Lietuvos laisvės kovų dalyviai paskelbė memorandumą dėl Lukiškių aikštės (22)

Laisvės karys. Skulptorius Arūnas Sakalauskas | Vyčio paramos fondo nuotr.

Laisvės karys. Skulptorius Arūnas Sakalauskas | Vyčio paramos fondo nuotr.

Lapkričio 30 d. Visuomeninė taryba prie Lietuvos Respublikos Seimo Laivės kovų komisijos memorandumu kreipėsi į Prezidentę, Seimo Pirmininką ir Ministrą Pirmininką dėl neatidėliotinų veiksmų  pastatant memorialą kovotojams už Lietuvos laisvę su Vyčio simboliu Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, 2018 metų vasario 16 dienai.

Skelbiame Memorandumo tekstą:

Lietuvos visuomeninės-patriotinės organizacijos,
atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. vasario 11 d. nutarimą Nr. VIII-1070, kuriuo nutarta, kad Lukiškių aikštė Vilniuje formuojama kaip pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė su laisvės kovų memorialiniais akcentais;
taip pat atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos Seimo dauguma balsų  2017 m. gegužės 2 d. priimtą rezoliuciją „Dėl neatidėliotinų veiksmų siekiant sutvarkyti Lukiškių aikštę Vilniuje ir pastatyti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo memorialą Lietuvos atkūrimo šimtmečio progai“;

primindamos, kad atkurtos Lietuvos valstybinės institucijos turi prisiimti moralinę atsakomybę dėl iki šiol nepastatyto memorialo kovotojams už Lietuvos laisvę  Lukiškių aikštėje, Vilniuje ir įgyvendinti savo pažadus;

konstatuodamos, kad Kultūros ministerijos ir Šiuolaikinio meno centro ekspertų komisijos išrinktas geriausiu Andriaus Labašausko projektas visiškai neatitinka kovotojus už Lietuvos laisvę atstovaujančių organizacijų lūkesčių ir neatspindi visų per amžius už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę kovotojų pagerbimo idėjos, o jo sprendimai prieštarauja tiek jau įgyvendintam Lukiškių aikštės sutvarkymo projektui, tiek aikštės paminklosauginiams reikalavimams;

siekdamos, kad iki 2018 m. vasario 16 d. būtų galutinai sutvarkyta Lukiškių aikštė Vilniuje su pastatytu memorialu visų laikų kovotojams už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminti;

reikalauja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė konkurso laimėtoju patvirtintų daugiausiai Lietuvos piliečių ir agentūros „Vilmorus“ apklausoje balsų surinkusį projektą „Atminti ir Pagerbti“ ir jo įgyvendinimui operatyviai skirtų lėšas, tam kad memorialo darbai būtų užbaigti iki 2018 m. vasario 16 d.;

prašo Lietuvos Respublikos Seimą sukurti darbo grupę, kuri koordinuotų veiksmus, kad Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga iki 2018 m. vasario 16 d.  Lukiškių aikštėje Vilniuje būtų pastatytas memorialas kovotojams už Lietuvos laisvę atminti, o iki 2018 m. liepos 6 d. vėliausia iki 2019-02-16 pastatyta „Vyčio“ skulptūra.

Įspėjame, jeigu į mūsų reikalavimus nebus atsižvelgta ir bus pradėtas statyti Andriaus Labašausko „bunkeris“, kurį laikome cinišku pasityčiojimu iš partizanų ir visų laisvės kovų dalyvių atminimo – skelbsime pilietinio nepaklusnumo akciją: užimsime Lukiškių aikštę, pastatysime palapinių miestelį, patys visuomenės suaukotomis lėšomis statysime visuomenės ir visų pasipriešinimo dalyvių pasirinktą memorialą. Tokią praktiką turime.

Primename, kad 1994-1997 m. politiniai kaliniai ir tremtiniai pusketvirtų metų laikė užėmę KGB pastatą ir neleido išvogti KGB archyvų.

Tuometinis prezidentas Algirdas Brazauskas nedrįso jėga mūsų išvaryti iš užimto pastato. Nejaugi jūs išdrįsite stumdyti laisvės kovų dalyvius, Seimo ir TV bokšto gynėjus?

Protestuodami, nedalyvausime jokiose valdžios organizuojamuose oficialiuose renginiuose. Vasario 16-osios 100-metį sutiksime Lukiškių aikštėje. Ten atlaikysime šv. Mišias, kviesime su mumis solidarizuotis visas patriotines Lietuvos organizacijas, piliečius,  Seimo narius, balsavusius už Vyčio memorialo idėjos rezoliuciją.

Visuomeninės tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo Laivės kovų komisijos pirmininkas Gvidas Rutkauskas

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Kultūros politika, Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Ukrainos balsas, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .

22 komentarai

 1. Kaip Laisvės kovų dalyvis, Seimo ir TV bokšto gynėjas,
  LUKIŠKIŲ aikštės darnios bei priimtinesnės polenininės ardvės a t g a i v i n t o j a s,
  su visa siauriau esančia (ir neišsišuoliuojančia) aplinkuma galiu vien pasakyt, kad ši Viliaus Kavaliausko
  prajoviškai “užkelta” isterija; atkreipkit domę, – ne iškelta, o tiesiog užrioglinta beatodairiškai belekokiniu
  (bel “Vyčiu”), – visiškai nedaro garbės Laisvės Kovų Aukų, kovotojųir kankinių kančių, net Sausio 13-osios
  Pergalės visuotinio gėrio s k l a i d a i, tautos ir Valstybės ŪGIUI.

  Lietuvos Valstybingumo ž y m e n s – VYČIO įvaginėjimas ant rinkavietės, trinkavietės ar erdvės kur skirta
  d e r a m a i galimam Laisvės kovų dalyvių atminimui, būsimam esminiam memorialui, APIMANČIAM jau esamos Aukų gatvės tasą su visu paminkliniu v e i k i a n č i u o j u VEIKSMU, gyvą ugnelę palaikant JAME,
  – visiškai nepriiimtina ir netgi u ž k a r d y t i n a šiam, kankinimų 1864 m. (kartuvių vieta) plotui, užstatytam
  carų adminimo, “peraižant” Vilnių svetimybine “georgijevska’ prošvaiste, ir ten pat, jau po naujosios 1940/44 m.
  okupacijos tčstam mūsų TAUTOS NAIKINIMUI.

  Nedarimi, negarbingi bei labai n e i š k ūs (nuo pat pirmųjų konkursų !!! ) veiksmai, ir saviavaldoje, ir valdančiųjų
  skirtos vyriausybės, turi būti labai labai paprastai bei nuodugniai ištirti Prokuratūros.
  Tai ir bus atlikta, tam ir numatyta nauja dalis mūsų mokesčių – prokurorų darbo apmokėjimui (algų kėlimui).

  O VYTIS, –
  lai šioj garbioj, aštrioj, šauksmingoj, rėksmingoj, ir dar dar triukšmingesnėje aplinkoje,
  – s u s i e š k o VIETĄ SAU, s a v a i aiktei Vilniuje. Taip bus.
  kai rašyta ir gerb. B. M. Alseikaitės-Gimbutienės, ir N.Vėliaus –
  t r i u k š m a s esminė ir visų veiksmingiausia kova su Blogio

  Varykim blogš lauk, kaip varėm iš čia 1996-2000 Blukusdeginant.

  Ir, ramiai, bet aštriai aštriai – VYČIUI,
  jo aikštei vietą – n u m a t y k i m.
  Negi jau tapom akli
  – nematom…

  • Manau tokie “Vyčiai” – ne vienas, o du, galėtų būti statyti prie paradinio įėjimo į Seimą vartų. Būtent atitinkamai pasisukę į skirtingus Seimo rūmų šonus. Tai būtų ir simboliška, ir derėtų prie Seimo rūmų architektūriškai. Ir dar – taip liktų ir vilkas sotus ir meška sveika…

 2. G.P.:

  Va čia jau vyriška kalba – aikštės užėmimas ir nepaklusnumo akcija yra vienintelis atsakas į eurosovietinių liberalmarksistų cinizmą.

 3. Tvankstas:

  Patiko ryžtingas tonas ir linkiu toliau taip laikytis savo priesako, o vykstant akcijai – prisidėsiu.

 4. Leonas Milčius:

  Šaunuolis, gerb. Gvidai, visiškai pritariu Memorandumui. Seniai taip reikėjo, gal vieną kartą jau užteks tyčiotis tiems, kurie nė piršto nepajudino dėl Lietuvos Laisvės, iš tautai šventų dalykų.

 5. Pikc:

  Aš irgi – ir draugus paraginsiu.

 6. Getas:

  Visiškai pritariu memorandumui. Tik ryžtingi veiksmai gali priversti skaitytis su tautos nuomone. Prisidėsiu prie akcijos ir užimsime Lukiškių aikštę. Jei toliau trukdys įgyvendinti, tai pareikalausime baudžiamosios atsakomybės ministrei, manytina, už svetimųjų jėgų (prokgbistinių) nurodymų vykdymą ir valstybės naikinimą. Galų gale reikia reikalauti ir istorijos politikos įstatymo ir įvedimo į Švietimo sistemą. Juk seniai aišku, kad išsiplėtę kaimyninės valstybės per šimtmečius vykdė istorijos politiką ir tokiu būdu išsiplėtė, o Lietuva susitraukė.

 7. Iš Lenkijos:

  Pagarba Lietuvos Laisvės kovų dalyviams.Jūsų paskelbtas ,,Memorandumas” – teisingas ir prasmingas.Tad,tikėkimes,kad A.Labašausko ,,bunkeris” projekto įgyvendinims bus nedelsiant atšauktas,o 2018m. Lietuvos 100-metį švesime Laukiškių aikštėje prie Memorialo Kovotojams už Lietuvos laisvę su ,,Vyčio” paminklu.Sėkmės!

 8. Artojas:

  Lietuva, turbūt vienintėlė “demokraiškiausia” valstybė su “demokratiškiausia” valdžia Pasaulyje , neturi sostinėje pagrindinio simbolio ir paminklo kovotojams, kovojusiems su komunistiniu-globalistiniu priešu už Lietuvos laisvę. O kur “patriarchas”, prezidentė, kurie taip garsiai šneka aie laisvę, kuriems pirmiausia turėtų rūpėti – n e p r i e k o ?

 9. Dalia Marija Gerulaitienė:

  Vytis yra istorinis Lietuvos simbolis, jo moderninti nereikia, beje jei jis blogai kad karingas, tai kažkaip aikštėje gal reiktų priminti Muravjovo-koriko “karingumą” ir jo darbus – pakartus sukilimo vadus , nors Vilniuje ir yra Kalinausko, Sierakausko gatvės, o jei būtų jų ten paminklai? Daugybinė skulptūra? Ta aikštė geriau gal būtų buvus pavadinta Siaubo aikšte? Aišku, kur buvo kartuvės, vieta netinka vaikams žaisti, tai jau būtų menkurtizmas, ir “modernai” lai atsako, kas tinka vietai, kur buvo kartuvės? Koks europinis “modernas” leistų vaikų žaidimų aikštele pakeisti vietą, kur buvo pakarti lietuvių sukilimo vadai? Įdomu, kokiais žmonėmis užaugtų ten žaidžiantys vaikai? Reiktų tuos klausimus pateikti ypatingajam JT reporteriui Dainiui Pūrui, kurs drįsta ligoniais vadinti visuomenę, kuri nesutinka pamiršti savo istoriją? O taip paklaust per JT vaikų teisių gynimo komitetą: kokius jis įsivaizduoja užaugusius modernius europiečius, kurie būdami vaikais žaidė pievelėj toj vietoj, kurioj kartuvėse kažkada tabalavo pakarti lietuvių sukilimo už laisvę vadai? Kas būtų su tokių vaikų psichika, atmintimi? Kokį pasaulį jie atsimintų – vėjas šiurena drabužius, kartuvės girgža, kūnai kartuvėse siūruoja tarsi gyvi… Ar kaip Deimantei atmintis būtų ištrinta? Pagal Europos žmogaus teisių Konvenciją vaikai juk turi teisę žinoti savo šalies istoriją, ar sovietiniai buvę psichiatrai mano kad nebūtina?

  • Kemblys:

   Dalia Marija Gerulaitienė:
   ,,simbolis, moderninti, skulptūra, menkurtizmas (?) ir “modernai” (?), istoriją, komitetą, modernius, psichika, sovietiniai…”

   • Gerb. Kembly, labai puikios ir pačios reikalingiausios Tamstos pastabos, visada pritarsiu ir be atodairos palaikysiu Tamstos pastangas kovoje UŽ ŽODĮ, – žodį iš didžiosios raidės, –
    mūsų, l i e t u v i ų kalbos išlikimą (nes svetimžodžiu – kiekvienu bereikalingu – ją nužudom, užmušam ir naikinam), tautos ir savosios prigimtinės savasties ūgio gyvibingumą; tačiau
    …skaudžios gerb gydytojos pastabos vertos dar gilesnio įsiklausymo bei paramos (ir jai, – žiniomis), mat tą vietą kur 1864 m. buvo kariami sukilėliai carų adminai tyčiomis užstatę
    savo “teisingumo” rūmu, gan keistai sutapę, kad ir KGB žudikai “nuosprendžius” vykdę
    ant to pat ploto (kur dab. Genocido muziej. ekspozicijos kieme), kur kada po 1864 m. žmonėms nešant gėles bei uždegant žvakele AUKŲ atminimui ir carai “perpjovus”
    georgijevska prošvaiste (lotyniškai pro-spekt, r žodžiai spekt’aklis, in’spektas ir pan.)
    Vilnių tą vietą ir “n u š l a v ę”, kaip žinia šios aplinkos “nušlavimą-nušlovinimą” tęsę apmaudieji prajovai pilsudkininkai, ir po penkaikampiažvaigždės kliombos joje surentimo
    – bolševikteroristiškieji elementai, jų pakalikai bei kolaborantai (XX a. teroro monstro
    s t o v y l a)
    todėl, –
    visi atsakymai, pasakymai, pasisakymai apie tai, –
    vien 1863-64 m didvyriškos kovos priminimo aidas
    ir visų visų Laisvės kovotojų deramos pagarbos išpildymas.

    Visa kita….
    na

  • Tas:

   Aciu autorei.labai taiklios ir teisingos mintys.Kaip matosi, tos mintys kai kam jau uzkliuvo.

 10. Ūla:

  pritariu Memorandumui ir viskuo prisidėsiu prie jo įgyvendinimo.

 11. Tas:

  Sis memorandumas yra pavizdys mums visiems, kaip reikia reaguoti i musu simboliu ir pacios Lietuvos niekinima. Kovotoju uz laisve niekinima.Ryztingai reikia paremti tokia akcija.

 12. kaunietė:

  Paremsime akciją dėl Vyčio. Šaunuoliai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: