J. Česnavičius. Apie Vilniaus miesto tarybą (14)

Jonas Česnavičius | asmeninė nuotr.

Jonas Česnavičius | asmeninė nuotr.

Kas jie tokie? Savivaldybės taryba, tai daugiau miesto ūkio reikalus tvarkyti išrinkti atstovai. Kokią teisę jie turi vertinti Lietuvai nusipelniusius asmenis? Juk ne jų kompetencija tyrinėti ir vertinti visuomenės, politinių veikėjų, diplomatų pažiūras, jų nuopelnus valstybei. Jeigu savivaldybės taryba turi teisę suteikti gatvėms ar skverams pavadinimus, tai, manyčiau, tik pasirinkus iš kompetentingų institucijų pasiūlyto sąrašo. Pamanykite, kažkokiam žydų bendrijos nario manymu kilo noras ir… diletantai nubalsavo!

O ar jie pasmerkė nusikaltėlius prieš lietuvių tautą, Lietuvos valstybę. Kad ir tokius veikėjus, kaip Genriką. Zimaną, Alperavičių, dirbusi J. Bartašiūno specialioje vidurinėje vadovaujančių darbuotojų rengimo mokykloje (KGB), ruošusią kadrus GULAGui. Juk pastarasis buvo partinės organizacijos sekretorius, dėstytojas. Nežiūrint to žydų bendrija jį išsirinko savo pirmininku. Ar tai nieko nepasako apie bendrijoje vyraujančias politines nuostatas? Ar teko kam girdėti, kad žydų bendrijos nariai būtų pasmerkę Lietuvos partizanų žudikų vadovą Naumą Eitingoną?

Žydų holokaustas, žydų holokaustas… Tai tiesa ir niekas to neneigia. O kodėl Lietuvos istorikai nutyli ir netiria lietuvininkų holokausto Rytprūsiuose (Mažoje Lietuvoje). Kur dingo to krašto taikūs gyventojai žemdirbiai, kuriuos amžių amžiais engė vokiškieji kolonistai, ypač hitlerininkai? Kieno nurodymu buvo subombarduoti civiliai Karaliaučiaus miesto gyventojai? Juk II pasaulinio karo metais prieš visus to krašto gyventojus buvo įvykdytas siaubingas nusikaltimas.

Kas kurstė naikinti šio krašto žmones, išvadintus „fašistus“? – ar ne Ilja Erenburgas, Ivanas Černiachovskis. Ruzveltas ir Čerčilis šį kraštą pripažino valdyti J. Džiugašviliui (Stalinui). (Visi žydai). Pirmosios Lietuvos okupacijos metais NKVD/NKGB, vėliau MGB, KGB struktūrose, GULAGe dirbo tūkstančiai žydų. Ar žydų bendrija pasmerkė jų veiklą?

Neabejotinas faktas, kad bandant sukompromituoti plk. Kazį Škirpą, siekiama sukompromituoti Lietuvos valstybę, lietuvių tautą. Juk LAF sukilimas akivaizdžiai parodė lietuvių tautos poziciją atsiriboti tiek nacionalsocialistų, tiek („internacional“) komunistų, svajojusių Įvykdyti pasaulinę „proletariato“ revoliuciją, įvesti „proletariato“ diktatūrą ir tuo užvaldyti visą pasaulį.

Jeigu yra pagrindas, pritarčiau kreiptis į teismą dėl šmeižikiškų Vilniaus tarybos ir miesto mero Šimašiaus išpuolių prieš garbingus Lietuvos laisvės gynėjus.

Atrodo, kad visą Lietuvos istoriją, mes turėsime vertinti per mums peršamą prizmę.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , .

14 komentarų

 1. Žmogus:

  Šimašių reikia teisti, sustabdyti mero teises

 2. Antanas:

  Ačiū gerb. autoriui už straipsnį! Kaip pirštu į akį… Skaičiau, kad Amerikos žydai pasveikino Vilniaus merą su “saliamonišku” sprendimu. 🤯 O aš naudodamasis proga noriu pasveikinti Palestinos partizanus, kovojančius su žydų okupantais. 🤗

 3. !!!:

  Tikrai taip,ne jų reikalas vertinti…Ačiū autoriui už drasą.Tiesiai šviesiai.

 4. Getas:

  Šaunuolis, Jonai. Gerai, kad trumpai, bet tiksliai viskas pasakyta. Pirmieji 20a. pradžioje Rusijoje teroro būdu atėjo į valdžią bolševikai, kuriems vadovavo žydai (pagal Čerčilį ir ne tik). Vėliau Vakarų bankininkai (daugumoje žydai) finansavo nacionalsocialistų atėjimą į valdžią Vokietijoje, kurių tikslas buvo sunaikinti bolševizmą ir taip užvirė II p. karą, kuris naikino visus ir kariškius ir civilius. Svarbiausia mums Lietuvos piliečiams nepasiduoti melagingai propagandai ir nesiskaldyti svetimųjų jėgų veikiami, bet duoti teisingą istorinį atkirtį melui. Kyla klausimas ar dabar nerengiamas naujas karinis košmaras senojoje Europoje? Juk čia nėra jokių žemėje resursų, visi jie yra Afrikoje ir Azijoje, todėl turėtų karinių košmarų rengėjai nukreipti žvilgsnius į šiuos žemynus. Iki šiol Azijos imperijos neperėjo Tautų apsisprendimo istorinio laikotarpio, o šie dėsningumai turėtų apsireikšti ir ten.

 5. Žemyna:

  Pagarbiai dėkoju Autoriui!
  Dėl holokausto – taip, tik išgamos protas galėjo tai sugalvoti.
  Tačiau mūsų kaltintojai kažkaip užmiršo, jog Hitleris parengė planus VISŲ Europos tautų (ir lietuvių!) atžvilgiu.
  Arijų tautos vadas savo plane, numatančiame, kaip arijai bus apgyvendinti visose užkariautose teritorijose, kiek procentų vietinių gyvų paliks (kaip darbo jėgą), kiek sunaikins, – mus VISUS be išimčių išrikiavo į eilę!
  Ne kažin kiek ir lietuvių turėjo būti palikta.
  Kad ir ne tokiu mastu, lietuviams tada irgi teko ir sušaudymo, ir konclagerio patirti (t.p. ir už litvakų gelbėjimą!). Taigi, lietuviams dar viskas buvo prieš akis! Jei ne karo pabaiga, ir vadeles perėmusios kito bandito rankos.
  Šis to paties MŪSŲ tautos atžvilgiu siekė. Ir, deja, bet ž.tautybės žmonės visus 45 pokario metus labai aktyviai ir lietuvių trėmimuose, ir žudynėse kolaboravo. Bet ir prieš karą, atėjus bolševikams, netinginiavo? Tačiau tai nesiskaito, jie skaidrūs, kaip krištolas? Ir nuo vokiečių tik jie nukentėjo?

  • Antanas:

   Šiandieną per Lietuvos Ryto TV didžiai gerbiama žydų bendruomenės lyderė Faina Kukliansky (buv. Kuklianskytė) paklausė laidos vedėjos, kur nacių okupacijos metu Lietuvoje dingo, berods, 200.000 žydų ir kas dėl to kaltas (?!)… Aš manau, kad juos pagrobė ateiviai. 🤯

   • Žemyna:

    A) Šiom dienom kažkur rašiau, kaip dėl litvakų verslo apskaitos ypatumų verslo savininkų skaičius buvo dauginamas iš tiek kartų, kiek verslo įmonių turėjo.
    Litvakų verslo savininkais registruodavosi visa šeima, o ne kuris nors vienas iš jų (vyras ar žmona).
    Toks skaičiavimas, pvz., 10 narių litvakų šeimą,
    turėjusią 10 parduotuvių,
    apskaitoje (popieriuje) paversdavo 10 x 10 =100 litvakų!!!
    Šis apskaitos ypatumas leidžia daug KARTŲ padauginti realiai nužudytų skaičių.
    1.000 tokių šeimų apskaitoje virsdavo 10.000 litvakų.

    B) Kapstydama holokausto Lietuvoje medžiagą, I.T. atkasė, jog vengusios sau „rankas tepti” Vakarų šalys, susitarusios su vokiečiais, pasmerktųjų sušaudyti ešelonus išveždavo kitur ir ten sunaikindavo. Vokiečiai, savaime aišku, neklausė mažųjų tautų leidimo įvažiuoti ar šaudyti.
    Nors egzekuciją įvykdydavo toje šalyje tarnavę vokiečiai, arba tie, kas ešeloną atlydėjo, tačiau nužudytieji būdavo įskaitomi į šalies, kurioje jie nužudyti, holokausto statistiką ir inkriminuojami tai šaliai! O mums juos įvežusi Austrija liko „švari”. Jei teisingai pamenu, I.T. atrastuose „važtaraščiuose” minėti 90 tūkst. nelaimėlių. Ar toks įvežimas tik vienas buvęs – nežinia.
    Taigi, čia dvi priežastys, kurios drastiškai iškreipia tikruosius mastus, Be to, prie nenužudytų pridėkime Sugiharos išgelbėtus ?60 tūkst. O kiek jų savo valia dar prieš karą patys emigravo. Tačiau liko Verslo statistikoje, ir taip vėl klaidingai įskaičiuojami prie nužudytų!
    Manau, jog mus už kitų nusikaltimus atgailauti prievartaujantieji lygiai taip pat (jei ne daugiau) nusikalsta SAVO tautai, kaip ir tie, kas ją žudė. Juk tai purvina manipuliacija savo tautos kančiomis ir krauju! Šimašiams uoliai padedant.

 6. Gintautas:

  Ačiū Jonai, labai gerai parašei. Reikia gi kam nors Lietuvoje imtis dėl įvykių karo metu ir po karo įvertinimo. Labai reikia tinkamai įvertinti tokių asmenų kaip Zimano, Alperovičius vaidmenį tuose įvykiuose. Juk ir apie Mažosios Lietuvos gyventojų genocidą visai net nediskutuojama. O būtų labai gerai, kad tai darytų rusakalbių kolektyvai, kodėl rusų kalba dėstomose mokyklose nebūtų galima organizuoti istorinių žinių konkursų apie tai. Lauksiu apie tai pasikalbėjimo su Tavimi.

 7. Žodžio laisvė...:

  Teisingos mintys.Ačiū autoriui.Tiesos žodį į dienos šviesą.Į viešumą.Į knygų puslapius.Į vadovėlius.
  Reikia skubėti kol dar yra gyvųjų menančių kruvinųjų įvykių metą.

 8. Žemyna:

  Betgis intereeesnas interesų kamuolys savivaldybėje ir Laisvės partijoje susivijo…
  Pasak komentarų po str. apie paskutines naujienas iš mūsų pop žvaigždės Š. gyvenimo, p. Armonaitės vyras yra būtent tas Edgaras, kuris yra Meko fondo pirmininkas… 🙂 (savo CV ji duomenų apie šeimą nepateikia, o Wikėje tik vyro vardas.
  Co to bendzie, panie sendzie?

 9. Arvydas:

  НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КРАСНЫХ ЕВРЕЕВ. 1.Писатель А.Солженицын (Нобелевская премия): – Кремлевские коммисары ЕВРЕИ после захвата власти в 1917 г. убили 60 миллионов русских, 200 тысяч православных священников.Cталин – ЕВРЕЙ; 2.Красные ЕВРЕИ в 1932-1933 организовали Голодомор – массовое убийство голодом 11 миллионов оккупированных украинцев; 3.Под видом депортаций красные ЕВРЕИ организовали массовые убийства крымского татарского.чеченского.ингушского народов; 4.Под видом депортаций красные ЕВРЕИ после 1945 г. убили миллион литовцев; Необходим второй НЮРНБЕРГКИЙ суд по этим преступлениям красных евреев ( без.срока давности).В этом нуждается, во первых,русский народ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: