K. Garšva. Asmenvardžių rašyba: nesąmonės ir prošvaistės (45)

Kazimieras Garšva | Alaks.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Kazimieras Garšva | Alaks.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Nemažai žurnalistų ir šiaip „pranašų“ vėl virkauja, kad Seimas nepažeidė Konstitucijos, įstatymų, valstybės interesų, daugumos piliečių teisių ir dar nepriėmė „Jedinstvos“ sugalvoto ir socialdemokratų stumiamo naujo vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo. Konstitucinis Teismas Seimą įpareigojo remtis kalbininkų (vardyno specialistų) duomenimis, bet prieškonstitucinio projekto entuziastai remiasi bent dešimčia nesąmonių.

Pirmoji yra ta, kad žmogaus vardas ir pavardė – jo privati nuosavybė kaip ūsai, batai, pinigai ar automobilis. Šią nuomonę skelbiančią Dalią Kuodytę, paskutinę Seimo darbo dieną reikalavusią svarstyti socialdemokratų įstatymo variantą, Valstybinė kalbos inspekcija galėtų net nubausti už tai, kad savo vardą kirčiuoja ne galūnėje, o šaknyje. Dar per 1000 Dalių galėtų su ja net bylinėtis dėl „privačios nuosavybės“. O jeigu pasitikslintumėt, kas yra tikriniai žodžiai (vardynas, onomastika), sužinosit, jog tai kalbos dalis, kuria naudojasi visi kalbos vartotojai, ir asmenvardžiai niekada nebuvo ir nebus jokia „nuosavybė“.

Neteisinga asmenvardžius painioti ir su prekių ženklais, atkeliavusiais iš kitų šalių ir parašytų jų rašyba (plg. Swedbank). Taip tomaševskininkus remianti UAB, pasivadinusi ES žmogaus teisių fondu, net asmenvardį Barzda pradėjo skaityti Bažda ir skelbia, jog Registrų centras įregistravęs jau per 8000 nelietuviškai užrašytų vardų ir pavardžių.

Pavardžių nulietuvinimo šalininkai primygtinai agituoja, kad „nelietuviškus“ asmenvardžius nelietuviškai reikia ir rašyti. Bet daugelio katalikų vardai yra hebraiškos, graikiškos, lotyniškos ar germaniškos kilmės, o per 70 proc. lietuvių, Lietuvos lenkų pavardžių pirmiausia užrašytos LDK raštininkų, rašiusių lotynų, vokiečių, rusėnų, vėliau ir lenkų, rusų kalbomis, tų kalbų rašyba ir pagal jų reikalavimus. Kiekvienas archyvuose, senuose kapuose gali rasti savo protėvių neautentiškas, iškraipytas pavardes, carų, Žečpospolitos laikais užrašytas rusiškai, lenkiškai ir t. t. Bet tos prievartinės rašybos negalima vadinti autentiška, originalia, kaip ir užrašymų Witold, Olgierd bei kitų.

Netiesa, kad „Dabartinės lietuvių kalbos gramatika“ lietuvių kalboje leidžia vartoti raides q, w, x. Toje išnašoje kalbama tik apie užsienio kalbų citavimą bibliotekų kataloguose. Šio gramatikos skyrelio autorius yra ir šio straipsnio autorius.

Socialdemokratų projektas tik apgaulingai pridengiamas tomis trimis raidėmis. Vien lenkų „aktyvistams“ ir maždaug trečdaliui Lietuvos lenkų reikia ne tik vienos iš jų, bet dar septynių naujų. Dėl to pripažįstami visi okupantų archyvai su iškraipytais asmenvardžiais, o jų rašymo taisykles parengtų ne tam įgaliota Kalbos komisija, bet socialdemokratų Vyriausybė, savaip pertvarkydama ir valstybės registrus, informacines sistemas. Taigi naujų raidžių galėtų atsirasti per 100, kurios nuskandintų 32 lietuviškas raides. O kas tada tas naujoves mokėtų ištarti, skaityti, rašyti, kas ir kiek už jas apmokėtų?

Civilinio kodekso pakeitimu žadama ne pagal lietuvių kalbos taisykles rašyti ir etninių lietuvių žemių tradicinius vietovardžius, pažeidžiant Konstitucijos 10, 14, 29 straipsnius, Valstybinės kalbos įstatymo 14, 17 straipsnius. Jeigu vėl būtų pripažintos iškraipytos vietovardžių formos Wilno, Kowno, Memel, Szawli, Poniewież ir t. t., reikštų, kad Lietuvoje jos Konstitucija nebegalioja.

Dėl įstatymų vykdymo skelbiamos dar trys netiesos: kad Lietuva esą nesilaikanti Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos, sutarties su Lenkija ir kad Lenkijos lietuviai savo vardus ir pavardes galį rašyti autentiškai. Minėta Konvencija leidžia tautinei mažumai priklausančio asmens pavardę rašyti pagal tarimą oficialios kalbos rašmenimis (komentaro 68 punktas), pagal šalių teisinėse sistemose nustatytas sąlygas (11 str.) ir kaip tik reikalauja nepažeisti daugumos gyventojų teisių (20 str.), ypač valstybių suvereniteto, lygybės, teritorinio vientisumo ir politinės nepriklausomybės principų (21 str.).

Lietuvos ir Lenkijos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartis įpareigoja gerbti valstybių suverenumą, teritorijų vientisumą, nesikišti į vidaus reikalus (1, 2 str.), vartoti savo vardus ir pavardes pagal tautinės mažumos kalbos skambesį (14 str.). Lietuva taip ir daro, o Lenkija sutarties iki galo nevykdo: lietuvių vardai, pavardės lenkinamos fonetiškai, darybiškai, morfologiškai, o autentiškai užrašyti asmenvardžiai jų teisinėje sistemoje negalioja. G. Kirkilas, iki šiol nenorintis žinoti visų šių faktų, turi garbingai atsistatydinti iš Lietuvos ir Lenkijos Seimų tarpparlamentinės grupės pirmininkų.

Atsakau ir į R. Miliūtės 2015-06-30 d. LRT laidoje reikliai kartotą klausimą, kodėl Lenkijos lenkai Lietuvoje gali lenkiškomis raidėmis dokumentuose rašyti savo pavardes, o Lietuvos lenkai – negali (ir negalės). Taip yra dėl 5 priežasčių: 1) Lenkija dokumentus rašo savo valstybine kalba, Lietuva – savo valstybine kalba ir pagal savo įstatymus, 2) Lenkijoje dauguma asmenvardžių yra lenkiški, Lietuvoje – lietuviški, t. y. LDK (ne Lenkijos) kultūros paveldas su LDK būdinga asmenvardžių daryba ir net rašyba, 3) dokumentai rašomi pagal asmenvardžių šaltinius, kurie Lietuvoje galutinai nusistovėjo prieš 130–97 metus, 4) okupacinių režimų iškraipytas vardynas oficialiai nevartojamas (ypač Lenkijoje), 5) Lietuvos asmenvardžiai formavosi maždaug 800 metų, yra užfiksuoti, visuotinai vartojami ir nėra prasmės jų oficialiai keisti.

Lietuvos pusei laikas rasti derybininkus, kurie mokėtų ir norėtų Lenkijai išvardintus dalykus paaiškinti, o ne tik muštis į krūtinę ir atgailauti.

Vienintelė prošvaistė būtų priėmus kompromisinį Valentino Stundžio ir kitų rengtą įstatymo projektą, kuris neprieštarauja Konstitucijai ir leistų pageidaujamą formą rašyti antrame paso lape. Bet kol socialdemokratai balsuoja ne pagal Seimo nario priesaiką, ne pagal protą ir sąžinę, o tik žiūrėdami į savo frakcijos seniūnės nykštį, tai padaryti sunku. Dėl to rugsėjo 12 d. prie Seimo vyks ketvirtasis mitingas.

Niekas netrukdo Teisingumo ministerijai leisti atsistatyti autentiškas pavardes asmenims, kurios buvo surusintos, išduoti identifikacijos pažymėjimą ar paso priedą piliečiams, kurie dėl savo asmenvardžių turi problemų. O reikalavimą ginti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir teritorijos nedalomumą jau pasirašė 70 000 piliečių, 500 mokslininkų ir kultūros veikėjų.

Autorius yra habilituotas mokslų daktaras, kalbininkas

Mitingas prie Seimo | R. Garuolio nuotr.

2015 m. rugsėjo 12 d. prie Seimo vyks ketvirtasis mitingas | R. Garuolio nuotr.

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

45 komentarai

 1. Antanas:

  Ačiū, pone K.Garšva, už nuostabų straipsnį! Linkiu Tamstai sveikatos ir stiprybės kovojant su lietuvių kalbos, vienos seniausių kalbų pasaulyje, naikintojais. O iš kirkilų, šiaulienių-anajevų ir Co ko norėti?.. Komunistai ir Afrikoje yra komunistai… Ar jiems kada nors rūpėjo lietuvių tauta ir jos kultūra? Ką išsirinkome, tą ir turime… Dabar galime džiaugtis.

 2. Getas:

  Autorius teisiškai ir kalbininko žvigsniu viską gerai pagrindė. Palaikau ir dalyvausiu mitinge prie SEimo ir reikalausiu atstatydinimo Kirkilo, Šiaulienės, pažeidusius priesaiką ir Konstituciją.
  Norėčiau paraginti kalbininkus, peržiūrėti neteisingai sulietuvintus, iškreiptus pavadinimus: Yra upė Mera, buvo miestelis Nemera, lenkai iškreipė Nemeža, o lietuvinant pavadinta Nemėžis. Grįžkime prie senųjų lietuviškų pavadinimų. Gal galėtų Lietuvių kalbos institutas išleisti tokią knygelę su neteisingais pavadinimų atstatymais. Čia man kyla mintis, kad gal ir upė Neverys buvo, o tapo lenkinant Nevėžys, o ir miestas pasekė ta kryptimi Panevėžys, o gal turėtų būti Panevėrys.

 3. Getas:

  Dar vienas pvz.: Kryžiuočių ordino dokumentuose rašoma vietovė Weisisken – dabar Eišiškės, tai lenkinimo pasekmė (kad tik daugiau būtų šnypščiančių garsų, kaip jų maišytoje kalboje), nes dzūkai nesako “nueik”, o sako “nuveik”, nesako Eisiejai, o sako Veisiejai. Prašau atstatyti pavadinimą kaip dokumentuose įrašyta: Weisisken, tai lietuviškai turėtų būti Veisiškis. Aplamai reikėtų vengti pavadinimuose moteriškos daugiskaitos formos, nes tai neteisinga daryba iš sulenkintų pavadinimų: karoliniškės, santariškės, fabijoniškės ir pan. turėtų būti:Karoliniškis, Santariškis, Fabijoniškis, žodžiu, kaip Radviliškis, Vilkaviškis.

 4. Močiutė:

  Ačiū Kazimierui Garšvai, Valentinui Stundžiui, LKK pirmininkeiuž nenuilstamą lietuvių kalbos gynimą!

 5. Tendencija nesikeičia. Daroma viską, kad padalinti Lietuvos pilečius – tam tinka ir X, ir W. Tokie kirkilai tik ta ir moka daryti. Kitas dalykas, kad dėl atskirties tarp lietuviakalbiu ir lenkakalbių lietuvių žymiai prisidėjo kaip tomasevskiai, taip ir “Vilnija”. Ir viena ir kita organizacija bijo atviros diskusijos.

 6. dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Citata: “Vienintelė prošvaistė būtų priėmus kompromisinį Valentino Stundžio ir kitų rengtą įstatymo projektą, kuris neprieštarauja Konstitucijai ir leistų pageidaujamą formą rašyti antrame paso lape.”
  Man atrodo, kad lenkai, rusai, kinai, japonai, gruzinai ir dar simtai kitu tautybiu asmenu TIKRAI gali rasyti savo vardus ir pavardes taip kaip sirdis geidzia, pvz. kai raso laiska mylimajai, savo mamai, savo teciui, savo vaikams, savo draugams ir bet kur kitur kur tik raso! Tai ju teise! Neuzdrausi gi zmogui rasyti! Tegu buna rasytojais, puskinais!
  Taciau kai kalba eina apie Lietuvos valstybes DOKUMENTA, tai ta dokumenta raso ne lenkas, ne rusas, ne kinas,…. o raso Lietuvos valstybes VALDININKAS, kuris privalo paklusti LR Konstitucijai, vadinasi privalo Lietuvos valstybes isduodama dokumenta rasyti LIETUVISKAI ir niekaip kitaip, kadangi DOKUMENTAS yra valstybes vardu isduodamas!, o Lietuvos valstybeje…. yra lietuviu valstybine kalba.
  O dabar apie ta rasyma pageidaujama forma antrajame paso lape? Deja Lietuvos valstybes valdininkas raso valstybes isduodamame dokumente tik lietuviskai! Ne kitaip, taigi valstybiniame dokumenta kitokiu variantu, isskyrus lietuviskai, buti NEGALI, nes tai pazeidzia Konstitucija!, nes valstybiniai dokumentai Lietuvoje rasomi LIETUVISKAI!
  Kinai neraso ir net nepraso Amerikos zemyne rasyti ju pavardes kiniskai! O galetu, ju juk daug pasaulyje! Lenkai nepraso Amerikos zemyne…. rasyti ju pavardes lenkiskai! Lenkai nepraso ju pavardes Rusijoje rasyti lenkiskai, nes supranta, gave viena Katyne, gavo antra Katyne, gaus ir dar tiek Katyniu kiek reikes! Tai va cia viena is priezasciu, kodel lenkai nepraso ju pavardes rasyti stipresniojo! Bijo gauti i kaulus! Tokia lenko morale!

  • Kemblys:

   Rašei gerai, bet šlykščiai užbaigei, Jonai. Katynėje buvo nužudyti ne eiliniai lenkai. Katynėje, sudužus lėktuvui, žuvo Lenkijos prezidentas. Nereikia liesti tokių skaudžių dalykų – išsiaiškinsime patys kaip nors dėl tos ‘w’.

   • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

    Taip ponas Kembly, Katynese buvo nuzudyti ne eiliniai lenkai, o tie, kurie pasiruose visomis isgalemis ir progomis naikinti Lietuvos valstybe! Ta dare anskciau, ta daro dabar, ir ta darys veliau. Tai panasiai toks pats agresyvus kaimynas, kaip rusai, jau 300 metu savo iltis vis progai pasitaikius galanda ant Lietuvos. Lenkai taip pat!
    Sakote skaudus dalykai, o ar neskaudejo Lietuvai kaip ja okupavo slektos, o ar neskaudejo Cekoslovakijai, kai lenkai uzgrobe jos dali! Ar tik lenkams skauda? Lietuviams neskauda?

    • Kemblys:

     Katynė yra lenkų-rusų reikalas. Lietuviai turi spręsti savo reikalus patys.

     Nelįsk, Jonai, į svetimus reikalus, nebent rusus čia atstovauji…
     Beje, pilstai ‘žibalą į ugnį’ iš Indianos, Elwoodo. Tau Lietuvoje nėra ką veikti? Ar nori sukiršinti čia mus ir žiūrėti iš saugaus atstumo?

  • Antanas:

   Tamsta esi net labai teisus! Jei mes, lietuviai, būsime tokie bestuburiai kaip visokie linkevičiai ir kirkilai, tai mus ir murkdys visi kas netingi… Na, o jei Lietuvoje kažkam kažkas netinka – siena į Vakarus atvira, o ir išvykimui į Rytus gauti vizą, manau, nebūtų problema…

 7. Atgalinis pranešimas: Kazimieras Garšva. Asmenvardžių rašyba: nesąmonės ir prošvaistės | Lituanistų sambūris

 8. Pikc:

  “G. Kirkilas, iki šiol nenorintis žinoti visų šių faktų, turi garbingai atsistatydinti iš Lietuvos ir Lenkijos Seimų tarpparlamentinės grupės pirmininkų.” – mano galva, “G. Kirkilas” ir “garbingai” iš principo negali būti tame pačiame sakinyje. 🙂

  • Antanas:

   Pritariu. Komuniagos ir garbė – sąvokos nesuderinamos.

   • Čia, manau, yra kita ir visai paprasta priežastis: Kirkilas neturi jokio išsilavinimo, kuris galėtų padėti darbui seime:
    1. nėra teisininkas;
    2. nėra ekonomistas;
    3. nėra jokių kitų mokslų baigęs, kad ir politinių, kurie padėtų jam, visų pirma, susigaudyti koks yra tas visuomeninis interesas.
    Jo išsilavinimas – kažkokie restauratoriaus, kur jis, matyt, mažai ką išmoko, nes nedirbo beveik, kursai.
    Dar buvusios partmokyklos diplomas, bet kiek jų tokių esu matęs, tai arba jie prantavykai, nes išmokinti ten tik to, kad Mосква – столица (там ишак поет как птица:) ) ir tiek ir temoka, kad iš ten laukti ką pasakys, t.y. nepripratęs savo galva galvoti, arba žulikai, kuo, matyt, visada ir buvo..
    Taip ir Kirkilu – žmona rusiška, partija iš tų, kurios nedirbo visuomenės daugumai.
    Ir nedirbs.
    Kol jų nors kartą kokia kita partija neišmes iš balno.

  • Gustavas:

   Nu va po biški ir surasim teisybę . O autoriui pagarba.

   • Tiesa yra seniai aiški: Lietuva – TIK lietuviams!, o kas nenori jais būti ir lietuviškos tvarkos laikytis, tie gali eldoradų ieškoti kitur.
    Kas kita, kad Lietuvą siekiama išlietuvinti, po ko jau sektų kitas žingsnis – paversti kurių tai kitų žeme.
    Kas gali tam užkirsti kelią?
    Kol kas valdžioje nebuvo tokios partijos, kuri dirbtų visuomenės daugumai (=neleistų išlietuvinti Lietuvos).
    Ar ji bus?
    Ar tautininkai taps visuomenės daugumos interesus atstovaujančia (=valdančiąja) partija?

    • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

     Nuomone, kad Lietuva tik lietuviams gerai atitinka kgbistu ir ruskiu nuomone. Lietuva per amzius toleravo kitas tautas, net kai jos buvo LDK pavaldume! Galiu papasakoti ivyki is 1980 metu, dar Sovietu sajungoje. Nuvaziau i konferencija Chmelnickyje, Ukraina, ir tenai mums padare krastotyrine kelione i Kamenec Podele. Tai tos Podoles krastotyros muziejuje gide 1980 metais stai ka is istorijos pasakojo. As buvau tik vienas lietuvis toje kompanijoje ir niekas apie tai nezinojo, turiu omenyje gide. Tai gide aiskino, kad kai lenkai uzgrobdavo Kamenec Podole, tai sudegindavo ir sugriaudavo. Kai lietuviai atsikariaudavo, tai atstatydavo, atkurdavo gyvenima ir tokia nuomone….ko gero gal visu ukrainieciu, nes pasiziurekite, kaip atrodo Gedimino stulpai Ukrainoje…. isgrazinti!, berods herbe.
     Taigi turime suprasti skirtumus tarp lenku ir lietuviu moraleje, dvasioje ir gyvenime. Dar tada ta gide aiskino, kad Kamenec Podole buvo padovanota kunigaiksciams Kariatoviciams, o prie Vilniaus yra Kariotiskes.
     Pagaliau supraskime…. Lenkija yra okupantas Europos viduryje, kol savo supuvusios kariaunos nepatrauks is uzgrobtu lietuvisku zemiu…. Punskas, Vygriai, Seinai, Balstoge na ir t.t. Net dabar Punske yra 80 procentu lietuviu! Ir kaip jie ten atsirado, jei ten lenkija?

     • Jūs nesupratote mano kalbos esmės: lietuvis – ne tas, kuris gimė lietuvių šeimoje, bet metė Lietuvą dėl gardesnio kąsnio kitur, o tas, kuris, gal, gimė net kitoje šalyje, bet apsigyveno čia, augina Lietuvai vaikus, dirba Lietuvai, gina Lietuvą – Lietuvai atiduoda visą save.
      Kas gyveno Lietuvoje 1009m.?
      Lietuviai.
      Kurie ką tik, gal, buvo skirtingų genčių ir kalbėjo skirtingomis kalbomis – dabar sako dialektais.
      Bet kas juos suvedė į krūvą?
      Noras išgyventi.
      Tas pats ir dabar yra Lietuvoje: kas Lietuvą palaiko gyvą, tas ir yra lietuvis, nes nebus Lietuvos – nebus ir lietuvių.
      Ne kilmė čia yra svarbu, o tai ar tas asmuo dirba Lietuvai, ar ne.
      NES TAUTOS PAGRINDINIS POŽYMIS YRA NUO AMŽIŲ AMŽINŲJŲ TURIMA SAVA TERITORIJA.
      Kodėl žydų nepripažino filosofai tauta? Dėl to, kad neturėjo savo teritorijos.
      Jehudimai Izraelyje nuo 1948m. turi savo teritoriją ir taps tauta, jei išgyvens kaip mes, lietuviai, tūkstančius metų.
      Kada turi teritoriją, TAI TIK TADA SUSIBĖGĖLIAI iš genčių pradeda kalbėti viena kalba, tik tada gimsta jų bendra moralė (papročiai ir tradicijos), kurios dėka lietuviai tapo seniausia Europos, o gal net viso pasaulio tauta, nes yra tiesioginiai indoeuropiečių paveldėtojai.
      Trumpas reziumė: V.Landsbergis sakė – lietuvis yra tas, kuris tiki, kad Lietuva gali būti graži ir teisinga!
      Arba.
      Lietuvis yra komandos, kuri vadinasi Lietuva, narys.

 9. Atsiprašau, prieš tai suklysta paspaudžiant.

  Nedarykime jovalo – jokio rašymo ne valstybės kalba dokumento antrame lape negali būti. Dokumento visi lapai yra lygiareikšmiai, t.y. visi jie yra valstybės dokumentas. Taigi juose visuose tegali būti rašoma tik valstybės kalba. Todėl konservatoriai savo siūlomą variantą dėl rašymo dokumento antrame lape nelietuviškai turi atsiimti. Tai viena. Antra, tai padaryti jie privalo ir dėl to, nes asmuo siūlomu atveju gautų galimybę ne Lietuvoje veikti kita – ne pirmo lapo pavarde, taigi atsirastų vėjo gaudymas laukuose… Taip, būtų sukurta galimybė piktavaliams sukčiauti. Nukentėtų Lietuvos prestižas pasaulyje.

  • Manau, kad klysti ir latviškas variantas, kada originaliai vardas pavardė būtų rašoma antrame puslapyje, kartu parašant tarimą bei parašant, kad tas užrašas gali būti vartojamas tik užsienyje, o Lietuvoje galioja tik užrašas pirmame puslapyje.
   Kam toks įrašas galėtų būti leidžiamas?
   Tik tiems, kurie atvažiavo į Lietuvą iš kitur su tokia pavarde vardu, ko originalumas liktų antrame lietuviško paso puslapyje ir tai, pvz., jiems padėtų, jei kiltų jų paveldėjimo klausimas buvusioje Tėvynėje.
   Toks įrašas galėtų būti leidžiamas moterims, kurios ištekėjo už užsieniečio ir tam, kad jų pavardžių užrašymo skirtumai nesudarytų nepatogumų gyvenime. Žinia, jei tokia moteris liktų Lietuvos piliete, nors tokio pilietybės išlaikymo nauda galėtų būti pateisinama tik tuo atveju, jei galiausiai ji savo šeimą atvežtų į Lietuvą ir keltų Lietuvą.
   Norintiems keisti pavardę ta taisyklė galiotų tik su labai dideliais apribojimais.
   Pvz., koks nors vietinis lenkomanas panorėtų savo pavardę antrame puslapyje susilenkinti.
   Tokie būtų reikalavimai:
   1. turėtų rasti pirminį iš tiesios linijos protėvių, kuris buvo lenkas ir su tokia pavarde;
   2. negaliotų okupaciniai dokumentai;
   3. reikėtų išsiaiškinti giminės medį, kuris aiškiai rodytų, kad toks ir toks tikras lenkas atvyko kada tai, prieš kiek tai šimtų metų gyventi į Lietuvą;
   4. į bet kokį bandymą nepaisyti aukščiau minėtų reikalavimų valstybė turėtų reaguoti žaibišku proceso nutraukimu. Maždaug kaip čia: 🙂
   https://www.youtube.com/watch?v=FrrZKrCwSyk&list=PLSOjitpnet2f3EOkdEovROmUqYaH1ll4t&index=90

 10. Šalin profanus!!!:

  kai profanai bando reguliuoti kalbos reiklaus,- gero nelauk ir nesitikėk,- ką ir stebime…

 11. Dokumentų rašymo klausimas teisiškai, politiškai ir kalbiškai jį išmanantiems yra tiek aiškus, kad apie tai nėra ką kalbėti. Jokios tikros problemos čia nėra – valstybės dokumentai yra rašomi valstybine kalba ir taškas. Artėja Seimo rinkimai, tad kur ne mužikiški, o kilnesni kandidatai į jį. Čia turi būti visi Tautos rūpesčiai.

 12. Geras:

  Gerai surašė Garšva. Trumpai ir aiškiai. Tik mūsų valdantieji politikai akli ir kurti. Butkevičius žadėjo, kad neišduos lietuvių kalbos, o dabar jau duetą čiulba su lenkų akcija. Gėda valstybei, kurios premjeras ir dauguma Seimo narių nebrangina savos kalbos.

 13. Apgavikams skiriama:

  Kažkodėl lenkai ir iškraipytos kalbos iniciatoriai tyli apie kitų raidžių rašybą , pvz PASZKIEWICZ? AKIVAIZDU,KAD TAI TIK PIRMINIS , TARPINIS REIKALAVIMAS, NES vėliau jie nebesutiks su “Š” IR “č”, NES PRIEŠINGU ATVEJU BŪTŲ VIS VIEN PAVARDĖS NE PAGAL JŲ RAŠYBĄ.

  • Antanas:

   Kokie dar lenkai?!! Lenkai gyvena Lenkijoje, emigrantai lenkai – USA, UK, Australijoje… Jau seniai mokslininkų (taip pat ir Lenkijos!!!) įrodyta, kad dauguma taip vadinamo Vilniaus krašto gyventojų yra sulenkėję vietiniai bei po karo atvykę gudai ir sulenkėję vietiniai lietuviai, ką aiškiai įrodo jų gudiškos ir sulenkintos lietuviškos pavardės, o dar aiškiau tą įrodo šio krašto lietuviški vietovardžiai. Tai gal taip ir sakykime: “lenkiškai (o faktiškai “po prostu”) kalbantys vietiniai gyventojai”. Ir tai bus labai teisinga. O dabar taip vadinamus “tutejšus” (vietinius) vadindami lenkais įžeidinėjame Lenkijos lenkus, kurie, beje, taip save vadinančius “lenkus Lietuvoje” (Polacy na Litwie) vadina “rosjaninais” (rusais).

   • Kemblys:

    Mali tu čia, Antanėli, su šauktukais, o nauda kokia? Sulenkėjusiems Lietuvoje reikia ne įrodinėti, o lietuvinti juos. Jei, neturi supratimo kaip lietuvinti, tai bent pasiklausk kokio ‘ideologo’ Mariaus iš Tautininkų sąjungos 😀 😀

   • Po prostu – tai net nėra lenkų dialektas.
    Tai mišinys visokių žodelių, kuo, dažniausiai, pasižymi žulikai, kurie savo kalbą užkoduoja tik jiems suprantamais žodeliais.

    • Antanas:

     Tikram lietuviui: Teisingai, “po prostu” – tai nėra jokia lenkų kalbos tarmė, ką savo laiku patvirtino Lenkijos kalbininkė profesorė Halina Turska, tyrinėjusi taip vadinamo Vilniaus krašto vietinių gyventojų kalbą. Tai lenkų, gudų, rusų ir lietuvių kalbų mišinys.

     Kembliui: ?????

 14. Zigmantas CKB:

  Lietuva išliko Lietuva tik todėl, kad visada joje gyveno tikri Tėvynės patriotai. Didžiuojuosi, kad gyvenu tokioje šalyje, kurioje gerbiamas istorinis ir tautinis mūsų tautos paveldas. Didžiuojuosi, kad priklausau tautai, kuriai priklauso ir iškilūs Lietuvos piliečiai: Kazimieras Garšva, Valentinas Stundys, Mykolas Kleopas Oginskis, Adomas Mickevičius ir daug kitų tautai ir pasauliui nusipelniusių Lietuvos piliečių. Prof. K. Garšvos pateikti argumentai yra labai aiškūs ir suprantami kiekvienam, kuris turi bet vidurinį įsilavinimą, o tokių Lietuvoje net ir tarp lenkų tautinės bendrijos narių yra mažų mažiausiais 95 proc. Tikiu, kad mūsų tautos atstovai, dirbantys mūsų tautai ir Tėvynei Seimo rūmuose, suras drąsos ištiesti ne tik savo nugarą, bet ir tautos stuburą, kurį lenkų ir rusų tautinės bendrijos visomis išgalėmis stengėsi priversti sulenkti.
  Liaudis sako, įleisk velnią į bažnyčią, tai jis lips ir ant altoriaus. Tikiu, kad Lietuvoje visi piliečiai (būk tai prievarta nutautėjęs lietuvis su sulenkinta pavarde ar buvęs lenkų ir rusų okupantas, ar etninis lietuvis), kurie gyvendami Lietuvoje gerbia Tėvoniją-Lietuvą ir neparsiduoda nedraugiškiems mūsų Tėvynei politikams, stos mūrų už tikrąsias vertybes, kurioms priskiriama ir kalba. Yra kalba – yra ir stipri valstybė. Dieve, apšviesk mums protą ir sąžinę eiti tiesos keliu, kuris kuria klestinčią ir vieningą nepriklausomą valstybę. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: