiria meno kūrėjų „ekspertai“.

Panašūs „ekspertai“ skirsto ir mūsų valstybės pinigus, skiriamus intelektualiai kūrybai, leidybai. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla populiarindama platina V. Daujotytės parašytą ir už mokesčių mokėtojų pinigus išleistą monografiją apie poetą Sigitą Gedą, kurioje ne tik kad neatskleidžiama S. Gedos veikla Sąjūdyje, bet netgi Jo veikla žeminančiai vertinama. S. Geda sovietmečiu, nesutikęs liaupsinti sovietinę santvarką, buvo cenzūruojamas, griežtai izoliuojama jo kūryba. Sąjūdžio aktyviausi šaukliai negailestingai trypiami – V. Petkevičius pašalintas iš Rašytojų Sąjungos, S.Geda  po mirties šia monografija apdergtas, buvo išguiti iš Lietuvos ne tik V.Noreika, S.Sondeckis, bet šimtai ir jaunų, gabių mokslo, meno talentų.

„Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkui. Kadangi didžioji Rašytojų sąjungos narių dalis – buvę komunistai ar net nomenklatūrinininkai, kurie dar ir dabar šioje kultūros organizacijoje tebeskleidžia sovietinę dvasią, nutraukiu savo narystę Lietuvos rašytojų sąjungoje. Toliau dirbsiu kūrybinį darbą jau kaip tikras nepriklausomybinininkas…“ Šį pareiškimą pasirašo meno kūrėjas poetas Vytautas Vilimas Skripka, išbuvęs  šioje sąjungoje 36 m.

Aišku viena, kad straipsniais, rezoliucijomis, taktiniais lokaliais veiksmais padėties nepakeisime.

Ką daryti? Ar dar įmanoma per kultūrinį sąjūdį atstatyti dvasinį visavertį pasitikėjimą savastimi, atgauti ir atgaivinti prasmės jausmą, atimti kultūrą, švietimą iš tylios okupacijos gniaužtų?

Ar ne tik būtina perspektyvi strategija, apjungiant idealistų, nesiekiančių asmeninės naudos, pajėgas, sutelkiant pažangius politikus, mokslininkus, menininkus, signatarus, visuomenines patriotines, kultūrines organizacijas?

Jeigu pritariate šioms mintims, prisijunkite dalykiškai diskusijai, siūlykite.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .

11 komentarų

 1. Lamatas:

  Manau subrendo laikas steigti nevalstybinę Tautos Tarybą (?), kurioje susiburtų tautiškai neabejingi Lietuvos kūrėjai. Tokia Taryba , nebūdama politine partija ir nesiekdama valdžios , galėtų objektyviai vertinti , tiek valdžios , tiek pavienių veikėjų , veiksmus , bei skleisti savo išvadas plačiajai visuomenei . Taip būtų galima auklėti būsimą ” mastantį rinkėją”

 2. Kemblys:

  Jonas Užurka:
  ,,Prieš dvidešimt trejus metus mums iškovojus politinę ir juridinę Nepriklausomybę…” – IŠKOVOJUS 😀

  Meluoja Užurka jau pirmu sakiniu. Nebuvo jokių kovų, rusai ir toliau vykdo PERSITVARKYMO sąjūdį. Pasekmes matome.

  Tuoj pasipils ‘tikro lietuvio’ ir Vilmanto Rutkausko ATSILIEPIMAI, kad užgesinti svarstymus po šiuo straipsniu 😀

 3. Birutė:

  Nesupratau – rašė, raše žmogelis ir … nusirašė. Palygino S.Gedą su stribu V. Petkevičium. Taip ir su ta mūsų kultūra – painiojamos tikros vertybės su pasmirdusios ideologijos atliekom

 4. et, daug klausaimų.. išties:

  Taip, dabar išpito, kitokie “rašytojai” su kitokia “kūryba”. Daugiausia juodųjų technologijų.
  Štai adamkinis L.Bielinis parašė savo “garsiąją” knygą apie Grybauskaitę, jis jai ant viršelio užrišo Lietuvos vėliavą toj vietoj virš alkūnės, kur naciai rišdavo svastiką. Tuo tarsi bandyta parodyti – štai “nacistė”, kuriai tik jos valstybė rūpi, kuri vis dar nenori lietuvių tautos paleisti į visas keturias puses, neklauso internacionalistų, nesiskolina iš TVF, kad tik nereikėtų vykdyti jų drastiškų reikalavimų, kuriuos iki šiol taip klusniai vygdė kairiosios vyriausybės, kaskart šalį nuvesdavusios į krizę…
  O štai naujos Rūtos Janutienės knygos tyčia parinktas fioletinis viršelis “Raudonoji Dalia” iškalbingai byloja, kad Prezidentė nėra pedofilų gynėjų pusėje…

  Kodėl tad Prezidentė taip nepatinka sukčiams, “čikagos berniukams”, įvedusiems mums “banditų kapitalizmą” (tam, kad pasiprašytume patys totalitaraus socializmo?) ir atvedusiems mums tokį patogų sau prezidentą Adamkų, kuris niekur nesikišo, nieko nedarė, tik galimai pagal “čikagos berniukų” komandą (nejau tik tam ir vykdavo kasmet į Meksiką, į pasitarmus?:) pabardavo Rusiją… dėl akių, bet. tuo pačiu, sukčiai ir mafijozai galėjo sau laisvai šeimininkaut šalyje kaip nori, tarsi kokiam sukčių rojuje… iš kurio padorūs piliečiai iki šiol nesulaikomai bėga…
  Kodėl nepatinka mūsų Prezidentė neotrockistiniame Einšteino institutute juodų technologijų, kaip nuversti teisėtas, bet jiems neklusnias vyriausybes, pasimokiusiems “čikagos berniukų” pažams, tokiems kaip Au Butkevičius, kalbama, R. Janutienės buvęs artimas draugas. (žr. Laisvaslaikraštis.lt komentarai po Janutienės knygos reklama). Jei išties pas mus darbuyojasi juodų technologijų meistrai, tai turėtų greit paaiškėti ir “strateginio kumščio” prieš Prezidentę užsakovai. O tuo pačiu ir visos velniavos Lietuvoje “kūrėjai”.

  Kodėl komunistiniam internacionalui (kominternui) po 1990 m pasidalinus į socialistinį internacionalą su štabu Graikijoj ir prezidentu Popandreu, su PB ir TVF “pagalba” nualinusiu Graikiją, Kiprą bei eikvojančiu ES pinigus, ES žlugdymui?.. (žr. wikipedia:socialist internacional) bei Liberal internacional, kuriam priklauso ir mūsų Liberalcentristai su (Melianu, Zuoku, Palaičiu) kartu su rusų Jabloko ir kt., bei anksčiau priklaususia Paulausko partija (žr. wikipedia), kodėl būtent šiems globalistams taip nepatinka mūsų Grybauskaitė, kuria, tarsi ES vienintele gelbėtoja, taip džiaugėsi EP pirmininkas iš Šulcas, iš gerokai internacionalistų paauklėtos Vokietijos? Kaip manot? Kokį perversmą Europoje ir pas mus ji trukdo įvykdyti ?

 5. Darijus:

  O kur liaupsės prezidentei?

 6. Saulius Kulvičius:

  Aš sugalvočiau bausmę tiems kurie sugalvojo bedarbystę……….

 7. Atas:

  Taip lyginti stribą V.Petkevičių (žiūr.”Durnių laivas”,kur teigiama “savi šaudė į savus”)tikrai negalima lyginti su S.Geda.

 8. Ponas Jonas visiškai tesus – visokie sovietiniai komunistiniai išgamos nuodija mūsų gyvenimą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: