G.Songaila: VRK galimai nuslėpė nusikaltimą (video) (11)

Alkas.lt nuotr.

Alkas.lt nuotr.

Lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko kadenciją baigiančio Seimo nario Gintaro Songailos spaudos konferencija dėl išvadų ir pasiūlymų, susijusių su Konstitucinio Teismo išvadomis dėl Seimo rinkimų legitimumo septyniose vienmandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardoje.

Spaudos konferencijoje taip pat dalyvavo Širvintų rajono meras Vincas Jasiukevičius bei Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų stebėtojas Trakų–Vilniaus apygardoje Vytautas Keršanskas, kurių parodymų, kaip ir kitų liudininkų parodymų, susijusių su Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) netinkamai išnagrinėtais masinio balsų pirkimo faktais, Konstitucinis Teismas neturėjo laiko išklausyti.

Seimo narys Gintaras Songaila informavo, kad jis įregistravo Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų esminių rezultatų nustatymo daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir jų pripažinimo negaliojančiais Biržų–Kupiškio vienmandatėje rinkimų apygardoje“ projektą Nr. XIP-4995. Šiame projekte atsižvelgiama į Konstitucinio Teismo išvadą. Kaip žinia, Seimo rinkimų įstatymo 95 straipsnis nustato, kad galutinį sprendimą dėl ginčijamų rinkimų rezultatų nustatymo ar jų pripažinimo negaliojančiais priima Seimas. Pasak Gintaro Songailos, Seimas klausė ar nustatyti šiukštūs Seimo rinkimų rezultatai leido Vyriausiajai rinkimų komisijai nustatyti esminius rinkimų rezultatus vieno mandato tikslumu, tačiau aiškaus atsakymo negavo.

Širvintų rajono meras Vincas Jasiukevičius pateikė informaciją apie masinius balsų pirkimo faktus Širvintų rajone (Darbo partijos naudai), o taip pat apie keturis šioje apygardoje pradėtus ikiteisminius tyrimus. Vytautas Keršanskas informavo apie organizuoto balsų pirkimo ir kitų šiurkščių pažeidimų faktus Vilniaus–Trakų rinkimų apygardoje, kuriuos nustatė ir Vyriausioji rinkimų komisija, tačiau vis tiek patvirtino rinkimų rezultatus. Pasak jo, vien identiško reitingavo biuleteniai keturiose Vilniaus–Trakų apylinkėse sudaro daugiau kaip 600 biuletenių, tuo tarpu Vyriausioji rinkimų komisija nupirktų balsų suskaičiavo tik daugiausia 594 atvejus ir dar pridėjo 3000 balsų, nupirktų kalėjimuose.

Gintaras Songaila pareiškė, kad Vyriausioji rinkimų komisija, žinodama informaciją apie didelį skaičių biuletenių su identiškai pasikartojančiais balsais penkiems Darbo partijos kandidatams (V. Vonžutaitei – VRK patvirtinta, kad išrinkta Seimo nare, V. Skarbaliui – VRK patvirtinta, kad išrinktas Seimo nariu, G. Tamošiūnui, Ž. Putramentui, A. Sabockiui, kurie yra arti patekimo į Seimą ribos), nuslėpė šį faktą nuo Konstitucinio Teismo ir tuo galimai nuslėpė nusikaltimą. Šiuos kandidatus identiškai reitingavo apie 1000 rinkėjų. Vienas iš jų – Žilvinas Putramentas, kuris pakilo iš 130 vietos į 30 vietą yra Nacionalinės kredito unijos valdybos narys. Kaip žinia, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 17 mln. litų išgrobstymo šioje unijoje, o žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad šios lėšos yra susijusios su vienos partijos finansavimu.

Žiūrėkite spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos vaizdo įrašą (Vaizdo įrašas perskirtas į dvi dalis dėl techninių trikdžių, lrs.lt video):

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

11 komentarų

 1. Ku Klux Klan:

  Kodėl G.Songaila nesikreipė į KT dėl LLRA?

  G.Songaila nežino LR Konstitucijos? Ar G.Songaila mano, jog lenkai yra ta pati lietuvių tauta, kuri pagal konstituciją tik ir gali dalyvauti valstybės kūrimo procese?

  Tad klausimas:

  Kodėl, G.Songaila lyg šiol nesikreipė į KT, dėl kenkėjiško antivalstybinio darinio pavadinimu LLRA kuris jau ir į seimą įlindo 🙂

  Kodėl?

  ———–
  Ku Klux Klan

 2. Galindas:

  Dar ne vėlu kreiptis dėl LLRA pažeidimo dalyvaujant š. m Seimo rinkimuose. Jiems turėjo būti taikomas 7 proc. limitas, nes šią Akcija sudarė trys partijos: Rusų aljansas, Prunskienės partija ir pati LLRA. Vadinasi, daugiamandatėje apygardoje jie privalėjo surinkti ne 5 proc., bet 7 proc. balsų. Reikia būtinai apskųsti teismui.

  • Ku Klux Klan:

   Jiems negalima net dalyvauti rinkimuose, jie negali rinkti ir negali būti renkami, nes jie nepriklauso LIETUVIŲ TAUTAI.

   LIETUVIŲ TAUTA

   – prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,
   – jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,
   – šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,
   – išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,
   – įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,
   – puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,
   – siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės,
   atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ

   I SKIRSNIS
   LIETUVOS VALSTYBĖ

   1 straipsnis
   Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

   2 straipsnis
   Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

   3 straipsnis
   Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
   Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

   4 straipsnis
   Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

   5 straipsnis
   Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
   Valdžios galias riboja Konstitucija.
   Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

   6 straipsnis
   Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.
   Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.

   7 straipsnis
   Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
   Galioja tik paskelbti įstatymai.
   Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

   8 straipsnis
   Valstybinės valdžios ar jos institucijos užgrobimas smurtu laikomi antikonstituciniais veiksmais, yra neteisėti ir negalioja.

   9 straipsnis
   Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.
   Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas.
   Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.
   Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas.

   10 straipsnis
   Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedalijama į jokius valstybinius darinius.
   Valstybės sienos gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo narių.

   11 straipsnis
   Lietuvos valstybės teritorijos administracinius vienetus ir jų ribas nustato įstatymas.

   12 straipsnis
   Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.
   Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.
   Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.

   13 straipsnis
   Lietuvos valstybė globoja savo piliečius užsienyje.
   Draudžiama išduoti Lietuvos Respublikos pilietį kitai valstybei, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenustato kitaip.

   14 straipsnis
   Valstybinė kalba – lietuvių kalba.

   15 straipsnis
   Valstybės vėliavos spalvos – geltona, žalia, raudona.
   Valstybės herbas – baltas Vytis raudoname lauke.
   Valstybės herbą, vėliavą ir jų naudojimą nustato įstatymai.

   16 straipsnis
   Valstybės himnas – Vinco Kudirkos “Tautiška giesmė”.

   17 straipsnis
   Lietuvos valstybės sostinė yra Vilniaus miestas – ilgaamžė istorinė Lietuvos sostinė.

   Viskas čia parašyta JUODU ANT BALTO.

   SKAITYKIT PAGALIAU!!!!!!!!!
   Negi smegenų nebeužtenka elementariam tekstui suvokti ????????

   Va apie ką kalbu ir keista, kodėl TAUTININKŲ VADAS AKLAS IR KURČIAS!!!!!!!!!!!!!!!!

 3. Ku Klux Klan:

  Dar pridėsiu.

  LR Konstituciją priėmė visi LR PILIEČIAI, t.y. kitataučiai LR Piliečiai priimdami šią konstituciją atsisakė dalyvavimo valstybės kūrimo procesuose ir pritarė, jog visą valstybės kūrimo procesą vykdys LIETUVIŲ TAUTOS ATSTOVAI. O kad Lenkas su lenko korta ne lietuvis-čia ir arkliui aišku, …nebent G.Songaila mano kitaip….

  • gintaras songaila:

   šiandien įregistruosiu pasiūlymą ir dėl LLRA, tačiau tai bus tik simbolinis pasiūlymas, kadangi įstatymai jiems leis nesunkiai išsisukti, o ir Seime balsuojant jokių šansų nėra. Dėl koalicijos – klausti Konstitucinio teismo nebuvo apie ką – tai tik propagandinis žaidimas, “rūpestis” tuo, kuo nebuvo rūpinamasi jau daug metų. Aš mėginau skųsti jų nupirktus balsus ir to būtų pakakę naikinti visą LLRA sąrašą. Tam buvo rinmtas pagrindas, tačiau KT sąmoningai išsisuko nuo tyrimo

   • Ku Klux Klan:

    “…šiandien įregistruosiu pasiūlymą ir dėl LLRA, tačiau tai bus tik simbolinis pasiūlymas, kadangi įstatymai jiems leis nesunkiai išsisukti…”

    Gerbiamas Gintarai (jei čia iš ties esat Jūs), Jūs specialiai nenorite remtis LR Konstitucija, dėl galimybės kitataučiams dalyvauti valstybės kūrimo prosesuose, ar nesugebate suvokti LR Konstitucijos preambolės ir LIETUVIŲ TAUTA sąvokos? Nejau Jūs tikinsite, jog Lietuvių Tautą sudaro visokiausių tautų atstovai, tik ne lietuvių, nes tokių neegzistuoja,, bet kažkodėl egzistuoja tokia Lietuvių Kalba ir tokia šalis Lietuva? Preambolę skaitykit ir LR Konstitucijos ir 2; 3; 4; 6; 7; 9; 14; 15 straipsnius., nors dabar jau vėlu ką daryti, lenkai jau valdančiojoje daugumoje, o lietuviai tautininkai…

    ——————-
    Ku Klux Klan

 4. Jurgis Bielinis:

  Elitas, elitas – mafija, mafija – masonai…
  Po praėjusio balsavimo rašiau – turint tiek pinigų galima išsinuomuoti iš kalėjimo pvz. 1oo kalinių, aprengti policininkų, lietuviška kareiviška uniformą ir per naktį nuversti vyriausybę, seimo narius…. ttt. Genialų, paprastą.
  Kada tai prasidėjo. Ogi nuo pimosios Vagnoriaus vyriausybės. Tai aš jam viešai pasakiau 1991 m, kai jis lankėsi Jonavoje… „Darykite tvarką“. Mėtė mane iš Rajono Sąjūdžio Tarybos, iš rajono Jonavos Savivaldybės deputatųTarybos. Jumm žinomas Vytenis Aleksandraitis mane palaikė…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: