L.Tautkuvienė. Ar Seime tėra tik vienuolika Lietuvos patriotų?! (26)

Ligija Tautkuvienė | biciulyste.com nuotr.

Ligija Tautkuvienė | biciulyste.com nuotr.

Ketvirtadienį, kovo 15 d., Lietuvos Respublikos Seimo nario Gintaro Songailos iniciatyva Vilniaus miesto savivaldybei perduotas 11 Seimo narių pasirašytas pareiškimas dėl kovo 17 d. išduoto leidimo Lietuvos lenkų mokyklų streikų komitetams mitingui ir eitynėms. „Atsitiktinai ar ne, ši data sutampa su Lenkijos Respublikos ultimatumu Lietuvai prieš 74 metus (1938 m. kovo 17 d. – red.).  Sprendžiant iš pranešimų spaudoje ir kitų
duomenų, yra realių galimybių, kad šiame renginyje gali dalyvauti ir iš Lenkijos atvyksiantys kriminaliniai elementai. Tokiu būdu mitinge gali būti sukeltos riaušės, kurios paaštrintų ir taip gana įtemptus santykius tarp Lietuvos ir Lenkijos, pasėtų nesantaiką tarp valstybių ir jų piliečių.

Kaip rodo „lenkų sirgalių“ riaušės po futbolo rungtynių Kaune ir Vilniuje, Lietuvos policijos veiksmai pasienyje su Lenkija, siekiant užkirsti kelią tokioms provokacijoms, buvo nepakankami“, – rašoma parlamentarų pareiškime.

Šį pareiškimą pasirašė tik… 11 seimūnų iš įvairių frakcijų: Gintaras Songaila, Laimontas Dinius, Petras Luomanas, Valentinas Stundys, Arimantas Dumčius, Pranas Žeimys, Mantas Varaška, Rima Baškienė, Kazimieras Uoka, Jonas Juozapaitis ir Gediminas Navaitis. Tik vienuolikai rūpi mūsų valstybės reikalai?!  Tik vienuolika nepamiršo, kad po 1920 m. spalio 7 d. Suvalkų sutarties pasirašymo, nutrauktas Lenkijos puolimas ir užbaigtas Lietuvos ir Lenkijos karas. Deja, jau spalio 9 d. ši sutartis buvo sulaužyta. Lenkijos valdžia organizavo Lietuvos užpuolimą, Vilniaus bei Rytų Lietuvos užgrobimą – taip prasidėjo karas prieš Lietuvą ir  lietuvybes naikinimas. Per 19 metų buvo uždarytos lietuviškos mokyklos, bibliotekos, kultūrinės ir mokslo draugijos, organizacijos, periodinė spauda. Nutrūko diplomatiniai santykiai. 1938 m. kovo 17 d. Lenkija išdrįso pareikšti ultimatumą Lietuvai dėl Vilniaus ir diplomatinių santykių atstatymo. Taip buvo pažeminta Lietuva II pasaulinio karo išvakarėse.

Skaitau ir sudrebu – ką išrinkome į Lietuvos respublikos Seimą?! Nejau tik vienuolikai išrinktųjų svarbus Lietuvos valstybingumas ir jos nepriklausomybė  –  nuo Lenkijos, Rusijos ar net ES (deja, įklimpta gana giliai)? Kuo šiandien susirūpinę seimūnai – papildomų išlaidų pasididinimu?! O Vilniaus meras Zuokas, taip svaiginamai greitai apsukęs galvas rinkėjams, nejau  jis nežino istorijos? Lenkų streikuotojų pasirinkta data nėra atsitiktinis sutapimas! Meras, matyt, nepamiršo  Lenkijos futbolo ,,sirgalių“, atvykusių į Lietuvą  – tikrų tikriausių chuliganų, kėlusių riaušes, tad ne veltui skyrė papildomai 300 policininkų lenkų rengiamam streikui apsaugoti (streikuotojai reikalauja pakeisti Švietimo įstatymą – mat jiems nepatinka mokytis valstybinės lietuvių kalbos, kas reikalaujama naujame įstatyme! Tikriausiai moksleiviams neugdomas pilietiškumas, patriotizmas valstybei, kurioje gyvenama). Kaip  gi ne?  – Juk atvyks ultranacionalistai iš Varšuvos  palaikyti tomaševskininkų  ir kartu su jais žygiuos Gedimino prospektu. O gal dar suplevėsuos ir kitos valstybės vėliavos? Kas garantuos, kad nenuskambės  „Wilno nasze“?!

Taigi, tik Gintaro Songailos dėka pasipriešinta tautinės mažumos didelėms užgaidoms. Dėkui Dievui, nors keliems LR seimūnams rūpi nesibaigiančios lenkų intrigos. Seniai laikas visas tautinių mažumų mokyklas perduoti  jų pačių globai ir išsilaikymui, kaip ir visame laisvame demokratiniame pasaulyje. Mokyklos, kurias išlaiko Lietuvos valstybė, privalo visus moksleivius mokyti pagal vieningą programą valstybine – LIETUVIŲ kalba. Ryškus pavyzdys JAV – čia yra lenkų, rusų, žydų, rusakalbių, lietuvių ir kt.tautinių mažumų šeštadieninės mokyklos, kuriose visi dalykai dėstomi tų tautų kalbomis. JOS IŠLAIKOMOS TĖVŲ IR TAM SUKURTŲ SAVO LĖŠOMIS FONDŲ! Visi moksleiviai – ar jie gyventų Kalifornijoje, kur daugumą sudaro ispanokalbiai, ar Čikagoje –  kur gyvena apie 2 mln. lenkų 0,5 mln. rusakalbių, ar Floridoje, kur daugybė meksikiečių, kubiečių imigrantų – vaikai mokomi valstybine anglų kalba. Tegul lenkai nustoja kūrenti nesantaikos laužą. Reikia jiems priminti, kad dauguma jų – kolonistai, atvykę po Vilniaus užgrobimo (1920. 10. 09) ir iki 1940 m. birželio 15 d. galimai turėjo Lenkijos pilietybę. Todėl apie jų reikalavimą  grąžinti žemes, privaloma atlikti išsamius tyrimus: kada jie ar jų tėvai, seneliai atvyko į Lietuvos teritoriją – iki 1920 m. spalio 9 d. ar vėliau – po Želigovskio invazijos ir Vilniaus krašto užgrobimo.

Atsidūstu ir klausiu  savęs – į ką pavirto mūsų pačių atstovėta prie to paties Seimo, tiesa, tada – Aukščiausiosios Tarybos, TV bokšto, NEPRIKLAUSOMYBĖ,  LAISVĖ? Juk tada mes stovėjome visai arti Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kiekvieną sekundę pasirengę savo kūnais  uždengti juos – mūsų išrinktuosius. Tada mes buvome taip reikalinga jėga AT apginti. Paradoksalu, kad šeštadienį, kovo 17d., visuomenininkų rengiamas mitingas ,,Už Lietuvą! Už teisingumą!“ neturi teisės mitinguoti prie Seimo! Po 22 nepriklausomybės  metų, pagal įstatymą, prie Seimo –  mitinguotojai gali prisiartinti ne arčiau, kaip per 70 m. Štai, kaip apdairiai apsidraudė seimūnai! Matyt, nėra tikri jog dirba savo tautai.

Viešpatie, už ką Sausio 13-ąją žuvo Loreta, aštuoniolikmetis Darius, šeštą dešimtį pradėjęs Apolinaras, mano sūnėnas Titas ir dar dešimt kitų  taurių lietuvių? Nejau jų auka tik tiek teverta, kad vėl reikia kilti į kovą, mitinguoti?! – Dabar, deja, su savaisiais.  Kaip, kada ir kas leido subujoti klanui, leido teismams pakilti virš įstatymų, Konstitucijos, o teisėjams suteikė viršenybę jų ,,nuomonei“, nesivadovaujant  Kodeksais. Kur nuėjo, mūsų Lietuva?
Nejau LR Seime yra tik 11 Lietuvos valstybės patriotų?! Kur dar dingo 130 mūsų išrinktųjų? Tad kas valdo Lietuvą?!

Kategorijos: Lietuvos kelias, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

26 komentarai

 1. Rimantas:

  Seime yra nuolankūs Briuselio komisarės tarnai, pasiruošę viešai apsidirbti, kad tik įtikti tai arba kam reikia. Tokie laikai parodo iš ko sudarytas politinių nuosėdų dumblas. Mes dar neturėjome savo valstybės. Globalistai to neleis, jei nesudarysime tvirtos sąjungos su Rusija arba dar didesne jėga, nei išsigimę vakarų tolerastai. Lietuvą visą laiką valdė įtakos agentai ir koloboravę mulkiai.

 2. Jolė:

  Teisingas straipsnis.
  Atėjo laikas visas mokyklas Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose perduoti ŠMM.
  LLRA neleidžia mokykloms vykdyti Švietimo įstatymą, visais įmanomais būdais tyčiojasi iš Lietuvos Valstybės.
  Tai ko verta Lietuvos Vyriausybė ir Švietimo ministerija , jei nesugeba išreikalauti įstatymo vykdymo????
  Tai gal kiekvienas iš mūsų galime taip pat nevykdyti įstatymų??Kodėl tik lenkams tokia nuolaida??/

 3. lyvis:

  Kaip aš nepasteb4jau koks Songaila yra patriotas kaip apie jį visi rašo. Jeigu raštininkai apie jį nieko nerašytu tai niekas ir nežinotu. Tik lieka neaišku ar tikrai Songaila yra patriotas, ar raštininkai jį tokiu padarė. lyvis

 4. Tautininkas:

  O ką toks “lyvis” dar yra pastebėjęs? Pasidomėk, kas buvo pirmojoje Sąjūdžio grupėje, sužinosi daugiau. O kad “Komjaunimo tiesa” arba “15 minučių” apie tautininkus nerašo, tai irgi labai daug pasako.

 5. Pelėda:

  Dirbu lietuvių kalbos mokytoja Vilniaus rajone. Tai, ką patiriu, nelinkėčiau niekam… ir vis klausiu savęs: ,,Kaip ir kada nusikaltau Dievui, kad mane taip baudžia?” Esu bejėgė, nes manęs neapgins lietuvių valdžia, tuo įsitikinau. Laukdama pensijos sėdžiu it pelė po šluota, kitų ignoruojama, žeminama, pajuokiama. O jie tyčiojasi iš valstybės, iš lietuvių kalbos, iš visko, kas man šventa. Straipsnis atgaivino. Atrodo, kad gerb. Ligija Tautkuvienė pažvelgė į mano sielą. O gelbėti Lietuvą nuo tomaševskininkų būtina,nes toliau bus dar baisiau, žinau jų kėslus.

  • lamatas:

   Nesate bejėgė,jei iki šiol savuose darbuose ištvėrėte.Tokia jau dalia -gyventi Lietuva savoje vietoje,kur jos lyg tai jau ir nėra.Kiekvieną dieną žiūrint į tolį,bene atsirado jėga siekianti lietuvių žemes prikelti naujam ,bendram gyvenimui Tautai ,bet kiekvieną kartą tenka nusivilti.Ne tas rūpi ,kol yra pareigos ,postai ,garbė ir pinigai.Tikėkimės ,kad kol kas.

 6. Gediminas Kairys:

  Man senai jau aisku; KAS VALDO LIETUVA. Lietuva valdo zmones,kuriems zodis TAUTA,tai antivalstybine savoka,jiems tautos interesai visai nerupi.Dabar galiu drasiai pasakyti tai,kad daugeliui lietuviu,dirbrsiu tarybinese strukturose daugiau rupejo tauta nei dabartiniams parsidaveliams ir vedmainiam,jiems rupi sava kisene ir svarbiausia,ka pasakis ju tikrieji seimininkai is Briuselio ir JAV,nes jie visi pilnai sedi ju kiseneje. Seniau,uz Tarybu Lietuvos valdininku stovejo TSRS tankai,dabar,- ES bankai. Taktika kitokia,bet tikslai toli einantis. Seniau bet koks valdininkas vaziuodamas i Maskva vezesi lietuvisku desru ir skylandziu,kad kazka pramustu Lietuvai,dabartiniai isgamos viska atidavineje ES,ir kas baisiausia pardavineje Lietuvos valstynguma ko toliau to daugiau.Atomine elektrine Briuselio bijurokratams atidavem be jokiu islygo,ne taip kaip kitos salys,Lietuvos valdzia niekada nepastovejo uz tautos interesus. Aciu Dieve,kad Europoje atsirado valstybe,kuri pirmoje vietoje ziuri tautiniu interesu,tai Vengrija. Pagarba Vengrijos valdziai,ir DIDELE panieka Lietuvos valdziai.Manau,atsakiau i klausyma ; KAS VALDO LIETUVA. Su pagarba–Gediminas Kairys

 7. Iš UK:

  Skaitau straipsnį ir šiurpas nueina pagaugais. Ką jūs iš lenkų padarėte? Straipsnis – kliedesiai ne duok Dieve. Kokie ten dar kolonistai? Pereikėte per Rasų ar Antakalnio lenkų legionierių kapus ir kokias matysite pavardes? Ogi beveik visos lietuvių kilmės. Net mano šeimoje su ta pačia pavarde ir lietuviai, ir lenkai, ir baltarusiai. Atsipeikėkite, iš savo brolių kurdami priešą. Bloga, neturiu žodžių. Norite įnešti pleištą tarp šeimų? Atsipeikėkite. Matau, kad skaityti naujienas iš Lietuvos, pavojinga sveikaitai. Širdį skauda, kad pilamas toks purvas. Pabaigai, asmeniškai nematau jokio skirtumo tarp tokio tipo propagandos ir SSSR informacinės agentūros TASS. Esate vienodi. Galite įsižeisti ir mano komentarą ištrinti.

  • Pikc:

   “Ką jūs iš lenkų padarėte?” – čia geras! Ne “ką “lenkai” daro”, bet “ką jūs iš jų padarėte”. 🙂 Ar mes pas “brolius” į Varšuvą važiuojam “tvarkos įvedinėt”, ar mes jiems nurodinėjam, kaip jiems savo valstybėje tvarkytis? Ne tuo adresu kreipiatės, ponuli 🙂
   “Pereikėte per Rasų ar Antakalnio lenkų legionierių kapus ir kokias matysite pavardes? Ogi beveik visos lietuvių kilmės.” – taigi, dalis prieš Lietuvą kovojusių banditų buvo sulenkėję lietuviai. Ką, tamstelės nuomone, tai įrodo? Gi prieš mūsų šalį nusiteikusių veikėjų šaikoje ir dabar tokių gali rast. Va, dėl tokių, tikrai “Bloga, neturiu žodžių.” – kaip ir dėl jų advokatų, kurie kritiką neojedinstvininkų atžvilgiu laiko… sovietinio lygio propaganda. 🙂 Pabandykit, tamstele, surasti 10 skirtumų tarp Maskvos programos dėl “russkojazučnych” Latvijoje ir Varšuvos programos dėl “polskojazyčnych” Lietuvoje. Tai kas iš tikrųjų “pleištą įneša” ir “tokio tipo propaganda” užsiiminėja, a, “broli”? 😉

   • Iš UK:

    Neapykanta – blogas pagalbininkas. Ji jus apakino. Prie ko čia Varšuva? Man niekada netrukdė, kad dalis mano giminaičių kalba lenkiškai, o kiti baltarusiškai. Niekada nebuvo problema, kas kokia kalba mokėsi. Jums problema? Tuomet tai tik jūsų problema. Jūsų viską apibendrinanti lenkų kritika yra tokio paties kirpimo kaip ir TASS: mažmožius išpūsti, o nepatogius faktus nutylėti. Ką jūs patarsite šeimoms, kur ir lenkai, ir lietuviai, ir rusai? Visiems vaikščioti su tuo neapykantos balastu? Tai ką, turiu eiti pas savo pusbroli ir aiškinti jam bei spausti prie žemės, kad “atsiprašytų” už 1920 metus ir, kad prisipažintų, jog esąs kolonistas? Ar dar geriau, susitikus rėkti jam į veidą, kad lenkų Lietuvoje nėra, o jis etnokultūrinis nesusipratimas, kurį aš kaipmat “sutvarkysiu”? Susikūrėte sau vaizdinių ideologinį pasaulį, kuriame nėra vietos kitokiems. O nurašyti kritikus į Jedinstvo – nerimta. Jei negalite susikalbėti su savo kraujo broliais, kaip jūs susikalbėsite su svetimais?

    • lamatas:

     tai kad kalba ir neina apie tai kas kokia kalba kalba.Aš ,o manau ir dauguma lietuvių ,visiškai normaliai ,sakyčiau net labai draugiškai ,žiūri į Lietuvos gyventojus -ne lietuvius.Nepriklausomai kokia jų kilmė.BET TIK SU SĄLYGA -jei jie nesielgia kaip Lietuvos priešai.Lojalumas valstybei,ir pagarba įstatymams bei papročiams .Daugiau nieko iš jų nereikalaujama.Tai yra normalu bet kokioje šalyje .Todėl Tamstos pasipiktinimas ,manyčiau neturi pagrindo .Greičiau kvailokas.Matomai pyktis tikrai blogas patarėjas.

    • Pikc:

     Turiu pasakyti, kad čia tikrai įdomus variantas – elgiesi, kaip valstybės priešas ir kaltini savo (!) valstybę netolerancija prieš ją pačią nukreiptai veiklai. Kaip ir sakiau – šiuo metu matau gana ribotą pavyzdžių skaičių: Latvijos ir Estijos rusai bei Lietuvos lenkai. Kaip sako, abu labu tokiu 🙂 Suprantama, jei “savo” valstybe laikai ne Lietuvą, tada mano pirmasis priekaištas kaip ir netenka prasmės… 🙂
     “Prie ko čia Varšuva?” – būtent. Tą visokiems radekams&Co. ir perduokit 🙂
     Dėl Jedinstvo – kol kas nematau didelių skirtumų, išskyrus orientaciją (šįsyk ne į Maskvą, o į Varšuvą) 🙂
     Na, o dėl “tai tik jūsų problema” – būtent tas ir yra blogai. Tai valstybinės kalbos nepripažįstantys individai turi turėti problemą – ir rimtą. Mūsų valdžios problema – būtent bestuburiškas požiūris į šovinistinius išsišokimus. Kuo labiau bus nuolaidžiaujama, tuo jų daugės. Čia matau du variantus – arba turi pasikeisti požiūris, arba valdžia. Šita barzda – mūsų. Jei nepatinka – ieškokit kitos. 🙂
     P.S. Slavai nėra mūsų “kraujo broliai”, o lenkai ne kartą įrodė, kad jie net ir slavams nėra kraujo broliai (galit tuo klausimu, pvz., su vakarų ukrainiečiais ar gudais pasikonsultuoti ) 🙂

   • iš LT:

    Tas faktas kad vienoj giminėje išsiskyrė keli etnosai, pietryčių Lietuvoje nėra tokia jau retenybė. Prieš metus internete buvo skelbta oficiali informacija, kad vakarų šalių mokslininkai atliko dabartinių Lenkijos gyventojų genetinius tyrimus, kurių pasekoje paaiškėjo, kad apie 30% jų yra su baltiškais, arba lietuviškais genais, o ir pavardės pačioje Lenkijoje panašų faktą patvirtina. Tačiau jie savo laiku integravosi į Lenkijos visuomenę, tapo lojaliais savo valstybei piliečiais. Lietuvoje vykstantys procesai dirbtinai kreipiami visai kita linkme. Tokie veikėjai kaip Tomaševskis ir LLRA visom įmanomom priemonėm siekia sukiršinti lenkakalbę Lietuvos visuomenės dalį su lietuviakalbe , siekdami, kad mažuma kiek įmanoma ilgiau nesiintegruotų į Lietuvos visuomenę ir nesijaustų pilnaverčiais savo šalies piliečiais. Tuo būdu kuriamas mitas, kad Pietryčių Lietuvoje gyvenantys lenkakalbiai turėtų save identifikuoti ne kaip Lietuvos tautinė mažuma, o kaip Lenkijos tautinės daugumos “užsienio teritorijos kankiniai”.

 8. suvalkai mmxx:

  Rinkėjų griežti nurodymai viešiems tarnams: iki šių mokslo metų pabaigos visos mokyklos ir ikimokyklinės įstaigos Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose perduodamos Lietuvos Švietimo ministerijai

 9. Gediminas Kairys:

  Napykantos lenkams niekas nekursto gerb is UK ,jie patys to nori..Mokyklose turi viskas buti destoma tik LIETUVIU kalba,nes tai Lietuvos valstybe.Kai kuriem komentatoriams matosi,kad i lietuviu tauta nusispjauti,tikri kosmopolitai.Kaip jie nesupranta,juk lietuvoje niekas nedraudzia tau kalbeti kita kalba tarpusavyje,bet nepamirskite,kad Lietuvoje valstybine kalba L I E T U V I U. Kodel Amerikoje lenkai nerekauja,kad valstybinese mokyklose- tik ANGLU kalba.Lietuvoje,lenkai- buve okupantai ir tai mews juos toleruojame,o jie musu tiesiog nepakencia,tai ar turi Lietuva nusileisti,jau ir taip Lietuva skuduras po ES globolistu kojomis,Briuselis pareikalaus tai musu valdantieji nenstebciau kad ir Vilniaus krasta atiduotu,manau kad gal tada tikrai lietuviai susivienitu pries valdanciuosius.

 10. Kodėl lietuviai Lenkijoje mokosi lenkų kalbos ir neprotestuoja,lenkai Lietuvoje lietuvių kalbos mokytis nenori,protestuoja prieš valstybinę kalbą,ar piliečiai taip elgiasi ,kur tai matyta.Daug vilnijos gyventojų nemoka lietuvių kalbos,o turi Lietuvos pilietybę,o Tomaševskiui visada buvo blogai,vis lietuviai skriaudžia,o jis esąs toks lenkams reikalingas gynėjas,naujasis Pilsudskis.

  • Pikc:

   Mūsų pagrindinė problema, kad mes nematom esmės. Kokia prasmė lyginti lenkų švietimo (ir bendrą) situaciją Lietuvoje ir kitur, jei tai yra nepalyginami dalykai: lenkai nelaiko petryčių Lietuvos mūsų valstybės teritorija – dėl to ir visas tas siutimas, kad čia ne lenkų įstatymai galioja. O kol mūsų bestuburė valdžia lankstysis, tol jie galvos, kad reikia tik dar labiau spustelt, ir tie pšeklenti litvinai pasiduos – o čia, žiūrėk, ir kokį referendumą dėl antros kalbos (žr. latvių ir estų scenarijų) ar net autonominės srities (žr. jedinstvo ar Osetija) pavyks suorganizuot – vis tiek litvinai politiškai pasyvūs, o polska akclja vyborova paorganizuos (plius dar Varšava parems). O tomaševskis pilsudskiu (gal labiau želigovskiu) tikrai norėtų būt, ir nusprendė pradėti nuo to, kas atitinka lindermano vaidmenį Latvijoje. Mums spręsti, kiek mes to norim.

   • lamatas:

    ….” lenkai nelaiko petryčių Lietuvos mūsų valstybės teritorija – dėl to ir visas tas siutimas, kad čia ne lenkų įstatymai galioja”….štai čia yra ESMĖ.Šito nesupratus ,galima šimtus metų klaidžioti nerandant išeities.

 11. Jonas:

  Puikus straipsnis. Buvusiems osodnikams žemė neturėtų būti grąžinama.

 12. arvydas damijonaitis:

  Lietuvos lenkų bendruomenė – jokia tautinė mažuma

  Gerbiamieji,
  Tarptautinė teisė tautines grupes,turinčiais išorinę valstybę( pvz.lenkai -Lenkiją), nevadina “mažumomis”. Todėl Letuvoje yra lenkų tautinė bendruomenė,ne “mažuma”,t.y. Lietuvoje nėra lenkų tautinės mažumos. Lietuvoje yra karaimų, totorių tautinės mažumos,rusų,žydų,lenkų tautinės bendruomenės.
  Jeigu Lietuvoje būtų lenkų tautinė mažuma,Kremlius būtų įkūręs” Šalčininkų respubliką”,kurią Rusija okupuotų ( Abchazijos pavyzdys Gruzijoje).
  Gerbiamieji,naiviai vartodamas terminą “tautinė mažuma”,darote meškos paslaugą Lietuvai….Kada lietuviai bus atsargesni?
  Gineso rekordas – lenkų bendruomenė Lietuvoje turi 120 lenkiškų mokyklų, išlaikomų iš valstybės biudžeto,pvz. JAV nėra nei vienos lenkiškos mokyklos,Rusijoje 9 lenkiškos mokyklos..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: