Ekslibrisas – medikams (0)

Lietuvos medicina. 2014_Cover-K100

Parodos katalogo viršelis

Lapkričio 19 d. Lietuvos medicinos biblioteka (LMB) 70 metų jubiliejaus proga atidarė ekslibrisų parodą  „Lietuvos medicina“. Tai jau trečioji ekslibrisų paroda. Šioje parodoje dalyvauja 49 autoriai, tarp kurių yra nemažas VDA Grafikos katedros studentų būrys. Greta tradicinėmis technikomis sukurtų darbų (linoraižinių, ofortų, piešinių ir kt.) vis daugėja kūrinių kompiuterine technika ir skaitmeninių reprodukcijų. Parodos atidarymo dieną buvo pristatytas ekslibrisų parodos katalogas „Lietuvos medicina. 2014“. Parodos kuratorė dailininkė Viktorija Daniliauskaitė. Paroda veiks iki 2015 m. sausio 8 d.

Ta proga siūlome susipažinti su Lietuvos medicinos bibliotekos Informacijos skyriaus vedėjos Reginos Vaišvilienės straipsniu „Ekslibrisas – medikams“.

„Žmogaus noras kaip nors pažymėti, išskirti savo knygą yra labai senas. Seniausiu knygos ženklu laikoma fajansinė plokštelė (jos dydis 62×38) rasta su papiruso ritiniu. Įrašas plokštelėje nurodo šio papiruso savininką – Egipto faraoną Amenchotepą III (Amenofisą, mirė apie 1377 pr m.e.) ir jo žmoną Teję. Plokštelė saugoma Britų muziejuje Londone“ (V. Kisarauskas. Lietuvių ekslibrisas. Vilnius, 1991, p.8).

Lietuvos medicinos biblioteka per du dešimtmečius sukaupė daugiau kaip 600 ekslibrisų lietuviškosios medicinos tema, sukurtų 100 Lietuvos ir 16 užsienio autorių. Surengtos trys parodos, išleisti parodų katalogai. 2014 m. lapkričio 19 d. atidaryta trečioji ekslibrisų paroda ir pristatytas katalogas „Lietuvos medicina. 2014“. Parodoje 49 autorių darbai.

Ekslibrisų kolekcijos atsiradimo istorija

baranauskaite_urte2468-K100

1994 m. Lietuvos medicinos bibliotekos 50-čiui (įkurta 1944 m. spalio 9 d.) surengta pirmoji Tarptautinė ekslibrisų paroda–konkursas „Lietuvos medicina“ davė pradžią lietuviškosios medicinos ekslibriso kolekcijos atsiradimui.

Į organizatorių kvietimą atsiliepė 39 autoriai iš 16 šalių, pateikta 112 darbų. Iš Lietuvos savo darbus pateikė 12 menininkų, tris ekslibrisus atsiuntė Amerikos lietuvis dailininkas Vytautas O. Virkau. Parengtas ir išleistas parodos katalogas, kuriame pateikta informacija apie autorius, pristatytų darbų sąrašas, informacija apie rėmėjus. Glausta informacija supažindinama su Lietuvos medicinos istorija, parodos organizatoriais – Lietuvos medicinos biblioteka ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija lietuvių ir anglų kalbomis. Didžioji dauguma ekslibrisų buvo dedikuoti žymiems Lietuvos medikams profesoriams Vytautui Sirvydžiui, Jurgiui Brėdikiui, Algimantui Marcinkevičiui, Antanui Sučilai, Juozui Meškauskui, Pranui Mažyliui, Petrui Avižoniui, Ferdinandui Bendoraičiui ir kt. Medicinos bibliotekai sukurta 17 ekslibrisų Lietuvos ir užsienio autorių. Pirmasis ekslibrisas bibliotekai buvo sukurtas 1984 m. „Ekslibris. Valstybinė mokslinė medicinos biblioteka“, dailininkė Viktorijos Daniliauskaitė. Tais pačiais metais pagal jos projektą pagamintas ir metalinis ženkliukas dengtas balta – raudona emale.

LMB exlibris698-K100

Dailininkė V. Daniliauskaitė

Po dešimties metų, bibliotekos 60-čio proga, buvo kreiptasi į Lietuvos menininkus dalyvauti parodoje su ekslibrisais, neeksponuotais pirmojoje parodoje. Parodos dalyvių gausa pranoko visus mūsų lūkesčius. Savo darbus pateikė 59 autoriai ir pristatė 290 darbų. Išsiplėtė ir knygos ženklų adresatų ratas, nuo garbių profesorių iki miestelio felčerio. Kolekciją papildė žymių Lietuvos menininkų darbai – Lili Janinos Paškauskaitės, Laimos Bronislavos Pučkoriūtės, Irenos Geniušienės, Alberto Gursko, Antano Kmieliausko, Valerijono Vytauto Jucio, Saulės Kisarauskienės, Vytauto Valiaus ir kitų, sukurti lietuviškojo ekslibriso atsigavimo ir suklestėjimo metais – tai XX a. 6-10 dešimtmetis. Dailininkas Rimtas Tarabilda pristatė savo mamos Domicelės Tarabildienės sukurtus ekslibrisus. Bibliotekos kolekcijoje seniausi ekslibrisai medicinos tema – dailininkės I.Geniušienės 1958 m. sukurti ekslibrisai gydytojai R. Vailionytei.

Parengtas ir rėmėjų dėka išleistas parodos katalogas su bibliotekos dailininkės Viktorijos Daniliauskaitės įžangos žodžiu apibendrinančiu abi parodas. Parodos atidaryme dalyvavo gausus būrys darbų autorių ir knygos ženklo savininkų-medikų. Kaip teigia daugelis menininkų, ekslibrisas yra ne tik konkretaus žmogaus asmeninės knygos ženklas, bet ir gražus pagarbos bei padėkos tam žmogui ženklas. Antrosios ekslibrisų parodos katalogas „Lietuvos medicina“ (2004 m.) pateko į dailininko

Valerijono Vytauto Jucio prisiminimų knygos „HOMO SUM (Esu žmogus). Prisiminimai“ puslapius tarp kitų, Lietuvoje išleistų ekslibrisų katalogų. Menininkas yra vienas iš tų kolekcininkų, kuris renka ekslibrisus medicinos tema. „Visų ekslibrisų surinkti neįmanoma, taigi, ir mano rinkinyje dominuoja dvi pagrindinės temos – erotiniai ekslibrisai ir knygos ženklai, skirti medikams“ personalinės parodos atidaryme „Ekslibrisai medikams“ sakė menininkas, kuris yra sukūręs nemažą pluoštą ekslibrisų gydytojams.

2014 m. rengiamoje, trečiojoje medicinos ekslibriso, parodoje pakvietėme menininkus pristatyti darbus, sukurtus per pastarąjį dešimtmetį arba tuos, kurie nebuvo eksponuoti ankstesnėse parodose. Į rengiamos parodos kvietimą atsiliepė net 34 autoriai, kurie nebuvo dalyvavę ankstesnėse parodose. Šiai parodai didžiausią pluoštą darbų pateikė dailininkas Klemensas Kupriūnas, Aušra Čapskytė, Valerijonas Vytautas Jucys.

Džiaugiamės jaunaisiais kūrėjais-studentais iš Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos. Kaip sako parodos kuratorė dailininkė Viktorija Daniliauskaitė: „tai kaip gaivus oro gūsis jau kiek aprimusioje ekslibriso padangėje“. Jauna grafikė Milda Dainovskytė 2014 m. vasario mėnesį naujoje VDA galerijoje „5 malūnai“ surengė ekslibrisų parodą iš Lietuvos medicinos bibliotekos kolekcijos,supažindindama studentus su nelabai jiems žinomu žanru – ekslibrisu. Į parodos atidarymą pakvietė žinomus mažosios grafikos menininkus Viktoriją Daniliauskaitę, Vytautą Kmieliauską, Mikalojų Povilą Vilutį ir kt., kurie mielai jauniesiems dailininkams pasakojo apie ekslibriso kelią Lietuvoje ir už jos ribų. Šio malonaus bendravimo rezultatas – pluoštas jaunų žmonių sukurtų ekslibrisų (parodai pristatė 30 tradicine technika atliktų darbelių). Reikia pabrėžti, kad atsirado ir tam tikrų naujovių ekslibriso žanre. Sukurti ekslibrisai ne konkretiems asmenims ar institucijoms, bet abstrakcijos „Onkologijai“, „Oftalmologijai“, „Chirurgui“, „Neurochirurgijai“. Pateikti aprašymai, paaiškinimai. Reikia tikėtis, kad ši paroda, sužadinusi jaunųjų kūrėjų smalsumą ekslibriso žanrui, paskatins ir toliau domėtis ekslibrisu, kurti, dalyvauti parodose Lietuvoje ir už jos ribų.

Jucys2397-K100

Valerijonas Jucys. Antanas Vileišis

„Amžių bėgyje atsiradę knygos ženklai yra reikšmingi kultūros, knygos istorijos objektai, o dažnai ir įdomūs meno kūriniai“ – teigė menininkas, ekslibriso tyrinėtojas ir propaguotojas Vincas Kisarauskas (Lietuvos knygos ženklai, 1518-1918, Vilnius,1984).

Maloniai kviečiame medikus, turinčius ekslibrisų, pasidalinti savo mintimis, ką jums reiškia šis nedidelis meno kūrinėlis ex libris? Kokiomis aplinkybėmis jis atsidūrė jūsų asmeninėje bibliotekoje? Ar ženklinate įsigytas knygas ir kaip? Parašu, antspaudu, ekslibrisu ar savo sugalvotu ženklu? O, jei kas norite praturtinti bibliotekos ekslibrisų kolekciją nuoširdžiai laukiame.

Keletas faktų iš eklsibriso istorijos:

Pirmieji spausdinti ekslibrisai atsirado kartu su Gutenbergo knygų spausdinimo popieriuje išradimu XV a. Vokietijoje.

Seniausiu ekslibrisu Lietuvoje laikomas Povilo Alšėniškio Exlibris, sukurtas 1533 m., dailininkas nežinomas.

dominykas_canderis2443-K100

Dominykas Candelis. Onkologijai

Pirmuoju ekslibrisu su lietuvišku įrašu laikomas XIX a. pab. ar XX a. pr. nežinomo autoriaus sukurtas ekslibrisas Juozui Tumui – Vaižgantui.

Pirmoji ekslibrisų paroda – konkursas Lietuvoje buvo organizuota Vilniuje1908 m. pagerbiant advokatą Tadą Vrublevskį auksinio jubiliejaus proga.

Pirmoji knyga „Exlibrisas Lietuvoje, XVI-XX šimtmečiai“, parengta Pauliaus Galaunės, pasirodė 1926 m. Tais pačiais metais buvo surengta ir pirmoji lietuviškų eklsibrisų paroda iš menotyrininko P. Galaunės kolekcijos Kaune.

Pirmąja išsamia lietuviškojo ekslibriso knyga yra laikoma Vitolio E.Vengrio parengta ir Čikagoje 1980 m. išleista knyga „Lithuanian bookplates= Lietuvių ekslibrisai“. Reikia pminėti, kad knygos sudarytojas Vitolis E. Vengris yra biomedikas.

Pakruojo 450-ųjų metinių proga žemietis/kraštietis menininkas Klemensas Kupriūnas sukūrė ekslibrisą skulptūrą iš gražiai sukomponuotų girnų. Kai kas teigia, kad tokio ekslibriso niekur kitur nėra.

zilyte1423-K100

Ugnė Žilytė. Medicinos seserims.

1984 m. pasirodė dailininko Vinco Kisarausko parengta knyga „Lietuvos knygos ženklai, 1518-1918“.

1991 m. Vinco Kisarausko „Lietuvių ekslibrisas“, Vilnius (išleista po autoriaus mirties).

2004 m. ekslibriso tema buvo apginta menotyrininkės Ievos Pleikienės daktaro disertacija „Lietuvos mažoji grafika : meninės komunikacijos paštu formos (1960 – 1990)“.

Vieni pirmųjų ekslibrisų medikams buvo sukurti jau XVI a. pradžioje. Remiantis R. Kropp publikacija Ex Libris Von Arzten – Uber Artzten – Fur Arzten (Pneumologie. 2010, 64, 249-154) vienu iš tokių yra laikomas 1509 m. Luko Kranacho sukurtas ekslibris „Exlibris des Dr. Dietrich Block“.

Ekslibrisai medicinos tema pasaulyje yra labai paplitę. Jais domisi ir juos renka tiek medikai, tiek įvairūs kolekcionieriai. Gausios medicinos ekslibrisų kolekcijos yra saugomos Amerikos, Didžiosios Britanijos, Airijos, Danijos, Lenkijos, Čekijos, Australijos bibliotekose, apie jas rašoma spaudoje, leidžiami katalogai, bukletai, knygos. Amerikos vaikų gydytojas medicinos istorijos propaguotojas ir aistringas medicinos ekslibrisų kolekcionierius Samuel X. Radbill 1951 m. išleido knygelę „Bibliography of medical ex libris literature“.

Kategorijos: Kultūra, Literatūra, Menas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: