Z.Vaišvilos spaudos konferencija: Ar Lietuvos valdžia jau tapo homoseksualizacijos įrankiu? (video) (96)

Zigmas Vaišvila sausio 13-osios dienos minėjime Seime | lrs.lt, O.Posaškovos nuotr.

Zigmas Vaišvila sausio 13-osios dienos minėjime Seime | lrs.lt, O.Posaškovos nuotr.

Rugpjūčio 6 d.  d. 10.30 val. Seime įvyko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario, Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Ar Lietuvos valdžia jau tapo homoseksualizacijos įrankiu?“

Signataras Z.Vaišvila prieš spaudos konferenciją išplatintame pranešime spaudai teigė, kad vienas pagrindinių Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai propagandinių renginių „Baltic pride“ eitynės parodė, kad Lietuvos valdžia negina ją rinkusios tautos vertybių.  Ar Lietuvos valdžia jau tapo homoseksualizacijos įrankiu? – klausia signataras.

Z.Vaišvila pastebi, kad minėtos eitynės suvienijo Lietuvos žmones ir jie parodė išmintingo elgesio pavyzdžius. Anot signataro žmonės suvokė, kad homoseksualumas ir jo propagandistai yra bendros ES politikos įrankis, kuriam pasipriešinti galima tik drauge.  Z.Vaišvilos nuomone, jog būtent tokio, sveiko, tautos požiūrio labiausiai ir bijoma.

„Žemaičių krikšto minėjimas patvirtino būtinumą ir bažnyčiai ir pasauliečiams vienyti pastangas, siekiant išsaugoti ne tik valstybę, tautą, tikėjimo laisvę, bet ir šeimą – bendruomeniškumo pagrindą“, – teigia signataras.

Spaudos konferencijoje bus pranešta ką aukščiausios valdžios institucijos ir Generalinė prokuratūra atsakė į signataro Z.Vaišvilos liepos 30 d. kreipimąsi dėl vadinamosios  „Lietuvos gėjų lygos“ (LGL)  veiklos ištyrimo.

Primename, kad po vadinamųjų homoseksualistų eitynių įvykusių liepos 27 d. signataras Z.Vaišvila liepos 30 d. surengtoje spaudos konferencijoje „Dėl 2013-07-27 d. „Lietuvos gėjų lygos“ renginio Vilniuje organizatorių atsakomybės ir užsienio valstybių kišimosi į Lietuvos Respublikos vidaus reiklaus“.

Z.Vaišvila prašė aukščiausios Lietuvos valdžios ir prokurorų užtikrinti, kad būtų gerbiama Lietuvos Konstitucija ir užsienio valstybių atstovai nesikištų į Lietuvos vidaus reikalus, o dėl homoseksualistų eitynių jis kreipęsis į Vyriausybę ir Generalinę prokuratūrą su prašymu ištirti šių eitynių organizatorių veiklą.

Signataras nurodė, kad minėtos eitynės buvo politinis, o ne visuomeninis renginys, kokiam esą buvo išduotas leidimas. Pasak signataro, kadangi Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė leidimą ne politiniam renginiui, tad saugumo užtikrinimo ir kitas išlaidas turi padengti organizatoriai – LGL.

Tuo pačiu  Z.Vaišvila ragino pradėti tyrimą dėl tariamai neteisėtos politinės LGL veiklos ir galimai neteisėto paramos panaudojimo, jos valdybos pirmininką Vladimirą Simonko patraukti atsakomybėn dėl galimo piktnaudžiavimo, o LGL išregistruoti.

Z.Vaišvila ragino Lietuvos Prezidentę ir Vyriausybę užtikrinti, kad būtų gerbiama mūsų valstybės Konstitucija ir užsienio valstybių diplomatiniai asmenys nesikištų į Lietuvos Respublikos vidaus reikalus.

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją žiūrėkite ČIA arba ČIA.

Vykstant spaudos konferencijai jos dalyviams galima buvo internetu pateikti klausimus.

Nuoroda į klausimų uždavimo sistema ČIA (veiks spaudos konferencijos metu).

Žiūrėkite spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašą:

Skelbiame Z.Vaišvilos spaudos konferencijoje perskaityto pranešimo tekstą:

Z.Vaišvila. Ar Lietuvos valdžia jau tapo homoseksualizacijos įrankiu?

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Š.m. sausio 13-ąją Prezidentė D. Grybauskaitė pareiškė, kad valstybė – tai ne tik gražūs žodžiai ir gražios idėjos, pirmiausia valstybė – tai mūsų kasdienis gyvenimas, pagrįstas žmogiška pagarba ir orumu, mūsų žodžiai ir darbai, todėl kiekvienas turime jausti atsakomybę už jos ateitį. Prezidentė Sausio 13-osios mokyklos mokiniams šiemet tvirtino, kad „Mūsų laisvei grėsmė visada išliks: dvasinė nelaisvė, dvasinė diktatūra… Mūsų baimė prieš žiaurias sistemas ir užkariautojus buvo ir bus, tačiau mes turime išlikti savimi, būti oriais, jog mes turime savo nepriklausomą valstybę Lietuvą“.  Geriausias pavyzdys moksleiviams – asmeninis. Tad kviečiu Prezidentę aiškiai pasakyti, ar šie jos žodžiai, skirti mūsų jaunajai kartai, yra tik žodžiai, ar juos lydi Prezidentės darbai? Visai valdžiai priminsiu, jog ji prisiekė ją išrinkusiai Tautai gerbti Lietuvos Konstituciją ir joje įtvirtintas pamatines mūsų piliečių teises bei Tautos vertybes, ginti jas.

Todėl kalbant apie tai š.m. liepos 27 d. „Lietuvos gėjų lygos“ renginį Vilniuje, mielieji valdžios žmonės, neužteks jūsų frazės „Jie turi teisę“. Neužteks ir Prezidentės atsitvėrimo nuo tautos tylos siena, lyg Lietuva nesuprastų, jog „Baltic pride“ buvo iš anksto suplanuotas vienas pagrindinių Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai propagandinių renginių. Esmė ta, kad Lietuvos valdžia patvirtino, jog negina ją rinkusios tautos vertybių, valstybės suverenumo, leidžia visiems, kas netingi, iš užsienio užsiimti Lietuvos vidine politine veikla ir ją finansuoti, pažeidžiant mūsų įstatymus. Vietiniams ir užsienio veikėjams buvo leista atvirai tyčiotis iš didžiosios tautos dalies, o mūsų policija buvo priversta šį tyčiojimąsi užtikrinti jėga. Ar Lietuvos valdžia sąmoningai ir dėl kokių paskatų tai padarė?

Sprendžiant iš akivaizdaus išankstinio propagandinio ir teisėsaugos pasiruošimo (Generalinės prokuratūros nutarimu renginio profilaktikai atnaujintas net ikiteisminis tyrimas dėl K. Uokos „meilės“ 2010 m. renginiui „Baltic pride“), buvo būtina smulkmeniškai ir tvirtai renginio užsakovams parodyti, kad padėtį mūsų valdžia valdo. Tačiau nepavyko. P. Gražulio elgesį galima buvo atspėti, ir tam pasiruošė tiek policija, tiek žiniasklaida. Tačiau to, kad šis renginys suvienys mūsų žmones ir kad jie parodys nepalyginamai didesnę išmintį, lyginant su mūsų bestubure valdžia ir jos trubadūrais – to valdžia nesitikėjo. ES samdomas V. Simonko taip įsijautė į savo vaidmenį ir nebaudžiamumą, kad demaskavo save ir jo vadovaujamą „Lietuvos gėjų lygą“, prisipažindamas, kad ši jo vadovaujama visuomeninė organizacija neteisėtai užsiima politine veikla. Priežastys paprastos – politinės organizacijos veiklą mūsų įstatymai reglamentuoja daug griežčiau, o pasiekti politinių rezultatų Lietuvoje įprasta politine veikla (t.y. ne išimtinėmis sąlygomis) šie veikėjai bent kol kas neturi jokių galimybių. Todėl Briuselio ir mūsų valdžios remiami jie jautėsi nebaudžiami.

Tačiau šių metų „Baltic pride“ mūsų žmonėms labai padėjo susivokti, kad homoseksualumas ir jo propagandistai yra bendros ES politikos įrankis, kuriam pasipriešinti galima tik vienijant jėgas. Būtent tokio, sveiko, tautos požiūrio labiausiai ir bijo šios idėjos užsakovai. Nuoširdžiai dėkoju tikrą pilietiškumo pavydį parodžiusiems mūsų piliečiams, kurie š.m. liepos 27 d. patys sulaikė Nyderlandų pilietį Michielį Henninką, atvedė į Vilniaus arkikatedrą ir ten laikė, kol atvyko tų pačių mūsų piliečių atvesdinta savo funkcijoms vykdyti mūsų policija. Kreipiuosi į Generalinį prokurorą D. Valį viešai, nerašydamas dar vieno raštiško prašymo. Jei turėjote ūpo atnaujinti ikiteisminį tyrimą dėl K. Uokos, turėkite ir drąsos vykdyti įstatymų leidėjo jums deleguotą baudžiamojo persekiojimo funkciją ir šiuo atveju. Viešai paskelbta informacija pagrįstai leidžia teigti, kad Michielio Henninko, šlykščiu būdu išsityčiojusio iš mūsų piliečių maldos ir teisės į tikėjimą, veikos atitinka BK 170 str. 2 d. požymius – viešai tyčiotasi, niekinta, skatinta neapykanta, kurstyta diskriminuoti mūsų žmones dėl jų tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų lyties, seksualinės orientacijos. Šis mūsų įstatymas numato dėl tokių galimai nusikalstamų veikų atsakomybę ir iki dviejų metų laisvės atėmimo. Priminsiu, kad už balso pirkimą Prezidentės iniciatyva Seimas suteikė galimybę susilaukti ir iki ketverių metų bausmės. Tinkamo teisėsaugos įvertinimo turi sulaukti ne tik tie užsieniečiai, kurie lengvinasi prie Lietuvos Prezidento rūmų.

Manau, kad ir V. Simonko nesuvokia, kad yra tik samdomas valios vykdytojas, kurio užsakovams vieną gražią dieną gali ir nebeprireikti. Todėl labai svarbu pasiekti, kad Lietuvos valdžia gerbtų savo Priesaiką Tautai, kad teisėsauga gerbtų ir vykdytų jai įstatymų leidėjo suteiktas pareigas. Prašymas teisiškai įvertinti akivaizdžias galimai nusikalstamas ir neteisėtas organizatorių bei jų užsakovų veikas, valdžiai buvo netikėtas. Nuo 2010 m. „Baltic pride“ mūsų visuomenė pratinta prie minties, kad bausti galima tik kitokią nuomonę turinčius asmenis. Š.m. sausio 13-ąją po mano kalbos Seime jau pirmosiomis minutėmis žiniasklaidoje buvo paskleisti „standartiniai“ komentarai apie mane, bet ne apie klausimą, kodėl netiriama Sausio 13-osios byloje kolaborantų veikla. Laukta, ruoštasi, tačiau kad bent vienas šių komentarų atitiktų tikrovę… Bet apie tai – kitą kartą. Šį kartą tik po kelių dienų sugebėta Delfyje pateikti paaimanavimus, kad kažkada buvau Ministro Pirmininko pavaduotoju, ir pasiūlymą, kad galėčiau tuo ir apsiriboti – istorijoje keletą kartų būsiu paminėtas. Ačiū už patarimą. Delfiui, pretenduojančiam į didžiausios ir objektyviausios interneto svetainės vardą, palinkėčiau skelbiant nuomonę apie kažkieno pasisakymus, skaitytojams pateikti ir komentuojamą nuomonę. Priešingu atveju teks manyti, kad ženkliausias po LRT jūsų finansavimas biudžeto lėšomis trukdo svetainės kūrybinei veiklai.  O ilgai prie savo kūrinio vargusiam šios nuomonės surašytojui R. Sadauskui-Kvietkevičiui palinkėčiau niekada neatsidurti mano vietoje 1991 m. sausio 13-osios naktį, kada nepaklausus mano nuomonės iškart po kruvinų įvykių buvau paskirtas į šias pareigas. Tą naktį šios nuomonės surašytojui jau turėjo būti pakankamai sąmoningas jaunuolis, suprantantis, kas vyko.

Š.m. liepos 30 d. Seimo spaudos konferencijoje paskelbiau apie savo kreipimąsi į Prezidentę, Vyriausybę ir Generalinę prokuratūrą dėl asociacijos „Lietuvos gėjų lyga“ neteisėto užsiėmimo politine veikla, šios visuomeninės organizacijos neteisėto finansavimo ir šių aplinkybių teisinio įvertinimo, taip pat dėl užsienio ambasadų kišimosi į Lietuvos vidaus politinį gyvenimą. Generalinė prokuratūra pranešė, kad pareiškimą perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos prokuratūrai. Kažkodėl Kazimiero Uokos byla užsiima pati Generalinė prokuratūra. Matyt, dėl svorio – purtyti reikia signatarą, o ne kažkokį Vladimirą Simonko. Vyriausybės kanceliarija pranešė, kad kreipimaisi persiųsti nagrinėti pagal kompetenciją Teisingumo ir Užsienio reikalų ministerijoms. Manau, kad ir šis žingsnis patvirtina faktinį Prezidentės, o ne Ministro Pirmininko vadovavimą šiems klausimams. Prezidento kanceliarija pranešė, kad su kreipimusi į Prezidentę susipažinta (nepranešta, kas susipažino – Prezidentė ar asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotoja), o pranešimas perduotas pagal kompetenciją Teisingumo, Vidaus reikalų ir Užsienio reikalų ministerijoms. Pamiršta tik jį persiųsti Generalinei prokuratūrai dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kol kas tokia formali reakcija. Matyt, ir protesto notos bus ruošiamos bent jau iki Prezidento rinkimų 2014 m.

Švediškų žaislinių meškiukų desanto iš Lietuvos į Baltarusiją istorija parodė, kad psichologiškai sunkiausia Lietuvos valdžiai bus reaguoti į kvietimą teisiškai įvertinti neteisėtai „Lietuvos gėjų lygai“ užsienio ambasadų teikiamą finansinę paramą ir užsienio diplomatų atvirą kišimąsi į Lietuvos vidaus politinį gyvenimą. Ar bent Jūs, vadovaujantys Lietuvai, suvokiate, kad šių asmenų saugojimui „Baltic pride“ parade Vadovybės apsaugos departamentas naudojo Lietuvos biudžeto lėšas tam, kad saugoti nuo mūsų žmonių ar, Dievaži nuo ko, asmenis, pažeidžiančius mūsų įstatymus? Gal šis klausimas padės valdžiai bent susivokti, ką daro, ar Lietuvos valdžia jau tapo homoseksualizacijos įrankiu?

Kieno nurodymu tai darė Vadovybės apsaugos departamentas? Kviečiu tai pasakyti, visų pirma, Prezidentę, nes neįsivaizduoju mūsų pareigūno ar politiko, kuris tai būtų padaręs be jos valios. Jei kas nors dvejoja, kad šiam įvykių paradui Lietuvoje vadovauja Prezidentė, o kitos valdžios grandys bijo ar vengia turėti bet kokią kitą savo nuomonę šiais klausimais, atkreipsiu dėmesį į kol kas nutylėtą diplomatinį skandalą, nutikusį praėjusį sekmadienį Telšiuose ir parodžiusį, kas vienvaldiškai šokdina valdžios grandis Lietuvoje.

Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus iškilmėse dalyvavo Šv. Popiežių atstovęs Popiežiaus Legatas -Budapešto ir Estergomo arkivyskupas, kardinolas Péteris Erdő, apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Telšių vyskupas J. Boruta SJ kiti iš Lietuvos ir užsienio vyskupijų atvykę vyskupai ir apie 200 kunigų iš visos Lietuvos, Prezidentas Valdas Adamkus su ponia, Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas su ponia, Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius su ponia, Seimo ir Vyriausybės nariai, Nepriklausomybės Akto signatarai, kiti svečiai. Oficiali rugpjūčio 4 d. programa prasidėjo Telšių „Žemaitės“ dramos teatre iškilmingu Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus paminėjimu. Renginys faktiškai buvo nuostabi meninė programa, kurios metu pasakyti keltas sveikinimo žodžių, Lietuvos dailės akademijos profesoriui dr. Adomui Butrimui ir Telšių dekanato dekanui prel. dr. Juozui Šiuriui suteikti Telšių miesto garbės piliečių vardai. Vėlavo minėjimo pradžia. Nesimatė Prezidentės Dalios Grybauskaitės, kuri šio iškilmingo minėjimo metu pasirinko apsilankymą Telšių arkikatedroje be vyskupo J. Borutos SJ ir pasivaikščiojimą mieste tarp žmonių. Minėjimą teko pradėti vėluojant. Iki renginio pabaigos likus penketui minučių, scenoje vaidinusių aktorių ir vaikų akivaizdoje garbingi Bažnyčios svečiai, Prezidentas V. Adamkus, Seimo Pirmininkas V. Gedvilas, Ministras Pirmininkas A. Butkevičius, Telšių rajono meras V. Kleiva buvo primygtinai pakelti ir išvesti. Dalis vyskupų pasipiktinę nepakluso ir po pakartotinio raginimo. Paskubomis išvesdintiems Bažnyčios atstovams ir kitiems garbiems svečiams, įskaitant mūsų Seimo Pirmininką ir Ministrą Pirmininką, išsirikiavus Respublikos gatvėje iškilmingam lentos “Europos krikštas” atidengimui, priėjo ir Prezidentė. Dėl kelių minučių kantrybės trūkumo buvo ne tik pažeistas diplomatinis protokolas, bet ir parodyta visiška nepagarba renginių šeimininkams, artistams. Įsivaizduoju, kaip turėjo jaustis scenoje artistai, visų pirma, taip nuoširdžiai vaidinę vaikai – pirmą kartą tokiame renginyje ir pirmą kartą savo gyvenime tokių garbingų svečių pulko akivaizdoje…

Ponia Prezidente, ar atsimenate savo žodžius š.m. sausio 13-ąją Sausio 13-osios mokyklos moksleiviams, kuriuos Jūs tarėte, viliuosi, ne tik formaliai, ir ne tik minėtos mokyklos moksleiviams, kad pirmiausia valstybė – tai mūsų kasdienis gyvenimas, pagrįstas žmogiška pagarba ir orumu? Šiuos žodžius, tikiuosi, girdėjo ir jais nuoširdžiai patikėjo ir šie Telšių moksleiviai, sudėję į šį renginį visą savo sielą, talentą ir triūsą, tėvelių ir mokytojų lūkesčius, sulaukę nuoširdžių ir gausių renginio svečių aplodismentų. Visų pirma, šių vaikų, ponia Prezidente, turite atsiprašyti. Bent tai padarykite ne nutylėjimo būdu, o žodžiu. Mūsų diplomatinė tarnyba, viliuosi, pasistengs ištaisyti padėtį savo darbo bare. Tikiuosi, jie nebus atleisti iš darbo.

Žemaičių Krikšto minėjimas patvirtino būtinumą ir bažnyčiai ir pasauliečiams vienyti pastangas, siekiant išsaugoti ne tik valstybę, tautą, tikėjimo laisvę, bet ir šeimą – bendruomeniškumo pagrindą. Džiaugiuosi, kad Europos Sąjungos ideologų ir jų tarnų homoseksualumo propagandos paskatos tapo tiesmukomis ir vykdomos paskubomis. Tai padeda mūsų žmonėms lengviau susiorientuoti. Niekas neturi teisės be mūsų valios versti mus keisti žmogiškąją prigimtį, ignoruoti mūsų Konstitucijos ginamas teises turėti ir laisvai reikšti savo įsitikinimus, laisvai išpažinti ir skleisti religiją ir tikėjimą, tėvams ir globėjams nevaržomai rūpintis vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus.

Lietuvos valdžiai priminsiu, kad mūsų Konstitucija draudžia šias mūsų piliečių teises varžyti ir teikti privilegijas dėl lyties, tautybės, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Todėl kviečiu Lietuvos valdžią apsispręsti, ar ji renkasi Europos Sąjungos vykdomos homoseksualizacijos įrankio vaidmenį, ar vykdo savo priesaiką Tautai? Prezidentė, sekmadienį Telšiuose drauge su vyskupu J. Boruta JS atidengdama minėtą iškilmių lentą, žemaičiams palinkėjo drąsiai ir tropiniai saugoti šią žemę. To paties linkiu ir Prezidentei, nepamirštant, kad saugant žemę, reikia saugoti ir tautą, gyvenančią šioje žemėje, ir jos ląstelę – šeimą.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

96 komentarai

 1. pensininkas:

  Tinklapio ekspertai apklausoje dėl būsimo prezidento užtikrintai pirmauja N.Puteikis ir Z.Vaišvila.
  Reikia prašyti Z.Vaišvilos, kad jis būtų mūsų tradicinių (ne gėjų ir lezbijiečių) piliečių kandidatas prezidento rinkimuose. Netradiciniai gėjai ir lezbijietės bei juos prijaučiantys tegu renka savo atstovę, galimai lezbijietę , D.Grybauskaitę.

  • reikia,tik elkimės rimtai:

   kalbos kalbom, “balsavimų” (tiek ekspertuose, tiek reitinguojam.lt) žaidimai žaidimais – ne viskas yra tikra, kas matoma (kompiuteris, internetas- tai toks dalykas su tam tikrom technologinėm savybėm…). Rimčiau. Laikas eina ir jau yra brangi kiekviena diena. Bet. Pirmiausia, nereikia tuščiai plepėti ir šūkalioti , galbūt, utopinius dalykus komentaruose (o tai labai paranku priešininkams kaskart imt pilstyt šmeižtus). Reikia konkrečiai, kas galit , tiesiogiai susitarti, susitikti ir pasikalbėti akis į akį su pačiu gerb. Zigmu. Ir sužinot visus galimus sprendimų variantus, juk, panašu, yra visokių tam tikrų niuansų… Ne viskas paprasta… Ne viešai tokius dalykus reikia aiškintis ar aptarinėti. Ir tik po tokių susitikimų ir pokalbių išeikim į viešumą su aiškiom pozocijom. Savavališkai nedarykim vaikų darželio lygio plepalų. Laikykimės solidžiai ir būkim pasiruošę , jei tik būtų gautas SUTIKIMAS, imtis RIMTO DARBO. Tik neužbėkim įvykiams už akių.

   • pensininkas:

    Su Jumis sutinku, bet negalėdamas bendrauti fiziškai, savo emocijas išreiškiau viešai. Gal ir nereikėjo to daryti. Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gerą.

    • tikras lietuvis:

     Nepagrįstos jūsų kalbos: valdžia, visų pirma, gali būti tik tas, kuris turi rimtų ekonomikos kėlimo idėjų.
     Kol kas Z.Vaišvila labai puikiai pasirodo, transliuodamas visuomenės daugumos nuomonę, todėl tegul ten ir būna. Dar galėtų, pvz., kažką organizuoti (gal signatarus?), kad VRK priimtų Labanausko pasiūlymą dėl referendumo prieš homoseksualizaciją – tai būtų tikrai naudinga.
     Iki prezidento rinkimų dar toli.

    • Nepolitikas:

     Vaišvila visiškai teisus. Taip, jis gali būti Prezidentu, bet ar jis pasiruošęs? Jog kad „būtų gerbiama mūsų valstybės Konstitucija“, turi būti „negerbiama“ Lisaboną Sutartis, o tai jau „Islandijos“ revoliucija! Tam reikia Tautos supratimo ir palaikymo, panašiai kaip buvo Pakso laikais- visuose miestuose(net kaimo vietovėse). Bet dalyvavo tik mažos grupelės(5-10 žm.). Dabar apie komentarus: „reikia,tik elkimės rimtai“: Ne viskas paprasta… Ne viešai tokius dalykus reikia aiškintis ar aptarinėti. Ir tik po tokių susitikimų ir pokalbių išeikim į viešumą su aiškiom pozocijom.(…) Laikykimės solidžiai ir būkim pasiruošę , jei tik būtų gautas SUTIKIMAS, imtis RIMTO DARBO. Tik neužbėkim įvykiams už akių.“ „Pensininkas“: „Su Jumis sutinku, bet negalėdamas bendrauti fiziškai, savo emocijas išreiškiau viešai. Gal ir nereikėjo to daryti. Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gerą.“ Ir interneto „šedevras“ – „tikras lietuvis“: „Nepagrįstos jūsų kalbos: valdžia, visų pirma, gali būti tik tas, kuris turi rimtų ekonomikos kėlimo idėjų.“ Su kuo man „susijungti“? Pirmas kažkoks sąmokslininkas, arba specialiųjų tarnybų darbuotojas – siūlo slapčia susitikinėti, slapčia aptarinėti ir …laukti „sutikimo“(kieno?- Briuselio, Maskvos, Vašingtono ir ….) Vaišvila kalba apie Tautą ir LR Konstituciją, atvirai! O jūs siūlot „iš po žemės“. Mano vertybės yra Tauta, Tiesa ir Teisė(Tautos), o tai yra konstitucinė santvarka, kur čia gali būti „Ne viskas paprasta… Ne viešai tokius dalykus reikia aiškintis ar aptarinėti.“? Antras, emocingas „ pensininkas“ – nieko nesuvokiantis, arba apsimetėlis(emocingai pritaria Tautai, bet nenori Tiesos ir Teisės). Trečias – nieko nesuprantantis internetinis „džigitas“(jojikas). Jam reikalingas „ekonomikos“ Prezidentas. Bet tam, kad Lietuvoje atsirastu ekonomika, reikia Lietuvos valstybinių banku, reikia atlikti lito sanavimą, reikia nustatyti teisingus mokesčius(atsisakyti PVM ir kt.), panaikinti Tautos diskriminaciją, kuria yra iš popierinių asmenų(juridinių)pusės ir t.t. O tai jau yra politiniai sprendimai ! Tai patarkit su man susitikti ir pasikalbėti … akis į akį? Ir apie ką? 🙂

     • neopolitikui:

      gal neišsimiegojai? kalbama apie tai, kad reikia su Vaišvila asmeniškai pasikalbėti ir gauti JO SUTIKIMĄ arba ne…

      • Nepolitikas:

       Tai aš ir turėjau omenį, kad nors ir Vaišvilos, Popiežiaus, tavo, ar mano…. Bet kodėl :„Ne viešai tokius dalykus reikia aiškintis ar aptarinėti.“ Jog Tauta turi žinoti Tiesą, o ne Informacijos gabaliuką! Manau tai galima daryti net per spaudos konferenciją Seime. Pvz. Šios dienos konferenciją, „praslydo“ Vaišvilos neigiamas vertinamas dėl Baltarusijos opozicionieriaus, tipo žinom kas toks ir suteikiam „pagalbą“, t.y. informaciją, apie finansus. Tai mane suglumino. Prezidentas(ar kandidatas) turi būti „būti visiems lygiai teisingas“. Tai koks skirtumas ar žulikas Uspaskich, ar žulikas Baltarusijos opozicionierius? Ir vienas ir kitas sukčiavo finansais. Kodėl reikalinga išimtis iš Tiesos? Taigi daugiau tokių „nusikalbėjimų“ ir man Vaišvilą bus nepriimtinas kandidatas.

       • medus:

        “nepolitike”, būkite malonus- kai paskelbs vaizdo įrašą klausykite ir klausykite – kiek tik galima daugiau kartų – praktiškai kol pats galėsite pasakyti ką pasakė gerb. signataras, nes jūsų “nesupratimas” pradeda erzinti…nedaug, tik truputį:)
        p.s. jums gal problemos su lietuvių kalba? tada nerėkite, kad nesuprantate ir neskelbkite savo skubotų “išvadų”, o samdykitės vertėją ir pagaliau supraskite ką nors:)

        • Nepolitikas:

         „Medus“ įrašas paskelbtas, paklausyk artiste 40,20- 41,20 min.(kalba apie VSD)

         • medus:

          na pirma gal be “artistų” apsiekime, ačiū:)
          dėl “senos mūsų pažinties” šiame tinklapyje dėl jūsų paklausiau įrašo nurodytas minute (ir kelias aplink) ir nesupratau kas jus neramina, gal galite patikslinti? kalbama apie plačiai pagarsėjusį atvejį, kai Baltarusijos opozicijos lyderis (ar šiaip opozicijos žmogus) mūsų teisėsaugos buvo išduotas Baltarusijai. mano manymu, tai buvo absoliutus mūsų teisėsaugos fiasko. Vaišvila pasakė, kad nemano, jog tai įvyko be prezidentės pritarimo, kaip ir visa kita Lietuvoje. aš su tokiu gerb. signataro teiginiu visiškai sutikčiau. kur jūs matote problemą?

          • Nepolitikas:

           „mano manymu, tai buvo absoliutus mūsų teisėsaugos fiasko.“, o tokia pat žuliką Uspaskich, nuteisti tai jau tau ne fiasko? Jog nusikaltimai vienodi? Skaityk mano komentarą dar kart, dar… ir t.t.

          • medus:

           🙂 🙂 🙂
           “nepolitike”, nebesiginčysiu su jumis 🙂 linkiu kada nors suprasti viską, kas sakoma ir kas rašoma – jums tas gyvybiškai svarbu, nes įsivaizduoju kaip sudėtinga gyventi nieko nesuvokiant:) į gatvės stulpus neatsimušinėjat eidamas?:) atleiskite, bet švelniau jau nieko negaliu pasakyti, tiesiog nėra žodžių 🙂

       • neopolitikui:

        ne į temą dėstai, ne apie tai kalba. Dar kartą PAŽODŽIUI paskaityk pradinį ‘postą’, nors kita vertus, ne tamstai tai skirta buvo, o Vaišvilos šalininkams, kurie turi su juo aptarti a s m e n i n i u s klausimus UŽ ir PRIEŠ. Jei labiau patinka, sakyčiau, “techniniai dalykai”- n i e k a i p nesusiję su politika, ekonomika, ideologija, nuostatomis, programa ir pan.

        • >2013 08 06 12:02:

         nu nepradėkit teisintis ir aiškintis konkurentų žvalgui.

        • Nepolitikas:

         Jo, keisti jus žmonės. Net piliečiais nepavadinsi. Norit visus paversti savo šalininkais, bet ne Tautos ir Tiesos. Politikoje(politika yra valstybės reikalai, o ne „interesų“ derinimo menas, kaip tvirtina gėjai)nėra ir negali būti asmeninių klausimu, to labiau – „UŽ ir PRIEŠ“. Ar jus jam(asmeniškai) žmoną siūlysit? Suprantat, dėl savo degradacijos, jus ieškot „šalininkus“(tipo stovinčius šalia „kelio“ ir nieko negalvojančius), bet ne bendraminčius, kadangi minčių(bei argumentų) tai nėra. Todėl ir vaidenasi visur bolševikai, komunistai, konkurentų žvalgai ir t.t. , o faktiškai jus ieškote sau naujo Valdovo, nors kalbote apie demokratiją. Gaila man jūsų visų. Kiek Valdovų(ne jus asmeniškai) pakeitėt: Lansbergis, Brazauskas, Adamkus, Paksas, Grybauskaitė…ir ne vienas iš jų nebuvo Lietuvos gynėjas. O kiek partijų? … ir lenkai reikalauja autonomijos, gėjai – valdžios ir t.t. Kas kaltas? Taigi jus! Vietoj tuo, kad atdaryti Konstituciją, stulpeliais surašyti žmonių, piliečių teisės ir laisvė, o valdžios galias, įsąmoninti konstitucinė santvarką ir suprasti kaip turi atrodyti mūsų nepriklausomą Tėvynė, ….ieškote politinės laimės.

 2. wikswa:

  Politikai PRIVALO įsiklausyti į tautos reikalavimus. Kalba eina ne apie žmogaus teisių pažeidimus, o apie homosekso propagandą, apie brovimąsi į vaikų darželius pas pačius mažiausius.
  ES yra daug bendraminčių, reikia tik vienytis..

 3. įdomu:

  ir ko tie valdžažmogiai pripaistė savo atsakymuose?

 4. medus:

  šiandien ekspertuose pasirodė vertas dėmesio V. Kelerto straipsnis „Europos Komisija – sąmokslas prieš Europos tautas“, kuriame pirmiausia atkreipiamas dėmesys į tai, jog „Europa šiuo metu yra valdoma galingos politinės gaujos – Europos Komisijos, kuri iš esmės jau yra tapusi oficialia Europos nedemokratine vyriausybe. Ši Komisija atstovauja ES piliečiams, tačiau ji nėra renkama!“.
  atrodo, ne visi ES gyventojai tą supranta – tiek pas mus, tiek kitose šalyse. straipsnyje rasime ir daug kitų naudingų faktų, galinčių praskaidrinti mūsų tautos sąmonę. „labai svarbus pastebėjimas: kad kontroliuotų ir pakreiptų politinius procesus sau naudinga linkme, globalistams nebūtina kontroliuoti visas ES institucijas. Pakanka kontroliuoti pagrindines politines figūras, kurios priima realius sprendimus, o toliau viskas vyksta piramidės principu“. tai ir matome Lietuvoje – tauta gali turėti kokią nori nuomonę, tačiau karavanas, priešakyje su iškalbingai tyliančia valstybės vadove, eina kur reikia EK. ir nors ši tema jau skaudi iki negalėjimo, galbūt kaip tik dėlto signataro klausimas ir šiandien įvyksianti konferencija yra labai tinkamu laiku – reikia pagaliau baigti tą psichozę (kaip tai įvardino Lietuvos žiniasklaida) – prezidentė labai aiškiai privalo pasakyti kokia jos nuomonė šiuo klausimu. na gal jos asmeninė nuomonė tautai nelabai įdomi (man neįdomi), bet valstybės vadovo pozicija – būtina. ne tik nuomonė, bet kokiais konkrečiais teisiniais veiksmais valstybės vadovo pozicija mūsų šalies ateities atžvilgiu bus įgyvendinama. iš karto norisi pastebėti, jog nė vienas iš šių prezidentės atsakymų nebus tinkamas:
  1. „ne prie ko“, 2. „nesakysiu“, 3. „žmogaus teisės..šviesi ateitis..institucijų pavaldumas…“ žodžiu, prezidentės taip mėgiamas „diplomatinis“ bla bla bla apie nieką irgi netinka kaip atsakymas. ką gi, rinkimai artėja. manau, kad net ir tų nebūtina laukti, kad tauta pabustų ir pasakytų savo žodį.

  • Paskaitykite V. Kelerto straipsnius:

   Taip, V. Kelerto šis straipsnis ir dar daugiau yra jo straipsnių pribloškė. Kas neskaitėte – siūlyčiau paskaityti ir apie patį Bilderbergą. Mes turime kuo daugiau apie tai sužinoti. Galima rasti ir per Googlę

   • medus:

    taip, Kelerto straipsnis yra geras „įvadas“ tiems, kurie dar nemato kas iš tiesų vyksta – būtina matyti nors tiek. o paskui – daug ką žinoti, suprasti būtina. apie Bildebergo grupę, pasaulį valdančias jėgas bei jų aiškėjančius ir paskubomis įgyvendinamus planus ir pan. dabar daug informacijos skelbia ir diskutuoja švedų internetinis portalas (ir radijas) „Redicecreations“, David Icke (britas), Infowars (JAV) bei daugelis kitų. keletas čia:
    https://www.youtube.com/results?search_query=david+icke+bilderberg+&oq=david+icke+bilderberg+&gs_l=youtube.3..0l6j0i5.81286.82027.0.83484.5.5.0.0.0.0.86.326.5.5.0…0.0…1ac.1.11.youtube.u5S1zEJ0pMI
    ;
    http://www.redicecreations.com/radio/nonsubscriber.php; https://www.youtube.com/results?search_query=infowars+bildeberg&oq=infowars+bildeberg&gs_l=youtube.3…11702.13982.0.14373.10.8.0.2.2.0.68.448.8.8.0…0.0…1ac.1.11.youtube.nfbI5G5l3Dk
    ir kita.
    pasaulyje žmonės daug kur jau mato tai, mes dar – ne. bet reikia budinti tautiečius, žingsnis po žingsnio – iš karto neperšoksi. aš prieš porą metų tokiais dalykais visai netikėjau ir bet kas, kas būtų paprieštaravęs, būtų užverstas priešingais mano argumentais, įrodančiais mano „tiesumą“. deja deja, kaip naivu tai atrodo dabar.
    kartais šiek tiek baisu, jog tai jau senokai nėra nei teisių, nei teisingumo, nei konstitucijos arba ne, nei tautos, nei prezidentės lygyje. ir nebebus. bus tyla – o už nugarų, tylomis paskubomis keičiami įstatymai, ardomos žemės gelmės, parduodama tautos žemė, naikinami maisto ir geriamo vandens šaltiniai, o paskui, kai „teisinė bazė“ bus paruošta, su kiekvienu nepaklusniuoju jus susidorojama asmeniškai „įstatymų nustatyta tvarka“. tada liks David Icke pasipriešinimo būdai, bet kol kas dar anksti apie tai kalbėti. būtina pabusti „kritinei masei“, kitaip nieko nebus. Vaišvilos pastangos, mano manymu, yra neįkainojamos pažadinti tautą jai priimtinu būdu – šiame supratimo lygyje, šioje situacijoje. gal pavyks, gal ne, bet ir nesėkmės atveju tai dar ne pabaiga bus. žodžiu, džiugu girdėti – darykim visi ką galim, kas nuo mūsų priklauso. Vaišvilos žmogaus orumo, tautos ir valstybės savivertės, orumo supratimas yra labai svarbus, labai kalba į žmones- dar primena, kas esame , kuo galime būti, jeigu išdrįsime būti žmonėmis.

 5. gintas:

  Labai reikalinga, labai gera spaudos konferencija. Zigmas Vaišvila – šaunuolis.

 6. Homoseksualumas – dauginimosi instinkto sutrikimas.
  Instinktai – motinystė, tėvystė, savisauga, vestibiuliarinis aparatas, tauta (gamtoje – bandos instinktas), medžioklės (maisto gavimas) ir t.t.

  Gali būti taip, kas sutrikus dauginimosi instinktui, sutrinka motinystės ir tėvystės instinktai. Todėl klausimas, ar galima leisti įsivaikinti asmenims, turintiems sutrikusį motinystės ir tėvystės instinktus. Jei būtų tokie įstatymai priimti, tuo pačiu turi būti įteisinta, kad sulaukęs 18-os metų vienalytėse “šeimose” įvaikintas asmuo galėtų iš valstybės prisiteisti piniginę kompensaciją neturtinei žalai atlyginti (pvz. 1000 LTL už vieną dieną, praleistą vienalytėje “šeimoje”). Kai vienalytė “šeima” reikalauja teisės įsivaikinti, tai yra dviejų asmenų teisė, bet šiuo atveju vaikas yra trečias asmuo, kurio nuomonės niekas neklausia (dėl nepilnametystės).

  Visų rūšių dauginimosi instinktų (normalaus – heteroseksualumo ir sutrikusio – homoseksualumo) vieša propaganda turi būti vykdoma įstatymų nustatyta tvarka – su ženklu “S” ir po 23 val. Tai galioja ir gėjų paradams.

 7. palanga:

  Esama čia tinklalapyje ir šioje rubrikoje protingų ir inciatyvių žmonių bei komentarų. Reikia vienytis kaip ir 1988 metų birželio mėnesį. Jūs, vilniečiai – pirmieji, jūs – tautos ir visuomenės elitas. Pas mus, kad ir Palangoje, dar gili mieganti pliažinė provincija. Jie ir pasirinko paradui datą, kada Vilnius apytuštis, išsivažinėjęs… Sėkmės ir tvirtybės jums visiems čia. Už tautos identitetą ir išlikimą!

 8. Esmė gera,bet reikia dirbti su savo minčių pateikimu tvirtai,su retorika ir greita reakcija atsakant į klausimus geriausiai ir tiksliausiai.Atsakymams į klausimus laikas,labai svarbus ,kuris turi būti išnaudotas maksimaliai ir labiausiai koncentruotai produktyviai.Čia išugdomi dalykai,bet labai svarbūs.

 9. medus:

  ačiū gerb. Vaišvilai.
  tampate nuosekliu, atkakliu ir kompetentingu tautos interesų gynėju. gėdinga, kad prezidentei tautos reikalai nerūpi – tai ji turėtų nepaliaudama rengti spaudos konferencijas ir ginti kiekvieną lietuvį – ne tylėti ir vykdyti svetimos valios įsakymus. regis, tyla kartais iškalbingesnė už žodžius.
  labai patiko Jūsų sklandūs atsakymai į klausimus, su būtina diplomatijos doze – stipru ir aišku. apskritai puiki spaudos konferencija (tik ta moteriškė priekyje varė į neviltį:)

  • gintas:

   Ta moteriškė – Rūta Gajauskaitė. Jos klausimai buvo labai taiklūs ir nukreipė spaudos konferenciją gera linkme.

   • medus:

    dėkoju už patikslinimą, Gintai. prieš tą ponią nieko asmeniškai neturiu, tik:
    pirma, mano nuomone, reikėtų suvokti, jog tai yra signataro spaudos konferencija ir nenaudoti eterio laiko savo pažiūrų išdėstymui;
    antra, klausimai turėtų būti labai artimai susiję su konferencijos tema, o ne keliais klystkeliais bandymai “įvilioti” signatarą į nagrinėjimą tų klausimų, kuriems jis jokios įtakos neturi ir nėra smulkmeniškai susipažinęs. susidaro įspūdis, kad Vaišvila atsakingas už visas problemas ir ne tik gali, bet ir privalo jas visas spręsti, analizuoti, diskutuoti dieną naktį ir visas – vienu metu. to tikėtis yra ne tik naivumas, bet ir nepagarba signataro pastangoms spręsti tam tikrus klausimus tam tikru metu.
    daugiau tuo klausimu nesakysiu, nors dar turėčiau pastebėjimų. bet esminius parašiau.

  • dėl RG:

   Gajauskaitės nesibaigiančios kalbos , kartais ne į temą ir monologai gerokai įkyrėjo. Ne pirmas kartas.
   O praeity buvo labai šauni ir taiklios minties AT deputatė. Ji pirmoji 1991 žiemą LTV “Atgimimo bangoje” Vaišvilą taikliai įvardino “Lietuvos sąžine”.

   • medus:

    ačiū už informaciją. prieš p. Gajauskaitę tikrai nieko prieš neturiu – moteris turbūt su geriausiais ketinimais, nors jos reiškimasis šiek tiek trukdė ir atitraukė nuo temos. bet visi turime savo kelius ir geriausius būdus tikslams siekti – jai turbūt tai atrodė tinkama vieta ir laikas. bandžiau paklausyti dar kartą jos klausimus, gal ir pagrįsti, nors kai kur tikrai be reikalo traukė iš Vaišvilos tai, kas neturėjo būti traukiama (ir nebuvo ištraukta:)
    paminėjote įdomų dalyką – o kas įvyko 1991 m., kad Vaišvilą reikėjo pavadinti „Lietuvos sąžine“? nieko dėl šito neprisimenu, tik kad signataras buvo ligoninėje po sumušimo ir, anot tėvų, buvo „nepadoriai jaunas“ būti deputatu ir t.t. o kas su „sąžine“ įvyko, negaliu atkurti. visgi įdomu suvokti ir tai, kur „filmas“ šiek tiek trūkinėja.

    • istorija Medui:

     Tiesą sakant, tas “filmas” nelikęs ištisiniu ir man. Sprendžiu, kad mane ir Jus, “Medų”, Atgimimas užklupo beveik vienmečius. Labai gaila, kad artėjant abitūrai ir prasidėjus studijoms nepilnai įvertinau , kad kiekviena tuometinė akimirka taps aukso vertės Lietuvos istorijoje ir reikia viską kiek tai įmanoma, išsaugoti bent jau užrašuose. Bet vistiek turiu pakankamai prikaupusi informacijos, tik gal truputį paviršutiniškos… Jus sudomino mano paminėta “Atgimimo banga”. Kiek pamenu, tai nebuvo kažkokio ypatingo įvykio aptarimas, vyko eilinė , berods, kas savaitinė laida. Labai gaila, įrašų neturiu- nebuvo tokios minties, kad reiktų visą istoriją įamžinti ar bent jau konspektuoti (dėl to šiandien labai gailiuosi). Užrašuose teturiu laidos datą- 1991 gruodžio 4. (Jūsų minimi spaustuvės Maironio g. įvykiai su TSRS kariškiais- 1990 balandžio 19)
     Dėl “Sąžinės”. Kaip šiandien, taip ir tada Vaišvila buvo vienas iš nedaugelio Sąjūdžio žmonių, kuris nebijodamas rėždavo tiesą, reikalavo atsakomybės ir teisingumo iš tuomečių valdžių -pradedant dar tarybine LTSR AT bei Vyriausybe, to paties reikalavo ir iš kolegų sąjūdiečių jau atkūrus Nepriklausomybę. Nesismulkinant į konkrečius atvejus, priminsiu, jog kasdieninis gerbiamo Signataro reiklumas ir principingumas AukščiausiojeTaryboje bei einant Vicepremjero pareigas, deja, ėmė erzinti valdžios skonį pajutusius kolegas, jau nekalbant apie kairiuosius oponentus ir naujai susikūrusius liberalus (po Sąjūdžio skilimo). 1991 m. pabaigoje prasidėjo totalus puolimas dar prikišant ir KGB perėmimo klausimus … Grįžtant prie laidos- panašu , kad laidoje ir buvo aptariamos to meto kasdieninės politikos peripetijos… Tiesiog labai įstrigo (ir tai užfiksavau) keletas ypatingų frazių, tarp kurių buvo ir toks Gajauskaitės komentaras, palaikantis Vaišvilos veiklą 🙂

     • medus:

      ačiū už istoriją:) taip, regis tarp mūsų yra tik poros metų skirtumas, tai „istorija“ greičiausiai ir liks istorija, aiškiau nebus. beje, aš to meto daugelį įvykių fiksavau raštu – viskas atrodė labai svarbu, net nežinau kodėl taip tada atrodė, tad gal vertėtų atsidaryti savo seną dėžę su storais tada mokykliniais sąsiuviniais ir pasižiūrėt. tik ar verta – įvykius dažniausiai vertiname emociškai, tai bet koks fiksuotas įvykis greičiausiai nebus „objektyvus“, o tik nuspalvintas rašiusio žmogaus vertinimų. bet stipriausiems įvykiams ir sąsiuvinių nereikia, įsiminė gerai, tik kad tas momentas mano turbūt nebuvo fiksuotas – dabar negaliu atkurt. bet jūsų įsimintas „Lietuvos sąžinės“ pastebėjimas įdomus ir vertas – aš dabar signatarui šito vardo negailėčiau. tai turbūt reikia daugiau „kredito“ suteikti p. Gajauskaitei – už laiką įveikiantį įžvalgumą:)
      nors kas kaip matė – mano aplinkoje suaugusieji Vaišvilos dažnus pasisakymus ir teisybės ieškojimą, kaip jau minėjau, dažniau laikė jaunystės, nebrandos požymiu. tai yra geras įrodymas to, kad viskas priklauso nuo to, kas žiūri ir kaip mato. subjektyvu. beje, tokios signataro iniciatyvos, regis, buvo sumaniai panaudotos prieš jį patį, kuriant jo „įvaizdį“, kai kuria prasme – net ir dabar.

      • Rasa:

       paradoksas, bet didžioji dauguma žmonių nelabai mėgsta tų, kurie per giliai preciziškai “kapstosi” ieškodami tiesos ir turi nepajudinamai “kietą stuburą”.

       • medus:

        tai ne paradoksas, o logika – kai turi ką slėpti, kapstymasis nėra priimtinas:)
        o kitiems tautiečiams tai turbūt kyla iš mūsų “nacionalinio charakterio” – nekišti nosies ne į savo reikalus, nes greičiausiai ji bus skaudžiai užgauta. taip dažnai užgauna, kad išmoksti nebekišti ir dar kitus pamokini. kaip viskas apversta.

     • tv:

      Kažin kaip su LRT archyvais? Ivairiai kalbama , kad nėra nuoseklios Atgimimo istorijos, bet juk TV laidų buvo daug ir įvairių. Ten nugulė daug istorinių faktų. Kur jų visų įrašai (tikėtina, daug ką sunaikino kaspervizija 1991metais) ? Kur tie likusių archyvai laidų, mitingų ir visa kita?

 10. pensininkas:

  Šaunuolis Z.Vaišvila. Drąsus, protingas, Tautiškas, nepakartojamai vienintelis Lietuvoje. Štai toks turi būti prezidentas. Kur Landsbergis, kur kiti signatarai? Aūūūūū

 11. Getas:

  Pritariu Zbygniewo mintims ir siūlymams, kaip teisiškai išgelbėti vaikus. Ar vaikui teks mokėti iš valstybės biudžeto, ar po to išreikalauti iš, nusprendusių atiduoti vaiką homikams, struktūrų ir vienalyčių įvaikintojų?
  Dėl propagandos, tai čia ne seksualinių mažumų klausimas (pas mus jokios jiems diskriminacijos darbe ir kitur nėra, nes nebuvo bylų), bet čia veikia politinis gėjizmas, kurio tikslas daryti įtaką valdžiai ir naikinti šeimas ir tautas. Globalizmo vienas iš veikimo būdų.

 12. Jei kas apsisprendžia būti kandidatu,nesvarbu į kokią poziciją, turi gerai išanalizuoti apie save ir teigiamus ir neigiamus komentarus ir straipsnius.Čia slypi galimybės išsistudijuoti savo silpnas vietas,nes kiekvienas jų turime.Todėl tik lialia ir tik pagyros nepadeda suvokti ir šauniausiam realios situacijos ir savo silpniausių vietų.Taip nepadėsim pakenkti galim.Su visa pagarba Z.Vaišvilai ir dėkingumu jam,sakau,kad tik be pataikūniškumo ir tiesos sakymu galima pasiekti geriausią rezultatą.

  • medus:

   “mintie”, jei “pataikūniškumu” vadinate gerus žodžius signatarui, taip teigti nebūtų visai tikslu, bent jau ne visų vardu. man šiandienos konferencija absoliučiai patiko, neturiu jokių pastebėjimų (bent jau ne signatarui).

   be to, būtų gražu atsargiai elgtis su įsijautimu į “vertintojų” vaidmenį – tai kažkaip nepagarbu. man vieną kartą nuomonė išsprūdo, bet galėjo ir neišsprūsti, na ir tai buvo šiek tiek kitokiame kontekste. o spaudos konferencija yra gerb. Vaišvilos savanoriškas mūsų (tautos) intereso gynimas, ne egzaminas ar talentų šou. pagaliau…nenuvertinkime signataro pajėgumo save adekvačiai vertinti. aš signataro adekvatumu neabejoju.

 13. palanga:

  Tqip; tik mūsų pačių tarpusavio santarvė, tolerancija ir pagarba vienų kitiems čia, tinklalapyje, leis ir realiame gyvenime rasti konkrečius veiksmus – teorinius ( juridinius), ir fizinius( piketus).Manau, esame vieningame tarpusavioi mperatyve: išsaugoti Lietuvą jos fizinėje realybėje, identitete ir nepriklausomybėje nuo jokių liguistų įtakų – nei rytų, nei vakarų.

 14. Li Bo:

  Vajetau kokis baisus reikalas ta homikų propaganda. Nors…, o kur ta agresyvi propaganda? Man net lankstinukų nieks neprimėtė į pašto dėžutę. Apie eiseną žinojau tik alko, delfio, ltv ir kitų isteriškų niektauzų dėka, bet nėjau net paspoksoti, man neįdomu. Vaišvila čia kiek per plačiai sklaidosi su tom sąmokslo teorijom ir apokaliptinėm prognozėm. Už apsaugą turi susimokėti?! Net nesupratau bajerio. Na kiek ten priskaičiavo už tą apsaugą? Tu Vaišvila geriau pagalvok, kad Lietuvos valstybė kasdien apiplėšinėja žmones prieš jų valia nusavindama reikšmingą dalį jų pinigų ir tam pasitelkia ne tik tavo keikiamą policiją, bet ir antstolius, teismus, kalėjimus ir visas kitas prievartines institucijas. Ne kažkokia mitinė ES, ne žydai, ir ne homikai, o mūsų, sava Lietuvos valstybė. Va čia tai bėda, va čia tai reikia šnekos ir veiklos.

 15. Gerbiamas ZIGMAI VAIŠVILA, jūsų kova įkvepia, siunčiu jums galingas pozityvias bangas ))))))))))))))))))))))))))))))) !

 16. antanas:

  Manau, kad vienintelis kelias išlikti-rengti referendumą ir Lietuvai trauktis iš Europos pederastyno.

  • Nepolitikas:

   Bravo, pagaliau jau vienas(Antanas) suprato. Teisingai, kaip nutrauksim sutartį su ES, išsispręs ir „žemės“ pardavimas, valstybinės kalbos klausimas, gėjų klausymai, resursų panaudojimas, referendumas dėl AES ir t.t.

   • Antanui:

    O kas mums leis ir kaip tai padaryti? Nei praeita valdžia, nei dabartinė to mums neleis. Jie gins, nes ES yra jų pragyvenimo šaltinis. Gins ir ragais ir nagais

    • Teresė:

     Nera tokio būdo, kad išstot o referenumai gali nepasisekt, ne kartą jau buvo, kaip del atomines.

    • medus:

     valdžia neleis tol, kol galės neleisti. bet yra riba, kur valdžios leidimas nebeturi jokios reikšmės. bet mes dar ne ten.

    • Nepolitikas:

     Manau „Antanui“ reikia apsispręsti, ar tu su gėjais, ar ne. Tavo klausimo dalis: „O kas mums leis“, rodo tavo priklausomumą. O antra dalis: „ ir kaip tai padaryti?“ – Konstitucijos nesuvokimą. Taigi „leis“ Tauta(ne „visuomenininkai“, ne „šalininkai“ ir t.t.). Tauta yra ne paprasti piliečiai, o piliečiai, kurie kurią ir moka valdyti savo valstybę. O čia, kaip tenka pastebėti tokių nėra. Vienas tikras pilietis yra Vaišvila(neskaitant manęs). Taigi kaip tai padaryti? Pirma reikia išreikšti vienareikšmiškai norą – „ES-NE“. Tai gali padaryti Vaišvila ir kiti signatarai(Vaišvilos užduotis pritraukti kitus signatarus ir lojalus Tautai Seimo narius). 2. Paruošti peticiją(įstatymo projektas) dėl „ES narystes“ sustabdymo(tam reikia tik 50 000 parašų) Bei tokį įstatymo projektą gali pasiūlyti DK su kitais „nukentėjusiais“. 3. Pravesti visoje Lietuvoje mobilus mitingus (tam nereikia didelių pinigų), o apie laiką ir vietą, paskelbs per spaudos konferenciją(signatarai). 4. Išaiškinti visiems iki vieno, kas yra tas blogis ES, bei kad stojimas ir buvimas yra neteisėtas(sprendimą priėmė ne3/4 Lietuvos piliečių, turinčių rinkimų teisę). Ir t.t. …Ar viską surašyti? 🙂 Jeigu darom „Islandiją“ Lietuvoje, tai darykim teisėtai ir sąžiningai, o ne taip kaip referendumą dėl žemės(grynai apgaulė)

     • pensininkas:

      Kaip mėtytas ir vėtytas, dar smetoninėje Lietuvoje gyvenęs, pensininkas, Jūsų, Nepolitike, pasiūlymą dėl išstojimo procedūrų vertinu teigiamai. Laikykite, kad tikrų piliečių jau yra trys: Z.Vaišvila, Jūs ir aš, pensininkas. Tik dar prieš išstojant reikėtų bandyti padaryti ES “с человечиским лицом” (liet. žmogišku veidu). Gerb. Z.Vaišvila manau tai padaryti dabar ir stengiasi. Bus žmogiška ES ir išstoti nereikės.

      • Nepolitikas:

       „Tik dar prieš išstojant reikėtų bandyti padaryti ES “с человечиским лицом” (liet. žmogišku veidu). Gerb. Z.Vaišvila manau tai padaryti dabar ir stengiasi. Bus žmogiška ES ir išstoti nereikės.“ Nesutinku, kad „vilką“ galima paversti „avelio“. Istorija tokiu faktu nežino. Reiškia apversti į žmoniškumą negalima, tai yra utopija. Vaišvila, manau puikiai tai suvokią. Tą Vaišvilos „darbą“ galima vertinti, kaip Lansbergio „pagalbą“ Gorbačiovui(1987 m.) ir tiek. Be tuo narystės „stabdymas“ parodys, kas iš mūsų teisus. Vienaip, ar kitaip viskas turi būti daromą teisėtai(iš Tautos pusės) ir atvirai. Slaptumas pagrindas abejingumui, o tai pralaimėjimas. Malonu išgirsti, kad dar vienam piliečiui aišku- kas leidžia ir kaip reikia daryti. O gal atsiras dar geresnių planu?

 17. butent:

  Šaunus tas Vaišvila, dar Polikarpovną reikia visiškai demaskuoti

 18. dabartiniai valdantieji:

  Teisinėje valstybėje visų pirma yra TAUTA ir jos interesai….. ar tai demokratija ?
  1.Kiekvienas pilietis turi turėti savo vietą … valdovu norai ?
  2.Esančius ne vietoje turi pastatyti raiti policininkai su nagaikomis(rimbais, bananais, dujomis ,šautuvo buožėmis?)?
  3.Jokių įrašų paviešinimo?
  4.Jokių laisvių piliečiams?
  5.Prievolė rinkti tik tuos pačius Kralius,Valdovus? Tik tokie rinkimai yra “demokratija”?
  6. Jei išrenkamas ne tas, galioja egipto scenarijus: policijos, saugumo, kitų jėgos struktūrų pagalba grąžinama Valdovu tvarka?

 19. mastykit:

  Vaišvila tai šaunus, bet jam reikia masių palaikymo.
  O dėl išstojimo iš ES… nežinau, ar atlaikytume tą spaudimą, koks kiltų. Juk ES yra ir užatlantės projektas. Žinot, koks triukšmas kiltų? Pažiūrėkit į “pavasarių” scenarijus arabų šalyse ir suprasit, kokio dydžio jėgos veikia.
  Ieškokit bndrainčių ES viduje.

  • medus:

   “masės” atsiras per mus, tik niekas, deja, neįvyksta per vieną dieną. visada vėliau, nei norėtųsi.
   labai sutinku su jumis dėl “pavasarių” scenarijų, ypač arabų šalių. viskas yra tik vienos dėlionės gabalėliai, tik skirtingi – pagal kiekvienos tautos charakterį. ir mumis buvo sužaista savo laiku, bet klausimas, kas esame ir ką darysime, o ne kas buvome ir darėme. bendraminčių ieškojimas irgi būtinas.

   • dėl masių:

    Taip, “masės” per dieną neatsiranda. Gaila, kad ligi šiol šis klausimas buvo visiškai apleistas, manau, jau nuo tų pačių 1992-ųjų, kai kai kurie Sąjūdžio vadukai labai sėkmingai suskaldė Tautą ir valdžios pozicijas užleido grįžtantiems komunistų nomenklatūrininkams. Deja, rinkėjai savo klaidų nesuprato ir prasidėjo kaltinimai (tas vyksta ir šiandien) niekuo dėtiems signatarams dėl visų tolimesnių Valstybės klaidų , nors jie seniai Valstybės valdyme liko “už borto”. Ką mes šiandien (net ne “šiandien”, o jau “vakar” tai turėjom daryti) turim padaryt? Kaip pakeisti tų žmonių klaidingą požiūrį? Per dieną nepakeisim. Teisingo supratimo linkme galime nukreipti nebent besiblaškančius ir beieškančius teisingo kelio. Ir turim pradėti nuo savęs, nuo artimųjų, giminių, kaimynų, bendradarbių… Bet ar sugebėsim ir norėsim imtis tokio darbo? Vienas neturės tam laiko, kitam pritrūks organizacinių (būtiniausių!) gabumų ir t.t… Bet kuriuo atveju , delsimas pradėti vienytis dėl bendrų tikslų- tai tik gilėjntis Valstybės ir Tautos suvereniteto žlugdymas (ar net žudymas).

    • medus:

     labai teisingai pasakėte – gilėjantis valstybės suverentiteto žlugdymas ir net žudymas – per dalykus, kurie dažnai atrodo tarsi nesusiję. mums visiems būtina pradėti suvokti atskirų „akcijų“ (kaip ir gėjų eitynių) indėlį į didesnį planą, didesnį veiksmą su iš to kylančiomis pasekmėmis. pasaulyje ir pas mus niekas nedaroma šiaip sau. šiandien teko klausyti puikią laidą, kuri netikėtai sutapo su tuo, apie ką kaip tik dabar mintys sukasi: http://www.redicecreations.com/radio/2013/08/RIR-130805.php
     labai sveikas žvilgsnis į visame pasaulyje vykdomą globalizaciją su visomis jos pasekmėmis: sukonstruotą vartotojišką visuomenę – dirbtinį konstruktą, pavertusį žmogų nuolat besiskolinančiu vergu, gyvenančiu kreditan; pačių bankų sukurta krizė, skirta turto perleidimui principu „iš daugelio – keletui“ ir realios nuosavybės, o ne neegzistuojančio kredito, žemės perėmimui iš žmonių. dauguma mūsų dar nesuvokiame, jog žmonės nuvaromi nuo žemės ne tam, kad bankams reikalinga žemė, o tam, kad žmonės jos tiesiog neturėtų. Lietuvos atžvilgiu einama prie to, jog kažkas galės pasakyti: „man priklauso Lietuva“ – jūs turėkite savo valstybę, bet visa žemė priklauso man. ką tada mes turėsime? tam pačiam tikslui naudojama ir skalūninių dujų žvalgyba, genetiškai modifikuoti maisto produktai – viskas skirta žmogų nuvyti nuo žemės į miestą, taip priverčiant kuo daugiau žmonių tapti visiškai priklausomais nuo sistemos. valdyti priklausomą ir nesugebantį savęs aprūpinti būtiniausiais dalykais žmogų yra labai lengva. dar ypač, jeigu tas žmogus supriešintas su kitais žmonėmis ir aplinkui mato priešus, o ne potencialius draugus – tai pasakytina ir apie mūsų visuomenę, suskaldytą dirbtiniu būdu ir vis nepamirštant to paskatinti. sutinku su jumis – tai tikrai yra padaryta su sąjūdžio žmonėmis, kaip ir su daugeliu kitų. bet kai tai supras pakankamai žmonių, galėsime pasipriešinti. bet pirmiausia tai turi įvykti viduje – ne kokiuose nors mitinguose – jie beverčiai, jeigu esame toje pačioje dvasios būsenoje kaip ir pastaruosius 20 metų. todėl tikiuosi, kad jau pradedame matyti ir atsisakymas sutikti su sistema, aktyvus sąmoningas nedalyvavimas jos primestame žaidime, bet kokiuose kasdieniniuose dalykuose, kurie priklauso nuo mūsų, yra žingsnis link išeities. labai plati tema, nebesiplėsiu.

 20. ....:

  Pagarba šiam jaunam sieloje politikui.Kuris teisingai mąsto,kad reikia apskųsti D.Grybauskaitę.Mūsų palaikymas jam būtų saugumas.Kokios dar paramos reiktų?Budėti,pasirašyti…Aišku,D.Grybauskaitė gali nuoširdžiai viską papasakoti ir galima būtų svarstyti kitas bendradarbiavimo galimybes.

 21. gintas:

  Kalbant apie Grybauskaitę: Prezidentūroje ji iškart pasikabino Saukos paveikslą, kuriame Kristus vaizduojamas kaip ligonis (sifilitikas?), apsuptas tokių pat ligonių Lietuvos patriarchų. Kilus klausimams, ji pasiteisino, kad nori “mus panervinti”. Ar gali būti didesnis akibrokštas? Ar gali būti svaresnis įrodymas to, kad šiai fyfai litovcai tėra medžiaga ES tautų eliminavimo projektui?

  • Vilmantas Rutkauskas:

   Su Sauka ji matyt bendramintė. Vadinasi, galėtų pagaliau ženytis.
   ————-
   O jei rimtai, tai reikia gerai pažiūrėti, ar tik ji nesa tame paveiksle kažkur įpaišyta – pavaizduota.

   • gintas:

    Tikrai ji nėra ten įpaišyta. Paveikslas padarytas anksčiau. Bet toji transgresijos, arba satanizmo, idėja, kuria vadovaujasi Sauka, yra ir šių ES liberastų vizija. Mes visi jiems esame tik runkeliai, nes priešinamės pažangai.O pažangos avangardas yra ŠMC transgresų kohorta, dosniai finansuojama valstybės.

    • Vilmantas Rutkauskas:

     Tai, kad Grybauskaitė dalyvavo netradicinės religijos (kriščionybės) įvedimo Žemaitijon 600 metų jubiliejaus renginiuose, rodo, kad ji pati, kaip moteris, pasiutiškai esa netradicinė.
     Įdomiausia tai, kad toji netradicinė Lietuvai Grybauskaitės reklamuojama žydprigimtinė religija, čia jau tampa lyg tradicija, todėl matyt Grybauskaitei taip įsikyri, kad tiesiog mikliai vėl jai norisi kažko “netradicinio” – į tą prigimtinę žydtradiciją klastingai įnešti, pavyzdžiui,
     kažkokių Trinkūno “netradicinių-baltiškų”, ar Saukos “krikščioniškų-satanistinių” trupinių.

 22. pensininkas:

  Balsuosiu tinklapyje ekspertai už Z.Vaišvilą. Kito kandidato nematau.

  • Vilmantas Rutkauskas:

   Šiaip Lietuvoje, spėjama, gali būti kas dešimtas pederastas. Galbūt tai net daugiau, nei esa iš pagonybės išsitransformavusiųjų krikščionių. Tad dabar net nežinia – kuo tikėti – nors ir kaip gražiai bekalbėtų.
   Žodžiu, visais atvejais (neatmetant ir Vaišvilos) visus, einančius valdžion, reikia patikrinti, ar jis ne pederastas ir krikščionis.
   ——————————-
   1.) Gaima ir pačiam prasitestuojant pasitikrinti, ar nesi pederastas. Pirmiausia reikia pirčtą įsikišti subinėn. Jei pasistojo, žinok, esi pederastas.
   2.) Galima ir pačiam prasitestuojant pasitikrinti, ar nesi kriščionis. Pirmiausia reikia …. Bet apie šį antrąjį testą parašysiu vėliau (jei neištrins pirmojo).

 23. pensininkas:

  Šaunuolis Z.Vaišvila be baimės apie valdžių supuvimą. Tinklapio ekspertai apklausoje jis sparčiai vejasi ten pirmaujantį N.Puteikį.

 24. Petras Mureika: ekspol.pareig. .....eksavia.......:

  Sakiau ir sakysiu, kad kiekvieno asmeninis reikalas jo seksualumas ar panašūs dalykai, jei dar kažkas panorės pastovėti žemyn galva, tai – jo išmislas…………….. bet negalima per prievartą stumti tautai, kad gėjiškumas ir kiti giminingi dalykai – gerai, tuo mes leidžiame tvirkinti mūsų jaunimą………. negali būti viešos reklamos šiais klausimais !!! Tai reiškia ir tokių eitynių negali būti !!!

  Ar pas mus, Lietuvoje, nėra ką spręsti ????? Daugybė įvairiausių problemų, kurios stovi vietoje……………

  • pensininkas:

   Pagrindinė dabar problema. Simonko ar Z.Vaišvila? Simonko remia ES, Prezidentė, Vyriausybė, Seimas, Prokuratūra ir Teismai, žiniasklaida, parlamentinės partijos. Kas remia Vaišvilą? Tik paskiri neorganizuoti Tautiečiai. Manau, kad geresnio Tautos vėliavnešio artimuoju laiku neatsiras. Sukruskite UŽ LIETUVĄ LIETUVOJE, UŽ ZIGMĄ.

  • 1,GAYLINE.LT
   2005 03 18
   “Moksleiviai-laukiamiausi svečiai gėjų klubuose”
   2,’Už lygybę”eitynėse dalyvavo ir kalbėjo 2 atstovai iš jaunimo linijos.Povilaitis-jaunimo linijos vadovas.Jaumo tarpe savižudybių skaičiumi pirmaujame europoje?Paskutiniame L.Pociūnienės straipsnyje įvairiais moksliniais tyrimais remiantis,teigiama apie būdingą depresiją šių seksualinių mažumų atstovams?Tada kyla klausimas ar galima dirbti jaunimo linijose,kai kreipiasi į jas turintys dvasinių,psichologinių ir finansinių negandų vaikai ir paaugliai???? Mes Lietuvoje užmiršom vaikus,nes net vaikų teisių kontrolierė sudubliuota, dirba lyčių lygybės kontrolierė Burneikienė,kurios galimai pagalba,pagal gėjų lygos skundus buvo iškeltos ir bylos,kukliems žmonėms parašiusiems, įsiskaudinus,kokį komentarą,kai nuolat vadinami homofobais,atsilikėliais,runkeliais,iš viduramžių,
   Bet tie pravardžiavimai,nuolatiniai,niekad Burneikienės,kaip lygių galimybių prievaizdo,nebuvo įvertinti iš tai sakančių pareikalauta atsakomybės??????

 25. Siūlau pasirašyti peticiją, sukurtą pagal Z. Vaišvilos pranešimą: „Lietuvos gėjų lygos“ renginio Vilniuje organizatorių atsakomybės ir užsienio valstybių kišimosi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalus”.

  … peticijos.lt/visos/71390

 26. kodėl ekspertai eu:

  Įdomu, kodėl ekspertai eu, reklamavę pirmąją Z. Vaišvilos spaudos konferenciją dėl LGL ir pateikę skaitytojams jos medžiagą, net neužsimena apie antrąją?

 27. medus:

  pralinksmino tiesos.lt paskelbtas straipsnis “Prezidentė D. Grybauskaitė raginama išviešinti nutylėtus biografijos faktus”, http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/prezidente-d.-grybauskaite-raginama-isviesinti-nutyletus-biografijos-faktus kuriame kukliai primenama, jog “Kovo 11-osios Akto signataras Zigmas Vaišvila šiandien surengtoje spaudos konferencijoje priminė Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei iki šiol jos neatsakytus klausimus”. regis, poros mums žinomų šviesių žmonių (Z. Vaišvilos ir D. Kuolio) taikos pypke ar karšta draugystės duona nesidalijama, tačiau sąlyčio taškų ar bent jau bendrų interesų esama – taigi, tarpusavio pagalba įmanoma (?).

 28. medus:

  Ką beapkaltinsi kur besurasi kaltuosius kaltieji minioj pasiklydo
  neprisišauksi be abejo neprisišauksi o kas atsilieptų
  rožės iš ašarų rožės iš purvo iš atlapo rožės
  tuščio kambario aidas tik jo neįveikiamas grožis
  mielos mergaitės jus neša ir neša šis karas
  neša kažkur širdies dėžutes atidaromas
  neša per apkasus jūsų plaikstomus plaukus
  atsitiktiniai vagonai juodi ir nelaukiantys
  atsitiktiniai susitikimai peronuose
  tie nepastovūs labai nepastovūs likimo barometrai
  radijas groja pro atvirą langą toks baisiai vokiškas radijas
  siunčia iš miesto jums telegramas estradines
  neša jums vėjas knygų sudegintų pelenus
  kartais atrodo kad nieko pasauly nėra jau negalimo
  šūviai per prietemas vejasi jus mes medžiojame raganas
  koks nesibaigiantis koks nesibaigiantis vokiškas radijas
  kartais visaip atsitinka visaip pasitaiko
  mintys apsunko nuo karšto vidurnakčių tvaiko
  rožės iš ašarų rožės iš purvo iš atlapo rožės
  sustoja sekundė parimus ant šautuvo buožės
  byra nuo kambario sienų apdegintas tinkas
  tokio sunkaus neramumo ramybė pritvinkus
  šaltas vanduo juodas vanduo
  sunkiasi sunkias lėtai
  sunkias lėtai
  į mane
  .. . .

  Jonynas, Antanas A. Metai kaip strazdas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.

 29. ar Lietuvos valdžia jau...?:

  Jau jau. Lietuvos valdžia nuo lanksty,mosi prarado stuburą. Galėčiau lažintis, kad pasikeitus ideologiniams vėjams, ta pati Lietuvos valdžia taip pat uoliai kovotų prieš tuos pačius. Gaudytų ir terorizuotų. Nes Lituvos valdžia neturi ne tik stuburo, bet ir nuomonės, o svarbiausia – jai nusispjaut ant savo valstybės.

 30. Atgalinis pranešimas: Z.Vaišvila: Ar Lietuvos gėjų lygai galioja Lietuvos įstatymai? (tiesioginė transliacija) | Alkas.lt

 31. Atgalinis pranešimas: Z. Vaišvila. Kodėl mus lengva apgaudinėti net dėl šeimos ir valstybės sąvokų? | Alkas.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: