Kunigas R. Grigas. Jokios neužmirštuolės, aguonos nė gvazdikai negali ir neturi išstumti Vyčio, Trispalvės ir Gedimino stulpų (63)

Kunigas Robertas Grigas | J. Česnavičiaus nuotr.

Kunigas Robertas Grigas | J. Česnavičiaus nuotr.

Prieš keletą metų nekaltu melsvos pelkių gėlelės simboliu iš Sausio 13-osios minėjimų buvo imtasi išstūminėti (ar juo pakeitinėti) tautinius Lietuvos simbolius, su kuriais prieš sovietų tankus ir kalašnikovus stojo 1991 metų didvyriai – Trispalvę, Vytį, Gedimino stulpus.

Simbolius, kurie Sąjūdžio, pogrindžio spaudos, girių rezistencijos ir ankstesnių sukilimų kariams savanoriams reiškė labai konkrečius tikslus ir prasmes. Lietuvos valstybingumo siekį, lietuvių tautos dvasinės ir fizinės gyvybės gynimą, istorinę tiesą ir asmeniškai, laisvai prisiimamą auką už visas tas vertybes.

Kodėl ir kaip atsirado neužmirštuolės ženklas atlapuose, minint Sausio 13-osios taikią lietuvių kovą ir pergalę, ženklas, neturintis jokio ryšio nei su 1988-1991 m. laisvės kova, nei su jokia ankstesne lietuvių išsivadavimo kova – galėtų atsakyti nebent patys dirbtinės „naujo brendo“ kampanijos autoriai.

Apmaudu, kad mūsų istorijai ir laisvės kovos prasmei svetimo ženklo propagavime dalyvauja politinės ir visuomenės bendrijos, save pozicionuojančios kaip patriotines, nepriklausomybines. Tuo tarpu su tautos istorija ir laisvės kovose naudota simbolika nieko bendro neturinčio naujadaro įvedinėjimas vienareikšmiškai kenkia Lietuvos išsivadavimo žygių atminimui, jį klastoja ir atmiešia istorinę tiesą atgaline data primetamomis ideologinėmis klišėmis (kurioms Vytis, matyt, per „prastas“ ir „nešiuolaikiškas“ simbolis, nors žuvusiems 1991 m. Sausyje nebuvo per prastas…).

Tokia kryptimi žvaliai perkūrinėdami istoriją, netruksime ir partizanų naudotą trispalvį antsiuvą pakeisti kokiu labai „patriotišku“ eglės kankorėžiu, o Vyčio kryžių jų uniformose – giliai iškalbinga bunkerio schema…

Vyrai moterys, tautamyliai lietuviai, pasakytų Vaižgantas, liaukitės išsidirbinėti! Jokios neužmirštuolės, aguonos nė gvazdikai negali ir neturi išstumti Vyčio, Trispalvės ir Gedimino stulpų – simbolių, įbūtintų mūsų istorijoje ir švietusių mūsų laisvės kelyje.

Kun. Robertas Grigas
Laisvės kovų dalyvis, „TALKA kalbai it tautai“ tarybos narys
Kaunas, 2017-01-10

Kategorijos: Laiškai Alkui, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , .

63 komentarai

  1. kaunietė:

    Labai teisingai parašyta. Tik trispalė, Vytis ir Gedimino stulpai yra mūsų simboliai. Tad ir puoškimės jais Sausio 13 d. ir kitomis svarbiomis tautai ir asmeniui dienomis.

  2. Rita:

    televizijos ekranuose “patriotai” jau “mėlynuoja”.

  3. tai va:

    visais būdais mėginama ištrint tautiškumą,tautos ženklus,nes tai bado akis liberlenkokonservams eurosojuznikams

      • jurgis:

        tautos priešai, ant gėdos kuolo juos, Sausio 13-ą!

        • visgi į priešus nevykėlius ar nelaimėlius, kaip pvz vakar Bogdanas, ar Prezidentė su Sausio-Kovo kalviu V.Landsbergiu “grūst’ kaip ir nedera
          (užsipainiosim paskui kur priešas, kur gamybininkas, o kur bankininkas),
          mat gamintojai gamint, “gelbėtis” ant visų galvų nuo skurdo ir bado bent
          …popierieliu ne nuo saldainiuko pirm-pirmi (jei prezidentė “dūsta-badauja”
          tai prisilipins “nepamirštuolę” – bus Ženklas, kad metas bent d u o n o s jai
          į prezidentūrą atnešt, kaip ir kitiems “badaujantiems” neužmirštuolynai at-
          lapuos b a d a n t i e m s)

          – tebūnie nuo šiol popiergalinė neužmirštuolė – Dvasinio badautojo žymuo
          (tik tiek:
          užuojautos jiems, jie ne priešai, kiek žemiau už… )

  4. Algimantas:

    Kam nors linkint sveikatos ir stiprybės, drauge reikia linkėti išminties, nes iš sveiko ir stipraus neišmanėlio galima nepageidautinų akibrokštų sulaukti.

    Balsuodami už kandidatus į Seimą, jiems suteikiame galias, o ten, pasivadinę politikais, jie jau savo galias kartais naudoja reikalams, apie kuriuos žalio išmanymo neturi.

    Įsakmiai peršamas neužmirštuolės simbolis Sausio 13-ajai – galios be išminties išdava, demokratijos grimasa.

  5. Algimantas:

    Vyksta kažkas baisaus-nuolat patys save naikiname.Neužmirštuolių garbintojams arba kažkas išplovė smegenines,arba parsidavė pinigams,bet galbūt ir viena ir kita.

  6. sigitas:

    manau nieks jau nebepades Lietuva puva is vidaus vezys suleides saknis ir tyliai busim numrinti.Sukilimo reikia kaip revoliucijos bet nera jau kam

    • Matas:

      Reikia,labai reikia.Ateis laikas,jie prie to prives.

    • Žemyna:

      Štai kada išlindo tikrieji sovietmečio padariniai.
      Sovietmečiu dar buvo gyva ir doroji tarpukario kartos lietuvių dalis – su savigarba ir stuburu. Šiandien jie vis sparčiau palieka mus, o jų vietą jau jau porą dešimtmečių vis gausiau užima sovietmečio lankstieji karjeristai… Visu savo sąžinės „gražumu” ir iš sovietmečio perkeltomis kolaboravimo tradicijomis, padedančioms jiems prie bet kokios valdžios ir santvarkos sėkmingai kopti naudos ir karjeros laiptais…

  7. Asta:

    Nepalo herbe- rododendrai, Bangladešo- vandens lelija, Barbadoso- cezalpija, Makao- lotosas,

    o mūsų Tėvynės herbas – VYTIS. Didžiuokimės!

  8. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

    Tik parduodantys Lietuvą parduoda jau ir jos simblius. Tokia intensija ir yra naudojama neužmirštuolė, kaip pavogtas- nukopijuotas – nuplagijuotas ženklas. O tai reiškia, kad jį naudoja asmenys be sąžinės, be moralės, tiesiog pasiklydę arba kgbsitinės išperos.

  9. PAPRASTA:

    Vyskupėliai labai bijo, kad tik neatsirastų koks pagoniškas simbolis Lietuvos valstybinėje simbolikoje, o Vytis tai jug viskas normaliai čia, krikščioniškos istorijos dalis. Neduok Diev koki šventą ąžuolą ar saulę ims Lietuviai kaip simbolį išsikels.

    • rusas:

      Asilas. Ne bereikalo žydai Rusijoje intensyviai remia neopagoniškus judėjimus (milijadierius Rotenbergas vienas pagrindinių). Nes mūsų protėviai pamatę Danaus ir Žemės Sutverėjo mokslo jėgą suprato, jog tai yra kelias, tiesa ir gyvenimas, todėl priėmė Kristaus mokslą. Ne todėl, kad jų tikyba buvo neteisinga, bet todėl, kad suvokė jog Dievo Sūnaus atėjimas išbaigia jų tikėjimą. Žydai atmetė Dievo mokslą, visais būdais kovoja prieš jį ir labai nori, kad ir kiti “grįžtu prie šaknų” realybėje vęl užmertų akis ir būtų lengvai valdomi. Be je, Kristus du iš savo apaštalų Zebediejaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną pavadino Boanerges, tai yra Perkūno vaikai (mūsuose sąmoningai išversta “griaustinio vaikai” bijant Perkūno pavadinimo) tuo parodydamas, jog visų tikėjimų žmonėms, tame tarpe galingiausiai šiaurės SKITŲ (Lietuvių) bendrijai kuri garbino Perkūną taip pat skirtas išgelbėjimo mokslas.

    • PAPRASTA:

      rusui, gyvenk savo fantazijų pasauliui, skyrėjau tu… Putinas irgi skyrė Lietuvai likimą bet tegu susikiša į subine sau. Gerai kad nors prisistatai kas esi. Asilas rusas.

  10. Kiemsargis:

    Tomas Baranauskas. Sausio 13-osios „neužmirštuoliai“: chamizmas keičia pasiaukojimą?

  11. Iš tiesų:

    Didysis,įtakingas,naujosios neoliberalios politinės nomenklatūros ruporius,nūdienos liberalas,Nacionalinio transliuotojo LRT vienas iš šulų – Edmundas Jakilaitis,jau šiandien sausio 10d. tv studijoje šmėžavo su mėlynake ,,neužmirštuole”.Deja.Tai tipiškas Laukiškių aikštės ,,kalnelio” idėjos atrajojimas.Ačiū kun.R.Grigui už prasmingas mintis.

  12. Antanas:

    Lenkiu savo žilą galvą prieš gerb. kunigą Robertą Grigą.

  13. T0mas J.:

    Lietuviškos tautinės patriotinės šventės proga puošiasi masoniškomis neužmirštuolėmis tik tie, kas gėdijasi Trispalvės, Vyčio ir Gedimino stulpų. Gal ir gerai, kad tokius žmones galime lengvai atpažinti.
    Juk būtų kur kas blogiau, jei jie veiktų užsimaskavę.

  14. aloizas:

    truputi nusikalbėjo kunigėlis

  15. Gedas:

    Komunistu ir KGB-istu ismislas.

  16. Ačiū už tiesos žodį:

    Ačiū Grigui, kad drąsiai, aiškiai, kaip rezistentas, kaip tikras Lietuvos laisvės karys pasisakė už tikrus valstybės simbolius.
    Gal šiemet Juknevičienė ir kiti partiečiai nedalins neužmirštuolių Seime per Sausio 13-osios žuvusių pagerbimą? Gal kunigo žodžiai sugėdys politizuojančius ir žmones klaidinančius konservatorius???

  17. Arnė:

    Pritariame, kalbėkime apie tai plačiai. Kiekvienas mūsų turi apsispręsti kas tinka segėti, kad neužmirštuoliai pasijustų mažuma. O nacionaliniam TV ???

  18. Č.Z.:

    Ačiū,gerb.R.Grigai,už teisingus žodžius ir tiesos sakymą.

  19. Aurelijai:

    Neužmiršti – neiginys, o reikia atminti, minėti, todėl ir sausio 13-ajai neužmirštuolė netinka. Juolab, propaguojamas ženklas nepanašus į neužmirštuolę; jos žiedlapiai apvalūs, per vidurį net įlenkimą turi, o kartoninės žiedlapiai smailūs.

  20. Zigfridas:

    Sventi kunigo GRIGO zodziai.Belieka tik pritarti.

  21. Jonė:

    Janina Veličkaitė Tai vadinama globalizacija. Pasirodo neužmirštuolės simbolis buvo naudojamas ir nacių, ir rusų, ir čekų ir …, o kodėl gi ir mums neįsijungus į šias “garbingas gretas”? Verslūs žmonės surado dar vieną verslui nišą ir pabandė ją užimti, pritraukė politikus (o jie stengiasi – dėl verslo viską padarys) ir verslą įsuko. Kaip matote Lietuvos tautinėms vertybėms vietos nebeliko, nes tai, staiga tapo “nebemadinga”.

  22. Severinas:

    Nesu religigas gerbiamasis kunige, bet del tokiu siekiu noriu lankytis Jusu baznycioje

    • Dona:

      Severinai, tikiu, kad apsilankęs tapsite tikinčiu, o ne religingu. Tai daug svarbiau už visokias religijas, kuriose pilna prigalvota beprasmiškų apeigų, papročių… tik TIKĖJIMAS JUO gelbsti žmogaus sielą nuo pražūties…

  23. Saulius:

    Labai teisingas kunigo R.Grigo pasisakymas ir pastebejimas apie sio ziedlapio simboli.

    Pas mus Anglijoje neuzmirstuoles ziedlapis naudojamas sveikatos apsaugos sistemoje NHS kaip simbolis serganciu ar turinciu demencija. Simbolis naudojamas darbe, atpazinti jo turima problema ir taip palengvina bendravima su pacientu.

    • Taigi, jau skelbta nuoroda:
      “– tebūnie nuo šiol popiergalinė neužmirštuolė – Dvasinio badautojo žymuo”
      net Prezidentei duonytės (badaujančiai) nunešt kviesta,
      ir visiems neužmiršt-demenciniams
      (va šimet sausio 13 aikštėje, jau be “atpažinimo susisimbolinimo” buvusi, –
      nebadaujanti jau /dvasiniai/ Prezidentė; bent tiek gerai)

  24. Žemyna:

    Ačiū gerb. kunigui – antraštėje pati esmė, kurios vis negalėjau sau apibrėžti!
    Būtent – tikruosius Tautos ženklus išstumti iš atminties, o šiais pakaitalais užimti jų vietą jaunosios kartos galvose, kaip kažkada Vytį ir Gedimino stulpus išstūmė kūjis ir pjautuvas, su kuriais jau nuo darželio vaikai buvo supažindinami ir mokomi jais didžiuotis.
    Jei taip ir toliau, viena po kitos augs naujos kartos, Tautos ženklus vis giliau laidos užmaršties dulkės, o tapatybės likučius – „pažangos” ženklai bei reiškiniai, galiausiai visai užgošiantys „gėdingus praeities šešėlius”.

  25. Eduardas:

    Tiesa byloja Jūsų lūpomis.

  26. Vytautas:

    Mano nuomone tą gėlelę pradėta prisisegioti vien dėl jos pavadinimo,atseit niekas neužmiršta.Kažkas pasiūlė,kažkas pritarė ir žmonės pasidavė minios instinktui,ilgainiui tapusiu buka mada.Tai juk televizininkų išmislas,kurį liaudis, nieko blogo negalvodama, greitai pasigavo: “graži gėlelė ir dar tokiu puikiu pavadinimu,kodėl gi neprisisegus…” Televizija-įtaigi propagandinė priemonė,bet tai netapo mąsišku visaliaudiniu reiškiniu.Segi ją televizininkai,prisega ir savo rodomiems svečiams,gėlele puikuojasi seimūnai,valstybinių institucijų klerkai,kai kurių susibūrimų dalyviai ir pan. Provincijoje-retai kur pamatysi.Kad ir kokio masto ta gėlelių mada bebūtų-tai tikrai nėra gerai,kad ja užgožiami pagrindiniai mūsų Valstybės ir Liaudies simboliai.Jiems visada ir visur turi būti pirmumo prioritetas ir didžiulė pagarba.Taigi-gerb.kunigas yra teisus.Manyčiau,kad visus tuos išmįslus:- visokias gėleles,”kolorado” juosteles ir pan.,nieko bendro neturinčius su valstybine simbolika,per valstybinius paminėjimus ir valstybines šventes-reikėtų uždrausti įstatymais.Nenori valstybinių simbolių-nenešiok,bet neprisigalvok to- ko nereikia…O per uošvės ar anytos gimtadienį,ar mirimo metines-tu nors usnies lapą prisisek,niekas nieko nesakys…,bet čia juk Valstybiniai paminėjimai…

  27. Žemyna:

    Bet, kita vertus, juk visa tai (Vytis, trispalvė, Gedimino stulpai) praeities atgyvena?… O mūsų meras tvirtai pasiryžęs Vilnių nuvesti į pažangią ateitį, kur jie nebešmėžuos? Todėl jis visai kitos nuomonės apie tokius simbolius, ir dieną naktį uoliai valo lauk iš Vilniaus visus praeities šešėlius bei viską, kas su jais susiję, nes jie, pasirodo, siurbia jo kraują! Nedetalizavo, kada – tik per pilnatį, ar kasnakt siurbia, – bet rudenį jis atskleidė tai kažkur kalbėdamas, o 15min jį citavo. Todėl ir Škirpos al. Vilniuje netinka, nei Vytis Lukiškių a. Kažin, ne pats nuplėšė plėvelę su Škirpos vardu nuo lentelės? Juk nemiegosi, kai esi siurbiamas?

  28. Mindaugas:

    Pritariu. Tos žydros gėlės segiojimas tokia proga mane žeidžia.

  29. Dulkė:

    Kunige Grigai. Tas neužmirštuoles išgalvojo konservatoriai Seime. Juknevičienė nešiojo koridoriais ir kabino ant durų. Paskui prigamino ir atėjusiems į Seimą segė neužmirštuoles. Lyg ir netyčia paplito. Gudrus ėjimas? Kas ta trispalvė ar Vytis? Konservatorių gėlelė svarbiau.

    • Galindas:

      Ar žydraspalviškas spalvinimas iškarpėlėmis ant Sausio 13-osios žygdarbio aukų ir dalyvių svarbiau konservatoriams, manykim ne (aišku, kad Majauską su Adomėnu keistuolius prisiplakėlius ten žymint-įvertinant, nevertinant gyvenimo bangų “giminiškai” priplaktos į ten karbauskiško stiliuko uždarbiautojų-verslautojų Agnės/Gabrieliaus šeimynėlės; ne jie vadovauja, o pats diedukas, na nepripažintas ligi šiol kaip ir Basanavičius, pirmasis atkurtojo valstybingumo Vadas V.Landsbergis), moralu būtų, kad vadinamieji konservatoriai taptų jau Partija, o ne panašaus išgyvenimo grobuoniškai karbauskiškai-uspaskiniai (valstietiškai-darbietiškai) veikiančia šutve, – taip taip, susigrupavus iš po prunskieniškų skvernų po POLITPARTINE priedanga grupuote. Juk esme ar “po zadaniju” nuo pat birželio 3 d. Sąjūdžio gretosna įsispraudus, ar ir vėliau “darbietiškai”, po to “valstietiškai” vien asmenines naudas (koks skirtumas ar uspaskiškai asmeninei giminiškai, ar karbaiskiškai ar landsbergiškai aplinkai) gaudant ir p r a s p r ū s t a
      toksai šlykštus “neužmirštuolyniškas” ar panašus brudas.
      Gaila, kad tik pats V.Landsbergis tiek žioplai, ar ir ta pati Prezidentė D.Grybauskaitė užsileidžia n e a t s i r i b o j a
      nuo reklamos
      kažkieno naudai vėl.
      Lietuvos politinę erdvę visa dabartinė LRT – ant nusikalstamos ribos jau užsirioglinusi –
      naudoja ir naudojasi vien …žydraspalviškai neužmirštuoliškąjį foną skleisdama.
      STOP!!!

      • Dona:

        Na kam toks žydų įžeidinėjimas?.. Dar jums teks prieš juos nusilenkti… Per juos-žmonijos išgelbėjimas, bet… kodėl taip greit daugelis priėmė širdžiai atstumiantį dalyką? Auka dėl Tėvynės-tai meilė, kančia, ryžtas… ir čia nėra jokių žydrų spalvų!

  30. Prieš 10 metų, SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA, ESU ĮMINĘS per 400 SENŲJŲ (šumerų, indų, arijų-baltų, hetitų, graikų, inkų, majų ir.kitų) KULTŪRŲ ŠALTINIUS!
    Juose buvo rasta informacija iš tolimiausios praeities!. Ši informacija leido ATRASTI TREČIĄJĮ ir KETVIRTĄJĮ ŽEMĖS AŠIES FIZINIUS JUDĖJIMUS, kurie leido suprasti : Kas? ir kodėl? Žemėje vyko? Kas vyksta? kas? ir kodėl? vyks ateityje?!
    Seniausios Žemėje Lietuvių kalbos dėka buvo įmintas ir ŠUMERŲ “KARALIŲ SARAŠAS”, kuriam jau per 450 000 metų! Pasirodo, kad “karaliais” Šumerai įvardijo SAULĘ ir ŽEMĖJE VYKSTANČIUS svarbiausius GEOFIZINIUS PROCESUS!!! ŠLOVĖ LIETUVIŲ KALBAI!!!

  31. Algimantas:

    Konservatoriai. įtikėję, kad jie vieninteliai visada ir visur teisūs, uzurpavę teisę vieninteliai mylėti Tėvynę, šį simbolį sukūrė ir nejučia visą šalį privertė tapatintis su konservatoriais, kitaip būsi apkaltintas nelojaliu Lietuvai

  32. Dona:

    Nors tiek metų dirbau kultūros sferoje nesupratau ir nesuprantu šios NEUŽMIRŠTUOLĖS, mano širdžiai ji svetima, o prie krūtinės segiau ir segu tik trispalvės kaspinėlius…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: