M.Varaška. Ar liausimės menkinti Referendumą? (57)

Mantas Varaška | DELFI, K.Čachovskio nuotr.

Mantas Varaška | DELFI, K.Čachovskio nuotr.

LR Konstitucijoje nustatyta, jog „Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu“.

Taip pat minima, jog „referendumas skelbiamas, jei jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.“ Antrasis teiginys reikšmingas tuo, jog Tautos atstovai gali laisvai pasirinkti, kokį klausimą jie nori pateikti visuotiniam apsisprendimui.

Konstituciniame Referendumo įstatyme yra išskiriami paprastieji ir privalomi Tautos balsavimai. Priklausomai nuo to, nustatyti skirtingi įvykusio referendumo balsų skaičiaus reikalavimai. Kol kas nesiplečiant į šių sąlygų įvairovę, pažymėtina, jog referendumas dėl žemės pardavimo ir paties referendumo vykdymo sąlygų pakeitimo laikytinas privalomuoju.

Galiausiai įstatyme pažymėta, jog „Seimo sudaryta ekspertų grupė gali padaryti išvadą, kad piliečių reikalavime paskelbti referendumą teikiamas sprendimo tekstas gali neatitikti Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Seimas šią nuomonę turi paskelbti visuomenei, tačiau ji negali būti pagrindu neskelbti referendumo.“

Kitaip tariant, įstatymas nenumato galimybės uždrausti Tautai balsuoti dėl Konstitucijai prieštaraujančios jos pataisos. Ši sąlyga neturi jos taikymo išimčių. Kodėl? – atsakymą rasime vėliau, susipažindami su šalies, kurioje išaugo Tautos suvereniteto idėja, patirtimi.

Apie Referendumo sąlygas ir pasitikėjimą

Po paskutinio (ir išskirtinio jo vykdymo prasme) balsavimo dėl Lietuvos narystės ES 2003-iaisiais beveik dešimtmetį neturėjome kito įvykusio (taigi sukeliančio teisines pasekmes) referendumo. Tuo laikotarpiu kilo vis daugiau nepasitenkinimo dėl neveikiančio stipriausio tiesioginės demokratijos (Tautos valios) pasireiškimo būdo.

Kalbantis su žmonėmis, studentais, teisininkais apie referendumo vykdymo problemas, anksčiau tekdavo ginti griežtas jo taisykles. Diskutuodavome, ar pvz. 300 000 tūkstančių rinkimų teisę turinčių piliečių kvota nėra per didelė nuo emigracijos išretėjusiai Lietuvai. Kaip Konstitucijos stabilumo šalininkas maniau, jog šis reikalavimas nėra per didelis. Jei Tautai keliamo klausimo svarba yra tikra, ją palaikytų ir dar didesnis rėmėjų skaičius.

Tuo pačiu save ir kitus (pvz. būsimus teisininkus) tikinau, jog griežtas referendumo sąlygas atperka jo vykdymo tuo labiau – įvykusio balsavimo pasekmės. Netgi pasisekęs patariamasis referendumas demokratiškoje šalyje laikytinas privalomu. Juk pati Tauta pasisakė svarbiausiu jos gyvavimo klausimu.

Apie valdžios požiūrį į Referendumą ir nusivylimą

Pirmą kartą savu suvokimu apie referendumą suabejojau 2012-aisiais. Tada įvyko balsavimas dėl nepritarimo naujos atominės elektrinės statybai. Tiesa, priešingų sprendimų dėl šio klausimo kol kas nėra. Tačiau aukščiausio lygio politikai, Seimas iki šiol nesugebėjo aiškiai patvirtinti, jog Tautos sprendimas bus paisomas.

Politikų vidinės dvejonės numanomos: patariamasis referendumas buvo vykdomas jų pačių siūlymu, naudojamas kaip rinkimų jaukas. Referendumui įvykus staiga (bet pavėluotai) suprasta, jog šis Tautos sprendimas nėra paprastas rinkimų programos popierėlis, kurį po balsavimo galima vėl lengvai pamiršti ketveriems metams.

Tuo tarpu protaujantiems piliečiams paaiškinti neva „jų nuomone buvo pasinaudota“ ar „referendumas tik patariamasis“ tapo kur kas sudėtingiau. Asmeniškai balsuodamas UŽ naujos AE statybą, aiškiai suvokiau, jog daugumos sprendimas gali būti ir kitoks. Šimtai tūkstančių žmonių eidami balsuoti taip pat žinojo, kad laimės tik vienas požiūris, tačiau visi turės jo laikytis. Referendumui įvykus, kitos nuomonės piliečiai neprotestavo, nekėlė neramumų. Jie išlaikė pakantumą referendumui. Valdžia, deja, – ne.

Politikų išsisukinėjimai dėl 2012-ųjų metų referendumo rezultatų pripažinimo buvo nepagarba demokratijai. Panieka Tautos valiai. Dviveidiškumas sau palankiais atvejais ją pripažįstant (sėkmingi rinkimai), o nepatogiais – atmetant. Referendumo kaip idėjos, konstitucinės vertybės palaidojimas. Tiesa, tuo metu tarp duobkasių nesimatė konstitucinės, valstybinės teisės atstovų…

Apie teisininkų „šiukšliadėžę“ Referendumui ir Tautos valiai

Po minėtų valdžios akibrokštų 2013 m. vėl kilusios paskatos dėl naujo Tautos apsisprendimo žemės pardavimo ir paties referendumo sąlygų keitimo klausimais buvo stebėtinai greitos ir sveikintinos! Parašytas šauktukas nereiškia, jog pritariama šiems siūlymams. Mes galime ir nebūti teikiamų idėjų šalininkais, tačiau turime pripažinti kitų teisę jas iškelti. Ir drauge referendumu spręsti, kieno bus viršus.

Tačiau nemažai Lietuvos teisininkų, tarp jų ir Vyriausiosios rinkimų komisijos narių iš anksto pareiškė esą 300000 tūkstančių Lietuvos piliečių valia yra… „tuščias reikalas“. VRK atstovai 2013 metų rugpjūtį pritarę referendumo iniciatyvai ir pačiam tekstui ūmai apsigalvojo. Nuomonei pagrįsti buvo pasiremta nesenu Konstitucinio teismo nutarimu dėl LR Konstitucijos pataisų atitikties ES stojimo sutarties reikalavimams.

Deja, Konstitucinis teismas nagrinėjo visai kitą problemą (Euro įvedimas), o Konstitucijos pataisą vertino kaip Seimo narių pasiūlymą, neturintį nieko bendro su referendumu. Tačiau šie esminiai skirtumai teisės specialistams neužkliuvo.

Dar mėginta pasinaudoti „bulgarišku“ pavyzdžiu, kur Konstitucinis teismas panaikino panašias vietos parlamento konstitucines pataisas dėl žemės pardavimo užsieniečiams ribojimo. Gaila, jog mūsų teisininkai neskiria (ar nenori skirti?) konstitucijos pataisos reikšmės priimtos parlamento ir Tautos referendumo būdu.

Vietoj „bulgariškų“ sensacijų mums vertėtų remtis kur kas svaresne Prancūzijos Konstitucinės tarybos patirtimi. Vadovaujantis ja, Tautos valia priimtos Konstitucijos pataisos neginčijamos, esant prieštaravimams, keičiamos kitos Konstitucijos nuostatos. Taip tikrąja Konstitucija arba aukščiausia teise laikoma vėliausiai pareikšta Tautos valia.

Mėgėjišką ar atsainų konstitucinės teisės (ir savo padėties) suvokimą galima atleisti Rolandui Paksui. Tačiau teisininkams (ypač VRK nariams) derėtų paisyti įstatymo. Jie turėtų atsiminti, kas (tik Seimo sudaryta ekspertų grupė) gali iškelti abejones dėl referendumu teikiamos Konstitucijos pataisos pagrįstumo.

Kiek žinoma, kol kas tokios grupės Seime nėra. Jos ir negali būti nes parlamentas nėra gavęs VRK dokumentų dėl referendumo paskelbimo. Konstitucinis Referendumo įstatymas nei VRK nariams nei politikams nesuteikia teisės ginčyti referendumo teksto turinio teisėtumą.

Neigiami žmonių, politikų išankstiniai pareiškimai apie referendumo teisėtumą menkina piliečių valią, skatina visuomenės nesantaiką. Tačiau kai tokias nuomones išsako teisininkai… Konstituciją ir Tautos valią su žemėmis sumaišo tie, kurie turėtų atkakliausiai jas ginti…

Apie Referendumo savybes, kurių negalime paneigti

Mums – piliečiams, politikams, teisininkams, žiniasklaidai užuot abejojus ypatinga Referendumo galia, vertėtų įsidėmėti Įstatymo pradžią. Ji – geriausia svarstymų apie Tautos valią esmė ir pabaiga:

“Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis <…> Konstitucijos nuostatomis kad:
„Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“,

„niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių galių“,

„aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus“,

„svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu“,
priima Referendumo Įstatymą.“

Esant trunkamiems pilietinio mąstymo sutrikimams, šias eilutes skaitykime kas dieną.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

57 komentarai

 1. kaunietis:

  Oi bijo judosiai sulinde prie lovio Tautos balso, oi bijo. Nes, Tautos balsas – Dievo balsas.

 2. bartas:

  Teisingai. Iš gyvuliškos baimės šitas, “elitas”, dabar paleis šunis , kurie aplos, apkandžios kiekvieną. Palaikantį Tautos reikalavimą. Siaubas. Įsivaiduojat, avių banda nuėjo ne ten ,kur piemenys su savo šunimis vedė. Net didysis šachmatininkas VL, nesugebėjęs įžvelgti tokio runkelyno ėjimo – pasiuto.

 3. Amelija:

  Referendumas bus paskelbtas, nėra abejonės. Bet kiek balsuotojų į jį ateis? Pakalbėkit su jaunimu, miestiečiais, inteligentija… Iš kur imsite autobusų bobutėms suvežti?

  • Kemblys:

   Sveika, Amelija, pasiilgau tavęs. Ačiū už gerą žinią. Jaudinausi dėl referendumo – tiek darbo būtų per niek. Sėkmės Tau.

  • Kažin:

   Vargu, kad referendumas vyks.
   Seimui nutarus skelbti referendumą, ne mažiau kaip 29 Seimo narių balsais Seimas galės kreiptis į KT dėl ištyrimo, ar referendumu sprendžiami valstybės valdymo klausimai neprieštarauja Konstitucijai. Tokiu atveju Seimo nutarmo skelbti referendumą galiojimas bus sustabdytas iki KT išnagrinės kreipimąsi. Akivaizdu, kad KT skelbs, kad referendumo klausimas prieštarauja Konstitucijai. Tokiu atveju Seimas savo nutarimą skelbti referendumą panaikins.
   Tačiau, matyt, Panka, Šliužas ir dar keli, esantys sąrašo pradžioje, bus iš to susikrovę politinį kapitalą, kuriuo turės galimybę įvažiuoti į Seimą, t.y. pakartoti DK žygį į Seimą, vykus į jį Garliavos įvykių politiniu kapitalu.
   Taigi, Vakarų fronte gali nebūti nieko naujo, nes tikėtina, kad referendumo klausimas lems, jog kitos kadencijos Seime DK pakeis to paties politinio lygio asmenys tik kitu, greičiausiai, tautininkų pavadinimu.

   • Amelija:

    Deja, mūsų Seimas jau neįsivaizduojamas be politinių beraščių, juokdarių, įtariamųjų ir šiaip marginalų. Normalioje valstybėje valdžion patenka dvi-trys partijos, turinčios programas, bet ten ir balsuoja kito lygio “tauta”, kuri mąsto ne homosovieticus smegenėlėmis. Taip kad, Kažin, galite pasivadinti ir Neabejoju… O dėl referendumo: kaip Vaigauskas išsigando Graužinienės, taip jos gali “išsigąsti” ir jos lygio seimūnai. Patys matom, kas per vištidė šios kadencijos Seime.

   • N:

    Seimas privalo paskelbti referendumą nepriklausomai nuo keliamo klausimo – žiūrėk referendumo įstatyme. Kadangi referendumo klausimo formuluotė NĖRA seimo priimama (ji jau yra suformuluota ir jos seimas keisti negali, tai plaukia iš to, kad seimas privalo skelbti referendumą nepriklausomai nuo klausimo turinio), tai KT neturi teisės jos svarstyti referendumo formuluotės atitikimo Konstitucijai. Bet tai gali būti įmanoma, nes KT jau ne kartą pažeidė Konstituciją, kuria viena turi vadovautis.

    • Kažin:

     O kur pasakiau, kad neprivalo!…

     • N:

      O kur parašyta, kad KT gali svarstyti referendumo klausimų atitikimą konstitucijai, kuriuos kelia piliečiai, o ne seimas???

      • Kažin:

       Referendumus skelbia Seimas (Konst. 9 str. 2, 3 d.).
       Ką KT sprendžia (Konst. 102 str.).
       Teisė kreiptis į KT (Konst. 106 str.).
       Nežinau kokiu be kultūros žmogumi reikia būti, kad nieko neišmanydamas teisėje kaišiotum savo trigrašį į ją.
       Piktybiškumas akivaizdus…

       • S:

        Asiliuk, dabar kalba eina apie KT panaikinimą dėl piktybinio Tautos teisių užgrobimo. Jeigu jie pabandys dar pasunkint savo padėtį papildomu nusikaltimu, tai tas laikas ateis greičiau, pagal 3-ią Konstitucijos straipsnį, ir jūsų stribvaikiai iš KT (dauguma KT teisėjų yra komunistai arba jų išperos) bus dar greičiausiai ir teisiami. Būtų gerai taip pat atleisti ir VRK narius (Vaigauskui jokie jo vaidinimai nepadės, bus išmestas pirmas), taip Tauta pamažu perims valstybės valdymą ir Lietuva suklestės. Jūsų tą teisinę sistemą laikas gerokai pravėdint. Kad Lietuvai nedarytumėt gėdos prisidengdami teisininkų vardais, mažaraščiai zombiai. 😉

        • Kemblys:

         ,,S”, geras derinys: ,,ateis greičiau” ir ,,pamažu perims” – patiko 🙂

        • Kažin:

         Čia rašau ne pačiam, o kitiems, kurie nėra Lietuvos atžvilgiu piktybiški.
         Gerai, – tai išmeskite sau palankų Vaigauską, kuris tikrindamas parašų surinkimą ėmėsi jūsų naudai nustatinėti juridinę reikšmę turinčius faktus, kas yra tik teismų kompetencija.
         Žodžiu, žemės nepardavimo viešųjų ryšių akcijoje skirtas vaidmuo atliekamas puikiai,
         draskalynė Lietuvoje tęsiama…
         Apskritai su teisinės kompetencijos neturinčiu, kokiu pats pasirodai, nėra kalbų.
         Toks pats “minčių maišytuvas” yra ir “N”, taigi čia bendras atsakymas abiems.

       • N:

        Pats dar kartą perskaityk, ką sprendžia KT. Tau asmeniškai kartoju, kad referendumo klausimo formuluotė, taigi ir turinys, NĖRA seimo kompetencija, jei referendumą inicijuoja piliečiai. Ir KT NEGALI svarstyti to, nes aiškiai nurodyta, kokių institucijų teisės aktus jie gali svarstyti. Aišku, režimas imsis bet kokių priemonių, įskaitant nusikalstamas, net ir Konstitucijos tiesioginio laužymo KT rankomis. Nes ši nerinkta struktūra yra aukščiau visų valdžios institucijų ir nenušalinama, gali nebaudžiama pažeidinėti Konstituciją. Tai kodėl jiems tuo nesinaudoti? Tačiau Suverenitetas priklauso tautai, ir jei jie dar šakosis, tai tą širšių lizdą teks išardyti.

  • bartas:

   Ir aš labai laimingas, kad ,Miela Pone (lenkišk.), Amelija, apsireiškė. Nesijaudinkite, kaip siūloma . Žiū ,”chamai”, per apklausą ir leis bajoraitei parduoti Tėvynę. Praturtėsite popieriukais. Aišku, kad nemano reikalas.
   O dėl bobulyčių vežimo išspręta. Kadangi keleivinės (bus -angl.)pas mus nevažiuoja, tai lieka arkliukas, rogės ir su daina čiuožiam balsuoti. Smagu.
   Sėkmės ir linkėjimai priešininkų vadams.

  • nepergyvenk Amelyt:

   Aš jau ruošiu bambalių ir skalbimo miltelių atsargas.

   • papildau:

    jūsų elektorato perėmimui.

   • S:

    Aha, reiks suruošt ir kaimiško alaus, ir kitų Lietuvos žemės gėrybių, kad prišaukt daugiau žmonių balsuot pagal teisingiausias ES-os referendumo tradicijas. 🙂 Aš dar pagalvosiu, kaip panaudot valstybines ir ES-os lėšas šito referendumo reklamai be jokių sąskaitų, yra juk projektų ir taip toliau. O per Seimą pasiūlysim paskelbt, kad referendumas vyks dvi dienas, nes gi lygiai taip pat svarbus klausimas dėl Lietuvos orientacijos ar buvimo ES-oje (pagal konservus), tai turėtų logiškai mąstančių žmonių Seime atsirast, kurie suvienodins abiejų referendumų sąlygas! 😀

 4. Bronius Kapočius:

  Pirmiausia tautos dehopnotizacija, tada desovietizacija, tautos mulkinimo sustapdymas…Tik po to galima kalbėti apie referendomų būtinybę ir pasitikėjimu tauta. Kaip ne naujas judėjimas, tai vadovais renkami homosovietikai. Mokyklose vėl uždraustas patriotinis auklėjimas, nes jų direktoriais liko tie patys homosovietikai. Sovietinių rektorių valdomi universitetai iki šiol nesugebėjo paruošti dorų įvairaus lygio vadybininkų… Neteisingas tavo straipsnis, autoriau; mažai tiesos rašai ir dangstai tuos, kas sovietmečiu naikino tautą, o po 1992 metų pratęsė savo juodą veiklą.

  • N:

   tau priimtinesni homoseksualistai iš Europos.

   • Bronius Kapočius:

    Skaityk istoriją- sadistų, pederastų ir kitų agresyviųjų seksualinių mažumų plėtėa buvo SSSR ir nacionalsocialistai. 10 (1918- 1928) metų homoseksualų paradai vyko Raudonojoje aikštėje

    • N:

     cha, cha, cha. Jei jie ten ir vyko, tai buvo sionisto Trockio su chebra organziuoti su Volstryto bankininkų finansine pagalba. Tu įsikalk į galvą vieną kartą, kad rusai ir Rusija pati šito šūdo nesugalvojo, visais laikais visas blogis ateina tik iš Vakarų. Tiek marksizmas, tiek komunizmas, tiek lieberalizmas, tiek konservatyvizmas ir pederastizmas yra VAKARŲ (realiai ten tupinčių sionistų) išmislas, kuris kišamas visiems ir visur.

  • Naujas:

   Tamsta nesuvoki, kad Sąjūdžio laikais ir vėliau, po 1990 m. vyko du skirtingi reiškiniai: pirma, lietuvių patriotų siekis pasiekti ir vėliau įtvirtinti Lietuvoe nepriklausomybę ir antra, nepriklausomybės siekiu prisidengiančių veikėjų pastangos įtraukti Lietuvą į globalias struktūras, ištirpinant lietuvių tautą jose. Kad būtų aiškiau, paminėsiu kelias pavardes. Pavyzdžiui R. Ozolas buvo iš tų, kurie siekė (ir tebesiekia) Lietuvos nepriklausomybės, o štai pav. V. Landsbergis vienas iš tų, kuriems vertybė kaip tik tos globalios struktūros, o ne Lietuva. Štai kodėl Lietuvos priešais yra būtent euroentuziastai, nes tamstos minimi “homosovietikai” kaip tik jais virto. Anksčiau tanavę Maskvai, dabar jie vergiškai laižo Briuselio ponų subines. Ar aišku, kolega?

   • Bronius Kapočius:

    Pamiršti istoriją, kolega. Glaustai- LDK ir ATR supykdė ir sunaikino Rusija, Austro- Vengrija ir tuometinė Vokietija, bet ne Vakarai; 1918 m. mūsų valstybę puolė bolševikai, bet ne Vakarai; beje bolševizmas (labiausiai kruvinas ir amoralus režimas) įsitvirtino Rytuose, bet ne Vakaruose; šimtus tūkstančių mūsų tautiečių sunaikino ir dar daugiau užhipnotizavo taip pat Rytai, ne Vakarai; deja be problemų šia diena ir rytdiena gyvena ne Rytų, bet Vakarų piliečiai (bet kokios socialinės padėties).
    Beje sutinku su tavo pateiktu antros nepriklausomybės siekio variantu ir jį papildau- tai buvo KPSS/ LKP aktyvo atstovai. Beje, kokios nepriklausomybės galėjo siekti R.Ozolas, jei jis buvo tarpe tų, kurie prieštaravo desovietizacijos įstatymui. Beje šis įstatymas buvo žymiai humaniškesnis nei analogiškas įstatymas, veikęs pvz Prancūzijoje, išvadavus ją iš SSSR kolegų okupacijos. Netgi praeito šimtmečio istorija akivaizdžiai rodo pasaulinio Blogio koncentruotą nusėdimą Rytuose, bet ne Vakaruose. Ir ukrainiečois milijonais naikino Rytai, ne Vakarai- todėl su didžiuliais nuostoliais jie bando atsitraukti būtent nuo Rytų. Beje Rytus šiandien “populiarina” ne kažkas, bet buvusios aktyviosios bolševikinės jėgos. Vakarų populiarinti nereikia – užtenka ten apsilankyti ….

    • N:

     Tu vėl kliedi. Žečpospolita žlugo dėl jos elito supuvimo. Niekas jo nesupūdė iš išorės. Beje, jis norėjo gyventi kaip Vakaruose, o ne kaip Rusijoje. Taip, Vakarai ir Rytai pasidalino, bet dėl to kaltas ištižęs, supuvęs ir parsidavęs ATR elitas. Dabar istorija vėl kartojasi. Sėsk, kuolas.
     1918 m. mūsų valstybę puolė ir Rusija, ir Vokietija, ir Lenkija ir dargi banditų gauja, vadovaujama Bermonto, bet remiama Vokietijos. Sėsk vėl kuolas.
     Komunizmo ideologija atsirado Vakaruose ir ji į Rusiją buvo importuota bei po revoliucijos įgyvendinta vadovaujant Leninui bei kruvinajam sionistui Trockiui. Juos finansavo tarptautiniai bankininkai (vėlgi sionistai).
     Lietuva per 24 metus neteko daugiau gyventojų nei per represijas. Taip, dabar jie nežudomi, bet Lietuva ir tautai jų didžioji dalis yra prarasta.
     Vakarai gyvena geriau, nes jie paprasčiausiai apiplėšinėja visą likusį pasaulį spausdindami beverčius pinigus. Bet ši gerovė jau eina į galą. Beje. Vakarai būtų įkritę į giliausią krizę , jei ne TSRS sužlugdymas. Iš visos TSRS ir socialistinio bloko Vakarai per 24 metus išpompavo turto už trilijonus dolerių – sužlugdė vietinę pramonę ir užgrobė rinkas, pigiai galėjo pirkti žaliavas, gavo pigios ir kvalifikuotos darbo jėgos arba perkėlė gamybą į rytų Europą (kas padidino pelnus, nes sumažėjo savikaina) ir t.t. ir pan.
     Dvejetukininke, gal suskaičiuokime, kiek šimtų milijonų sunaikino Vakarai. Pradėkime nuo didžiųjų geografinių atradimų. Amerijos – įvairiais vertinimais virš 100 milijonų indėnų, Australija, Afrika, Azija – dar apie 100 milijonų. Abu pasauliniai karai sukelti Vakarų. Įvairiais vertinimais vėlgi virš 50 milijonų. O Vietnamas, Korėja? Klausimas – kiek karų ar karinių intervencijų per nuo 1945 iki dabar surengė Vakarai, o kiek TSRS ir dabartinė Rusija. Kur kilo idėja sumažinti žmonijos skaičių iki auksinio milijardo? Vakaruose. Kokiomis priemonėmis tai įgyvendinama? GMO, užnuodytas chemikalais maistas, aplinka, užnuodytos vakcinos, nevaisingumą sukeliančios vakcinos, maisto priedai, pederastizacija ir kitų iškrypimų legalizacija ir t.t.??? Gal Rusija tai sugalvojo? Ukrainiečių golodomoras yra išpūstas propagandinis burbulas. Esmė tame, kad sionistai, tuo metų turėję valdžią Tarybų Sąjungoje, norėjo Ukrainos dalyje sukurti žydų (ar su plačia jų autonomija) socialistinę respubliką. Ir Kryme iki jos įkūrimo jau nedaug trūko. Bet Stalinas užraukė.

  • Naujas:

   Čia buvo komentaras Broniui Kapočiui.

 5. Kęstutis:

  “Ar liausimės menkinti Referendumą?” – Rūta Miliūtė menkins rytoj per LRT… Įdomu kokie babuinai susirinks į laidą? Tikriausiai šachmatininkas – muzikantas, Kūr(v)is ir dar kokia iš medžio iškritusi “evoliucijos klaida”. Oponuojančiu nebus, per daug jau pavojinga, bo žmonės (rūnkeliai) gali ir kažką įtart negero, ot ims ir prabalsuos kaip už atominę…

  • LosAngeles:

   Tai cia siandien? Idomu, jei bus laiko reikes paziureti… O ‘babuinu’ neabejotinai atsiras. Labai jau neparankus referendumas valdziai ir jos ‘tarnautojams’. Ir ypac pati ideja- liaudis gali gauti beprecedenti sansa esminiu klausimu sprendima pasilikti sau, be ‘isrinktuju’ pagalbos. O tai jau pavojus…. Labai didelis pavojus, kuri jie neabejotinai supranta ir neabejotinai imsis visu priemoniu tam uzkirsti. O Vaigausko ir co. pasamprotavimai ‘mes negalime neleisti jei liaudis isreiske nuomone’ tera tik del akiu. Uzmigdymui… Dabar dar atsakingesnis periodas nei pats parasu rinkimas, nes sistema jau realiai pajuto pavoju. Ginsis.

   • Kemblys:

    Šiuo kart nesikabinėju prie tavo vartojamo svetimžodžio ,,sistema” (ir kitų).
    Pastebėsiu, SISTEMĄ galima įveikti tik pažangesniu visuomenės dariniu, po vieną mes nelaimėsime. Be bendros pasaulėžiūros nesusivienysime. Uždaviniai nesprendžiami tame lygmenyje, kuriame susidarė. Reikia neįprastų kito lygio sprendinių. Reikia keisti mąstančios visuomenės dalies suvokimą apie pačią visuomenę. Mokslai apie visuomenę liko viduramžių lygyje – gentinė pasaulėžiūra prarasta, o valstybinė dar nesukurta. Keisdami pasaulėžiūrą, pakeistume ir pačią visuomenę.

    • Kęstutis:

     Minčiai dėl pasaulėžiūros keitimo pritariu, būtų įdomu ir kažką sužinot… Aišku jei tai nepaslaptis…

     • Kemblys:

      Mano manymu, išdavystės, godumas, susireikšminimas, vnž., visos ydos yra būdingos tiems, kurie, anot LosAngeles, sudaro ‘sistemą’. Ydos yra pasekmė sutrikusio mąstymo, jie neužtikrinti ateitimi ir neturi vidinės jėgos. Tokie žmonės, neturėdami galimybių pakilti, smukdo kitus (ypač ryškiai tokie santykiai pasireiškia kalėjimuose). Jų rankose slaptos tarnybos, įstatymų leidimas, valstybės iždas, žiniasklaida, ryšio priemonės, jėgos sandaros – visi valstybės valdymo svertai. Jei kas nors bandytų perversmą, tai slaptos tarnybos sugebėtų įterpti pakankamai savų ir viską sužlugdytų arba pakreiptų savo naudai. Padėtis nėra beviltiška, keičiant mąstančios visuomenės dalies pasaulėžiūrą, galima keisti pačią visuomenę.
      Sąvokų neapibrėžtumas sudaro spragas pasaulėžiūroje. Buitinis žodžių suvokimas netinka mąstymui, jau nekalbant apie vartojamus svetimų kalbų žodžius. Galima nesunkiai keisti suvokimą šių sąvokų: gyvybė, mirtis, ląstelė, daugialąstis, žmogus, asmuo, (reiškiniai, kuriuos protėviai įvardino Siela, Dvasia, Vėlė ir dar vienas žodis), protas, sąvokų suvokimas, antrinių sąvokų suvokimas, kalba, Šeima, Gentis, Tauta, bendruomenė, Dievas, būrys, minia, nusikalstama sandara, gauja….
      Savo suvokimą atskleisčiau tik tokiems žmonėms, kurie priešpastatytų man, šių sąvokų suvokimą, kaip derinį. Galima būtų lyginti klaidas, ir spręsti ką atskleisti kitiems. Kiekvienas, kuris bandytų, turėtų atsiminti, kad išvardintos sąvokos yra žmogaus protui nepažinios, bet pasireiškia tam tikromis savybėmis, kaip, pvz., fizikoje Žemės (visuotina) trauka.

    • Kažin:

     Ta pati informacija žinoma visame pasaulyje – pasaulėžiūroms atsirasti jame nebeliko vietos, taigi pasaulėžiūrų laikai praėjo, jos galėtų rastis tik po esamo pasaulio sunykimo ir vėl randantis naujam…

 6. o anie nepagalvoja?:

  Kad Tauta, nuslopinus šią referendumo iniciatyvą, imsis ir kitų žingsnių, nes tai jau tampa principinė kova. Būtent. Surinks parašus plebiscitui dėl pirmojo konstitucijos skirsnio pakeitimo kaip neatitinkančio sutarties su ES reikalavimų, su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis, daug kas priklausytų nuo suredaguoto teksto. Nėra abejonių, kad surinkti 3/4 balso teisę turinčiųjų piliečių balsų šiuo klausimu nėra jokių šansų. Svarbiausia, kad toks plebiscitas ivyktų. O jeigu dar prieš nubalsuotų 3/4, tai būtų nokautas išsidirbinėtojams. Ir būtų šlykštu matyti kaip atseit už Lietuvą kryžium gulantieji politikėliai agituotų už nepriklausomybės atsisakymą. Šitai jie jau turėjo padaryti prieš dešintmetį, bet tempė ir temps iki negalėjimo, nes suvokia klausimo bergždumą.

 7. Pajiūrio Zunda:

  Mūsų Klaipėdoje jau buvo ,,mini”repeticija su parašų rinkimais.Prieš kelis metus.Rinkome, susibėgę kaip ir dabar( priedo dar ir konservų atstovai) parašus po reikalavimu padaryti balsavimą mieste dėl penkių, visuomenei ypač svarbių, klausimų.Iš kurių pagrindinis buvo -ar statyti šiukšlių deginimo gamyklą ,,Fortum” miesto miegamajame rajone.Dirbo visi kaip pasiutę, surinko apie 15000 parašų…Pateikėme, Taryba svarstė…Ir atmetė, t.y. nukėlė neribotam laikui(iki dabar dar tas laikas neatėjo…:) dėl negeros klusimų formuluotės.Kas nuostabiausia visa tai pasiūlė Tarybos narys iš kurio niekas to nesitikėjo- gydytojas, tikras ,,hipokratas”:)..Ar nebus panašiai su Referendumu dėl žemės ir Konstitucijos str. atstatymo?

 8. Kęstutis:

  Gal kas žiūrėjote vakar Miliūtės laidą, mačiau ją tik nuo kokios 22 val. Toks jausmas, kad visiems politikams kažkas “išspardė užpakalius” visi kaip susiterę jau nebeabejojo, kad referendumas turi įvykti, jei balsų ir pritrūktų. Kirkilas net pareiškė, kad nepriklausomai nuo referendumo dėl žemės nepardavimo užsieniečiams, reikia paruošti žemės pardavimo saugiklius, nes referendumas gali ir nelaimėt… Kas tai? Gudravimai ar baimė būti išspirtiems?

 9. Naujienos:

  Alkas galėtų paantrinti ekspertuose paskelbtą info – REFERENDUMAS BUS. “Kulicija” nutarė su Tauta cirkų nekrėsti.

 10. Kažin:

  Vargu, kad referendumas galės būti, kai 29 Seimo nariai turi teisę kreiptis į KT ištyrimo, ar Seimo nutarimas skelbti referendumą sutinka su Konstitucija. Taip pat dėl šio Seimo nutarimo į KT galės kreiptis ir Prezidentė ir tokiu atveju nutarimo galiojimas taptų sustabdytas.

  • nuoseklumas:

   Už Konstituciją yra viršesnė tik Tautos Valia. Konstitucija yra įrankis Tautos rankose valdyti valstybę. Joje taip pat nurodytos pareigybės ir galios, visų institucijų. Suprantama jog jums norėtūsi kitokio galių pasiskirstymo, tačiau yra kaip yra.

  • N:

   Tu ir vėl apie tą patį? KT neturi teisės aiškinti, ar referendumo klausimo tekstas atitinka Konstitucijai vien dėl to, kad klausimą formuluoja ne Seimas. Aikšu? Tu geriau pažiūrėk, kaip atrodo nutarimas dėl referendumo dėl AE statybos. Ten iš viso nėra prie ko prikibti: preambulė – bendra balalaika, 1 str. – paskelbti konsultacinį referendumą (dabartini atveju – privalomą). 2 str. referendumo data. 3 str. referendumo klausimo formuluotė, kurios dabartiniu atveju seimas keisti negali.

 11. Tomas:

  Visus komunistus-kolaborantus vagiančius iš tautos suverenitetą reikia karti kaip šunis. Elitas parsidavė ir išdavė tautą jie veda mus žydrajį rojų. Šalin juos. Valdžią turi perimti tautiškai mastantys patriotai. Laukiu tos dienos kai eurokomunistų kraujas liesis laisvai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: