Alantoje vyks 20-ąsis Santaros-Šviesos suvažiavimas (11)

Santaros-Šviesos suvažiavimas

Santaros-Šviesos suvažiavimas

Birželio 21-ąją, penktadienį, Alantoje, netoli Molėtų, darbą pradės kasmetinis, jau dvidešimtasis, „Santaros-Šviesos“ suvažiavimas, truksianti visą savaitgalį. Jį tradiciškai atidarys vienas šios organizacijos steigėjų prezidentas Valdas Adamkus.

Šių metų suvažiavime nemaža dėmesio bus skirta istorinei lietuvių savimonei. Šiuolaikinei Lietuvos tapatybei svarbius visuomenės ir istorijos santykius pranešimuose aptars filosofas Alvydas Jokubaitis, kultūros istorikas Darius Kuolys. Šia tema  diskutuos istorikai Egidijus Aleksandravičius, Jūratė Kiaupienė, Edmundas Rimša, Kastytis Antanaitis. Apie karą, pokarį ir literatūrą, filosofo Leonido Donskio šnekinami, kalbės rašytojai Sigitas Parulskis ir Antanas Šileika.

Filosofui Algiui Mickūnui moderuojant bus svarstoma, kokią visuomenę šiandien kuria Lietuvos švietimas. Šia tema pranešimus skaitys švietimo ekspertai Ričardas Ališauskas ir Lilija Duoblienė, savo įžvalgomis dalinsis literatūrologas ir vadovėlių leidėjas Saulius Žukas, mokykloje dirbantys jaunieji intelektualai Gediminas Milašius, Gabrielė Characiejienė, Elena Sakalauskaitė, Vytautas Miežys. Lenkijos švietimo pertvarką pristatys buvęs Lenkijos švietimo ministras Miroslavas Savickis (Miroslaw Sawicki). Atskira Šarūno Liekio moderuojama diskusija bus skirta Lietuvos lenkų lūkesčiams: joje dalyvaus Seimo narys Jaroslav Narkevič ir istorikas Jaroslav Vabalis.

„Santara-Šviesa“ išlieka atvira pasauliui ir jo iššūkiams: filosofai Gintautas Mažeikis, Algis Mickūnas, orientalistai Audrius Beinorius ir Džosefas Pilota (Joseph Pilotta), rašytojas, Lenkijos PEN centro prezidentas Adam Pomorski nagrinės Vakarų ryšius su Rytų civilizacijomis, mėgins atsakyti į klausimą – ar Orientas nuvylė? Apie žmonių sukurtas „baisiai stebuklingas mašinas“ pranešimus skaitys fizikai Algirdas Avižienis ir Dominykas Vizbaras. Estų rašytojas ir kultūrologas Reinas Raudas svarstys, kas ką valdo – mes mašinas, ar mašinos mus.

Pačios Santaros-Šviesos kintančią tapatybę ir veiklos gaires aptars filosofai Arūnas Sverdiolas, Leonidas Donskis, istorikas Egidijus Aleksandravičius. Apie šiuolaikinę lietuvių literatūrą ir jos skaitymus, filosofei Jūratei Baranovai moderuojant, įžvalgomis dalinsis literatūrologė Jūratė Čerškutė, eseistas Ernestas Parulskis, viešnia iš Vokietijos Claudia Sinnig.

Suvažiavime vyks tradicinis poezijos vakaras. Jame šiais metais dalyvaus Daiva Čepauskaitė, Marius Burokas, Ilzė Butkutė ir Lidija Šimkutė. Leonidas Donskis pristatys paties prodiusuotą filmą apie filosofą Zygmuntą Baumaną „Sunku būti žmogumi šiandien“. Muzikinius vidunakčius suvažiavimo dalyviai leis grupės „Candee Train“ koncerte ir Reino Raudo akademinėje diskotekoje.

1954 metais JAV lietuvių studentų sukurta organizacija „Santara“ kartu su akademinio jaunimo sąjūdžiu „Šviesa“ pradėjo rengti liberalaus jaunimo suvažiavimus išeivijoje. Organizacija siekė „suburti tautiniai demokratinio nusistatymo lietuvius studentus aktyvioje kovoje dėl laisvės“, „stiprinti lietuvių akademikų tarpe tautinį sąmoningumą“, „organizuoti lietuvių studentijos kovą prieš komunizmą, kaip totalinį žmogaus pavergėją“, „statyti gaires išlaisvintos Lietuvos ūkiniam, socialiniam, kultūriniam ir politiniam atkūrimui“.

Nuo 1993-ųjų „Santaros-Šviesos“ suvažiavimai kasmet vyksta ir Lietuvoje.

„Santara-Šviesa“, būdama neformali organizacija, šiandien jungia įvairaus amžiaus Lietuvos ir pasaulio kultūrininkus, intelektualus, akademinį jaunimą. Jos konferencijose keliami ir svarstomi Lietuvai aktualūs politikos, kultūros, visuomeninio gyvenimo klausimai.

„Santaros-Šviesos“ suvažiavimo darbotvarkė

Penktadienis, birželio 21 diena

10.30 – 13.00 val.

 Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo žodis

 Dvi Lietuvos vėliavos. Vadovauja Egidijus Aleksandravičius

Alvydas Jokubaitis „Tarp kunigaikštystės ir tautinės valstybės. M. Valančiaus interregnum prasmė“

Darius Kuolys „Trys Lietuvos Respublikos: trūkinėjančios jungtys – nykstančios tapatybės?“

Diskusija: dalyvauja Jūratė Kiaupienė, Kastytis Antanaitis ir kiti

 13.00 14.30 val. pietūs

14.30 – 17.00 val.

Ar Orientas nuvylė? Vadovauja Gintautas Mažeikis

Algis Mickūnas „Konfucijus: tarp Niekio ir Tuštumos“

Audrius Beinorius „Orientas – nuodas ar vaistas?“

Joseph Pilotta „Contemporary China: Confucian Reconstruction of Global Economics“ / „Šiuolaikinė Kinija: konfuciška globalios ekonomikos rekonstrukcija“

17.30 – 18.30 val.

Naujas pasakojimas apie lietuvius

Egidijaus Aleksandavičiaus knygos „Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija“ aptarimas

Diskusiją moderuoja Rūstis Kamuntavičius. Dalyvauja Kauno Studentų Santara

18.30 – 19.30 val. vakarienė

20.00– 21.00 val.

Poezijos vakaras.  Daiva Čepauskaitė, Marius Burokas ir Ilzė Butkutė

 21.30 – 23.00 val.

Filmas apie Zygmuntą Baumaną. „The Trouble with Being Human These Days“ („Sunku būti žmogumi šiandien“). Režisierius – Bartek Dziadosz, prodiuseris – Leonidas Donskis.

Komentuoja Leonidas Donskis

 23.00 – 02.00 val.

 Muzikinis vidunaktis

Šeštadienis, birželio 22 diena

10.00 – 13.00 val.

Ką reiškia Santara?. Vadovauja Dalius Jonkus

Leonidas Donskis „Santara kaip sielų bendrija: Vytauto Kavolio minties pėdsakais“

Arūnas Sverdiolas „Su Santara“

Egidijus Aleksandravičius  „Nepriklausomieji: tolyn nuo liūdesio ir beprasmybės“

13.00 – 14.00 val. pietūs

14.00 – 16.30 val.

 Baisiai stebuklingos mašinos. Vadovauja Šarūnas Bagdonas

Algirdas Avižienis „Saugios klaidos“

Reinas Raudas „Kas ką valdo?“

Dominykas Vizbaras „Brolių puslaidininkiai“

16.30 –18.30 val. 

Ko tikisi Lietuvos lenkai? Diskusiją veda Šarūnas Liekis, dalyvauja Jaroslavas Narkevičius, Jaroslavas Vabalis ir kiti

18.30 – 19.30 val. vakarienė

20.00 – 21.30 val.

Karas, pokaris ir lietuvių literatūra

Rašytojus Sigitą Parulskį ir Antaną Šileiką kalbina Leonidas Donskis

22.00  – 23.00 val.

Santaros vasaros Anykščiuose. Videoprisiminimai. Komentuoja Vytautas Vepštas ir Antanas Verbickas

23.00 – 02.00 val.

Reino Raudo diskoteka

 

Sekmadienis, birželio 23 diena

10.00 – 13.00 val.

Švietimas „veža“. Vedėjai – Algis Mickūnas ir Darius Kuolys

Ričardas Ališauskas „Apie iššūkius švietimui, visatos dėsnius ir sambos karnavalą“

Lilija Duoblienė „Kultūros perdavimas ir švietimas“

Saulius Žukas „Ponai, prarandame gabiuosius“

Gabrielė Characiejienė „Kokią vaikų ateitį kuria Lietuvos švietimas?“

Elena Sakalauskaitė „Kūrybiškumas kaip mokymosi kasdienybė“

Vytautas Miežys „Mokykla be pamokų: kodėl reikia alternatyvų dabartiniam ugdymui?“

13.00 – 14.00 val. pietūs

14.00 – 16.30 val.

 Mūsų literatūros turgus. Vedėja Jūratė Baranova

Jūratė Čerškutė „Apie knygų lietuvį“

Claudia Sinnig „Lietuvių literatūra vokiečių kalbos erdvėje“

Ernestas Parulskis „Detektyvinė literatūra ir Lietuvos gerovė“

16.30 Suvažiavimo uždarymas

Dalyvių registracija internetu: www.santarasviesa.lt

Papildomą informaciją teikia Elena Sakalauskaitė: e. paštu: elena.sakalauskaite@gmail.com,  telefonu: 8 678 88111

Kategorijos: Pilietinė visuomenė, Švietimas, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

11 komentarų

 1. Kažin:

  Inteligentijos intelektualinis, kultūrinis gyvenimas vis labiau tampa uždaresnis, vis labiau izoliuojasi nuo visuomenės. Tai vyksta ir su Santaros-Šviesos suvažiavimais. Trenkiamasi kažkur į Alantą, kurioje gyvenančių žmonių tokie suvažiavimai tikrai nedomina. Užsidroma savo siaurame ratelyje ir šnekamasi pačių su savi tarsi kokioje sektoje, Tautai negirdint, ja nesirūpinant. Tai visiškas išpuikimas, nosies užrietimas…
  Tad, ar čia Santaros-Šviesos principo “Veidu į Lietuvą” laikymasis, greičiau nusisukimas nuo jos. Tokiam suvažiavimui “Lietuvos veidu” turėtų būti miestai, visų pirma Vilnius, kiti. Taip, kad Alantoje vykstančių suvažiavimų balsas yra sakomas “Veidu į tyrus” , o ne į Lietuvą, – yra balsu tyruose…
  Tai ar čia Lietuvos inteligentijos atgimimo laikų tradicijos kartu su Tauta laikymasis, ar grįžimas į … – mes lenkinamės, o jūs žinokitės sau…
  Štai į kokias pozicijas išvirto iš esmės neliberalus principas “Veidu į Lietuvą” liberalų rankose.
  Sakau gal kartais suvažiavimas priims kokį memorandumą dėl netinkamo Lietuvos valdymo. Pamatysime…

  • Anonime, nespjauk į Alanta. Žmonės neša šviesą į šventą Lietuvos Žemė, o tu su savo Kažin tik neši abejones ir sanmyšį.

   • Kažin:

    Pirmiausia, nei aš anonimas, nei aš spjoviau į ką nors…
    Lietuvos Žemė, jos lietuviška kalba, lietuvybė apsritai, tai be abejonės mums švenčiausi dalykai, bet su tuo, kad per Alantą “žmonės neša šviesą į šventą Lietuvos žemę”, tai niekaip sutikti negaliu. Vieni vežė “Stalino saulę ” iš Rytų, dabar atsirado kiti – “Lenkijos šviesos” nešėjai iš Vakarų. Vargše vargše, – tu Lietuvos Žeme, kada gi ateis eilė tavo pačios šviesai!…
    Dar daugiau. Susibūrimus Alantoje laikyčiau vienu iš paskutiniu metu įvairiose veiklos srityse, ypač istorijos, mokslo, kultūros, žiniasklaidos, Lietuvoje atsirandančių tapatinimosi su Lenkija židinių, skirtų Lietuvos lenkinimuisi vykdyti pačių iškilesnių lietuvių rankomis. Tai istoriškai išbandytas žespospolitos, bendrų sukilimų ir pan. organizavimo laikais Lietuvos lenkinimo metodas. Galima tik didžiuotis, kad 1918 metais buvo rasta vienybės padėti lenkinimuisi tašką, bet prisiimti gėdą dėl neryžtingumo, vienybės ir sutarimo stokos Pilsudskio greito išgrūdimo iš Lietuvos veiksmų klausimu.
    Taigi, nekelkime “abejonių ir sanmyšio”, ypač save laikančiame tautiškame Alke.lt, dėl iš Atlantos šviesiančios ne savos – “Lietuvos žemės”, o “atnešamos šviesos”, manytina per Lenkiją. Mat, iš tikrųjų darosi nebeaišku, kurios tautos tautiškumo jis yra, gal to vėl per Lenkiją imto nešti…

 2. prima:

  Visa programa -santarasviesa.lt Kažkodėl nutylėta diskusija šeštadienį “Ko tikisi Lietuvos lenkai” su Jaroslavu Narkėvičium priešaky. Vien tokio politinio spekulianto pakvietimas diskutuoti daug ką pasako apie pačių organizatorių pažiūras.

 3. jonas:

  labai politkorektiška informacija, ypač apie Santaros veiklą sovietmečiu, nė žodžio apie šūkį “veidu į Lietuvą”na ir kas, kad (sovietinę…

 4. jonas:

  tie patys prelegentai, tos pačios temos, savam rately : Aleksandravičius, Donskis. . Nyku, nyku.

 5. Algimantas:

  „Santara-Šviesa“ ir jos steigėjas, skelbę – „Veidu į Lietuvą“, Lietuvos nepriklausomybei buvo atsukę nugarą, bičiuliavosi tik su KGB įsteigta „Tėviškės“ draugija. Metas organizacijai ir jos apaštalams eiti į pelnytą užmarštį.

 6. Kažin:

  Suvažiuot Alanton, tai suvažiavo, o apie išsiskirstymą, ką jie ten Lenkijai gero padarė, kaip ir apie Kirkilo įsipreigojimų Lenkijai palaiminimą gegužės pradžioje tuo klausimu jam lankantis Varšuvoje, – tyla! Tai tau ir Alkas.lt – “ne” tautininkų tinklalapis…

 7. that I am natural. The more I think about his words the more I razeile that itb4s true. I am 100% me, take it or leave it. Ib4m natural!Great kit Val, it suits me perfect!/pernilla

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: