T. Baranauskas. A. Bučio karališkojo įstatymo belaukiant… (173)

Tomas Baranauskas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Tomas Baranauskas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Nebe tie laikai, kai valdančiosios kompartijos pastatytas Istorijos instituto direktorius draugas J. Žiugžda visiems nurodydavo, kaip ir ką tituluoti, – savo eilinį pasisakymą „karalių“ klausimu pradeda Algimantas Bučys ir priduria, kad Lietuvos „karalių bylos“ atomazga (…) anksčiau ar vėliau turės užsibaigti valstybinės valios aktu, įteisinančiu karališkus senovės Lietuvos valdovų titulus. 

Štai taip – nebe tie laikai… Draugas A. Bučys – tai ne koks jums draugas J. Žiugžda – jis ims prastums įstatymą, ir visi sutinkantys ar nesutinkantys – nesvarbu kas – žinos, kaip ir ką tituluoti, arba susimokės baudą. Iš tikrųjų, tai draugui J. Žiugždai jokie titulai nerūpėjo ir jokiose tokiose diskusijose jis nė iš tolo nedalyvavo. Be dabar – kiti laikai… Dabar – viskas rimtai…

Puikūs dabar laikai! Argumentai sveriami kilogramais, o oponento pasisakymai traktuojami kaip pretekstas pakartoti ką nors iš savo pusantro kilogramo knygos be jokio ryšio su tuo, ką sakė oponentas. Susimovei dėl 1219 m. sutarties vertimo? Veltui nuėjo tie 0,1 kg argumentų? Tau pasiūlė paskaityti senosios rusėnų kalbos gramatikas, nurodė pavadinimus ir puslapius? Ne… Kas užsiiminės tokiais niekais! Kas tos gramatikos prieš A. Bučio 100 gramų „argumentų“? Neskaityk jokių gramatikų iš principo, nes gi jau pats viską žinai ir seniai parašei! Pateik užmušantį argumentą – „antai, va, radau du itin garbius vertėjus – jie verčia taip, kaip man patinka, o tu, ką, manai, kad geriau už juos išmanai!? Koks įžūlumas!“ Prieš tokį scholastinės argumentacijos grynuolį jokie moksliniai argumentai neatsilaikys. Kris kaip musės dichlofosu nupurkštos…

O jei, neduok Dieve, surašyčiau visus istorikus, vadinusius XIII–XIV a. Lietuvos valdovus didžiaisiais kunigaikščiais? Pažymėčiau jų mokslo vardus, nuopelnus mokslui, pabrėžčiau jų iškilumą ir paklausčiau, „tai ką, Bučy, manai, kad geriau išmanai už juos visus – šimtus profesorių, akademikų, žymių istorikų, tiek prirašiusių įvairiais istorijos klausimais?“

Ar paveiktų A. Bučį toks argumentas? Ne, visa šios scholastikos esmė yra ta, kad, kai patogu, kai neturi jokio supratimo apie tai, ką kalbi, neturi nė menkiausio argumento, gali pasidaryti didžiausiu scholastu ir saugiai pasislėpti už kokio nors autoriteto nugaros. O kai autoritetų nuomonė nesutampa su tuo, ko tau norėtųsi, gali tapti drąsiu maištininku, griaunančiu stereotipus ir iš didžio novatoriaus bei stereotipų laužytojo aukštumų su atlaidžia šypsena palinguoti galvą ir užjausti tuos, kas tebesikapsto senose tradicijose…

Tiesa, sunku kartais susidoroti ir su tais autoritetais, ypač kai neperskaitai jų iki galo ar tiesiog nesupranti jų. Slepiesi už jų plačios nugaros, o pasirodo, tai jie į tave šaudo… Buvo, antai, toks geras, toks nuostabus, toks autoritetingas išeivijos istorikas Juozas Jakštas. Mosavo jo citatomis A. Bučys kaip kardu… Tereikėjo pacituoti jo išvadą dėl to, kad didžiųjų kunigaikščių karaliais pervadinti negalima, ir kad lotyniškasis „rex“ ir slavizmas „karalius“ – netapatūs, ir baigėsi visi citavimai. Baigėsi tyliai, be kokių nors perteklinių J. Jakšto vėlės atsiprašymų… O žodžių „rex“ ir „karaliaus“ netapatumas taip ir liko nesuvoktas…

Geri dabar laikai… Viską, ką parašai iškenčia ir popierius, ir elektroninės laikmenos… Rašai, ką nori, nepastebi, ko nori. Net iki visiško komizmo. Kiek akcentavau, kad, prirašęs pusantro kilogramo popieriaus, A. Bučys taip ir „nepastebėjo“ 1366 m. Algirdo sutarties – vienintelio dokumento, kur greta yra ir „didžiojo kunigaikščio“ ir „karaliaus“ titulai, ir kurie leidžia palyginti, kaip vienoje tradicijoje, viename dokumente, ir dargi paties didžiojo kunigaikščio Algirdo dvare, šitie titulai vartoti. Parašiau apie tai vieną kartą –jokios reakcijos. Antrą kartą – vienas mažytis krustelėjimas, tarsi kažką išgirdus, štai tokių žodžių pavidalu: „Aš, deja, nesu toks nuostabus, todėl mielai prisipažįstu, kad savo knygoje tikrai nenagrinėjau 1366 ir 1372 m. Algirdo sutarčių titulatūros aspektu (…). Dabar T. Baranauskas nervinasi: į šį dokumentą pirštu baksnoju jau seniai, bet A. Bučys niekaip nesugeba jo pamatyti… Nuoširdus jam ačiū, kad gaunu progą pasidalinti savo mintimis apie Algirdo sutartis ir apskritai apie titulų likimą tarptautinėse viduramžių sutartyse“.

Taigi, suteikiau progą, tai dabar A. Bučys kad jau ims nagrinėti, kad pasipils visiems dosniai dalinamos mintys, kodėl 1366 m. sutartyje Algirdas – „didysis kunigaikštis“, o Lenkijos karalius Kazimieras – „karalius“? Ir dabar tai jau sužinosime, kaip nepakliūti į šio gudraus ir klastingo Algirdo raštininko, taip neleistinai „pažeminusio“ savo valdovą ne bet kur, o tarpvalstybinėje sutartyje, pinkles…

Nors… Gal ne, kol kas nesužinosime… Kol kas A. Bučys dar tik pažadėjo mums analizę, bet po publicistinės retorikos pliūpsnio… tą pažadą „užmiršo“. Būna… Pasitaiko… 1366 m. sutartis eilinį kartą tapo „nematoma“. Gerai, jau pripratome prie A. Bučio „metodikos“, nebestebina.

Mieliau A. Bučiui skamba vienintelio graikiško Algirdo laiško titulas „basileus“, kurį, beje, jis reikalauja versti „imperatorius“… Imperatorius? Atleiskite, o tai neprieštarauja jo „pažeminimui“ iki karaliaus? Ir ką mums sako tas pavienis graikiškas titulas apie tai, kaip Algirdas titulavosi savo valstybėje? Beje, dainuojant himnus „basilėjų“ didybei patarčiau neužmiršti, kokia buvo tų Konstantinopolio „basilėjų“ padėtis Algirdo laikais… Iš esmės tai buvo vieno miesto – Konstantinopolio – valdovai su tam tikromis teisėmis į Tesalonikus (antrą miestą) ir Morėją… Tiesa, dar ir su šlovingos praeities prisiminimais… Tai ką mums vis dėlto sako tas graikiškas Algirdo titulas „basileus“? Ogi nieko – tiesiog atspindi graikiškai rašiusio raštininko pastangas surasti kokį nors graikišką žodį savo valdovui įvardyti. Bet malonu, kad tai – bent jau ne „didysis kunigaikštis“. Juk reikia ko nors, kas nebūtų šis nepageidaujamas titulas, todėl ir miela į jį atkreipti dėmesį.

O štai kitas – vokiečių lotyniškas – Algirdo titulavimas „magnus rex“ – tai jau joks „didysis karalius“, kaip norėtų A. Bučys, o tas pats „didysis kunigaikštis / kunigas“, kurio juk negali būti, nes jo tiesiog neturi būti! Juk vokiečiai žodžiu „kunig“ (lotyniškai „rex“) vertė tai, ko ir versti nereikėjo – tik linksnio galūnę nuo žodžio „kunigas“ nuimti (jo priesaginė forma – tas pats „kunigaikštis“). Vertė tuo pačiu žodžiu ir tą, ką A. Bučys pavadintų „Polocko kniaziumi“, t. y. Polocko kunigaikštį. Tai – „rex Andreas de Plotzke“, kaip Hermanas Varbergietis įvardija Polocko kunigaikštį Andrių Algirdaitį (1374, 1375 m.). Irgi – „karalius“, ar visgi „kniazius“ / kunigaikštis? Tai – tokia mažytė istorikų „paslaptis“, kad „karalių-rex’ų“ XIII–XIV a. Lietuvoje buvo daug… Tą paslaptį istorikai atkakliai „slepia“ nuo istorijos diletantų, įsitikinusių, kad „rex“ – tai jau aukščiausių aukščiausias titulas, ir ne kitaip… Mes, istorikai, tiesiog tokie jau esame sadistai, kankinantys nemokšas žinių trūkumu… Bet žiaurumas turi ribas – dabar jau tegu sužino visas „svietas nusiminęs“ tą karčią tiesą… „Rex“, o tik – vasalas… Kaip liūdna!

Ką gi, bet palaukime geriau A. Bučio rengiamo įstatymo, kuris šį nepatogų klausimą uždarys. Pavadinsi Algirdą jo paties naudotu didžiojo kunigaikščio titulu – bauda. Dar kartą pavadinsi – kalėjimas. Surasim ir iškasim iš žemės tą nenaudėlį 1366 m. sutarties raštininką ir nubausim kaip nors po mirties. Žinos, kaip nepatogius dokumentus kurpti!

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

173 komentarai

 1. Gerbiamiesiems būtina žinoti, kad žodis KARALIUS, yra kilęs nuo ŽODŽIO – KARAS – KARIAUTI!
  Mūsų gi protėviai, anot ŠALTINIŲ, net ir SENIAUSIAIS LAIKAIS, apie karus net neužsimena!.
  KARAS – TAI KRIKŠČIONYBĖS IŠMISLAS!!! TAD NELAUŽYKITE IEČIŲ, o GERIAU UŽSIIMKITE MŪSŲ SENIAUSIOS IR TURTINGIAUSIOS PRAEITIES PAŽINIMU!!!
  O TEN TAI IŠTIES, ne TIKTAI LIETUVIAMS BET ir KITATAUČIAMS, YRA KĄ VEIKTI!!!!
  LAIKAS LIETUVIAMS PRADĖTI ir PROTAUTI LIETUVIŠKAI O NE KRIKŠČIONIŠKAI!!!

  • Garbės žinija:

   Brangios Tamstos mintys brolau-biciuli Romualdai,ir labai veiksmingos.Kai auksciausiojo siu laiku pavyzdzio – kovos be KARO gynybinio – Sausio 13-oji bus iprasminta Pergales SVENTE.

   Ir visai nesvarbu ar Butkaus-Bucio-Baranausko “karaliska” tiesa ireminta ar ne (t.y. uz viena musu kartos Pergale paaukosim kokia Geguzes 1d. su kokia Rugpjucio 15 d. “svente”,net ir trecia – Lapkricio 2 d. sykiu su tom dviem paskelbus darbo diena, neprilygs sava VALSTYBINE, kaip Valstybes Lietuvos DIENA – islikusios, krauju apgintos Lietuvos; kai kas gal net Rasas-Kupoles ant Sausio 13-osios Pergales aukuro dar sykiu su siom trim uzrioglint nores, bet… bus atrinkta,pasirinkta kaip dera, ir visiskai nesvarbu kas ta atliks, kas ir kokiom priemonem PERGALES Obalsio 30-meciui duos zinia 3/4 amziaus nieksystes akivaizdos prieangyje, kai “civilizuociausiai” iskiliausios Pasaulio salys – kolonijiniu grobstymu ir vartojamumo ismatu tiekeju STABAI: JAV su Jungtaja Karalyste nuo 1945-08-02 tuno, stena ir nyksta tarptautiskai TEISISKAI po savu isipareigojimu del Taikos nevykdymo).

   Todel Butkaus-Bucio-Baranausko “karaliskos” tiesos reikalas su Sausio 13-osios = Pergales dienos = musu kartos pergales pries 1940-06-15 okupacijos Padara paskelbimu taps jau Jo Auksciausiosios Prakilnybes (o ne kazkokio svetipasalietisko “exelento”) Prezidento, gal visgi irgi tiksliau –
   Valstybes Vadovo reikalu, – bent atitempt ir paviesint saltinius is kur atspausta Austrijoje 1305-uju m. karaliska zinai apie Vilniu, apie jo bokstus spindincius sava didybe labiau nei Krokuvos (cia, jei Butkui-Buciui-Baranauskui “nezinoma”, ar ZINOT nenorima, – apie busima Lietuvos IMPERIJOS sostapile, I m p e r a t o r i a u s Vytenio kalaviju ispletota ir nuo tukstantmeciu sekmingai ivienyta i naujaja galia, – sostine atokiau Rytu gaivalo is Novogrudeko iskelti Zyniams pasiulius…. tik velesnio Valldovo, jau po Imperatoriaus mirties, ant valdzios uzsirioglinusio,naujadarus, rastelius i Vakaru salis tebapamenam??); taigi,kai Prezidenturos bibliotekoje ivyks viesas aptarimas apie VILNIU – pirmojo jo paminejimo irasa (kuris beje ramu ramiausiai tuno LNB Retu knygu fonde 🙂 🙁 /cia ar sypsotis, ar zliumbt/) – tada ir bus galima jau pradet, ir pilsutskiniu prajovu is 1795 m. Abiejiu Karalysciu Sajungos (UNI=UNO) teisiniu likuciu fizikinio atkurimo reikalus ant 1918 m. pamato nagrinet.

   Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Sausio 13-oji – musu kartos auksciausios atminties bei pagarbos dienos; netgi kvailai primesta “Sausio 1-oji” su laiku visiskai ismetus ja ir grazinus Jore, Jahr, Year, Jarost – naujo METO – pavasario,metu pradzios p a v a s a r i n e kasmete atskaita, bus pamirsta, kaip neeiliniai eiline besakio pamaiviskojo kriksciojimosi-krykstavimo (kryziuociu ordu kalvijais visa galabijant ir uzvaldinejant nuo k a d a i) naikinamuju visuotines Zmonijos ir Gamtos tvarkos dieviskojo uzvaldymo l a i k i n o j i okupacija (irasau, kad suvokt siandien smagenynais paprasciau butu ilyginant 1940-06-15 a t a k a i ir jos PADARUI, to teroro Padaro aukoms).

   O broliui-biciuliui Romualdui tik pritart galima, – Kauno atsiradimo bei suklestejimo pavyzdziu,- kai manuju proteviu (tiesiogines gimines) laivynas buves isguitas is Vyslos, ir apleidus sandelius Truso/Elbling apylinkiu erdvese teke atsitraukt link Tvankstos Priegliumi bei veliau Nemunu prekiaujant (jau po 1016-ju uzlaikytosios tarpines Kaupo prekyvietes sunaikinimo).
   Kaunas dar gludi giliam sapne (nuo 1795-u labiausiai darkytas ir kankintas – “tvirtintas”), dar nepazadino jo 1919-01-02 1939-10-10 atokvepio “akimirka” Pasaulines istorijos,ir musu Tautos – visu visu seniausios Zemeje – atskaitos laiko atzvilgiu.
   Taigi, visa kas sietina su likutine Liublijinio susivienijimo (priglaudimo isgelbejimui nedidukes tadien bepasilikusios lenku valstybes plotelio prie Vytenio kardu sutvirtintos imperijos muro 1569-07-01) teisiskai tebeveikianciu tarpusavio isipareigojimu testinume -itin svarbu, bei gyvybinga, netgi ir busimasis Gudu salies atsigavimas prie “trikampio” kur apskelbta Vilniaus-Varsuvos-Kijevo sulinijavime…
   Tai visos Europos isgyvenimo laidas. Belieka tik vietos naujai eurosojuzo sotinei pasieskot, – kai Sakartvelas su Ukraina jo (t.y. jos – eurosajungos) dalimis taps, – Sakartvelas dabar vramesnej pozoj nei Ukraina apkandziota “pobranduolines” klastos sutarties nesilaikymo invazijomis, o Briuselis – padekojus laikinai jame pasistabinus ES belgu Karaliui – issikels.
   Kurgi 🙂

  • Katalikas:

   Šiaip tai žodis Karalius kilęs iš Karolio Didžiojo vardo o karas tikrai nėra krikščionybės ismislas krikcionis niekuomet nieko nenorėjo okupuoti ar pavergti. Krikščionybė plito taikiai iškirus kelias išimtis tai Kriziaus zygiai į Šventąją žemę kai buvo bandoma atsimtk tai kas teisėtai priklauso krikščionims o Lietuvos atvejų buvo taip kad niekas Lietuvos nenorėjo okupuoti tiesiog buvo norima atnešti Lietuvos pagonims tikrą religiją. Krikščionybė per 800 metu tapo neatskiriama lietuvybės dalis daugybė katalikų dirbo Lietuvai

   • Kęstutis:

    … o ką norėjo padaryti katalikai, kai inkvizicijos laikais žmones degino?

   • -.-.-:

    tai kad ne – pati krikščionybė neturi nieko bendro su lietuvybe. Kas kita – atskiri 19-20 a.pr. dvasininkai, nutolę nuo grynai sielovados reikalų ir įsilieję į tautinį judėjimą, pasaulietinės kultūros vystymą, kaip atsvara kitai, gal net didesnei ir įtakingesnei, dvasininkų grupei, griežtai nusistačiusiai prieš lietuvybę ir net ją aktyviai naikinusiai. Kalbant apie paprastus žmones, jų išpažįstamas tikėjimas niekaip nebuvo susijęs su pasiryžimu dirbti arba nedirbti Lietuvai.

 2. mykolas:

  man ne tiek svarbu, kaip iš tikrųju buvo vadintas Didysis kunigaikštis Algirdas. Man svarbu, kad antrąją žmoną, pirmajai mirus, jis surado Tverės kunigaikštystėje. Netoliese nuo seniausių laikų, iš Žemės gelmių, susidūrus Vakarų Europos ir Uralo tektoninėms plokštėms, veržėsi šiluma. Tai sudarė palankias sąlygas žmonijai vystytis, šios vietos buvo daugelio genčių lopšiu.

 3. Iš tiesų:

  Vis dėlto ,manau, Bučio tiesos yra labiau argumentuotos .Labai įtikinamos ir teisingos yra prof.A.Butkaus įžvalgos.

 4. LAIKAS PAŽINTI LIETUVIŲ GENTAINIUS VYKINGUS! (NUO LIETUVIŠKO ŽODŽIO VYKTI!).
  Iki IV- jo šimtmečio pradžios, visa Vakarų Europos jau buvo Romos “pakrikštyta”! Liko “nekrikštyta” tiktai RYTŲ EUROPĄ – O tai reiškė- LIETUVA! .
  425 metais Konstantinas I LIETUVAI paskelbė kryžiaus karą! ŠĮ KOVĄ TĘSĖSI beveik 1000 metų!
  7-jo amžiaus pradžioje , kintant klimatui, pradėjo tirpti BALTIJOS JŪROS pakraščiai.
  Mūsų protėviai pradėjo bandyti vandens kelią – į ATLANTĄ!
  Tuo pasinaudojo Lietuvių KRIVIŲ KRIVAIČIAI, kurie net finansavo šį verslą.
  Galiausiai LIETUVIAI pradėjo reguliariai VYKTI (VYKINGAI) į ATLANTĄ ir net pasiekė VIDURŽEMIO jūrą, kur NAUDODAMI NAUJAUSĄ ” KARO TECHNIKĄ” ( ŽIRGUS), Romai įvarydavo siaubą.
  Kodėl mes -LIETUVIAI SAVO GENTAINIUS VYKINGUS, ATIDUODAME KAIMYNAMS?!?!?!
  Juk skandinavai, po VYKINGŲ SUNAIKINIMO KRIKŠČIONIMIS, VYKINGAIS net nesirūpino. Mat VYKINGAI BUVO KRIKČIONIMIS, o skandinavai – LIETUVIAKALBIAIS!!! Jie mirė lieta mirtimi, dėl kraujomaišos! LAIKAS APIE TAI PRANEŠTI PASAULIUI!!!!

 5. Algis:

  Plunksnas nusipurčius taip ir neaišku, ir kodėl Mindaugas ne kunigaikštis, ar Didis?

 6. PRATĘSKIME VYKINGŲ TEMĄ! KODĖL VYKINGAI DINGO IŠ ISTORIJOS???
  Kad pažinti tai, būtina grįžti prie mūsų išdaviko GENTAINIO – DAUGONIO, kuris iki 1050-jų metų buvo VYSLOS UPĖS regiono RIKIŲ ir dar turėjo DAUGONIO vardą!
  Po Daugonio apsikrikštijimo, jis tapo Čekų Karaliumi ir paėmę MIEŠKO vardą?.
  Nuo GINTARO KELIO atskilo VYSLOS upė!. GINTARO KELIAS NUSTOJO GYVUOTI!
  Taip buvo NUTRAUKTASm ilgą laiką RYTŲ EUROPOJE, VANDENS KELIAS!
  PASIKRIKŠTYJAS Daugonis tapo Romos įrankių ir VYKINGAMS blokavo net grįžimą į LIETUVĄ! Taip Lietuva neteko ryšio su ATLANTŲ ir VYKINGAIS! .

 7. LL viską tuoj sureguliuos::

  Wszystko bus gerai:
  L.Linkevičius pasirašys naują Liublino uniją
  – respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/llinkevicius_pasirasys_nauja_liublino_unija/

 8. A. A. Stefa Gedgaudienė:

  Mirė Skautų sąjungos atkūrėja, lietuviškos spaudos bendradarbė Stefa Gedgaudienė
  – delfi.lt/news/daily/lithuania/mire-skautu-sajungos-atkureja-lietuviskos-spaudos-bendradarbe-stefa-gedgaudiene.d?id=84873949

 9. ExO:

  Gerbiu teksto autorių, mielai pasiklausau jo istorinių paskaitų.
  Visgi, būtų daug maloniau skaityti argumentus, atsietus nuo emocijų ir asmeniškumų, kurie kelią įtampą ir trukdo mąstyti, tačiau neprideda diskusijai vertės. Tiesos paieškose neįmanoma nugalėti prirašytais kilogramais, tačiau lygiai taip pat nepadeda ir oponento menkinimas.
  Pakylėkim pokalbį į aukštesnį lygmenį.

 10. Pajūrietis:

  O kada bus apie dabarties kunigaikščius ir kunigaikštienes? Karalius ir karalienes? Dar labai gyvybingus ir žvalius? Iš kur jų neįsivaizduojami eiliniam mirtingajam turtai ir politinė įtaka (!) valstybei? O gal tokių nėra? Jei nėra, tada galima ir atsipalaiduoti. Tiesa, pakrutinus pastaruosius, galima ne tik į teismą pakliūti, bet ir jį pralaimėti. Todėl geriau pasinerkime į senovę – ten ne tik romantiška, bet ir saugu.

 11. Mindaugas:

  Viskas paaiškinta 1967 metais J. Trinkūno pasakojime “Aistuva”: http://alkas.lt/2014/01/22/j-trinkunas-aistuva/

 12. Visi šaltiniai yra nurodyti mano knygose: “PERKŪNAS”, “PER PRAEITĮ į ATEITĮ”, “PAŽADINTA PRAEITIS”. “PRAREGĖJIMAS”, “PRAEITIS IR ATEITIS”, “TVANAI DIEVAI CIVILIZACIJOS!”
  Jų yra apie 500! Kurioje knygoje ir kuriuose knygų puslapyje, puslapyje, konkrečiai teigiama, rašoma ir pranešama, pasakyti negaliu! Tai jau yra virš mano galimybių!

 13. Kęstutis:

  “O jei, neduok Dieve, surašyčiau visus istorikus, vadinusius XIII–XIV a. Lietuvos valdovus didžiaisiais kunigaikščiais? …” Kalba eina ne apie istorikus ir jų įvardijimus remiantis kažkuo – dažniausiai visų vienu ir tuo pačiu šaltiniu, o apie tuometinį valdovo statusą – iki Krėvos unijos jie buvo suverenai ar vasalai? Be to jūs nerasite nei vienos liaudies dainos, nei vienos pasakos apie kunigaikščius, kažkodėl tik karaliai, karalaičiai… Ne argumentas?…Bet mes patys sau – lietuviai, bet ne “licvinai ar labusai”, taip ir tuometiniai valdovai…

 14. Tas faktas, kad “1366 m. sutartyje Algirdas – „didysis kunigaikštis“, o Lenkijos karalius Kazimieras – „karalius“?”, patvirtina teisinį istorinį faktą iš Kęstučio ir Algirdo valdymo santykių, t.y. tai, jog Kęstutis buvo Lietuvos karalius, o Algirdas – didysis kunigaištis slaviškųjų kunigaistyščių (buvusių rexsysčių (nuosavybių) iki jų prijungimo prie Lietuvos karalystės) tuomet priklausiusių Lietuvos karalystei. Tai visiška analogija vėlesnių Jogailos ir Vytauto valdymo santykių ir Lietuvos pavertimo iš karalystės magnus kunigaikštyste.
  Andrius Algirdaitis yra tik Polocko rex pagal tai, kad tai jo tėvonija, o santykių su Lietuvos karalyste atžvilgiu, tai jis tik Polocko kunigaikštis.
  Šie ir daugelis kitų faktų tik patvirtina, kad Algirdas buvo Kęstučio kaip Lietuvos karaliaus pavaldinys – vasalas. Su Algirdu susiję faktai iš ginčo dėl karalių – kunigaikčių titulų atkrenta, kaip netinkantis.
  Beje, 1366 metų Algirdo sutartis su Lenkijos karaliumi Kazimieru tik patvirtina nuo Mindaugo laikų Lietuvai tebesitęsusias grėsmes, pasibaigusias karalystės praradimu priėmus Krėvos unijos aktą…

 15. Užmirštuolis:

  Jau visai susimaišiau, už ką čia mokslininkai riejasi.

 16. Mindaugas:

  Susipainiojau, – tai žodis “Rex” žodžio “Karalius” atitikmuo ar ne? Ar patys mokslinininininkai nesusipainiojo sąvokose? Supratau, kad anksčiau lietuviškai vyriausiąjį vadindavo didžiuoju Kunigu, kaip prūsiškai didžiuoju Rikiu, tai dabar vadina Karaliumi… Tai galbūt tikslinga būtų “Rex” vadinti Rikiu?

  • Klausimėlis kunigaikštysčių gynėjams:

   Visais laikais, kol Lietuvos valstybė pagal įvairias sutartis daugiau ar mažiau priklausė nuo svetimų valstybių valdovų – nuo Lenkijos karalių (1386 – 1795), nuo Rusijos carų (1795 – 1918) ir SSRS kompartijos vadų Kremliuje (1940 – 1990) – visados tarp daugelio nepageidaujamų Lietuvos istorijos temų bene svarbiausioji buvo Lietuvos karalystės ir lietuvių karalių tema.
   KODĖL?

   • Stebėtojas:

    Todėl, kad jie visada stengėsi mus “pagaidinti”!

   • Arūnas:

    Alko kaledoriuje buvo atspausdinta informacija:
    “1413 m. tarp Lietuvos ir Lenkijos sudaryta Horodlės unija, įteisinusi pastovią Lietuvos didžiojo kunigaikščio instituciją”.
    Ar tai nereiškia, kad iki tol Lietuvos valdovų titulas galėjo būti bet koks, suprantamas laisvai?
    Imperatorius karūnuodavo popiežius Romoje, o 1508 popiežius Julijus II leido Maksimalijonui I vadintis imperatoriumi be karūnacijos, su titulu „išrinktasis Romos imperatorius“, (lot. Electus Romanorum Imperator).
    Ar nepakankama priežastis (nekalbant apie ankstesnius Lietuvos valdovus) net Vytautą vadinti “išrinktuoju karaliumi”, jei 1398 Salyne susirinkę Lietuvos bajorai jį paskelbė Lietuvos karaliumi, o 1410 ir 1429 imperatorius pakartojo savo siūlymą karūnuotis?
    Aš svarstau…

     • Tadas:

      Isrinktasis, nominuotasis ir tikrai vainikuotasis, Lietuvai vainikuotas tera tik vienas Mindaugas.. kiti Lenkijos, pasikartosiu bucys neteisus.

      • Arūnas:

       norėčiau, kad Jūs patikslintumėte, kas išrinko Mindaugą karaliumi pagal vokiškąją tradiciją.
       Vokiečių kunigaikščiai vieną iš savo tarpo išrinkdavo Vokietijos karaliumi, kurį po to imperatoriumi karūnuodavo popiežius (nors būta išimčių- kardinolai karūnavo Henriką VII 1312 m ir Karolį IV 1355). Paskutinis popiežiaus karūnuotas imperatorius buvo Karolis V. Vėlesni imperatoriai teisiškai buvo išrinktieji imperatoriai, paprastai vadinti tiesiog imperatoriais ir jų karūnos uždėjimas buvo šventinė atributika .
       O karalius Vokietijoje pagal 1356 m. aukso bulę rinko Rinkikų tarybą: 7 kunigaikščiai (3 arkivyskupai ir 4 kunigaikščiai pasauliečiai). Tai buvo teisiškai “išrinktieji karaliai”, o arkivyskupas, suprantama, dalyvavo uždedant karūną.

       • Tadas:

        Mindaugas popieziaus lenas, ne imp.

        • Arūnas:

         Tadai, tai kaip yra: ar Mindaugas “Isrinktasis, nominuotasis ir tikrai vainikuotasis” karalius, ar tik popiežiaus vasalas, visai ne toks kaip kiti karaliai Europoje, nes niekieno nerinktas.

         • Tadas:

          Istiesu lietuviai nesusikalba.. vieni kitus kankina, po to stebisi, kodel “ durniu laivas”.. Mindaugas buvo popieziaus nominuotas ir karunuotas (per igaliota legata vyskupa) , tuo paciu tapo popieziaus “mylimu sunumi” jo lenu, ne imperatoriaus. Riteris Andrius fon Stirlandas jo draugas, ir ordino kunigas Kristijonas fon Kirchbergas prisidejo del sio reikalo ir Mindaugo teisiu pripazinimo pagal anuometine tarptautine teise, kurios subjektu jis ir tapo.

    • Salyne Vytautą bajorai kažin ar galėjo paskelbt karalium nes valdovą paskelbt karalium nėra bajorų prerogatyva….

 17. Jūsų Didenybės,:

  ar ne laikas atgręžti maloningus žvilgsnius į dabartį, į padarinius to, kad ligi šiol vyko???
  Pasauliui, Vakarams ,,politkorektiškai” (= savanaudiškai) tylint įteisinta Vagnerio banditų gauja artėja prie mūsų sienų.
  Vakar BY jų 30 + 1 (pietuose) pagauta, o kiek dar nepagauta? Ir UA jų kažkiek nustatyta (paliaubų metu?).
  Tik ką ŽR paminėjo jau 200 BY aptiktus ,,žaliuosius”.
  Ar vien tik BY rinkimai juos domina*? Lietuvoj rinkimai irgi ne už kalnų? Klaipėdos tituškos ,,vsegda gotov”. Dar visai neseniai skaitėme apie užsitęsusius kriminalinius jų paauglių išpuolius (AntiFa dar nebuvo mūsų pasiekusi).

  ———————
  * Ar ne įdomus dalykas – opozicijos kandidatas nuo Batkos… Maskvoje pasislėpė

 18. DK:

  Norėtųsi, kad mokslininkų diskusija vyktų paremta argumentais ir profesinėje literatūroje, o ne paremta emocijomis ir socialiniuose tinkluose.

 19. Vilna:

  O tai tau ir diskusija – visiškas perėjimas į delfinį lygį tiek dalyvaujančių, tiek jų komentarų lygmens prasme. Žodžiu, gavosi žaidimas pasisvaidymais.
  Reikalinga Mokslo tarybai ar kuriam institutui šiai istorijos problemai organizuoti mokslinę konferenciją, kurioje pasisakytų asmenys iš anksto atsiuntę savo pranešimus ir jų pagrindu būtų priimta rezoliucija, reikalaujant ŠMSM joje išdėstytą turinį įtraukti nustatyta tvarka į mokymo programas.

 20. stasys:

  Patiko str. svarbiausia buvo užkabinta tema kuri pačiai Lietuvai nedaro garbės . Man nesuprantamas tas noras viską paversti istoriniu auksu , iliuzijas lengva kuri bet jos koja kojon žygiuoja su melu ir išmislais . T.Baranausko str. ši karta pataikė į riestainio vidurį ir parodė kaip Lietuvoje rekonstruojama istorija ir kokios tam pasirenkamos priemonės . Lukiškių a. mielieji , dar vienas melo ir politinio protekcionizmo pavyzdys skaldantis visuomene pastatant ja su Putino Rusija prie vieno suolo . Galima bet kokį įstatymą sukurpti , kaip ir vėliau visus įtikinėti jog tai teisėta ir buvo būtina . Būtu nemalonu jei Lietuvos „tikrieji istorijai“ pasiklystu savo noruose ir galiausiai mūsų vaikams pripieštu istoriniu faktu kuriems yra vietos tik Lietuvos teritorijoje .

  • Kitas Praeivis:

   Jūs visiškai teisus. Svarbiausia , su šita “iškraipyta ” istorija , kvailių vietoje liekame Rytuose ir Vakaruose . Tik po Vestfalijos taikos sutarties , buvo suformuotas požiūris ir suvokimas apie valstybę Europoje , kuriais dabar vadovaujasi visas pasaulis.
   Bet dabar rašomos mistinės istorijos. Buvo tame laikotarpyje Aukso Orda ir Šventoji Romos Imperija. O Lietuvos teritorija – tarp jų skurdus kraštas gamtos ištekliais , be technologijų ir primytiviausia žemdirbyste.
   XIV – XV – amžius dabartinės Lietuvos teritorijoje -nepilnai susiformavęs ankstyvasis feodalizmas.

   • Kęstutis:

    Dabartinė istorija nepaaiškina kaip tai galėjo atsitikti, kad XVa. Lietuvos gyventojų vidutinį ūgį, Lietuva vėl pasiekė tik praėjusio amžiaus 8-tame dešimtmetyje. Vidutinis lietuvio ūgis kito lygiagrečiai su valstybės pakilimais ir nuopoliais. Tai rodo, kad jau XV amžiuje Lietuvoje žmonės gyveno pilnavertį gyvenimą su gera mityba ir buitimi. Dar ir XVII amžiuje Lietuvoje buvo pakankamai aukštas pragyvenimo ir kultūrinis lygis. Sekanti valstybė po Italijos kur nuskambėjo opera, tai buvo Lietuva, Vilnius, o tik vėliau Vokietija, Prancūzija, Anglija…

  • Stebėtojas:

   Čia pats apie ką? 🤔 Ar nebūtų galima trumpiau ir aiškiau? 🤗

   • Kitas Praeivis:

    Čia apie tai , kad Lietuvos Respublikos istorija prasideda XIX am. antroje pusėje ir su viduramžiais , dabartinės Lietuvos teritorijoje valdžiusiu kariniu elitu ( feodalais ) , pas jus ” mužikus ” tiek pat bendro , kiek ir dabartinių arabų rūkančių hašišą Egipte su faraonų dinastijomis ar su dabartiniais graikais , sėdinčiais kavinėse su frape stikline ir Antikine Graikija.
    Girdėjote Putinio trolio žodį.

    • Stebėtojas:

     Maldauju! Nesėdėk taip ilgai prie kompiuterio – labai kenkia smegenims!

    • Kęstutis:

     Ja ja naturlich, o ką bendro turi dabartiniai vokiečiai su tuometinio ordino riteriais – “nieko, visiški lepšiukai…” Va taip galima iš visų išsityčioti… niekas niekam nieko niekada…

     • Kitas Praeivis:

      Pradžiai truputį “copy paste ” iš Lietuviškos Vikipedijos Kęstučiui , nes jis Delfiu ir Technologijos.lt remiasi , rašydamas apie operas , milžinus ir prabangų gyvenimą viduramžiais.

      buvusi katalikybės atrama rytuose, Ordino valstybė, pirmoji priėmė protestantizmą ir atsisakė nuo katalikybės. 1618 m. mirus Albrechto sūnui, Prūsija atiteko jo giminaičiams, Brandenburgo elektoriams. 1701 m. iš tų dviejų jungtinių kunigaikštysčių išaugo galinga Prūsų karalystė, kuri pagaliau atsistojo visos Vokietijos priešakyje.
      1809 m. Napoleonas uždraudė ordino veiklą Vokietijoje, jis galėjo veikti tiktai Austrijoje. 1834 m. ordinas buvo vėl atkurtas kaip „Vokiečių riterių ordinas“, tačiau Napoleono metu atimti turtai nebuvo grąžinti. 1929 m. ordinas pertvarkytas į grynai dvasinį ordiną ir nuo to laiko vadinasi „Vokiečių ordinu“ (Deutscher Orden). Nacių valdymo metu, 1938–1945 m. ordinas vėl buvo uždraustas.

      Šiuo metu ordino magistro būstinė yra Vienoje. Čia yra ir ordino archyvas bei muziejus. Ordinui priklauso apie 1000 narių, iš jų – apie 100 kunigų, 200 vienuolių seserų bei 700 partnerių. Ordinas iš esmės grįžo prie savo šaknų – daugiausia išlaiko ligonines Izraelyje ir Palestinoje, taip pat rūpinasi vokiškomis bendruomenėmis už Vokietijos ir Austrijos ribų (daugiausiai Italijoje ir Slovėnijoje).

      Čia trupupis realybės , o ne butaforinių ” Valdovų rūmų ” su gidais , kurie vaikams aiškina eskursijų metu , kad Lietuviai aukštu išmokė Švedus ir su peiliu ir šakute valgyti .
      https://www.schloesser.bayern.de/deutsch/schloss/objekte/ellingen.htm#
      Na , jei jums operos pradininkai Lietuviai , manau mano pastangos jums nepadės.

      • Tadas:

       Istiesu VR Vilniuje muliazas, panoraminius langus priedo
       idejo, krosnys muliazas, arkos armaturines tusciavidures, plytos vietomis suristos kreivai ir uztinkuotos, state kreivomis rankomis.. dabar vietomis sienos geltonos, is sodelio puses nutrupejes tinkas, vidinis kiemas sudarkytas.. sleikstus kurinys

      • Kęstutis:

       Atidžiau skaitykite – sekanti valstybė po Italijos kur nuskambėjo ITALIŠKA opera – LDK, Vilnius – 1636 metai. Apie vokiečius irgi nesupratote, bet tiek tos…

       • Tadas:

        Palieciau tik paskute dali butaforijos tema, ne daugau , VR pagal prof.Gudaviciu buvo aukstuomenes „kurvynas“ , o sostine gi buvo Krakowia. .

        • Stebėtojas:

         Panie Tadeuszu, gėda skaityti pačio komentarus – bukumo, neraštingumo, chamiškumo ir istorijos neišmanymo viršūnė! Gal, Szanowny Panie, rašyk į kokį lenkišką ar rusišką leidinį? Ten būsi net labai suprastas! O “Alkas” visdėlto ne tavo lygis… Ir nesispjaudyk ant kitaip mąstančių,- čia tau ne smėlio dėžė kieme… Ir dar priminsiu pačiam seną posakį: “Jupiteri, tu pyksti – reiškia kaltas esi.” To tak, proszę Pana.

        • Kitas Praeivis:

         Na tuos rūmus keli šimtai rusų ir kazokų 6 metus užėmę laikė nuo 1655m . Kadangi Žespopolitos ” elitas ” keletą kartų nesėkmingai bandė juos iš ten išmušti , viskas baigėsi tuom , kad buvo nuniokoti ir neatstatytyti . Užtat komunistas A.Brazauskas sau paminklą pasistatė centre Vilniaus ir kaźkas gerai pasišildė pirkdamas eksponatus ir atkurdamas ” autentiškus interjerus ”
         Tokia liūdna jų pabaiga , o dabar vastybingumo simbolis. Na Lietuviams visada pralaimėjimas – tai šventa ir kažką simboliško reiškia.
         Na , pernai prie įėjimo apsauga mineralinio buteliuką atėmė ir tie metalo detektoriai. Niekur nebuvau matęs pasaulyje muziejuje to. Na ir 8 € už Radvilų šarvų nuotraukas iš Vienos muziejaus , tai juokinga. Nors ten keli šimtai darbuotojų maitasi , manau dalis čia rašinėja.
         Na tokiem Kęstučiams ir Stebėtojams tai gerai.

         • Kęstutis:

          Nesibaigiančios “Octoberfest” palieka ” gilius ” įspaudus smegenyse… O jūs jau žiūriu nebe skaitytojas, bet tik “rašytojas”…

          • Kitas Praeivis:

           Pavydas – tipiškas ” lietuviško mužiškumo bruožas. Bet yra ir nepavydžių lietuvių tautybės žmonių. Bet jų mažuma. Gerai , kad tarp jų gyvenu. Tik kažkodėl jei tautietis patriotiškai nusiteikęs , jis bus visada pavydus.
           Oktoberfest šiemet dėl Covid 19 nebus. Bet šiaip puiki šventė kur susirenka milijonai su tautiškais Bavariškais rūbais. Man čia tikras patriotizmas , o ne ” bezdėjimas ” apie milžinus.
           Nueikite į Gedimino bokštą , ten buvo kiek pamenu šarvai. Ir pasižiurekite kokio ūgio žmonės buvo . Arba jums buvo pasiūlymas Trakuose apsilankyti.

          • Tadas:

           Stebetojas pasirodo beprotis

          • Kęstutis:

           Man tai Octoberfest visiškų balvonų siautėjimas – prisigerti, prisiryti, apsivemti ir apsi… baisus patriotizmas… Parodėte, eilinį kartą, savo tikrąjį menkystos veidą… Na tokį kaip po Octoberfest… Menkindamas kitus, savo vertės nepasikelsite…

          • Kitas Praeivis:

           100 % nei vienoje “Oktoberfestoje ” nesate buvęs. Panašu , kad esate buvęs alkoholikas. Pasitaiko , negali juoktis.
           Kadangi nesate buvęs , kodėl sprendźiate , kad ten ” balvonų ” siautėjimas , prisirijimas , apsivėmimas ir apsi.. ? Čia tokie gražūs ” patriotinio inteligento ” ıšsireiškimai :):):)

          • Kęstutis:

           Jūsų žiniai nevartoju ir nevartojau jokių svaigalų, jau greitai ir 40 metų bus kaip vegetaras… Jums per sunku susidaryti mano psichologinį portretą, šaudot “iš patrankos” į žvirblius, o pats jau pirmuosiuose pokalbiuose puikavotės alus skardine rankose… Tai toks ir jūsų gyvenimo pasiekimas – prisiryt, prisigert ir pa pa pa… po savim ir ant kitų…

         • Kitas praeivis:

          Nieko negaliu pakomentuoti dėl “veganizmo” apart to, kad “Homo sapiens” – visaėdis žinduolis. Čia jūsų pasirinkimas, jei jums užtenka medžiagų kūnui be mėsos.
          Alaus skardinės negeriu, tik buteliuosi. Nemeluokite.
          Bet esate “piktas”, bambantis, pamokslaujantis , patiklus, pavydus diedas.
          Na ir tos jūsų fantazijos dėl operos ar ūgio.? Čia visas atsakymas

          • Kęstutis:

           Bent jau supratote, kad manęs į Octoberfest net su lazda nenuvarysite. O jūs ir vėl puikuojatės, kad “šlapimą” vartojate “net” iš buteliukų… :)… Dėl ūgio, tai skaičiau dar sovietmety mokslinį darbą žurnale “Mokslas ir gyvenimas” tada tai buvo Mokslų akademijos leidinys, apie opera jūs galėtumėte pasitikrinti, bet kurioje vikipedijoje, bet poreikio tai nėr, geriau atsišaudyti, kad visi čia dūūrniai, o svarbiausia tai, kad jums reikėtų išsigydyti nepilnavertiškumo sindromą (menkystę), kiekvienas pasirodymas čia su tikslu pamenkinti, o tai rodo pakankamai rimtą sutrikimą…jau tai jums rašiau, gal neskaitėte. Stiprus žmogus ieškos už save stipresnių, protingas protingesnių, silpnas silpnesnių, kvailas kvailesnių, menkas menkesnių…

          • Kęstutis:

           Šiandien perskaičiau, jog klimato stebėjimus Vilniuje pradėjo anksčiausiai Rytų Europoje, bet ir Europoje tuo metu klimatas buvo stebimas tik keliuose miestuose… 1778 metais, pasidomėkite…

          • Kitas Praeivis:

           Apie Vilniaus Universiteto Gamtos mokslų katedros kūrimą, paskaitykite jo kūrėjo laiškus.
           Georg Froster ” Laiškai iš Vilniaus ” 1988m leidimo . Tai Vokiečių mokslininko dirbusio Vilniuje 18 am pabaigoje Vilniaus universitete užrašai. Prieš Vilnių jis dalyvavo ekspedicijoje po Ramųjį vandenyne su D. Kuku.
           Galima skaityti jį VU gamtos mokslų katedros įkūrėju ir orų stebejimu pradininku Lietuvoje
           Autentiški laiškai amžininko iš Vilniaus , apie tuometinę buitį , karaliaus dvarą , Vilniaus univerditetą , finansus , politinę situaciją ir t.t Aš remiuosi amžininkų užrašais , o ne šiuolaikinėmis fantazijomis kurios skiriasi nuo realybės.
           Manau knygą galima rasti bibliotekoje. Aš radau internete už 2 € prieš kelis metus. Rekomenduoju visiems Alko skaitytojams.
           Nevarkite , man diagnozes psichiatrines nustatineti . Ne specialistas esate. Tik nesuprantu jūsų pykčio , jei aš turiu savo nuomonę.

          • Kęstutis:

           Pasirinkus trolio vaidmenį negi dar galima tikėtis didelės meilės?Kaip kreiptasi, taip ir atsakyta… be pykčio, bet deramai… Čia tas pats kas aš lysčiau į kokį katalikišką tinklalapį su savo nuomone ir dar tikėčiausi meilės?…

 21. Stebėtojas:

  T.Baranauskui. Gal kažkaip apraminkite tą savo šalininką “Tadą”, nes jau ėmė ne diskutuoti, o apsivardžiuoti ir spjaudytis kaip mažvaikis smėlio dėžėj… Nemanau, kad tokie Tamstos šalininkai daro Jums garbę. Ginčas – tai menas, bet Tamstos šalininkams, matyt, ši sąvoka nėra suprantama… O gaila… 😪

 22. GERBIAMIEJI, puikiai regite – KAS VYKSTA ŽEMĖJE?! Laikas ne tiktai Tomui, bet ir jo jauniems šalininkams, ne tiktai matyti, bet ir PAŽINTI – KAS? ir KODĖL? VYKSTA bei vyks ŽEMĖJE!?
  O tai galima padaryti TIKTAI ir TIKTAI SENIAUSIOS PASAULYJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA!
  Suprantama, ne visiems lemta PAŽINTI DABARTĮ, PRAEITĮ ir ATEITĮ!
  Tačiau susipažinti su PRAEITIMI, DABARTIMI ir ATEITIMI, galima pasitelkus mano knygas : “Perkūnas”, “Per praeitį į ateitį”, “Pažadinta praeitis”, “Praregėjimas”, “Praeitis ir ateitis”, “Tvanai dievai civilizacijos!
  Mano rekvizitai Kaunas El.p. rzubinas@gmail.com mob. 8 647 38740

 23. Goda:

  Kartoju savo komentarą:

  Tikroji problema kyla iš to, kad ŠIUOLAIKINĖJE lietuvių kalboje suvereną reiškia žodis „karalius“, o „kunigaikštis“ reiškia vasalą. Ir ne tiek svarbu, kaip titulavo save Lietuvos suverenai ir kaip juos vadino amžininkai. Jie gyveno kitais laikais ir šiuolaikine kalba nekalbėjo.
  Bet juk niekas nesiginčija dėl to, kad Lietuvos valdovai iki Krėvos sutarties buvo suverenai. O vadinti suverenus vasaliniu titulu paprasčiausiai yra istorijos iškraipymas, melas ir nusikaltimas.
  Mes vadiname karaliais protestantiškų valstybių valdovus, ikikrikščioniškus skandinavų ir keltų valdovus, ikiklasikinio laikotarpio graikų valdovus, net Afrikos genčių valdovus, bet savo valdovus vadiname vasaliniu titulu. Situacija visiškai absurdiška ir gėdinga, o didžioji tos gėdos dalis tenka profesionaliems istorikams ir kalbininkams.
  Ir klaidingi pavadinimai nėra kokia smulkmena, nes vien neteisingai vartojamas terminas jau mokyklose formuoja įspūdį, kad mūsų valdovai ir valstybė kažkokio menkesnio statuso, nei lenkų ir rusų, be to neteisingai reprezentuoja Lietuvos istoriją kitų šalių akyse. Mūsų istorija yra pastoviai menkinama, iškraipoma kenksminga tautos orumui ir valstybingumui kryptimi.
  Būtent ta problema ir sutraukia šimtus komentarų po šiais straipsniais, o ne diskusijos apie vieno ar kito valdovo titulatūrą.
  Aišku tokia situacija susiklostė istoriškai, bet gal atėjo metas ją atklostyti. Iš pastarųjų diskusinių straipsnių man susidarė įspūdis, kad A.Bučys tai supranta, o T. Baranauskas tikrosios problemos neaprėpia.

  Patinka ar ne, ŠIUOLAIKINĖJE kalboje vienintelis TEISĖTAS Lietuvos suverenų pavadinimas yra karalius (išskyrus tuos atvejus, kai taikytinas imperatoriaus titulas). Manau šio termino vartojimui visai nereikia istoriografinių pasiteisinimų, nes jį apibrėžia dabartinė kalba.

  Galbūt galimi ir kiti sprendimai. Pavyzdžiui įteisinti žodžio „kunigaikštis“ vartojimą suvereno prasme, kaip sinonimą „karaliui“. Bet tuomet priteiks naujo žodžio kunigaikščiui – vasalui pavadinti. T.y. princas Viljamas bus ne Kembridžo kunigaikštis, o Kembridžo hercogas (?), Vytautas Didysis irgi hercogas.

  Tiesą sakant, manau kad galimas visai neblogas kompromisas tarp teisėto ir įprasto Lietuvos valdovų pavadinimų. Reiktų grąžinti į vartojimą terminą „kunigas“ „suvereno“ prasme, kaip „karaliaus“ sinonimą (ir atitinkamai versti į užsienio kalbas).
  Tuomet ir skirtumas tarp Kunigo (suvereno) ir kunigaikščio (vasalo) būtų apibrėžtas, ir pernelyg nenutolta nuo įprastinio vartojimo. Pakeitimai būtų palyginus nekomplikuoti– Vytautas ir toliau vadintųsi Didžiuoju kunigaikščiu, užsienio suverenų nebūtina pervadinti kunigais, galima toliau įprastai vartoti sinoniminį karaliaus pavadinimą.
  Juolab kad žodis „kunigaikštis“ akivaizdžiai išvestas iš „kunigas“, o „kunigas“ nebevartojamas valdovui pavadinti panašiu laikotarpiu, kai Lietuvos valdovai prarado suverenumą.
  Aišku katalikų dvasininkų pavadinimas šiokia tokia komplikacija, tačiau painiava tikrai nebūtų tokia didelė ir kenksminga, kokia yra dabar, nes iš konteksto nesunku suprasti ar kalbama apie Lietuvos Kunigą ar apie katalikų kunigą.

 24. Gerbiamieji, Nuo seniausių laikų LIETUVOS VIEŠPAČIŲ BUVO ne KARALIUS ar RIKIS, BET – KRIVIŲ KRIVAITIS !!! JIS prilygo DIEVUI, kuriuo, visais laikais, buvo SAULĖ!
  VIENA PAKOPA ŽEMIAU BUVO – KRIVIS! Ir taip septynios pakopos !!!
  KRIVIŲ KRIVAITIS VANDENORIUS PASAULIUI YRA PALIKĘS LEGENDINIUS EPUS : “ILIADĄ” ir “ODISĖJĄ”, kurie PASAULIUI PRANEŠA – kas? ir kodėl? 1000 metų vyko VIDURŽEMIO JŪROJE! MŪSŲ LAIKAIS, tai mokslininkai klaidingai vadinama “TROJOS KARAS”.. FAKTIŠKAI tai BUVO – ATLANTO – TERO – SANTARINI UGNIKALNIO SUSISPROGDINIMAS!!!!! Tai įvyko 1179 metais, pr.m.e! .

  • Stebėtojas:

   Kalbėkime šiuolaikine kalba, gerbiamasis! Kaip, pvz., reikėtų išversti į vokiečių ar anglų kalbą “krivių krivaitis”? Taigi! Gal, sakau, neieškokime dantų ten, kur jie neauga? Viskas juk labai paprasta: suverenas = karalius, vasalas = kunigaikštis. Ir kas čia neaišku?! 🤔

 25. JEIGU NORIMA PAŽINTI LIETUVIŲ KULTŪROS PRAEITIES ŽENKLŲ LAIKO TARPĄ, ( NUO 700 m.pr.m.e. iki 700 m.e.m.) PRAŠAU SUSIPAŽINTI SU “FRIDRICHO ŠLETĖ” knygą “KELTAI TARP ALEZIJOS IR PERGAMO”.
  KELTAI – NUO LIETUVIŠKO ŽODŽIO – KELTIS, PERSIKELTI, ATSIKELTI ir t.t,

 26. 6-me a.pr.m..e. LIETUVIAI GYVENO dabartinėje RYTŲ EUROPOJE!
  SAULĖ, TUO METŲ, TEKĖJO ATLANTO PUSĖJE!
  RYTŲ EUROPOJE ĮVYKO STAIGUS KLIMATO ATŠALIMAS! Net bitės mirdavo!
  PROTĖVIAI masiškai pradėjo keltis LINK SAULĖS – link ATLANTO! !!!
  ( SKAITYKITE KNYGĄ – “KELTAI TARP PERGAMO IR ALEZIJOS”!)
  Eidami – KELDAMIESI, LINK DABARTINĖS VAKARŲ EUROPOS, PROTĖVIAI, pradžioje pagimdė KELTUS ( NUO ŽODŽIO KELTIS).
  Eidami dar toliau link ATLANTO, Protėviai pagimdė – GALUS, -( NUO – LIET.UVIŠKO – SVIETO – GALAS) !!!! Taip gimė DABARTINIO PRANCŪZŲ PREZIDENTO – GALŲ TAUTA I!!!
  Perėję LAMANŠO SĄSIAURĮ ir atradę ANGLĮ, PROTĖVIAI PAGIMDĖ – ANGLIJĄ!!! ir t.t. ir t.t. .

 27. REIKIA DAUGIAU SKAITYTI, GERBIAMASIS, ir MĄSTYTI!
  AR TAMSTAI TEKO KĄ NORS GIRDĖTI APIE – KETURIS ŽEMĖS AŠIES FIZINIUS JUDĖJIMUS! Gal? irgi NE?! Tad padėti, Tamstai, bus labai sunku!?

 28. SKAITYKITE MANO KNYGAS IR PAŽINSITE VISUS GEOFIZINIUS DĖSNIUS KURIE TIKTAI ŽEMĖJE PERIODIŠKAI VYKSTA!!!!

  • Kęstutis:

   Dėsniai turi būti įrodomi ir patvirtinami kitų mokslininkų, bet jei tai tik jūsų asmeninė nuomonė, tada jau belieka mums patiems spręsti – ar Romualdas Zubinas teisus, o visa likusi pasaulio astrofizikų bendruomenė kvailiai, arba atvirkščiai… Įmanomas (tik pasvarstymui) ir trečias atvejis – abi pusės “grybauja”… Čia kalba eina tik apie jūsų minimus Žemės “vartaliojimosi ir kūlversčių” dėsnius… Jūsų kalbotyros pasvarstymuose, kur dar galima ir “paplaukioti”, ir neatrodyti “paplaukusiu”, randu ir visiškai įdomių minčių pamąstymui, bet negaliu taip visko iš karto imti kaip “už gryną pinigą”…

   • Žemyna:

    Visokių atradimų, visokių požiūrių į juos, visokių laikotarpių Žemėje būta. Buvo metas, kai buvo pavojinga prasitarti, jog Žemė apvali. O šiandien, jei rasčiau perėją, vedančią per patį Žemės rutulio centrą, kuria galima būtų kad ir link Australijos nukeliauti, nukeliaučiau, ten su viena teatro dailininke iš Lietuvos pasisveikinčiau, o sugrįžusi įspūdžius ,,Alke” kuo garsiau skelbčiau. Ir pabandytumėte bent vienas degtuką po manimi pakišti, kad už erezijas sudegintumėte… Jau tokio atsilikusio praeities šešėlio tai nei jo brangi mamytė neišgelbėtų, kai jam į plaukus už abejojimą manimi kibčiau…

 29. Stebėtojas:

  O kaip jums hipotezė, kad lietuviai, iš kurių vėliau “išsivystė” keltai, į Žemę atsikraustė iš Marso?

  • Žemyna:

   O kuo Marsas blogai? Nebūkite toks išrankus.

   • Stebėtojas:

    O kuo tada senovės graikai bei romėnai blogai, iš kurių mes atseit esame kilę?… O dabar kai kas tvirtina, kad keltai kilę iš lietuvių, nors anuomet jokių lietuvių nebuvo – buvo baltų gentys. Tai dabar kas gaunasi? Mes kilę iš graikų ar romėnų, o keltai – iš lietuvių (nors jokių lietuvių tada nebuvo!), tai gaunasi, kad keltai kilę iš graikų ar romėnų (?!)… Marazmas aukščiausiame lygyje… 🤕

    • Kitas Praeivis:

     Jūs 100 % esate kilęs iš baudžiauninkų gyvenusių dabartinės Lietuvos teritorijoje , kurie rankomis valgė iš vieno bliūdo ir tuštinosi nesigėdydami ant bažnyčių tvorų iki 20 amžiaus pradžios. Nekankinkite save Marsu , Romu , Graikija ar keltais , karaliaias ir “šlovinga” praeitimi. Aš ir manau panašaus kilimo, bet dèl to savęs nekankinu ” marazmais ” ir realiai žiūriu í praeitį.

     • Stebėtojas:

      Aš, gerbiamasis, esu iš Lietuvos bajorų ir mano protėviai šiko į paauksuotus šikpuodžius. 😂

      • Kitas praeivis:

       Atkurtų Valdovų rūmų interjere nematyti “auksinių šikpuodžių”. Geriausiu atveju beržo tošies kubiluose atlikdavo natūralius reikalus. Arba nuo lentos permestos per duobę, kur auginamos laisvai vaikštančios kiaulės išėsdavo turinį. Na ir ta “Lietuvos bajorija”, kalbėjo rusiškai, lenkiškai, gudiškai, bet ne lietuviškai – kaip visi baudžiauninkai.
       Paskaičius jūsų komentarus, tenka sutikti su tiesa : žmogus skiriasi nuo kitų žinduolių tik tiek , kad sugeba fantazuoti.
       Vakarų Europos aukštuomenė ant žirgų paveiksluose tapomi buvo, jūsų savo protėviai lininėmis drapanomis ant “šikpuodžių” sėdintys.
       Aš jokiu būdu nesmerkiu ir nesijuokiu, tik man keistas tas jūsų “fetišas”.

     • Žemyna:

      O! Kaip ekstravagantiška! Tamsta bandėte? Kaip sekėsi?
      Šito net pažangioji Laisvės partijos elitinė porelė neįstengtų pakartoti (ar ne todėl stengiasi Jokūbo bažnyčią šiuolaikiniais NT protezais nuo praeivių akių uždengti?).
      Tai bent ekvilibristika! Reiks pabandyt… Ir kokį selfiuką padaryt…

    • Žemyna:

     Apsigalvojau – neimam Marso. Už tiek hektarų didžiulis NT mokestis gresia.

 30. Gerbiamasis Stebėtojau, GRAIKUS, ROMĖNUS, GALUS, KELTUS, SLAVUS ir t.t. PAGIMDĖ MŪSŲ PROTĖVIAI LIETUVIAI!!! JŲ AMŽIUS SKAIČIUOJAMAS tiktai KELETA TŪKSTANTMEČIŲ! TUO TARPŲ LIETUVIŲ KALBOS DĖKA YRA ĮMINTAS – “ŠUMERŲ KARALIŲ SĄRAŠAS” KURIAM JAU PER 450 000 metų!!!

  • Stebėtojas:

   Gerbiamasis, nebuvo anuomet jokių lietuvių!!! Atsipeikėkite!!! Buvo baltų gentys!!! Ir neaišku, kaip jie tada šnekėjo. Ir tikrai ne šiuolaikine lietuvių kalba. Gal, kaip sakoma, būkim biedni, bet nenusišnekėkim?

 31. Sigis:

  Kuo toliau, tuo Tomas darosi grubesnis. Labai įžeidinėja oponentą.

  • mvasionis:

   Stebėtojui.
   Noriu priminti V. Toporovo bendražygį Vičiaslavą Ivanovą, kuris po Indoeuropiečių prokalbės tyrimų padarė išvadą, jog ankstesnė nuomonė esą pati prokalbė jau išnyko neturi pagrindo, nes visgi egzistuoja nors ir gerokai pakitusi lietuvių ar baltoaisčių pavidalu. Kitaip sakant, netgi dabartinė lietuvių kalba arčiausia prie indoeuropiečų prokalbės kamieno.
   Kalbotyra labai svarbi bandant suvokti “kaip jie tada šnekėjo” nors ir “ne šiuolaikine lietuvių kalba”, bet ta pačia tik archajiškesne.

   • Stebėtojas:

    O kas gali pasakyti, kaip anuomet kalbėjo baltai?! 🤔 Gal nesileiskime į fantazijas, nes prisifantazuosime kaip čia vienas inžinierius… 🤕 Nežinau, ką tai reiškia ta indoeuropiečių prokalbė, bet žinau, kas tai yra sanskritas, ir žinau, kad kai kurių kalbininkų nuomone lietuvių kalba (ne šiuolaikinė!) yra laikoma senesne už sanskritą… Bet mes, atrodo, visiškai nukrypome nuo “karalių” temos…🤗

    • Stebėtojas:

     P.S. Beje, panaršiau po internetą ir pasiskaičiau apie tą indoeuropiečių prokalbę (prokalbes). Jokių konkrečių įrodymų! Hipotezės ir daugiau nieko! Man asmeniškai hipotezės yra muilo burbulai, kuriuos leidžia taip vadinami mokslininkai, kad pateisinti savo atseit mokslininkų vardą…

     • mvasionis:

      Stebėtojau, būk pastabesnis. Lyginamoji kalbotyra sugeba nustatyti ankstyvąsias kalbos formas, tai jokios hipotezės, nes remiasi, pvz., vandenvardžiais, kurie ateina iš labai senų laikų. Gaila, kalbotyra VU buvo sužlugdyta kaip ir Lietuvių literatūros studijos. Jonas Kazlauskas KGB nužudytas, Vytautas Mažiulis, Zigmas Zinkevičius jau Anapilyje, V.Toporovas taip pat, o naujų stiprių baltistų ir IDE žinovų nepastebėta…

      • Stebėtojas:

       Esu pakankamai pastabus! O vandenvardžiai bei toponimai – tai dar ne įrodymas. Beje, pastebėjau, kad kiek kalbininkų – tiek ir nuomonių… Taigi, kai nėra konkrečių įrodymų, o tik nuomonė, tai ir yra hipotezė. Na, galvoti vienaip ar kitaip nėra uždrausta. Į sveikatą! Bet kai nėra konkrečių kalbos tekstų ir remiamasi tik upių ar vietovių pavadinimais, tai jau, atleiskite, nerimta… 🤗 Tik vienas pastebėjimas: kiek iečių buvo sulaužyta įrodinėjant, kad lietuviai kilę iš romėnų arba iš graikų! Ir ką? Ir nieko! Pasirodė, kad tai – muilo burbulas. Taigi.

       • Žemyna:

        Pasirodė, kad atvirkščiai?
        🙂

       • mvasionis:

        Jokie čia muilo burbulai. Tiesiog išsilavinę lietuviai pastebėjo, jog lotynų kalba panaši į lietuvių. Atidžiau pažvelgus pasirodė, kad lotynų kalba “jaunesnė” lietuvių kalbos giminaitė, trumpinanti galūnes, pvz. dents, dentis – dantis, danties; nox, noctis – naktis nakties ir t.t. Mykolas Lietuvis savo rašte valdovui tokių ir panašių dalykų nurodė bene šimtą. Žr. “Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius” V., 1966, p.50

        • Žemyna:

         Gėda sakyti, bet jau iš galvos išbyrėjo ir gramatika, galūnių nepamenu, ir patys posakiai kur lotynų ir kalbotyros dėstytojai ne tik savo, bet ir rusų kalbotyrininkų frazes mums į galvas sudėjo. Pvz., kažkas tokio, kaip
         tres vires juhum trahunt (trys vyrai jungą traukia. Atsiprašau, jei ne to linksnio galūnės – tingiu dabar ieškoti)… 🙁 Mūsų smalsiausieji tada ir patys dar tekstuose medžiojo, iš ko galima logiškus ir akivaizdžiai giminystę rodančius sakinius sudėti. Ir primedžiojo. O dabar, su IT galimybėmis, tokios užduotys galėtų gimnazistus patraukti į kalbos gelmių archeologiją, bet… kur tokie mokytojai?

 32. Anot Prof. Marijos Gimbutienės 8-me tūkstantmetyje pr.m.e. LIETUVIAI GYVENO ALTAJŲ KALNUOSE! Tai liudija tas faktas, kad TAI BUVO KURGANŲ TAUTA! ( NUO LIETUVIŠKO ŽODŽIO – KUR GANOSI ŽIRGAI? )
  Vėliau PROTĖVIAIб eidami pagal SAULĘ į dabartinius VAKARUS , palikdami paskui savę KURGANŲ – PILIAKALNIŲ ŠLEIFĄ, pasiekė ATLANTĄ! Dar vėliau jie – ATSIGRĘŽĘ i TEKANČIĄ SAULĘ RAMIOJO VANDENYNO PUSĖJE, pasiekė MAŽĄJĄ AZIJĄ!
  ( O tai jau skaitykite knygą “KELTAI TARP ALEZIJOS IR PERGAMO” ( Alezija – Prancūzijoje, Pergamas – Mažojoje Azijoje).
  Beja, 1955 metais Alatajų krašte Ongudajaus apylinkėje, vadovaujant Leningrado archeologijos profesoriui . Sergejui Ivanovičiui Rudenko, vieną KURGANĄ teko atidenginėti savo dar jaunikaičio rankomis!

 33. Mindaugas:

  2013 m. mokslų akademijoje vyko konferencija, kurioje pritarta nuostatai, kad Lietuvos vyriausieji kunigaikščiai buvo karaliais:
  http://teiwas.eu/2013/10/proteviu-vadai-karaliai-todel-1918-atkure-lietuvos-karalyste/

 34. IKI KRIKŠČIONYBĖS, LIETUVIAI NIEKADA NETURĖJO – NEI KARALIŲ, NEI KARALIUKŲ, NEI KUNIGAIKŠČIŲ! TAI DIDŽIAUSIAS MELAS!!!
  LIETUVIŲ VADAIS, NUO SENIAUSIŲ LAIKŲ, BUVO – KRIVIAI! ŽEMIAU BUVO – KRIVIŲ KRIVAIČIAI! DAR ŽEMIAU – ŽYNIAI – VAIDYLOS ir t.t. VISO – SEPTYNIOS PAKOPOS!!!

  • Garbės žinija:

   Pakopa po pakopos… ir visi skubiai rinkdavosi…KOPON,
   KOPOSE bendruomenes (galbut kaupan, isitrumpine Kopon)
   t a r d a v o s i, manykim ne be gincu, – zr. auksciau “pavyzdini”
   aptara kuris tukstantmeciais nekinta ir nuolat tobuleja 🙂 , tik
   “palaikama” tai kiek TAI zioplavotos ir gan baikscios (dar nevadinam
   b a i l i o s) Alko redystes …K O MENT A R A I S. Todel
   ir
   stringam,strigdoma viskas i s l i e t u v i n i m o smiltimis,
   tokio svetimzodziavimo (paskolavimo, lyg Zodziai lietuviski
   b a i g t u s i ).
   Pakopa po pakopos ..Alkas gal sukviestu galu gale i KOPA.

   (kiek galima tunot kaip zvairiui po lapu, laukiant kol nukris, –
   i s m a l d a, panasiai kiap Birzelio 27 d. nenumest Tautai leme
   ziopliuko R.K “aplinka” isidrebinusi v a t i k a n i e t i s k u j u)

   ***
   pakankamai vaizdziai apie:
   “Kapos teisė 2010-12-13 ”
   …sueiga, susirinkimas: Tėvūnai suvadino senūsius savo apygardos į kokią noris pavietę lauko ar girės, kas vadinos „vyrus į kopą kelti“ /sinonim_lt lkz_lt ir t.t./
   “2016-05-28. NAUJA – TAI UŽMIRŠTA SENA. KAPOS TEISĖ”

  • Stebėtojas:

   Kažin, kaip į vokiečių ar anglų kalbą išversti titulą “krivis” turint omeny, kad tai suverenas, karalius? 🤔

 35. Stebėtojas:

  Siūlau šitą “karališką” diskusiją užbaigti,- ji niekur neveda. Spjaudomės tik ir apsivardžiuojame…

  • Tvankstas:

   Diskusija tik prasidėjo praėjus 30 metų po 1990.03.11, nes baranauskai, bumblauskai ir co. slepia Lietuvos istorijos dokumentus, remiasi Lenkijos padarytomis klastotėmis kaip ‘iš pačių šaltinių’.

 36. Tvankstas:

  Turiu dvi pastabas ir išvadą su P.S.
  1) Jonė Deveikė (Deveikytė – Navakienė, 1907-1965) 1948 liepos 10 Paryžiaus teisių fakultete apgynė disertaciją daktaro laipsniui (Doctorat d’Etat) gauti — apie pirmąją 1387 vasario 20 Jogailos privilegiją, teigdama, kad ir ji esanti falsifikatas. Prancūziškai disertacija buvo taip formuluota: “Le prėtendu privilėge du 20 Fėvrier 1387 accordė a la Li-thuanie” – kur galima rasti jei ne lietuviškai išverstą, tai bent prancūzišką ?
  2) DAINAUSKAS , Jonas . Kriavo akto autentiškumas . The authenticy of the Kriavas Krewo ] ” Act ” . In Institute of Lithuanian Studies . Lituanistikos instituto 1975 m. – kodėl niekur nėra viešai prieinamas lietuviškai iki šiandien, kai lenkai dar 1987 m. išsivertė ir išspausdino ?
  IŠVADA. Kaip sovietai slėpė Molotovo – Ribentropo paktą 1939.08.23 beveik 50 metų, taip Lietuvos Respublika visomis savo istorijos mokslo galiomis slepia J. Deveikės ir J. Dainausko darbus beveik 30 metų, nes jei jie ‘klaidingi’, tai lietuvių tautos žmonėms įvertinti perskaičius ir išstudijavus, bet ne slėpti ir marinti tyla, kas naudinga Lenkijai. Tai Lenkija nusipirkusi visą Lietuvos istorijos mokslą po 1990.03.11 ?
  P.S. Suprantu, kai Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų galia yra slepiami istorijos mokslo darbai, tai baranauskai, bumblauskai, petrauskai, nikžentaičiai ir jų bendraminčiai tiesiog kreta iš laimės besityčiodami iš Lietuvos praeities.

  • Garbės žinija:

   Pabudome ir kelkimes!
   Bet juk taip tingisi:) 🙂 🙂

   KELTIS (is LTSR AT prasmirdusiu bolsevikines kastos “tvarkdariu valdzios ATSTOVU” budeliu …su LKP CK atvirai stribinio naikinamojonbanditizmo stabuko bunkerinemis-uzcerniachovskinemis erdvemis).

   Tai ir tupi,keikiasi Tauta uzsklesta varganai issimokslinusiu bailiu – tokiu kaip T.Baranauskiokas, bei visisku kvailintoju “ziugzdinimais-truskinimais-bumblauskinimais-nykzentaiciavimais,net su vis labiau abejotinos tikrumos eidintais-kasperaviciais-matijosaociais”. Bailiui cia ?ALKE? ar vieta, koks butu prisigrudes faktologines bei atvirai tinkamos istorines zinijos bei isminties, kai aptarnauja=patarnauja “saltai” /saltakariskai/, nuo pat 1945-08-02 tokiu bailiu nevykeliu kauip JAV su Jungtine “karaliskaja’ Karalyste pilietijas; ne koks tai atsakingas pareigunas-nelaimelis kaip D.Trump ar B.Johnson atsakingas uz tebesitesianti ABIEJU PRUSIJOS daliu genocida, bolsevikterosristines kastos ispolniteliu-stribu valdymo adminams – stalinams, chrisciovams, brezniams, gorbiams ant putinu palikusiems, – o ABEJOS anglakalbiu mulkiu-vartotoju betautes pilietijos; mulkiai ir mulkintojai Prusu Tvankstos zemiu saskaita savam l a i k i najam gerbiuviui”” po 1945!
   O baranauskiokiska ar panasi buciska “uzsispyreliska saltakraujyste” tai grynu gryniausia
   pokomun-grybabrazaute poLKaPine sumaistis ir baiminga geda nuolankiaujant ir USA&U.K.
   …bet, Z.Ivinskio darbai-studijos is Bonos kai bent is rankrasciu-juodrasciu, kai Giuterslo /VFR -1946-1955/ psichuskiu dokumentai viesinti,prusus prievartiniouzdarymo ten budais vertus “isivokietint” bus pradeti publi-kuot, tai gal ir barauskiniai nebus baimiu istorik-isteriku, o taps

 37. Stukačiaus donosas:

  Ar AMAZON neprivalėjo nutraukti prekybą su sovietų agresija, okupacija susijusiais simboliais bei daiktais ir jų reklamą/propagandą? Ogi tik ką štai ką radau:
  – amazon.de/Russische-Armee-Luftwaffe-Sowetisch-Vinyl-Aufkleber/dp/B07F5MQNSV
  Ten, kad neužmirštume, kaip atrodo, kad nusikopijuoti ir patys lipdukus pasigaminti galėtume, saugomi tų daikčiukų atvaizdai. Ir toks dviprasmiškas pranešimas, paliekantis viltį, jog gal dar prekiaus.
  Derzeit nicht verfügbar. Ob und wann dieser Artikel wieder vorrätig sein wird, ist unbekannt.
  (Šiuo metu neturime. Ar bei kada vėl šių prekių turėsime, nėra žinoma)

  Ar tai palikta specialiai DE gausiai gyvenančiai diasporai? Nežiūrėjau – gal ir daugiau ko, t. pt. ir kitomis kalbomis ta tema yra…

  • Garbės žinija:

   Idomokas nuorodas cia tamstele “pastukalino”- taukst taukst mygtukynu,
   idomu kad piatigrannoa simbolikos lipdukas net 0,13 Eur brangesnis uz
   ten t.p. siuloma isigyt VYCIO (musu herbo, su issukinetom negrabiai kojom)
   k r a b i n i o seselinio pavidalo vis dar neatstatyto i Zirgiska poza (kaip ir
   Himno be SAULES LIETUVOS vis,nuo 1989 m. Tarybu Lietuvos “dovaneles”
   tebenaudojamo – pakeisto…), aisku vokiskieji simboliai dar brangiau ten 🙂

   Bet, bet, taciau ir netgi visgi dar idomiau toj pat deutschlandijoj,nuo pat Niurnbergo
   proceso “islikus pazangiajai pokario vokietijai”, jos pilietijai tebeprekiaujant STALIN’u
   ant stalo, nuo stalo is pasteles, ar… “merkeliskai atvirai” (kaip schrioderischkai RU)
   naudos milimetrines sau ir ekonomikai (beje ir savos – DE, ir visos EU, t.y. ir musosios):
   – egourmery.de/essen_trinken/mix-markt?product=56189-Premium+Vodka+%22Stalinskaya%22+40%25+vol.&cat=alkgetrnke&sp=

   • Žemyna:

    O, Stalinskaja vodka…
    Žr., Gūglas ana va, kiek butelių siūlo… Net ir 2 ltr. buteliai. Labai patogus toks plokščias butelis karšto vandens į patalus įmesti, kai miegoti šalta. Dalinamės? – Kam turinys ir etiketė, o man tas plokščias butelis su nesugadintu kamščiu – sutarta?

 38. Arūnas:

  peržiūrėjus tekstus, kuriuos parašė istorikai T. Baranauskas ir A. Bučys bei komentarus, kuriuos daugiausiai rašė tikriausiai kitų profesijų LIETUVIAI (jei aš klystu, tai gerai būtų, kad istorikai prisistatytų), pagakvojau, kad gerai, kad atsigręžta į Lietuvos praeitį, nors ir per daug emocingai. Istorijoje yra faktai, yra ir faktų interpretacijos, o čia aš mačiau nei viena, nei kita- tik kai kurių detalių aiškinimąsi. Dviejų istorikų išsakytas požiūris tai dar ne problemos išsprendimas. Bus dar ir tęsinys, tikrai bus, todėl nereikia vieniems kitus purvais drabstyti, vadinti troliais, bepročiais, lenkų ar rusų ruporais. Man labiausiai patiko Godos komentaras.
  Kodėl panorėjau parašyti šį savo požiūrį- todėl, kad artėja rinkimai į Seimą, ir ,kaip rodo apklausa Alke, galimi vedliai Radžvilas, Juozaitis, Puteikis ar net Dagys (nors parašai nesurinkti, net sąrašai negalutiniai) apipilami komentatorių purvais net nelaukiant kampanijos pradžios. Kalbėkit apie jų idėjas, programas, o ne apie gandus, ir pamatysite, kad jie turi daugiau bendrų negu skirtingų bruožų, bet dar nesubrendo veikti kartu. Diskutuokim, o ne plūskimės…

  • Garbės žinija:

   Maloningasis Arūnai, taktika Tamstos gal lipsni, gal net ir inteligentiskai naivi (visai visai kaip birželio okupaciojosmetu k a d a i, rožinė – ar paraudonavusiai įniršusį vilkų-vilką už aveliuką priimant, pagal kaukę-muliažą inteligent mulkiams, ar lygiai raudon-katalikiškąjį prisitaikėlį-persidažėlį ant Kauno žioplių /Šilainiuose/ užkliuvusį,pas parazituojančios merijos /”mero”??/
   aplinką, na, o narcizuotojų etalonai – vienas atviriau nei atvirai saunaudis, klapčiuku net a.a. Svarinsko butelyje pas Krikščioniškąją Demokratiją keliais kada atidirbinėjęs,kitas nuo Sąjūdžio “atsiskėlus” niekaip savojo atvaizdėlio ar veidrodin vaizdelio-liežiuvavimo neatsikratantis – taigi Puteikioks&Radzviliuks “apdulkejeliais” lentynelese uzstsistrigde…
   – ne variants Tamsta 🙂 🙂
   Juntama “tautinespilnaties” likutine itaka (aisku is nelaimelio Buskeviciaus ziezirbu peleniniu)
   – tik toks palikimas. “Jaunoji Lietuva” -iki 1940, ir po 1989m. geguzes pogrindinio suvaziavimo
   …tada dar su A.Saudargu ir A.Terlecku kviestiniais, bei A.Sutkum, kuri ka tik isbogine (nekviestiniu ten)prisiplakeli,kaip Erke ant Lietuvos.

   Malonu, gal net ir nuostabu,kad Jums maloniai patiko vienas kitas irasas CIA,pasaulis ivairus
   = o jei Jusu deka net Prezidentas su “vedliai(s) Radžvilas, Juozaitis, Puteikis ar net Dagys (nors parašai nesurinkti…” paims ir naiviau net naiviai griuvinejant (nenuemus nuo AUKU MEMORIALO siandien ir dabar – patycu ir pazeminimo smelio /nuo Auku aplinkos!/ ) prasibraus ant Lukiskiu P R E K Y V I E T E S, turgaus,ir egzekuciju erdviu, prie tebeveikiancio ten gyvai, ramiai bei n a u d i n g a i WC, ir ikeis ja PREKYVYTE
   (nes kaip Prekvietes aplinka “isisventin Zmogus, be Dievu palaiminimo igaletu…)
   bent 3-4 varganiems metukams, tai kaip tuomet tokiu postbolsevikiniu kaip cicilikai
   ar baudziauninkai (birzelio 27 d. R.K. a p l i n k a i jais po nubalsavimo virtus) galima uzvaldyma (ant “narciziniu tusciagarbiskuju kliombu”) nukeltumete,kuo – negi apgaudinejamu bei isnaudojamu TS’KP likuciu,naiviai po Austejos&Gabrieliaus asmenines naudos imperialistiniu “eurizmu” pasikisusiu (panasu tai i “Vycio kisima” uz, t.y. UZkisima //)
   pastanga.

   Galbut,tik kad “vedliai(s) Radžvilas, Juozaitis, Puteikis ar net Dagys (nors parašai nesu…)
   t r oli s k i a u nei troliska naivyste uzkisama galima igali sviesuomene.
   Toks metas –
   ant pavirsiaus
   brudas vien metas
   (skaityk eilemis atsiveria bent
   t i e s o s spinduliuks,
   issaugok,nauzgniauski jo,jei gabi matyt ,izvelgt
   maloningai dar…
   ŠIRDIM )

 39. Alvis:

  Pastebiu, kad J. Bučio iškeltą diskusijos esmę – ar senosios, ikikrikščioniįkos Lietuvos valdovai buvo savarankiški patvaldžiai – monarchai – siuzerėnai ar vasalai – pavaldiniai tikslingai buvo norima nukreipti į klystkelius. Pvz. kaip “jauką” siūlant svarstmą kaip jų titulas viduramžiais skambėjo lietuviškai arba kokia buvo įvardžių karalius ar kunigaikštis kilmė.
  Gal diskusiją į vėžes padės gražinti ( nukopijuotas) J. Dainausko 1978 sausio 14 d. laikraštyje “Draugas” buvo paskelbtas trumputis staipsniukas su keletu pastebėjimų apie Krėvos aktą:
  1.Kriavo aktas,.tariamai surašytas 1385m., pirmą kartą paskelbtas buvo tik 1837m., kaip “lenkų literatūros paminklas”. Iistorinę literatūrą jis buvo įvestas tendencingu K.Szainocha veikalu “Jadwiga į Jagiello”, išleistu 1854 m.Tik po to buvo pradėta rašyti apie “Kriavo aktą“.
  2. Nei Dlugošas, nei Kromeris, nei Stryikovskis nieko nerašo apie „Kriavo susitarimą”, „Kriavo aktą”. Jokiame senosios Lietuvos valstybės laikų dokumente, jokioje anų laikų kronikoje apie tą “aktą”nėra jokių duomenų.
  3.1392 m. susitarimas Astrave jokio Kriavo susitarimo nežino. Po pralaimėjimo prie Vorkslės lenkų 1401 m.paruoštame „unijos” projekte, lygiai kaip ir 1413 m.Horodlės susitarimo dokumentuose apie. „Kriavos susitarimą”, apie „Kriavo aktu Lietuvos užrašymą Lenkijai“ nieko nėra.
  4. Lenkijos vicekancleris Oporowski,didžiausias ano laiko Lietuvos savarankiškumo priešas, tuoj po Lucko suvažiavimo, 1429 rašydamas Jogailos vardu, bet be jo žinios, imperatoriui Žigimantui, kad esą, Jogaila atšaukiąs savo sutikimą.Vytautui vainikuotis, lygiai ir 1431 m.protesto rašte Jogailai dėl Švitrigailos paskyrimo Lietuvos valdovu, nieko neužsimena apie kokį nors Kriavo aktą ir primena tik.Horodlės.susitarimus.
  5. 1432 m. Gardine Žigimanto Kęstučio pasirašytas, bet faktiškai lenkų parengtas dokumentas apie Lietuvos ryšius su Lenkija, lygiai kaip ir 1433 bei 1434 m.to dokumento pakartojimai, to „Kriavo akto” nežino.
  6. Visas Jogailos elgesys Lenkijoje nuo 1386 m.ir iki jo mirties 1434 m.yra priešingas to “akto” tariamiems Jogailos pasižadėjimams, o lenkai nei Jogailai, nei kam nors kitam tada niekad nebuvo priminę apie kokį nors “Kriavo susitarimą”, apie tokį Jogailos pažadų “aktą”.
  7. Lenkų delegacijai į Liublino seimą 1569m.vadovavo Krokuvos vyskupas, kuris buvo atgabenęs dėžę dokumentų, kuriais lenkai tada siekė įrodyti Lietuvą esant.seniai.surištą su Lenkija.Tačiau delegacija Kriavo “akto”irgi nežino.
  .8.Nei vysk.Kromerio 1551 m.,ne 1683 m.Seimo nutarimu padaryti surašymai“ valstybinės svarbos dokumentų”, tada buvusių Lenkijos ir Lietuvos Metrikose,jokio Kriavo“akto”nežino. Prof.E.Rykaczewski, papildęs tą 1683m. Seimo komisijos sudarytą sąrašą jo paties rastais dokumentais (net ir Krokuvoje), 1861m. išleisdamas jį Paryžiuje, irgi nieko nežino apie tą Kriavo“aktą”, nors Wiszniewski jau buvo jį paskelbęs.
  9.Tame “akte”pavartota tariama Jogailos titulatūra randama tik pas Dlugišą, bet šiandieną ir lenkų istorikai neabejoja, kad tą titulatūrą išgalvojo Dlugošas, o Jogailos laikais niekas josios nežinojo.
  10.Galima manyti,kad tas “aktas” yra vėlesnių, “pojogailinių” laikų fabrikatas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: