Z.Vaišvila. Prezidentės biografijos metamorfozės: kolaboravimas ar lojalumas atkurtai Lietuvos Respublikai? (video) (104)

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Rugsėjo 12 d., 10 val. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas  Seime surengė spaudos konferenciją „Prezidentės biografijos metamorfozės: kolaboravimas ar lojalumas atkurtai Lietuvos Respublikai?“

Zigmas Vaišvila komentavo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos jam pateiktus paaiškinimus apie Prezidentės Dalios Grybauskaitės biografiją. Signataras bandė atsakyti į klausimą, ar naujos Prezidentės biografijos metamorfozės, pateiktos šiame paaiškinime, yra pačios Prezidentės ar Respublikos Prezidento kanceliarijos interpretacijos?

Ar gali Nepriklausomybės Akto signataras, negavęs oficialaus atsakymo iš Prezidentės, apskųsti ją teismui?

Š.m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl šio Respublikos Prezidento neveikimo, atsakove patraukdamas Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę. Š.m. rugpjūčio 27 d. nutartimi teismas atsisakė priimti nagrinėjimui šį skundą, nurodydamas, kad atsakovu reikia traukti Respublikos Prezidento kanceliariją ir keisti skundo reikalavimą.

Kadangi įstatymas teismui nesuteikia teisės administracinėje byloje reikalauti pakeisti atsakovą (teismas gali tik pasiūlyti pareiškėjui tai padaryti) ir pakeisti skundo reikalavimą, Z. Vaišvila Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nusprendė teikti atskirąjį skundą dėl šios 2013 m. rugpjūčio 27 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties.

Z. Vaišvila teigia, kad aukščiausio rango valstybės pareigūno – Lietuvos valstybės vadovo – biografija negali ir neturi būti laikoma paslaptyje, dėl jos negali būti teikiami žinomai melagingi paaiškinimai. Pasak signataro, Prezidentė pati turėtų atvirai paaiškinti visuomenei neaiškius jos biografijos puslapius, kad būtų atsakyta į klausimą, ar ji buvo lojali atkurtai Lietuvos Respublikai, ar kolaboravo su okupantais?

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją žiūrėkite ČIA arba ČIA.

Vykstant spaudos konferencijai jos dalyviams galima buvo internetu pateikti klausimus.

Nuoroda į klausimų uždavimo sistema (veiks spaudos konferencijos metu) ČIA.

Spaudos konferencijos lrs.lt tiesioginės transliacijos vaizdo įrašas:

Skelbiame Z.Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime 2013-09-03 d. perskaityto pranešimo tekstą:

Z.Vaišvila. Prezidentės biografijos metamorfozės: kolaboravimas ar lojalumas atkurtai Lietuvos Respublikai?

Atsisveikiname su dar vienu Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu režisieriumi Arūnu Žebriūnu. Tyliai ir ramiai tai darydami, to pageidavo velionio šeima, prisiminkime, kad Jis sirgo visa savo širdimi ne tik dėl kūrybos, bet ir dėl Sąjūdžio, Lietuvos. Jis – vienas tų, kurie buvo tiesūs ir atviri, tvirti savo nuomone, nebijojo ją pasakyti ir nesislapstė už kitų nugarų. Gal todėl Jis ir išėjo vienišas, tylomis. Pagerbkime jo atminimą tylos minute. Ačiū.

Vilija Aleknaitė-Abramikienė Seimo posėdyje Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20-ųjų metinių proga priminė, kad Popiežius pavadino Lietuvą valstybe-simboliu, kuris ragina derybų keliu ieškoti išeities iš visų kitų žemyną draskančių konfliktų, teikiant pirmumą teisės, taikos ir žmogiškojo orumo vertybėms: „Didžiųjų valstybių interesai niekada neturi priversti mažos valstybės tapti svetimos galios satelitu arba atimti iš laisvos tautos valią pačiai nuspręsti savo likimą.“  Popiežius ragino tautų atmintyje išlaikyti neigiamus praeities diplomatinių sąjungų rezultatus, o siekiant tautų susitaikymo, visuomenių pažangos bei teisingesnių tarptautinių santykių, nuolatinį raginimą nepamiršti žmogiškojo matmens bei prigimtinės teisės pirmumo: „Geopolitika, ekonominiai ir finansiniai mainai, kultūrų dialogas be žmogiškojo matmens būtų ribojami vien interesų logikos, kuri niekada nebuvo nutolusi nuo jėgos logikos“.

Tačiau per kelis dešimtmečius Lietuva ne tik nutolo nuo šių šventų Popiežiaus žodžių, bet labai nuosekliai ir toli pažengė net ir naujausiųjų laikų istorinės atminties, susijusios su mūsų valstybės atkūrimu ir kurios gyvi liudininkai dar esame, ištrynimo keliu. Sausio 13-osios, G. Žagūnio ir Medininkų žudynių bylos – to pavyzdys ir mūsų Gėda. Lietuvos URM pareiškimas dėl Jo Šv. Dalai Lama XIV lankymosi Lietuvoje, kurį uoliai vykdo net Seimo Pirmininkas, laiku ir atvirai labai simboliškai tai patvirtino.

Kada pradėjome slysti šia nuokalne? Pradėję žmonėms sakyti netiesą. Kol buvo įtampa ir nežinia, mus vienijo bendras tikslas. Tačiau koks tikslas pastūmėjo mūsų Nepriklausomybės simbolį Vytautą Landsbergį pasiūlyti Lietuvos Prezidentu Dalią Grybauskaitę, sąžiningai atsakyti gali ir privalo tik jis pats. Tam pasitelkta ir žinomai melaginga kandidatės biografija, taisoma po kiekvieno skandalo ar siekiant kokių nors tikslų net dabar, jos kadencijos pabaigoje. Tačiau klausimas yra ne tik tas. Aukščiausio rango valstybės pareigūno – Lietuvos valstybės vadovo – biografija negali ir neturi būti laikoma paslaptyje, dėl jos negali būti teikiami žinomai melagingi paaiškinimai. Prezidentė pati privalo atvirai paaiškinti visuomenei neaiškius jos biografijos puslapius, kad būtų atsakyta į klausimą, ar Lietuvos valstybės atkūrimo laikotarpiu ji buvo lojali atkurtai Lietuvos Respublikai, ar kolaboravo su okupantais? Priešingu atveju Prezidentei kalbėti, kad ji, drauge su mumis, „…iš pogrindžio išlaisvino Vytį, Gedimino stulpus, Trispalvę ir Tautinę giesmę, o lietuvių kalbą įteisino kaip valstybinę“ – jau yra ir moralės bei sąžinės klausimas.

Jei kas nors manote, kad jaučiau bent kokį malonumą, kaip Nepriklausomybės Akto signataras teikdamas Prezidentei klausimus dėl jos biografijos po eilinių jos pakeitimų, tai labai klystate. Tik koktumą. Dėl tyčiojimosi iš Tautos, siekusios tiesos ir laisvės.

Tačiau grįžkime prie formalios klausimo pusės. Bet neužmirškime ir moralės. Ar gali Lietuvos pilietis ir signataras, negavęs oficialaus atsakymo iš Prezidentės, kreiptis dėl to į teismą? Š. m. rugpjūčio 22 d. kaip Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras kreipiausi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl Respublikos Prezidento neveikimo (neatsakymo į signataro prašymą dėl informacijos pateikimo), atsakove patraukdamas Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę. Š.m. rugpjūčio 27 d. nutartimi teismas atsisakė priimti nagrinėjimui skundą, nurodydamas, kad atsakovu reikia traukti Respublikos Prezidento kanceliariją ir keisti skundo reikalavimą. Tačiau įstatymas teismui nesuteikia teisės administracinėje byloje reikalauti pakeisti atsakovą – Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 54 str. nustato, kad tuo atveju, jei skundas paduotas netinkamam atsakovui, teismas turi teisę pareiškėjo sutikimu pakeisti byloje atsakovą. Pareiškėjui nesutikus dėl tokio siūlymo, byla nagrinėjama iš esmės pagal pareiškėjo skundą tokiam atsakovui, kuris nurodytas skunde. Šiuo atveju teismas ne tik nepasiūlė pareiškėjui pakeisti atsakovą pagal pateiktą skundą (ABTĮ 54 str. pažeidimas), bet ir viršijo įstatymo leidėjo teismui suteiktą teisę – už pareiškėją nusprendė ne tik, kas turi būti atsakovu, bet ir koks turi būti pareiškėjo patikslinto skundo reikalavimas. O tai jau yra akivaizdus ABTĮ 5 str. „Teisė kreiptis gynybos į teismą“ 1-os dalies pažeidimas. Ši teisės norma nustato: Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.“ Tokios teisės teismui nesuteikia joks įstatymas – skundo reikalavimus ir ginčo dalyką pasirenka ne teismas, o pareiškėjas.

Dėl teismo reikalavimo pakeisti atsakovę Prezidentę į Prezidento kanceliariją, atkreipsiu dėmesį, kad pats teismas nurodė Prezidento įstatymo 13 str. 1 d., nustatančią, kad kanceliarija tik padeda Prezidentui įgyvendinti jo funkcijas. Tad ji negali nei atstovauti, nei pakeisti Respublikos Prezidento, kuris yra centrinis viešojo administravimo subjektas.

Todėl Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui ABTĮ 149 str. 1 d. 2 p. pagrindu pateikiau atskirąjį skundą dėl šios 2013 m. rugpjūčio 27 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties, nes ji  užkerta galimybę tolesnei bylos eigai pagal teismui pateiktą skundą. Atkreipsiu dėmesį į tai, kad teismo įrašas, jog nutartis neskundžiama, nebūtinai yra teisėtas. Kartais tai naudojama psichologiniam spaudimui, kad teismo nutartis nebūtų skundžiama. Dar kartą teko atkreipti teismo dėmesį ir į tai, kad į teismą kreiptasi ne dėl Prezidentės veiklos tyrimo, o tik dėl jos neveikimo – neatsakymo į signataro prašymą. Signataro statuso įstatymas nenumato jokių išimčių, net ir Respublikos Prezidentui neatsakyti į signataro prašymą. O Prezidento kanceliarija nėra viešo administravimo subjektas – jokia įstatymo norma tokio statuso jai nesuteikė. Norite išsisukinėti – keiskite įstatymus.

Kodėl tokia keista ši teismo nutartis? Visų pirma, ji yra ne dėl įstatyme numatyto pasiūlymo pareiškėjui pakeisti atsakovą, o dėl skundo nepriėmimo, t.y. teismas be jokio teisinio pagrindo (nebent turėtas omenyje Prezidentės veiklos tyrimas, ko teismo neprašyta) ne pasiūlė pareiškėjui pakeisti atsakovą, o nurodė tai padaryti, antraip skundas nagrinėjimui nebus priimtas. Antra – teismas, pažeisdamas įstatymo normas, nusprendė, kad ne pareiškėjas renkasi skundo reikalavimą, t.y. ko pareiškėjas skundu prašo teismo, o teismas nusprendžia už pareiškėją, ko šis nori iš teismo. Tai ne tik neteisėta, bet ir nelogiška. Ar lėmė teisėjo nepatirtis? Nemanau, nes teisėjas šį darbą dirba jau septintus metus, dėsto teisę.

Pažiūrėkime į ginčo dalyką, t.y. turinį. Nediskutuosime dėl to, kad Prezidento kanceliarijos darbuotoja negali žinoti Prezidentės biografijos vingių – į šiuos klausimus atsakyti gali tik pati D. Grybauskaitė. Dėl šios priežasties ir todėl, kad ne Prezidento kanceliarija, o Prezidentas yra viešo administravimo subjektas, kuriam jo kanceliarija tik talkina vykdant jo funkcijas, skunde atsakovu patraukta Prezidentė. Beje, kanceliarijos rašte, kuriame neatsakoma į visus klausimus, patvirtinta:“Su Jūsų kreipimusi dėl atsakymų į Jūsų pateiktus klausimus susipažino Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Į Prezidentę kreipiausi, nes š.m. balandžio 26 d. www.president.lt dar kartą buvo pakeista jos biografija – priešingai nei per Prezidento rinkimus ir iki šiol, nurodyta, jog D. Grybauskaitė Džordžtauno Universitete 6 mėnesių kursuose buvo ne 1991 m., t.y. iki rugpjūčio perversmo Maskvoje nežinia kieno siųsta, o jau 1992 m., t.y. po įdarbinimo nepriklausomos Lietuvos valdžios struktūrose žlugus pučui Maskvoje. Tikiuosi Prezidentė pateiks viešai šių kursų baigimo pažymėjimą, ir mes žinosime, ar buvo meluojama iki š.m. balandžio 26 d. ar po jos.

Tačiau siekiant išsiaiškinti Prezidentės D. Grybauskaitės tuometino lojalumo atkurtai nepriklausomai Lietuvai klausimą Prezidento kanceliarijos rašte bene svarbiausia naujiena yra Prezidentės pavaldinės Astos Bogušienės parašu pateiktas akivaizdus melas, iki šiol neskelbtas jokioje Dalios Grybauskaitės biografijos versijoje: “1989 metų gruodžio mėnesį šalies vadovė perėjo į savarankiškai susikūrusios LKP gretas. 1990 metų birželį, išmetusi partinį bilietą, Respublikos Prezidentė iki šiol nedalyvauja jokioje partinėje veikloje.“

Visų pirma, p. Prezidente, labai žema ir nekorektiška melą dangstyti pavaldinės parašu. Pasakykite tai pati. Jei tai ne melas, kreipkitės į teismą dėl mano atsakomybės už Jūsų įžeidimą ar šmeižtą.

Antra, klausimas yra tiesiogiai susijęs su Jūsų lojalumu atkurtai nepriklausomai Lietuvai. Po 1989 m. gruodžio mėnesį įvykusio LKP atsiskyrimo nuo TSKP, Jūs nestojote į savarankišką LKP, o likote TSKP CK finansuojamoje Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje ir tapote viena šios įstaigos vadovų – moksline sekretore. Drauge su kita vadovybe Jūs nevykdėte Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. kovo 11 d. potvarkio Nr.64p dėl šios įstaigos pastatų perdavimo Vilniaus pedagoginiam institutui. Už bandymą vykdyti Lietuvos Vyriausybės valią – šiuos pastatus perduoti Lietuvai – buvęs Vilniaus aukštosios partinės mokyklos vadovas S. Šimkus buvo pakeistas LKP/TSKP CK sekretoriumi ir vienu pagrindinių perversmo prieš Lietuvą organizatoriumi V. Lazutka. Nepaklusniuosius LKP/TSKP CK atleidinėjo, o ne skyrė moksliniu sekretoriumi. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Tarybos nariai, kiti LKP atsiskyrimo iniciatoriai bei organizatoriai liudija priešingai – Jūs nestojote į savarankišką LKP. Stojantieji rašė du pareiškimus – išstoti iš TSKP ir įstoti į savarankišką LKP. Pateikite juos. Nepatikėsiu ir paaiškinimu, kad išmetėte partinį bilietą. Jūs negalėjote išmesti tai, ko neturėjote. Nebent TSKP bilietą. Tačiau toks neatsargus žingsnis būtų Jums baigęsis liūdnai – LKP/TSKP ir TSRS kariškiai jautėsi tvirtai ir ruošėsi perversmui, vykdė savo veiklą iki pat 1991 m. rugpjūčio mėnesio pabaigos. Tik po to Jūs atsiradote nepriklausomos Lietuvos valdžios struktūrose.

Sausio 13-osios byloje teismas nustatė, kad Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje buvo įsikūrusi perversmo prieš Lietuvą organizavimo štabo dalis, kurią nuo 1990 m. kovo 25 d. saugojo TSRS kariškiai, jėga išmetę ne Jus, likusią ten dirbti ir gavusią kariškių leidimą ten patekti, o Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojus ir studentus. Teismas Sausio 13-osios byloje nustatė, kad M. Burokevičiaus vadovaujama perversmą Lietuvoje organizavusi LKP/TSKP ir po 1990 m. kovo 11 d. buvo įdarbinusi virš 800 samdomų darbuotojų. Jūs, deja, viena tų, gavusi atlygį iš šios organizacijos ir neturinti teisės Tautai nepaaiškinti šių ir kitų savo biografijos puslapių. Tyla, faktų slėpimas ir žinomai melagingų faktų skelbimas – tai nėra išeitis nei Jums, nei mūsų valstybei. Nesutinku su Prezidentės teiginiu „...per vieną naktį tapome tauta“.

Kadangi signataro raginimų nepakanka, kreipiuosi į Prezidentę paraginti Generalinę prokuratūrą:

1. Кreiptis į Vokietiją dėl vieno pagrindinių nuo Lietuvos teisėsaugos išsisukusių kolaboranto ir perversmo organizatoriaus, Jūsų buvusio viršininko Valentino Lazutkos išdavimo.

2. Paskelbti 15-os kolaborantų, kuriems Jūsų kadencijos metu panaikinti įtarimai, pavardes, nes tai jau nebėra ikiteisminio tyrimo paslaptis.

3. Pradėti ikiteisminį tyrimą dėl A. Paleckio ir jo vadovaujamos partijos antivalstybinės veiklos, Sausio 13-ąją žuvusiųjų paniekinimo, jų ir artimųjų, laisvės gynėjų šmeižimo ir įžeidimo.

4. Rygos ir Vilniaus OMON-ų nusikaltimus tirti ne kaip kriminalinius, o antivalstybinius.

5. Pradėti ikiteisminį tyrimą dėl AB „Snoro“ banko administratoriaus iššvaistytų lėšų, nes Lietuvos apeliacinis teismas nustatė, jog administratorius be pateisinamų dokumentų išleido dešimtis milijonų litų. Priešingu atveju neįmanoma patikėti, kad šioje istorijoje Jūs esate „ne prie ko“.

Kviečiu Prezidentę skubiai taisyti savo klaidą – kreiptis į Seimą dėl ikiteisminio tyrimo įstaigos funkcijų atstatymo LR baudžiamojo proceso kodekse tiriant nusikaltimus žmoniškumui ir valstybei – net Jus labai gerbiantis laikraštis „Karštas komentaras“ ir svetainė www.komentaras.lt paskelbė Generalinės prokuratūros paaiškinimus, jog šiuos nusikaltimus beveik trejus metus po Jūsų inicijuotų įstatymo pataisų tiria tik prokurorai, t.y. be ikiteisminio tyrimo įstaigos.

Pradžiai padarykite bent tiek. Jei norite, kad galima būtų tikėti Jūsų kalbų tikrumu.

Labai gaila, p. Prezidente, kad nedalyvavote Seimo posėdyje Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20-ųjų metinių proga. Būtumėte išgirdusi Apaštalinio nuncijaus Luidžio Bonacio (Luigi Bonazzi) primintą didžiąją Popiežiaus Jono Pauliaus II viltį Lietuvai – atverkite duris tiesai, tarnaujančiai meilei. Buvo priminta ir tai, kad visam tam reikia tvirtumo, kuris labai svarbus kuriant laisvą visuomenę, vidinės jėgos ir didelės drąsos atsilaikyti prieš spaudimą, kai negerbiama Lietuvos kultūrinė ir religinė praeitis, negerbiama mūsų tautinė tapatybė. Apaštalinis nuncijus priminė ir Kristaus žodžius, kad tiesa, o ne kas kita, padarys mus laisvus (plg. Jn 8, 32).

Nebijokite, ponia Prezidente! Būkite tvirta ir sakykite Tiesą! Be Tiesos Sąjūdis iš pogrindžio nebūtų išlaisvinęs Vyčio, Gediminaičių stulpų, Trispalvės ir Tautinės giesmės, lietuvių kalbos nebūtų padaręs valstybine ir Nepriklausomybę nebūtų atkūręs. Ir ne tai baisiausia, kad Jūsų nebuvo Sąjūdyje. Baisiausia, kad valstybės vadovu tapote ir šias pareigas vykdote, remdamasi šventvagišku melu. Įrodykite Tautai, kad valstybės atkūrimo metu nebuvote kitoje barikadų pusėje. Tylėjimu to neįrodysite.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , .

104 komentarai

 1. Ženklas:

  Mala ir mala ir vis tą pačią dūdelę. Man tai primena pirmosios LR MP p. Prunskienės (atsiriboju nuo asmenybės vertinimo) žodžius, kada Z. Vaišvila, trept trept kojele, reikalavo pirmojo vyriausybės vadovo pavaduotojo posto. Cituoju …”kur jau čia tau Zigmuti šokinėti”.

 2. viskas teisinga:

  Žmogus savo žodžio laikosi. Ir principų. Kai kam derėtų imti pavyzdį ir pasimokyti viso to iš gerb. Vaišvilos. Pagarba šiam žmogui.

 3. medus:

  nykus gyvenimas šalyje, kurioje valstybės prezidentas nuosekliai elgiasi kaip turintis ką slėpti nusikaltėlis. kaip atsibodo ši tema…o kur atsakymai? paprasti ir aiškūs – kaip ir priklauso valstybės prezidentui?

  ir vis dėl to – kodėl piliečiams nėra jokių priemonių gauti prezidentės atsakymus, ką jau kalbėti apie tai, jog tie atsakymai yra esmiškai susiję su galimu tarnavimu agresyviai Lietuvos atžvilgiu nusiteikusiai valstybei – Rusijai? paneigti tokius įtarimus tą pačią minutę kai jie išsakyti – koks baisus šmeižtas! – taip turėtų reaguoti neturintis ko slėpti prezidentas. o šiai prezidentei tai neatrodo svarbu? gal todėl, kad šitie įtarimai „nesisklaido“?.. o jeigu „sklaidosi“, bet atsakymų vengiama kaip apokalipsės – kur problema?

  tokie paradoksai įmanomi tik diktatūroje – kitu atveju ir valstybės saugumu besirūpinančios institucijos užverstų prezidento kanceliariją raštais ir tyrimais (ką jau ten piliečiai), o žiniasklaidai tai būtų gero pusmečio skandalas. kodėl nėra? kur gyvename?

  šaunuolis signataras – džiugu, kad kalbate ir už piliečius, kurių teisėti lūkesčiai atsimušė į prezidentės vienintelį gerai išmoktą atsakymą – tylą.

  • sistema:

   iš esmės yra sukurta tokia specifinė sistema. Prezidento (tikriausiai bet kurio) praktiškai nepasiekia nei vieno piliečio klausimas. Viskas daeina tik iki kanceliarijos. Ir, matyt, tik tie pagalbiniai prezidento darbuotojai, nors ir nerinkti Tautos, bet turi didžiausią galią paskirstyti , paviešinti arba numarinti iškeltus klausimus ar kitas problemas. O kad nebūtų nemandagu prieš paklausėją, jie nepagaili laiko ir atrašo maždaug taip: “Jūsų laiškas (klausimas) gautas, ačiū už išsakytą nuomonę” arba kitaip išdėsto SAVO- kanceliarijos- nuomonę ir patys pasirašo. Prezidentas “saugiai” apsaugotas nuo bet kokių piliečių klausimų.

   • medus:

    būtų gerai pasilikti bent kokią viltį prezidentės gera valia ir skaidrumu, kaltę “nurašant” nekompetentingai nerinktai prezidento kanceliarijai arba, grubiau, biurokratijai. deja, ne šiuo atveju:
    Z. Vaišvila yra pridaręs tiek viešumo su šiais klausimais (daugiausiai – šmeižtų jo adresu ir jo asmens niekinimo sąskaita), kad turėtum būti sacharos kurmiu, kad negirdėtum nuoseklaus signataro reikalavimo atsakyti:)
    )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    • sistema:

     aš turėjau mintyje eilinio piliečio ir prezidentūros bendravimą. Bet pajuokaujant (ko labai nemėgtu, ypač čia- ne vieta) galima apsimesti naiviems ir absoliučiai viską nurašyt kanceliarijai. Gal jie savo viršininkei dar ir akis užrišo, ausis užkimšo, kad negirdėtų Signataro užduodamų klausimų:)

     • medus:

      nemėgstat, o štai kaip smagiai pavyko:))
      o kodėl čia – ne vieta? mano manymu, pajuokauti galima visur ir visada (su mažytėm išimtim), o dar labiau – reikia – esame per daug rimti – lietuviai – iki tragiškai-komiškų paveikslų ir savęs liguisto vertinimo (pervertinimo ar nuvertinimo), vedančio į visokias ligas ir kompleksus. juokas daug ką išrgynina ir “sustato į vietas” – parodo daiktus tuo, kuo jie ir yra – nieko baisaus. viskas kiek realiatyvu ir ne taip jau ir rimta, kai pažiūri iš “praeinančio žmogaus” pozicijos.
      taigi – juokits verta, o tokios absurdo situacijos mūsų valstybėje ypač vertos šypsenos:) nesusireikšminkim.

  • Kažin:

   Tai, kad pagal Konstituciją Prezidento asmuo yra neliečiamas, jo negalima patraukti baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn, taigi “valstybės saugumu besirūpinančios institucijos” Prezidento atžvilgiu neturi jokių galių.
   Iš pareigų Prezidentą gali pašalinti tik Seimas apkaltos proceso tvarka (Konstitucija 86 str.).
   Toks Prezidento neliečiamumas yra įtvirtinamas demokratinėse šalyse, tai nėra joks diktatūros požymis.
   Tad priekaištai dėl nesirūpinimo tinkamu Prezidento pareigų atlikimu reikštini tik Seimui, tačiau to nematome – kodėl?…

   • medus:

    “Kažin”, čia buvo parašyta truputį su šypsena – pamirštu, kad jos nesimato per monitorių:)

    “valstybės saugumu besirūpinančias institucijas” paminėjau tame kontekste, koks ažiotažas keliamas kad mus “rusai puola” ir kaip mes čia visi esame Tėvynės išdavikai, kad nenorime Chevron, AE ar apskritai dar reikia kokių prezidentės atsakymų, geriau tiesiog prisipažintume, kad svajojam prie Rusijos prisijungti ir pan. atsibodo šitie sapnai – nuobodu! tai, sakau, tai jeigu jau ant prezidentės krenta įtarimas darbu Rusijos struktūroms, kuris tiek laiko nėra paneigimas, tai gal jau garantuotai “rusai puola”? tokiu atveju visos saugumo institucijos turėtų dirbti nušilusios:)
    ok, baigiu – nepykit, ponai, kartais nesusilaikau 😉

 4. Getas:

  Manau, kad Prezidentė atsakys į klausimus kai apsispręs ir paskelbs apie savo (ne) dalyvavimą Prezidento rinkimuose. Dabar atsakinėja kanceliarija – tai savotiška reklama ir Prezidentės, ir Z. Vaišvilos. Piliečiams malonu, kad Lietuvoje susidaro įspūdis apie demokratijos buvimą – net Prezidentę galima paduoti į teismą ir pan.
  Stebėkime toliau ir galima sakyti, kad Vaišvila šaunuolis. Nedaug dar tokių yra Lietuvoje. Pagalvoti jau laikas, jei Grybauskaitė nedalyvaus prezidento rinkimuose, gal visi imkimės ir išrinkime Z. Vaišvilą.

 5. et,:

  na yra piliečių, kuriems kyla visai kitokie klausimai.
  1.Pavyzdžiui – kas apmoka už Z. Vaišvilos savireklamą alke.lt, ekspertai.lt? Už jo pradėtą rinkiminę akciją “mažinant” konkurentę? Juk ne už dyka Alkas taip stengiasi? Skaidrumas ir čia nepakenktų.

  2.Kodėl sorošistiniai laikraščiai – tiesos.lt, ekspertai.lt, alkas.lt ir netgi “katalikišku’ besidedantys bernardinai.lt su neokairiųjų remiamais žaliaisiais padeda Gaspromui? Juk Putinas išvijo Sorošą?

  3. Kas aplamai cenzūruoja laisvą žodį Lietuvoje, palikdami tik vienpusišką propagandą?

  Kai ką paaiškinsiu. Dar nesenai čia bandžiau įkelti citatas su nuoroda į aidai.us iš Vinco Krėvės pasakojimo apie jo susitikimą su Molotovu ir Molotovo su Dekanozovu atvirai išdėstytą planą apie Naują Pasaulio Tvarką, apie ketinimą okupuoti Europą, nes psitvarkyti su JAV, kuri mėgsta vien pinigus, neva jokių problemų nebus… Ir ką manot? Alkas.lt automatinė cenzūra nepraleido nei citatų, nei nuorodų.

  Tuomet pamėčiau citatų su nuorodom į kitus portalus, o čia tik patalpinau pasiūlymą paskaityti kituose portaluose. Ir ką manot? Neužilgo pradingo aidai.us. Išsiaiškinau ir tai kurio serverio vadovai tai padarė. Gailiuosi, kad neišsisaugojau šio straipsnio iš Amerikiečių emigrantų Lietuvai perleisto archyvo “Aidai”, nes jo dabar nei su žiburiu nebegalima atrasti. Kaip ir neperredaguoto V.Liubimovo straipsnio “Golghota ili sekretnij plan Perestoiki” iš “Severšenna sekretna” 1995 m. Nr 2 žurnalo.

  Dar baisiau atsitiko kai kituose portaluose (alfa.lt, delfis.lt, alkas.lt ir kt. paviešinau nuorodą į Valdo Gedgaudo kritinį straipsnį ‘Literatūrairmenas.lt ” su antrašte “Aš pidaras, mama, ir tuo didžiuojuosi”. Antraštės žodžiai – tai citata iš Varno spektaklio. Bet neokairė95 ( daugiausia Klimkos gąsdinimai) sukėlė tokį skandalą, kad portalas pagaliau buvo priverstas užsidaryti nuo “pašalinių”, o pats Valdas Gedgaudas mirė neaiškiomis aplinkybėmis.

  Nuo to laiko laikausi taisyklės neviešinti laisvo žodžio svetainių ar blogų, nes jų jau nebedaug belikę. Stebėjom juk visi kaip buvo atriboti nuo skaitytojų bernardinai.lt, nes Donskis skundėsi tuomet jog komentarai neleidžia jam užmigti… kaip išvijo skaitytojus lrt.lt, paskyrus sorošistą Vladimirą Laučių-Otkupčik, kai pasikeitė alfa.lt tonas, išėjus Valentinavičiui, ar Letuvos žinių, atėjus Terleckui.
  Didysis Brolis stebi mus. Argi ne jam turim dėkoti ir už “radiosvoboda’ ir už “mariosradijas” “nukenksminimą”?

  Taigi, daug klausimų kyla Marijos žemėje.

  • medus:

   LABAI SVARBŪS KLAUSIMAI ! gyvybiškai – čia ir dabar 🙂
   “marta”, būtinai paklausime, kai gerb. Zigmas Vaišvila bus prezidentas. gal net iki to! ech… 😉 ir gal net “netems gumos” metus..atsakys greičiau? 🙂 o kol kas laukiame “pareigas einančios” atsakymų…

   p.s. jums tubūt nesuprantamos tokios kategorijos kaip tiesos siekis ir geros valios žmonių susitelkimas? man- pažįstamos, daugeliui – irgi. kuo labai džiaugiuosi, ką ir matome.

   • medus:

    beje, “marta”, man alkas neleido įkelti to straipsniuko iš ekspertų apie “Lietuvos ryto” akcijas – su citatom ir nuorodom – nusisukau galvą berašant 3 sykius tą patį – no results. galų gale turėjau pasitenkiti keliais savo žodžiais. spėju, kad yra kažkokie apribojimai. ne viskas konspiracija, kas kvepia konspiracija.

  • Galima sakyti,
   Iš tamstos rašytinių tekstų:
   Negerbiat žmogaus principingumo,šią vertybę išmetėt šiūkšlediežėn.
   Nevertinat tiesos sakymo ir nuoseklumo žmogaus politinėje ir asmeninėje veikloje-sąjūdžio principų įgyvendinimo tęstinumo Lietuvos nepriklausomybės kelyje.
   Negerbiat duoto žodžio Lietuvos žmonėms atsakomybės ,manote,kad tai nereikalinga-iškeliavo šiūkšlediežėn,aišku jei tai išvis buvo?:)
   Atleiskite,bet įspūdis toks.

   • minčiai:

    klausant signataro prisiminė jūsų paminėti “dingę” dalykai, išvardinti reaguojant į “et” komentarą – signataro primintos Sausio 13-osios, G. Žagūnio ir Medininkų žudynių bylos – akivaizdus ir kartu simbolinis mūsų valstybės valdžios nuosekliai vykdomos tikrosios politikos patvirtinimas. ironiška, kad Nepriklausomos Lietuvos interesą ginanti valdžia (teoriškai tai daranti) iš esmės elgiasi kaip valdžia, veikianti prieš valstybę – žvelgiant į šias bylas, kitokį bylų “bermudų trikampio” traktavimą labai sunku pateikti. todėl ir nenuostabu, kad “šiukšlių dėžėje” atsiduria “nebereikalingi sentimentai” ir bet kokie kiti klausimai ar neaiškumai. nerealu tikėtis kokių nors atsakymų ar teisingų sprendimų, kai sistema serga iš esmės. reikia keisti sistemą ir telktis visais įmanomais pagrindais, o ne tuščiai ginčytis.

  • Kažin:

   O kieno užsakyti galėtų būti tokie “et” ir ne tik jos vis paskleidžiami pabauginimai būtais nebūtais dalykais. Juk pabauginimų skleidimais taip pat galima uždarbiauti…, nebūtinai tokiu atveju uždarbiauja pats jų paskleidėjas, juo gali naudotis trečiasis asmuo gerai išstudijavęs paskleidėjo asmens ar tautos psichologiją. Taigi, gali būti, kad visgi yra pabauginimo receptų atskiroms valstybėms “išrašinėjimo” paslauga, bet gali būti, kad tai sklinda “užsikrėtimo” keliu iš kelių pradinių židinių. Juk akivaizdu, kad baugia psichologija gali būti “užsikrečiama”, o to užkrato puikiausiu pernešėju gali būti Mass Media.
   Juk didžiumos žmonių jaučiamas beviltiškumas, visokie įsibauginimais – vargubau, kad tai vien objektyvių prosesų rezultatas…

  • et,:

   Vakar skubėjau tai nepaminėjau Romanovui priklaussančių Diena.lt, jo kompaniono Vito Tomkaus respublika.lt, Uspaskio Balsas.lt grupės su visais rajoniniais laikrasčiais – kėdainietis.lt, šiaulietis.lt, klaipiedietis.lt ir t.t., visą elilę “patriotinių”, kraštutinių dešiniųjų, tokių kaip Pankas laikrasčių, kurie kažkodėl ratu susijungia su kraštutiniais kairiaisiais, tokiais kaip anarchija.lt

   Dabar pasirodė dar ir “žemės gynėjų” keletas portalų. Gerokai užsislaptinusių. Minima tik zootechniko Šliužo pavardė.

   Vakar sutikau vieną savo pažįstamą, tikrą Lietuvos patriotę. Ji susijaudinusi mane kvietė pasirašyti dėl žemės nepardavimo užsieniečiams referendumo. Paprašiau, kad duotų paskaityti kas ten parašyta viršuje mažomis raidelėmis virš parašų. Garantuoju, kad visi kiti šių piunktų tikrai neskaitys ir pasirašys neskaitę: a, mol, dėl žemės nepardavimo užsieniečiams? gerai, duokit, psirašysiu. Tokia, deja, mūsų publika. Tokie ir šio portalo skaitytojai. Labai gaila.

   O ten tik pirmas sakinys kalba apie tai, kad žemė turi priklausyti lietuvių tautai. Toliau eina siūlymas pakeisti kelis Konstitucijos straipsnius. Ir taip kad kad ta konstitucija galėtų būti bet kada keičiama bet kokiu pretekstu, nes reikalaujama parašų referendumui kviesti skaičių nuo 300 000 iki 100 000 – kas turėtų labai patikiti Tomaševskiui su Rusų sąjunga, nes tiek parašų jie visada surinks, po to siūloma, kad balsavimui dėl įstatymų ar konstitucijos straipsnių pakeitimo užtektų ir ketvirčio seimūnų parašų, o ne daugau nei pusės.
   Tai ar įsivaizduoja žmonės ant ko jie pasirašys? Praktiškai ant valstybinio perversmo! Juk Konstitucija – tai mūsų valstybės pamatas! Ištrauk tik vieną kertinį akmenį ir valstybė subyrės! Ir taip, kovos dėl žemės pretekstu, žmonės pasirašys už savos konstitucijos panaikinimą, kas reiškia galutinį valstybės sunaikinimą ir savo teisių į ją praradimą!
   Jei klystu, pataisykit.

   • medus:

    klystate – parašai renkami referendumui (t.y. piliečių balsavimui, t.y. piliečių teisei spręsti balsavimu), ne “valstybės perversmui”.
    beje, savo sporadišku elgesiu ir vėl rašote ne į temą.. pasitikrinkite straipsnio pavadimą, “marta”. apie tai diskutuota jau ne sykį, paskaitykite komentarus po kitais straipsniais, įsijunkite ten.

   • Kažin:

    Labai teisingai manote, kad būtent po žemės nepardavimo užsieniečiams priedanga norima prakišti 3 kartus sumažintą (nuo 300 000 iki 100 000) refrendumui reiklingų parašų skaičių. Kad to laukia autonomininkai išsižioję gali nesuprasti tik toliau savo nosies nematantys. Jeigu tai referendininkams pavyktų pasiekti, tai iš tikrųjų būtų teisinio “mechanizmo” Lietuvai draskyti pagaminimas ir jo įdavimas tomaševskininkams su “rusų alijansu” į rankas arba kaip gražiai pasakėte- “vieno kertinių akmenų iš valstybės pamatų ištraukimas”. Be abejonės tokiu jų laimėjimu manau džiūgautų, kaip jau panašiu atveju yra dariusi, ir kaimynė Lenkija.
    Taigi, referendininkai siekiamu parašų sumažinimu paslėptai įvedinėja į Lietuvos valstybę “Trojos arklį”…
    Beje, tokią nuomonę apie parašų mažinimo paslėptas grėsmes jau esu išreiškęs, berods, besirašinėdamas Alke.

    • medus:

     gerbiant signataro čia išsakytas mintis, būtų tikslinga diskutuoti šia tema ne čia. tačiau trumpai parašysiu:
     1. parašai renkami referendumui ir neturi sprendžiamosios galios reikalo esmei, kaip šiuo ateveju bandoma parodyti. piliečiai spręs referendume, o ne dabar dėdami parašą;
     2. per visą atkurtos nepriklausomybės laikotarpį neįvyko nė vienas referendumas, tai reiškia, piliečiai yra palikti be konstitucijoje numatytos realios galimybės išreikšti savo valią. kalbos apie “projektų” svartymus yra bevaisės, kaip ir rezultatai.

     p. s. būtų gražu šią diskusiją tęsti pvz., “Myli Lietuvą – esi rusų šnipas” komentaruose ar kur kitur. turiu parašų rinkimo iniciatyvinės grupės išaiškinimą šiuo klausimu, galėčiau pasidalinti ir padiskutuotume. ačiū.

     • Sėlis:

      Gerbiu, kad megini ikresti proto tiems silpnaprociams provokatoriams, bet veltui. Kaip jau sakei, tai yra politika – klaidinti zmones. Taigi surinks tas tamasiofskis 100000 parasu ir surengs referenduma del autonomijos, o visa kai Lietuva prabalsuos, kad gausis 90 proc. autonomijai – NE! Tai ir nebus jokiu autonomiju. Ko jus cia meginat kazka mulkinti.

      • Sėlis:

       Ir isvis kazin ar tam tamasiofskiui suteiktu teise rinkti parasus tokiam referendumui inicijuoti, nes tokie veiksmai yra antivalstybiski. Taip kad maziau svaikit.

      • sėliui:

       nekaltinkim ir nesipykim – visi turi teisę į savo nuomonę – kiekvienas žmogus. todėl ir esu už referendumą, kad kiekvienas pilietis – kiekvienas, norintis pareikšti savo valią šiais klausimais, galėtų tai padaryti.
       kaip kažkoks protingas žmogus yra pasakęs: “aš nesutinku su tavo nuomone, bet padarysiu viską, kad tu galėtum ją reikšti”. suteikime tą galimybę visiems.

       • et,:

        et, kartoju, kaip įsivaizduojat laisvus ir teisingus referendumus, kuomet privati žiniasklaida perkama dideliais pinigais? kur gausite teisingą info apie vykstančius procesus? žiniasklaida jaučiasi galingesnė už vyriausybę, nes gali valdyti žmonių protus ir kreipti juos kokia tik nori linkme. O vyriausybė savos žiniasklaidos išskyrus LTV, neturi.

        • teisybė:

         tai ir daroma, bet, kaip matote, dar yra vietų, kur Lietuvą mylintis žmonės gali diskutuoti ir susivienyti darbui. štai dėl referendumo organizavimo – mums tai pavyko, pavyks ir daugiau, jeigu geros valios žmonės tikės, kad gali išgelbėti Lietuvą. o tas tikėjimas stiprėja – net tada, kai didžioji žiniasklaidos dalis atstovauja Lietuvos priešų interesus. betgi – kaip sakiau – protingi žmonės sugeba atskirti žinią nuo žinios nešėjo ir pasidaryti savo išvadas.
         net kai, pvz. ir TV jau seniai yra nupirkta, net LRT užsiima tik neskaidrios prezidentės garbinimu, nepateikiant objektyvios informacijos. bet geros valios žmonės randa kitų kelių, kaip matote.
         p.s. žmonės yra kur kas sąmoningesni nei jūs manote – tuo įsitikintumėte, jeigu vaikščiotumėte nuo durų prie durų rinkdama parašus, kaip tai daau aš. širdis šyla matant pabudimą.

     • Kažin:

      Parašų referendumui mažinimas, akivaizdu, – ne tas kelias, kuriuo galima būtų išeiti iš nepakenčiamos padėties valstybės valdyme.

      Jeigu “neįvyko nė vienas referendumas”, vadinasi, tikėtina, kad gal visuomenėje nebuvo siūlomam klausimui spręsti objektyvaus poreikio. To priežastys – kitas labai platus klausimas.Taigi nesiplėsiu.

      Nieko sau logika ir pažiūra, – dėl to, kad neįvyksta referendumai, griaukim valstybės pamatus apskritai.
      Referendumo institutas pagal Konstituciją (pirmiausiai laikykimės jos)nėra tiesiogiai skirtas Valstybei valdyti – tam yra skirtos vykdomosios, atstovaujamosios valdžios, Teismas. Jeigu jos blogai valdo, tinkamai nefunkcionuoja rinkimų sistema, tai griaukim už tai atsakingas valdžias, o ne traukim, anot “et” “kertinius akmenis iš valstybės pamatų”.

      Apskritai, – ar protinga žengti, kad ir “neesminį” žingsnį ne tuo keliu!…

      • medus:

       “Kažin”, man nesuprantamas jūsų susijaudinimas šiuo klausimu – jokių “pamatų” niekas netraukia, tik nori pakviesti piliečius pareikšti savo valią iškeltais klausimais. štai, kad ir jūs, turintis aiškią nuostatą šiais klausimais, galėsite ją išreikšti atiduodamas savo balsą, tą patį padarys ir kiti – spręs VISI – ne aš ir ne jūs.
       manau, kad jums, prijaučiančiam teisei, referendumo procesas turėtų būti žinomas – kaip ir tai, kas nedaroma renkant parašus. todėl žmonių klaidinti nereikėtų – jie turi tokias pat teises kaip ir jūs.

       • Kažin:

        Teisės principas reikalauja, kad, prieš pareiškiant žmogui savo valią, jos pareiškimo pasekmės privalo būti suprastos. Viešųjų klausimų atveju šio principo laikymosi rūpestis yra kiekvieno piliečio pareiga.
        Be to, kviečiami pareikšti valią piliečiai yra ne tik privačiai jūsų, bet ir mano.
        Man atrodo, kad einant parašų skaičiaus mažinimo keliu būtų prieita prie pamatinių Lietuvos valstybės dalykų klibinimo, o tai nejaudinti negali.
        Beje, priekaištu dėl klaidinimų kalbate, tarsi būtumėte tiesos monopolio turėtojas, o tai pakvimpa nesenu totalitarizmu: viena partija – viena tiesa…

        • medus:

         “Kažin”, prie Lietuvos pamatinių dalykų “klibinimo”, mano manymu, prieita jau seniai, tačiau susirūpinome tik dabar. tikiuosi, kad dar nevėlu.
         nė vienas pilietis neturi daugiau teisių ir “tiesos” (kaip pilietis) negu kitas. todėl tiek jūsų, tiek mano nuomonė yra tokios pačios svarbos – čia kas dėl referendumo rengimo. jūsų pilietinė pareiga tai mato kaip neigiamą žingsnį – mano – kaip vienintelį likusį kelią. ir mes abu turime teisę taip manyti, o kaip bus, spręs tauta. tikiuosi, kad jūs nemanote, kad jūs vienas gebate tinkamai suprasti ir įvertinti situaciją? toks matymas jau būtų panašus į mūsų visų taip nenorimą diktatą ir totalitarizmą. todėl gerbkime vieni kitus ir teisę į savo nuomonę – nesitikėkime pagarbos iš kitų, jeigu patys to nesugebame užtikrinti. manau, kad sugebame. kaip jau minėjau: “niekada nepritarsiu tam, ką tu sakai, bet visomis išgalėmis ginsiu tavo teisę tai sakyti”. gero vakaro.

      • kodėl:

       o kodėl bijoti reikiamo mažesnio parašų kiekio referendumui s k e l b t i (ne referendumui į v y k t i ar n u l e m t i klausimą) ? Gal kažką susipainiojot, kad bijot lenkų ar dar kažin ko? Bet kuri Lietuvos piliečių dalis turi teisę, jei yra svarbus klausimas, reikalauti referendumo. Tai normalus demokratinis žingsnis. Tačiau Lietuvoje, dėl nerealaus reikiamo parašų kiekio, šis demokratijos procesas akivaizdžiai ir oficialiai uždraustas nerealiais įstatymo reikalavimais. Taip neturėtų būti. Tik nepainiokim esmės ir neklaidinkim žmonių. Niekas dėl to nesikėsina į Referendumo įstatymą, kuris apibrėžia galimus referendumus, rinkėjų skaičių, lemiantį referendumo įvykimą ir rezultatų nustatymą. Parašų surinkimas , nesvarbu ar 300 tūkst. , ar 100, ar dar kitaip- tai ne referendumo rezultatas, o tik reikalavimas skelbti refendumą, kuris dar visai neaišku kaip baigtųsi ir ar išvis ivyktų dėl rinkėjų aktyvumo/neaktyvumo. Bet tai- jau kitas klausimas…

       • Kažin:

        Esu jau aiškinęs, kad autonomininkams pirmiausiai yra svarbu turėti teisinę ir faktinę galimybę rengti referendumus, kad paskui jų atkirų regionų duomenų “virvele” būtų kopiama link savo tikslų…
        Trumpai to esmė tokia.

     • Lenkai jau seime,jie siūlo įstatymų pakeitimus.Lietuvos žmonės gali dalyvauti rinkimų būdu ar referendumu kurio neįmanoma inicijuoti..Referendumo neįmanoma igyvendinti dėl 300000 skaičiaus jį inicijuojančių.Rinkimai? Dalis patenka į seimą per partinius sąrašus ir tie, už kuriuos vienmandatėse žmonės nebalsuoja.Todėl seimo kokybę rinkėjai lemia dalinai,greičiau ją didesne dalimi lemia partijų sprendžiantieji.
      Referendumo iniciavimas mažesniu inicijuojančiu skaičiumi dar ne referendumas.Savo nuomonę tauta pasako referendume ir balsuoja savo apsisprendimu.Todėl sakymas,kad sumažinus inicijuojančių skaičių yra pavojus-nelogiškas.

      • Kažin:

       Antai, norint patekti į antrą aukštą, vienu šuoliu neįstengiama užšokti – į jį imama lipti laiptais, taip ir šiuo atveju ėmus žengti parašų skaičiaus referendumui mažinimo “laiptais” būtų atsidurta tą pavojų keliančių referendumų “aukšte”… Taigi, kokia prasmė pradėti tą lipimą į jį…
       Juk tą siekimą “aukštą” – 4% parašų normą referendumui autonomininkai pasiektų (surinktų) per pora savaičių, be to, tokiu atveju atsirastų galimybė referendumais po referendumų įvairiausiais klausimais šantažuoti Lietuvą.
       Ir kam užsigeisti tų referendumų rengimo, jeigu Konstitucija nenumato valstybės valdymo referendumais galimybių. Be to, tokiems beprasmiams referendumams būtų leidžiami valstybės pinigai. Vienas referendumas atseitų apie 15 milijonų litų.
       Atrodo, kad apie tai nėra galvojama.

       • Amelija:

        Kas čia galvoja apie valstybės pinigus, parašų sumažinimo pasekmes – liepė, ir uraaaaaaa, lekiam. Tai totali Lietuvos žmonių apgaulė: sakyti viena, mintyje turėti kita. Ir vadinamasis zootechnikas tėra samdinys, artimas tiek kraštutinei dešinei, tiek kraštutinei kairei. Negatyvių, Lietuvą menkinančių idėjų pilni vadinamųjų patriotų pasisakymai. Tačiau patriotas yra tas, kas DIRBA Lietuvai, kantriai dalindamasis tiek nesėkmes, tiek laimėjimus. Referendumininkai viską mato tik juodai, ir tai iš tiesų pavojinga valstybei.

       • medus:

        čia jau panašu į tą jūsų paties minėtus baubus arba gąsdinimą..
        o kai tiek piliečių pinigų išleista niekams, aš neprieštaraučiau “už palūkanas” surengti nors vieną referendumą.

        • medus:

         “Amelijai”:
         aš galimybes matau šviesiai , todėl ir dirbu Lietuvai, kad ji nebūtų sumenkinta – nei komentaruose, nei gyvenime.
         spręsti už kitus yra ne tik netikslu, bet pavojinga – kvepia diktatu. o “pavojinga valstybei” jau kaip iš Štirlico šnipų serialo…

       • kažin ar "kažin" teisininkas?:

        ” Konstitucija nenumato valstybės valdymo referendumais galimybių”.
        Gerbiamasis, paskaitykit Konstitucijos 148 straipsnį.
        http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm
        Šiandien Lietuvos suverenitetas parceliuojamas labai sėkmingai be Tautos valios. Ir visa tai ypač labai sėkmingai vykdo Briuselio bolševikų statytinė Grybauskaitė. Nesikartosiu- gerbiamas Vaišvila tikrai daug apie tai yra kalbėjęs.

        • argumentai:

         kas dėl konstitucijos ir parceliuojamo suvereniteto – esu tos pačios nuomonės kaip jūsų išsakytoji – labai teisingai pastebėjote. ir gerb. signataras į tai yra ne sykį teisingai atkreipęs dėmesį, tik “niekas” negirdėjo – kaip visada.
         tik būtų gerai vengti asmeninių žmogaus vertinimų – tai didiną įtampą, ir reikalo nepagerina. manau, galime kalbėtis visais klausimais, bent galime pabandyti. jei negalime kalbėtis mes, kokios vienybės galime tikėtis iš politikų ir jų bangų bangelių..kur kas didesnių, nei kylančios čia.

        • Kažin:

         Teisėje straipsniai “skaitomi” ne pavieniui, o sistemiškai.
         Konstitucijos 148 str. reglamentuoja jos 1 skirsnio “Lietuvos valstybės” nuostatų keitimą. Šiame skirsnyje yra nusakomas valstybės atrodymas-pavidalas-kūnas. Šio “kūno” valdymo vykdymo organais nurodyta Seimas, Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas (5 str.). Referendumais gali būti sprendžiama tik svarbiausi valstybės gyvenimo klausimai ir dar susąlyga, kad yra surinkta 300 000 jo reikalaujančių piliečių parašų (9 str.).
         Taigi referendumų naudojimas valstybės valdyme yra ribotas ir praktiškai Konstitucijos nuostatos reiškia, kad praktiškai jie skirti ne valstybės valdymo, o tik jos “kūno” keitimo klausimams spręsti.
         Toks būtų mano Konstitucijos perskaitymas.

   • Kuo laikote Lietuvos žmones ??????????????????????????????????????????????
    Žmonės klausia,išsiaiškina,supranta,kad tai yra referendumo iniciavimas ir referendumo metu jie kaip nori taip balsuos už atskirus klausimus.Nustokite dergti ir kvailinti Lietuvos žmones.

   • S:

    Cha cha cha, gerai, kad įsijungiau paskaityt šitą. 🙂 Marta ir Kažin – dar du glušai, rašinėjantys visiškas nesąmones. “Balamutas” esi Kažin, ne teisininkas, arba jei teisininkas, tai protelis neveikia, aš patarimo tavo jokioj byloj neimčiau, net jei primokėtum… 🙂 Atseit autonomininkai laukia parašų referendumui skaičiaus sumažinimo! Eik galvą persišviesk… Apskritai, reikia sumažint iki 50000 ir nejuokint pasaulio su šitom nesąmonėm. Olandija bėdavoja, kad pas juos nenormaliai daug, nes ten irgi 300 tūkst reikia, o gyventojų – 18 milijonų. 100 tūkst. parašų kad surinkt, praktiškai reikia beveik visų lenkų piliečių virš 18 metų parašų – neįmanoma. Be to, aš nieko prieš balsuot bet kokiam referendume, kur lenkams pavyks surinkt tuos parašus. Latvijoj rusai surinko, ir puiku – daugiau turbūt nerinks bent 30 metų… 😀 Lietuvoj lietuvių procentas didėja ir laimėt referendume svetimtaučiams bus neįmanoma. Tačiau, jei priveš Seimas čia imigrantų 0.5-1 mln ir išdalins ES pilietybes (taip lieps, čia galit neabejot), va tada su lietuvių mažuma referendumai bus nereikalingi. Tada ir sumažins, bet bus mūsų nenaudai, tik dabar dar yra galimybė kažką pakeisti. Todėl lietuviams reikia teisės į referendumą kaip tik dabar, kad mes galėtume apsisaugot, kol nevėlu. Mankurtų kaip Amelija arba nemąstančių, kaip Marta ir Kažin kol kas yra absoliuti mažuma, tuo įsitikinau parašus rinkdamas, jie ne problema.

 6. pensininkas:

  Pakolkas matyti vien kolaboravimas.

 7. pensininkas:

  Kiek žinau, teismo atsisakyme nagrinėti skundą parašyta: nutartis neskundžiama. Taigi, atskirąjį skundą nepriims, o tai reiškia, kad šį faktą galima bus skųsti Žmogaus teisių teismui Strasbūre, kaip išnaudojusiam visas galimybes savo šalyje . Be to, manyčiau, galima paduoti į teismą valstybę, nurodant valstybę atstovaujančią instituciją – Prezidentą, nes prezidentu negali būti pilietis susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei.

 8. Nepolitikas:

  Visapusiškai palaikau Zigmą. Taip tęsti ir toliau. Jog kiekvienas viešas skundas, tuo labiau spaudos konferencija atskleidžia Korupcijos diktatūrą Lietuvoje. Vaišvila, anksčiau Venckienė, parodo, kad nėra nei teisingumą, nei konstitucinės santvarkos ir kt. Nieko nelaimėjus pagal šitą „demokratiją“, jie išjudina korupcijos pamatus… Sėkmės ir sveikatos.

  • et,:

   na, Prezidentė komunistinės praeities atsisakė ir atsisakė visiems laikams. Tą ji jau įrodė ir toliau rodo savais darbais, kurie taip erzina KGB valdomą Rusiją. Tik visiškas kvailys gali to nematyti. Rusijos dūmoje sėdi neva trys partijos – komunistų, KGB pulkininko Putino “Jedinnaja Rosija” ir karą Lietuvai bei Pabaltijui skelbiančio Žirinovskio Liberalai Demokratai. Už ką mums tas karas? A? Atsakyk, Zigmuk. Man suprantama, kad “ekspertai”, kuris mėgsta Vaišvilos str. portalo direktorius Borovskis simpatizuoja Rusijai – visi myli savo tėvynę labiau, nei šalį kur gyvena, bet kodėl Zigmas Vaišvila taip rūpinasi Rusijos reikalais, tai visai neaišku. Nejau dirbant atominės bombos kūrimo centre – Dubnoje taip labai pamilo Rusiją, kad po to padarė viską, kad Lietuva neturėtų savo atominės elektrinės, taptų energetiškai nuo Rusijos priklausoma, o dabar neriasi iš kailio nustatinėdamas piliečius prieš mūsų demokmratiškai išrinktą Prezidentę? Prezidentę, kuri nepersidažė kaip kiti komunistai kitokiais partijų pavadinimais, bet nusimetė partinį šleifą visiems laikams? Iš kur pas Z.Vaišvilą tokie galingi pinigai? Juk portalai priešrinkiminių straipsnių tikrai netalpina už dyką? O ponaičio Vaišvilos prichvatizuota Medicinos biblioteka Vilniaus centre, kartais net už elektrą dar nesenai negalėjo užsimokėti, remonto verkiant reikėjo. MATYT REIKALAI TAISOSI, KAD TOKIE STRAIPSNIAI PILASI KASDIEN KAIP IŠ OŽIO RAGO. 🙂

   • reikalai:

    ponia, kam Vaišvilai rūpintis Rusijos reikalais, jeigu tai taip puikai daro prezidentė?? net negaliu pridėti žodžio “mūsų”, nes prezidentė – ne mūsų – net negali paneigti kolaboravimo faktų.
    o gerb. Z. Vaišvila – nuostabiausias iš žmonių, kokie dar Lietuvai liko ir jūsų žemo lygio šmeižtai prieš šį žmogų – bejėgiai.
    p.s. gal papilkite dar daugiau savyje nusėdusio šlamšto – tai tikrai patraukia dėmesį – mane prie signataro atvedė būtent šlamštas, pilamas ant šio teisingo ir drąsaus žmogaus. pirmyn ir atsiras daugiau tokių kaip aš:)

   • aleliuja:

    Skaitau ir nesitikiu- Petkevičius prisikėlė iš kapo. Tai va ką reiškia posakis, kad kagėbistai ir komunistai nemirtingi. Tik savo, atleiskit, šūdus pila ant kitų, turbūt, galėtų ir bažnyčioj ant altoriaus…

   • Kažin:

    Na, gal jūs ne visai “demokratiškai išrinkote” Prezidentę, nes balsų skaičiavimams vadovauja Seimo partijų ir tų pačių partijų vadovaujamų valdžios institucijų deleguoti atstovai, kurie, kaip komisijų pirmininkai netik balsus “skaičiuoja”, bet tiems darbams atlikti dar gauna valdyti ir tuos apie 12 milijonų litų, skirtų rinkimams. Juolab, kad dabarties politikai nėra iš šventųjų kastos…
    Akivaizdu, kad tai rinkimų sistemoje valdančiujų pasidaryta ne dėl “švento nieko”… Tokiu atveju tinka žinomas pasakymas: “nesvarbu kaip balsuoja – svarbu kas balsus skaičiuoja”. Taigi iki “demokratiškų išsirinkimų” Lietuvai dar toli gražu…
    Beje, nesigirdėjo, kad Prezidentė būtų ėmusis šią nedemokratijos “skylę” užtaisyti…

 9. Kažin:

  O ką skleidžia žmonėse rodymai, “kad nėra nei teisingumo, nei konstitucinės santvarkos ir kt”, – pasyvumą, bejėgiškumą, tūnojimą tame, kas yra, ir laukimą geresnio atnešto iš šalies arba ėjimą iš Lietuvos kur akys veda. Viso to ir siekia vanagai… Tuo nepasisakau prieš negerovių rodymą, tik noriu atkreipti dėmesį į tai, kad visame tame trūksta pozityvaus kuriamojo prado – skleidimo to, ką reikia daryti, ką reikia sukurti, kaip sukurti, kad to, kas yra negerai, nebeliktų. Pvz., kaip turėtų būti pertvarkytas valstybės valdymas, rinkimų sistema ir t.t.
  Žodžiu, demonstruojami griaunamieji veiksmai, nerodant jokių gebėjimų ar ketinimų kurti nauja ir taip vaduotis iš negerovių.

  • medus:

   “Kažin”, čia labai rimtą problemą iškėlėte. kuriamasis pradas, manau, yra sąmoningai žmonėse naikinamas – pirmiausiai – pasitelkiant mass medios priemones. rezultatas – taip išsiurbtas žmogus, kad apie kokius “pradus” (išskyrus gyvybės palaikymą ir savo būtiniausių poreikių patenkinimą) gali ir nesvajot.
   koks įdomus sutapimas, kad jūs apie tai pagalvojote – ir aš kaip tik šiandien ryte apie tai rašiau, tik šiek tiek kitokiu rakursu – labiau žvelginat į tai, kuo mass medios kasdien maitinama žmogaus dvasia. va ką parašiau:
   mane domina tiesa, bet jos man niekas nepasakys, ar ne? ją reikia atrasti savo jėgomis, bet ieškant šiukšlių konteineryje jos tikrai nerasiu. ką į save įsileidi, tuo ir tampi – nereikia norėti būti sveikais, jeigu kasdien išgeriame stiklinę nuodų. ačiū, ne.
   „aktualijoms“ man pakanka kelių „dienraščių lyderių“ antraščių, kad suprasčiau, kokio skonio nuodai šiandieną meniu. todėl renkuosi mokslinius straipsnius ar dominančias laidas – tai, kas man įdomu. apsisprendžiu pasirinkimus daryti aš, o ne kitiems spręsti, kuo bus maitinama mano dvasia. tik taip pažadinamas kūrybinis pradas ir atsiranda ramybė – kitu atveju visa energija sunaudojama įsileistai destrukcijai malšinti ir savo „sielos atstatinėjimui“. ir kasdien – tas pats – beviltiška. masinis žmonių dvasios nuodijimas – žaidimas, kurio autoriai – ne mes, taigi, neprivalome žaisti.
   “griaunamuosius veiksmus” galime stabdyti tik kiekvienas asmeniškai sau – padarydami kitokį pasirinkimą- pirmiausia -sau. o kiek žmonių to nesupranta – baisu žiūrėt.

  • Amelija:

   Taip, vien neigimas ir jokio pozityvaus mąstymo. Kad Vaišvila savo “benefisais” tikisi prasiskinti kelią į prezidento postą, matyti net daug nesigilinant. Vargšytis, kai po jo biografiją pradės landžioti oponentai, nereikės nei teismų, nei atsirašinėjimų. Viskas, kas jo nuveikta viešai, dar nepamiršta ir jokių archyvų nereikės. Grybauskaitė tikrai neatlieka prezidentės funkcijų valstybėje, jos kilmė ir biografija tikrai nuslėpta, bet jau tik ne Vaišvilai šituos akmenis kilnoti. To drąsa nepavadinsi – greičiau ankstyva rinkimų kampanija, kuri be jokios abejonės baigsis triuškinančiu pralaimėjimu. Jau čia nei žali, nei raudoni nepadės.

   • medus:

    Amelija, jeigu pasidomėtume kiek labiau, pamatytumėte, jog Vaišvilos “rinkimų kampanija” tęsiasi senokai – taip seniai, kad vargiai bepatenka į “rinkimų kampanijos” terminus:) googlas šį tą pasako, pabandykit. o dėl prezidento rinkimų – gyvenimas parodys.
    kai kam prezidento postas atrodo viskas, kai kam – niekas – viskas atsiremia į vertybinius kiekvieno asmens pamatus. bet tikrai žinau – sau – kad nežiūrint to, ar Vaišvila bolotiruosis į prezidentus (turi tokią teisę) ar ne, laimės ar ne, jo pastangos reikalauti iš valstybės institucijų (visų) elgtis taip, kaip elgtųsi save gerbianti teisinė valstybė, žmonių nebus pamirštos. man Vaišvila “pramušė” kaip tik dėl šių pastangų, nors atidžiau į jį pasižiūrėjau būtent dėl visuotinės niekada “nesibaigiančio šlamšto kampanijos”.

 10. medus:

  liūdna po tokių spaudos konferencijų ir tiek – kai negirdi, atrodo, kad negyvename melo diktatūroje ir viskas yra maždaug pakenčiama, nors apsimesti galime. dėkoju signatarui, kad tai primenate, tiesos siekti reikia, net jeigu…jau sakiau.
  lauksim teksto, įrašo – transliacija buvo labai prasta.

 11. pensininkas:

  Zigmas Šaunuolis. Taip ir toliau. Reikalaukime iš prezidentės TieSOS, pasiaiškinimo, kodėl ji koloboravo. Kokį karą su Lazutka kariavo Partinėje mokykloje? Jeigu Zigmas ją šmeižia – tegul duoda jį į teismą. Apmaudu, kad neatsirado nei vieno kito signataro dalyvaujančio kartu su Vaišvila spaudos konferencijoje. Apmaudu, kad spaudos konferencijos salėje nebuvo nei vieno žurnalisto. Kas reiškia, jog spauda nėra laisva. Visi bijo. Bet ko?

  Neperjungus kanalo, teko išgirsti kitą Aušrinės Paviloninės kartu su gėjumi ir lezbiete spaudos konferenciją. Buvau ištiktas šoko. Pasirodo mūsų seimo nariai bevek visi homofobai. Neplečia savo akiračio seksualinėje srityje. Nesidomi vieno vyro penio į kito vyro užpakalį kišimo praktika, vienos moters kitos moters putės laižymo technika. Į Patacko klausimą, kodėl nesivaujama nuo amžių esamomis šeimos vertybėmis, Aušrinė atkirto maždaug taip: šios kartos vertybės dabar kitokios. Mano išvada, atseit Šeimos nebereikia, propoguokime ištvirkavimo techniką. Vaikų gimdyti nebūtina. Po mūsų nors ir tvanas.

 12. beje:

  akivaizdu, jog prezidentei, iki šiol neatsakiusiai į signataro Z. Vaišvilos pateiktus klausimus, lieka tik dvi galimybės:
  1 ) nuosekliai, skaidriai ir atvirai atsakyti į visus pateiktus klausimus;
  2 ) neatsakyti nė vieną klausimą ir patraukti gerb. Z. Vaišvilą teisinėn atsakomybėn – įvertinus visas šio reikalo aplinkybes – kad ir už šmeižtą kaltinant melu.
  kitokio kelio save ir valstybę gerbiančiam prezidentui kaip ir nėra. ką pasirinks prezidentė?

 13. Kažin:

  Ankstesnės Vaišvilos spaudos konferencijos komentaruose, norėdamas padėti, patariau (net suformulavau ieškinio reikalavimus), kad, jeigu jis nori, jog Prezidentė byloje būtų įvardinama atsakove, turi su ieškiniu kreiptis į bendrosios kompetencjos teismą, t.y. į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašant pripažinti, kad Prezidentė šiuo atveju yra pažeidusi jo teisė gauti informaciją.
  Kol kas Vaišvila apie kreipimąsi į šį teismą nekalba, tai jo valia. Nors akivaizdu, kad administracinis teismas Vaišvilos apeliacinį skundą atmes, kaip nepagrįstą, o bylą nutrauks, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.
  Tuo bylinėjimasis administraciniame teisme, atsakove nurodžius Prezidentę, turėtų baigtis. Bet gal jam šiuo atveju laimėti bylą ir nebuvo taip svarbu…

  • argumentai:

   aš turiu daugiau pasitikėjimo signataro sprendimais, bet jūsų teisė turėti savo nuomonę, be abejo. o, žiūriu, nėra video įkelta.. būtų gerai paklausyt. dabar į tekstą jau turbūt neįsigilinsiu (vakaras ir akys nenori), tačiau kiek pamenu, buvo naujų signataro pastebėjimų dėl pačios bylos kėlimo.

   o jei be didelių filosofijų, aiškiai krypstama link “va bank” – turiu mintyje signataro raginimą prezidentei duoti jį į teismą. mano akimis tai iš principo teisingas žingsnis (nedaug kas ir lieka, kai prezidentė nekalba jokiu kitu būdu), tik tokia auka būtų per didelė (kai kam teismo procesų gal jau ir gana). tikiuosi, kad tai neįvyks. spėju, kad prezidentė to garantuotai nedarys (nors neabejotinai norėtų), nes teismo procesas reikalautų paaiškinti daug dalykų.. įdomioje šalyje visgi gyvenam.

   • Kažin:

    Tai, kad mano supratimu, duoti Vaišvilą į teismą nėra už ką, jis jokių teisės normų nepažeidžia. Viskas, ką kalba yra jo nuomonė, grindžiama jam žinomais faktais.

    Be to, svarbiausia čia, matyt, galėtų būti tai, jog valdžiai yra žinoma, kad Vaišvilos pranešimų poveikis visuomenėje nežymus, tad šiuo atveju duodant į teismą būtų tik jo garsinimas.
    Viskas vyksta demokratijos, žodžio laisvės reikalavimų ribose.
    Šiuo atveju žingsnis Va bank būtų, jeigu Vaišvila pasiskelbų, jog dalyvaus Prezidento rinkimuose.

    • faktai:

     faktai faktais, bet iš esmės signataras prezidentę vakar pavadino melage:
     “Visų pirma, p. Prezidente, labai žema ir nekorektiška melą dangstyti pavaldinės parašu. Pasakykite tai pati. Jei tai ne melas, kreipkitės į teismą dėl mano atsakomybės už Jūsų įžeidimą ar šmeižtą” (Z. V.).
     tai šitą turėjau mintyje, kad prezidentė, kaip save gerbianti ponia ir pirmoji valstybės dama, galėtų signatarą paduoti už šmeižtą. jeigu…tai būtų netiesa:) kabliukas. labai geras. šaunuolis Vaišvila.
     o dėl prezidentų…net nepradėkime. nieko nežinau ir jau nenoriu žinoti – kur pasuksi, ten siena, o gal ir kelios…tegu tie ir kalba kurie bolotiruojasi.

     p.s. jei signataras šitą skaitys, noriu atsiprašyti (už save) dė to “malonumo”, matau, kad Jus tai užgavo. atsiprašau, mes tik juokavome, tiksliau – aš tik juokavau (už “Kažin” nekalbėsiu). kai Jums taip gerai sekasi ir politika “verda kraujyje”, kartais norisi iš to pasidaryti pramogą ir tiesiog pasidžiaugti – ne tik liūdėti, graužtis ir stresuoti. gal ir ne vietoje. tai nebuvo oficialu, tik mūsų su “Kažin” plepalai. nepažįstu Jūsų asmeniškai, negalėjau numatyti, kad taip priimsite. net nemaniau, kad perskaitysite. todėl iš savo pusės – nuoširdžiai atsiprašau. tik geriausi linkėjimai, visada.

 14. lyvis:

  Šiandien valstybingumo pavojus ne iš prezidentės, o iš triušio Butkevičiaus stribų partijos. Jo vyriausybės sudarymas su lenkais tiksliau gagaūzais ir yra didžiausias pavojus nepriklausomybei. lyvis

  • argi:

   jeigu turėtume nors truputėlį Lietuvos, o ne svetimų šeimininkų reikalais besirūpinančią prezidnetę, tokie dalykai (skalūnai, snorai, žemės pardavimai, ES seimūnai, gėjų paradai, Chevronai, Gazpromai, policijos savivalė ir arogancija, politiniai teismai, dingimai, pametimai, atleidimai ir t.t…..) Lietuvoje nesidarytų. kai prezidentės neturime, visa kita yra tik anarchijos-monarchijos pasekmės.

 15. Gediminas:

  Gal reikėtų kitą kartą nueiti pasėdėti į tą posėdžių salę, ar ten neįleidžia paprasto žmogelio?.

 16. daina:

  lojalumo Lietuvai nepraradusiems tautiečiams – apie mūsų brolius, kovojusius savo kovą. žemė ta pati, tik laikas kitas- http://www.youtube.com/watch?v=zmjbsEulgT8&list=RD35Dbo2osdzCP8
  primena ir mūsų, regis, dar visai nesenus įvykius, turbūt ne visi pamiršo.

 17. techninė pastaba:

  youtube įkeltas įrašas labai prastos kokybės, kažkas ne taip su garso- vaizdo takeliu ir greičiu. Negi tokius techninius brokus “gamina” taip vadinama Seimo TV?

 18. kodėl toks neatsargumas?:

  Įdomu, kodėl kanceliarijos darbuotojos vardu paleistas melas apie Grybauskaitės stojimą į savarankišką LKP?
  Suprantama, kodėl tai padaryta pavaldinės vardu, bet neaišku, kodėl dabar prisireikė šio argumento?
  Arba socdemai laikomi trumpu pavadžiu, arba pigus ir primityvus bandymas – gal prašoks su tokia versija?

  • prezidentūros tvarka:

   patikėkit, ne pirmas atvejis, kai kanceliarija savo vardu, t.y. su savo darbuotojų parašais atsakinėja už Viršininkę, net jei klausimas liečia asmeniškai tik ją. Maniau, čia toks daukantynės “bendravimas” vyko su eiliniais interesantais. Klydau. Jūsų, Signatare, pavyzdys parodo, kad tokia tvarka prezidentūroj- “chroniška” ir labai patogi besislapstančiai nuo tiesos poniai.
   Beje, o socdemai negalėtų oficialiai raštu patvirtint arba paneigt apie ponios “stojimą” į LKP? 2009 m. jie teigė, kad duomenų neturi. Kodėl Jums nepatvirtina raštu? Bijo? Pamatytų ir pati ponia. Jei ką, galėtų visas savo stojimo peripetijas aiškintis su LKP turto, dokumentų ir viso kito paveldėtojais socdemais. Archyvai LKP turi būti? Ar jie dingę? Nežinau, tik spėlioju: jei tuomet žmogus buvo LKP nariu, tai gal turėjo ir nario mokestį mokėti? Negi tokie veiksmai nebuvo fiksuojami dokumentuose? Tuomet, jie kažkur turėtų būti? Gal irgi daug ką atskleistų? Reikia “laužti” Butkevičių (arba kitą atsakingą jų žmogų- premjeras gal tikrai tam laiko neturi) , kad partija surastų atsakymą . Na, o jei neras- viskas toliau aišku…

 19. marta:

  Juk ir durniui turėtų būti aišku, kad žmonės nepasitiki valdžia, nes žiniasklaida tik tą ir daro – skleidžia nepasitikėjimą valdžia, o nekalba apie tikruosius faktus apšviesdami žmones. Tad ką gali nuspręsti klaidinama visuomenė?
  “Ekspertai”, Alkas, Laisvas laikraštis kalba tik apie Chevron konfliktą su Žygaičių bendruomene, kuria manipuliuojama. Bet nepateikia jokių faktų apie pretenzingus Chevron konkurentus, pvz. lenkų LOTUS, arba kitais vardais prisidengusį Gasprom, kurio dujų tarpininku siekė būti Uspaskichas, bet vėliau buvo pastatytas R.Stonys (Dujotekana), privatizavęs GEONAFTĄ ir kuriam mokestį už naftos gavybą A.Paulausko iniciatyva sumažino nuo 25 procentų iki 9 procentų, neva žvalgybai, bet žinom iš “Verslo žinių”, kad rusai jau iki 1988 metų buvo išžvalgę visą Pabaltij ir sudarę geožemėlapius, kuriuos matė tokie geologai kaip G.Matuza.

  Bet 1992 metais, kaip rašė tas pats V.Ž, G.Vagnoriaus pavaduotojas Z.Vaišvila iš Rusijos parvežė suklastotus duomenis su išbraukytais, ištrintais žemėlapiais. . Nuo tada paskleistas gandas, kad naftos ir dujų turime labai mažai. Nors iš tikrųjų Pabaltijys jų turi ne mažiau kaip Kaspijos ar Šiaurės jūra.

  Beje, šiuo metu geologas G.Motuza yra įdarbintas Lenkijos Mokslų Akademijoje. Tad jis nebūtinai dirba Lietuvos naudai. Jo dabartiniai pasisakymai prieštarauja jo ankstesniems pasisakymams (žr. verslo žinių archyvas) ir jau gina Geonaftos, faktiškai Rusijos, per tarpininkus, interesus.

  Nepamirškim, kad lenkai, “lenkų klausimus ‘ kaip spaudimą vyriausybei kelia greičiausiai tam, kad iš kitos pusės jie jau senokai prievartauja vyriausybę parduoti lenkams – Mažeikių naftai- ir mūsų statomą dujų terminalą.

  Kadangi privatizuojant Geonaftą “konkurse” dalyvavo fiktyvios įmonės, įregistruotos Šveicarijoj ir Lenkijoj, tai įtariu, kad ir Lotus gali būti Rusijos įmonė. Nes jų portale savininkai nedeklaruojami. O kai kalba eina apie milijardinius pelnus, tai visuomene bandoma gudriai pasinaudoti… netgi iki panašių kofliktų sukėlimo gali nueiti kaip Artimuose Rytuose.. kai taip įsiaudrinama..

 20. Kažin:

  Kodėl Martai nekyla klausimas, kodėl Brazauskas Mažeikius pardavė Lenkijos valstybės valdomai įmonei, o ne privačiai Kazachijos. Juk kaimyninei Lenkijos valstybei pardavinėti strategines įmones – tolygu valstybės išpardavimui jai.
  Taip pat kodėl nebandoma aiškintis kieno inciatyva Lenkija buvo priimta į Visagino AE statybos bendrininkes. Taip pat niekam neparūpsta, kodėl Tamošvskis ir Lenkija nerodo viešo balso prieš Astravo AE statybą. Ar ne dėl to, kad statoma AE gąsdintųsi tik lietuviai ir nesikurtų šiame krašte. Manau, kad išsiaiškinus išvardintus klausimus, daug paaiškėtų – kas yra kas….
  Kas dėl Klaipėdos uosto, tai manau, kad Lenkija dar neatsisakė plano įsitaisyti jame vietoj Lietuvos, kaip tai yra padariusi su Mažeikiais.

 21. Ūla:

  Komentatoriai “įsismagino”…ypatingai tas, kuriam patinka dėlioti “taškus”-:). Manau, kad lengva ranka ir žmogaus kaktoje “padarytumėte tašką”- :). Palaikau signataro atkaklumą dėl tos priežasties, kad iš aukštų tribūnų, teismo salių sklinda postringavimai apie tai, kad prieš Konstituciją ir kitus įstatymus visi yra lygūs. Bet taip nėra ir tą labai gerai iliustruoja Vaišvilos iškelta problema. Einant dirbti ar tarnauti į įstaigas, pretendentui privalu nurodyti visas savo ir šeimos narių gyvenimo detales ir aplinkybes ir jokiu būdu nepasakyti netiesos, o čia kas darosi? Jeigu Zigmas neteisus, tai negi neatrandama drąsos “susigrumti” su juo? Ar “Olimpo vietininkui” -:) per žema? Negi nesuprantama, kad įstatymų ir Konstitucijos nesilaikymas yra konstitucinės santvarkos griovimas? Galima atsitverti nuo žmonių geležiniais vartais, galima galų gale juos durninti, tačiau negalima pamiršti, kad už priesaikos sulaužymą reikės atsakyti ir prieš Dievą. Apie tai turime galvoti visi. Nieko neišsinešime Anapilin (kaip nieko neišsinešė A.B.), žemėje liks tik jo vardas. Kokį tą vardą paliks, garbingą ar ne, sprendžia pats žmogus……

 22. baisiausia:

  tai ši baimės atmosfera. Pažiūrėjus iki galo video, matosi, kaip iš salės išeina Vaišvila, pros stiklinę sieną matosi žurnalistai, kažkas filmuoja ir ima interviu koridoriuje iš Aušros Marijos Pavilionienės, ji įeina į salę su dviem. Tada ir žurnalistai…

  • be baimės:

   mačiau ir noriu tą vaizdą pamiršti, nes sunku įsileisti faktą, kad absoliuti dauguma Lietuvoje gyvena baimėje arba „palaimingame“ nežinojime. žinoma, dar yra ir sistemos vergai, sąmoningai pasirinkę tarnystę sistemai – taip tikėdamiesi ne tik išgyventi, bet ir padaryti tą išgyvenimą labai malonų – labiausiai „malonumą“ koncentruojant į pinigus. tikisi, kad pinigai nupirks namą, automobilį, jachtą, meilę (t.y. jos pakaitalą savo apgailėtinos egzistencijos užsimiršimui) ir kas tada? belieka tik saugoti tuos pinigus ir bijoti mirties, nes tai, ką turi, atrodo taip vertinga, nes kad gautum tai, yra atiduota viskas – t.y. pati žmogaus esmė – dvasia. ko tada belaukti? šitų man labiausiai gaila – jiems jokios vilties jau nėra, kaip reikalai bepasisuktų.

   iš kitos pusės, sukurta baimės atmosfera yra pagrindinis dalykas, leidžiantis „avių bandai“ prižiūrėti pačiai save – efektyvesnio būdo vergų priežiūrai dar niekas neišrado. bet baimė mažėja, jos ribos vis labiau blykšta, persikelia (nors ir keliais centimetrais) artyn į centrą. tą parodė ir šiandienos renginys – baimė traukiasi, Lietuvoje turime daug drąsių žmonių. nepamirškim to.

  • pensininkas:

   Taip baisu. Aušrinė Pavilionienė savo spaudos konferencijoje pasakė, kad šios mūsų kartos vertybės yra ne ŠEIMA, su abipusė vyro ir moters meilė, o kitos vertybės, t.y. vyro meilė vyrui, bei moters moteriai. Manau, kad tokioje visuomenėje pogrindyje gimę vaikai taps visaliaudinė nuosavybė.

  • sąmokslo teorijos:

   o aš dar kai ką pastebėjau. Labai įdomu, kas ten toj salėj filmuoja konferencijas? Žiūrint video matosi , kai ta Seimo kamera kažko labai išraiškingai ir iškalbingai “ieško” tarp salės stalų ir beveik kone po kėdėmis. Kiba pasislėpusių žurnalistų:)? O jei rimtai, ką tai galėtų reikšti?Tai jau nepanašu į atsitiktinį kameros pasukimą. Daryti išvadų, kurios ateina pirmos į galvą, kažkaip nesinori…

   • poveikio priemonė:

    manau, kad tai yra vienaa iš psichologinio poveikio priemonių – ala, žiūrėkit, na gi niekas neatėjo – niekam neįdomu. o mes – objektyvūs – norim parodyti žmonėms, kad tikrai niekam neįdomu – ieškojom ieškojom, bet neradom:) gali būti ir kitaip, bet toks kameros blaškymasis – vargiai paaiškinamas. nebent operatorius nebuvo blaivios būsenos:)

 23. Pirmyn gerb. Prezidente! Jums nėra ko sėpti. Didesnė dalis žmonių pasitiki Jumis. Jei Jūs atvirai pripažinsite tiesą, tikrai Jums nepakenks – juk dauguma vistiek ją žino. Tačiau, jei vengsite atsakymų, tai atrodys, kad Jūs tebesate tam pačiam sovietiniam liūne.

 24. Zigmas Vaišvila:

  Peticija šiais ir susijusiais klausimais”

  http://peticijos.lt/visos/71415/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: