Spaudos konferencijoje pristatytas „Lietuvos sąrašas“ (video) (52)

Darius Kuolys | lrs.lt transliacijos stopkadras

Darius Kuolys

Birželio 18 d., 11 val. Seime Seimo nario Naglio Puteikio spaudos konferencijoje visuomenei buvo pristatyta Lietuvos sąrašo idėja ir programinės nuostatos.

Spaudos konferencijoje dalyvavo ir pasisakė Lietuvos sąrašo rėmėjai: Darius Kuolys, Valdas Vasiliauskas, Jonas Vaitkus, Saulius Sondeckis, Algirdas Patackas, Audrius Nakas, Daugardas Gruodis.

Spaudos konferencijos transliacija žiūrėkite ČIA. [Transliacija baigta].
Klausimų uždavimas ČIA. [Nuoroda  išjungta].

„Antidemokratiniams išpuoliams stiprėjant, vis labiau susiliejant šalies politikai ir teisėtvarkai su kriminaliniu pasauliu, kaip alternatyva brendo ir Lietuvos sąrašo idėja. Nykiame dabartinės politikos peizaže toks Sąrašas tapo būtinybe. Šiandien nei pozicija, nei opozicija nėra įgali ginti pamatinių Respublikos vertybių. Valdančioji dauguma jau susitaikė su pralaimėjimu seimo rinkimuose. O valdžią aptarnaujanti parlamentinė opozicija nusilenkė būsimam valstybės premjerui – jau kartą šalies ūkį valdžiusiam Viktorui Uspaskich. Ar Lietuvos piliečiai verti tik tokio „pasirinkimo“? Lietuvos sąrašas – tai pačiai visuomenei susikurti siūloma demokratinės, padorios ir teisingos Lietuvos alternatyva“, – taip „Lietuvos sąrašo“ idėja laikraštyje „Aikštės žinios“ pristatė vienas iš jo sudarymo iniciatorių Darius Kuolys.

Valdas Vasiliauskas | lrp.lt transliacijos stop kadras

Valdas Vasiliauskas

Judėjimo už teisingumą internetiniame tinklapyje Uzteisinguma.lt skelbiami ir „Lietuvos sąrašo“ nuostatų metmenys:

Lietuvos sąrašo nuostatų projektas

Lietuvos sąrašas – tai šalies visuomenės ir pasaulio lietuvių kuriama padorios, teisingos ir demokratinės Lietuvos alternatyva. Lietuvos sąrašo steigėjai ir rėmėjai kviečia vietos ir profesines bendruomenes, užsienio lietuvius kelti į Sąrašą sąžiningus ir žmonių pasitikėjimą turinčius asmenis, kurie įsipareigotų ištikimai tarnauti Lietuvos tautai ir įgyvendinti šias Sąrašo nuostatas.

Pagrindiniai siekiai:

 • Sugrąžinti valstybę žmonėms.
 • Sutvirtinti moralinius Lietuvos pamatus.
 • Padėti pagrindus savarankiškai ir kūrybingai visuomenei.

Padedant žmonėms susigrąžinti valstybę, bus:

Jonas Vaitkus

Jonas Vaitkus

 • įveikta anoniminių korumpuotų grupuočių savivalė;
 • atkurta konstitucinė šalies santvarka – demokratinė Lietuvos Respublika;
 • užtikrinta įstatymo viršenybė visose gyvenimo srityse;
 • Seimui sugrąžintos Tautos Atstovybės galios ir užtikrinta parlamentinė vykdomosios valdžios, teisėsaugos ir specialiųjų tarnybų kontrolė;
 • laiduotos žmogaus teisės ir laisvės;
 • sukurta tikra savivalda: renkami seniūnai arba seniūnijų tarybos, mišriu būdu renkamos savivaldybių tarybos, deleguojami savivaldybių atstovai į kraštų tarybas – žmonės tampa savo vietovės, krašto ir valstybės šeimininkai;
 • užtikrintas piliečių dalyvavimas valstybės valdyme ir sukuriama demokratinė sprendimų priėmimo tvarka: įdiegta viešųjų konsultacijų ir piliečių apklausų praktika, prie savivaldybių tarybų, Vyriausybės ir Seimo įsteigtos ekspertų komisijos bei visuomeninės tarybos, sprendimai dėl bendro gyvenimo priimami tik tariantis, po viešų argumentuotų diskusijų;
 • pasaulio lietuviams padedama susigrąžinti Tėvynę: jiems atveriamas Seimas, valstybės tarnyba, mokslas, švietimas, verslas, ekspertų komisijos, visuomeninės tarybos ir kitos Lietuvos kūrybai svarbios institucijos; visi, gimę Lietuvos piliečių šeimose, išlieka Lietuvos piliečiais;
 • įtvirtinta nuostata, kad visas valstybės turtas ir nacionalinis biudžetas yra ne valdžios, bet visų piliečių nuosavybė: Respublikos turtas valdomas veiksmingai, atsakingai ir skaidriai, valstybės ir savivaldybių biudžetai sudaromi ir vykdomi viešai.

Tvirtinant moralinius Lietuvos pamatus, bus:

Saulius Sondeckis

Saulius Sondeckis

 • atkurta šalies politinė kultūra, politikai sugrąžintas jos turinys: tarnavimas visuomenei, atsakingas viešųjų reikalų tvarkymas, moralinės tvarkos kūrimas;
 • pertvarkyta ir demokratizuota teisėtvarka, kad pajėgtų veiksmingai ginti tiesą ir teisingumą kaip valstybės pagrindą;
 • įdiegtas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas skiriant teisėjus, prokurorus, specialiųjų tarnybų vadovus, kitus valstybės tarnautojus;
 • sukurta ypatingojo prokuroro institucija, atlikta visų rezonansinių bylų patikra, jos pabaigtos sąžiningai ištirti;
 • valstybės tarnyba grindžiama kompetencija ir tarnavimo Lietuvos tautai etika, etikos pažeidimai valstybės tarnyboje netoleruojami;
 • sutramdyta politinė korupcija kaip visų kitų rūšių korupcijos šaltinis;
 • įgyvendintas realus valstybės tarnautojų ir jų šeimos narių turto deklaravimas, numatant griežtą teisinę atsakomybę už neteisingai pateiktus duomenis;
 • atkurta moralinė visuomenės ir valdžios sutartis: Lietuvos sąrašo asmenys raštu įsipareigos piliečiams laikytis prisiimtų pareigų ir etinių nuostatų, kurias sulaužę be išlygų pasitrauks iš Seimo.

Dedant pagrindus savarankiškai ir kūrybingai visuomenei, bus:

Algirdas Patackas

Algirdas Patackas

 • ekonominė ir socialinė valstybės politika palenkta viduriniam sluoksniui – laisvos visuomenės pamatui – ugdyti: sudarydama sąlygas plėtoti smulkų, vidutinį, šeimos verslą, diegdama socialinę demokratiją, mažindama socialinę atskirtį, padėdama išsiveržti iš skurdo rato, ji sukurs sąlygas savarankiškiems, finansiškai nepriklausomiems žmonėms rastis, gausėti ir stiprėti;
 • atkurti civilizuoti, patikimi valstybes ir verslo bendradarbiavimo santykiai: verslas skatinamas veiksmingai prisidėti prie valstybės ir solidarios visuomenės kūrimo;
 • bendros valstybės ir verslo pastangos nukreiptos į darbo vietų kūrimą: darbui sugrąžinama jo vertė, Lietuva paverčiama gaminančiu ir ūkiškai pajėgiu kraštu;
 • atgaivintas Lietuvos kaimas su stipriais ūkiais, kooperacija ir gyvomis kultūros tradicijomis;
 • švietimo, mokslo, kultūros ir meno politika nuosekliai orientuota į tautos kūrybinių galių plėtrą, tvirtos tapatybės kūrimą, kiekvieno asmens ir visuomenės moralinio stuburo stiprinimą.
Daugardas Gruodis

Daugardas Gruodis

Tik laisvi žmonės gali išsaugoti laisvą valstybę. Tik garbingi piliečiai gali sukurti garbingą ir kilnią Lietuvą – šalį, kuri aktyviai dalyvaus kuriant teisingesnę šiuolaikinio pasaulio tvarką.
Lietuvos sąrašas įveiks Lietuvos kaip uždaros, kaprizingos ir sunkiai nuspėjamos Europos Sąjungos provincijos elgseną: atnaujins ir sustiprins dialogą su strateginiais Vakarų partneriais ir normalizuos santykius su kaimynais.Žiūrėkite spaudos konferencijos transliacijos lrs.lt tinkle vaizdo įrašą:

Kategorijos: Lietuvoje, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , .

52 komentarai

 1. neVioletinis:

  ■atkurta konstitucinė šalies santvarka – demokratinė Lietuvos Respublika;
  ■užtikrinta įstatymo viršenybė visose gyvenimo srityse

  tai kaip tada bus su Violetine istorija? Kolkas ten įstatymo viršenybės nėra. Bus priimti nauji palankūs įstatymai?

  • Tai ir bus užtikrinta, kad viršenybė būtų. Jei įstatime parašyta – prievartos prieš vaiką nenaudoti – kas ją panaudos – atsidurs kalėjime o ne antpečius naujus uostys.

  • tokios viršenybės nori?:

   MVD patirtis
   Ginklų naudojimo prieš mitingus šalininkas K.Jovaišas įkvėpimo semiasi iš Novočerkasko darbininkų sušaudymo 1962 m., kurį įvykdė TSRS MVD spec. padalinių smogikai.

   1962 metais minia patvorinių grubiai pažeidė TUOMETINIUS įstatymus – išėjo į demonstraciją be Novočerkasko Vykdomojo komiteto leidimo ir buvo sušaudyti

   Tada TSRS Komunistų partija nusprendė nedaryti dabartinės Lietuvos valdžios klaidų – neleisti formuotis įtampai ir kurtis nevykdomų įstatymų precedentams, todėl ryžtingai ėmėsi grynai teisinių ir teisminių priemonių: naudodami išimtinai GALIOJANČIUS įstatymus visiškai teisėtai sušaudė nesankcionuotą demonstraciją: nušovė 26 žmones.

   Vėliau griežtai PAGAL ĮSTATYMUS nuteisė ir sušaudė dar 7-is nelegalaus mitingo organizatorius, virš 100-o eitynių be leidimo narių TEISĖTAI nuteisė 10-15 metų kalėjimo.
   Viskas buvo padaryta LABAI TEISĖTAI – PAGAL TUOMETINĘ TEISĘ…
   Štai iš kur daktaras Karolis Jovaišas, Teisės instituto vyr. mokslo darbuotojas, sėmėsi praktikos ir išminties, reikalaudamas, kad Garliavos šturmo metu BŪTINA naudoti ginklą ir kad teisė nieko bendro neturi su morale. Atkreipkite dėmesį – abi agitacijos naudoti ginklą išspausdintos likus 6 ir 3 dienoms iki šturmo – gal K.Jovaišas buvo nusamdytas VRM viešųjų ryšių skyriaus – nenustebčiau:

   “…bet koks aktyvus ar pasyvus pasipriešinimas policijos pareigūnams turi būti interpretuojamas taip, kad visa su tuo susijusi rizika ir atsakomybė tenka būtent tiems, kas trukdo vykdyti teismo sprendimą. Savo ruožu tai suteikia policijos pareigūnams teisę panaudoti jėgą, o prireikus ir ginklą. Antra, neturėtų kilti hamletiško klausimo kaip elgtis, jeigu mažametė mergaitė, kuri nėra atsakinga laisvės „vartotoja“, nesutiktų būti paimta iš globėjų. Teismas nesaisto savo sprendimo tokia išlyga.
   “Reikia griežtai skirti moralę ir teisę…Visuomenėje įstatymų ir teismų sprendimų vykdymas užtikrinamas jėga. Kas tai primena, tik konstatuoja faktą, bet nėra prievartos ir nusikaltimų kurstytojas. Priešingai, įstatymas visuomet numato kokiais pagrindais remiantis ir kokių taisyklių laikantis nėra draudžiama naudoti jėgą, o prireikus ir ginklą”, rašo p. K. Jovaišas

 2. Aistė:

  Labai sveikinu, labai teisingas žingsnis. Stiprybės ir sėkmės Jums, nes tikrai bus nelengva!

 3. Jolanta:

  As pasiunciau e-maila sitai Teisingumo partijai ar kaip cia ji vadinasi, tai net nesiteike atsakyti. Kam dar kazkokias reklamas rasyti, kad kursite demokratine Lietuva?

 4. KRISTINA BENIUŠIENĖ:

  viskas įmanoma,reikia tik noro daryti ir sugebėti neparsiduoti…tokie žmonės,kaip Naglis Puteikis yra mūsų tautos vertybė….Linkiu išlikti savimi..

  • Ženklas:

   Aha vertybė, visos televizijos rodė kaip girtas uždarytas Klaipėdos kaliūzėje rėkė -Mama, mama ir daužė
   grotas. Balsavau už Mantą Adomėną, jaunas, energingas mokslus Kembridžuose Oksforduose baigęs, teisininkas ir buvau priverstas žiauriai nusivilti-tapęs seimūnu neatsisakė kitų pareigų, uždarbiavo iš šono.
   Dabar bijau kuo nors pasitikėti, parašyta-bijokitės netikrų pranašų. Kas man gali iš anksto garantuoti, kad
   pabalsavęs už sąrašą Lietuvos ir vėl nebūsiu skaudžiai apgautas?

 5. šeima:

  TIK UŽ SĄRAŠĄ. STIPRYBĖS IR IŠTVERMĖS JUMS, MŪSŲ GERIEJI ŽMONES. BUS NELENGVA, BET LABAI NORINT IR NUOSEKLIAI DIRBANT – VISKAS ĮMANOMA. VISA ŠIRDIMI MES UŽ JUS, MIELIEJI.

 6. Kazimieras:

  Šaunuoliai !!!
  Sėkmės !!!

 7. Iš šalies:

  O kur pats sąrašas?

 8. Tautos sąrašas:

  KANDIDATAI:
  BRONIUS GENZELIS
  BALYS GAJAUSKAS
  GINTARAS SONGAILA
  ROMUALDAS OZOLAS,
  POVILAS URBŠYS
  KAZIMIERAS UOKA
  ALGIRDAS PATACKAS
  AUDRIUS RUDYS
  ARVYDAS AKSTINAVIČIUS
  LEONAS MILČIUS
  ALGIMANTAS SĖJŪNAS
  JULIUS PANKA
  MARIUS KUNDROTAS
  RIČARDAS ČEKUTIS
  TOMAS BARANAUSKAS
  ALVYDAS BUTKUS
  JONAS VAIŠKŪNAS

 9. Edvardas:

  “Lietuvos sarasas” teikia vilciu. Pagaliau per rinkimus bus uz ka balsuoti. Daugelis pilieciu rinkimuose nedalyvaudavo,nes buvusios ir esamos partijos neteike pasitikejimo ir vilciu.

 10. Edvardas:

  Linkiu, kad “Tautos sarasas” augtu, stipretu ir laimetu!!! Noreciau, kad jusu visos konferencijos, straipsniai butu laisvai platinami, taip daugelis pilieciu galetu su Jumis ir Jusu tikslais susipazinti. Ir kiekvienas is musu galetu prisideti skleidziant zinia.

 11. žmogiškasis faktorius:

  Būtu pats laikas pagalvoti ir apie tarptautiniu stebėtojų pakvietimą stebėti būsimus rinkimus. Matant kas ir kaip vyksta šiandien valstybėje, beveik nekyla abejonių jog bus griebtasi visų įmanomų priemonių, kad sužlugdyti permainas. Tuo labiau, mano manymu būsimieji rinkimai jau kuris laikas yra klastojami, net ir postai jau pasidalinti.

 12. lietuvis:

  telaimina jus Dievas, tegul suteikia jums isminties, stiprybes ir drasos!

 13. Susidomėjęs:

  Idėja gera, labai gerbiu Kuolį ir daugelį kitų, bet kažkaip trūksta jaunų žmonių ir sunku numatyti, kaip jaunam žmogui, turinčiam tam tikrų žinių, būtų galima prisidėti.
  Gali atsitikti ir taip, kad viskas gali perdaug nukrypti į kultūros sritį.. Ar ne perdaug kultūrininkų susirinks pirmose gretose, ar kultūrininkai visgi sugebės gerai išspręsti teisėsaugos problemas? Kaip užsienio politika, ekonomika ir t.t.?…

 14. svarbiausia nuostata:

  kiekvienas žmogus iš šio sąrašo turi visada prisiminti kraupią nužmogėjimo istoriją jų pirmtakų: buvę romantikais, lyrikais, fizikais, provincialais…iš daugiabučių atėję, viltį žmonėms daugelį metų kurstę politikai pavirto monstrais, be gailesčio, be širdies, be teisingumo suvokimo, be logikos, be proto…Daugelį metų mes juos aprūpinome prabangia aplinka (ištaigingos sofutės jų itin vertingiems užpakaliams, brangūs paveikslai ant sienų ir modernūs interjerai jų tautos negandas matančioms akims, gurmaniški valgiai jų skrandžiams, kad nepamirštų pasotinti tautos,…), manote, visa tai netrukdė jiems mąstyti apie darbą, savo pareigą valstybei, žmonėms…? Tie dideli pinigai į jų rankas gimdė troškimą dar didesnių pinigų, ne tik sau, bet ir vaikams, anūkams…Žingsnis po žingsnio ir tampi tiesiog šliure savo prabangaus gyvenimo…Turto yra, pinigų yra, bet tu esi šliurė…Tad Sąrašas neturi pamiršti šito, kai netyčia užsimiršęs ims mėgautis savo išskirtine Seimo Nario padėtimi…

 15. Kažin:

  Šiuose Seimo rinkimuose kandidatus į Seimą pagal sąrašus galės kelti tik partijos ar poilitinės organizacijos, kurios bus įsiregistravusio likus 65 dienoms iki rinkimų, vyksiančių spalio 14 d., taigi – iki rugpjūčio 10 d. Seimo rinkimuose, skirtingai nuo savivaldybių rinkimų, save išsikėlę asmenys jungtis į sąrašus negali.
  Todėl manyti, kad dar galima suspėti nors formaliai įsiregistruoti partija, – nerimta. Žinant, kad pati registracija gali trukti geriausiu atveju apie mėnesį, taigi dokumentus registracijai reikėtų pateikti jau liepos pradžioje. Tokiu atveju iki to laiko, t.y. jau per 10-15 dienų yra reikalinga parengti “Lietuvos sąrašo” partijos įstatus, programą, juos reikia patvirtinti partijos suvažiavime, sudaryti mažiausiai 1000 narių sąrašą, parengti kitus registracijai reikalingus . dokumentus, kas – praktiškai nerealu. Taigi dalyvauti sąrašu ir varžytis su kitais sąrašais dėl 70 Seimo mandatų šiuose rinkimuose galimybių kaip ir nebėra.
  Taigi, Lietuvos sąrašo kandidatai galės išsikelti tik patys save ir varžytis su kitais tik dėl pusės – 71 Seimo madanto. Žinoma, Lietuvos sąrašo rėmėjai galės šiuos kandidatus palaikyti, agituoti balsuoti už juos. Tačiau galimybės varžytis su kitais dėl mandatų Lietuvos sąrašo galimybės – perpus mažesnės. Tokia yra realybė. Ji pasakytina žmonėms, kad nekiltų per didelių iliuzijų.
  Žinoma, gavus visus galimus – 71 mandatą būtų suduotas didžiulis smūgis Tautos teisių uzurpantams.

 16. Violeta:

  moterų daugiau: Venckienė, Kudabienė, Oželytė, S.Žukauskienė, Skučienė, Bloznelytė, mokytojų, gydytojų moterų daugiau…Visos jos daugiau darbų atliks nei kokios ten povilionienės, baltraitienes, abramikienes ar teišerskytės…Nekalbant jau apie Valinskienę ir kitas šou asabas…

 17. KRISTINA BENIUŠIENĖ:

  Viskas būtų gerai,sąrašą pristatėte,bet jau šiandieną seimo komitetas susitarė,kad balsuos UŽ imuniteto panaikinimą Neringai Venckienei….kodėl nepasistengėt šito pakeisti,gal ir stengėtės,bet nepavyko.
  KO VERTAS SĄRAŠAS-KAI PRARANDAMAS ŽMOGUS,antrą kartą…pirmoji buvo mergaitė-ją nuvylėm,dabar Neringa-nuvylėm ir ją……..taigi jūs su savo sąrašu…????

 18. KRISTINA BENIUŠIENĖ:

  apie teisėjos N.Venckienės imuniteto panaikinimą rašo ,,laisvas laikraštis”…tai ne mano sugalvota

 19. Edvardas:

  Kodel yra skaidomasi is pradziu buvo sukurta “Drasiaus kelias”, o dabar “Lietuvos sarasas”? Per rinkimus rinkejai susiskaidys, vieni balsuos uz “Drasiaus kelias”, kiti uz “Lietuvos sarasas”ir t.t… taip vieni ir kiti gali nesurinkti reikiamu balsu skaiciaus? Logiskesnis variantas butu vienitys…

  • Suvalkietis:

   Gerbiamas Edvardai. Lyginate nepalyginamus dalykus. “Lietuvos sąrašas” atviras visiems žmonėms, nusipelniusiems savo gyvenimu, savo dorove ir švaria sąžine būti atstovu LT valdžioje. Negalima “Lietuvos sąrašo” priešpastatyt jokiai partijai. Kaip ir jokios partijos – sąrašui.
   ………….žiniai — Garliavos Mergaitės klausimu esu Kedžių-Venckų pusėj nuo pirmos dienos, nuo 2009 rudens. (ir aktyviai dalyvauju).. Tiesiog manau taip – sudėliokim Asmenis į savo vietas pagal mums visiems žinomus jų nuopelnus.

 20. Arvydas:

  Sisteminės Seimo partijos (pozicija ir opozicija) tiek supuvę ir skleidžia tokį nemalonų dvoką, kad nauja politinė jėga sudaryta iš žinomų padorių ir nusipelnusių savo darbais žmonių mums būtų kaip gryno oro gurkšnis priplėkusiame kalėjime.

 21. ela:

  siūlytumėme:A. STANCIKIENĘ,. NEPALAIKAU “SONGAILŲ”PALAIKAU, TUOS , KURIUOS KANKINA IR ŠMEIŽIA.

 22. siūlau:

  N.Sadūnaitę, kun. Svarinską ,J.Kairį,Stancikienę,Joną Čeponį(laisvės kovų prezidiumo pirmininką).G.Aleknonį,V.V.Landsbergį,L.Pociūnienę,

 23. turbo:

  ir vėl idealistų naivuolių, gal ir kažkiek karjeristų sąrašas. Laikas suprasti, kad per 20 metų silpniausia ir pažeista grandis – Lietuvos makroekonomika: vien krizės nuostliai per 2 metus virš 22 mlrd.lt. Lietuva jau praskolinta užsieniui, o toliau akcentuojamos vien dvasinės vertybės. Norėta gražiai – bus kaip visada

 24. g:

  jei jie tikrai tiki sitie seneliai ir aktoriai kad jie valdys siuolaikine valstybe, tai nejuokinga tiesiog, na bet kazkiek vietu atsizveliant i dabartine konjunktura Seime gal ir gaus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: