J.Matuza. Politnekorektiška politinformacija (I) (25)

Alkas.lt nuotr.

Alkas.lt nuotr.

Pasaulio elitas jau seniai, rimtai ir prabangiai ruošiasi pasaulio pabaigai: Bilas Geitsas Užpoliarėje rengia genetinės medžiagos saugyklą, Sorošas pardavinėja bankų akcijas ir pan. Pasaulio oligarchai net užsisakė paskutiniosios dienos Nojaus laivelį už begalybę, begalybę melejonų-melejardų, iš kurio ruošiasi toliau valdyt savo pačių sukurtą ekonominę suirutę.

Pasaulio pabaiga, turint omenyje keistus sutapimus pasaulio valstybių vyriausybių veiksmuose, vis neatšaukiamiau artėja. Neseniai JAV valdžia pradėjo intensyvinti pastangas stiprinant baudžiamąją valstybės komponentę, net organizuodama kariuomenės pratybas galimiems socialiniams neramumams malšinti, dabar, va, Šveicarija, nors jos ekonomikos rodikliai vieni geriausių Europoje, spėriai didina savo vidaus karinio kontingento pasiruošimą galimų neramumų dėl irstančios ES tramdymui, jei jie persilietų per jos sienas.

Nesiliaujantis ekonominis sunkmetis vis gaivina galvoje nežymiai perfrazuotą profesoriaus Preobraženskio lūpomis išsakytą Bulgakovo mintį, kad suirutė, visų pirmiausiai – ne ekonomikose, bet pasaulio galingųjų galvose. Kuriose kartkartėmis gimsta tikrai stebėtinai keistos mintys. Pvz., Vokietijoje besibazuojantiems gal ir nevokiškos kilmės Graikijos kreditoriams, ne per seniausiai siūliusiems Elados palikuonims parduoti Akropolį su visomis kitomis likusiomis antikos vertybėmis už skolas, vėl kirba mintys, kaip sutaupyti svetimo biudžeto lėšas: dabar jie siūlo iškraustyti graikus iš mažai apgyvendintų salų. Graikai vėl kasosi pakaušius: kas galėtų paneigti, kad prievarta atlaisvinę salas nuo graikų, kreditoriai ilgai netrukus atlaisvins graikus nuo tų salų? O pačios Graikijos, mano galva, Pasaulinė Plutokratija niekada neatsisakys. Net jei Graikija nebeapsikentusi karšto esojūzinio glėbio nusprętų išstoti iš euro zonos, dar klausimas, ar kreditoriams nekiltų garbanota mintis Graikiją mikliai paskelbti nebedemokratine ir, kariniais lėktuvais atbombinus jiems kreditorių atžvilgiu teisingą valdžią, staigiai išsimušti ir salas, ir akropolius…

Galimą visokio plauko pasaulio kreditorių karingumą tikrai galima įtarti, dekoduojant pasaulio žinių diktatorių tiesos traktuotes, peršančias neišvengiamą mintį, – 2012 metai- pasiruošimo III pasauliniam karui metai. Čia ir Izraelis, nebeabejotinai turintis bent 300 atominių užtaisų bei jų pristatymo priemones į bet kurią pasaulio intymiausią vietelę, bei neįsileidžiantis į savo branduolinius objektus TATENA specialistų, tačiau pats aršiausiai kaltinantis Iraną, atseit jis galįs turėti minčių tokį ginklą kada nors pasigamint. Ta proga pasauliniai tiesos diktatoriai ne Izraelį verčia išskaidrinti savo branduolinę programą ir objektus, priverčiant įsileisti į juos tarptautinius prižiūrėtojus bei prisijungti prie branduolinės ginkluotės neplatinimo sutarties (yra sunkiai nuginčijamų The Guardian paviešintų įrodymų, kad Šimonas Peresas 1975 m. mėgino atominę bombą parduoti PAR rasistinio režimo galvažudžiui Botai), bet Izraelis privertė JAV, EU ir visus likusio pasaulio JTO teisuolius, išskyrus Kiniją ir Rusiją, užkrauti Irano liaudžiai ekonomines sankcijas ir baigia priverst pradėti pasaulinį karą prieš persus. Netanyahui nepavykus įtikinti Taikos premijos laureato Obamos, dabar juodbruvi garbanoti Amerikos kumpanosiai visais savo visaapimančio lobizmo aštunkojo čiuptuvų siurbtukais prastuminėja gerokai šiuo klausimu sukalbamesnį kandidatą „karingąjį“ Mitą Romnį. Kabutėse todėl, kad Vietnamo karo metais, kuomet Mito broliukai ir sesutės amerikiečiai liejo kraują Vietnamo džiunglėse, sūnelį turtuolis tėtukas išsuko nuo pareigos vykdymo, išsiuntęs „su specialia misija“ į Paryžių…

JAV kariūnai visomis savo galiomis tik stiprina įtarimus, kad būtent jie ir yra realiausi kandidatai III Pasaulinio karo agresorių kastinge, savo ketinimus įtikinamai patvirtindami planais iki 2016 metų  nuleisti vandenin patį moderniausią pasaulyje esminininką, kurio vos ne pusė įgulos bus pakeista robotais. O JAV marionetė NATO spėriai ruošiasi kibergrėsmėms iš Rusijos, nors lig šiol rimta kibernetinio terorizmo auka tėra tapęs tik Iranas, kurį kibernetiškai užpuolusi sugadino kažkiek ten tūkstančių elektrinėms uraną sodrinančių centrifugų tikrai ne Rusija. Atlantai gudrūs, jie supranta, jog tai, ką CŽV+Mosad=KM specialistai padarė Iranui, jiems patiems nesunkiai gali organizuoti rimti specialistai iš nepakankamai urano taikiems tikslams prisisodrinusio Irano arba iš pakankamai prisisodrinusios Rusijos.

Kita vertus kas gi tai Rusijai, vis glausčiau iš visų pusių apspistai Šiaurės Atlantų, belieka, ypač kai JAV prezidentas atviru tekstu pasisako už jos staigų pastatymą į deramą vietą deramoje pozoje? Ji irgi, pasikasiusi pakankamai išmanų Putino pakaušį, pagal išgales didina preventyvines apsukas. Nes iš tų Nobelio Taikos premijomis apsikarsčiusių Šiaurės Atlantų, dėl savo įžeistų Pasaulio viešpačių ambicijų irakuose-afganistanuose-libijose… išbombardavusių milijonus civilių, jie tiesiog priversti nuolat tikėtis absoliučiai belekokios kiaulystės. Būtent dėl tokio šiaurėsatlantiško trendo rusai dar labiau susipyko su mumis – šiemetiniais Taikos premijos laureatais, pernai labai smarkiai prisidėjusiais prie Kadafio vaikų, anūkų ir paties pulkininko žudynių. Dar žmonės kalba, kad EU Nobelio Taikos premijos neverta dar ir dėl to, kad toleruoja žydų žvėriškumus Palestinoje. Ne kažkokie ten antisemitai, dabar jau net patys žydai nebegali tylėt žiūrėdami į prie jų valstybės vairo sėdinčių psichopatų veiksmus.

Libijos kraujuotąjį sudemokratinimą labai ženkliai pinigais ir samdiniais parėmė ir Arabų Lygos žmogaus laisvių flagmanai – Bahreinas su Kuveitu. Pastarasis, tiesa, preventyviai demokratiškai dėl viso pikto sulaikė savo opozicijos lyderį, kad jiems kartais netektų oficialiai uždraudinėt antivyriausybinių demonstracijų, kaip Bahreinui…

Praėjusią savaitę amerikonai eilinį kart vėl labai plačiai parodė savo demokratišką šypsnį, uždrausdami Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai stebėti rinkimus JAV. Juk tik jiems yra leista viešai ir garsiai stebėtis nedemokratiniais rinkimais visokiose rusijose-baltarusijose, bet jokiais būdais ne atvirkščiai. Mūsų žiniasklaidai, propaguojančiai „nupirktų rinkimų“ tuštutę, reikėtų irgi rimtai persvarstyti savo orientaciją, perskaičius, pvz., Rusijos rinkimų komisijos pirmininko Čiurovo 40 puslapių ataskaitą apie demokratijos principų pažeidimus JAV rinkimų sistemoje. Ką ten Čiurovas,- net pačios JAV vienas finansų ir politikos apžvalgininkų Matas Taibas (Matt Taibb)seniai reziumavo, kad laisvos rinkos sąlygomis organizuojamuose demokratiniuose rinkimuose organizuotas gobšumas visuomet nugalės neorganizuotą demokratiją.

Ir iš viso jūs man pasakykite, kas tai per „demokratija“, kuriai ginti šiandien reikalingi samdomi internetiniai apologetai? Kas tai per „žodžio laisvės“ neužginčijama vertybė, kuomet už oficialiosios propagandos kvestionavimą baudžiama įstatymiškai? Jei suabejosite, kad pas mus ne taip, kaip Kanadoje, tuomet pamintykite ir apie tai, jog ir Lietuvoje yra priimtas įstatymas, draudžiantis abejoti. Beje, prisimenant gūdžius sovietinius laikus, kuomet viskas, išskyrus oficialiąją propagandą buvo įstatymiškai baudžiama, kuomet visokie „laisvės balsai“ iš užjūrio buvo techninėmis priemonėmis slopinami, gerokai pašiurpino žinia, kad Eutelsat neseniai nutraukė Sirijos ir Irano TV transliacijas, – laisviems žmonėms nėra ko žinoti daugiau, nei jiems aticenzūravo politiškai korektiškų žinių siuvyklos!

Vienos tokios siuvyklos, CNBC, generalinis kutiurje Džonas Karnis (John Carney), vokiečiams užsiminus apie savo aukso rezervų, laikomų JAV FRS, auditą, prisifilosofavo ligi tokių antilogikos aukštumų, jog norisi jam sušukti mano dėdės žodžiais: jei aš turėčiau tokį protą, aš būčiau bEprotis! Suprantu vokiečius, kuriems parūpo jų antri pasaulyje pagal dydį aukso rezervai, kuomet Internete sklando gandai apie volframu užpildytus suklastotus aukso luitus, šiandien jau randamus abiejuose Atlanto pusėse. Savo redaktorinėje skiltyje Džonas paspekuliavo, jog vokiečiams turėtų būti visiškai dzin, yra pas amerikonus fiziškai tas auksas, ar ne, svarbu tik tai, kad amerikonų buhalterinėse knygose yra įrašai apie tą vokiečių auksą! Bet vokiečiai irgi, matyt, žino seną anekdotą apie prasiskolinusį žydelį, skrupulingai prižiūrėjusį savo skolų knygas, tačiau vienam (vokiečių) kreditoriui griežtai pareikalavus skolą staigiai gražint, atsainiai mestelėjusio: „Nu gehai, jei tu su manimi šiteip, tai aš tuomet tave iš savo knygos išbhaukiu…”

O Kubilius savo knygos apie pergalę prieš krizę braukyti nesiruošia vis pasidžiaugdamas ekonomikos rodiklių gerėjimu, kurį ženkliai įtakoja eksportas. Nors gausiausiai iš Lietuvos eksportuojama prekė- jos žmones. Trumpalaikėj perspektyvoje tai- gal ir visai nieko sau biznis, tik jaunos darbo jėgos fondo neatsakingas švaistymas neišvengiamai bus dar katastrofiškesnis Lietuvėlės ekonomikai  ne tokioje jau ir tolimoje ateityje.

Užtat už latvius galime kaimyniškai pasidžiaugt, jiems ir toliau nesiseka. Va, vos tik jie garsiai pamąstė apie savo cukraus pramonės atstatymą (taip Latvijoje cukraus pramonės nebėra lygiai taip pat, kaip praktiškai jokios kitos pramonės), kaip ES planavimo bėriai spėriai ir voliuntaristiškai jiems tai uždraudė. Uždraudė sau ir baigtas kriukis. Tai latviai dabar irgi susimąstę kasosi mąstymo aparatus, ar tas jų posakis „zirga galva“ jiems kartais netinka lygiai tiek pat, kiek ir lietuviams, uždariusiems savo visai dar patikimą Ignaliną. Tiesa, lietuviai dar jos nė neuždarė, nes uždarymui, pasirodo, trūksta dar gerokai daug melejardų, kurių jau iš niekur Lietuva nebegaus, nes Briuselis nebeatšaukiamai perspėjo, jog nemokami atominiai kopūstai jau baigėsi. Liko tik mokami.

Bet ką ten Latvija su Lietuva, net Slovėnijai, pirmai iš buvusių Rytų Europos soc. šalių bloko įsivedusiai eurą, nes jai visai neblogai sekėsi visokie ekonominiai triukai, ir ta šiandien nebežino, ko besigriebti, kad jos neimtų linksniuoti graikiškai.

Ką ten Slovėnija, net prancūzai priversti štukavot su savo ekonomika ir rimtai ketina prailginti darbo savaitę nuo 35 lig 39 valandų! Ech, gerai kažkada buvo būti prancūzu…

Arba anglu. Tik va ir tie anglai po truputį nusigręžia nuo ES neseniai pranešę, kad nebebendradarbiaus su broliais europiečiais nei justicijos, nei vidaus reikaliukų sferose. Vokiečiai jau seniai pastebėjo britanišką tendenciją trauktis iš ES, bet vilties dar nepraranda, dar nesiliauja juos kaltinti Lisabonos sutarties griovimu. Bet kur tiems vargšams lietuviams reiks dėtis iš Anglijos, kai ji išstos iš ES? Ne į prailgintos darbo savaitės Prancūziją juk…

O čia dar ir švedai užvirė košę su savo nebenusiteikimu jungtis prie ES bankinės sąjungos. Jau visai nebeaišku, kas čia su ta sąjunga bus.

Kol kas tiek politnekorektiškų naujienų šiam kartui. Nekosėkit. Beje, viena rimta medicinos tyrėjų analitikų grupė neseniai nustatė, kad vakcina nuo gripo nepadeda nei vienam sveikam suaugusiam. Visiškai. Ir neapsaugo nuo viruso plitimo. Visiškai. Užsivyniokite sau ant ūso.

Kategorijos: Akiračiai, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

25 komentarai

 1. suomis:

  Kokio čia glušiaus straipsnelis? Kaip matosi alkas.lt visiškai nesusigaudo užsienio politikoje. Matyt teisus buvo V. Landsbergis sakydamas, pagoniško tikėjimo pasekėjai pils vandenį ant Kremliaus malūno. Kaip matau jis buvo teisus.

 2. to somis:

  koks tu suomis tu globalistas. Tavo smegenelem nesuprasti sio straipsnio esmes.

 3. Gintautė:

  savo namai lieka savo namais, o prisitaikymas -pagrindinis evoliucijos dėsnis ir nieko čia nebepakeisi, saugogim savo Pagonybę

 4. Varvara:

  Burokevičiaus , Jarmalavičiaus ir Paleckio sapnas Subotino lovoje.

 5. zemaiciu zydas:

  Kas jums cia nepatinka brangus kritikai? 😀 Cia itin daug tiesos. EU – pasmerkta zlugti. Vakaru ekonomika aklavieteje is kurios niekas nemato iseities. Tai faktas.

 6. xxx:

  Visais laikais žlugdavo tie, kurie per daug išlaidaudavo ir prasigyvendavo tie, kurie taupydavo.

 7. BS:

  Panašu, kad autorius skaityti moka tik rusiškai, o galvoti nemoka jokia kalba.

 8. Marta:

  Soroš šachmatai:
  In 1979 Soros established the Open Society Institute (OSI), which serves as the flagship of a network of Soros foundations that donate tens of millions of dollars each year to a wide array of individuals and organizations that share the founder’s agendas. Those agendas can be summarized as follows:
  promoting the view that America is institutionally an oppressive nation

  promoting the election of leftist political candidates throughout the United States

  opposing virtually all post-9/11 national security measures enacted by U.S. government, particularly the Patriot Act

  depicting American military actions as unjust, unwarranted, and immoral

  promoting open borders, mass immigration, and a watering down of current immigration laws

  promoting a dramatic expansion of social welfare programs funded by ever-escalating taxes

  promoting social welfare benefits and amnesty for illegal aliens

  defending the civil rights and liberties of suspected anti-American terrorists and their abetters

  financing the recruitment and training of future activist leaders of the political Left

  advocating America’s unilateral disarmament and/or a steep reduction in its military spending

  opposing the death penalty in all circumstances

  promoting socialized medicine in the United States

  promoting the tenets of radical environmentalism, whose ultimate goal, as writer Michael Berliner has explained, is “not clean air and clean water, [but] rather … the demolition of technological/industrial civilization”

  bringing American foreign policy under the control of the United Nations

  promoting racial and ethnic preferences in academia and the business world alike

  promoting taxpayer-funded abortion-on-demand

  advocating stricter gun-control measures

  advocating the legalization of marijuana

 9. Marta:

  Puikiai rašot, ponas Matuzai. Senai skaičiau tai aip smagiai politkorektišką straipsnį. Ir tai gal tik užsienio kalba. 🙂
  O aš va vos vos įveikiau seną Re:Baltic straipsnį – “Maskva Baltijos šalyse yra surezgusi žiniasklaidos ir politikų voratinklį” – delfyje. Baisiai ilgas. Ir visgi ta jų išsami analizė man nepakankama įrodymui, kad Baltic Media Aljans yra Putino Rusijos rankose. Tačiau pakanka įrodymų, kad ji yra Putino opozicijos rankose. Nors ir ji gali pasitarnauti Putinui netiesiogiai. Geresnei analizei reiktų visus info trupinius sulipdyti į vieną visumą.

  Visų pirma, BMA įsitvirtina po Putino “valymų”. Po to kai medijos magnatai – Gusinskis su Berezovskiu priversti emigruoti į užsienį. Gusinskis į Izraelį, o Berezovskis į Londoną. BMA ir jo padaliniai yra registruoti Londone. Teisinamasi, kad taip išvengta pelno mokesčių, bet tai tik dalis tiesos.

  Antra. Visų Baltijos šalių sostinės okupuotos Liberalų centro sąjungų lyderių, bei jiems talkinančių “mažumų” judėjimo. Jei bolševikas Lindermanas, kurio oficialioji Rusija neįsileidžia, vadovavo judėjimui už dvikalbystės Latvijoje įvedimą, pagal analogiją galimą būtų spėti, kad Lietuvos “mažumas” suvienijęs lyderis Tomaševskis irgi atstovauja bolševikinių pažiūrų liberalams Lietuvoje bei Lenkijoje.

  Straipsnyje rašoma, kad panašaus plauko liberalbolševikai vadovao ir protestui prieš sovietinio kareivio skulptūros perkėlimą.

  Bolševikas Lindermanas Latvių žurnalisto iš kompromat. lu portalo buvo užfiksuotas besiderantis su Rygos meru Nilu Ušakovu, paviešino jų pokalbius e-mailu. Po to gavo kulką į katą/ veidą, nors išliko gyvas. Terorizmas – nuo seno pagrindinis bolševikų metodas. Manau, kad ir šiais laikais jis veltui priskiriamas musulmonų fundamentalistams. Jais jie tik naudojasi. Kaip Kusaite, sorry Liaučiau:))

  Trečia. Socdemų lyderis Kirkilas yra pasisakęs, kad palaiko Rusijos opoziciją. Tikėkimės, kad tai visų socdemų pozicija, nes socdemas V.Andriukaitis kartą Balsas.lt irgi yra pasisakęs už “Europą iki Vladivostoko”. Vadinasi socdemai yra išvien su Rusijos “liberalais”, tokiais kaip Žirinovskis, Nemcovas, bei išvytais oligarchais, tokiais kaip Berezovskis ar Gusinskis bei bolševikų partijos lyderiais kaip Ziuganovas. O jei dar su jais dedasi Lenkijos neoliberalų remiamas Tomaševskio “mažumų” apjungtas judėjimas, bei internacionalių neoliberalų – Uspaskicho-Paulausko partija. Paulauskas savo metu atvėrė kelią internacionalistų neoliberalui Uspaskichui, šalindamas iš kelio nacionalistinį liberalą Paksą, už ką ši partija matomai net kelis kartus turėjo atsidėkoti: nacionalinio saugumo postu taip vadinamam pilkajam kardinolui Sadeckui ir dabar įsileisdama bankrutavusį politlyderį Paulauską su jo ekskgb šleifu, Valioniu ir kt.

  Vadinasi Lietuvai atstovaujančiai konservatorių partijai su Prezidente liko ne taip jau daug draugų. Todėl ar ne laikas likusiems lietuviams vienytis? Juk jau įsitikinome, kad priešą galime nugalėti dainomis, o tankus išvyti gėlių puokštėmis… bet tik su viena sąlyga – vienybė turi būti kaip kumštis…

 10. Marta:

  Bet ar skaitėte ką kalba savo naujausioje knygoje Obamos patarėjas Z.Bzeinskis:

  Jis parodo, kuo šiandieninė Amerika primena Sovietų Sąjungą prieš jos žlugimą.

  1. Sustingusi ir nesugebanti reformuotis politinė sistema.

  2. Finansinės problemos dėl užsitęsusių karų (pavyzdžiui, Afganistane) ir išpūstas karinis biudžetas, kuris sekina šalies ekonomiką.

  3. Krintantis piliečių gyvenimo lygis.

  4. Politinė klasė, kuri yra nejautri didėjančiai socialinei nelygybei ir galvoja tik apie save.

  5. Užsienio politika, vedanti prie saviizoliacijos, ir nesutarimai su tradiciniais sąjungininkais.

  Viename iš interviu, komentuodamas knygos tezes, Z. Brzezinskis konstatavo: „Iš esmės tai reiškia, kad mes daugiau negalime diktuoti savo valios. Mes daugiau negalime būti grėsmingu globaliu žaidėju, kuris reguliuoja tarptautinius reikalus pasaulyje.“

  Ką daryti? „Tik dinamiška ir strategiškai protinga Amerika kartu su besivienijančia Europa gali sukurti didesnius ir reikšmingesnius Vakarus, galinčius veikti kaip lygiavertis partneris santykiuose su kylančiais ir ryžtingais Rytais. Kitaip geopolitiškai susiskaldę ir izoliavęsi Vakarai gali patirti istorinį nuosmukį kaip impotentiška devyniolikto amžiaus Kinija, o Rytai gali atsidurti dvidešimto amžiaus Europos situacijoje, kai priešiškos galios naikino viena kitą. Trumpai sakant, globalios galios krizė yra kumuliacinė pasaulio centro kaita nuo Vakarų prie Rytų “

  Ar nemanote, kad Rusija su savo chazarais, pasivadinusiais žydais, gerokai apdūmė Vakarus? 🙂

 11. Marta:

  beje, citatą paėmiau iš savastis.lt. O jie savo ruoštu iš dar kito portalo, geopolitika.lt greičiausiai.

 12. Marta, dar..:

  Bėda, kad mūsų žiniasklaida nepateikia teisingos info. Štai kad ir neteisingai vartojama “tautinių mažumų” sąvoka. Peržvelgiau Europos Sąjungos svetaines ir radau tokį dalyką: TAUTINĖMIS MAŽUMOMIS LAIKOMOS TIK TOS TAUTOS, KURIOS NETURI SAVO VALSTYBĖS. O tokia globotina tauta yra čigonai, t.y. romai. Tautos, įsimaišiusios į kitas tautas vadinamos tautinėmis bendruomenėmis.

  Taip pat radau dar vieną dalyką, dėl kurio didžiulė painiava kyla. Dauguma Rytų Europos piliečių, neturėdami pakankamos informacijos, , tokias (kegebistines?) priedangos organizacijas kaip COUNCIL OF EUROPA , prisidengusią ŽMOGAUS TEISĖMIS, priskiria Europos Sąjungos institucijom. Nieko bendro ji su Europos Sąjunga neturi. Apie tai įspėja ir ES svetainė. Ji skleidžia neotrockistinę ideologiją, prisidengusi ES simbolika, o iš tikrųjų tik sukelia piliečių nepasitenkinimą, jog Europos sąjunga eina prieš krikščioniškas vertybes. Europos sąjunga turi savo žmogaus teisių gynimo agentūras, kurios yra nuosaikios pamatinių žmogaus teisių gynimo agentūros, ypač griežtai baudžiančios už vaikų tvirkinimą ir neverčia aukštyn kojom visų kitų vertybių. Prisidengti panašiu pavadinimu į EUROPEAN COUNCIL ar COUNCIL OF EUROPEAN UNION, kalbėti jų vardu (išvertus į lietuvių kalba vis tiek bus EUROPOS TARYBA) naudoti Europos sąjungos atributiką ir priveisti savo padalinių visoje Europoje, išskyrus Baltarusiją, kuri neįsileido, šios RUSIJOS ir EUROPOS žydų kongreso globojamos organizacijos veikla būtų tapati tokiai apgaulei, t.į. būtų kone tas pats jei aš rašyčiau visokias nesąmones R.Pakso vardu.

  Tad ponai , BŪKITE BUDRŪS IR ATIDŪS.
  Council of Europa yra Prancūzijoje, ten kur ir Rusijos ir Europos Žydų kongresaso štabas. Žydų kongresas gali įtakoti įstatymus tik kaip nevyriausybinė organizacija. Tokių organizacijų ir mums reikia prikurti ir kalbėti jų vardu. Yra ir specialus purtalas Nevyriausybinių Organizacijų pasiūlymams.

  Praverstų parlamentarams paskaityti retkarčiais ir Žydų kongreso portalą ir pamatyt kaip laužiami iš piršto “statistiniai” duomenys. ir t.t.

  O kas gali įrodyti, kad po žydų kongreso priedanga nesislepia sena rusiška KGB o tiksliau NKVD? Geras būdas visus užčiaupti “antisemitizmu” ir daryk ką tik nori. Jei Paulauskas su Laurinkum pasakytų esą žydai, kas patikrintų? :))
  Holokausto ideologijos priedangoje gtreičiausiai kgb okupavo neva su Hitleriu koloburavusias šalis – Vokietiją ir Austriją. Kitos atsipirkinėja pinigais, Švedija auksu. Sovietmečio metu Austriją valdęs žydų socialistas Kreycky išmokė Austrus mylėtii gėjus ir kitų gražių dalykų… O Dabar Autrija yra Tarptautinių oganizacijų tinklas. Čia šeimininkauja Rusijos ir Europos internacionalistai – neotrockistai. Nesenai Rusijos Prezidentas buvo atvykęs pasirašyt sutarties su nesenai įkurta THE INTERNACIONAL ANTI_CORUPTION ACADEMY. Tarsi Transpierence internacional antrininkę. Neva tvarkysiančia medijos korupciją.

  Austrijos žydai užsiima ir emigracijos skatinimu – INTERNACIONAL>> CENTER FOR MIGRATION POLICY DEVELOPMENT (ICHPD) Štai iš kur vyksta papildomi spaudimai Lietuvai kuo greičiau pasileisti. Darosi visiškai aišku, kad Rusija savo imperialistinius planus vykdo chazarų, vadinančių save žydais (aškenazai) prtiedangoje. Jau kiekvienas rusas greit pasivadins žydu, kaip nesenai pasivadino Medvedevas…. 🙂

 13. Marta, dar ką išsiaškinkim:

  Paaiškinsiu dar kai ką.
  Naftos kompanijos su joms tarnaujančiu Tarptautiniu Valiutos Fondu kelia etninius konfliktus, bet žmonėms paaiškinama, kad kovojama “už nepriklausomybę”, demokratiją, kaip kad Pietų Sudane, o faktiškai tik dėl to, kad ten dideli naftos telkiniai. Ir dabar juos ekspluatuoja komunistinė Kinija? ar tik Kinijoj registruotos kompanijos, nes būtų keistas toks Kondolezos Rice rūpestis šia Commonwelsh šalimi. O per Šiaurės Sudaną turi eiti naftos vamzdžiai iki Raudonosios jūros uostų, vadinasi pelnu tenka dalintis ir Šiaurės Sudanui atitenka vos ne pusė.
  Sudane dėl “etninių konfliktų” mirė daugiau nei 200 000 žmonių, o keli milijonai buvo išvaryti iš gyvenamų vietų. Piliečiams tikros priežastys neatskleidžiamos.

  Čėčėnijoj žmonės miršta, nes čečėnai nori dalį Gazpromo pelno už vamzdžius, einančius per jų teritoriją. Bet Gazpromas pelnu dalintis nenori. Žmonėms tikros priežastys neatskleidžiamos.

  Lukošenka verčiamas,”vardan demokratijos”, nes neperleidžia vamzdžių kontrolės Rusijos Gazpromui. O kokie čia Vakarų interesai? Ar jie padeda Putinui? Kas Vakaruose atstovavo Rusijos- Kinijos interesams? neokonai, neotrockistai, neoliberalai? Žmonėms tikrosios priežastys neatskleidžiamos…

  TVF, neskolindamas Baltarusijai jos pačios į TVF investuotų pinigų, irgi padeda Rusijai atgauti vamzdžių kontrolę, argi ne? Pociūnas žuvo, nes sužinojo kam iš tikrųjų yra “demokratijos skleidimo” pinigai skirti, ar ne taip ? …. Piliečiams tikrosios priežastys neatskleidžiamos…

  Dabar tai kad Lietuva turėjo savo naftą, bet pardavė, turėjo Mažeikių Naftą , bet pardavė Lenkams, o šie reikalauja ir Butingės terminalo, nes nenori su Lietuva pelnu dalintis, aiškėja tikrosios priežastys KODĖL LENKŲ SUINTERESUOTOS JĖGOS KELIA ETNINĮ KONFLIKTĄ SU LIETUVA – ar ne taip? ir kodėl taip netikėtai mirė Lubys, statantis savo terminalą? Nedidelė papidoma dozė kalio chlorido kokioj nors Druskininkų valgykloj – ir štai tau infarktas. Juk lenkai senai pretenduoja į Butingę. O Rusija į Lenkiją. Piliečiams tikrosios priežastys neatskleidžiamos…

  Tomaševskis gynė, ir labai aktyviai, Europos Parlamente buvusį Gaspromo darbuotoją V.Uspaskichą. Kodėl? Gal dabartinė Lenkijos vyriausybė, grubiai pašalinusi (?) Kačinskį su jį palaikančiu elitu, tapo Rusijos Commonwelth? Kai nevaldomai siautėja milžiniškos biznio kompanijos, Vyriausybėms bepaliekamas mokesčių surinkimo bankomato vaidmuo. Bet piliečiams akys muilinamos kaltinant viskuo vyriausybę, bet tikroji tiesa neatskleidžiama…

  Klausimas kodėl neatsiranda drąsių žurnalistų, kurie žmonėms, ypač lenkakalbiams, paaiškintų tikrasias Lenkijos – Lietuvos dirbtinai kuriamo konflikto priežastis? Gal tai supratę lenkakalbiai nebesileistų taip lengvai manipuliuojami tų mafijinių struktūrų, kurios, laimėjus JAV Obamai, metė visas savo pajėgas į Rytų Europą. Neotrockistai, – neokonai, neokairieji ir neoliberalai buvo apjungti sujungus, dvigubu agentu laikomo Kissinger, slaptasias tarnybas “kovai prieš terorizmą”, o iš tikrųjų bendras globalistų priešas tėra visuomenė, kuri gali būti nepatenkinta globalistų kuriama naujaja pasaulio tvarka. Todėl nuo visuomenės viskas ir slepiama.

  O kas valdo Lenkiją? Manot Truska? Klystate, jei taip manote. Yra svarbesnių kardinolų. Sikorskis turi seserį, ištekėjusią už kito buvusio Lenkijos užsienio Ministro Adam Rotfeld’o. Švedijoj didelį Think – tanka valdžiusį, “holokausytą išgyvenusį” Lvove, buvusį atsakingu už Katynės “reikalų tvarkymą” . Iki Kačinskio žūties, žinoma.

  Dabar jau aišku, kad Kačinskis buvo susprogdintas, o atsakingas už Katynės reikalus tuo metu buvo paskirtas Sikorskio giminaitiis, berods sesers vyras A. Rotfeldas.

 14. Marta, beje:

  mane prieš pora valandų užblokavo nuo literaturairmenas.lt tinklapio. Vos įvedu šį adresą, išlenda vietoj jo disney.ru tinklapis.. . Ir tai nėra vietinio “bachūro”, t.y. prižiūrinčio tinklapį admino darbas. Įrodymui turiu kitą panašų momentą: kai norėjau patekti į dosje apie RUSIJOS MAFIJĄ renkantį tinklapį rumafija.com, tam, kad nukopijuočiau nair jo tėvui patektus įtarimus dėl dvejų konkurentų bankin inkų nužudymo, tada irgi atsirasdavo den giantis vaizdą kitas komercinis portalas.

  Vat taip, ponai. Į Lietuvą prasiskverbė mafijos pinigai. Dideli pinigai. Dar nesenai Edward Lucass, The Economist redaktorius, savo interviu su BNS teigė, kad Uspaskic has turi ryšių su mafija ir su spec tarnybomis, galimai exspectarnybomis, kurias galimai ėmė globoti mafija (ką patvirtino ir priešpaskutinė švedų filmo Volunderis serija)… Paulauskas , kaip žinoim, sav o ex kgb komandą greičiausiai su savimi pasiėmė į Darbo partiją.

  Edward Lucasso interviu buvo atspausdintas anglų kalba Valstybės žiniose. Kodėl BNS nepateikė tai publikai? Gal ir BNS buvo pamokėta? Už tylėjimą? Juk Lukass’as nekalbėtų to, kas nėra įrodyta oficialiai. Uspaskichas galėtų jį paduoti į teismą. Nepaduos.

  Kaip atrodys mūsų valstybė vadovaujama tokio įtariamojo? kad ir neoficialiai? Pirmininkaujant ET. ?

 15. zemaiciu zydas:

  kokia ten vargana ta amerika bebutu, jos ekonomine galia apytinksliai du kartus virsyja kinijos ir mazdaug keturis – rusijos. Ir to negalima neivertinti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: