M. Kundrotas. Talmudas: klastotės ir tikrovė (16)

Marius Kundrotas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Marius Kundrotas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Lietuvai atsidūrus informacinio karo zonoje Rusijos propagandiniai šaltiniai išnaudoja antisemitizmo kortą. Šitaip siekiama nukreipti dėmesį nuo realios grėsmės į pramanytą ar mažų mažiausiai – perdėtą. Gaila, kad šiame kontekste dalis žydų veikėjų bei simpatikų demonstruoja aroganciją ir priešiškumą Lietuvai, lietuvių tautai, jų istorijai. Užuot surėmus pečius bendrai gynybai nuo bendrų priešų kapojamasi tarpusavyje.

Naudojantis menku daugelio žmonių išprusimu pateikiamos netgi iš konteksto ištrauktos ar net suklastotos citatos iš žydų šventraščių – Toros ir Talmudo. Neretai Tora net painiojama su Talmudu. Tora – pirmosios penkios Biblijos knygos – lengvai prieinamos lietuvių kalba. Dėl to vargu, ar verta čia imtis nuodugnios Toros klastočių analizės. Tuo tarpu Talmudo šaltinių lietuvių kalboje praktiškai nėra. Užtai gausu klastočių, pradedant nacių ideologo Julijaus Štraicherio darbais, baigiant kažkodėl vis dar veikiančiu Kremliaus propagandos ruporu Ldiena.

Džiugu, kad gyvename interneto amžiuje, kai daugelį melų galima patikrinti ir demaskuoti. Šįsyk pateiksime skandalingiausias Talmudo citatas bei jam priskiriamas citatas, o tada pažiūrėsime į Talmudą iš autentiškų šaltinių.

Sanhedrin 59a: „Užmušti gojų tas pats kas užmušti laukinį gyvūną“. Iš tiesų žodis „pagonis“, atitinkantis žodį „gojus“, angliškai – „gentile“ arba „heathen“, šiame skyriuje minimas net 18 kartų. Bet, kaip jau atspėjote, šitokio teiginio ten tiesiog nėra ir tai galima lengvai patikrinti.

Sanhedrin 59a: „Gojus, įkišęs nosį į įstatymą (Talmudą), yra kaltas ir baudžiamas mirtimi“. Išties panašus teiginys Talmude yra. „Ir rabis Johananas sako: pagonis, studijuojantis Torą, gali būti baudžiamas mirtimi, kaip pasakyta – Dievas davė mums įstatymą (Torą), kaip paveldą Jokūbo bendruomenei, kas rodo, jog tai paveldas mums, o ne jiems“. Taigi, čia minima Tora. Ne Talmudas. Tekstas skamba kraupokai, dėl to svarbu pažymėti esminį Talmudo struktūros principą.

Talmudas, skirtingai nei Biblija ar Koranas, surašytas diskusine forma. Dažnai besikartojanti jo formulė – rabis A sakė rabiui B, kad rabis C sakė tą ir tą, o rabis D prieštaravo, kad rabis C sakė visai ką kita. Ir štai, kas įvardytame Talmudo fragmente sakoma toliau: „Gemara prieštarauja rabiui Johananui iš baraitos, rabis Meiras pasakytų – iš kur kyla tai, kad net pagonis, studijuojantis Torą, laikomas panašiu į aukščiausiąjį kunigą?“. Tai, kas pateikta klausimo forma, toliau eina kaip teiginys: „Todėl mes sužinojome, kad net pagonis, studijuojantis Torą, laikomas panašiu į aukščiausiąjį kunigą“.

Aboda Zara 26b: „Net geriausius iš gojų reikia žudyti“. Iš tiesų šioje vietoje žodis „pagonis“ sutinkamas, bet ten rašoma apie… akušeriją. Teigiama, kad žydei draustina būti pagonės pribuvėja, nes ji priimtų kūdikį, pasmerktą stabmeldystei, bet ginčijamasi, ar pagonė gali būti žydės pribuvėja.

Libbre David 37: „Pranešimas gojams apie mūsų religinius santykius prilyginamas visų žydų nužudymui, nes jei jie sužinotų, ko mes apie juos mokome, jie mus pradėtų viešai naikinti“. „Jeigu žydas  bus priverstas aiškinti kokias nors rabino knygos ištraukas, jis privalo pateikti tik melagingus paaiškinimus. Tas, kuris nesilaikys šio įstatymo, bus sunaikintas“. Čia belieka pasakyti, kad knygos Libbre David Talmude išvis nėra. Užtai judėjų teisinis autoritetas rabis Jišajahu teigia: „Draudžiama keisti Toros žodžius net pavojaus laikais“. Tiesa, čia kalbama apie Torą. Ne apie Talmudą. Vis dėlto Libbre David knygos teiginiai veikiausiai yra klastotė.

Yebhamoth 11b: „Yra leidžiami lytiniai santykiai su trijų metų mergaite“. Žinoma, ši citata – suklastota. O štai kas sakoma Kethuboth 11b: „Berniukas, santykiaujantis su suaugusia moterimi, verčia ją būti panašia į žmogų, sužeistą lazda“. „Suaugęs vyras, santykiaujantis su mergaite, tarsi duria pirštu į akį“.

Baba Necia 114b: „Žydai yra žmonės, o kitos pasaulio nacijos ne žmonės, o žvėrys“. Iš tiesų yra panašus fragmentas, kuris, ištrauktas iš konteksto, skamba išties kraupokai. „Žydai vadinami žmonėmis, bet pagonys nėra vadinami žmonėmis“. Kontekstas vėl viską sustato į vietas. Iš tiesų čia kalbama apie ritualinį susitepimą, prisilietus prie lavono. Teigiama hipotezė, kad prisilietimas prie pagonio lavono nėra susitepimas. Aboda Zara 3a vėl teigiama, kad net pagonis, studijuojantis Torą, lygus aukščiausiajam kunigui. Jei pagonis nėra žmogus, kaip jis gali prisiliesti prie Toros, judėjų laikomos Dievo žodžiu, ir dar tapti lygus aukščiausiajam judėjų (!) kunigui?

Žinoma, tai – tiktai keletas pavyzdžių, kaltinamąsias citatas imant iš Ldiena.lt. Bet kai tos kelios – akivaizdžiai ištrauktos iš konteksto arba suklastotos, ką reiktų manyti apie kitas? Besidomintiems siūloma susirinkti visas šiame ir kituose antisemitiniuose puslapiuose pateikiamas citatas, o po to susirasti internete autentišką Talmudą ir palyginti.

Pabaigai. Žydų ir lietuvių tautos gana artimos savo likimu. Abi naikintos, tremtos, buvo praradusios savo valstybingumą ir jį atkūrė. Sionizmas, skirtingai, nei teigia rusų juodašimčiai ar vokiečių naciai, nėra žydų sąmokslas, kuriuo siekiama užvaldyti visą likusią žmoniją. Tai – žydų judėjimas už grįžimą į savo tėvynę ir tautinę valstybę joje. Daugelis žydų serga sunkiu aukų kompleksu, dėl kurio jiems sunku atpažinti sąjungininkus kitų tautų tautininkuose. Jei patys jaučiamės laisvesni ar brandesni, tai – puiki priežastis pirmiesiems ištiesti draugišką ranką.

Ne visi žydai panašūs į Dovydą Kacą ar Efraimą Zurofą. Savų šovinistų turi kiekviena tauta. O visų tautų tautininkų principas bendras: kiekvienai tautai – po savą valstybę savoje tėvynėje. Neieškokime priešų tarp tautininkų. Mūsų bendri priešai – imperialistai ir globalistai.

Už mus ir jus. Už tautų pasaulį.

Kategorijos: Akiračiai, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

16 komentarų

 1. Kemblys:

  Vėl Kundroto eilinis svetimžodžių marmalas…

 2. Tvankstas:

  Kažkoks jovalas šitame straipsnyje.
  Libbre David išvis negali būti, tik Sefer David.
  Imama citata iš Yebhamoth, atsakoma iš Kethuboth.
  Sionizmas tikroviškai turi būti cionizmas, nuo Cion kalno, bet ne šveplo Sion, na, nebent per kitas kalbas imant, bet ne tiesiogiai – joks anglas, prancūzas ar ispanas niekaip neištars C.
  Aplamai, tai citatos duodamos iš Justino Pranaičio (angliškai) ‘The Talmud Unmasked’, kuris parašytas 1892 m. lotyniškai, remiantis geriausiu visų laikų Romo spaustuvės Vilniuje Talmudo leidimu.

 3. Tvankstas:

  Dėl Julijaus Štraicherio citatų (jis pats buvo pus…..).
  Jos būdavo imamos iš Martin Luther ‘Von den Juden und ihren L’u’gen’ (1546 m.) ir Johan Eisenmenger ‘Entdecktes Judentum’ (1700 m.), taip pat J. Pranaičio darbo 1892 m.
  Abu pirmieji darbai rėmėsi citatomis iš Talmudo.
  M. Luther gyvenimo pabaigoje buvo įsiutęs ant talmudininkų, kurie knygų spausdinimą panaudojo jo erezijai skleisti ir dauginti nepriklausomai nuo jo noro, nuo jo noro atstatyti savo klaidas ir t.t.

 4. !!!:

  Ne visi žydai globalistai bet visi globalistai žydai,Kaip sakė L.Donckis liberalizmas jums bet ne mums.

 5. Jonas:

  …ir vis neblėstanti tavo meilė žydams.

 6. LosAngeles:

  Gal autoriui nosinaite paskolinti, visgi rupestis, sielvartas girdeti…. O kalbeti apie ‘bendra priesa’ kazin ar taip jau pritinka. Autorius panasu veidmainiauja, galgi nori matyti tai ka pats isivaizduoja

 7. Tvankstas:

  Nuodėmių išpažinimas už liberalmarksizmo kritiką yra nuoširdus atgailavimas pagal šabes-gojaus mandagumo taisykles ir tai suteikia teisingo žmogaus padėtį šiandienoje.

 8. Atskleiskite tiesą:

  Talmudą 19 amž.viduryje išvertė ir paskelbė vienuolis Justinas_Bonaventūra_Pranaitis”Krikščionis žydų Talmude”. Už tai buvo nužudytas ir jo palaikai po mirties išmesti.Jame jis remiasi tik autentiškais šaltiniais, nes buvo vienuolis , mokėjęs talmudininkų klabą ir naudojosi autentiškais šaltiniais.Tekstas patvirtina, kad talmude iš tikrųjų nežydai , ypač-krikščionys-niekinami, vadinami gojais, prilyginami gyvuliams .1892 m. lotynų kalba parašė knygą „Christianus in Talmude Iudaeorum“. Tai veikalas, tvirtinąs, jog žydai nuo krikščionybės atsiradimo ligi naujausių laikų nekenčią krikščionių. Knyga greitai buvo išversta į lenkų (1892), prancūzų (1892), vokiečių (1894), taip pat rusų (1911), lietuvių (1912), anglų (1939), italų (1939) ir ispanų kalbas.
  http://fsspx.lt/musu-zurnalas/pulkim-ant-keliu-nr-16-2005-01-katalikybe-ir-judaizmas/justinas-bonaventura-pranaitis
  http://lt.wikipedia.org/wiki/Justinas_Bonaventūra_Pranaitis
  Todėl šis straipsnis patvirtina, kad apsimetėlis tautininkas Kundrotas yra žydų produktas .

 9. Homofobas, antisemitas ir šiaip geras žmogus:

  Kaip lakštingala negali nečiulbėti, taip kundrotas negali nežydėti. O gal bedarbis “filosofas” gauna trupinius nuo Rusijos Dūmos Chersonskio antifošistams skiriamų rublių.

 10. Kundrotui:

  Kunigas J.B.Pranaitis “Krikščionis žydų Talmude arba slaptingas žydų mokslas apie krikščionybę” Ši knyga yra išlikusi ir lietuvių kalba.Niekas nepaneigė, kad joje yra tiksliai cituojamas talmudas, kuris yra žydų tikybos pagrindas.Kunigas paskelbė ištraukas iš autentiškų šaltinių, nes studijavo jį.nei vienas vyskupas ar popiežius iki šiol nepaskelbė, kad tai neatitinka tikrovės.O kitataučių niekinimas ir žeminimas jos esme.Visi kiti talmudai-skelbiami viešai yra ištaisyti.Apie tai ir rašoma minėtoje knygoje

 11. ei:

  Kundrotas vėl parodo, kam jis tarnauja.

 12. Kaip juokinga skaityti žydkrikščių okupantų klapčiuko – save vadinančio “Lietuvos patriotu” straipsnelį, kuriame jis bando apginti judėjus nuo jų pačių rasistinės neapykantos…

  Dar juokingiau, kaip šitas žydelių pačiulptukas prikergia “Kremliaus propagandą”, kukliai nutylėdamas, kad VISI IKI VIENO oligarchai Rusijoje, keisto sutapimo dėką, yra būtent apskabytosios tautybės.

  Tipiškas judaistinis-talmudistinis fintas, kuris Lietuvių liaudies priežodyje skamba trumpai ir tiksliai: kuom pats kvep, tuom kitą tep.

 13. Krienas:

  Na va, jau ruošiaus Mariaus Kundroto citatas, teiginius išsirašyti ir ant sienos pasikabinti, bet paskaitęs kritiškus komentarus, suvokiau, – apie žydus rašydamas pranašu, bent mokytoju (rabiu), nebūsi.

 14. N.:

  Komentarą minimu klausimu įrašiau l.dienoje, nes alko nebuvau atsivertusi. Galiu pakartoti, jei norite:

  Pirmiausia reikėjo pabrėžti, kad talmudas krikščionims negalioja ir niekada negaliojo, kaip nebeturi galios ir Senasis Įstatymas, nes visą žmoniją atpirko Kristaus mirtis ant kryžiaus, ir veršių bei visokių telyčių aukas aukoja žydai stabmeldžiai, nes tos aukos anksčiau tebuvo tik sutartiniai ženklai.
  Autorius apsimeta kvailiu ir nepamini, kad jei žydai nebūtų nužudę Kristaus, “pagonių visuma” nebūtų įėjus į Dievo karalystę (Rom 11, 25).
  Žydų tauta nebeturi Dievo, nes parašyta: “Dievo karalystė bus iš jūsų atimta” (Mt 21, 43).
  Paskaityk, Kundrotai, ir neapsimesk, kad žydai tebėra išrinktoji tauta ir kad visokie dirbtiniai (neįkvėpti Dievo Dvasios) talmudai galioja.

  “susirasti internete autentišką Talmudą ” – teikiatės juokauti, p. Kundrotai. Kas dės į internetą autentišką talmudą?!

  Dėl Kremliaus klapčiukų irgi akivaizdžiai prikabinta makaronų. Kremliuje, p. Kundrotai, viešpatauja apie 90 proc. žydų! Kaip čia yr?

  Apskritai čia paminėjau tik esminius klausimo bruožus. Reikėtų apie tai rašyti daug daugiau.

 15. N.:

  Plius dėl vadinamojo “nacionalizmo”. Kai lietuviai reiškia jausmus ir veikia dėl savo tautos, jie vadinami baisiais nacionalistais, pavojingais visuomenei; už juos net homoseksualai “doresni”. O kai žydai gina savąjį “nacionalizmą” (t.y. sionizmą, anksčiau buvusį uždraustą kaip pavojingiausią ideologiją), tuomet viskas OK, jie turi teisę, ir niekas nė žodeliu nedrįsta tam paprieštarauti.
  Tai atsispindi mūsų spaudoje. Antai “Tiesos” portale buvo (ir tebėra) visaip niekinama Rusija, rašoma kabutėse, vadinama maskolija – redaktorė kažkodėl leisdavo ir šlykščias karikatūras dėti, ir keikti rusų tautą, o kai pabandydavai ką nors tokio parašyti “brangiausiųjų žydų” atžvilgiu, komentarą akimirksniu ištrindavo. Kur atsakomybė už tautos niekinimą?

  Anksąiau į žydų tautą žiūrėjau su pagarba, kol jų tikrojo charakterio nepamačiau minėtam portale, neva ieškančiame “Tiesos”, bet skelbiančiame iškraipytą Evangeliją.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: