V. Landsbergis. Lenkijos problemos – mūsų problemos (170)

Vytautas Landsbergis | Penki.tv nuotr.

Vytautas Landsbergis | Penki.tv nuotr.

Kremlius dar neišspausdino nei žemėlapių, nei pasų, kuriuose Aliaska būtų žymima kaip iskonno rusų žemė. O Varšuvoje radosi entuziastų apšauti net Maskvą. Jeigu jų būdas ar blūdas laimės, visi moderniosios Lenkijos piliečiai bus auklėjami per pasus, kad kai kurios garsios užsienio šalių vietovės neva buvusios ar vėl būsiančios lenkiškos. Tam tikra Lenkija. Jų tarpe ir istorinė ilgaamžė – skaitau iš mūsų Konstitucijos – Lietuvos sostinė Vilnius.

Lieka kliautis – o aš puoselėju šią viltį, nes turiu ir draugų, ir gražių prisiminimų – kad ne visa lenkų visuomenė yra endekai. (Juolab nepainioti su Poznanės stadiono indykais). Jau atsiliepė į tą revizionistinio paso idėją normalūs, dar ir pragmatiški, lenkų politikų ir kultūrininkų balsai. – Velniams mums pyktis su Lietuva ir Ukraina?

Žinoma, broliai, nei jums, nei mums to nestinga. Užtat labai pageidautina didžiajam Kremliaus indykui. Sumokėtų!

Ten sėdintis ilgabarzdis imamas Aleksandras Duginas jau seniausiai paskelbė: pirmaeilis Rusijos užsienio politikos uždavinys esąs supykdyti Lenkiją su Lietuva.

O buvęs Lietuvos priešas, jau susipratęs Aleksandras Nevzorovas nūnai perspėja kitaip, išties blaiviai patriotiškai: imperinis nacionalizmas – baisi liga. Rusai esą jos užkrėsti ir paveikti bemaž beviltiškai.

Na, palikim tai patiems rusams. Kaip ir lenkams. Kažin, ar gražu pykti ant istorijos pažeistųjų. Padėkim, kaip antai Smolensko tragedijų klausimu.

Keistas yra naujųjų lenkų ir rusų nacionalizmų supanašėjimas. Kremliečiams mat labai reikia parankinio „berniuko mušimui“ (chlopiec do bicia), tai visad Lenkija. Kliūtis veržtis į Vakarus. Atsigaunantiems lenkų endekams vėl tartum stinga berniuko mušimui – tai Lietuva.

Iš kur anas buvęs ministras Radoslavas Sikorskis vykdė tokią aršią antilietuvišką nepakantos ir kiršinimo politiką – vienas Dievas težino. Dabar paskelbti jo plepėjimų prie alaus įrašai net nestebina, tik patvirtina, kad kai kurių mūsų politikų bei žurnalistų polėkiai barstytis galvas pelenais – ak, mes turbūt kalti! – buvo naiviai berniukiški. Antai ir garsioji Sikorskio formulė, lyg Dugino užsakyta: nevažiuosiu į Lietuvą ir nebus gerų tarpusavio santykių, kol ponai Tomaševskis ir Cytacka (abu Lietuvos piliečiai) netars, kad jau galima. Tokia kaimynų „nacionalinė“ politika – apgailėtinas diplomatijos nuosmukis. Manau, apgadintoji Lenkijos elito dalis atsikvošės. Neprotinga ieškoti priešų ir mažinti draugų skaičiaus. Priešų ir be to knibžda.

O juk lenkų tauta turėdavo ir subtilaus humoro, ir savikritikos.

Antai „lenkas gudrus nukentėjęs“. Tauta, kuri save paironizuoja, yra tvarkoj. Su broliais rusais – blogiau.

Verta dėmesio ir lenkiška folklorinė gilios patirties įžvalga, kad gyvatė, įkirtusi žemaičiui, nieko nelaimi. Net priešingai. Radislavas su Valdemaru to nesuvokė.

Reiktų susėsti draugiškai, be gyvačių, o tą tartum vienintelę vokišką raidę w – kol kas į šaldytuvą. Pradėkim nuo x. Nors vokiečiai nieko nereikalauja, neprotestuoja, kai rašom Marksas.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

170 komentarų

 1. Poznanėje turiu giminių ir draugų, kurie komentavo, kad Prof. V. Landsbergio minėto antilietuviško plakato stadione tekstas suformuluotas taip, kaip lenkai nesako. Įdomu, koks užsienietis ir kodėl keltų tokį plakatą Lenkijoje?

  • Simas:

   Gal tekstas buvo “po prostu”, tomaševskininkų tutakų kalba? 🙂

  • Skalvis:

   Va, būtent: jei ir reikia ko bijot, tai alia – idiotų, oi dovanokit, patriotų, Lietuvos išparciliuotojų bele kam, tiems patiems lenkams , bei rusams.

  • Tvankstas:

   Gerb. Mykolai, tekstas atitinka visas lenkų kalbos taisykles :
   LITEWSKI CHAMIE ( Lietuvos trispalvės spalvos), KLĘKNIJ PRZED (juodai) POLSKIM PANEM (Lenkijos balta raudona) ! (juoda)
   Yra daugybė nuotraukų internete.
   KLĘKNIJ reiškia vieną kartą nusilenk, jei būtų KLĘKAJ tai reikštų kiekvieną kartą ar dažnai nusilenk.
   Kiek suprantu, tai giminių ir draugų tarpe turite Maskvos draugų, ligotai nekenčiančių prof. V. Landsbergio.

   • Wielka Rzesza:

    klękać, klękanie = klaupimasis, klūpojimas
    1) Draugiška šalis, strateginė partnerė NĖ UŽ KĄ nebūtų išleidusi per sieną pas savo strateginę partnerę tų, katruos seniausiai pažinojo, kaip „didžiuosius lenkų kultūrtrėgerius”, nes vengtų gadinti santykius, vengtų tokių provokacijų, vengtų sukelti įtarimus dėl savo gerų ir sąžiningų ketinimų LT atžvilgiu ir per juos palikti apie save nepatikimos, brutalios, chamiškos šalies įspūdį,
    Ar tai, kad „ponai sirgaliai” nesulaukė griežto oficialaus pasmerkimo bent po fakto – nieko nesako? Kiek prisimenu, gal tik pora jų „autoritetų” sulaukė švelnaus teisminio įvertinimo.
    2) O kaip šiandienos ŽR „Atviras pokalbis”? Kaip patinka E. Bičkausko pasisakymas?
    .ziniuradijas.lt/laidos/atviras-pokalbis/signataras-e-bickauskas-ne-ginklu-skaicius-lems-lietuvos-gynybos-sekme-o-zmones?video=1
    Jis išsijuosęs tikino, kad ir Rusija niekam nepavojinga, nes… šiandien ji ne komunistinė… Nes tik TSRS laikais ji leidusi milžiniškas sumas, kad visame pasaulyje palaikytų komunistinius judėjimus, kiršintų…
    Teisingai, kam pasenusius lozungus švaistyti, jei šiandien jis pats oligarchas. Šiandien visus slavakalbius (ir Vilnijos „lenkus”) gundo slaptais planais apie Panslaviją. Ir tie „lenkai”gundosi! Beje, ne tik Vilnijos „lenkai”, bet ir PL lenkai… O kitiems turi kitų gundymų, kitaip ambicijas žadina…
    Žodžiu, iš abiejų pusių turime po TAIKOS BALANDĖLĘ… Ar tik ne Rojuje atsidūrėme?
    Nežiūrint, kad p. EB ne vieną ir kartų, bet teisingą faktą paminėjo apie LT vidaus politiką, tačiau jo skleidžiamos žinios kokteilis – panika dėl to, kad niekas Lietuvos negins, nes apklausa taip parodė + raminimas, kokie esame saugūs jos pašonėje…
    Gal jam reikia daugiau tikrų draugų dėmesio?

 2. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  “V. Landsbergis. Lenkijos problemos – mūsų problemos”. Jei savo problemų neišspręsime, tai tikrai Lenkijos problemos taps mūsų problemomis. Geriausia politikita yra – nesusidėti su lenkais. Ar jau kitų tautų pasaulyje nebeliko?

  • Žemyna:

   Pavyzdys iš gyvenimo: kito skyriaus darbuotoja įkyriai lįsdavo į akis su deficito siūlymais ar dovanomis, siūlymais gauti kažką be eilės, nelaukiant metų metus.
   Kadangi ponia visada būdavo „вся в делах”, visą darbo dieną praleisdavo lakstydama per įstaigas, tvarkiusias ar dalijusias deficitus – tai vadinosi „paslauga už paslaugą” – „tu man pasuk, o aš tau pasuksiu (suveiksiu, „padarysiu”), nė už ką nesutikau priimti iš jos jokių deficitų, nei paslaugų. Net jei tai būtų iš tiesų kažkas labai reikalingo, nes ji žinojo, jog mano kišenės tam nepakaktų, reiškia, ji vėliau be galo šantažuotų, kad aš jai skolinga paslaugą, kuri reikštų nusižengimą taisyklėms, ir tada būtų nuskriausti tie, kad pagal visas popierines tvarkas teikiama pirmenybė, kam priklauso.
   Tokių kaimynių bei „partnerių”, tik ir žiūrinčių, kaip tave pastačius į padėtį, kada būsi „amžinai skolingas”, ir VALSTYBĖS turi. Tačiau tik toms, kurioms nepakanka proto iš pat pradžių gražiai padėkoti ir atsisakyti. Arba toms, kurioms „nuskilo” turėti parsidavusius „lyderius”…

 3. Straipsnis puikus.

  Bet nereikia išrasti to, ko nėra – rusų:
  1. tą žodį apie 1919m. paleido į vartojimą didysis kalbininkas K.Būga, 1919m. grįžęs iš tos šalies ir parašęs, kad tai – Tarybų Rusija;
  2. žodis русский, išvertus į lietuvių kalbą, reiškia aprusintą, surusintą;
  3. dar į temą:
  Почему все славяне понимают другие славянские языки без переводчиков (в том числе белорусы и украинцы), и то­лько одни русские славянских языков не понимают — и им кажутся непонятными даже так называемые «восточнославян­ские» языки Беларуси и Украины?
  Неславянская Россия
  Начиная разговор о русском (российском) языке, следует прежде всего вспомнить, что Россия — это неславянская страна.
  К территориям, населенным древними околославянскими народностями, можно отнести лишь Смоленск, Курск, Брянск — территории древних кривичей (славянизированных западными славянами балтов).
  Остальные земли — финские, где никаких славян никогда не жило: чудь, мурома, мордва, пермь, вятичи и прочие.
  Сами главные топонимы исторической Московии — все финские: Москва, Муром, Рязань (Эрзя), Вологда, Кострома, Суздаль, Тула и т. д. Эти территории были за несколько веков завоеваны колонистами-ободритами Рюрика, приплывшими с Лабы (Эльбы), однако число колонистов (построивших возле Ладоги Новгород — как продолжение существовавшего тогда полабского Старогорода — ныне Ольденбурга) было в этих краях крайне мало.
  В редких городках-крепостях, основанных ободритами-русинами и норманнами (датчанами и шведами), жила горстка колониальных правителей с дружиной — сеть этих крепостей-колоний и называлась «Русью». А 90 — 95% населения края было неславянскими туземцами, подчинявшимися этим более цивилизованным оккупантам.
  Языком колоний был славянский койне — то есть язык, служащий для общения между народами с разными диалектами и языками.
  http://www.kominarod.ru/gazeta/papers/paper_822.html
  Украина вернет себе свое историческое название – Русь
  Это название с незапамятных времен присуще только нынешней Украине (слово Украина произошло от украинского слова краiна – страна, а не от русского слова крайний):
  Одна из ключевых имперских мистификаций – тезис о том, что нынешняя Россия якобы имеет какое-то отношение к истории Киевской Руси, кроме того, что отдельные ее территории когда-то были подконтрольны Киеву.
  Во времена СССР упрямо замалчивался элементарный факт, что во времена Киевской Руси, Русью была исключительно территория Центральной Украины, то есть нынешних Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, а также частей Винницкой, Черкасской и Полтавской областей.
  С конца XII века Русью начинает называться еще и Западная Украина. Доказательств этому такое количество, что советская историография просто не знала, что с ними делать, и издавала “пересказы” летописей, а не их оригиналы.
  Что же касается летописей, то в них читаем следующее.
  Под 1146 годом: “И Святослав, заплакав, послал к Юрию в Суздаль, сказал: “Брата мне Всеволода Бог взял, а Игоря Изяслав схватил. Пойди-ка в Рускую землю, в Киев”.
  И т.д.
  http://www.inosmi.ru/translation/232682.html
  Kaip tik dabartiniai ukrainiečiai kadaise buvo vadinami руськие (nuo žodžio Русь), todėl, vadindami Rasiejos gyventojus rusais, atimame Rusios tautos pavadinimą, nes Rasieja iki 1721m. vadinosi Maskovija (Maskvos kunigaikštyste), kuri perėmė teritorijas su tautomis bei valdymo būdus iš Aukso ordos (ir valdo toliau taip pat – kumščiu, vis kariaudama prieš kaimynus), kada valstybė Rusia su sostine Kijevu egzistavo keli šimtai metu dar iki pačios Maskvos atsiradimo.
  Kodėl surusinti negali būti pavadinti tauta?
  Į šį klausimą atsako tautos sąvoka:
  “Для Н. характерны замена прежних кровнородственных связей территориальной общностью, племенных языков – единым языком наряду с существованием ряда диалектов. Каждая Н. имеет свое собирательное название, внутри нее возникают элементы общей культуры”.
  http://filosof.historic.ru/enc/item/f00/s07/a000727.shtml

  • Tvankstas:

   Koine yra vadinama klasikinė graikų kalba.
   Metodijus (jis buvo ‘slavų’ kalbos kūrėjas) naudojo daug graikiškų ir hebrajiškų žodžių krikštydamas Moravijos karalystę 863 m., kur žmonės tuo metu kalbėjo lietuvių tarmėmis. Tai rodo užrašyti tų laikų vardai, vietovardžiai, labai daug išlikusių lietuvių kalbos žodžių bulgarų, serbų – horvatų, slovėnų, makedonų (bulgarų tarmė), čekų, slovakų, lenkų, rusų, ukrainiečių kalbose, nekalbant apie vėlyvojo suslavinimo baltarusių kalbą.

 4. Algimantas:

  Aukso žodžiai – vokišką raidę w – kol kas į šaldytuvą. Te išgirsta juos apie Kirkilo ir Kubiliaus projektą trypčiojantieji seimūnai ir Premjeras.

 5. Tvankstas:

  Tenka suprasti, kad Landsbergių šeima užsiima politiniu ‘gešeftu’ : profesorius kalba už Lietuvą, kaip jam įprasta, o štai anūkas išpardavinėja Lietuvą Lenkijai – QWX ‘projektas’ dar tik pradžia, kiek tenka suprasti iš užmojų.

 6. EJ:

  Reiktu rasyti ne Marksas, bet Marxas- anot V.Ladsbergio, o gal W.£andesbergio…

  • Prisiminkim kas yra kas – kažkas su lenkais spendė spąstus Lietuvai:
   “1228 m. atvyko į Konrado I Mazoviečio jiems paskirtą prūsų Kulmo žemę pirmieji riteriai Konradas fon Landsbergas ir Otonas fon Zaleidenas”
   http://www.lietuvos.org/istorija/byla/index.htm

   • Jeigu mūsų protėviai nebūtų puldinėję lenkų žemių, ėmę lenkus į nelaisvę ir jų žudę, tai gal nebūtų ir tų kryžiuočių spąstų mums.

    • Lenkomane,
     jei mūsų protėviai būtų juos sutriuškinę, tai nereikėtų dabar apie juos iš viso kalbėti.

     • Matau nelabai gerai žinai Lenkijos ir Lietuvos istoriją. 13- 14 amžiuje lietuviai padarė daugiau karo žygių į Lenkiją, nei kiti Lenkijos kaimynai kartu sudėjus. Aš noriu tau priminti, kad kryžiuočiai atsirado Prūsijoje pasikvietus lenkam, kad kryžiuočiai apgintų lenkus nuo lietuvių atakų, netgi kai, Lokietka, Lenkijos karalius, 1325 metais inicijavo derybas su Gediminu, kad , liautųsi lietuvių puldinėjimai į lenkų žemes ir būtų sugražinti lenkų belaisviai, o Lenkija tuo metu buvo susiskaldžiusi ir ji negalėjo apsiginti nuo lietuvių atakų, o juo labiau puldinėti lietuvių todėl Konradas ir pasikvietė kryžiuočius.

      • Nepūsk čia lenkomanų propagandos.
       Mes savo protėviams galime tik papriekaištauti, kad jų nesutrynė į miltus.

       • Tai, kad tie mūsų protėviai buvo pagonys ir labai atsilikę tai kaip jie galėjo sutrinti į miltus lenkus, kurie jau perimę krikščionišką ideologiją ir technologijas? , jie vos atsilaikė prieš nykštukinį ordiną, kuris buvo 20 kartų mažesnis už pačią LDK ir 10 kartų silpnesnis nei Maskva.

        • Meluoji, lenkomane, – jei jie buvo tokie “stiprūs”, tai kokio bieso kvietėsi kryžeivius? 🙂

        • Pikc:

         Jo jo – prie visko, tie lietuvei dar ir acilikę baisingai buvo – užtat visiems aplink turi būt dekingi už civilizacija, ba jeigu ne jungtines lenkū, vokiečiū ir rusū pastangos, tai išvis laukinei butu like. 🙂

        • Tvankstas:

         Kai Aldona ištekėjo už Lenkijos karaliaus Kazimiero, Lietuvos valdovas Gediminas (turėjo tris dukras ir visoms tiek pat) davė jai kraitį, kuris sudarė trijų metų įplaukas Lenkijoje.
         Negana to Aldona Krokuvoje kasdien maudėsi, tepėsi kvapiaisiais aliejais, kasdien (su atsivežtais iš Lietuvos) šoko su šokėjais, klausėsi muzikantų, dainininkų, tai lenkų kronikininkai aprašė kaip nepadorų pagonės elgesį.
         Reikia prisiminti, kad to meto krikščioniška Europa maudėsi Kristuje, o vandenyje buvo laikoma bendravimas su velniu. Lietuva buvo likusi iki krikšto kone paskutiniu kraštu, kur žmonės prausėsi, maudėsi. 1347 m. maras, nors tai įvyko pora šimtmečių vėliau, pradėjo atvaryti į protą krikščionis – praustis ir maudytis yra sveika, o ne kaip mokė Šv. Jeronimas – krikščioniui užtenka praustis ir maudytis Kristuje.
         Dar – 1380 m. lietuvio vyro ūgis buvo 175 cm, 1480 m. – 165 cm, 1880 m. – 165 cm, 1980 m. – 175 cm.
         Nenoriu leistis į liaudies medicinos tikrovę kai kuriose srityse (antibiotikai, operacijų kokybė, žaizdų gydymas) prieškrikštinėje Lietuvoje, kuri buvo tepasiekta po nuosmukio, trukusio 600 m., jau apie 1980 m. visomis šiuolaikinėmis priemonėmis.
         Su Lenkijos ‘pagalba’ atėjo tik krikščioniškas Tamsos amžius Lietuvai.
         Neturint mums nepriklausomybės, rusinant, lenkinant, vokietinant lietuvius buvo įdiegiamas vergo ar artojėlio kompleksas, vaizduojant, kad mes tik tokias dainas teturime, kad tik tiek tesugebame.
         Peržvelgus įžymiuosius lenkus, tai ten lenkiškai kalbantys lietuviai, dargi mokėję lietuviškai kaip J.Pilsūdiškis – Giniotas ir jo pusbrolis G. Narutavičius, arba Lenkijoje gimę, bet iš tėvų (K. Voityla) ar protėvių lietuvių (V. Gombrovičius) ar prūsų (M.Sklode/ Sklodovska, Niklas Kapperniks).
         Daugybė įžymių vokiečių, rusų irgi iš protėvių lietuvių, kai kurie tuo slapta didžiavosi, kai kurie atviriau.
         Peržiūrėjus 100 žymiausių lenkų kilmę, paaiškės, kad 80 jų yra šaknimis iš LDK.
         Kaip galėjo tokia atsilikusi lietuvių tauta duoti Lenkijos tautos pažibas ?

        • Tvankstas:

         Tiesa, užmiršau pridėti – nereikia jokių Lenkijoje, pagamintų kaip Deribasovkoje, tai yra suklastotų, ‘dokumentų’ cituoti.

         • Jo buvom labai pažengę, tik kažkodėl kai priėmėm krikštą vos neištirpom polonizacijoj. Tai tik rodo mūsų pagoniškos kultūros silpnumą. Jeigu mūsų kultūra buvo stipresnė už lenkų tai priėmę krikštą ta pagoniška kultūra turėjo ne tik išlikti, bet ir sustiprėti, bet taip neįvyko. Noriu jūsų abiejų paklausti – ar pagoniškoje Lietuvoje buvo universitetas, mokyklos, ligoninės, mūriniai pastatai, mūrinės pilys, ar apskritai buvo raštas, ar buvo luomai, riterijos sluoksnis, dideli žirgai? nes Lenkijoje visi mano išvardinti dalykai buvo, o Lietuvoje jie atsirado tik priėmus krikštą. Kodėl mes tapome tokia didele valstybe? tik todėl, kad buvo palankios geopolitinės aplinkybės plėstis ir dėl agresyvumo, kuris būdingas bet kuriai pagoniškai santvarkai( ne tik Lietuvos) Štai ir viskas.

          • Pikc:

           Tiesiog “iki skausmo” primena vatnikų/koloradų pasakėles apie tai, kaip mes sovietams už “progresą” turime būti dėkingi. 🙂 Toks “nereikšmingas” faktas, kad tie “civilizacijos nešėjai”, versdami mus kovoti dėl išlikimo, patys ir žlugdė mūsų civilizacijos vystymąsi, suprantama, nesiskaito. 😉
           P.S. Universitetas, šiaip jau, buvo pagoniškos Graikijos “išradimas”.;)
           P.P.S. Niekas neneigia krikščionybės privalumų – tiesiog nei lenkų, nei vokiečių godumas su tuo nieko bendro neturėjo – kaip ir su civilizacija. 😉

      • Pikc:

       Jeu tie bjeuribes lietuvei! Net sienų su lenkais neturėjo – o puldinėjo, rupūžės! Kad lenkai bandė plėšti prūsus, gavo atgal ir dar atsakomųjų žygių, dėl ko ir prisikvietė “brangiųjų svetelių” (kurių raminimui vėliau prireikė tų pačių lietuvių pagalbos) – tai “če nesiskaito!”. Čie nacionalistinis (praktiškai naciū) naratyvas – juk kiekvienas liberaliai-progresyviai-tolerantiškas homjaunimo atstovas žino, kad reikia dergti savo tautą (nors kokia ten “savo” tikram “pasaulio piliečiui”?) – todėl visur ir visais atvejais kalti lietuvei. Ir taškas! Ir latvius ne nukariavo vokiečiai, o anie patys vokiečius pasikvietė, kad nuo tų pačių racistū ir ksenofobū lietuviū apsigintų. Vienžo, lietuviai kalti ir skolingi tiek lenkams, tiek vokiečiams, tiek rusams, tiek Afrikos negrams – visiems. Ir, aišku, patys kalti dėl visko, kas jiems atsitiko. 🙂

    • Tai, kad ar ne Lenkija (Mozūrai) skverbėsi į žemdirbių Prūsų žemes, į gintarinį Baltijos pajūrį, Žemutinę Lietuvą. Prūsai su lietuviais tą jų skverbimąsi stabdė kariniais veiksmais, taip gindami savo žemę, laisvę ir išlikimą. Mozūrai savo jėgomis negalėdami prūsų palaužti pasikvietė karinę jėgą – Vokiečių ordiną.

 7. Bravo Landsbergiui, bravo. O, mieli komentatoriai, gal jau pagaliau praregėjote?

 8. Skalvis:

  Manau, jog nereikia pamiršti, jog žodį Rusija, reiktų tarti Rasija’ : rasos žemė. Senų senovėje buvome tie patys. Čia Baltosios rasės įsčios. Deja, sakykim, Baltai, Rasos žemėje ” nutautėjo” , patyrė daug priešo negandų ir daug kur išsigimė. Tai labai sužeista ir pažeista tauta. Labai tikiuosi, kad kada nors galėsim kartu su Rasėčiais švęsti Rasas ( ne Jonines ). Jeigu, žinoma, jie nepakvies mus švęsti Ivana Kupala :-)))

 9. Juozas P.:

  O gal tai ne visai paistalai, briedas toks:

  WORLD RANKING OF COUNTRIES BY THEIR AVERAGE

  Which country has the highest IQ?

  https://iq-research.info/en/page/average-iq-by-country

  • Juozas P.:

   1. Honkongas IQ=108

   8. Estija IQ=99

   8. Lenkija IQ=99

   9. Latvija IQ=98

   10. Baltarusija IQ= 97
   10. Rusija IQ= 97
   10. Ukraina IQ= 97

   16. Lietuva IQ= 91

   • Tvankstas:

    Kaip suprasti tuos IQ ? Esu bandęs internete pasitikrinti įvairiomis kalbomis. Bendras įpsūdis toks – turi būti tos kalbos kalbėtojas ir tik ja skaityti, turi domėtis rock ir pop muzika, ir t.t. ir pan.
    Mano surenkamų balų skaičius būdavo įspūdingai žemas, nors mane mano pažįstami daug metų laiko vaikščiojančia enciklopedija.
    Dabar vėlgi – šitas skelbiamas IQ atliktas kokios kalbos ir kultūros pagrindu ?
    Prisimenu Valinsko viktorinas, kurios man atgrąsios, nes reikia būti vaikystėje skaičius pasakas, žiūrėjus Kempinuką (kurio tik vardą težinau), Harry Potter, ‘Žiedų valdovą’ ir dar daugybę pseudokultūros dalykų, įskaitant ir laiptų pakopų skaičių į Taurakalnį.

 10. Kai “Lenkijos problemos – mūsų problemos”, tai turime 19 amžių, kuomet per sukilimus kovodami už Lenkiją sukišome savo jėgų keliariopai daugiau negu pati Lenkija. Taigi laikykimės Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto, atskyrusio Lietuvą nuo Lenkijos, atsiminkime Oskaro Milašiaus absoliučiai teisingą įžvalgą, kad dėjimosi su Lenkija atveju Lietuvos laukia pražūtis. Kad “Lenkijos problemos taptų mūsų problemomis” yra grynų gryniausias Lenkijos siekis nuo Jogailos laikų. O Landsbergio siūlomo ‘susėdimo” su Lenkija rezultas jau turime, tai 1994 metais sudaryta bendrumo su Lenkija sutartis, šios sutarties nuostatų pagrindu ir esame Lenkijos smaugiami dėl “w” raidės ir visų kitų dalykų. Tad ne naujus “susėdimus” su Lenkija propaguokime, o praneškime jai nota, kad 1994 metų sutarties, kurios galiojimo laikas baigiasi, regis, 2019 metais, toliau netęsiame. Tvarkykime valstybinius gyvenimus kas sau, t.y. pagal atvirkščią principą, kad “Lenkijos problemos – ne mūsų problemos”. Tik griežtai gyvendami pagal šį principą galėsime atsikratyti Lenkijos bėdų įtakojamo jovalo šalyje, eiti pirmyn valstybiškai ir tautiškai tolstant nuo Lenkijos. Tad visos pastangos kreiptinos būtent ta linkme…

  • Išsigelbėjo ne tik Lenkija, bet ir Lietuva.

  • Žemyna:

   Dėl: kovodami už Lenkiją sukišome savo jėgų keliariopai daugiau negu pati Lenkija”

   Abiejų „taikos balandėlių” (tiek pietinės, tiek rytinės) vienas siekis –
   – karo veiksmus nustumti kuo toliau nuo savo į kaimyninę teritoriją ir
   – pasistengti savo žmones taupyti, t.y.
   – panaudoti kovų toje teritorijoje veiksmus ir „vietos faunos” „začistkai”, sumažinimui.
   Juk tada tu lieki „gynėjas”, o vietos žmonės išžudyti tik dėl priešininko kaltės…
   Bent jau taip sovietmečiu vieno pokalbio metu atviravo LT apsilankęs rusų karininkas – kad nuo Vakarų yra trys gynybinės zonos – pirmoji yra visos „liaudies demokratijos respublikos”, nes kam reikia, kad mūšiai Rusijoje vyktų. Apie antrąją zoną nekalbėjo, bet išvada pati peršasi – po jų eina „sovietų socialistinės” respublikos, kuriomis Rusija iš visų pusių apsitvėrė.
   Todėl keisti Seime nusenusių komunistų užkeikimai apie tai, kaip mus gins strateginė pietų kaimynė ir vardan to turime tūnoti kaip pelės po šluota, ir viens per kitą lenktyniaudami jos norus tenkinti… Žinoma gins, dar ir kaip gins. Kad tik mūšiai į jos teritoriją nepersikeltų… 🙁 Todėl nereikia gąsdinti, kad, jei neįtiksime, tai negins 🙂
   Gaila, kad ir ANŪKAS prie to choro prisijungė! Kai matai jo entuziazmą, kyla įtarimas, ar tik nesimatuoja lenkų parlamentaro fraką?

   • Tvankstas:

    Šiaip sau neduodamas R.N.E. Coudenhove – Kalergi prizas, o jį gaudamas prof. V. Landsbergis nori nenori sukelia įtarimus ir duoda paaiškinimus anūko, kaip jehovisto, kitaip krikščionio cionisto (kalnas hebrajiškai Cion, bet ne Sion), politiniams tikslams.
    Pirmas etapas – Lietuvos vaivadija ?

   • Pikc:

    Žemyna, labai teisingai pastebėjote – konflikto atveju Lenkija gins Lietuvą – bet ne iš didelės meilės, kaip visokie libkonai ir pan. fauna gieda, o dėlto, kad SUINTERESUOTA. Ir, beje, Lietuvos stojimui į NATO tarpininkavo būtent dėl tos pačios priežasties – t.y. kad karo veiksmai vyktų NE jos teritorijoje ir kentėtų NE jos civiliai. Tai visiškai suprantama pragmatinė pozicija – nesuprantamas idiotiškas noras tame įžvelgti begalinę meilę ir altruizmą. 🙂
    O dabar dar keletas punktų. Pirma, jau daugybę kartų buvo tiesiog paraidžiui išaiškinta, kad 1994 m. sutartyje su Lenkija jokių papildomų raidžių įvedimo į lietuvių kalbos abėcėlę NENUMATYTA. Tai faktas – todėl vieną kartą visokiems “Kažin” reikia baigti papūgiškai kartoti polonofilų nusišnekėjimus, kad, atseit, ta sutartis “įpareigojo”. NE, NEĮPAREIGOJO.
    Antra, Lenkijos demonizavimas yra tiek pat kvailas, kiek ir apsiseilėjusių amžiną meilę lenkams reiškiančių adomėnų tipo faunos pozicija. Taip, lenkai niekaip neatsikrato imperinių ambicijų, jie pilni arogantiško chamizmo, jie įžūliai lenda į mūsų valstybės vidaus reikalus – BET: o ką daro mūsų valdžia, mūsų “elitas”? Ar patys, būdami lenkų vietoje, gerbtumėte tuos , kurie šliaužioja jums po kojomis ir jūsų spjaudalus nuo grindų savo rankovėmis trina bei palaimingai išsišiepę meilę ir ištikimybę prisiekinėja, ar manytumėte, kad su tokiais yra reikalo skaitytis? Taigi…
    Kad būtų normalūs tarpvalstybiniai santykiai, reikia labai nedaug – tiesiog nubrėžti aiškią liniją: mūsų vidaus reikalai yra mūsų vidaus reikalai, nekiškite į juos savo knyslės, o štai dėl užsienio politikos galim tartis ir netgi derinti veiksmus (jeigu mums patiems tai naudinga – pvz. palaikyti Lenkiją ir kitas Vyšegrado šalis kovoje prieš eurosajūzo politbiuro kėsinimąsi į šalių-narių suverenumą). Bet tam reikia dalyko, kurio mūsų valdžia neturėjo, neturi, ir kažin, ar kada nors užsiaugins. Jis vadinasi stuburas. Kol jie patys elgiasi kaip purvas po kojomis, tol ir su jais (o kartu ir su jų atstovaujama valstybe) taip bus elgiamasi.
    O dėl Anūko – mintis, kad lenkai šitą homjaunimo aktyvistą ir Briuselio liokajų pas save įsileistų, skamba kaip anekdotas. 🙂

 11. markas:

  // V. Landsbergis: “…o tą tartum vienintelę vokišką raidę w – kol kas į šaldytuvą. Pradėkim nuo x.” // ———— Labai daugiaprasmis sakinys. Arba kažko nesupratau. Bandau iššifruoti: 1) “padėti w į šaldytuvą”, reiškia, turbūt, atidėti klausimą dėl Lietuvos lenkakalbių pavardžių. Bet tik iki tol, kol pasikeis Rusijos valdžia ir jos politika; 2) o dabar spręsti lietuvaičių, ištekėjusių už užsieniečių, pavardžių klausimą pagrindiniame psl.; 3) kaip čia su latvišku variantu – V. Landsbergio pozicija kaip ir anūko? Kolkas, bent iš teksto, neaišku.

 12. Aistis:

  Istorija labai sena – 630 metų, kai mūsų tauta kruvinai kovojusi prieš gemanų- Vatikano kryžiuočius, kai lenkai muo 964 metų pradėti germanų krikšyti- germanizuoti ir baigiami germanizuoti ligi pat Krokuvos, ir kai lenkų vyskupai sukūrė lenkų tautos gelbėjimą, sutuokiant su galingosios Lietuvos karaliumi Jogaila savo nepilnametę Jadvygikę, ir nuvykę į Vatikaną susitarė su tuometiniu Popu dėl Jadvygos atskyrimo nuo germano hercogiuko, ir drauge su Popu sukūrė išmintingą lenkams afiorą: prieš sutuokiant Jogailą su Jadvyga, prieversti suslavėjusį ir suprovoslavėjusį Jogailą, pirma pradėti krikštyti katoliksais Lietuvos karalystę, ir tik po to leisti tuoktis- JUNGTIs PENKIS KARTUS DIDESNEI IR GALINGESNEI LIETUVAI SU germanų nuskurdinta ir beveik sugermaninta Lenkijos kunigaikštyste. Alkani ir nuskurdinti vandalai lenkai ,Jogailai leidus, į mūsų kraštą kaip blakės įslinko plačiausiu frontu, žiauriausiai išžudė visus mūsų Krivius ir Vaidilutes, sudegino visas mūsų šventvietes, ir ant jų pradėjo statyti, žydų masonams -laisviesiems mūrininkams padedant, naujas bažnyčias ir vienuolynus. Lygiai taip pat žiauriai elgdamiesi, kaip germanai žiauriausiai vykdė lenkų katoliksinimą ir germanizavimą visoje Lenkijoje. Lenkija apie 1380 metus – per 700 metų buvo prie visiško sugermaninimo ir tapimo Germanijos dalimi. Turėdami žiaurumo patirtį lenkai panašiai elgėsi ir su kitatikiais lietuviais. Ne, mūsų tauta nebuvo pagani-mis, bet tikėjo tik vienu Tvėrėju ir gamtos galioms meldėsi, kaip ir mes dabar, bijodmai Saulės ar Mėnulio užtemimų. Taip kad nuo 1386 metų lenkų- vandalų gaujos, įsiveržę į Lietuvą, pirmiausiai ką galėjo vogė ir vežė į Lenkiją, o ko negalėjo išgabenti, naudojosi, kaip savo, IŠŽUDĘ ŠIMTUS TŪKSTANČIŲ LIETUVIŲ- SAVŲJŲ ŽEMIŲ ŠEIMININKŲ. Nuo to laiko tie grobuonys laiko mūsų žemes “savosiomis”. Kol nustekenę jas prarado, užleidę galingesniems rytinių slavų vandalams su Petru I-ju. Tačiau . mielieji Akiečiai, lenkai panašiai elgėsi ir Slovakijoje, Bohemijoje- Čkijoje, Vengrijos šiaurinėse žemėse…Ukrainoje ir Baltarusijoje, kur ligi šiol jie “TEBETURI PRETENZIJAS Į SAVĄSIAS ŽEMES” . Svarbiausia, kad nuo 1992 metų Varšuvoje buvo atkurta prieškarinė žudikų- okupantų ARMIJA KRAJOVA su POGRINDINIAIS PADALINIAIS TOSE SAVOSE ŽEMĖSE. Prie Vatkurtoje atkurtoje Armijos krajovos Diversantų mokykloje nuo 1992 metų kasmet parengiama ar perkvalifikuojama po 640 karių Vilniaus, Lvovo, Gardino pogrindininkų – diversantų veiklai, finansuojamų iš JAV lenkų išeivijos Armijos krajovos veteranų ir Generolo Pilsudskio fondų po 5 milijonus ir po 3 tonas medikamentų KIEKVIENAIS METAIS siunčiamų į tuos kraštus. Prisiminkime, kaip įvykdė POLONIZACIJĄ VILNIAUS KRAŠTE NUO 1992 METŲ LIGI ŠIOL: iš 1990 metais Vilniaus krašte gyvavusių 21 mokyklų , iš kurių buvo 18 lietuviškų ir 3 lenkiškos, tai dabar turime Vilniauskrašte 64 lenkiškas mokymo įstaigas ir tik 3 lietuviškas, Lenkiškose mokyklose darbuojasi net 500 jaunų , Lenkijoje ped.mokslus baigusių ir į Lietuvą atsiųstų pedagogų. O kiek sauvalės vykdo lenkiškose Katoliskų bažnyčiose davatkos ir vienuolės; harcerai ir kt. Lenkijoje įkurtos politinės ir religinės organizacijos ir perkeltos į Vilniaus ir Mažeikių kraštus . O per tuos 1992-2017 metus MŪSŲ VALDININKAI ŽIŪRĖJO PRO PIRŠTUS IR LEIDO BŪJOTI LENKIŠKAI ŠLIAUŽIANČIAI GINKLUOTAI OKUPACIJAI – VILNIAUS IR MAŽEIKIŲ KRAŠTŲ POLONIZACIJAI. Leido IR LEIDŽIA Prezidentai, Premjerai ir Vilniaus Merai su Policija ir Lietuvos Saugumu. Ir ŠIEMET suįžūlėjęs policininkas Skvernelis, priėjęs prie Lietuvos valdžios ir NELIEČIAMŲ Tautinių vertybių, veltui ar už kyšius atiduoda – svetimšaliams lenkams – “geranoriams- katoliksams – šventiesiems vienuoliams, lyg Lietuvos gyventojams, gražiausius Sostinės obejektus, dalina, kaip savo kiemo daiktus, Kubilius su Kirkilu- du lietuvių kalbos profanai, tyčiodamiesi iš Lietuvių tautos, pataikaudami lenkams , BEGĖDIŠKAI kelia klausimą dėl išniekinimo LIETUVIŲ KALBOS. Lietuviai, brangieji, kiek dar leisime tyčiotis iš mūsų apsišaukėliams ir veidmainiams, Tėvynės ir Tautos išdavikams? Lietuva – SUNAIKINIMO PAVOJUJE!!!

  • Ne lenkai inicijavo Jadvygos vestuves su Jogaila, o pats Jogaila. Kai 1382 metais mirė karalius Liudvikas, Jogaila ėmė siekti Lenkijos sosto. Jis vedė derybas iš vienos pusės su Mozūrų kunigaikščiu Ziemovitu ir iš kitos pusės su Mažosios lenkijos ponais ir vengrais. Jis į Krokuvą pasiuntė Skirgailą su slapta diplomatine misija, kurios tikslas įtikinti lenkus ir prašyti Lenkijos luomų sutikimo dėl vedybų su Jadvyga. Misija pavyko. Tada lenkų ponai nusiuntė pasiuntinius į Lietuvą ir čia Jogailai iškėlė Lenkijos sosto užėmimo sąlygas ir Krėvoje buvo pasirašyta Krėvos sutartis. Kadangi Jadvyga buvo sužieduota su Vilhelmu Habsburgu, Jogaila jam sumokėjo didžiulę pinigų sumą ir Vilhelmas atsisakė pretenzijų į Lenkijos sostą. Dar anksčiau Jogaila dėl Lenkijos sosto susitarė su Ziemovitu, Mozūrų kunigaikščiu. Jogaila savo seserį Aleksandrą apvesdino su Ziemovitu, o šis atsisakė pretenzijų į Lenkijos sostą. Dar vėliau, kad užsitikrintų Lenkijos sostą, Jogaila nusiuntė į Krokuvą Skirgailą, kuris ten pasiliko Įkaitu, ir Jogaila tapo Lenkijos karalium. O, apie kitas tavo išsakytas mintis galiu pasakyti, kad tai yra tiesiog melas, išskyrus paskutines mintis.

  • EJ:

   Aciu uz aiskia pozicija. Visiskai pritariu. V.Landsbergis nuo seno pasizymejo dviprasmiskais pasisakymais, nedasakymais. Ir dabar mulkina liaudi, neissakydamas savo pozicijos aiskiai, nes turi briuseliniu tikslu- ivesti visoje Europoje viena abecele, po to istraukti “is saldytuvo” (gal but ne is karto) ir viena kalba, nes valstybe juk bus viena Jungtine ES. Tokie “globaliniai” uzmojai.

   • LosAngeles:

    Jis sachmatininkas, ir visai neblogas…. mato kelis ejimus i prieki. puikiai supranta apie ka kalba, butu pravartu ir visiems pagaliau suprasti jo kalba. w- i saldytuva ir uzsiimkime x. taigi, pradziai x, o po to… saldytuvas juk tam, kad uzkonservuotu iki veliau busiancio panaudojimo. Taigi, w taip pat bus istraukta, neabejokite, tik veliau… nutilus x priemimo atgarsiams 🙂

  • LosAngeles:

   Geras komentaras. Taikliai ir aiskiai…

 13. !!!:

  Ką vėl senis sugalvojo ??? po žemės referendumo aš juo jau nepasitikiu.

 14. Skalvis:

  Lietuvoje, pačios aukščiausios prabos, naudojamos kosmetikoje, naftą pumpuoja 40 gręžinių – spėkit: į kieno kišenę ? Kur alia-patriotai ?

 15. Tvankstas:

  Paprastos priemonės islamo kariams sutramdyti, nes nepateks į rojų :
  1. Policininkai su šunimis (musulmono kraujas negali maišytis su šunio krauju, nes tuomet nepateks į rojų su jam skirtomis 72 skaisčiomis mergaitėmis).
  2. Kulkos su kiaulių taukais (panašiai kaip dažasvydis) – tas pat pagal Koraną kaip 1.
  3. Kulkos mirkytos kiaulės kraujyje – tas pat pagal Koraną kaip 1.

 16. Tvankstas:

  Justinui.
  Visos runos turi gražius lietuviškus vardus, taip, kad raštas buvo ir nelaimė ta, kad neišliko – tai buvo rašyta ant medžio lentelių, sidabro plokštelių, kurios buvo krikščionių sunaikintos – sudegintos ar sukapotos, parduotos ir pragertos.
  Kai Karolis Didysis nukariavo Saksoniją (Šėkšnas, tuo metu kalbėjusius lietuvių tarme ir ten buvus Krivių Krivaičio sostui) 773-804 metais, pamatė kokie nekultūringi ir bemoksliai jo frankai, palyginus su nukariautais šėkšnomis ir pradėjo steigti mokyklas prie vienuolynų (senatikių mokyklų prie krivių pavyzdžiu) ir skriptorijas (raštininkams paruošti), vėlgi šėkšnų pavyzdžiu. Pirmas universitetas Europoje tokiu pavadinimu atsirado tik 1088 m. Bolonijoje.
  Čia taip kaip Lenkijos daugiametė nuomonė – lietuviai neturėjo karaliaus, nes tokio negalėjo turėti – tam reikalingas popiežiaus palaiminimas. Tai išeina pagal lenkų logiką, kad D.Britanijos karalienė Elžbieta II nėra karalienė, o tik kunigaikštienė, ir šiandien tik Ispanijos karalius katalikas yra karalius. Jokie karaliai Švedijos, Norvegijos, Danijos, Nyderlandų ir Belgijos – toks nuoseklumas pagal lenkų nuomonę, nekalbant jau apie kažkokius karalius Azijoje ar Afrikoje.
  Tas pat buvo Lietuvoje jau Šėkšnų nukariavimo metu – mokyklos, kuriose buvo ruošiami mokslo žmonės, raštininkai, kas rodo nepaprastai aukštą medicinos lygį Lietuvoje 1380 metais, kas įrodo buvus ligonines, vidaus ligų gydytojus, chirurgus, menų lygį (karalienės Aldonos pavyzdys). Bažnytinė slavų kalba taip pat perėmė dalį runų, nes graikiškų raidžių nebuvo išreikšti lietuvių tarmių garsams 863 m. krikšto Moravijoje metu.
  Mūriniai pastatai ir pilys – vien Arkonos (Perkūnos) sunaikinimo pavyzdys 1168 m. byloja, kad maumedžio pilys buvo ne blogesnės už mūrines. Lietuvoje ir Prūsijoje, Latvijoje tokios pat stovėjo, bet dėl krikščioniškosios Europos antpuolių senosios buvo sunaikintos, o naujoms pastatyti greičiausiai dėl oro atšilimo nebuvo naujų tinkamų maumedžių. Be to, tik po 1168 m. pradėjo neramu darytis Lietuvai, 1201 m. išsikėlus vokiečiams ties Ryga, tas nerimas tik didėjo, todėl nebuvo jokios būtinybės statytis nei brangias maumedžio, nei mūrines pilis.
  Visi arklio pakinktai visose Europos kalbose turi lietuviškus vardus, tai ir plytų deginimas nebuvo jokia paslaptis lietuviams prieš ateinant kryžiuočiams, tik buvo naudojama mažais kiekiais dėl nekilusios būtinybės.
  Visi luomų pavadinimai Europoje vėlgi iš lietuviškų žodžių, įskaitant ir lenkų taip mėgstamą ‘szlachta’ – sulėkta, buvo ir lietuvių raitelija, nes žirgą galėjo turėti tik bajorų luomo žmogus, o vok. ‘der Ritter’ tereiškia ‘raitelis’ ar ‘raitorius’ suvokietintas.
  Lietuvos miškingomis sąlygomis sunku būtų joti su dideliais žirgais (turėkime omeny, kad mongolai irgi ne su dideliais žirgais sukūrė didžiausią visų laikų valstybę pasaulyje), tai žemaitukai tikrai nuveikė nemažą darbą ir dar atsigerdami Juodojoje jūroje, sukurdami Lietuvą ‘nuo jūros iki jūros’, kas kunigaikščio Jurgio Giedraičio yra įvertinta kaip Lietuvos istorijos pavogimas Lenkijos naudai ir labiausiai suklastojant Lenkijai savo istoriją tarp visų Europos šalių.

  • Žemyna:

   Justinas vėl pabudo? Tik ar verta skirti dėmesio jo filosofavimams? Juk tai beviltiškas laiko švaistymas – šiam žmogučiui jau niekuo nepadėsi… Tokiu atveju geriau rūpintis vilties teikiantiems.

   • Tvankstas:

    Gerb. Žemyna, tai ne laiko švaistymas, tai Justino kalbėjimų suvedimas į tikrovę, parodant ir neišmanymą, ir melą, ir apsiskaitymo stoką, vaizduojant jam visažinį poną lenką prieš chamus lietuvius.

    • Kokią dar apsiskaitymo stoką? Aš esu labai apsiskaitęs lyginant su tavim, o, tu, turbūt klausai tik Rolando Paulausko kliedesių per YUOTUBE.

     • Tvankstas:

      Galiu persiskaityti ir suprasti apie 30 kalbų, lietuviškai skaitau mažai, nebent Alke, dar poroje svetainių ar bloggų, retkarčiais kokią istorinę ar kalbotyrinę knygą, tai mano žinios yra iš kitų kalbų.
      Czytam tež wystarczająco po polsku, wiem o sprawach falszowania historii Polski z innych językow.

     • Tvankstas:

      Ta proga noriu duoti pačiam pasiskaityti apie Štolpo (vok. Stolp, lenk. Slupsk, liet. Stulpas ar Stalpis) apylinkes, susirasti per Google ‘Hufenclassification 1717’, toliau atsiversti ‘A. von Livonius, Die Bev’o’lkerung der Kreise Stolp,…,pdf’, ten bus 65 psl. su žmonių pavardėmis ir vietovardžiais, ir vyraujantys ir tie, ir tie yra lietuviški, kiek apvokietinti ar atbėgėlių iš Lenkijos su aplenkinimais.
      Pamarys (vok. Pommern, lenk. Pomorze) niekada nebuvo gyvenamas lenkų, kaip ir Šilingija (vok. Schlesien, lenk. ‘Sląsk), nekalbant apie Prūsiją, kur visi vietovardžiai nuo pat Vyslos yra iškraipyti iš lietuviškų/ prūsiškų.
      Dar Tacitus 98 m. minėjo Alkio (Alcis, tais laikais tarė romėnai Alkis) šventyklą ant kalno, kurio vardas šiandien yra ‘Slęza. Buvau ant jo užlipęs, stulbino sugriautos šventyklos akmenų gausa kalno šlaite palei kilimo keliuką, bet labiausiai – ant tų akmenų apsamanoję užrašai runomis.
      Ko gi Lenkija nesiima tų užrašų perskaityti, jei tai ‘čia visada buvo lenkų žemė’. Vien kalno lenkiškas vardas visiškai ne į temą pagal akmenis.
      Ir ko gi taip įslaptintas privažiavimas prie kalno pakilimo keliuko, tiesa, padaryta nedidelė aikštelė automobiliams ?

    • APLINKOSAUGININKAMS:

     Nauda iš bandymų diskutuoti nebent ta, kad nutylėjus, prelegentas laikys įrodęs tiesą.
     Tačiau jis ne iš tų, kas ieško tiesos. Jis tik uoliai ieško kabliukų, kurie lyg ir patvirtintų tai, ką jo autoritetas jam ir kitiems brutaliai į galvą skiepija. Nes labai bijo nusivilti. Buvo laikas, kai man buvo nuoširdžiai gaila čia praktikuojančio neurolingvisto įstumto į kampą žmogaus.
     Nepriklausomybės pradžioje teko nemažai bendrauti su profesoriumi iš Krokuvos un-to. Tik horizonte pasirodžius neopilsudskiui supratau, dėl ko profesorius mus perspėja nesileisti jų politikų kvailinamiems – jis iš vidaus žinojo, kam rengiasi Vilniaus „milosnikai”.

  • Daugelis klausia: Kodėl mes nieko daug apie pagoniškosios Lietuvos laikotarpį( žiūrint iš kultūros pusės) pasakyti negalime? nes ne išliko raštai, nieko praktiškai neišliko, o kaip galėjo išlikti, jeigu mes buvome pagonys. Mano manymu pagonybė nerodo civilizacijos lygio apskritai, nėra civilizacijos.

   • Jo jo – “civilizacija” tik pas lenkų šlėktas, kur svarbu, kad būtų kardas prie šalies, bet nebesvarbu, kad kelnytės ant tiek išdryžusiuos, jog plika subinytė matos. 🙂

   • Tvankstas:

    Pagonybė buvo ir Aigupto, ir Graikijos, ir Romos iki 303 m., ir Tarpupio, ir Indo slėnio, ir Indijos, ir Kinijos, ir Kambodžos, ir Javos, ir actekų, ir majų, ir inkų, ir zulusų, ir dar be galo daug kitų civilizacijų – tai ‘mano manymu pagonybė nerodo civilizacijos lygio apskritai, nėra civilizacijos’ pagal patį, panie Justyn ?
    Kas taip patį instruktavo ?

   • Tvankstas:

    Lenkai kaip katalikai žino : ‘Pradžioje buvo Žodis’.
    Žmogus tuo ir skiriasi nuo gyvulio, kad turi sąmonę ir kalbą.
    Kaip lietuvių kalba, keliaujanti per tautas ir žemynus nuo pirmųjų žmonių, būdama pasaulio kalbų Motina, nėra civilizacijos išraiška ?
    Valstybė, architektūra, raštas – ir visa šitai apsieina be kalbos ?
    Ar pačiam Justinai žinoma, kad metafiziniai (dvasios) dalykai (‘Pradžioje buvo Žodis’) yra aukščiau už fizinius (kūniškus) dalykus, dėl ko ir filosofija nuo Aristotelio laikų nesiginčija, nekalbant jau apie teologinį supratimą ?
    Ar pačiam žinoma, kad lietuvių valstybė buvo Gardarikė nuo 376 m. su sostine Gardynu ? Ar pačiam žinoma, kad gotikinis stilius kilo iš lietuviakalbės šiandieninės Ukrainos 500 m. pr. Kr. ?
    Ar pačiam žinoma, kad miškinguose plotuose žmonės pastatus stato iš medžių, bet ne iš akmenų, plytos vėlgi neturėjo paklausos – kiek laiko jas reikia pagaminti, kiek medienos sudeginti, kad išdegti, tai gal paprasčiau statyti iš medžio ?
    Veneciją pastatė ant maumedžių polių lietuviakalbiai vanduliai iš šiandienių Riūgeno ir Uzedomo salų ir dar šiandien tebestovi, bet kaip restauruoti ?
    Esu minėjęs, kad pastatai iš maumedžio ir ąžuolo buvo sudeginti kaip netinkantys krikščionybei, o statomi degtų plytų vėlgi su medine perdanga ir mediniu stogu neišliko iki šiandien, o jei gaisras sunaikino, tai ir nebeatstatyti daugiau.
    Norvegijoje yra išlikę 12-13 amžiaus bažnytėlių (stavkirke), kurių stogai iš tašytų lentų, suteptų sakais ir degutu, bet nuo pastatymo joks karas ten nevyko.
    Dar Taurėjos kare (1196-1186 m. pr. Kr.) kovėsi galingos šiaurės (Taurėjos) ir pietų (Graikijos) pajėgos, skaičiuojama 1 mln. žmonių per abi puses. Kaip be valstybės ar be valstybių sąjungos, be karinės organizacijos šiaurė pritraukė apie 500 tūkstančių karių su raiteliais ?
    500 tūkstančių karių 10 metų kautis buvo reikalingas bent 30 mln. gyventojų užnugaris dėl nedidelio gamybos našumo su ginklų ir karinės aprangos gamyba, arklininkyste, laivininkyste, maisto paruošomis, jų saugojimu ir tiekimu, medicininiu aprūpinimu.
    Galite įsivaizduoti logistiką tiems laikams karo pradžioje prieš 4013 m. ?
    Herodotas aprašė tų vietų gyventojus beveik 750 metų vėliau ir tedavė vien lietuviškus genčių vardus, vietovardžius.
    Tai kaip tada vadinosi ta šiaurinė valstybė ? Savara – mata > Sauromata > Sarmatija ? Taip buvo vadinama Herodoto laikais.
    O kaip Taurėjos karo metu ?
    Stepėse išliko Herodoto laikų architektūra, o medinė miškingų vietų niekaip negalėjo išlikti.
    Lietuviakalbiai žmonės gyveno savo gyvenimą, nesirgdami liga – palikti žinią apie save ateičiai, rašė sau ant medinių lentelių, beržo tošies, statėsi medinius namus, šventyklas, pilis, tiesė kelius, statė tiltus, palikdami savo antspaudą lietuvišku pavadinimu šiandienos kiekvienai Eurpos ir daugybei Azijos tautų, be baimės patikti šiandieninei materialistinei (kūniškajai) civilizacijai.
    Rašau tai ne tiek dėl Justino, bet kiek dėl skaitytojų lietuvių, kurie gal ką žino, gal ko nežino, bet tai dėl ‘lašas po lašo ir akmenį pratašo’.

    • Tvankstas:

     Atsiprašau, turi būti ‘3213 m.’ vietoj neteisingų ‘4013 m.’.

    • Jeigu kalbėsime apie kalbos ir dvasinius dalykus, taip tai yra vertybė. Bet, kas tai yra civilizacija? tai yra vertybių sistema. Ar pagoniškoje Lietuvoje buvo vertybių sistema? Buvo tik atskiros vertybės. O, kalbant apie tolesnes tavo mintis, tai galiu taip pasakyti – viską, ką tu čia rašai yra tiesa, tačiau pamiršai vieną esminį dalyką – tiek senovės egiptiečių, tiek senovės graikų , tiek pagonių žemaičių ar pagonių lietuvių gyvenimo būdas yra tik kelyje į savos civilizacijos formavimą ir jeigu jie nori sukurti savo civilizaciją jie turi nueti ilgą kelią, pvz kaip nuėjo indai ar japonai, o priėmus krikiščionybę tos šalys automatiškai peržengia tą slenkstį ir iš karto perima tuos dalykus, kuriuos indai ar japonai pasiekė tik dabar. Tai tiek.

 17. Nu jo:

  Justinas primena pacuka, kuris nezino, katron kercion pult, todel cypsi, blaskos ir dergia po savim….

 18. Tvankstas:

  Justinui apie Lenkijos nespėtą pradėti II pasaulinį karą.
  Dar 1930 m. J. Pilsudskis numatė, kad tuoj A. Hitleris ateis į valdžią, labai juo žavėjosi ir pagaliau 1933.01.31 pirmas pasveikino iš valstybių vadovų.
  Prasidėjo neapsakomas karštas socialistų meilės romanas – tarp socialisto J. Pilsudskio ir nacional-socialisto A. Hitlerio. Užsienio reikalų ministrai vienas pas kitą važinėjo kone kartą per mėnesį, važinėjo aviacijos maršalas ne kartą per metus medžioti į Baltvyžių girią, niekas nepasikeitė ir po maršalo mirties 1935 m.
  Lenkija negalėjo be Vokietijos, Vokietija – be Lenkijos.
  1938.10.01 Vokietijai pasiimant Čekoslovakijos Sudetų kraštą, sekančią dieną Lenkija pasiėmė čekų Tešiną (Zaolzia- Užolzė), už ką W.Churchill praminė Lenkiją ‘alkana Europos hiena’.
  Lenkijos užsienio politika buvo pyktis su visais kaimynais, meilikautis ir kažką nusigriebti, tai lyg J. Pilsudskio traukinio apiplėšimo Bezdonyse 1908.09.26 pastovus tęsinys nuo 1918.11.11 Lenkijos atkūrimo.
  Tas pat ir šiandien.
  D. Britanija ir Prancūzija prikalba Lenkiją pasirašyti sutartį 1939.03.05 – karo ruošimui su Vokietija, kur Lenkijai buvo pažadėtos Vokietijos žemės iki Elbės su Berlynu – tai sena endekų (Roman Dmowski) svajonė, mat J. Pilsudskis, kaip Vokietijos saugumo agentas ( nuo 1917.07 sėdėjo Magdeburgo kalėjime, slapta lankė muziejus, buvo pasodintas į traukinį ir išlipo Varšuvoje 1918.11.11) Lenkijos plėtrą vykdė tik rytų kryptimi.
  A. Hitleris įsiuto, apėmė isterijos priepuolis. Reikia ruoštis karui su Lenkija, vakaruose – su Prancūzija ir D. Britanija.
  1939.03.15 Vokietija okupuoja Čekiją, atitenka daugybė karinės pramonės įmonių, karinės technikos, 1939.03.22 Klaipėdą su kraštu – susikerta su Lietuva.
  Įtampa su Lenkija auga kasdien, nes Lenkija jaučiasi nugalėtoja su sąjungininkėmis.
  Vokietija atsiduria maiše, Lenkija tiesiog su pasigėrėjimu vykdo patyčias, geležinkelio, plento trukdžius – iš R.Prūsijos ir laisvo miesto Dancigo, kur gyvena beveik vien vokiečiai susisiekimas tampa neprognozuojamas.
  SSSR pasiūlo fantastinę taikos sutartį – pasidalinti Lenkiją ir Baltijos valstybes su Suomija.
  Sutartis pasirašoma 1939.08.23 ir Kominternas tuo pačiu momentu įsako visoms KP remti A.Hitlerį kaip Europos išlaisvintoją iš buržujų jungo. Tam nepakluso tik Suomijos KP.
  Nuo rugpjūčio vidurio Lenkijos maršalas E. Rydz -‘Smigly važinėja po dalinius ir kelia tostus : ‘po dviejų savaičių nuo karo pradžios geriame šampaną Berlyne’. Nesunku suprasti, kad žino tai Vokietijos žvalgyba iš savo agentų Lenkijos generalitete.
  Lenkija visiškai blokuoja plentą, geležinkelį, daužomi vokiečiai Lenkijoje, skelbiama visuotinė mobilizacija.
  Vokietija vykdo provokaciją Gleivico radijo stotyje, kad turėti priežastį preventiniam puolimui. Pirmą II pasaulinio karo šūvį atlieka Alfred Naujocks (suvokietėjęs lietuvis Naujokas) iš Dancigo.
  1939.09.01 Vokietijos kariuomenė (0,5 mln.) pereina sieną su Lenkija(1,7 mln. kariuomenė), pradeda pulti. Kyla beprotiška panika Lenkijos karių tarpe, dar ją didina mobilizuotų dalinių ėjimas į priekį – sąmyšis neįsivaizduojamas.
  Wehrmacht eina kone kaip per sviestą, kai kur vyksta pasipriešinimas, šoka Lenkijos raiteliai su kardais prieš vokiečių tankus, Helėje priešinamasi, Viznoje vyksta pats įžymiausias mūšis – savaitę kapitonas Wladyslaw Raginis (vilnietis) su 700 kareivių priešinasi 42 tūkst. gen. Guderiano kareivių, uždengiamas atsitraukimo kelias iš Varšuvos į Vilnių, kuriuo pasitraukia J.Pilsudskio našlė su abiem dukromis, daug kitų žymių lenkų.
  Mūšis prie Viznos yra pramintas ‘lenkų Termopilais’, daug metų nutylėtas tiek komunistų, tiek emigravusiųjų, nes kaip tada paaiškinti Lenkijos armijos priešinimąsi ir šiandien nutylima, negi kelsi tautai abejones dėl didvyriškų kovų.
  Lenkijos praradimai su Vokietija siekė kariais apie 43 (Vikipedijoje 66) tūkst., 110 (134) tūkst. sužeistais, apie 700 belaisviais, civilių aukų apie 16 tūkst. Tiesa, Vokietijos pusėje skaičiuojama aukos ir tūkstančiai etniškai išvalyti Lenkijos vokiečiai (Volksdeutsche), kuriuos sušaudyti namuose ar pasislėpus rūsiuose tebuvo lenkų karybos technika.
  Vokiečių žuvo 10 tūkst., sužeistų 30 tūkst., 3 tūkst. dingę be žinios.
  Rugsėjo 17 dieną smogė SSSR. Vėl žuvę, sužeisti, belaisviai, žuvę civiliai, pabėgę į Lietuvą ir Rumuniją.
  Taip ir išnyko 1,7 mln. Lenkijos armija, susiruošusi užimti Berlyną per dvi savaites ir praplėsti Lenkiją iki Elbės su Berlynu kaip amžinu lenkų miestu.
  Klausimas : kada Lenkijoje bus parašyta apie šį karą knygos su tikrais įvykiais, skaičiais, kada atsiras lenkų Viktor Suvorov ?
  Varšuvos sukilimas 1944 m. – pats beprotiškiausias sukilimas išskersti tautos žiedą, kas už tai atsakingas, kada bus parašyta tiesa apie šią beprotybę ?
  Juk tai viskas kilo iš pervertintų Lenkijos jėgų ir žiaurių diplomatijos klaidų, pastoviai lošiant kortomis su ir prieš svetimas, žymiai didesnias galias.

  • Viską ką , tu čia rašai yra tiesa, tačiau vėlgi,ką tai turi bendro su senovės Lietuva ir civilizacijos tema?

   • Tvankstas:

    Žmonių gyvenimas vyksta nenutrūkstamai arba karaliaus Solomono žodžiais : ‘šiame pasaulyje nieko naujo’ ir tai buvo pasakyta geru šimtmečiu po Taurėjos žlugimo.
    G. Orwell davė esminį apibrėžimą (‘1984’) : ‘Who controls the past controls the future, who controls the present controls the past’.
    Lenkijos blaškymasis nuo 966 m. tarp galingųjų jėgų yra pastovus, kaimynų graužimas, ypatingai lietuvių, yra pastovus ir nesikeičiantis, nuomonė apie savo (lenkų) jėgas yra pastoviai pervertinama, amžinai tas pat arogancijos prieš silpnesnį reiškimas su gąsdinimu ir smurtu, ir tai priimama kaip tikroji savo jėgų vertė, ir šliaužiojimo ir meilikavimosi prieš galybę derinys, bet galybei užsižiopsojus, negailestingas gyvatės kirtis į nugarą, suleidžiant nuodus. Dažniausiai galybės pasinaudoja Lenkija kaip berniuku juodiems darbams padedant galvą, bet Lenkija to nesuprato, nesupranta ir kiekvieną kartą pradeda iš naujo, nuo balto lapo, bet su įaugusiomis į kraują manieromis.
    Lenkija yra paskutinė ES valstybė su kolonistinio imperializmo siekimais užsienio politikoje savo kaimynams.

    • Tik dar pridėsiu. Lenkija yra valstybė negalinti gyventi be unijos. Iš pradžių buvo unija su čekais, paskui su vengrais, paskui su lietuviais, dar vėliau su švedais ir vokiečiais (saksais). Ši valstybė, kaip koks parazitas, kuris prisiurbia prie kito kūno , jį čiulpia ir kai pamato, kad jau nebėra ką čiulpti, prisisiurbia prie kito kūno. Gali kilti klausimas – kodėl Lenkija vis ieško sau gero pono? O todėl, kad jie nemoka ir nenori savo valstybės valdyti ir savarankiškai tvarkytis. 3 pagrindiniai lenkų tautos didvyriai yra kilę iš Lietuvos – t.y Jogaila, Kosciuška ir Pilsudskis. Visi pagrindiniai rašytojai yra kilę iš Lietuvos. Aukso amžių sukūrusi dinastija yra iš Lietuvos, Pirmas prezidentas yra iš Telšių. Vienintelis popiežius turi lietuviškų šaknų, net buvęs prezidentas Komorovskis važiuoja ieškoti šaknų į Lietuvą. Tas pats yra ir su kitais kaimynas; pvz : Kopernikas yra vokietis, o ne lenkas, Šopenas jeigu neklystu irgi, jeigu neklystu, yra vokietis ir tt. Tai tiek.

     • Tvankstas:

      Grafo Komorovskio tėvas, būdamas 17 metų, 1944 m. liepos mėnesį Vilniuje lakstė su šautuvu, ieškojo lietuvių etniškam valymui (žiūrėti neseniai spausdintus Alke B. Mackonytės prisiminimus), buvo RA arm. gen. I.Černiachovskio įsakymu AK nuginkluota, jų tarpe grafaitis.
      Grafaitė Komorovska, 1955 išvykusi iš Lenkijos, tapo būsimos Belgijos karalienės Matildos mama.

 19. Atsiprašau čia padariau 2 klaidas, tie du pirmi komentarai skirti ne tikram lietuviui, o tvankstui apie karalienę Elžbietą.

  • Tvankstas:

   Lenkijoje nėra ir negali būti pas ką pasiklausti, nes vyrauja generalinė viena linija – lenkas visada skriaudžiamas (jei negauna Vilniaus Lenkija, jei Rusija neduoda naftos pigiai ar užsuka kraną, jei Vokietija neatiduoda amžinai lenkų miesto Berlyno su laukais iki Elbės) ir skriaudų sąrašas yra begalinis ir kasmet tik ilgėjantis.

 20. markas:

  Kažkoks lyg tai bandantis pateisinti, lyg tai suartinti anūko ir latviško varianto šalininkų pozicijas straipsnis. Parašytų aiškiai ir nedviprasmiškai: gerbiamieji, kiekvienoje šeimoje būna paklydimų, iki galo neišsiaiškintų dalykų. Todėl sakau jums dabar, viskas nukeliama rytdienai. Kad aistros aprimtų. O jau tada, po to kai išaiškinsiu savo vaikaičiui kaip čia yra, kokia to reikalo esmė, jus visus užtikrinu – mūsų giminės atstovai pasisakys už w ir x tik papildomame puslapyje. Taigi, gerb., nebijokite ir neabejokite, mano poziciją visada žinojote, tad ir dabar būkite ramūs – galite manimi pasikliauti!

 21. Pilsudskis numatė, kad Hitleris ateis į valdžią? Gal galėtum pasakyti kaip? Galėtum apie tai plačiau parašyti?

  • Tvankstas:

   J.Pilsudskis dar 1930 m. įsakė savo žmonėms, rodydamas Į A.Hitlerį : tai būsimasis Vokietijos vadovas, susižavėjęs juo buvo kaip mažas vaikas iki pat mirties 1935 m., pirmasis pasveikino 1933.01.31, tiesiog ekstazėje buvo nuo A.Hitlerio vykdomo ekonomikos atstatymo, kai per gerus metus iš 7,5 mln. bedarbių neliko anei vieno.
   Tas A. Hitlerio liaupsinimo tvaikas Lenkijoje tvyrojo iki 1939.03.05, kai J. Bekas pasirašė sutartį su D. Britanija, išduodant Vokietiją.
   Reikia suprasti, nesiruošiu nieko rašyti Lenkijos tema ‘J.Pilsudskis ir A. Hitleris – neišskiriami draugai (towarzysz i/und Genosse) socialistai’, mano archyvas sunaikintas, neturiu tikslo daryti kaupimo šiai temai, tai telieka Lenkijos istorikų ir inteligentų sąžinei pažinti neseną savo praeitį.

   • Ar jie buvo draugai tik nuo tada , kai Hitleris atėjo į valdžią, ar jie buvo pažįstami dar nuo anksčiau ? Galėtum atsakyti į šį klausimą?

    • Tvankstas:

     A. Hitleris kaip Kominterno raudongvardietis dalyvavo Bavarijos sovietų respublikos kūrėju su ginklu rankose, Kominterno nurodymu vykdė 1923.11.08 pasaulinę revoliuciją Miunchene, kai E. TH’a’lmann, tik grįžęs iš Maskvos (niekšai Lietuvos policininkai sulaikė, tai smarkiai vėlavo, tai pripažįstama kaip nepakankamu pasiruošimu) tomis dienomis Berlyne ir Hamburge.
     B. Mussolini, kaip Italijos socialistų vadas, patriotas italas, jau atėjo į valdžią (neabejotina su ilgos Kominterno rankos pagalba) 1922 m.
     1930 m. aiškiai pakilo NSDAP padėtis vokiečių akyse ėmus dr. J. Goebbels vykdyti propagandą Berlyne, tai J. Pilsudskis, kaip Lenkijos tautinis socialistas, tiesiog uosle suprato, kad iš trijų socializmo krypčių : socialdemokratų, Kominterno komunistų ir nacional(tautinių)-socialistų, paskutiniesiems priklauso ateitis Vokietijoje, kaip vokiečių tautos, nuskurdintos Versalio vergiškų sąlygų, tikriesiems gynėjams.
     Neužmirškime, kad tiek SSSR, tiek Kominterne vyravo žydai, prieš kuriuos Vokietijoje buvo ryškus priešiškas nusiteikimas, kaip I pasaulinio karo pralaimėjimo kaltininkams, Vokietijos išdavikams.
     NSDAP varė aiškią propagandinę kryptį prieš žydus, nors vadovybėje buvo vien slapti pusžydžiai.
     J. Pilsudskis ne tik gerai užuodė, bet ir politikos šachmatininko patirtimi paskaičiavo teisingus ėjimus į priekį.
     Towaryszu tylko towarzysz naležy szacowac’.

     • Pikc:

      “A. Hitleris kaip Kominterno raudongvardietis dalyvavo Bavarijos sovietų respublikos kūrėju su ginklu rankose, Kominterno nurodymu vykdė 1923.11.08 pasaulinę revoliuciją Miunchene” – iš kur šitie kliedesiai???

      • Tvankstas:

       Tai tikrovė. Vakaruose jau pasirodė jaunų istorikų knygos apie tai, kad A.Hitleris buvo Bavarijos Sovietų Respublikos 1919.04.12-05.03 kūrėju su ginklu rankose, taip pat, kad buvo kaip Kominterno agentas 1923.11.08 revoliucijoje Miunchene.
       Man tai buvo žinoma prieš 20 ir 31 metus (turiu E. Th’a’lmann biografiją, išleistą DDR, vienintelė buvo ‘Draugystės’ knygyne, nusipirkau, nesigailiu – ten faktais labai prasišnekėta ir dienos sinchroniškai sutampa), daug kartų užtikau įvairių faktų iš SSSR šnipų veiklos aprašymų įvairiuose Rusijos šaltiniuose.

      • Tvankstas:

       Susiraskite Vikipedijoje Bavarian Soviet Republic, netgi ten šiek tiek galima apie tai pasiskaityti.

       • Tvankstas:

        Tarp kitko, netgi Vikipedijoje rašoma apie dr. J. Goebbels, koks jis buvo uolus SSSR ir drg. Stalino gerbėjas, kaip stengėsi tuo įtikinti Genosse A.Hitler, deja, nežinojo, kad nacional – socializmui yra skirtas pasaulinės revoliucijos ledlaužio vaidmuo.
        Tokia nepagrąžinta ir nesuklastota tikrovė.

        • Pikc:

         Na, man tai panašiau į dar vieną sąmokslo teoriją (“Hilteris buvo pusiau žydas”, “Hitleris buvo pederastas”, “Hitleris turėjo tik vieną sėklidę” ir pan.) – visos nuorodos eina į tuos pačius du šaltinius, ir visur pilna “probably” ir “may have”.
         Iš vienos pusės, tai buvo didžiulės sumaišties gatvėse ir galvose metas, tad visokie “paklydimai” yra tikėtini, bet iš kitos – tai visiškai nesiderina su Hitlerio pozicija, išdėstyta knygoje “Mein Kampf’ (kurios jis ir laikėsi).
         O dėl “gerbėjų” – Stalinas irgi labai žavėjosi Hitlerio “ilgųjų peilių nakties” ėjimu – bet dėl to Stalino nacionalsocialistu niekaip nepavadinsi.

     • Tvankstas:

      Skirta Pikc, kuris vis mane kvailiu laiko ir viduriuoja kliedesiais vos mano pasisakymus pamato.
      Pradžiai kukliai iš Vikipedijos siekiant sumažinti politinio neraštingumo defektus.
      It has recently been claimed that Adolf Hitler played a role in the Bavarian Soviet Republic. Two days after the People’s State of Bavaria was reclaimed, Hitler ran for and won a position in Eisner’s government, taking the position of “Deputy Battalion Representative”, where some of his duties included serving as a liaison officer with the Department of Propaganda.[21][22] According to German historian Thomas Weber, after Eisner was assassinated in February 1919, Hitler attended the funeral and in solidarity with the socialist republic and with Eisner, a Jewish Marxist reformer, he wore a black armband on one arm and a red communist brassard on the other, as evidenced by surviving film footage of the funeral.[21] In the footage, Hitler and a few men from his unit are seen walking in Eisner’s procession. Furthermore, one of Heinrich Hoffmann’s photos of the procession showed Hitler in attendance, taken just before Eisner was eulogized.[21]

      British historian Ian Kershaw contends that even after Eisner’s funeral, when the republic was under control of the Communist Councils in April 1919, Hitler probably “wore, along with almost all the soldiers of the Munich garrison, the revolutionary red armband.”[23]. One reason cited for his participation in his battalion activities is that Hitler had also been “elected to the Soldier’s Council of his military unit”, the Ersatz Battalion of the infantry Regiment. [24]

      Hitler “remained in his post for the entire lifespan of the Soviet Republic,” and “did not join a Freikorps with his comrades prior to the defeat of the Soviet Republic.”[25] Hitler’s failure to assist in the liberation of Munich from the communist Räterepublik later brought him “scornful reproaches from Ernst Röhm,” head of the Nazi Stormtroopers.[26] During this time, Hitler “did not act in way consistent with his later beliefs,” but instead appeared to be a “deeply disorientated man without a clear mental compass” to help him understand the post-war world.[27]

      After the fall of Eugen Leviné’s “Red Republic” in early May 1919, Hitler may have also been “interned” with other soldiers involved in the communist government, and questioned about his loyalty.[28] Ernst Toller, the president of the socialist republic for 6 days, “reported that a fellow prisoner also interned… had met Hitler in a Munich barracks during the first months after the revolution, and that the later had then been calling himself a Social Democrat.”[29] Konrad Heiden in his 1936 book Hitler remarked that, during this time period, “Hitler in heated discussion among his comrades, voiced support for the Social Democratic government against that of the Communists.”[30] When Hitler defended Hermann Esser in 1921 from intra-Nazi party squabbles, he remarked: “Everyone was at one time a Social Democrat.”[31] If Hitler did support the Social Democrats in preference to the Communists, it was likely “viewed as a choice of the lesser of two evils.”[32]

     • Tvankstas:

      Ordnung muss sein, Herr Pikc.
      Apie dr. Jozefo Giobelso meilę ‘Šventajai Rusijai’ ir ‘grynajam socializmui’ iš vok. Vikipedijos tik gero norėdamas iš savo pastovių kliedesių, grįstų mano kvailumu – padėti likviduoti politinio pasaulio neraštingumo defektus, Herr Pikc.
      Das „heilige Russland“
      Goebbels war von einer schwärmerischen Liebe zu Russland erfüllt. Das bolschewistische System hielt er für nur vorübergehend. Dann aber würde Russland vorangehen auf dem Weg zu einem idealen Sozialismus. Dieser würde auch einen neuen, den „kommenden“, Menschen erschaffen. Dieses Geschehen sollte in einer engen Wechselwirkung mit Deutschland ablaufen, möglicherweise auch in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Aber nicht um Land oder Macht sollte gekämpft werden, sondern „um die letzte Daseinsform“.
      Nach der Konfrontation mit Hitler verschwand dieses bislang so häufige Thema aus seinen Artikeln und aus seinem Tagebuch. Als Gauleiter übernahm Goebbels dann vorübergehend Hitlers Linie. Aber bereits 1929 wollte er Deutschlands Expansion in überseeischen Kolonien sehen, nicht in Russland. Als Propagandaminister folgte er wiederum Hitler, doch vor Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Jahr 1941 erwartete er dort wiederum den „echten Sozialismus“, und in den letzten Kriegsjahren drang er ständig auf eine humanere Besatzungspolitik.

      • Tvankstas:

       Mein letztes Wunsch ist – sch’o’nes Lesen und gute Durchdenkung diese Nacht.

       • Pikc:

        O, ja ja – vikipedija, kurią gali redaguoti, kas tik netingi, yra ITIN patikimas info šaltinis. 🙂 Ne taip seniai buvo pasirodžiusi info apie rusų pakoreguotą “visa teisibe” apie Klaipėdą vikipedijoj įvairiomis kalbomis. Ir netgi jei patikėsim šituo įrašu – kaip čia išeina, kad Gėbelsas Hitlerio įtakoje persigalvojo dėl savo meilės rusams, jeigu Hitleris kominterno agentas buvo? Kažkaip nelimpa.

        • Pikc:

         P.S. Dėl “vis mane kvailiu laiko ir viduriuoja kliedesiais vos mano pasisakymus pamato” – na, nereikia taip susireikšminti. 😉

        • Tvankstas:

         Vikipedijoje yra santraukos, kai kada iškraipytos, sutinku, bet ne viskas visada.
         Mokykloje turėjome profesoriaus lygio istorijos mokytoją, jam sunešdavome mes kaimietukai senas prieškarines knygas, žurnalus, o jis skirdavo ištisas pamokas ištraukoms skaityti. Tai buvo dar prieš 1980 m. Kažkurioje kritinėje knygelėje ar žurnale (apie 1930 m.) man pačiam teko perskaityti apie A. Hitlerį kaip Kominterno agentą 1919 m. Bavarijos Sovietų Respublikoje, vėliau (po 1990 m.) rasdavau vis daugiau tai patvirtinančių faktų. Pamokų metu taip pat teko sužinoti ir apie dr. J.Giobelso meilę SSSR.
         Istorijos mokytojas buvo parašęs disertaciją, bet net neleido jam gintis, nes buvo nepartinis. Tai sužinojau jau po 1990 m. Neatsistebiu, kaip tai buvo įmanoma tais laikais – matyt, niekas nepaskundė dėl visuotinės pagarbos Mokytojui, o mokinių kiekvienų metų buvo po dvi klases, 50-70.
         Iš tų skaitinių sužinojome ir tai, ką vėliau parašė Viktor Suvorov, aš pats 16 metų tai supratau – tokio gilumo buvo Mokytojo istorijos žinios.
         Istorikas Thomas Weber (g. 1974 m.) nudirbo nemažai, rasdamas 1919 m. nuotraukas su A. Hitleriu. Man teko skaityti didelį straipsnį apie knygą : Wie Adolf Hitler zum Nazi wurde, (How Adolf Hitler became a Nazi: From apolitical soldier to the author of October 4, 2015 Mein Kampf), Berlin, 2016, (German edition) ISBN 978-3-549-07432-9. English-language edition, Becoming Hitler: the Making of a Nazi, will be published in 2017 by Basic Books and by Oxford University Press.

         • Pikc:

          O kokie tie “patvirtinantys faktai”? Kol kas man “Hitlerio-kominterno agento” teorija tėra viena iš sąmokslų teorijų, nes a) teiginys niekuo neparemtas ir b) tai smarkiai kirstųsi su Hitlerio paties išdėstytomis pažiūromis ir vykdyta politika.Galų gale, tai visiškai nesiderina su Hitlerio priimtu “žydų-komunistų” stereotipu, kuris ir buvo jo “antisemitizmo” pagrindas. Jeigu jis pats (beje, stiprus savo valstybės patriotas) būtų buvęs tų “žydų-komunistų” antivalstybinio perversmo pusėje, jis nei to “antisemitizmo” nebūtų išvystęs, nei į NSDAP vadus iškilęs (nes juk idėjinis priešas būtų).

 22. Narutavičius žinojo, kad taps Lenkijos prezidentu, nes Pilsudskis buvo geras jo bičiulis ir jį pasikvietė į Lenkiją.

 23. Vilnietis:

  “Justinas” – kremlinis trolis. Nekreipkite į jį dėmesio.

 24. Aukščiau esantis mano komentaras yra apie Pilsudskį.

 25. Padėka Justinui:

  Visą savaitgalį pats skyrei mums, iš visos širdies stengeisi. Gal leisk jau sau pailsėti. Taip ir sveikatą galima susigadinti matant, jog visos pastangos mus apšviesti – perniek. Juk mes gal nė neverti tamstos mums teiktos garbės, gal IQ nepakankamas …

 26. Gintaras:

  Mano komentaras bus ne į straipsnio temą, betgi tai laikau puikia galimybe kreiptis į gerbiamą profesorių Vytautą Landsbergį. Jūsų pokalbiuose su Lietuvių Tauta aš nė karto negirdėjau raginimo tausoti Lietuvos gamtą, nekirsti iki plynių Lietuvos girių, Jūs nė karto nesutramdėte privatininkų biznierių. O juk tai visos Lietuvos turtas, mūsų gyvybinė oazė. Jau kiek turime automobilių, kurie tiesiog užnuodijo atmosferą… O medžiai būtent išskiria mums taip reikalingą deguonį. Ar negalėtumėte savo ugningose ir išmintingose kalbose kreiptis į lietuvio sąžinę ir padorumą?? Būčiau Jums be galo dėkingas!!

 27. Tvankstas:

  Pagal profesoriaus straipsnį turime suprasti, kad mūsų ateitis yra ‘viena kalba, viena rasė, viena šalis’ su šaldytuviniais pristabdymais ir mikrobanginiais atšildymais. Turime padėkoti už atvirumą.

  • Pikc:

   Kažkaip prisiminiau Edmos dainą “Nauja pasaulio tvarka”:
   “Kur viena vyriausybė, viena piniginė,
   viena odos spalva, viena skylė klyne,
   Viena tautybė, viena pilietybė,
   o viskam diriguoja išrinktųjų lyga.”

 28. tiek:

  Landsbergi,nereikia liest lietuviškos abėcėlės,lietuviškumo pagrindo .Tas tavo x – taip pat yra tiesioginė agresija prieš valstybinę kalbą. Būtent todėl senai siūlau Lukiškių aikštę Vilniuje papuošti ir pagerbti mūsų šiuolaikinio rašto autoriaus J.Jablonskio monumentu.Siūlomas Vytis lietuviams suprantamas tik lietuviškoje vėliavoje…

 29. Kam pyktis su kaimynais? Istorikams reikia tiktai istorijoje ( praeityje) sudėti visus taškus ant I ir nereikės pyktis! Mūsų vadinamieji ‘istorikai” net nežino, kad rusų kalbininkai akademikai Ivanovas ir Toporovas dar 1956 metais yra pareiškę:” Rusų kalba yra gimusi LIETUVIŲ KALBOS POKYČIŲ IŠDAVOJE”! O tai, tikėtina, įvyko pirmojo tūkstantmečio viduryje! Klaudijas Ptoplemėjas (72 m.) pasauliui buvo pranešęs: “Tarp Uralo kalnų, Vyslos upės, Baltijos ir Juodosios jūrų gyvena 61 gentis”! Kiti šaltiniai pranešė:” Ptolemėjo laikais Rytų Europoje tarpgentinė kalba buvo LIETUVIŲ”!
  Netenka abėjoti, kad rusų kalba iš lietuvių kalbos “išsirutuliavo” V- VI amžiuje, kai Europos gentys glaustomis pajėgomis kovėsi su Kryžiaus karo Europai skelbėjais (IV A.pradžioje) Romos šalininkais. Tikėtina ir tai, kad mūsų gentainiai po pergalės skanduodavo ŠLOVĖ! Vėliau šis pergalės skandavimas vienoje iš arijų-baltų genčių pagimdė SLAVŲ gentį.750 maždaug metais gimė VYKINGŲ ( nuo liet. VYKTI!) gentis. Ją pagimdė (šilantis klimatas) Baltijos jūroje tirpstantis ledas, kuris Vykingams leido išplaukti (IŠVYKTI) į Atlanto vandenyną. Iki 955 metų Vyslos žemupyje viešpatavo Gardarikijos Vanduolijos (Vanduo) rikis Daugonis . Minimais metais Daugonis priėmė Romos krikštą ir su visą Vanduolijos teritorija perėjo Romos pusėn. Kartu jis pasivadino Čekų (Ne lenkų!) karaliumi MIEŠKA!
  Ar mūsų istorikai žino bent šias mūsų garbingos praeities nuotrupas?!

 30. Nuo kada Lanzbergis -Lenkijos advokatas?:

  Lenkai niekada Lietuvoje negalėjo turėti jokių žemių,nes Lietuva iki Liublino unijos, kurios akto originalo niekas nematė,buvo dešimtis kartų didesnė valstybė, nei tuometinė Lenkija.Žemė buv o grobiama per vyskupystes, kurias valdė lenkų atsiųsti vyskupai.
  O lenkų okupacija įteisinta tik po 1991 metų , priėmus nuosavybės atkūrimo įstatymą, kur antrąja eiliškumo eile Lietuvos žemė buvo nurodyta grąžinti perkeltiems iš Lenkijos ir Vokietijos, palikusiems ūkius ir žemes ,kurių buvo perkelta i apie 100000.Būtent toji “penktoji kolona” dabar reikalauja čia įsteigti Lenkijos provinciją.
  Lenkija reikalauja iš Vokietijos separacijų-mes-kol kas -ne .Kodėl? Kokias problemas sprendžia Lenkija? pasiūlydama NATO priedanga įvesti čia savo kariuomenę? Ar tokias problemas numato Lanzbergis?

 31. Jeigu kam įdomu – kokio dydžio Lenkija buvo Liublino Unijos pasirašymo metu, pažvelkite į šio įvykio amžininko prancūzo Merkatoriaus žemėlapį ( Česlovas Gedgaudas “Mūsų praeities beieškant” psl. 120) – Didelėmis raidėmis LITHVANIA – MAG NVS DVCA ir žemėlapio kairėje – apačioje paryškintame apvade – mažytėmis raidėmis – Po Lo NIA. Be komentarų!

 32. Dainius:

  Lenkijos problemos ,yra Lenkijos problemos… Lietuva turi savu problemu, kuriu Lietuvos politikai ,arba tik manantys ,kad jie tokie yra, nera igalus tu problemu isspresti …… “Muzikalus burtininkai , taip pat yra viena is opiu Lietuvos problemu…”.

 33. Leonas Milčius:

  Kalba lyg ir neblogai, bet kodėl nepaprotina pono Kubiliaus, kad jis negrūsto to taip vadinamo 2K projekto? Ar jau neklauso, ar čia toks konservatorių dviveidiškumas šiuo klausimu?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: