Judėjimas „TALKA kalbai ir tautai“ dėl lituanistinių institutų naikinimo kreipėsi į Lietuvos Prezidentę (18)

Alkas.lt nuotr.

Alkas.lt nuotr.

Kovo 26 d. visuomeninio judėjimo „TALKA kalbai ir tautai“ taryba kreipėsi į Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę, prašydamas įsikišti ir sustabdyti Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) iniciatyvas sujungti į vieną įstaigą keturis lituanistinius mokslo institutus bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą.

Kaip žinia Ministro Pirmininko pernai sudaryta „Darbo grupės pasiūlymams dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo parengti“ kovo pradžioje pasiūlė sujungti keturis nacionalinės reikšmės institutus – Lietuvių kalbos, Lietuvių literatūros ir tautosakos, Istorijos bei Kultūros tyrimų institutus su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru – sukuriant  vadinamąjį Lietuvos humanitarinių tyrimų centrą.

Tokį šios  darbo grupės siūlymą TALKA pavadino žalingu Lietuvai ir prilygino lituanistiniais tyrimais užsiimančių Lietuvai strategiškai svarbių institutų naikinimui. O juk būtent šiuose institutuose yra vykdomi moksliniai lietuvių kalbos, tautinės (etninės) kultūros ir Lietuvos istorinės atminties tyrimai, kurių jokia kita pasaulio tauta ar valstybė neatlieka ir negali atlikti. Pasak visuomenininkų, tokio pobūdžio tyrimai yra lietuviškos tapatybės, o tuo pačiu ir Lietuvos nacionalinio saugumo užtikrinimo pamatas.  

Kreipimosi autoriai atkreipia Prezidentės dėmesį į tai, kad lituanistikos mokslo institutų likimas yra atiduotas į rankas tokiai „darbo grupei, kuri sudaryta iš ministerijos ir Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų, kurių dauguma niekada su lituanistiniais tyrimais nėra susidūrę, taip pat iš asmenų, kurie per pastaruosius penkiolika metų patys yra prisidėję prie lituanistikos pozicijų silpninimo“.

„Reiškiame nepasitikėjimą darbo grupe, rengusia pasiūlymus dėl valstybinių mokslo institutų veiklos kokybės gerinimo ir jos vadove Švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene. Šios darbo grupės siūlymus dėl Lietuvai strategiškai svarbių lituanistikos srityje dirbančių institutų sujungimo siūlome atmesti kaip nepagrįstus ir žalingus Lietuvai“, – rašoma Lituanistikos likimu susirūpinusių visuomenininkų laiške prezidentei D. Grybauskaitei.

Kreipimosi autoriai atkreipia dėmesį ir į tai, kad Lietuvai strategiškai svarbiems lituanistiniams institutams daug metų nebuvo teikiamas deramas valstybės prioritetas, nebuvo užtikrintas jų pakankamas finansavimas, įgalinantis tinkamą jų veiklą ir plėtrą. Todėl, pasak TALKOS atstovų siūlymas sujungti nusilpnintus institutus į centrą nėra lituanistikos tyrimų stiprinimo strategija, o greičiau atvirkščiai. „Vienas prie kito prijungti į vieną įstaigą šie prioritetinę ir strateginę reikšmę Lietuvos kultūros tęstinumui turintys savarankiški valstybiniai institutai faktiškai būtų sunaikinti. Lietuva jau turi pakankamai pavyzdžių, kai sujungus kitų sričių valstybinius mokslo institutus į vadinamuosius centrus norimo efekto nebuvo sulaukta, nebent efektu kas nors laiko tai, kad mokslo tyrimų įvairovė ir mokslininkų skaičius žymiai sumažėjo“, – rašoma TALKOS laiške Prezidentei.

Visuomenininkai siūlo stiprinti pačius lituanistinius institutus ir gerinti jų darbo kokybę bei sąlygas, užtikrinti jų tinkamą finansavimą kuris įgalintų jų veiklą ir plėtrą.

Prezidentės prašoma pasinaudoti Tautos jai suteiktais įgaliojimais ir ne tik stabdyti minėtą darbo grupės iniciatyvą, bet ir tarpininkauti, kad būtų sudarytos atskiros darbo grupės kiekvienai iš šių 5 institucijų, kurios būtų pajėgios objektyviai ir profesionaliai ištirti šių mokslo institucijų (Lietuvių kalbos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Istorijos instituto, Kultūros tyrimų instituto, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro) veiklą ir sugebėtų pateikti profesionalių pasiūlymų dėl jų stiprinimo bei plėtros galimybių siekiant užtikrinti lituanistikos reikšmę lietuvybės išsaugojimui. 

Kovo pradžioje, paviešinus žinią apie siūlymą jungti lituanistinis institutus su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru, mokslininkai ir visuomeninės piliečių organizacijos žiniasklaidoje bei visuomeniniuose forumuose išreiškė pagrįstą nepritarimą šiam siūlymui ir pateikė svarių argumentų, kodėl tokia šių institutų „reforma“ padarytų didelę žalą unikaliems lituanistikos tyrimams ir studijoms.

Asociacijos „TALKA kalbai ir tautai“ tarybą sudaro pirmininkas Gintaras Karosas, kalbininkai prof. Laima Kalėdienė, hab. dr. Kazimieras Garšva, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai Gintaras Songaila ir Romas Pakalnis, žurnalistas Dalius Stancikas, režisierius Jonas Vaitkus, filosofas Laisvūnas Šopauskas, rezistentai vysk. Jonas Kauneckas, kun. Robertas Grigas, signataras Algirdas Endriukaitis, Jonas Burokas, etnokosmologas Jonas Vaiškūnas, verslininkas Mindaugas Karalius, aktorius Gediminas Storpirštis, etnologė Nijolė Balčiūnienė, politologas Vytautas Sinica, VU politikos mokslų studentė Monika Morkūnaitė.

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .

18 komentarų

 1. Ir vėl nukentės tautiškumas, ar ne? DDDDDD.

 2. Žemyna:

  Kodėl valstybės tvarumui kenkia VLKK, mums jau lyg ir ĮAIŠKINTA.
  Valstybinės kalbos institutui „nukenksminti” nusprendė kitą priežastį rasti. Rado.
  Ruošiama vieta Subačiui su Vaicekauskiene – „modernius”, „vakarietiškus”, todėl neprieštarausiančius, kad LK būtų apskritai uždrausta viešai bei raštvedyboje vartoti?…
  Nuo šiol supažangėjusioje Lietuvoje kalbos dalykus „tirs”, spręs ir jiems komanduos politikai, premjerai?

 3. Šiaip:

  Kažkoks nesąmonių kratinys. Vis per tą skubėjimą. Reikėjo Grasildos paprašyti, bent kiek logiškiau būtų surašiusi. Tiesa, gal Laima rašė, tada viskas suprantama. O šiaip dabar nei šis nei tas – manau, nepasieks Prezidentės ši neargumentuota rašliava, tiesiog jos padėjėjai ką nors formaliai atrašys, ir tiek tos bėdos. Dėve, dėve…

 4. Tų rašymų yra tiek ir šitiek, taigi tam jokios talkos nereikalingos. Juolab, kad jokio atgalinio aido iš Prezidentės į tuos rašymus Alke ir neišgirstame. “Talkai …”, atrodytų, derėtų imtis konkrečių veiksmų. Tačiau pakako, kad vieni susisėdo į Antanaičio komisiją, kiti į “Talka …” ir tapo tylu… Vadovus reikalinga keisti ir visų pirma Istorijos instituto, o taip pat pajudinti VU ir VDU istorijos profesorius. Antai, matyt, komerciniais tikslais prireikė, kad kryžiuočių 1384 metais statyta Marienvederio pilis būtų buvusi pastatyta Kaune. Mat, labai komerciški yra istoriniai įvykiai susiję su šia pilimi. Ir profesoriai atranda…, kad ji buvo Kaune ir tai tvirtinama neradus nė jokios jos liekanos, nė liekanėlės jame. O ar Tautai svarbu, kad nebūtų klastojama jos istorija? – be abejonės – svarbu, tačiau “Talka…” dėl tokio “atradimo” nė žodelio, nė veksmelio savo neparodo… Arba vėl dėl to Lietuvai priklausiusio Pranciškonų vienuolyno su bažnyčia Skvernelio atiduoto Lenkijos pranciškonų ordinui, iš “Talkos …” pusės taip pat visiška tyla. O juk taip pat su Tautos gynimu susijęs dalykas. Kodėl nebrūkštelėjus Prezidentei. Tylu… Tai kur čia tas šuo pakastas…

  • Žemyna:

   Na, nemanau, kad jiems nieko nereikia. Žmonės pajuto, jog jiems kažkas ant kėdžių degančių žarijų pripylė. Ar tai ne nuQWaXėlių pastangos nuvalyti sau kelią link „strateginės” kaimynėlės malonių? Kad niekas bangų nekeltų, pakilios nuotaikos nedrumstų?
   Štai, sutrukdė SRRF – ar ne todėl, kad tautinių vertybių išsaugojimui skirti darbai tapo intensyvesni, nes fondas ėmėsi juos finansuoti? – Net tokioje radijo stotyje, iš kurios to nesitikėjau, pasipylė laidos LK tema, LT kultūrai skirtos laidos… Ir kitur pastebiu tai šen, tai ten randantis straipsnelių apie tautiškąsias vertybes, paveldą… Aha, trukdo generalinei partijos linijai! – Sunaikinti! Atsiprašau – optimizuoti… 🙂
   Toliau ėmėsi lituanistikos reikalų ir aukšt. mokyklose, ir institutuose. Irgi optimizuoti per naikinimą.
   Šiandien iš ryto pažadino žinia apie LKI direktorės itin keistus „nusikaltimus”…
   Taigi, darbuojasi vyrai net pasiraitoję rankoves, kad niekas nedrįstų net pyptelėti, nes bus staigiai „optimizuotas” kartu su įstaiga. O su juo ir jo bendraminčiai bendradarbiai. Bus nuvalyti visi keliai vaicekauskienėms, subačiams, smetonoms… (Nors pastaruoju metu jau girdėjau ir kita kryptimi Smetoną šnekant)

  • Ir jūs galit:

   Būkit žmogus, tai Jūs parodykit. Su savo bendraminčiais kreipkitės į Prezidentę dėl istorinių falsifikacijų. Jų per 28 metus tiek ir tiek priskelbta. Kam tie istorikai dirba? Atrodo ir “mūsiškiams ir saviškiams”. Ir kodėl 28 metus tyli inteligentija?

   • Gyvenate dar sovietinių laikų supratimu, tarsi Prezidentė būtų kokiu komunistų CK, kuris buvo “ant visų” valdžia. Dabar Prezidentės padėjėjas padėkos už nuomonę, pilietinį aktyvumą, na dar geriausiu atveju laišką pasiųs kokiai ministerijai ar istorijos institutui susipažinti. Ir viskas…

 5. SOCIOLOGAS:

  Ko jūs nerimstat?
  Juk niekas nieko nenaikina. Tesiog sujungs į Humanitarinių tyrimų centrą. T.y., optimizuos valdymą. Bus mažiau biurokratijos, daugiau lėšų tyrimams. Manau, kad tai puiku.
  Tad esu už sujungimą.

 6. Vakar klausydamasis, LRT radijo, buvau šokiruotas – teko, dėl smalsumo, pasiklausyti vienos tautinių bendrijų laidos, lenkų kalba. Ten, vienas lenkų žurnalistas, iš Vilniaus, kalbino kažkokį lenkų kompozitorių, iš Varšuvos. Jie kalbėjosi apie Vilnių, apie lietuvių ir lenkų konfliktą dėl Vilniaus, tačiau galiausiai pajutau, didžiulį pykt,į kai tas lenkų kompozitorius, skaitė Mažvydo katekizmą, kuris parašytas lietuviškai, ir su tuo žurnalistu, pradėjo juoktis. Nesusivaldžiau – mintyse norėjau iškaršti jiems marmūzę ir pagalvojau – kodėl vakar, kai VSD pateikė Lietuvos grėsmių ataskaitą, ten figuruoja tik Rusija, o apie Lenkiją nėra nė žodžio? Nieko sau – LRT leidžia, per savo paties radiją, lenkams tyčiotis, iš lietuvių ir dar taip akivaizdžiai. Iki šiandien esu apšalęs.

 7. O ką Savukynas jau kelis metus per LTV varo “Istorijos detektyvuose”, ar ne patyčias – juokelius iš Lietuvos istorijos faktų… Paklausus kokie probleminai (ginčijami) klausimai kyla šiandien Lietuvos istorijos moksle vargu ar kas galėtų ką nors tokio pasakyti. Štai ir akivaizdus nacionalinės misijos nevykdymas skleidžiant Lietuvos istorijos mokslo žinias visuomenėje, laidos kūrėjų nepilietinės laikysenos jos atžvilgiu .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: