Z. Vaišvila. Patyčia iš Lietuvos tęsiasi. Mes tylime (25)

Kardinolas Vincentas Sladkevičius (1920-2000) | manokrastas.lt nuotr.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius (1920-2000) | manokrastas.lt nuotr.

Nebūkime abejingi, nepamirškime ginti Lietuvos gyventojų genocido ir rezitencijos tyrimo centro (LGGRTC) apšmeižtų mūsų Tautos šviesuolių – a.a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus, a.a. Donato Banionio ir a.a. Sauliaus Sondeckio. Tai mums priminė „Respublikos“ redakcija (www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/sunaus_pareiga__apginti_tevo_garbe/).

Gavome naujojo LGGRTC Generalinio direktoriaus Ado Jakubausko pasirašytą atsakymą dėl mūsų (prof. Silvijos Sondeckienės, Raimudo Banionio, buvusio Seimo nario Audriaus Nako, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos) reikalavimo pašalinti iš LGGRTC interneto svetainės www.kgbveikla.lt skelbiamas šmeižikiškas LGGRTC istoriko Mariaus Ėmužio sukurtas pažymas, kad Donatas Banionis, Saulius Sondeckis ir kardinolas V. Sladkevičius slapta bendradarbiavo su TSRS KGB, atsiprašyti dėl šio šmeižto artimųjų. M. Ėmužis, liudydamas Seime dėl šių klausimų, patvirtino, kad jau ką ką, bet a.a. kardinolą V. Sladkevičių tikrai nebuvo pagrindo paskelbti slapta bendradabiavusiu su TSRS KGB. Tačiau, nelabai mano gerbiamas istorike, kodėl vis tik pats asmeniškai sukūrėte šią šmeižikišką LGGRTC pažymą apie kardinolą ir pateikėte ją LGGRTC vadovybei, žinodamas, kad tai yra a.a. kardinolo apšmeižimas ir kad ši pažyma taip pat ruošiama viešam paskelbimui www.kgbveikla.lt?

Pateikėme ir naujajam LGGRTC vadovui A. Jakubauskui tarpžinybinės Liustracijos komisijos sprendimus ne tik dėl Sauliaus Sondeckio ir Donato Banionio, bet ir po Lietuvos Visuomenės Tarybos prašymo atlikto tyrimo – dėl kardinolo V. Sladkevičiaus.

Liustracijos komisijos, vienintelės įstatymų nustatyta tvarka Lietuvoje turinčios teisę spręsti, ar asmuo slapta bendradarbiavo su TSRS KGB, išvados dėl šių trijų asmenų vienareikšmiškos ir aiškios – nėra pagrindo teigti, kad jie slapta bendradarbiavo su TSRS KGB. Beje, jos turi ir įstatymo galią, t.y. jos yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, taip pat ir LGGRTC-ui.

Tačiau ir naujas LGGRTC vadovas nėra laisvas – jo atsakyme parašyta, kad spręs šį klausimą tik š.m. spalio mėnesį. T.y. po Seimo rinkimų.

Patyčia iš a.a. kardinolo V. Sladkevičiaus, kurio 100-ąsias gimimo metines minėsime šiemet rugpjūčio 20 d., pasiekė viršūnę – Lietuvos Seimas kitus, t.y. 2021 metus, paskelbė ir kardinolo V. Sladkevičiaus metais. Unikalus Seimas – valstybiškai minėsime ne 100-ąsias, bet 101-ąsias a.a. kardinolo V. Sladkevičiaus gimimo metines.

Tačiau ssvarbiausia yra tai, kad tik Seimą padaryti privertė mažai žinoma kuklus bibliotekininkas ir kraštotyrininkas iš Biržų Evaldas Timukas, atkakliai to reikalavęs. Ir pagrįstai, nes tai jis atliko didžiulį kruopštų paruošiamąjį darbą, padedant Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarei Irenai Andrukaitienei.

 Noriu paklausti ir Lietuvos katalikų bažnyčios, ar ir ji laiku nepastebėjo šios iškilios datos ir šio ne tik Lietuvos, bet ir bažnyčios iškilaus Žmogaus?

Lietuvos Seimas, mūsų prašymu inicijavęs šio šmeižto tyrimą ir nustatęs, kad už šių trijų šveisuolių apšmeižimą atsakinga tuometinė LGGRTC vadovė Birutė Burauskaitė, neišdrįso deramai įvertinti šios veikėjos, prisipažinusios, kad tai padaryta jos beįvardintų politikų nurodymu, atsakomybės. Tačiau mūsų Seimas aplodismentais prieš mėnesį iš šių atsakingų pareigų išlydėjo šią savo valios ir sąžinės neturėjusią šmeižikę.

LGGRTC-as tebeskelbia, kad a.a. kardinolas V. Sladkevičius slapta bendradarbiavo su TSRS KGB, bet neskelbia Liustracijos komisijos išvados, kad nėra pagrindo taip teigti.

Po Sauliaus Sondeckio artimųjų perspėjimo kreiptis ir į teismą sunerimęs LGGRTC-as interneto svetainėje www.kgbveikla.lt šalia šmeižikiškų pažymų apie Sauliaus Sondeckio ir Donato Banionio slaptą bendradarbiavimą paskelbė, kad Liustracijos komisija dėl jų dviejų nustatė priešingus faktus.

Tačiau šalia kardinolą V. Sladkevičių šmeižiančios LGGRTC-o sukurtos pažymos, tebeskelbiamos interneto svetainėje www.kgbveikla.lt, prierašo, kad ir dėl šio iškilaus mūsų Tautos sūnaus Liustracijos komisija nustatė, kad to nebuvo, deja, bet nepaskelbtas. Kodėl tyli Lietuvos katalikų bažnyčia?

Patyčia iš šių mūsų šviesuolių, o tuo pačiu ir iš Lietuvos tęsiasi. Mes tylime.

Atrodytų, kad taip “šauniai” Lietuva pasitinka a.a. kardinolo V. Sladkevičiaus 100-ąsias gimimo metines. Atrodytų, kad Šv. Marijos žemėje – nieko naujo. Visgi ne.

Visgi minėsime deramai a.a. kardinolo V. Sladkevičiaus 100-ąsias metines. Ne valstybės ir ne bažnyčios, bet kelių žmonių iniciatyva, pralaužusia šią Lietuvos Gėdos sieną. Padėkokime tai padariusiems kukliems mūsų žmonėms, kurie patys tuo nesigirs – bibliotekininkui ir kraštotyrininkui iš Biržų Evaldui Timukui, Kauno memorialinio kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio buto-muziejaus vadovei Irenai Petraitienei ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarei Irenai Andrukaitienei. Tai, visų pirma, jų ir Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos bei Utenos kultūros centro dėka įvyks šio garbingo jubiliejaus paminėjimo ir kardinolo V. Sladkevičiaus pagerbimo renginiai jo tremties vietose, išleidžiama šiam Tautos Žmogui skirta atsiminimų knyga. Aukas šioms iniciatyvoms įgyvendinti rinko Evaldas Timukas.

Š.m. rugpjūčio 22 d. Nemunėlio Radviliškyje (Biržų rajone) bus atidengtas koplytstulpis V. Sladkevičiaus Dvasinės tarnystės tremtyje atminimui (tremtis šioje vietovėje – nuo 1959 m. iki 1976 m.).

Š.m. rugpjūčio 22 d. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje atidaroma paroda „Padaryk mane gerumo ženklu“. Tokie lotynų kalba surašyti žodžiai iš a.a. V. Sladkevičiaus herbo.

Š.m. rugpjūčio 23 d. Pabiržėje (Biržų rajone) prie klebonijos pastato atidengiama memorialinė lenta V. Sladkevičiaus atminimui (tremtis šioje vietovėje – nuo 1976 m. iki 1982 m.).

Š.m. rugpjūčio 23 d. Po parodos atidarymo įvyks atsiminimų knygos su gausia ikonografine ir dokumentine medžiaga „Savas tarp savų“ pristatymas visuomenei. Knygos sudarytojai – Evaldas Timukas ir Irena Andrukaitienė.

Šios knygos pavadinimas verčia viešai paklausti, tarp ko a.a. V. Sladkevičius šiandien yra savas tarp savų? Kiek mūsų liko tų savų, kurie gerbia ne tik šį Žmogų ir jo atminimą, jo indėlį į Lietuvos laisvinimo kelią, bet ir gina jį, jo šviesų atminimą, tuo pačiu – ir Lietuvos garbę, jos Atgimimo ir Lietuvos katalikų bažnyčios istoriją?

Šis klausimas – ne tik retorinis, nes tik signatarės Irenos Andrukaitienės dėka Lietuvos Seimas sutiko š.m. rugsėjo 2 d. ir Seime atidaryti šią parodą „Padaryk mane gerumo ženklu“. Tą pačią dieną Seime įvyks ir a.a. kardinolo V. Sladkevičiaus 100-mečio paminėjimo konferencija. Smagu buvo bent pasiūlymu prie to prisidėti.

Tad nebūkime abejingi. Pasimokykime iš šios kuklios istorijos. Pasirodo ir šiandieninėje Lietuvoje, susitelkus bent keliems žmonėms, galima šį bei tą nuveikti. Ir ne tik dėl savęs.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

25 komentarai

 1. Rokas:

  Potekstė „kad jau ką ką, bet a.a. kardinolą V. Sladkevičių tikrai nebuvo pagrindo paskelbti slapta bendradabiavusiu su TSRS KGB. “ Nors verk , geriau juokis

 2. Žemyna:

  Nėra jokios abejonės, kad JAV vijimosi, o taip pat ,,piatiletkų” planų vykdymo, viršijimo bei realių rodiklių klastojimo epochoje ne vieno asmens pavardė būdavo įtraukta į informatorių sąrašus jam to nė neįtariant, palyginti ,,nekaltais” tikslais – už stropų jų verbavimą, juolab verbavimo planų viršijimą gaudavai gražesnius antpečius, laipsnį ir algą. Tavo portretas kabodavo ,,Garbės lentoje”, kadangi esi darbo pirmūnas ir visiems pavyzdys… Kiti būdavo tyčia įrašomi, ir paleidžiamas gandas, siekiant dorą ar nesukalbamą žmogų sukompromituoti. Pastaroji praktika iš anų laikų, kaipo labai pasiteisinusi, ir į šiuos perkelta. Labai tinka tautai demoralizuoti, skaldyti, sukeliant visuotinį tarpusavio nepasitikėjimą.

 3. Zigmas Vaišvila:

  Rokui be pavardės – tai ne mano mintys, bet Seime fiksuoti Mariaus Ėmužio, paruošusio pažymą apie kardinolą, parodymai,

 4. Žemyna:

  Sūnaus pareiga – apginti tėvo garbę
  – respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/sunaus_pareiga__apginti_tevo_garbe_ii/

  Apie apšmeižtą dėl KGB, o dar ir apvagintą Maestro Saulių Sondeckį.

 5. Hau:

  Tai, matyt, juk buvo tos pažymos? Gal ir nereiškia, kad slapta bendradarbiavo, ar ne. Jas turbūt tik paviešino, taigi nesukūrė iš niekur?

  • Žemyna:

   O taip – pažymas visada mokėjo parašyti, kokių reikia. Ir dokumentuos išduoti, kokius reikia. Ir rašė. Kaip pokario laikais į Miško brolių būrius infiltruoti NKVDistai – superpatriotus vaidinę ir visą informaciją apie būrio planus perduodavę NKVD, o vėliau ,,demaskuodavę išdaviką” – kitą būrio narį, ar būriui padėdavusį niekuo dėtą kaimietį. Kai jo suklaidinti MB nuteisdavo ,,išdaviką” mirties bausme, NKVD plačiai paskelbdavo žinią apie sužvėrėjusius litofcus fašistus, nužudžiusius nekaltą kaimietį… O NKVD dokumentuose atsirasdavo toks įvykio aprašas, kokio ,,reikia”, ir žudikais skelbti tie, ką reikėjo paskelbti. Net kai mirties bausmę nekaltam žmogui įvykdydavo tas pats, kurs savo išdavystę jam suvertė – koks nors eilinis į būrį infiltruotas NKVD-markulis.
   O ir dabar – pasidomėkite, tamsta: strategiškai patogiose vietose kas supirko žemės valdas? Kaip supirko?! Juk jie negalėjo, juk įstatymas neleidžia?!! – Taip, neleidžia. Bet jie nupaišė ir pristatė tokias savo pilietybės ,,spravkas”, kurios įstatymams neprieštarauja. Profesionaliai nupaišė – neatskirsi. Ir ne tik Lietuvoje jie taip žemes supirko – ir kitose buv. Varšuvos pakto šalyse, strategiškai tinkamose vietose.
   Na, o savo pačių įstaigos vidaus dokumentacijoje sukurpti ,,informatorių” ar pan. bylas – tikrai vienas juokas, patikėkite… Ten nei popieriaus, nei rašalo, nei antspaudų padirbinėti nereikėjo. Viskas jų pačių, viskas po zadaniju vyšestojaščego načaljstva. Bet kuris mūsų, tais laikais gyvenęs, galėjo būti ten įrašytas.

   • Hau:

    Bent jau Banionis pats sakė, kad teko atsiskaitinėti po užsienio. Dėl Sladkevičiaus ten nieko nėra, tik parašyta, kad buvo įtrauktas, po metų išbrauktas. Nieko blogo ten nėra, taigi parašyta kaip buvo. Netgi sakyčiau jo naudai prirašyta, “manoma, kad atsisakė bendradarbiauti” ar pan. Kokia nauda iš to, kad ištrins tą info? Ir kodėl “apšmeižė”? Įdėjo, ką ten rado, ir tiek.
    Turbūt ir Lansbergis turėjo tokių įrašų, kitaip į užsienį neleisdavo. Taigi dauguma Lietuvos valdžios toje pusėje dirbo. KGB partijai dirbo, o ne atvirkščiai. Prezidentė, URM dabartinis L. Linkevičius, iš tos pačios stovyklos visi.

    • Stebėtojas:

     Būtum pabandęs, Tamsta, anais laikais kviečiamas nenueiti į tą įstaigą pokalbiui! Ne tik kad į jokį užsienį daugiau nebūtum išvažiavęs, bet ir būtum turėjęs daug problemų, kaip tada buvo sakoma, “per valdiškus namus”. KGB – tai buvo žvalgybinė-represinė struktūra ir ta “kontora” veikė gudriai, kartais subtiliai, o kartais labai ciniškai… Taigi dabar teisti tuos, kas anuomet ten buvo priverstas lankytis, yra mažų mažiausiai naivu.

   • Hau:

    Tiesa, tai kas tas žemės valdas supirko? Iš kur man žinot?

 6. mykolas:

  Sunku mūų jaunėliams įsivaizduoti, kiek klastingų žmonių dar tebėra prifarširuota šiuo metu įvairiose įstaigose. Aptarinėjome partizanų pavardžių sąrašą vienam iš memorialų. Rėmiausi buvusio ir jau mirusio partizanų vado sudarytu sąrašu. Neabejojau jo sąžiningumu. Viskas buvo gerai. Ir štai tyliai, prieš pat pavardžių iškalimą buvo ikimšta dar viena pavardė ir ji buvo iškalta. Pareiškus nusistebėjimą, kad tas asmuo tikriausiai buvo NKVD agentas su specialia užduotimi, buvo liepta man tylėti, nekelti abejonių. Laikraštis atsisakė mano argumentus spausdinti, davęs suprasti, kad nenori prasidėti su tarybiniais teismais (prisiminkite, kokios bylos buvo kurpiamos Klonio įvykių dalyviams), Iš kur tie grasinimai tylėti pasigirdo? Ogi iš tų, kurių sąžiningumu paprastai neabejojame – iš Politinių kalinių ir tremtinių rajono filialo. Kad bažnyčia tylėjo dėl kardinolo šimtųjų metinių – tai rodo, kieno valdžią ji tebepripažįsta. Draugai, ševelite mozgami.

 7. mykolas:

  Paskelbti faktai rodo, kokia didelė tarybų valdžios neapykanta buvo šiam iškiliam žmogui, kuri ilgiems metams pasiuntė jį į tremtį, į krašto pakraštį, bet taip ir nesugebėjo prislinkti arčiau. Net bažnyčia “pamiršo” jo jubiliejų. Kiek daug dar užvaldytas kraštas..Laikau savo pareiga skaitantiems priminti kardinolo žodžius, kuriuos jis pasakė vieną vakarą susirinkusiai miniai prie dar užrakintų Katedros durų: “Saugokite ir puoselėkite Nepriklausomybę – tą gležną daigelį, išdygusį Lietuvoje. Auginkite ir puoselėkite.”

 8. Gerbiamas Zigmai, Ačiū, kad rašote šiuo klausimu ir rūpinatės istorijos teisingumu.

 9. Julijonas:

  Taip, bažnyčia pasikeitė. Prie sovietų buvo drąsesnė. O gal kardinolas V. Sladkevičius turėjo priešų kunigijos tarpe… Jie dar gyvi, jie įtakingi ir keršija net Anapilin iškeliavusiam. Kaip dar galim būtų paaiškinti šitą avinelių tylėjimą, sulaukus Neprikausomybės 30-mečio? Kaip jie Ponui Dievui į akis žiūrės? Gėda Seimui, gėda bažnyčiai.

 10. Bažnyčios Hierarchams:

  HIERARCHAI BŪKITE ŠVARŪS! Juk valdote namus, į kuriuos mes einame melstis. KAS YRA AUKŠČIAU UŽ TIESĄ? DIEVAS YRA TIESA. Ir šiandien tiesą, kurią turite apginti jūs, gina “parapijiečiai”. AČIŪ E. Timukui, I. Andrikienei ir juos palaikantiems.

 11. Gavau laišką:

  Šiuose straipsniuose Vidmantas Valiušaitis apibendrina 1941 m. birželio mėn. nacių inicijuotų “garažo” įvykių tyrinėjimus, taip pat
  pateikia daug citatų iš Lietuvoje nežinomų šaltinių apie 1940-1941 metų įvykius.
  Manyčiau, jog šių straipsnių kopijas galima laikyti ne tik gido, bet ir MOKYTOJO , spaudos darbuotojo, studento, kiekvieno, besidominčio Lietuvos istorija, aplanke.
  Kaip ir pogrindinės spaudos laikais – perskaityti ir persiųsti pažįstamiems:

  – slaptai.lt/vidmantas-valiusaitis-insinuacijos-j-luksai-daumantui-del-holokausto-lyg-padegtas-siaudu-kulys/?fbclid=IwAR19iZHf42XTPD8SAw8TqnvLcA-Z9vL7OubH6NwPYsuNRGxufqbCVvOFV5U

  – slaptai.lt/vidmantas-valiusaitis-lietukio-garazo-atgarsiai-jav-diplomatu-depesoje/?fbclid=IwAR2C5tr2SXVbB-IXPDBLNH0XBvcm53NO9h3j35fkEqgRyzqKHLnkt7SOPa4

  – slaptai.lt/vidmantas-valiusaitis-juozo-luksos-daumanto-prie-garazo-neprirakinsi/?fbclid=IwAR21HDD9rfJPCChRXABnYd_OFx-zw5dtCg9JM1pszPbNM-gmgCYpSsvaH3s

 12. stasys:

  Tai apie ka rašo Z.Vaišvila reikia tikrinti pertikrinti su kitais informacijos šaltiniais . Pilietį nežiopsok jei nenori būti ikinkytas į tu “gelbėtoju” roges . Jei M. Ėmužis paskleidė išgalvotą žinia apie tuos žmones jam gresia tokia pat baudžiamoji atsakomybė kaip ir paprastam Lietuvos piliečiui . Ar gresia ? abejoju . Matyt buvo informacijos archivuose kuri leido taip galvoti . Tai kas mėgsta galvoti turėtu sau užduoti kita klausimą ! ar visa tai būtu sudominę Z.Vaišvila jei ne garsi pavardė ..

 13. Vaje!:

  Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijai vadovaus režisierius A. Stonys
  – diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/nacionaliniu-kulturos-ir-meno-premiju-komisijai-vadovaus-rezisierius-stonys-980755

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: