D. Razauskas: Viskas priklauso nuo to, kas paima vadžias žmogaus viduje (14)

Lietuvių mitologas Jono Basanvičiaus apdovanojimo laimėtojas Dainius Razauskas | Redakcijos nuotr.

Lietuvių mitologas  Dainius Razauskas | respublika.lt nuotr.

Geriausia išeitis iš pandeminės katastrofos

Prie kokio šlaito glausis Lietuva, išnerdama iš pandeminės sumaišties? Ar prie to, kuriame tebegyvena garbė ir lietuviškumas, ar prie globalizacijos pakrantės, kur ligi šiol švartavosi su buku atkaklumu, apleisdama savo kalbą, menkindama savo namų papročius? Prie to, kuriame, anot Arvydo Šliogerio, ją pasitiks didieji žmonijos mąstytojai ir moralistai, ar prie to, kuriame ji vėl leisis muštruojama politkorektiškumo dvasia neomarksizmo emisarų? Didelis klausimas. Kol kas bene dažniausiai sakoma, jog iš koronos pandemijos išėjusieji bus tarsi apmainyti ir kad pasaulis būsiąs nebe toks. Kaip jis galėtų keistis, klausiame vieno iškiliausių lietuvių mitologų įvertinto valstybiniu Jono Basanavičiaus apdovanojimu – Dainiaus Razausko.

– Gal įmanoma į pasaulį apėmusią pandemiją pažvelgti išskirtinai lietuvišku žvilgsniu?

Nežinau, kuo tas lietuvio žvilgsnis galėtų skirtis nuo kitų tautų. Senovės pasaulyje pandemijos buvo įprastos, jei tik prie to išvis galima įprasti. Jos nusinešdavo po trečdalį, po pusę šalies gyventojų ir iki šiol Vilniaus bažnyčių rūsiai pilni maro aukų palaikų. Ir tautosaka su personifikuotu Maru (maro mergomis) ar Cholera žinoma plačiai, tokios sakmės įvairių tautų iš esmės yra panašios…

– Ar matote pasaulį po „koronos“ viruso? Kaip jis galėtų pasikeisti?

Pokyčiai visuomet priklauso nuo masto. Iš toliau ar iš arčiau atrodys skirtingai. Kuo iš toliau, tuo mažiau permainų. Žiūrint iš arčiau, žinoma, permainų bus daugiau. Ypač dabar, pavasarį, išeik į mišką ir vos ne kasdien pastebėsi permainas  pumpurai brinksta, lapeliai lenda, skleidžiasi. Pagliau ir oras kasdien kitoks, debesys plaukia dangumi  kiekvienas kitoks. Be paliovos viskas kitaip. Bet gerokai atsitraukus, viskas kartojasi, viskas taip pat. Pati kaita pasirodo pastovi  išliekanti savo vėžėse. Ir po pandemijos kažkas pasikeis  tam kartui. Tačiau tikrosios permainos yra vidinės, jos gali įvykti tik žmonių sielose. Jeigu šitą „vietą“ pandemija bent kiek palies, bus galima ko nors viltis. Nors vis tiek veikiausiai trumpam. Prisiminkite Sąjūdį: tikras perversmas! O kuriam laikui užteko?…

– Pandemija gali paliesti kiekvieną ir iš kiekvieno pareikalauti aukos. Prisimenu jus tarus, jog žygyje paprastai niekas neserga, nes žygis, bendras tikslas mobilizuoja, sutelkia. Gal ir dabar regite kokių nors „žygio“ ženklų?

Tai ne mano mintis, aš ją kažkur būsiu perskaitęs… Na, bet tai ne auka. Auka  kai žmogus savanoriškai, valingai atsisako ko nors dėl kitų ar dėl kilnesnio tikslo, o kai praranda prieš savo valią, tai veikiau nuostoliai, praradimai. Tam tikrų sutelktumo požymių Lietuvoje esama: vieni, žinoma, nepraleidžia progos paspekuliuoti, bet daugiau, atrodo, sugeba atidėti privatų pelną ir imasi veikti sutartinai bendrai, kitų labui. Tai ir yra didžiausia viltis, kokia tik gali būti. Nes iš tikrųjų žygis visuomet yra bendras, žygyje nėra turtingų ir vargšų  bendra našta, bendras stalas, bendras gyvenimas. Toks žygio susitelkimas kaip niekas kitas yra išsiilgtas. Gaila tik, kad jam pasireikšti reikia pandemijos. O juk visas mūsų gyvenimas čia  ir mūsų lietuvių Lietuvoje, ir mūsų žmonių pasaulyje  nemaža dalimi yra žygis, ir jei tik to aplaidžiai nepamirštume, visai kitaip matytume iškylančius sunkumus ir būtume daug laimingesni.

2016 m. Dainiui Razauskui įteikta Valstybinis Jono Basanavičiaus apdovanojimas | Eltos nuotr.

2016 m. Dainiui Razauskui įteikta Valstybinis Jono Basanavičiaus apdovanojimas | Eltos nuotr.

– Kai kas šią pandemiją lygina su biblinio masto katastrofa.

Kas yra „biblinis mastas“? Pasaulyje labai daug mitologinių papročių ir kiekviena pasakoja apie savus „pasaulinius“ įvykius. Viena vertus, visos jos provincialios, ir Biblija  ne išimtis, nebent susisvarbinimu ir pasipūtimu. Taigi „biblinio masto“ katastrofos yra provincialios, tai iš tikrųjų palyginti menki nutikimai. Tikrai pasaulinio masto katastrofa paliktų pėdsaką ne vienoje, o daugelyje papročių. Ir tokių pėdsakų galima įžvelgti. Vienas ryškiausių  pasakojimai apie pasaulinį tvaną. Tiesa, biblinį pasakojimą apie pasaulinį tvaną mokslininkai irgi pirmiausia mėgino paaiškinti vietinės reikšmės potvyniais. Tačiau tokie pasakojimai žinomi visame plačiame pasaulyje, nuo ikikolumbinės Amerikos iki Tolimųjų Rytų.

Turbūt nėra papročio, kuris nežinotų tvano. Šiuo atveju, išties galima galvoti apie kažkokią milžinišką, planetos masto, katastrofą. Kita vertus, senieji papročiai nėra istoriški, ir pačią Bibliją sudarantys pasakojimai tapo suistorinti ne iš karto. Pradžioje jie buvo mitiniai. O mitologija išvis kalba ne apie išorinį pasaulį, bet vidinį. Ir „pasaulinis tvanas“ šia prasme yra veikiau simbolis, tam tikro visa apimančio išgyvenimo įvaizdis. Su tvano vaizdiniais daugelyje papročių siejama, pavyzdžiui, krikšto vandenyje apeiga, apeiginis panardinimas, kuris simboliškai nuplauna ir ištirpdo senąjį, kad išnirtų, tarsi iš naujo gimtų, naujas žmogus. Tai visai ne išorinė katastrofa, o vidinis atsimainymas, visame pasaulyje perteikiamas panašiais vaizdiniais. Nors išorinės įvairaus masto katastrofos, kadangi primena tuos vaizdinius, irgi gali būti suprantamos simboliškai  kaip atsimainymo būtinybės užuomina. Šia prasme kiekviena išorinė neganda gali būti savotiškas paskatinimas tokiam vidiniam atsimainymui. Žinoma, priklausomai nuo to, kaip žmogus ją suvokia ir elgiasi, kaip jis atsiliepia į iššūkį.

– Vadinasi, vis tiek tikroji prasmė, tikroji viltis yra viduje, vidinė. O tikrasis žmogaus priešas?

O taip! Ir Didysis Priešas, ir Didysis Draugas. Išorinės aplinkybės kartais atrodo palankios vienam, kartais – kitam, bet, galų gale, vis tiek jos priklauso nuo to, kas paims vadžias viduje. Nes nuo to priklauso ir išorinių aplinkybių interpretacija, ir atitinkamas elgesys, kuris atskiru atveju tikrai galėtų patvirtinti priežodį „nėra to bloga, kas neišeitų į gera“. Viskas priklauso nuo to, kas paima vadžias žmogaus viduje. Tokiu atveju net gedulas gali pavirsti nušvitimu, kaip, pavyzdžiui, per Sausio 13-ąją.

– Regis, dažniausiai aplinkybės priklauso nuo išorės vadeliotojų. Kalbama net, kad ir „koronos“ viruso pandemija yra suplanuotas reikalas…

Ne tik šita, bet visos tos sąmokslo ar ne sąmokslo teorijos apie grupelę „žydų-masonų“ ar kokių kitų, valdančių pasaulį, yra kliedesys. Ir visai ne dėl to, kad žmonių su tokiais ketinimais neatsirastų. Kliedesys slypi pačioje iškreiptoje valdžios ir galios sampratoje. Nes pasaulis yra suma to, kas vyksta žmonių sielose, viduje. Kokie žmonės viduje, taip išorėje jie ir gyvena. Ir kiti mus iš tikrųjų valdo tiek, kiek mes patys savęs nevaldom. Arba atvirkščiai: kiek mes patys save viduje pažįstam ir tuo mastu įvaldom, tiek įgyjame laisvės, ir tiek išorinis pasaulis pradeda įgauti teigiamos tvarkos, sutarimo, tikros demokratijos požymių. Kas viduje vergas, tas negali gyventi laisvoje valstybėje. Kas viduje laisvas, tas niekuomet nesutiks gyventi vergijoje, kažkieno „valdomas“. Viskas priklauso nuo šitų dviejų personažų santykio mūsų viduje. Šiuo atžvilgiu šiandien galime pasidžiaugti: susitelkimas, tikra savanoriška talka be didesnių represijų rodo gyvą laisvės branduolį. Jame visos mūsų viltys per visas negandas ir po jų.

– Ačiū už optimizmą. Tačiau negi nenujaučiate, kad didžiulės krizės atveju kultūros sluoksniui iškilusi grėsmė aptirpti?

Matote, kultūra ir yra tikrasis žmogaus gyvenimas. Visa, kas nėra kultūra, nėra žmogaus gyvenimas, o gyvulio. Todėl kultūra yra žmonijos ateitis. Ir Lietuvos. Vienintelė įmanoma: arba  arba. Galima sakyti, jog norint sunaikinti žmoniją, reikia sunaikinti kultūrą, žmogus tai kultūra. Juo labiau tai tinka Lietuvai, nes visos mūsų ilgalaikės pergalės kilo iš kultūros, o visus skaudžiausius pralaimėjimus nulėmė kultūros reikšmės nesuvokimas. Klausimas, kiek žmonių gaus kokią algą už ministerijoje nustatytą kultūrinę veiklą  visai kitas klausimas. Jis išvis nebūtinai yra susijęs su kultūringumu ir kultūra. Kultūra yra sielos alsavimas. Apsidairykite, be kultūros čia daugiau nieko nėra.

Kategorijos: Gamta ir žmogus, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Sveikata, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

14 komentarų

 1. ... kas paima vadžias žmogaus viduje:

  T O B U L A !

 2. Vidinis Balsas:

  ” Viskas priklauso nuo to, kas paima vadžias žmogaus viduje ” Taip, tai labai gerai perprastas dalykas. Geriausiai vadžiais paima baimė. Sušukai: Rusiai puola. Korona puola – visi šokinėja ant vienos kojos. Kas nešokinės ?… Tada niekas nebeskaičiuoja kiek kas pavogė, visi laimingi, kad juos gelbėja. Šitas šokis su korona labai gražus, bet ne viskas pavyko. Akivaizdu, jog bus pakartotas. Šokinės visi dar ausčiau. O antra vadeliotojo ranka yra bukas godumas. Pasiūlyk valdžia-žmogiui riebų, saugų gyvenymą – šokinės , oi kaip šokinės. Liaudžiai baisumas, valdžiai godumas ir važiuojam. Pasišokinėdami.

 3. 8 – me TŪKSTANTMETYJE pr.m.e. SAULĖ TEKĖJO ATLANTO PUSĖJE. TUO METU LIETUVIŲ PROTĖVIAI GYVENO JAPONŲ SALOSE. PROTĖVIŲ KRIVIŲ KRIVAIČIAI NUSPRENDĖ EITI LINK TEKANČIOS SAULĖS! Taip, anot šaltinių, mūsų protėviai įveikė : Himalajų kalnus, Kiniją, Altajų kalnus, RYTŲ ir VAKARŲ Europą – ATLANTO VANDENYNĄ ir pagaliau po 6000 metų, 200 metais pr.m.e. įveikę MARMŪRO jūrą, atsirado Mažojoje AZIJOJE!
  Nei – pandeminų, nei kataklizmų! Visur protėviai siejo tiktai aukščiausio lygio kultūrą, kaip antai – pagimdė – KELTŲ, GALŲ, ANGLŲ kultūras!!! Beja, anot šaltinių LIETUVIŲ KULTŪRAI IR KALBAI JAU PER 96 000.metų!
  O štai mūsų laikais – ginkluojasi ir ŽUDO ne tiktai vieni kitus, bet ir GAMTĄ – VANDENĮ – ORĄ!
  Kaip mes aplamai dar esame gyvi,!

 4. T0mas J.:

  Kasdien Lietuvoje miršta apie 110 žmonių, ir tik 1 iš jų nuo šio viruso – tas 1 per dieną sureikšminta iki tragedijos, katastrofos, panikos lygio. Du mėnesius MEDIKAI NEDIRBA poliklinikose, nedaro operacijų ligoninėse, nepriiminėja iki šiol pacientų stomatologai. Kiek dėl to mirė žmonių?
  To niekas neskaičiuoja – kodėl?! Ir visa tai – dėl paprasto gripo.
  KUR MASINIŲ KAPAVIEČIŲ NUOTRAUKOS IŠ NESIKARANTINAVUSIOS BALTARUSIJOS IR ŠVEDIJOS? Kodėl nesikarantinavusioje Švedijoje mirusių nuo viruso skaičius milijonui gyventojų – 2,3 karto mažesnis nei Belgijoje?
  Nejau Skvernelis, Veryga ir Nausėda galvoja, kad jie ateityje nebus teisiami už žmonių skurdinimą ir už tai, kad žmones paliko be gydytojų ir stomatologų pagalbos?!

 5. Vidinis Balsas:

  Ne, mielas, Tūmai J, jie nieko negalvoja. Jie, tiesiog, vartosi taukuose. Ir kas juos teis ? Liaudies teismas ? 🙂 Liaudis ir toliau šokinės pagal jų dūdelę, neturės laiko.

 6. Kas sustabdys nebaudžiamu besijaučiantį vandalą?!:

  Juk bus ne laikas, kai pradės ten viską knisti?!
  Dabar kol žmonės karantino įkalinti, reikia skubėti kuo daugiau pakenkti Vilniui ir Lietuvai?
  Kaip pasikeis istorinis kvartalas prie Lukiškių aikštės?
  – diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/kaip-pasikeis-istorinis-kvartalas-prie-lukiskiu-aikstes-966498
  Ar savivaldybės vandalai sulauks savo teismo dienos?

  • Žemyna:

   O va apie dar vieną vadeliotoją (ar du? O gal ir visą grupę?)
   „ES lėšomis pastatytame poilsio parke iškirsti net ąžuolai – viskas teisėta, nes praėjo 5 metai”
   – 15min.lt/verslas/naujiena/finansai/es-lesomis-pastatytame-poilsio-parke-iskirsti-net-azuolai-viskas-teiseta-nes-praejo-5-metai-662-1315452?copied

 7. Žemyna:

  Vengrijos parlamentas atmetė Stambulo konvenciją
  – propatria.lt/2020/05/vengrijos-parlamentas-atmete-stambulo.html

  Kai žmogaus perdėm trapūs kaulai, apsaugai nuo lūžio dedami spec. įtvarai. Gal ir drebančias mūsų Seimo kinkas galima panašiai sutvirtinti? Ypač dabar, kai neaišku, kuo baigsis Sorošo istorija (kadangi didžioji ž-sklaida ją nutyli, ar mūsų seimūnai žino apie ją, juos kas nors informuoja?).

 8. Žemyna:

  Vytautas Sinica. Ar bus perrašyta rezistencijos istorija?
  – propatria.lt/2020/05/vytautas-sinica-ar-bus-perrasyta.html
  (Birželio mėnesį prekyboje pasirodys Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro specialisto Daliaus Stanciko studija „Kūju per Lietuvos istorija“ )

 9. Kas jas perėmė KM viduje?:

  ir kitų kultūros rūpintojėlių? –
  Post scriptum vienai valstybės nešlovės istorijai
  – respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/post_scriptum_vienai_valstybes_nesloves_istorijai/
  (Gražiausia, ką galėtų mums duoti „koronos“ virusas – kad galų gale materializuotųsi Antano Gudaičio galerijos idėja.)

 10. Žemyna:

  Pergyvendami, kad Seimas gali be jų likti, našlaičiu tapti,
  SocDemDarbiniai spaudžia rengti i-rinkimus…

  Rusteiką paskaitykite!
  – respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/arusteika_pasislepti_nepavyks_niekam/

 11. Kai purvo lavinos Lietuvą užlieja:

  atsisveikindami, prisiminkime ir pasigėrėkime šviesiomis, pavasariškomis Ramunės Kmieliauskaitės spalvomis

  In memoriam. Palydint Ramunę Kmieliauskaitę
  – respublika.lt/lt/naujienos/kultura/portretai/in_memoriam_palydint_ramune_kmieliauskaite/

 12. Žemyna:

  „K. Mažeikos įsakymas dėl medžioklės taisyklių nėra atšauktas, jį pavesta derinti”
  – diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/k-mazeikos-isakymas-del-medziokles-taisykliu-nera-atsauktas-ji-pavesta-derinti-967985

  Str. smulkiau išvardinta, ką dar be viešai minėtų lankų surašė padėjėja ir ?liepė ministrui pasirašyti. O dabar liepta DERINTI (su kuo?), atšaukti savo paties pasiūlymą jam neleidžiama.
  Ar ne įdomu, kas IŠ TIESŲ yra LT aplinkosaugos ministras? Šis (kartu su savo parašu) tik publikai rodomas. bet ne ministras, ir nieko nesprendžia?

  • Žemyna:

   Irgi neblogai:
   Darbdavys įdarbina„ „partiją” Seime, nurodo, iš ko sudaryti Vyriausybę.
   „E. Masiulis neslėpė: su R. Kurlianskiu kalbėjo apie Ministrų kabineto sudėtį”
   – diena.lt/naujienos/vilnius/nusikaltimai-ir-nelaimes/kysio-byla-e-masiulis-teismui-liudijo-apie-draugyste-su-r-kurlianskiu-967860
   „Partija” kruopščiai susirašo zadanijas ir jas vykdo. Jei gerai vykdo, būna premijuojami „brendžio dėžutėmis”….
   O mes skaičiuojam, galvojam, už ką balsuoti, kad kuo mažiau Konstituciją, Sąjūdžio idėjas bei save išduotų. Kad bandys išduoti, patikrinta ir įsitikinta ne kartą. .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: