Z.Vaišvila. Su Sąjūdžiu už Lietuvą? (110)

Zigmas Vaišvila

Zigmas Vaišvila

Su Sąjūdžiu už Lietuvą! Tuomet tai buvo aišku. O šiandien? Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įsteigimo 25-mečio proga iniciatyvinės grupės narys Vytautas Landsbergis pakvietė liudyti, kad ir žodžiu, ir darbu galima gyventi kitaip. Taip, kaip mokėjome ir gyvenome Atgimimo metais.

Ar visi? Kodėl žmonės tuo nebetiki? Ir kodėl pačiu Vytautu Landsbergiu tiek mažai betikinčių? Kai kurie netgi atkurta valstybe, nepriklausomybe nebenori tikėti. Atsakymo reikia ieškoti, visų pirma, savyje. Ar išlaikėme egzaminą valdžia, pinigais? Ar sąžiningai galime prisipažinti, kad neįsivaizduojamai milžinišką Tautos pasitikėjimą, pateisinę iki valstybės atkūrimo ir pripažinimo, iššvaistėme? Ir dėl ko? Ar visi suvokėme, visų pirma, savo atsakomybę už šį milžinišką Tautos pasitikėjimą, kokio savo gyvenime daugiau, tikriausiai, nebepamatysime? Ar galima po tiek metų Tautai, pernai vėl prileistai prie referendumo ir pasakiusiai tvirtą savo nuomonę, pasakyti, kad jos teisėta nuomonė nieko verta? Ir po to, lyg nieko nebūtų nutikę, naudoti Sąjūdžio šventą vardą, apeliuojant į tą pačią Tautą ir apdalinant ją naujais epitetais? Sukakties proga aimanuoti dėl nežinia kur einančios valstybės, tačiau neįvardinti tikrųjų priežasčių?

Ne, negalima apeliuoti į žmonių sąžinę ir pasitikėjimą, sakant jai netiesą. Nes Tautos mandatą 1990-aisiais Sąjūdis gavo už dešimtmečiais išsiilgtos ir net nežinomos tiesos sakymą. Tiesa negali būti proginė. Tiesa arba yra, arba jos nėra. Todėl nenaudokime Sąjūdžio vardo, kai nenorime sakyti tiesos, kai rodome visišką nepagarbą mūsų žmonėms ir manome, kad jie to nesupras.

Naglis Puteikis viešai paliudijo apie paskutinįjį konservatorių partijos suvažiavimą, kuriame iš V.Landsbergio, atvirai tyčiojosi ne tik Mantas Adomėnas, bet ir jo vyresnieji partiniai mokiniai. Gal nepatikėsite, bet man buvo labai sunku ir skaudu girdėti šį N.Puteikio liudijimą. Vyresniosios kartos konservatoriai, praėję tremtį ir kitus sunkius išbandymus, iki pat suvažiavimo pabaigos taip ir nesuvokė, kad yra tyčiojamasi ne tik iš V.Landsbergio, bet ir iš pačios valstybės idėjos. Kodėl šie žilo plauko žmonės taip ilgai to nesuvokė? Todėl, kad jie visiškai pasitikėjo savo vedliu V.Landsbergiu, kuris net jiems nesakė tiesos. Taip mūsų žmonėse gimė visiška sumaištis, apsisprendžiant dėl vertybių. Todėl jie ir blaškosi tarp savo idealų bei teisėtų lūkesčių, kuriuos jie sudėjo į vedlį, ir pusinės savo vedlio tiesos, deklaruojamos net jiems, sąžiningiausiems ir beatodairiškiausiems pasekėjams.  Net jiems nebuvo paliekama galimybė rinktis, tik tikėti jau parinktais Rolando Pakso ar Dalios Grybauskaitės projektais. Tad nenuostabu, kad susipainiojusi šiose vertybėse ir nulėmė ir 1992 m. Seimo rinkimų rezultatus. Ar galime tikėtis, kad išgirsime V.Landsbergio paaiškinimą Tautai, kodėl ir vėl Seime Darbo ir konservatorių partijos dažniausiai vieningai balsuoja, ko šios dvi partijos siekia bendrais veiksmais?

Sąjūdis nuoširdžiai klausė – ar įveiksime biurokratiją? Šį kartą įveikti reikia ne tuometinę sutrikusią vietinę valdžią, bet tvirtai veikiančią ir valdomą geležine ranka. Ir, be abejo, vėl centrinę, tik jau kitą valdžią. Negrasinančia ginkluota jėga, bet kalbant š.m. gegužės 31 d. Vilniuje „Europos namus“ atidarinėjusios Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir teisingumo komisarės Vivian Reding leksikonu, reaguosiančia į mūsų veiksmus. Matome šį beatodairišką ir vis skubinamą reagavimą ir negalėjimą turėti kitokios nuomonės ir net diskutuoti apie tai. Ir Lietuvos Prezidentė ta proga prakalbo ne apie Lietuvos piliečius ir jų teises, o apie kol kas dar neegzistuojančios  abstrakčios sąvokos „Europos piliečiai“ teises.

Prezidentė D.Grybauskaitė, sveikindama sukakties proga mus, sąjūdiečius, paskelbė, kad Sąjūdis ir Tauta ne atkūrė valstybę, o tik „pakeitė valstybės kryptį“, pasidžiaugė, kad vis mažiau dairomasi į praeitį. Jei jos siūlymas mažiau dairytis į praeitį susijęs tik su jos asmenine problema, tai būtų suprantama, nors ir nepateisinama. Tačiau nesutiksiu, kad reikia siekti idealo, aprašyto Čingizo Aitmatovo romane „Ilga kaip šimtmečiai diena“ – vietoje mąstančios tautos turėti mankurtus, nežinančius, iš kur jie ir kas tokie, ko jie siekia. Todėl būtų gerai, jei Prezidentė paaiškintų, kokios valstybės kryptį ir į kur mes, sąjūdiečiai, pakreipėme? Mes nepamename tokio mūsų darbo. Dar geriau būtų, jei Prezidentė paaiškintų, kur link ir kodėl vedą mūsų tautą ir valstybę, nes tautos nuomonės nereikia nei jai, nei Europos Sąjungai.

Sąjūdžio sukakties proga š.m. birželio 1 d. delfi.lt paskelbta Arnoldo Aleksandravičiaus nuomonė, kad „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė  šių dienų požiūriu ne visai atitiko vakarietiškus „tolerantiškos lyčių lygybės principais besivadovaujančios“ organizacijos principus – 35 narių grupei priklausė vos dvi moterys. Be to, sambūryje, kuris visuomenei pažadėjo atverti  tikrus, nesuklastotus Lietuvos istorijos archyvus, nesimatė nė vieno istoriko.“ Sunku greitosiomis sugalvoti didesnį ir smulkmeniškesnį tikrai „šiuolaikinį“ įžeidimą.  Net ne pačiai iniciatyvinei grupei, bet mūsų tautai, kuri patikėjo Sąjūdžio iniciatyvine grupe, o patikėjusi per neįtikėtinai trumpą laiką pasiekė Nepriklausomybę, apie kurios realybę pradžioje nė vienas Lietuvos žmogus nedrįso net pagalvoti. Ne vienas 1988 m. liepos 9 d. Sąjūdžio mitinge V.Kudirkos Tautiškos giesmės žodžius giedojo, juos skaitydamas iš iniciatyvinės grupės išplatintų lapelių. Apie tarybinius istorikus, kurių nė vieno tuo metu nesimatė viešai reiškusio nevaldišką nuomonę, nekalbėsiu. Tik priminsiu, kad Mokslų akademijoje 1988 m. birželio 3 d. buvo išrinkta 36 narių iniciatyvinė grupė. Kitą dieną a.a. Meilė Lukšienė paprašė, kad iš jos šeimos narių leisti jai vienai prisiimti riziką būti iniciatyvinėje grupėje ir atleisti nuo šios pareigos jos dukrą Ingę Lukšaitę. Tuo metu tai buvo labai suprantama – iniciatyvinė grupė, į kurią daugiau pakliuvo vyrų nei moterų, „netolerantiškai“ su tuo sutiko.

Suprantu, kad demagogijai ribų nėra. Tačiau šiuo atveju labai prašau šiuolaikinių „tolerancijos“ testų netaikyti mūsų tautai ir Sąjūdžio iniciatyvinei grupei, „netolerantiškai“ pasielgusiai su M.Gorbačiovo paskelbta „perestroika“. Mes dar prisimename D.Britanijos Ministrės Pirmininkės Margaret Tečer ir Prancūzijos Prezidento Fransua Miterano priekaištus Sąjūdžiui dėl mūsų „netolerancijos“ Vakarų idealui M.Gorbačiovui. Nobelio taikos premijos laureatui.

Negyvenkime vien Sąjūdžio nostalgija, nes tai tikrai neperspektyvu. Ir nesisavinkime Sąjūdžio. Jis – visų, jis – Lietuvos. Ir, visų pirma, ne Kazimiros, ne Zigmo, ne Vytauto, ne Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, nors ir pralaužusios ilgos žiemos sąstingio ledus. Toks kelias vestų tik į aklavietę ir stabų kūrimą, bet ne mąstymą ir savo nuomonės turėjimą. Be savo narių nuomonių, neretai labai skirtingų, ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė nebūtų tapusi autoritetu tautai, nebūtų įgijusi neįtikėtiną jos pasitikėjimą.

Mokykimės iš Sąjūdžio, gerbkime jo pamokas ir jo žmones už tai, kas padaryta. Kritikuokime už tai, kas nepadaryta, svarstykime, kas sutrukdė tai padaryti. Ne tam, kad būtų ieškoma priešų, bet tam, kad mokytumėmės ir apsisaugotume nuo netikrų pranašų. Tam, kad suprastume, kas yra tiesa ir kas yra melas. Mokykimės, kaip pirmokai, vėl sakyti tiesą – šių dienų ir aktualijų tiesą. Tik tiesa ir siekis atskleisti melą bei neteisybę, bendri siekiai gali vėl mus išlaisvinti ir sutelkti. Ir sustabdyti valdžios savivalę. Valdžios, melą sakančios kasdien, atvirai ignoruojančios ir negerbiančios tautos.

Mes, sąjūdiečiai, neturime teisės niekam leisti naudoti Sąjūdžio vardą šiandieninės politikos dangstymui. Ir neleisime. O sąjūdiečius, sulaukusius 25-ųjų Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio metinių, nuoširdžiai sveikinu. Sveikinu, kad ne keitėme okupuotos valstybės kursą, o atkūrėme valstybės nepriklausomybę. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi tuo, kad visą šį išbandymų ir nežinios kupiną laikotarpį buvome drauge, pasitikėjome vieni kitais, nesižvalgėme į šonus ar atgal, nelaukėme, kuo visa tai baigsis, o dalinomės rūpesčiais ir džiaugsmais, drauge žiūrėjome į priekį.

Autorius yra Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

110 komentarų

 1. tikras lietuvis:

  Autorius pats blaškosi:
  “ar visi suvokėme, visų pirma, savo atsakomybę už šį milžinišką Tautos pasitikėjimą, kokio savo gyvenime daugiau, tikriausiai, nebepamatysime?”
  Taigi: ar atsakomybę gavę ją pateisino?
  Nepateisino: http://www.balsas.lt/naujiena/736079/t-baranauskas-pralaimejusio-sajudzio-25-metis
  Tai patvirtina ir rezultatai: per “nepriklausomybės” laiką Lietuvoje – minus 1 mln. lietuvių.
  Todėl ne džiaugtis, kaip bando daryti autorius, reikia, o ieškoti priežasčių kas buvo ne taip padaryta, kad klaidas ištaisyti ir žengti į priekį.

  • pensininkas:

   Ne autorius, o pats blaškaisi.

   • tikras lietuvis:

    Klysti, pensionieriau, nors neperskaitei viso komentaro.
    Kas nutiko?
    Per patį skaitymą snūstelėjai? 🙂

   • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

    Komentatorius “tikras lietuvis” yra JOKS nelietuvis, jis yra, jo pacio internetiniu prisipazinimu, yra Lietuvos rusas. Problema cia yra tame, kad kai rusas pasivadina tikru lietuviu, tai parodo sio asmens piktus keslus ir dvasini iskrypeliskuma. Gi zinome, kad dvasiniai iskrypeliai pasisako uz pedofilus, toks yra ir “tikras lietuvis”, dvasiniai iskrypeliai pasisako ir pries lietuviu galimybes pagal LR Konstitucija tureti ir kitos salies pilietybe, dvasiniai iskrypeliai pasisako ir propaguoja kgbistine politika tvirtindami, kad Lietuvos partizanai yra probandtiski elementai, toks yra ir “tikrasis lietuvis”, ir kaip zinia…. Lietuvos partizanais persirenge Solovjovo smogikai zude Lietuvos gyventojus partizanu vardu, tai ta pati reiskia ir “tikro lietuvio” pavadinimas….. solovjovo metodas gyvas! Be to, ponas “tikras lietuvis” uzsiimineja kitu komentatoriu gasdinimais, kas ji mano akyse pavercia zemiausios kastos dvasiniu iskrypeliu. Tai linkiu komnetatoriams sioje sviesoje vertinti “tikro lietuvio” komentarus. Suprantama, kad jis yra piktas ir ant manes….. ISRYSKINTO niekas neklauso, propaganda tampa beprasmiska ir ko gero…. jam gerokai atlyginima nureze….:)

    • tikras lietuvis:

     Senbezda esi. 🙂

    • Amelija:

     Puiku, dr. Jonai, kokių pažiūrų komentatorius besireikštų Alke, provokatoriams čia ne vieta. Vienintelis būdas – ignoruoti šitą tikrą stribą, neatsakinėti į jo išpuolius, gal kuriam laikui neteks duonos Latvių gatvėj…

     • medus:

      Amelija, manau, kad daugelis skaitytojų jau seniai įvertino tos personos būklę. nemanau, kad mes galėtume padėti, todėl jau seniai net nebeskaitau to vargšo žmogaus komentarų ir jums tai rekomeduoju – labai sveika 🙂

    • tikras lietuvis:

     Ale, žydberni,
     kur tie tavo “įrodymai”? 🙂
     Ar reikės man tave susirasti ir vietoje, taip sakant, pareikalauti? 🙂
     Atmink: mano svoris – super sunkus, gerai smūgiuoju tiek rankomis, tiek kojomis, esu įvaldęs dziudo, sambo bei smaugimo ir rankų laužymo būdus.
     Koks paties svoris?
     Kaip suprantu – musės? 🙂
     Tad eik, šūdvabali, kur šūdvabaliai pasilinksmin – kaip tokiems sakė K.Donelaitis.
     Nesimaišyk tikriems lietuviams po kojom.
     O tai į kaką įmins.
     Ir galėsi rašyti ten disertaciją kaip aleksandravičiai ir C’o ramanauckius apmovė. 🙂
     Ir niekas tavęs negailės, vabole juodoji.
     Beje: kur tu skubi, kur tu rėplioji? 🙂

  • A.L.:

   Ačiū autoriui už puikų straipsnį. Tada, prieš 25 metus, irgi buvo apstu tokių “tikrų lietuvių”, etatinių provokatorių, judų, kurie neįtikėtinai greitai mutavo į “tikrus europiečius”.
   Motinos ir Tėvynės nepasirinksi; ir viena, ir kita gali negaluoti, nebūti tokios gražios, kap norėtųsi, bet jos abi mūsų, o ne mutantų, kurie iš “tikrųjų lietuvių”,”tikrųjų europiečių” labai greitai mutuos į betaučius, belyčius, bepročius gyvulius, dresuojamus didžiausiame pasaulio tvarte-ES.

 2. Julius Milaitis:

  Kol nebus surengtas rimtas Anti-Niurnbergo tribunolas, kol nebus pabaigta su ta totaliai suklastota XX amžiaus istorija, tol Europos vaikams ir mums nieko gero ateity nenusimato. Na, o pakol istoriją VU mums dėstys draugai internacių propagandistai, tol zombinimasis, kriminalizavimasis, alinimasis ir budulinimasis tęsis toliau su tokiu pačiu pagreičiu kaip iki šiol. Nereikia pamiršti, kad pasaulis visada buvo internacionalus – sudarytas iš nacijų. Ir globalus, be jokios abejonės, nes mes esame Žemės planetos vaikai, vadinasi, esame jos piliečiai ir nereikia “zampolitams” čia veidmainiškai mums prisistatinėti kaip kažkokiais ypatingesniais pasaulio pilečiais, kai mes visi esame to pasaulio piliečiai be jokių ten privilegijuotųjų ir išskirtinių rasių ir nacijų, besivaizduojančių esančiais vienos rasės kvintesencija, paniekinant kitas rases ir tautas.

 3. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Lietuvos valdzios politika, jos kvint esencija, Lietuvos pilieciu atzvilgiu labai akivaizdziai pademonstravo Lietuvos valdzios valdomo dienrascio Lietuva i Rytus zurnaliste Asta Kuznecovaite, aukstai iskeldama savo vidurinyji pirsta su nagu ir pasukinedama. To zesto prasme buvo galima perskaityti gerokai anksciau and buvusio Vilniaus mero konservatoriaus Navicko pilvo, kas mate jo nuotrauka, kuri buvo atspausdinta! Nera jokiu dvieju partiju Lietuvoje….. Lietuva valdo viena komunistu partija, o pavadinimu gali tureti visokiausiu – cia ir yra didzioji propagandine valdzios afera: aukstai iskeltas vidurinysis pirstas virs Lietuvos! I savoka Lietuvos valzia ieina Seimas, Vyriausybe ir anot negerbiamo vinokuro…”frigidiska sterva”. As tai ta pastaraja savoka suprantu kaip Lietuvos Valstybes niekinima, LR Konstitucijos niekinima ir pagaliau remima tu, kurie paeme i nelaisve savo auka, tvirktinta Klonio mergaite. Ir ta tyla, kuri demonstruojama nekalto kudykio laikymu nelaisveje…. ir yra savokos “frigidiska sterva” turinys – NEJAUTRUMAS kudykio skausmui!

 4. Marta:

  kaip senai negirdėjom Zigmuko balso.
  Kone visą savaitę!!! Vos ne uždusau iš ilgesio!!!
  Kokia išmintis!!! koks protas!!! Kokia meilė Lietuvai!!! Ir jos Prezidentei?!!
  Ogi ir mano meilė zigmukui auga proporcingai jo meilei Prezidentei ir Lndsbergiui!!!

 5. pensininkas:

  Jeigu tokie tautiečiai, kaip Z.Vaišvila, N.Puteikis. G.Merkys, D.Kuolys, L.Kernagis, R.Kupčinskas, A.Stancikienė , Stancikas, Guobienė, Nakas, Boravskis, A.Matulevičius, A.Medalinskas, G.Songaila, Panka ir jų kolegos susivienytų galėtumėme išrinkti tinkamą Prezidentą, po to savivaldybes, Seimą ir galėčiau vėl didžiuotis savo valstybe. Dabar gėda man dėl jos.

 6. Marta:

  Oo, tik dabar pastebėjau, kad “Autorius yra Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys”.
  Maniau kad Gorbio perestroika jau baigėsi?!! Klydau, pasirodo?!!

  Beje,
  o ar Puteikis papasakojo autoriui ką jis ten toj Kėdainių SINAGOGOJ veikė? ar abu ten šventėt Gorbio “perestroką”?
  O gal Prezidentės nukrypimus nuo “kurso” nagrinėjot?

  • labas rytas,:

   martute, po kiek metų pakirdot iš letargo? Pramiegojot 1988-uosius, kai susikūrė LPS- Lietuvos P e r s i t v a r k y m o Sąjūdis. Toks, ir, jūsų nelaimei, ne kitoks…

   • tikras lietuvis:

    Vienžo – prastas. 😉

   • Marta:

    būkit ramus. Gerai pamenu kaip Gorbio “persitvarkymo sąjūdį”, kitaip tariant – “perestroiką”, atkuriant socializmą “su žmogišku veidu”, kuriame aktyviai dalyvavo iš Maskvos universiteto į MA atvykęs Vaišvila ir iš Vilniaus rajono mokyklos atsiųstas tiesiog į MA “mokslinius bendradarbius M.Laurinkus, iš pradžių Terleckas su savo “Laisvės lyga”, o po to Landsbergis nuvairavo link Lietuvos LAISVĖS SĄJŪDŽIO.

    • marta, išsipragiriok:

     Jei kalbi apie “Maskvos” “universitetus”, tai primenu, kad ne 1979 metais Sąjūdis įkurtas. Nenusišnekėk.

     • marta, išsipragiriok:

      Ir dar , nuo kada VIlniaus Universitetas (kad ir Kapsuko vardo) tapo Maskvos?

      • Marta:

       gal tamstyte pats išsipagiriok:)
       Vaišvila pusantrų metų studijavo Maskvos universiteto Branduolinës fizikos MTI Dubnoje (Maskvos sr.). 1981 m. Branduolinių tyrimų jungtinio instituto Teorinës fizikos laboratorijoje Dubnoje, 1984 m. ten apgynë fizikos-matematikos mokslų kandidato disertaciją “Greitai besisukančio branduoliø sukinys ir forma” (vadovas – I.Michailov). 1988 m. jau dirbo Lietuvos MA Fizikos institute, pas Vanagą.

       • :)):

        stažuotė Dubnoj- ne mokslai Maskvos universitete. Net jei ir būtų buvęs Maskvos universitetas- kokios problemos? “Bėda” ta, kad diplomas išduotas Vilniaus Universiteto 🙂 1979m. (matyt, nuo tada pagal Tamstą jis ir “atsiųstas” kurti Sąjūdžio:). Ir po baigimo jis dirbo MA, nepriklausomai nuo mokslinių stažuočių Dubnoj ar mokslinių darbų rašymo… Nesipainiok tamstele datose. Ir išviso, kokia “problemą” visu tuo nori parodyt? Labai studijavai TSRS KGB mokslinės fantastikos darbus, kurtus po 1988 kaip “sudirbt” sąjūdiečius lygioj vietoj? Dubna, kažkas slapto, KGB leidimai… Juokdarė arba naivi kvailiukė. Užuojauta.

        • tikras lietuvis:

         Nemeluok – beleko į tas įstaigas neįleisdavo.
         Reikėjo būti kgb’istams patinkamu.

        • MARTA:

         O PROBLEMA TA, KAD PO TO KAI ATSISKYRĖM NUO RUSIJOS, MŪSŲ BRANDUOLIO FIZIKAS STAIGA PAŽALIAVO IR ĖMĖ GĄSDINTI VISĄ EUROPĄ, KAD IGNALINOS ELEKTRINĖ NEPATIKIMA. IR NORS ŠVEDAI JĄ PATIKIMAI PATVRKĖ, VIS TIEK PASIEKĖ SAVO – KAD LIETUVA LIKTŲ BE ELEKTROS IR PRIKLAUSOMA NUO RUSIJOS. APIE KRUONĮ PATYLĖSIU.

         O IR DABAR ŠIS ŽMOGUS VĖL KRITIKUOJA GRYBAUSKAITĘ DĖL ATOMINĖS IR DĖL KOMUNISTINĖS PRAEITIES, NORS BRAZAUSKO PRAEITIS JAM NEKLIUDĖ NETGI SU AIŠKIAIS PASISAKYMAIS PRIEŠ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ KAIP NEREALIĄ. AR AIŠKU? Labai aiškiom raidėm parašiau. Ar ne per anksti branduolio fizikas pradėjo savo rinkimų kampaniją?
         Tegul atšala.
         GRYBAUSKAITĖ ATĖJO DVIEM KADENCIJOM.

         • Kemblys:

          Kokia prasmė aiškintis buvusių ar esamų praeitį? Yra kas suras ir būsimus. Gal geriau skirti laiką ir jėgas kaip viską pakreipti Lietuvai naudinga linkme. Mano manymu, reikia pradėti nuo lietuvius vienijančios pasaulėžiūros. Rusai turi rimtesnių bėdų savo visuomenėje, tad neturėtų trukdyti. Vandenynuose yra žuvytės, kurios net ryklių dantenas gydo.

 7. 25-mečiui:

  Pirmiausiai, sveikinu visus : gyvenusius Sąjūdyje, su Sąjūdžiu, šalia Sąjūdžio ir turėjusius Sąjūdį savyje. 25 metai prabėgo labai greit. Bet puikiai prisimenam kur buvom, kur ėjom, ko siekėm, ką pasiekėm ir… ką paleidom iš rankų. Laisvę pasiekėm taip greit, kad kai kurie ją gavę , nebežinojo, ką su ja daryt. Tarp tokių- pirmiausiai, staiga susireikšminęs Vadas ir paskui jį nusekusi megztų berečių kompanija, išsirutuliojusi į konservatorių partiją, kuri ėmė diskredituoti Sąjūdžio vardą. Pradedant nuo Sąjūdžio suskaldymo jau 1991- 1992 m., dėl ko Sąjūdis (tikrasis, ne tas, kuris pajutęs pinigų skonį pradėjo vesti Lietuvą į šunkelius) katastrofiškai pralaimėjo rinkimus. Nuo to momento Lietuva nukeliavo šunkeliais negrįžtamai.
  Ir šiandien taip vadinamas “Lietuvos sąjūdis”, pasirodo, vis dar egzistuoja, vyksta suvažiavimai. Atleiskit, netikiu aš šita sintetine Sąjūdžio “iškamša” (atsiprašau vieno kito ten esančio ir sąžiningo žmogaus- tikiu, kad dar yra ir tokių). Kiek joje yra TIKRŲJŲ Sąjūdiečių, kūrusių Sąjūdį 1988 m., dar prieš lemtingąją birželio 3-ąją? Praktiškai NĖRA- jie už borto. Ko ne priešais paskelbti… Būtient TIE ŽMONĖS, kurie pirmieji slapta rinkdavosi į savo susirinkimus, kurie pirmieji palaipsniui ėmė kurti pasipriešinimo stagnacinei valdžiai planus, kurie nebijodami kalbėjo Tiesą, to reikalavo ir šiandien reikalauja iš valdžios. Ar gali būti didesnis pasityčiojimas iš Tikrojo Sąjūdžio ideologijos- šiandien, jei esi teisingas ir sąžiningas- esi Priešas. Kaip galima šiandien pasitikėti taip vadinamu “Lietuvos sąjūdžiu”, jei jie bijo sąžiningų, kalbančių Tiesą, reikalaujančių Tiesos Žmonių, jei jie remia buvusius neaiškios praeities komunistus, įskaitant ir Grybauskaitę? Pasityčiojimas iš švento Sąjūdžio vardo.
  Vienintelis šviesus, skaidrus ir patikimas būrelis Žmonių- Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės nariai (beje, klausimas, ar beegzistuoja Klubas, nes nebėra jokių žinių apie veiklą, “nebegyvas” ir tinklapis http://www.nepriklausomybe.lt/ ? ).Deja, jie “sėkmingai” blokuojami ir ignoruojami visoje pagrindinėje žiniasklaidoje (ačiū, kad bent Alkas yra, na, dar iš dalies ir “Respublika”). Ir juodinami jau bene 22 metus.

  Ir dar. Dėl Grybauskaitės “sveikinimo”. Paleisti tokį tekstą su liapsusu į viešumą galėjo tik visiškai to meto situacijoje nesiorientavęs žmogus. Aš jau tuo nebesistebiu. Ko tikėtis iš žmogaus, veikusio kitoje barikadų pusėje, nei Sąjūdis…

  • Jotvingis:

   Šiuolaikinėje politikoje nėra nei amžinų priešų,nei amžinų draugų.Yra tik amžini interesai.

   • Interesai:

    TIKROJO Sąjūdžio programoje ir šiandieninės tų, pavienių likusių Žmonių, veiklos išraiškoje INTERESAI neegzituoja. Atkreipkit į tai dėmesį ir dar kitus informuokit. Deja, visi renkatės tuos, kuriems Interesai aukščiau visko. Tai apsižiūrėkit aplinkui- KAS tada kaltas?

  • Marta:

   Landsbergis visada išliks LIETUVOS PATRIARCHU, nes tik jis, nuolat telefonu tardamasis su Lozoraičiu, Kojeliu ir kitais, gavo JAV palaikymą ir išvairavo kaip kadaise patriarchas Basanavičius, Lietuvą iš sovietinės Rusijos jungo.
   Nuo tada Sąjūdis ir susiskaldė į tuos, kurie norėjo tik “perestroikos sąjūdžio” ir tuos, kurie norėjo sąjūdžio Lietuvos laisvei. Ir nevadinkite kovotojų už šią laisvę “megztom beretėm”, nes tai buvo drąsios moterys ir vyrai, dar prisimenatys laisvus laikus ir niekada nesutikusius būti koloborantais.

   • tikras lietuvis:

    Niekai – nepriklausomybė jau buvo 1990 02 07 AT paskelbta.
    Toje Aukščiausioje taryboje, beje, buvo ir Vaišvila su Ozolu, o Landsbergio nebuvo.
    Todėl jis užpavydėjo ir sumanė surengti savo šou. 🙂

 8. Auksė:

  Manau, kad reikia naujo Sąjūdžio, turinčio tikslą atkurti piliečių bendrumo jausmą, naikinantį susvetimėjimą ir rūpinimąsi tik savimi. Sąjūdžio, kuris iškeltų idėją, jog visi esame Lietuvos vaikai ir visi esame jai svarbūs, reikalingi, siekti, kad ši idėja taptų kūnu. Valstybė atkurta. Laikas pasirūpinti piliečiais, tai yra, vieniems kitais.

  • medus:

   “naujas sąjūdis” būtinai atsiras – jis jau randasi – pirmiausia mūsų viduje, o ne kur nors išorėje. išorė tėra vidinių pasikeitimų išraiška, pakitusios dvasios deklaracija. aš manau, kad neturėtume naštos “už viltį”, “už tiesą” ar dar kokias kitas svarbias vertybes krauti nuo savęs ant kitų pečių: jaunimas – sąjūdininkams ar kultūros žmonėms, sąjūdininkai – jaunimui ar dar kam. tai yra visų mūsų reikalas, kiekvieno iš mūsų. kol to nesuprasime, niekas nepasikes. o paskui keisis greitai ir, rodos, iš nieko, bet tai bus tik išraiška to, kas jau dabar vyksta mūsų mintyse ir tokių žmonių nuolat daugėja. taip įvyko ir Sąjūdis. viskas paprasta, nors atrodo labai sunku 🙂

  • Kažin:

   Valstybė valdoma ne sąjūdžiais, o atitinkamais valdžių sprendimais. Taigi į valdžią tinkamų asmenų suradimas ir jų išrinkimas, valstybės valdžių sąrangos pertvarkymas yra pagrindinis Tautos uždavinys, kadangi partijos iš principo atlikti to negali.

   • tikras lietuvis:

    Ir tol į valdžią nepateks žmonės, siekiantys Lietuvos ekonomikos atstatymo bei gyventojų gerbūvio atkėlimo, kol bus dabartinė, t.y. landsberginių įvesta, rinkimų sistema: balsuok už ką nori, bet laimės piniguočiai per savo sponsoriaujamus kandidatus, kurie, aišku, po to atidirbinėja rėmėjams, o nedirba visuomenės daugumai.

   • medus:

    visiškai sutinku – valstybė valdoma ne sąjūdžiais, tačiau kol nepasikeis žmonių mąstymas (ne visų, bet pakankamai daugelio), rinksime ir turėsime valdžioje ką ir turime, ir sprendimus, kokie daromi. “sąjūdžiai” (bet kokie tautiniai sambūriai) prisideda prie tautos metaliteto keitimo, tautinės savimonės stiprinimo. man atrodo, kad žmonės yra pamiršę kiek daug reikšmės turi jų mintys, nusiteikimas, vidinis siekis – tai išauga ir tampa jėga, galinčia keisti ir pasireiškia įvairiomis formomis, net nenumatytomis ir, regis, negalimomis. va kodėl bet kokia kaina stengiamasi žmones užliūliuoti melu, trukdyti susirinkimų laisvę ir patriotiškumą. šitie dalykai turi labai didelę reikšmę viskam, kas vyksta dabar ir kas vyks ateityje. su švente:)

    • Auksė:

     Todėl ir sakau, kad pagaliau turime išmokti gerbti ir vertinti mes – žmonės – vieni kitus. Nemanyti, kad Lietuvoje gali ir turi teisę gyventi tik vienokie ar kitokie. Ne – Lietuva yra visų mūsų namai ir VISI turime čia tilpti, sugyventi.

     Pacituosiu poną Ozolą: “Žmogus turi vėl išmokti gyventi ne tiktai sau — štai kur ta didžioji mūsų ateities kančia ir viltis. Ne tiktai sau — sau ir kitam žmogui. Būtent žmogui, o ne administratoriui, būtent žmogui, o ne chimerai. Kiekvienas žmogus yra didesnis už didžiausią imperiją.” Taip jis kalbėjo 1988 m. spalio 22 dieną Vilniuje, Sąjūdžio suvažiavime.

     Taigi, dabar turėtume pagaliau iš tikrųjų išmokti gyventi ne tik sau, matyti ne tik save, savo idealus, bet žinoti, kad šalia irgi gyvena žmonės. Ir mes VISI turime TEISĘ čia gyventi, turime išmokti vieni kitus gerbti, vieni kitais rūpintis, o ne niekinti, šaipytis, kažkur vis toliau nuo savęs, nuo Lietuvos paiųsti.

    • Kažin:

     Laikas suprasti, kad ne žmonių sąmonė, o rinkimų įstatymais nustatyta rinkimų organizavimo tvarka lemia rinkimų rezultatus. Jau pakankamai buvo laiko įsitikinti, kad iš Seimo partijų ratelio, gyvuojančio bemaž 20 metų, rink ką nori – bus tas pats. Tagi mąstyk nemąstęs – pakeisti nieko negali.
     Partijų ratelis, nepajėgiantis savo kandidatais patraukti rinkimuose dalyvauti minimum 60% rinkėjų, negali būti laikomas demokratiškai normaliu politiniu partijų egzistavimu. Esant tokiai padėčiai, yra būtina pripažinti partijų funkcionavimą netinkamu ir ieškoti kitokių rinkimų būdų, o ne sėdėti sudėjus rankas ir vaidinti demokratinę Respubliką egzistuojant, kai išrinktu gali tapti gavęs 5% balsavusių balsų arba rinkimus laikyti įvykusiais dalyvaujant 25% rinkėjų ir t.t. ir pan.
     Taigi pirmiausiai keistini rinkimų organizavimo principai ir tvarka. .

     • medus:

      tai tame ir bėda, kad dauguma žmonių mąsto taip kaip jūs: žmogaus dvasia neturi jokios reikšmės, mes nieko negalime pakeisti – esame mažesni už žemės vabalėlį ir geriau sėdėkime tyliai, kol mūsų nesuvalgė. ir negalima kaltinti, nes esame taip mokinti, taip mums skiepijama visą gyvenimą. o yra kaip tik priešingai – žmonių dvasia lemia įvykius ir tai, kokiais jie tampa mūsų realybėje, bet tokių pabudusių ir tikinčių žmonių būtina “kritinė masė” (berods toks vartojamas terminas). ir tai nėra iš kokio pasakų pasaulio – būtent žmonių dvasios manifestaciją matėme Sąjūdžio metu, bet ji dėl įvairių priežasčių buvo prarasta. kai keisis daugelio žmonių mąstymas (atsiras netolerancija melui, teisingumas ir pagarba ir t.t.), tuos dalykus matysime vykstančius ir rinkimų organizavimo principuose bei tvarkoje. o vien išoriškai bandyti tai pakeisti, nepakeitus savo mąstymo – tas pats, kas rėkti ant ekrane rodomo filmo, kad tas pasikeistų. jis nepasikeis, kol nesuvaidinsime ir nenufilmuosime jo kitokio.

      • Kažin:

       Pasakymu “mąstyk nemąstęs- pakeisti nieko negali”, norėjau pasakyti, kad dėl to “negalėjimo nieko pakeisti” per rinkimus problema ne rinkėjų mąstyme, o kad tai lemia rinkimų organizavimo principai ir tvarka.
       Kaip žinome, principus ir tvarką nustato Seimas priimamu rinkimų įstatymu. Atitinkamai pakeitus šiuos įstatymus, akivaizdu kitoks atsirastų ir rinkėjų mąstymas.
       Gi mąstymą švietimu gali keisti šimtmečiais ir vargu ar ką pasiektum. Mąstymą spėriai keičia visuomenės intereso atsiradimas, tokiu atveju jis gali pakisti per kelis mėnesius.
       Taigi reikia patiems patekti į valdžią per rinkimus, kad galėtum atitinkamai pakeisti rinkimų įstatymus, o per tai pasiekti ir valdžių pasikeitimą iš esmės. Taigi ne dėl rinkėjų nemąstymo valdžioje lieka vis tokio paties tipo asmenys.

 9. medus:

  ačiū Vaišvilai už drąsą – ne kokią supermeninę, o labai žmogišką- drąsą atvirai ir paprastai pripažinti klaidas, didžiuotis pasiekimais ir nepriimti melo jokiomis jo formomis. didžiuojuosi šiuo žmogumi, džiaugiuosi, kad Lietuvoje tokių dar turime – dėl tokių vis dar nesinori išvykti, dėl tokių žmonių visiškai neabejoju, “kritinė masė” susidarys. o demagogijai ribų tikrai nėra, tik jai nepasiekti tokios dvasios, sakykim, ne ta dimensija 🙂
  neabejoju, kad kartu galime sukurti teisingesnę ir laimingesnę Lietuvą: “Negyvenkime vien Sąjūdžio nostalgija, nes tai tikrai neperspektyvu. Ir nesisavinkime Sąjūdžio. Jis – visų, jis – Lietuvos. Ir, visų pirma, ne Kazimiros, ne Zigmo, ne Vytauto, ne Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, nors ir pralaužusios ilgos žiemos sąstingio ledus. Toks kelias vestų tik į aklavietę ir stabų kūrimą, bet ne mąstymą ir savo nuomonės turėjimą”. labai adekvačios, protingo žmogaus mintys. už tai irgi ačiū. na ir – su švente visus geros valios žmones, nors ir išvakarėse 🙂

 10. Žaltys:

  Nudaužė angelui galvą. Manoma kad tai bus galimo Tatos sugrįžimo ženklas. Negali gi jis taip natūraliai imti ir sugrįžti.

 11. Darijus:

  Sąjudis jau istorija. Toks buvusių jo veikėjų aiškinimas, kaip jie išgelbėjo Tėvynę, primena komunistus, kurie padarė Spalio revoliuciją. Geriau pakomentuotų kas ir kaip atvedė Lietuvą į šiandieną. Susirinko demagogai ir vaidina Tautos arstovus. Pasilaustų paprastų šiuolaikinių tremtinių nuomonės apie save, o ne tik liaupsių per LRT. Gerai bent, kad Zigmas nepučia į tą pačią dūdelę.

 12. pensininkas:

  Z.Vaišvila parašė gerą patriotišką straipsnį, kaip doras Lietuvos tautietis. Pergyvena dėl Lietuvos. O jūs čia debilūs niekšeliai, žinote kuriuos turiu galvoje, vien šūdą malate, nemalonu skaityti.

  • et,:

   nejuokinkit, gerbiamasis.:)
   fizikas tik pradėjo savo rinkimų kompaniją.
   o ir ką jam daryti, jei PAREX lizingo biznis nepasisekė, prichvatizuota, žmonos vadovaujama Medicinos biblioteka Vilniaus centre reikalauja remonto, o lėšų galimai nėra net už elektrą susimokėti, tai belieka tik “meilė Lietuvai” kandidatuojant į prezidentus bei konkurentų pamažinimas iki savojo susimažinimo lygio:)

   na, bet nėr to blogo, kas neišeitų į gerą… kad ir alkui, pvz. Juk ir jam reikia “rėmėjų”:)

 13. sveiki,:

  labai puikus teisingas straipsnis. Pagarba gerb. Vaišvilai, jis kaip reta , išliko padorus Lietuvos Patriotas.
  Su Švente, mieli kolegos Sąjūdiečiai!

 14. Birutė:

  Puikus straipsnis, pagarba autoriui už drąsų ir tiesų žodiį.

  • Nagi:

   Tikra burakevičinės jiedinstvos rašliava tinkanti tik kviliems ir Lietuvos strbams dar labiau skaldyti ir klaidinti Lietuva, na o visokio plauko birutės ir marytė amsi į taktą vyriausiam Kremliaus skalikui. Jų Lietuvoje dabar labai daug prisiveisė. Visi stribai iš pakampių išlindę eis į atvirą mūšį prieš Prezidentę, prieš konservatorius kad tik laimėtų Prezidento kėdė. Zigmuk, tu nesitikėk prezidentinės kėdė, tu ją matysi kaip ir savo subinę, tik veidrodyje. Kas gali už tave balsuoti, tik nepribaigti stribai ir tautos prirešai, net buvę komunistai už tave nebalsuos, nes tu ir jiems ne vienam į sriubą prišikai.

 15. Arūnas:

  Iš tikro, dabartinė Lietuva tikrai panaši tik į kursą pakeitusią Tarybų Lietuvą – iš rytų į vakarus. Valdymas panašus, netgi dar baisesnis. Ir išsižioję laukiame ką pasakys Vyresnysis brolis – ar pagirs, ar papeiks … Grįžome į senąsias gerai pažįstamas vėžes. Šį kartą gali būti sunkiau, nei 1990-iais, arba ir visai nepavykti – tiek jau žmonių pabėgo iš šios “laisvių ir neribotų vakarietiškų galimybių demokratijos” 🙁

 16. Nagi:

  Nejau niekada nenustos lojęs šis stribinis šuva, jam dabar nėra didesnio priešo Lietuvoje už V Lansbergį ir baisesnės partijos už konservatorius. Ne veltui jo tėvelis asmeniškai draugavo su sovietiniu KGB generolu Marcinkumi. Šis ir jo sūnų priglaudė Maskvoje kai Vaišviliokas stažavosi Dubnoje, ypatingai uždarame įslaptintame KGB kariniame objekte. Na šunelis iš pavydo ar iš inercijos tebetarnauja tam pačiam šeimininkui. Šiam šunsnukiui nereikia kad Lietuva turėtų savo nepriklausomą energetiką, juk šis pabaisa sustabdė Kruonio elektrinės plėtrą ir priešinosi terminalo ststybai Būtingėje. Dabar šis stribas aršiai puola tuos kurie siekia atsijungti nuo Rusijos energetinio žiedo. Matyt šį Kremliaus maitvanagi sočiai pamaitina Gavnopromas savo milijonais. Ei tu stribe kada pradėsi eiti prie A Braziaus paminklo, pasimelsti už jo sielą ir sunaikinta morališkai Lietuvą. Tokie kaipo tu šunsnukiai ją jau seniai suskaldė Maskvos paliepti.

 17. Su Švente!:

  Kad ir kokios skausmingos rašomos tiesos, bet visada malonu skaityti išmintingo, šviesaus, iškilaus žmogaus, tikro, nuoširdaus, neparsidavusio Sąjūdiečio mintis. Norėtųsi dažniau skaityti gerb. Vaišvilos straipsnius ir pasisakymus įvairiais klausimais.
  Ačiū Jums, Signatare. Su Švente!

 18. ponia:

  taigi straipsnio mintis aiški – “perestroikininkai” prieš Lietuvos laisvės sąjūdį. 🙂

 19. ponia:

  kai bandau įkelti komentarą išlenda /wp-comments-post.php, kas tai?
  vordpress cenzūra?

 20. dzūkas:

  Vaišvilai kažkodėl neužkliūna Butkevičius su savo visa koalicija (Uspaskich, Paksius, Tomašedvskis) ir jų visais planais Lietuvoje įkurti lenkiškai kalbantį rezervuatą. Visa energija nukreipiama naikinti Lietuvos valstybingumo likučius, kuriuos reprezentuoja Lietuvos prezidentė. Tačiau nekritikuojami veiksmai ,o kabinėjamasi prie žodžių. Kažkas ne taip pasakyta, kas “didžiajam” patriotui Vaišvilai nepatiko ir pan.
  Be to pats būdamas negrynuolis (su nešvaria praeitim) kapstosi po kitų baltinius. Nors ne tame esmė. Kaip aukščiau parasė komentatorius Kemblys-kokia prasmė aiškinti buvusių ir esamų praeitį? Ir nuo savęs pridėsiu: apie politikus kalba jų dabartiniai sprendimai, o ne biografijos faktai. O apie Vaišvilą jo veiksmai sako tik viena, tai aukščiausio lygio demagogas veikiantis prieš Lietuvos valstybingumą.

 21. akivaizdu:

  Labai geras straipsnis. Tik tarp etatinių komentatorių labai “sąžiningai” KGBistų užsakymu pareigas vykdo Tautinės , Patriotinės, Teisingos, Sąžiningos Lietuvos griovėjai- “ponia et marta”, “tikras lietuvis”, “Nagi” ir dar keletas panašių. Jų tikslas – kelti audrą stiklinėj, iškreipti tiesas, perrašinėti istoriją ir bandyti įtikinti visus (kas yra neįmanoma mąstančiam ir matančiam žmogui) savo sukurtomis ir jau kuris laikas “štampuojamomis” pasakomis, garsiai rėkti, kad juoda yra balta, o balta- juoda… Siūlau visiems padoriems žmonės saugotis šitų išgamų komentatorių aferistų, dirbančių juodą darbą prieš Lietuvą.

  • medus:

   man atrodo, kad šiuos autorius jau perprato dauguma mąstančių skaitytojų, tad neverta dėl jų komentarų jaudintis. jie pamažu uždus savo pačių sielos purve, o gyvos dvasios neįmanoma užgesinti melu, šmeižtu ir netiesa.

   • tikras lietuvis:

    Labai gerai įvardijot save, iškreiptazūbiai. 🙂

    • dzūkas:

     Jie net neturi jokių argumentų savo nuomonei pagrįsti. Tiesiog rašinėjimas ,kad rašinėtų ir bandymai atsimušinėti pereinantys į įžeidinėjimus. Pasiskaitykit komentarus palaikančius Vaišvilą. Ten nieko neparašyta.Jokios minties nerasta. Vaišvilos šlovinimas brežnevinių laikų stiliumi nemąstantiems ir iš tolerastinės žiniasklaidos atsineštas oponentų juodinimas.Parsidavusių žurnaliūgų Valatkos ir Janutienės mokiniai (ar pasekėjai) ir tiek.

     • Nagi:

      Pone, jei žinai, tai stribai kitaip nemoka rašyti. Ten toje galvos vietoje kur turėtų būti smegenys kabo smarkiai įtemtas raudonas siūlas kuris priima tik vieną programą, signalus siunčiamus iš Kremliaus. Toks dalykas kaip galvojimas jiems nėra žinomas. Jie puikiai moka keiktis ir bjauriai gadinti ora, o argumentuoti nesugeba ir niekada nesugebės. Jų Vaišviliokas Lietuvos prezidento kėdę matys kaip ir savo subinę, tiktais atsistojęs prie veidrodžio, Juk Vaišviliokas niekada nėra karevęs su saviškiais brazauskiniais ir dabar su jais nekariauja ir nekariaus. Visur į forumus laksto su kirkilu ar kokiu kitu raudonu buroku. Šis žmogus labai kruopščia paruoštas Maskvos agentas po šiai dienai bando plauti naiviems runkeliams smegenis aiškindamas jiems kad Lietuvai nereikia ieškoti savų dujų telkinių, statyti savos saugios AE ir kitų Lietuvai labai aktualių projektų. Jis visur ten kur sprendžiami patys svarbiausi Lietuvai klausimai ir visada stovi skersai kelio šių sprendimų priėmimu. Jo nuomonė visada sutampa 100 procentų su Kremliaus nuomone. Taip pat masto ir kiti tautos “patriotai” kaip šis Vaišviliokas. Žiemelis, R Karbauskis< Linas Snarglys, taip ir trenkia nuo šių baidyklių Gavnapromo dujomis.

      • et:

       Galima būtų drąsiai sakyti, kad vien tik sukčiai ir jų apmulkintieji nekenčia Prezidentės. Nes yra ne tik ekonominių sukčių, nuolat meluojančių, tokių kaip Darbo partijos lyderis, kuris savo įkūrtą jaunimo padalinį pavadino tuo pačiu, tik anglišku vardu laibor, o po to “susijungęs” jau tikisi išvengti teisinės atsakoimybės, nes neva jau kitas “juridinis asmuo” išsirutuliojo. Bjauru.

       Bet yra ir gudresnių sukčių, kurie moka ir kitus mokina sukčiauti žodžiais. Pavyzdžių pilna.. ir ne tik Kuznecova. Prie kurios jungiasi ir Borovskio “ekspertai”, atsiprašant, manipuliuojantys primityvių savo skaitytojų jausmais. Ar Vaišvila su Laurinkum , save laikantys signatarais, nors buvo tik Gorbio “perestroikinnkais”… Savo metu “pažaliavęs” ir išgąsdinęs visą Europą Ignalinos elektrine… kieno naudai? Tik ne Lietuvos. Tokios elektrinės iki šiokl dirba, ir mūsiškę sunku uždaryti, nes niekas dar neturi uždarymo patirties tokiai galingai elektrinei, kurią saugiai pataisėšvedai. O dabar jau aiškiai pasisakantis prieš Lietuvos laisvės sąjūdį: (žr.Alkas.lt) ir jo Lyderį Landsbergį. …….
       Taigi, atėjo pagaliau laikas kai signatarai aiškiai pasidalino į “perestroikininkus”, kurie ir dabar bando pratęsti “perestroiką” Rusijos sudėtyje ir Lietuvos laisvės sąjūdį. Iš to kaip “perestroikininkai” puola Prezidentę, ir kvailam aišku, kad Prezidentė tikrai ne dėl Rusijos stengiasi. Tad kokio galo Janutienė taip šmeižikiškai jos tėvui stengiasi prikabinti KGB antpečius? Juk tos trys seržanto juostelės tereiškia sukarintą gaisrininkų komandą…
       Šlykštesnės komedijos kaip toji Janutienės laida dar nemačiau. Ji įžeidė visus mus.
       Kur kas įdomiau būtų, jei pravestų žurnalistinį tyrimą – ką Puteikis veikė Kėdainių sinagogoj per sąjūdžio šventę? Ar gavo kokius nurodymus? Nenustebčiau, jei ten- sinagogoj, būtų nubrėžtas planas kaip pravalyti kelią į prezidentus kokiam “užsieny pabuvojusiam” pseudolibaralui Ušackui, kurtis taip patinka internaciams:) Juk ne šiaip sau Ukmergė jau kabina jam “garbės” medalius:)

      • medus:

       cituoju jūsų komentrą: “Pone, jei žinai, tai stribai kitaip nemoka rašyti”. mano pastebėjimai:
       1. žmogus asmeniškai puolamas tada, kai pritrūkstama argumentų – šiuo atveju net nesuprantu atgyvenusio žodžio “stribai” – akivaizdus kartų skirtumas, bet nieko nepadarysi, gali kalbėti visos kartos – jūs irgi;
       2. “nėra karevęs” parašyta nelietuviškai. ponas “Lietuvos gynėjau”, “karevęs” rašoma KARIAVĘS.
       mokykimės taisyklingos lietuvių kalbos, mylėkime savo Tėvynę, gerbkime vieni kitus;)

       • dzūkas:

        Pone teisingasis, čia komentarai, o ne lietuvių kalbos rašinėlis. Ir, jei teikėtės replikuoti, komentuokit esmę. Ar suprantat, kad nieko nepasakėt? Gal jūsų protelis to suprast nesugeba

        • medus:

         negaliu su jumis nesutikti, geb. “dzūke” – būtent todėl ir komentuoju “Nagi” pastebėjimą apie jo akcentuotą “nemokėjimą rašyti” – jo paties argumentais. parašytas komentaras buvo prieš asmenį, nieko bendro neturintis su esme, kaip jūs teisingai ir pastebėjote todėl atsakymas kitoks ir negalėjo būti. gero jums vakaro, aš turių kitų planų – iki malonaus – tikiuosi, rytoj:)

 22. Marta:

  ar kas nors žiūrėjote vakar per LTV rodytą, iki šiol slėptą, filmuotą medžiagą apie Gorbio “perestroikos” sąjūdį? Jei taip, tai ko tylite? Juokiausi iki nukritimo, kai pamačiau Vaišvilą su Juozaičiu ir dar keliais mūsų didvyriais pas lietuvos KGB vadovą Eduarda Eismuntą už apvalaus stalo besitariant kaip ir ką darys per sąjūdį. Kadangi jau tada judėjo su savo “laisvės” lozubgais Laisvės Lyga, Eismuntas tiesiai šviesiai paklausė: nagi, pakjelkite rankas kas norėtų atkurti nepriklausomą buržuazinę Lietuvą? Rankų nepakėlė niekas. Žinoma, suprantama, tada bijojo, net jei ir būtų tarp jų atsiradęs vienas kitas kas būtų to norėjęs. Bet iš kitos pusės, kas tikrai norėjo, pas Eismuntą nesėdėjo.

  Tai kaip atrodo dabar tie Vaišvilos kaltinmoai “burokevizmu” mūsų prezidentei? JUOKIASI PUODAS, KAD KATILAS JUODAS? GAL JAU LAIKAS TOKIEMS BŪTŲ UŽSIČIAUPTI KARTĄ IR VISIEMS LAIKAMS?

 23. info:

  2013 m. birželio 5 d., trečiadienio,

  SPAUDOS KONFERENCIJOS SEIME

  10.30 val.
  įvyks Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Kodėl norima keisti Atgimimo istoriją?“
  2013 m. birželio 3 d. Seimo iškilmingame minėjime Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Vytautas Landsbergis šios organizacijos istoriniame pavadinime įžvelgė „socialistinio realizmo vertą mistifikaciją“. Zigmas Vaišvila pabandys atsakyti į klausimus, kodėl norima užmiršti ir pakeisti Lietuvos Atgimimo istoriją – tiek Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pavadinimą, tiek tikrąjį Aukščiausiosios Tarybos pavadinimą.
  Minint Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio gimimo 25-ąsias metines viešojoje erdvėje vėl prisiminta Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių Arvydo Juozaičio ir Vytauto Landsbergio istorinė polemika. Z. Vaišvilos nuomone, ši polemika svarbi ir šių dienų Lietuvos politikoje. Tačiau plačiajai visuomenei nežinomos šių dviejų istorinių asmenybių nutylimos svarbios aplinkybės, dėl to ir atsiranda bereikalingos spekuliacijos, kaitinančios visuomenės aistras ir šiandien.

 24. uoliems DG "rėmėjams":

  Jei norite meluoti, pradžiai bent paskaitykite Z. Vaišvilos biografiją. Tada teks prisiminti, kad Kruonio HAE statybą stabdė ne Zigmas, o a.a. Saulius Gricius ir jo vadovaujama Kauno “Atgaja”. O Zigmas Vaišvila, tuo metu, beje, dirbęs Valstybinio gamtos apsaugos komiteto Mokslo valdybos viršininku, buvo valstybinės komisijos, kuri sprendė, ar tęsti šią statybą, narys. Z. Vaišvila kaip šios komisijos narys pasirašė komisijos išvadas, kad statybą reikia tęsti su prierašu, kad reikia sulaukti moklsininkų tyrimų dėl HAE įtakos Kauno marių dumblui išvadų. Tad neklastokite Atgimimo ir valstybės istorijos

 25. "Pikasui" ir jo bendrininkams:

  ei alfa ir delfi būtų įdėję Z. Vaišvilos reikalaujamus paneigimus (tikrovę neatitinkančių teiginių delfyje – 17, alfoje – 51), po apgailėtino paskubomis suresto Vasiliauskaitės rašinėlio 2009 m. rinkimų išvakarėse, tai galima būtų dalykiškai padiskutuoti. Tačiau rinkimų išvakarėse jiems tai buvo akivaizdžiai uždrausta tai daryti. Pasiguglinkite:

  zigmas-vaisvila-silpni-nervai-ir-paslepta-rinkimu-reklama

  zigmas-vaisvila-nesitraukia-jis-reikalauja-kad-naujienu-portalai-paneigtu-paskleista-mela

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: