Lietuvos Sąjūdžio taryba reiškia nepasitikėjimą L.Linkevičiumi (21)

sajudis-giedras-dangusVasario 8 d. Lietuvos Sąjūdžio taryba (LST) vertindama Lietuvos Užsienio reiklų ministro Lino Linkevičiaus elgesį vasario 7-8 dienomis vykusio oficialaus vizito Lenkijoje metu pareiškė, kad ministras savo pasisakymais pažemino lietuvių tautą ir provokavo tautinę nesantaiką.

LST pareikalavo, kad būtų inicijuota užsienio reikalų ministro L.Linkevičiaus apkaltą ar atleidimas iš pareigų, o jo žeminantis ir antivalstybinis pareiškimas būtų paskelbtas niekiniu. LTS vardu pareiškimą pasirašė  Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas ir Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Vidmantas Žilius.

LST vardu taip pat buvo išplatintas kreipimasis skirtas aukščiausiai Lietuvos valdžiai reikalaujant ginti Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą ir teritorinį vientisumą.

Skelbiame abu pareiškimus:

Lietuvos sąjūdžio tarybos pareiškimas Dėl apkaltos užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui

2013-02-08, Vilnius

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, su oficialiu vizitu lankydamasis Varšuvoje, 2013-02-07 viešai atsiprašė lenkų už tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2010-03-08 priėmė nutarimą saugoti lietuvių kalbos fundamentinį komponentą – mūsų nacionalinę vertybę – lietuvišką raidyną. Tokį L. Linkevičiaus elgesį laikome lietuvių tautos, jos istorinės atminties įžeidimu.

Konstatuojame:

1. pažemindamas lietuvių tautą, L. Linkevičius atvirai kursto tautinę neapykantą, provokuoja nesantaiką;

2. asmeniškai neigdamas tautos atstovybės nutarimą dėl lietuviško raidyno apsaugos, L. Linkevičius skelbia savotišką valstybinį perversmą;

3. L. Linkevičius sulaužė priesaikos normą – saugoti valstybės teritorinį vientisumą ir Vilniaus ir Šalčininkų rajonams numato skirtingas pilietines teises.

4.  Lietuvos Respublikoje aukščiausia valdžios institucija yra LR Seimas. Nebūdamas Seimo nariu ar įgaliotu atstovu, atsiprašydamas už LR Seimą, ministras pažeidė konstitucinį valdžių atskyrimo principą.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio 3-iame straipsnyje rašoma:

„Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.“

Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio 14-ame straipsnyje rašoma: „Valtybinė kalba – lietuvių kalba.“

Remdamiesi tuo, kas šiame pareiškime išdėstyta, reikalaujame už nekompetenciją inicijuoti užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus apkaltą ar atleidimą iš pareigų, o jo žeminantį ir antivalstybinį pareiškimą paskelbti niekiniu.

Lietuvos Sąjūdžio tarybos vardu

Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas
Lietuvos  Sąjūdžio tarybos pirmininkas Vidmantas Žilius

***

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimui, Ministrui Pirmininkui

REIKALAVIMAS ginti Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą ir teritorinį vientisumą

Įgyvendinant 2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XII-51 patvirtintą Vyriausybės programą, reikalaujame nepažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Valstybinės kalbos įstatymo:

1) neiškraipyti autentiškų etninių lietuvių žemių vietovardžių ir juos toliau rašyti tik valstybine kalba; neįteisinti polonizuotų ar suslavintų vietovardžių viešosios rašybos;

2) nepažeisti Lietuvos teritorijos vientisumo ir neįteisinti antrosios valstybinės kalbos oficialaus statuso, paminant kitų piliečių teises; užkirsti kelią teritorinės autonomijos kūrimui ir gatvių pavadinimus rašyti tik valstybine kalba; užtikrinti teismų sprendimų vykdymą dėl neteisėtų užrašų nukabinimo;

3) nekeisti lietuvių kalbos abėcėlės ir Lietuvos Respublikos piliečių vardus, pavardes dokumentuose – tradicinį Lietuvos kultūros paveldą, ir toliau rašyti valstybine kalba, o pageidaujantiems rašyti ir užsienietiškas formas – nurodyti jas antrame paso puslapyje;

4) nesilpninti lietuvių kalbos mokymo bendrojo ugdymo mokyklose, neatsisakyti lietuvių kalbos valstybinės kalbos egzamino suvienodinimo ir jo neatidėlioti, nes nevienodas lietuvių kalbos vertinimas diskriminuoja ir segreguoja (LR Konstitucijos 29 str.) Lietuvos Respublikos piliečius;

5) nepaversti lietuvių, t.y. valstybinės kalbos statuso derybų objektu dvišaliuose Lietuvos ir Lenkijos santykiuose; siekti, kad Lenkija pripažintų prieškarinę rytų Lietuvos okupaciją neteisėta ir atsiprašytų dėl prievartinės polonizacijos; siekiant pasitikėjimo dvišaliuose santykiuose, būtina teisingai įvertinti  prieškarinį konfliktą, agresiją, ultimatumą.

6) nutraukti vadinamosios Lenko kortos dalinimą Lietuvos Respublikos piliečiams, susiejant juos su lojalumu Lenkijai; siekiant gerų tarpvalstybinių santykių su Lenkija, iškelti sąlygą, kad būtų nutrauktas jos politikų vykdomas Lietuvos šmeižimas ir dezinformacija, o taip pat galiojančios Lenkijos ir Lietuvos sutarties laužymas, kai Lenkijos valdžia skatina lenkų tautinę bendriją Lietuvoje pažeisti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus.

Lietuvos Sąjūdžio taryba

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , .

21 komentaras

 1. pensininkas:

  Jeigu neišeis LLA iš koalicijos arba nebus iš jos išmesta bei neatsistadydins ar nebus nušalintas nuo ministro pareigų pan Linkevič, remsiu Tautininkų taikią akciją Kovo 11 išėjimo ir masinio pasivaikščiojimo po Gadimino prospektą nuo Daukanto aikštės iki Seimo rūmų.

 2. Kazė:

  Sąjūdžio nuomonė kaip VLKJS – nieko nejaudina, atgyvenos. Reikia naujos jėgos, kurisuvienytų lietuvius.

 3. suomis:

  Man kažkodėl, vis kyla asociacija į 1956 m. Vengriją. Kažkas panašaus buvo Vengrijoje tuo metu. Būtų gerai pasidomėti tais procesais, vykusiais Vengrijoje tuo metu.

 4. Vilna:

  Iš Sąjūdžio teksto nėra aišku į ką kreipiamasi dėl apkaltos ministrui L.Linkevičiui inicijavimo, be to, matyt ir visų pirmiausiai yra reikalautina atsistatydinti L.Linkevičių patį. Juk veiksmas, dėl kurio jis kaltinamas, yra padarytas viešai, yra visuomenei žinomas, taigi, tokiu atveju aplinkybių papildomi ištyrimai nėra reikalingi. Pagal Konstituciją teisė reikšti ministrui nepasitikėjimą priklauso Seimui (67 str. 9 p.). Tačiau tas nepanaikina pačios Tautos konstitucinės teisės ir pareigos reikalauti ministrą atsistatydinti.
  Taigi, tokį reikalavimą Sąjūdžiui yra būtina įteikti Seimui, o ne vien viešai paskelbti. Kaip žinome iš praktikos, apkaltos procesai Seime ilgai truktų, todėl veiksmingiau būtų visuomenei dėl ministro atstatydinimo veikti per Premjero ir Prezidento institucijas vadovaujatis Konstitucijos 92 str., nustatantį, kad ministrus skiria ir atleidžia Ministro pirmininko teikimu Respublikos Prezidentas. Beje, šiuo atveju atsižvelgtina ir į tai, kad spręstinas UR ministro atstatydinimo klausimas, o pagal Konstitucijos 84 str. Prezidentas sprendžia pagrindinius usienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką.
  Tokiu atveju, atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, būtų tikslingiau, veiksmingiau ir operatyviau Tautai reikalauti Premjerą S. Butkevičių dėl ministro padarytų kompetencijos viršijimo ir įstatymo nesilaikymo veiksmų pateikti Prezidentei teikimą dėl L.Linkevičiaus atleidimo iš ministro pareigų.

  • suomis:

   Visą tai yra gražu, bet seimas jau senai neatstovauja Tautos interesų. Ir apeliuoti į seimą nėra prasmės. Faktiškai reikia kurti alternatyvą seimui su realia valdžia. Seimai yra bankrote,Tautos jis neatstovauja ir gyvena paralelinį gyvenimą, parazituodamas. Ką daryti. Reikia atkurti realų Sąjūdį. Bet Kupčinskas turi pasislinkti iš užimamų pareigų Sąjūdyje. Sąjūdžio vadu turi būti žmogus turintis lyderio savybių, nebijantis vesti, nebijantis atsakomybės. Būtent vesti. Bet kol kas reikia, kad susikonsoliduotų teoretikai, neužmirštant ir praktikų…

 5. savas:

  Kalkit referendumą,gana šiems “šiūkšlėms”pataikaut.

  • suomis:

   Reikia ne referendumo o naujų rinkimų, tačiau rinkimai nepadės, nes bus vėl žaidžiama pagal svetimas taisykles. O šios taisyklės yra būtent žaidimas be taisyklių, diskriminuojant kai kurias grupes. Negalima pasiduoti svetimoms taisyklėms.

 6. Ona:

  o kodel sajudzio taryba nereiklauaj TIESOS is strukturiniu instituciju?

 7. Justinas Grigalius:

  Visu 100% už ir už Lietuvą !! Nenuleiskim rankų,kovokim,nagalima pasiduot šitai sumautai polonizacijai! Kur reikia pasirašyti,kad būtu imtasi tam tikrų veiksmų? Ar jau yra kokia peticija??

 8. Dervišas:

  Pritariu Sąjūdžio tarybos pareiškimui. Visi, kam Lietuva brangi į kovo 11 -os šventę.

  • Lamatas:

   Manau, kokie graikai,ispanai ,ar net tie patys arabai jau vakar būtų gatvėse ir aikštėse .Net nepršydami jokių leidimų.Ir tai tikrai nebūtų kažkuokie pasivaikščiojimai.Įdomu,jei koks priešas ginklu užpultu,tai taip pat Tauta lauktu kol Vilnius suderins visus klausimėlius su Briuseliu,ir išduos visus reikiamus leidimus.
   Gaila, kad tokie silpni ir bejėgiai yra dabartiniai tautininkai.O daugiau politinių jėgų,pasiryžu ginti lietuvių tautos orumą ,ir iš vis net nesimato.
   p.s. įdomu ,kaip sureguotu lenkai ,jei koks jų politikas,nuvykęs Vokietijon ,atsipršytu už nepatogumus,sukeltus Vokietijos kariuomenei 1939 metų rudenį.

 9. Saulius Kulvičius-tautininkas:

  Trūksta visū tautinių jėgų vienybės.

 10. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Belieka tik pritarti LST pareiskimui. Aciu, kad turite sveiko proto ir patriotizmo. Paliudysiu fakta, kuris gal koki 20 metu atgal ivyko ant Kauno Centrinio pasto laiptu. Kaip tik buvau ant tu laiptu ir matau, kaip linkevicius kopia jais i virsu ir is pasto iseina kitas zmogus, kurio nepazistu. Taigi girdziu ju pokalbi. To pokalbio esme, o tai buvo pries 20 metu, kad jie jau yra pasirenge sutriuskinti Sajudi. Ir ka….. Sajudis sutriuskintas…. tiesa konservatoriu rankomis IV Sajudzio suvaziavime. Sunku protu suvokti…. ir is kur valstybes tarnautojus renka? Partskolos prezidente zinoma renka jai idejiskai artimus….. tai jos pasirinkimas ir atsakomybe.

 11. Paritetas:

  Labai teisingi pareiškimai

 12. ramiai:

  Kas čia per apsišaukėlių chebra, pasisavinusi garbingą Lietuvos Sąjūdžio vardą?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: