V. Navaitis. Zebedenas didvyris ar banditas? (39)

Palloni | Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 32. Vilnius, 2009, p. 184.

„Šv. Brunono nukirsdinimas“, freskos dalis, tarp 1678–1685, M. Palloni | Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 32. Vilnius, 2009, p. 184.

Atsakymas, kurio nenorėjo skelbti portalas delfi.lt jame pasiskelbusiam ir save vadinančiam istorikui Nerijui Šepečiui dėl samprotavimų apie Vilniaus miesto atminimo ženklų politiką. Jis nevengdamas nepagrįstų teiginių jau kėsinasi keisti esamos gatvės pavadinimą ir rašo, kad jokiu sveiku protu nesuderinimas bandito ir civilizacijos priešo Zebedeno įamžinimas: šitas yra nonsensų nonsensas. Čia turima omenyje Zebedeno gatvė esanti Vilniaus mieste, Verkių seniūnijoje.

Istorinė asmenybė Zebedenas ir Brunonas (Bonifacas) Kverfurtietis siejami su 1009 m. įvykiu Lietuvos pasienyje ir įrašu Kvedlinburgo metraštyje, t. y. su seniausiu dabar žinomu Lietuvos paminėjimu rašytiniame šaltinyje. Panagrinėkime kieno gatvė Lietuvai reikalingesnė ir kuri iš jų yra nonsensas. Tai atlikime pažvelgę į minėtų istorinių veikėjų pasirinktas vertybes.

Brunonas eidamas į Lietuvą atstovavo visuomenei, pripažįstančiai tik vieną vienintelį dievą ir manančiai, kad kiti yra klaidatikiai. Jis, perteikdamas krikščionišką požiūrį į pasaulį ir jo reiškinius, bandė suderinti ir savo siekį – apkrikštyti vietos gyventojus nepaisant nusistovėjusios jų pasaulėvokos. Kartu Brunonas stengėsi jų kultūros suvokimą, istoriškai susiklosčiusią vietinę socialinę ir kultūrinę visuomenės sanklodą, pakeisti sava, jo manymu, teisinga. Panašius siekius 1940 metais turėjo įsiveržę į Lietuvą kiti „misionieriai“ – sovietai sakydami, kad Lietuvos Nepriklausomybė netikra, santvarka – buržuazinė, todėl ji klaidinga, atsilikusi ir keistina pažangesne, sovietine. Brunonas ir sovietai, tarsi iš anksto susitarę, kalba tuo pačiu balsu.

XI a. grėsmės Lietuvos saugumui, nepriklausomybei kilo ne iš mūsų, t. y. Lietuvos santykių su krikščionybe požiūrio į ją, o iš krikščionybės siekio visus paversti krikščionimis, dešimtinės mokėtojais. Lietuva neprovokavo, neskleidė savų pažiūrų ir vertybių į kitus kraštus, bet buvo priversta gintis.

Zebedenas gina ne tik savas vertybes pagrįstas žmogaus ir darnos su gamta sugyvenimu, susijusias su bendruomenės ir tautos dvasiniu tapatumu, bet ir savo laisvę, savo bendruomenės būsimą materialinę gerovę, gina visą Lietuvą, gina savitą civilizaciją. Zebedenas, kaip tų pačių vertybių sergėtojas ir ryžtingas jų gynėjas, jaučia pareigą ginti savo tautos dvasinį tapatumą, net ryžtasi nepaklūsti savo valdovo, tapusio Brunono kolaborantu, valiai.

Dabar, žvelgiant į tų laikų vertybių dramą su šiuolaikine istorine patirtimi, matome, kad vertybės, kurios, atrodytų, akivaizdžios ir svarbiausios, laikui bėgant, mums gali tokios ir nebūti. Taip pat žinome, kad daugelis istorinių įvykių dokumentuose atskleidžiami su išankstine nuostata. Todėl mūsų požiūris į bendrą istoriją dažnai būna skirtingas, pavyzdžiui, lietuvių istorikai vieną įvykį supranta vienaip, lenkų istorikai tą patį įvykį aprašo savaip, vokiečiai – kitaip, rusai – dar kitaip. Bet anot filosofo Fridricho Nyčės, neišgyvens jokia tauta, kuri mato savo istoriją kaimyno akimis.

Iš to kyla pareiga priešintis dėl tokio svetimųjų mūsų istorijos vertinimo. Neturime nusileisti kaimynų peršamiems istorijos iškraipymams, – sakė Prezidentas Valdas Adamkus. Panašiai kalbėjo ir popiežius Pranciškus norėčiau jums pasakyti, kad neužmirštumėte savo tautos šaknų.

Deja, mūsų istorikų bendruomenėje yra įsigalėjusi visiškai priešinga nuostata besąlygiškai pritarti „civilizuotų“ kraštų istorikų išvedžiojimams niekinti savus didvyrius. Vyrauja įtikėjimas, neginčijamas nusistatymas, jog būtinai turime įsprausti Lietuvą į nedraugiškų istorikų minčių raizginį ir jiems pataikauti, visiškai pamirštant, kad tai tėra informacinio karo dalis.

Tenka paklausti kodėl informacinio karo propagandai ne tik pasiduoda, bet ir pritaria mūsų istorikai? Kodėl pasirenka Lietuvos menkinamo kelią? Atsakymas slypi tame kieno vertybes norime įamžinti gatvių pavadinimuose.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

39 komentarai

 1. Antanas:

  Todėl, kad tie istorikai – liberastai. 🤗

 2. Tvankstas:

  Zebedenas – orus didvyris, pastatęs į vietą teroristą Brunoną.

 3. sarunas:

  ” jokiu sveiku protu nesuderinimas bandito ir civilizacijos priešo Zebedeno įamžinimas: šitas yra nonsensų nonsensas”. Jergutėliau. Va kaip būna, kai 20 a. istorijoje besispecializuojantis istorikas pradeda oriai postrigauti apie 11 a. istoriją, gerai net nepasidomėjęs … :-;. Nors, jei Lietuva būtų apsikrikštijusi 11 a. pradžioje, ko gero, Lietuvos istorija būtų buvusi tolygesnė.

 4. Paulius:

  LABAI TEISINGAS STRAIPSNIS.

 5. Žemyna:

  Kad praeitį teistum, pirma reikia įsigyti laiko mašiną, į tą amžių nuskristi, to laiko smegenis su žiniomis bei bendrabūvio taisyklėmis sau implantuoti, ir tame tiek pagyventi, kad visko ne tik pamatytum, bet ir pats viso, kas buvo sunkiausia, springdamas, nes ne savo valia, prisrėbtum…
  Tada daromos išvados bent kiek priartės prie tiesos.

  • Žemyna:

   Prieš darydamas išvadas ir teisdamas, dar turi susivokti, kieno pusėje esi – užpultos tautos, ar okupanto, teisinančio savo agresiją kuo tik pakliuvo – „Dievo nešimu”, „skriaudžiamųjų gynimu”, „nešych bjut”, „rasės gryninimu”, ar kuo tik dar į galvą šauna. Nors tavo tikslas tik vienas – savo galios stiprinimas, teritorijos plėtimas kitų tautų žemių sąskaita, varžybos dėl pasaulio galingiausiojo vardo.
   O ant durtuvo galo „Dievą nešantys” tuo durtuvu visų pirma Jo skelbtą Tiesą nuduria (NEŽUDYK, NEGEISK SVETIMO!). Ir vis dar tebeduria sadistai, nors tiek amžių praėjo.

 6. Simonas:

  Turime apginti savo istorija. Pagarba neabejingiems.

 7. Veidaknygis:

  Kodėl nenorėjo skelbti portalas delfi.lt? Maniau, kad tuo portalu galima pasitikėti, o dabar esu nusivylęs. GĖDA DELFI.

  Ar verta kreipti dėmesį į senuosius istorikus, tik va, KAD AUTORIUS ATKREIPĖ DĖMESĮ Į SUPUVUSIĄ SISTEMĄ, TAI YRA REIKŠMINGA.

  Kitų kraštų istorikai visada niekino mūsų didvyrius, o dabar juos niekiname patys. Na gi, reikia įtikti kitiems.

 8. Tai, kad šaltiniai byloja, jog 1009 metais Brunonas apkrikštijo Lietuvą – apsikrikštijus karaliui Netimerui su 300 raitelių ir kitais kilmingaisiais, tačiau krikščionybė plėtodamasi jo valdomos Lietuvos dalyje krypo Bizantiškųjų apeigų pusėn ir bažnytinę duoklę Lietuva mokėjo Konstantinopoliui per Kijevo Rusios metropoliją. Taip tęsėsi apie 150 metų. Zebedenas Netimero brolis valdė Lietuvos karalystės vakarinę dalį, kuriai įtaką darė per germanus plitusi katalikybė. Zebedeno įvykdytas Brunono nužudymas Rytų apeigų atlikimo metu yra Romos ir Rytų apeigų bažnyčių susidūrimo atgarsis. Po šio įvykio Zebedeną ir visą Lietuvą ištiko stabas -stebūklas, lėmęs Rytų apeigų palyginti ramų plėtojimąsi Lietuvoje kokiam 100 -ui metų – iki Kijevo Rusios irimo pradžios ir visiško žlugimo. Tad Zebedeno kaip karžygio ir Gedimino mitai savo esme niekuo nesiskiria..

  • Jota:

   Vilna, iš kur gavai tokius duomenis? Būtų įdomu sužinoti šaltinį.

   • Duomenys yra iš žinių – iš daugelio daugelio istorijos faktų, fiksuotų istorijos šaltiniuose, iš jų tyrimų – istorijografijos, iš apskritai to meto gyvenimo vyksmo – kas dėjosi supratimo, krikščionybės plėtimosi, iš priešpriešos ir karų tarp Rytų ir Romos apeigų bažnyčių, viso to susisiejimo su valstybiškumo statusų raida Europoje ir su ja susisiekiančioje Azijoje, Afrikoje, iš politinio, istorinio, kalbinio, pasaulėžiūrinio vyksmo regione ir t.t. ir pan. Tai koncepciniai visuotinės istorijos dalykai.

 9. Prašalietis:

  V. Navaitis. Zebedenas didvyris ar banditas? rašo:”Brunonas eidamas į Lietuvą atstovavo visuomenei, pripažįstančiai tik vieną vienintelį dievą ir manančiai, kad kiti yra klaidatikiai. Jis, perteikdamas krikščionišką požiūrį į pasaulį ir jo reiškinius, bandė suderinti ir savo siekį – apkrikštyti vietos gyventojus nepaisant nusistovėjusios jų pasaulėvokos…. Brunonas ir sovietai, tarsi iš anksto susitarę, kalba tuo pačiu balsu.”… Šiandieniniam lansberginio durnių laivo”patriotui iš karto pasidaro aišku”, kad Brunonas buvo “komunistas arba mažų mažiausiai stalinietis ateinantis okupuoti Lietuvos”….V. Navaitis- “…Lietuva neprovokavo, neskleidė savų pažiūrų ir vertybių į kitus kraštus, bet buvo priversta gintis.”… Lenkijos karalius, neapsikentę nesibaigiančio lietuvių genčių” pažiūrų ir vertybių neskleidimo”, o tik “nuolatinio į Lenkiją užsukimo pasižmonėti ir pasiimti materialinių gėrybių”, pasikvietė vakarų riterius ir leido įkurti kryžiuočių ordiną…. Lietuvoje per šimtus metų mentalitetas nepasikeitė…..

  • Paulius:

   prašalietis ne pirmą kartą varinėja antilietuvišką propagandą. vatnikai stebi “alką”

   • Prašalietis:

    Neišsivaikščiojusiems lansberginio durnių laivo “tautiniams” runkeliams “negresia jokie pavojai” kol budri Pauliuko “tautiškai runkelinė”uoslė užuodžia vatnikų kvapus…. Bet iki Navaičio lygio ,”sugebėjusio atpažinti Brunono mintis ir kėslus ir juose įžvelgti sovietinį vatininkų mąstymą ir sovietinias užmačias”, Pauliukui reikės daug metų , gal būt ir dešimtmečių ant “tautinės žolės pakakoti” studijuojant V.Lansbergio “Santykis yra viskas” J.Noreikos “pakelk galvą Lietuvi”, Škirpos 1941 sukilimo direktyvas ir t.t.,kad sugebėtų į viską pažvelgti “tautiškai” – navaitiškai…. Taip sakant, Zebedenas – orus didvyris, “pastatęs užsienio teroristą Brunoną į vietą”, Ramanauskas- Vanagas- orus didvyris, “buvęs Lietuvos vadovas ir vadovavęs keletą savaičių ar mėnesių Lietuvai iš išsikasto miškelyje bunkerio- prezidentūros”, V. Lansbergis orus didvyris,”sugriovęs Tarybų Sąjungą, išnešęs į Maskvą 1940 metais iš jos parsineštą Stalino saulę” ir parnešęs šaunesnę ir šiltesnę Briuselio saulę, Dalia Grybauskaitė-ori didvyrė 10 metų “atgrąsinėjusi ir siaube laikiusi Putiną su visa Rusija” ir t.t.. O kur dar J,Noreika, Škirpa ir daug daug kitų užsislapstinusių 75 metais ir kitokiu būdu tautai nežinomų “orių didvyrių”…. Nėra niekur pasaulyje žemės lopo, kuriame būtų buvę, esa ir bus ateityje tiek tautos didvyrių, padavimų, legendų ir atminimų apie juos…. Užsienio ar vidaus vatnykui yra”be šansų” įrodyti, kad šiandieninė lansberginė Lietuva yra ne didvyrių žemė…

    • Žemyna:

     Palengvėjo? 🙂 🙂 🙂
     Beje, visai neblogas oras pasivaikščioti… 🙂

     • Prašalietis:

      Dar neišsivaikščiojusiems “tikriems tautiniams patriotams” šiek tiek “palengvėti” gali tik tualete. Kol žinomų didvyrių Noreikos, Škirpos atminimus reikės ginti nuo visokių vatnykų, žydų, Kremliaus ir t.t. iki paskutinio atodūsio, kol liks neatkasti kiti žinomų ir nežinomų kovotojų už laisvę ir nepriklausomybę didvyriški kaulai, kol bus nežinomi “tautos didvyriai” sau prisipažinę ir užsislapstinę 75 metams “kad Kremlius nesužinotų” ir t.t. tikram šiandieniniam “tautiniam patriotui” gyvenimas nepalengvės ir esant neblogam tautiniam orui. Jam kažkiek gali palengvėti fiziškai ir dvasiškai tik išėjus iš “slaptos” tiek “tautinių patriotų” tiek vatnykų personaliai lankomos vietos….. Šiandieninis antilietuviškos propogandos”specialistas”Paulius žino kokios….

      • Paulius:

       vatnikad susinervino, gal Kremlius atsiųs valerjono

       • Prašalietis:

        Neišsivaikščiojusiems ” tikriems tautiniams patriotams” ir “Prašaliečiui” malonu matyti, kad Paulius yra” kietas” ne tik anti lietuviškos propagandos srityje, bet ir žino “tautinę”atsiskyrimo vietą, kurioje “tautinis”patriotas, vatnykas, žydas ir bet kas kitas kartą ar daugiau kartų per parą, priklausomai nuo skrandžio darbo, gali “patriotiškai pasilengvinti gyvenimą fiziškai ir dvasiškai”. “Tautiniams patriotams didvyriškai ginantiems Noreikos ir Škirpos didvyriškumo atminimą” tai vienintelė vieta kur jie kovų su vatnykai, Kremliumi, žydais ir kitais Lietuvos didvyrių atminimo priešais trumpose pertraukose iš tiesų gali dvasiškai ir fiziškai palengvinti savo “sunkų, pilną pavojų” kovotojų gyvenimą. Taip pat yra malonu matyti, kad Paulius lengvai, kaip “tautinis” neatsilikėlis pradiniokas elementorių, per atstumą “skaito” vatnykų dvasines būsenas ir žino kokių vaistų jiems reikia….

   • Skalvis:

    Ne visada veidrodis kaltas…

 10. Vilma:

  Draugas Pašalieti, pirmiau išsipagiriok, tada dar kartą perskaityk ką rašo gerbiamas autorius. Gal tada ten rasi Adamkaus ir popiežiaus Pranciškaus žodžius. Bet, jei dar neturi smegenų, tai parašyk ar verta ginti tėvynę, ar ne.

  • Prašalietis:

   Drauge Vilmute, matomai pačiai tenka dažnai “tautiškai” pasėdėti geroje”tautinėje”kompanijoje prie tautinės samanės butelio, ir to pakanka, kad pati pajaustum “tautinės”kompanijos malonią “tautinę-patriotinę” dvasinę būseną… nes tik tokioje kaifinėje ir tikroje”tautinėje-patriotinėje”būsenoje neįmanoma pamatyti, kad “Prašaliečio” komentaras pradėtas šiandieninio “tautinio patriotinio šviesuolio” Navaičio straipsnelio mažu pacitavimu…..

  • Kęstutis:

   Jūs “prošaliečio” labai nebarkite, geriau pagirkite. Jis gi dirba už pinigus ne tik sau, ne tik už savo tėvynę, bet atidirbą ir “už aną vaikiną”, šiuo atveju “Alką”. Pagalvokite – ko būtų vertas “Alkas” jei jis nebedomintų trolių? Nieko… Jau buvau “sunerimęs” – kur gi dingo “prašalietis”? Ką jau Alkas taip puolė, kad net trolių nebedomina? Bet pasirodo viskas gerai. “Prašalietis” paatostogavo, pasiilsėjo ir su šviežiom jėgom kibo į darbą. Matosi, kad stengiasi, stengiasi rašyti be gramatinių klaidų, pasidomi istorija, kai kada jam gaunasi ne tik “pro šalį”, o net ir truputi “į temą”… Tos pačios klišės naudojimas kiekvienam atsiliepimui na nelabai jau gerai, paprasčiausiai nebeįdomu, bet gal jis labai užsiėmęs, pervargęs, gal vaizduotės pritrūkstą, gal ir apmokėjimas už jo darbą nedidelis, sankcijos vis tik veikią…, o visumoje tai visiškai tvarkingas trolis… vienas žodis, trys kapeikos…

 11. Vilma:

  Draugas Pašalieti, matau, kad dar neišsipagiriojai. Todėl tau dar per sudėtinga spręsti ar reikia ginti tėvynę, ar ne.

  • Prašalietis:

   Drauge Vilmute, šiuo momentu “išsipagiriojusiems ir perpildytiems tautinių jausmų patriotams” yra aktualu ” ginti nuo vatnykų, Kremliaus piktų kėslų” ne tėvynę, o J. Noreikos ir Škirpos didvyriškumo atminimą. Kiekvienam šiandieniniam “tautiniam patriotui” yra žinoma, kad panelė Grybauskaitė per 10 metų “atgrasė Putiną su visa Rusija nuo Lietuvos” ne vienam dešimtmečiui, lenkai šiandiena taip pat “nežino iš kurios pusės prie lietuvio prieiti pasisveikinti”, JAV ir ES yra mūsų bičiuliai ir sąjungininkai, dar neišsivaikčioję eiliniai tautiečiai jau seniai “tautinio elito” yra suklasifikuoti į runkelius, kurdupelius, šunaują, vatnykus, eurovatnykus, popierinius, kurie taikiai ir “patriotiškai”pypsi jiems paskirtose vietose. Galimiems nelabai” tautiniam susipratėliams” nuo “tautinio patriotiškumo” apsvaigusiai Draugei Vilmutei pakaktų įvardyti “tėvynei grasinančius tautos ir Lietuvos priešus” ir kaip mat jie būtų užbadyti tautinėmis šakėmis, užmušti tautiniais spragilais, užkapoti tautiniais kirviais be jokių sudėtingų sprendimų ar reikia ginti lansberginį durnių laivą. Tėvynės gynime sudalyvautų visi be išimties neišsivaikščioję jo keleiviai…..

 12. Vilma:

  Draugas Pašalieti, matau, kad sunkios pagirios, vis dar nepataikai atsakyti ar tėvynę ginti reikia ar ne?

 13. Zebedenas – kvailas, primityvus žmogelis, o Netimeras bent jau mąstantis apie šalies ateitį.

 14. Povilas:

  Navaitis sukiršino vatnikų skruzdelyną?

 15. Veidaknygis:

  Ar tikrai Navaitis sukiršino vatnikų skruzdelyną? Gal jie patys ieško ko nepametę?

  Dar ir “Lenku” apsmetantis įkišo savo trigrašį, kad tik kaip nors ką nors sukiršinti. Ar tamsta “Lenke” mąstai? Zebedenas – kvailas, o kodėl? Ar todėl, kad gina savo tėvynę? Ar lenkai Lenkijos negina? Kad Zebedenas primityvus žmogelis, tai apie kiekvieną krašto gynėją galima pasakyti, nes jie neprisitaikė, nepataikavo atėjūnams, o Netimeras bent jau mąstantis apie šalies ateitį, taip kaip A. Sniečkus, M. Burokevičius, G. Zimanas ir net gi Paleckių giminė.

  Prie primityvių žmogelių reiktų priskirti nemąstantį apie šalies ateitį A. Smetoną. Jo dėka sušaudyti net keturi komunarai, o juk jei būtų kaip Netimeras bent jau mąstęs apie šalies ateitį, tai nuo 1926 m. gruodžio 17 d. galėjome statyti komunizmą!

  Kitų kraštų istorikai visada niekino mūsų didvyrius, o dabar juos niekiname patys. Na gi, reikia įtikti kitiems. Tą šioje žinutėje aš ir parašiau.

  Jei kada nors teko užsiimti šunų dresūra tai ši komanda turėtų būti suprantama: Vatnikai, fas ant Navaičio.

  • Bartas:

   Atsiprašau, kad “ne į temą” . Tamsta, čia apie tuos, kur trise girtą vedą? (taip juokaudavome).
   Tai , kad tie girtuokliai (kominterno nachlebnikai) maskovijos balševikams buvo nusibodę. Tai “genialusis stalinas” spaudė nuleistuką savu piršteliu , o kulkos buvo svetimos. Ir iš kur aš tai ištraukiau? Negi galėjau susapnuoti?

 16. Veidaknygis:

  Dar kartą “Lenkui”. Jei nenori savęs įvardinti, tai pasirink kitą slapyvardį. Ši svetainė leidžia, bet nekiršink čia gyvenančių tautų.

 17. O, kur aš rašau ne tiesą? Zebedenas kvailys, kuris bėga nuo to, kas anksčiau ar vėliau ateis, o Netimeras bent jau mąsto strategiškai ir niekur nebėga ir ieško kompromiso. Nuo meškos bėgti gali, bet jei nėra išėjimo, būsi su ja priverstas kalbėtis anksčiau ar vėliau. Tai tiek.

 18. Vilma:

  Feisbukevičiau, labai gerai parašei „fas ant Navaičio“, nes tik taip galima nukreipti dėmesį nuo atskleistos programos esmės, kad istorikai dirba sovietiniais metodais niekinti savus, kad svetimi pagirtų.
  Suaktyvėjus propagandiniam karui prieš atminties ženklus yra labai svarbu suprasti ar istorikai kuria tautos atmintį ar užmarštį.

 19. Veidaknygis:

  Vadinamasis “Lenkas” mąstantis žmogus. jis mums pataria kaip prisitaikyti, t. y. pataria kaip tapti kolaborantu. Žinoma, kalbėtis reikia tikintis, kad kalbamasi kaip lygus su lygiu, o ne jaučiant, jog, kaip rašo vadinamasis “lenkas”: “Nuo meškos bėgti gali, bet jei nėra išėjimo, būsi su ja priverstas kalbėtis anksčiau ar vėliau”. Tai yra klausimas KALBĖTIS AR PRISITAIKYTI – TAPTI KOLABORANTU???

  Manau čia ir bus atsakymas ar jis rašė ne tiesą. Kiekvienas turi teisę pasirinkti ką vadinti tiesa.

  Pasipuoškime tiesos, o ne melo žiedais. Tai žodžiai iš Maestro S. Povilaičio dainos įsiklausykite https://w w w.youtube.com/watch?v=LX0QV1rTY6o

 20. Antanas:

  Manau, dabar panaši Lietuvos politikų laikysena ekonomikos srityje – užsienio ekspertai visada protingesni, teisingesni (be asmeninių interesų) nei mūsiškiai.

 21. Rimas:

  Puikus straipsnis. Visa tiesa apie Lietuvos istorija. Todėl yra tokių, kuriems ji nepatinka.

 22. Zenonas J.:

  Puiku, nuostabus suvokimas esmės. Bet kitiems net nežinomas tas žynys Zebedėnas. Valdovai paperkami visais laikais pirmiausiai – žyniai nepasiduoda. Prūsų žyniai net paliko savo žemę ir persikėlė į sėlių žemes, kad tik nereiktų išduoti savo įsitikinimų. Va kad taip bent pusė, ar trečdalis lietuvių – Lietuva turėtų viltį atgauti nepriklausomybę (jau dabar tai “tikrą” – gal būt).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: