L. Astra. Dviguba pilietybė – milžiniška teisinė apgaulė su politinių privilegijų kupra (10)

Lilijana Astra | Penki.lt nuotr.

Lilijana Astra | Penki.lt nuotr.

Nepriklausomos Lietuvos istorijoje dar nebuvo tokio pavojingo, aukščiausios politinės valdžios suplanuoto visuotinio balsavimo, kokiu žada tapti Gegužės 12-osios referendumas dėl Dvigubos pilietybės. Visą mėnesį truko LRT transliuojami vieši debatai, įsiplieskiant nesutaikomiems ginčams ir augant kritinei įtampai tarp šio referendumo oponentų ir karštų jo propaguotojų, atstovaujamų LR Seimo, Vyriausybės, išeivijos, kai kurių akademinių sluoksnių atstovų. Jų gražbylystė rožinėmis spalvomis tapė Dvigubos pilietybės privalumus: tai ir „pasaulio lietuvių integravimas“, ir „jų grįžimas  į Tėvynę“, ir kažkodėl vadinamos vientisos pilietybės įgijimas, nors iš tiesų yra priešingai.

Nė vienas iš šių uolių referendumo lobistų, vykdančių akivaizdų politinį užsakymą, taip ir nesugebėjo logiškai pagrįsti 12-jo LR Konstitucijos straipsnio keitimo būtinybės. Kodėl yra siūloma brutaliai sugriauti dabartinę galiojančią konstitucinę LR pilietybės normą? Juk ji neužkerta kelio įgyti Lietuvos pilietybę ir kasmet vis daugiau asmenų iš įvairių pasaulio šalių pasinaudoja šia galimybe. Šiandieninis LR Konstitucijos 12 straipsnis skelbia:

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.

Dabartinė 12-jo straipsnio konstitucinė norma susiformavo mūsų valstybės teisės tradicijų pagrindu ir tapo pamatine nacionaline vertybe, nes pagrindinė pilietybės funkcija – pagrįsti ir išsaugoti giluminį teisinį asmens santykį su valstybe.

Tačiau gegužės 12 referendume piliečių balsavimui valdančioji LR Seimo dauguma teikia neįtikėtinai keistą politinį naujadarą, selektyviai įteisinantį Dvigubą pilietybę vien tik geopolitiškai išskirtinei lietuvių kilmės asmenų grupei:

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais. Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas.

Sunku patikėti, tačiau referendume visuotiniam balsavimui siūloma atrankinė, rūšinė arba selektyvi, todėl neteisinė Dvigubos pilietybės apibrėžtis, kuri iš esmės neigia konstitucinę pilietybės sąrangą. Kitaip tariant, tai yra milžiniška teisinė apgaulė! Joje slypi dar neregėtas ir negirdėtas bei lietuvybei mirtinai pavojingas politinis skaldymas, kryptingi siekiant, kad tik tam tikra, išskirtinė pasaulio lietuvių dalis, gyvenanti ribotai apibrėžtoje geopolitinėje erdvėje – ES valstybėse, JAV – galėtų būti pamaloninta šia keičiamo Konstitucijos 12-ojo straipsnio (ne)teise. Dar daugiau, ši elitinė lietuvių kilmės asmenų grupė įgytų galimybes mokytis, gauti socialines paslaugas, gydytis iš Lietuvos biudžeto lėšų, nors mokesčius mokėtų jau kitose valstybėse. Tačiau pati svarbiausia šios brutaliai brukamos Dvigubos pilietybės paskirtis – vardan kurios ir sugalvota visa ši pseudo-teisinė valstybinio masto afera – tai referendumo keliu suteikti konstitucinę galią formuoti aukščiausią valdžią Lietuvoje.

Visi kiti pasaulio lietuvių bendruomenės nariai iš Australijos, Pietų Amerikos valstybių, mūsų etninių žemių lietuviai – jokių tokių politinių privilegijų neįgytų. Toks rūšiavimas šių lietuvių bendruomenių narių ryšio su Tėvyne tikrai nesustiprins.

Kyla labai rimtas nacionalinio saugumo lygmens klausimas: o kas gi iš tiesų yra tie mums vis dar nežinomi ir neregimi, daugumos Seimo narių politinę valią pajungę šešėliniai lobistai, sugalvoję garsųjį Džordžo Orvelo „Gyvulių ūkio“ planą, kai „vieni yra lygesni už kitus“, perkelti į mūsų valstybės Pagrindinį įstatymą?

Ne juokai, nes yra iš peties užsimota buldozeriu pervažiuoti per visą LR Konstituciją,  po  Dvigubos pilietybės skraiste – su visomis jos privilegijų ir prieštaravimų kupromis – griaunant ir kitas iš pilietybės išplaukiančias konstitucines normas, susijusias su karine prievole, priesaika valstybei, t.y. suardant Pagrindinį įstatymą iš vidaus.

Akivaizdu, kad valdančiųjų politikų proteguojama logiškai prieštaringa, neteisinga ir iš esmės iškreipta Dvigubos pilietybės samprata prieštarauja visai LR Konstitucijos sąrangai ir jos teisinių normų sistemai. O pagal kertinį europinės teisės principą iš neteisės teisė nekyla (ex injuria jus non oritur).

Ir šiai tragiškai neteisei, įvilktai į Gegužės 12-osios referendumą dėl Dvigubos pilietybės pasipriešinti gali tik vieninga pilietinė valia.

Gegužės 12-osios referendume NESUTIKIME griauti  LR Konstitucijos, saugančios nuosekliai teisiškai grindžiamą pilietybės instituciją.

Kategorijos: Akiračiai, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Užsienio lietuviai, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

10 komentarų

 1. Skalvis:

  Buvo įvykdyta baisi neteisybė – atimta nuosavybė. Gražinkim Lietuvos miestų ir miestelių senamiesčius teisėtiems savininkas. Atstatykim teisingumą. Be Lietuvos paso to negalima padaryti. PS: dešimtims tūkstančių judošių pilietybė suteikta išimties tvarka – kam dar tas referendumas ? A ?

 2. Taip:

  Ir dar vienas neteisėtas politinis veiksmas,būtent: masiškas balsavimas /prisidengiant ,,IŠANKSTINIU BALSAVIMU”/ dėl dviejų Referendumų ir Prezidento vyksta jau nuo gegužės 6d. /pirmadienio/ ir trunka iš viso septynias dienas,- o tai yra žiauriai pažeista Konstitucija ir Rinkimų įstatyminės nuostatos.Apskundus šiuos rinkimus Konstituciniam Teismui gali įvykti minėtų balsavimų rezultatų panaikinimas ir tuomet Referendumai ir Prezidento rinkimai paskelbti neįvykusiais. Tad, politinė didžiulė sumaištis būtų ypatingai kenksminga Lietuvos valstybei.

  • Žemyna:

   Keista, bet Baltosios pirštinės vėl nustatė 41 pažaidą. Skaičius pasikartojo. O apylinkės – tos pačios? Žiniose iki pusiaudienio pranešta apie balsadėžių PLOMBAVIMO PAŽAIDAS! (Tikriausiai, praėjusios nakties?)
   Kaip galima pasitikėti šiose dėžėse esamais balsavimo rezultatais, jei tų apylinkių komisijos net paprasto techninio darbelio neįstengia tvarkingai atlikti? Gal buvo mirtinai nugirdyti? Ar visas tas dienas visos iki vienos balsadėžės buvo sąžiningai patikrinamos?
   Manyčiau, būtina ANULIUOTI NEPATIKIMUS rezultatus apylinkėse, kur rasta pažaidų, o jų komisijos iš savo kišenės turėtų surengti pakartotinį balsavimą! Nebent taip galima būtų pasiekti, kad gerokai sumažėtų pažaidų.

 3. Man regis, kad dar liko nepastebėtas toks svarbus dalykas, kaip referendumo klausimo formulavimo redakcinis ydingumas. Juk nusakant kriterijus valstybėms (europinės ir transatlantinės integracijos būtinybė), kuriose pilietybė nebūtų prarandama, referendumo klausimo tekste pavartotas jugtukas “ir” bylotų, kad toji valstybė turi atitikti abu šiuos kriterijus kartu paėmus, o ne tik vieną ar kitą iš jų. Tad tokiu atveju Švedijoje, Suomijoje, kurios nėra NATO, o tik ES ar Norvegijoje, Islandijoje, kurios nėra ES, o tik NATO pilietybė būtų prarandama. Taigi iš tikrųjų tas lietuvių skaldymas būtų dar didesnis.

 4. svaja:

  ponia, pagrindinio įstatymo normas trisdešimt metų griovė ir tikrai sugriovė Lietuvai negirdėtas neregėtas valdančiųjų poitikos rezultatas – tikslinis masinis piiečių iš Tėvynės išvarymas. Antros pilietybės jos dar kažkiek pageidaujantiems mūsų išvarytiesiems – tiesiog beviltiškas ,tačiau būtinas kaip oras,reikalas .Iš reikalo tai ,tikrai ne iš “raškažiaus” ,tikintis nors kažkiek kompensuot tą valdžių vykdytą nuoseklų ,netoliaregišką Lietuvos ilgalaikį naikinimą . Kažkam , beje , tai matyt buvo labai svarbus siekis – nesinori tikėt ,kad tai vyko savaime, spontaniškai .

 5. Goda:

  Prieš šį referendumą buvo tikslingas informacijos iškreipimas. man įdomu, kiek balsavusių žinojo, kad dvigua pilietybė numatyta ne tik ES ir NATO, bet ir EBPO. Juolab kas tos EBPO narės ir kas kandidatuoja.

  • Žemyna:

   Tam ir reikėjo neparengtą referendumą rengti. Nemanote, jog tai ciniška? –
   Negana, kad prisiekę ištikimai saugoti ir laikytis Konstitucijos, vos tik apsisukę puolė agituoti ir organizuoti katės maiše „referendumą”. T.y., jūs tik pasakykite „Pritariu tam, net nežinau kam”, o jau mes tada „teisėtai” tą darysime, kas į galvą šaus. Juk patys davėt sutikimą dviveidei „pilietybei”! – Taigi, mes niekuo dėti, mes balti ir pūkuoti, mes tik „jūsų valią” vykdome…

 6. Pilietybės išsaugojimo klausimu:

  Kadangi gerb.dr.Jono Ramanausko buvo paminėta mano , A.Jankevičienės pavardė,lyg tai kaltinant dėl Konstitucijos , tai pranešu, kad aš niekada niekam neaiškinau ir nerašiau priešingai, nei parašyta Konstitucijoje.Mano argumentai buvo kitų šalių praktika, kai lenkai,vengrai , jau nekalbant apie žydus, laiko, kad prigimtinė pilietybė turi būti išsaugota visais atvejais , išskyrus savavališką atsisakymą jos ir jos atėmimą už veikimą prieš valstybę, kurios piliečiu gimei.
  Jums p.Jonai rašiau, kad kategoriškai nesutinku, kad Konstitucijos nuostato būtų keitinėjamos Pilietybės įstatymu, nes Konstitucija yra aukščiausiasis valstybės įstatymas.Kad dabar įstatymu numatyta išimtinė teisė gauti ir atkurti Lietuvos pilietybę visiems išvykusiems iki 1991 m kovo 11, tai yra faktiškai okupuotos Lietuvos gyventojams, kurie netgi netapo nepriklausomos Lietuvos piliečiams , tai yra iš esmės visiems žydams, kai buvo apkeista įstatyme tik vienas žodis vietoj -pasitraukusiems , įrašant -išvykusiems.
  Bet Lietuvoje žodis žydas prilygsta neliečiamųjų kastai Indijoje ir jo netgi minėti bijoma.Neklausiau visų debatų,tai ir negirdėjau kad kas nors tuo klausimu kalbėtų kaip apie lietuvių diskriminaciją.Visiška tyla ir viešojoje erdvėje, kai daugybė suklaidintų dūšių rėkia, kad tik nebūtų leista išlikti piliečiais Lietuvoje gimusiems, bet išvykusiems , ekonominiams emigrantams .
  Mano nuomone , ne susirašinėti reikia, bet sudaryti piliečių grupę, kuri kreiptųsi į Seimą, o jis-į tą patį Konstitucinį, kad būtų priverstas pripažinti teisinę ir faktinę nelygybę, kai atskiru atveju padaryta visa žydų tauta .Jie įpilietinami kasdieną ir tokių , gimusių JAR,Izraelyje , jų anūkų , kuriems suteikta Lietuvos pilietybė, negimus čia, nežinant nei vieno lietuviško žodžio, jau yra virš 30000.Tai kodėl visi tylite, Lietuvos ir Amerikos lietuviai???Ar čia kaip su “Lietuviška divizija’?kur tik pavadinimas , o visi kiti dauguma -su biblijiniais vardais.
  Be to, savo valia atsistatydinau iš Lietuvos visuomenės tarybos ,kadangi nepripažįstau jokio vienvaldžio Zigmo Vaišvilos , tkuris nepripažįsta jokios kitos nuomonės, kaip koks Puteikis svarsto ir išmetinėja iš valdybos kitus narius, visuomeninės organizacijos.Tai rašau dėl to, jog nežinau, kokia yra šios grupės sudėtis .
  Aldona Jankevičienė

 7. Žemyna:

  O pasiklausykime, mažu pravers:
  – delfi.lt/video/laidos/delfi-demesio-centre/delfi-demesio-centre-landsbergis-ir-vinkus-kodel-lietuvai-nereikia-dvigubos-pilietybes.d?id=81059811

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: