V.Landsbergis. „Faina“ turėti berniuką mušimui (9)

Vytautas Landsbergis

„Faina“ – Kauno atitikmuo Varšuvos „fajnie“.

Lenkų politikai, tie oficialieji, nestygsta. Jų viršutiniame sluoksnyje, regis, jau susiformavo gero tono taisyklė: nepraeik nespyręs Lietuvai. Tai žadina savotišką bemaž gailestį, tartum suaugę žmonės būtų tapę aršaus paauglio įkaitais. Privalu elgtis blogai, tada vaikiui patiksim. Anas vienas pats mat neįstengtų suspardyti praeivio, ramiai keliaujančio savo nelengvu gyvenimo keliu, bet padedamas dėdžių… Dar kitas geras antai iš už krūmo trina rankas, tik spirk, spirk jam! Dėdžių gaila todėl, kad širdies gilumoje jie žino esą neteisūs; tokia padėtis nemaloni, tad pyksta, kodėl tokia padėtis. Ne ant savęs pyksta, be abejo, tam reiktų turėti krikščioniškų savybių.

Simptomiška, kad rinkimų išvakarėse prie Lietuvos ujimo akcijos pridėjo net kaimynų prezidentas. Pats iš Lietuvos, nuo Rokiškio. Pamėgino efektingai pasinaudoti lenkišku priežodžiu „Pryjdzie koza do woza“ („Ateis ožka prie vežimo“), bet taip savotiškai, lyg sakytų Lietuvai komplimentą. Ji ne ožka, tad prie vežimo neateis. (Juolab kai vežimas kvailas arba prikrautas šlamšto). Todėl nevarkit plūsdamiesi, ponai bajorai, verčiau pradėkite mąstyti ir kalbėtis – gal toks yra jų prezidento gerasis patarimas?

O buvusiajam prezidentui turbūt komanda patarė nepriimti aukšto Lietuvos apdovanojimo. Pretekstas – negerbiate lenkų kultūros. Jeigu kada pradėsite gerbti, priminsiu apie save ir kad ordinas buvo paskirtas.

Panašiai anksčiau sakė ministras: kol nesusitvarkysite, neatvažiuosiu. Labai skaudu. Rinkimų akcija (tokia partija) išvedė net mokinius iš pamokų, pavėžino į sostinę, renginį pavadino „streiku“. Ar tikrai 70 valstybės mokyklų tą dieną nedirbo ir kurie direktoriai taip nusprendė? Kas nukenčia, likus be pamokų? Mokiniai, kurie įveliami ne į mokslą. Akcijai linksma, gal pavyks paimti įkaitais visą Varšuvos vyriausybę. „Nukentės“ nuo permainų gal kai kurie mokytojai, per dvidešimt metų nepramokę valstybinės kalbos tiek, kad netrukus galėtų lietuviškai dėstyti Lietuvos istoriją, geografiją. Todėl atšaukit įstatymus! Čia šuva ir pakastas, tą pripažino net p. Česlovas Okinčicas, kadaise balsavęs už Lietuvos nepriklausomybę, nesteigęs prosovietinių autonomijų. Tik apie įstatymą kaip „kerštą“ kažkas jam trenkė į galvą.

Iš tų lenkiškų linksmybių yra šiek tiek ir gėrybių. Lietuviai vėl tampa vieningesni. O Lenkijos valdžia pirmąsyk pasvarstys prie bendro stalo, kaip jaučiasi lietuviai Seinų krašte. Niekas ten jų nekursto nesilaikyti Lenkijos įstatymų: yra lojalūs, ramūs, tai gal verti fašistų spardymo? Ar tikrai reikėjo dabar uždaryti paskutinę jiems skirtą radijo valandėlę? Tuose kaimuose pusė lietuviškų mokyklų jau uždarytos, o dabar neturtingoji Lenkija uždarys dar dvi. Gal Lietuva galėtų pašelpti? Štai bent pora temų ekspertų susitikimui Druskininkuose ir kitur, bet juk anksčiau jokia dvispalvė ožka prie to vežimo nėjo.

Susitikimas nūnai jau įvyko, svarstyta apie būsimus egzaminus, dar šis tas. Ne visai aišku, ar nemėginta primesti iškreipta nuostata, neva valstybinės kalbos mokymo pagerinimas reiškia blogesnį lenkų kalbos mokymą. Čia teisintis būtų net absurdiška, tik tegu spauda nejaukia posmų.

Prasidėjus dalykiškam pokalbiui, gal atlyš platinama psichozė. Be to, praeis rinkimai broliškoje Lenkijoje, tai gal vėl atgims brolystė. Paprasti lenkų žmonės, ne valdžia ir ne rinkimų akcininkai, tebelaiko Lietuvą sau artimiausia šalimi. Žinau, ką tai liūdina, bet juk ne mus. Tik nepamirškim, kad įsismaginę politikieriai, juolab neapykanta persiėmę falangistai, nėra visi lenkai. Daug normaliai mąstančiųjų.

Kategorijos: Lietuvos repolonizacijai – ne!, Visi įrašai | Žymos: , , , , , .

9 komentarai

 1. Arvydas Damijonaitis:

  INFORMACIJA: Baltarusijoje tuteišų (“lenkų”) bendruomenė yra Batkos išdraskyta.Apie kažkokią asimiliaciją čia “lenkai” nekalba. Matomai tuteišų bendruomenei Baltarusijoje rusiškos spec tarnybos paskirsto kitas nei Lietuvoje funkcijas..Tomaševskiai drasiai manipuliuoja antilietuviškais stereotipais,sušaudė lietuvišką Draučių kaimelį…Lietuviai ,kaip medžiojami tetervinai,nereaguoja į pasiutlenkių siautėjimą Rytų Lietuvoje..20 Vilniaus lenkiškos okupacijos ir 50 rusiškos okupacijos metų gerokai išplovė lietuviams smegenis,jie tapo tetervinais..

 2. Janušonis Evaldas:

  Su visa pagarba profesoriau-plepėsim ,plepėsim ,o Vilniaus,žiū,ir nebėr !?

 3. Remigijus:

  VL, lenkai ne rusai, jų klasta kurkas gilesnė.

 4. Nagi:

  Geras kaip visada ir gilus savo prasme straipsnis, bet V Tamoševskis su R Sikorskiu ir CO mane atbaidė nuo meilės lenkams. Neduok Dievę sutikti lenką, ta diena man būna juodai juoda. O juk ankščiau to nejaučiau, ačiū Tomaševskiui ir R Sikorskiui, supratau koks aš esu susipratęs lietuvis. Pačiu laiku R Sikorskis padėjo vėl mums apsijungti į tautą, o tai jau buvome pradėję išsivaikščioti.

 5. Nadomas:

  Pasvalyje yra toks posakis: gal tau Rokiškis( ne visi namie ).Tai profesorius taikliai parašė apie Lenkų prezidentą, kad šis iš Rokiškio.Įdomu ar Pilsudskis su Zeligovskiu ten nėra buve? Evaldai Janušoni Vilnius niekur nedings, tik dėl A.Kubiliaus kilimėlio politikos gali atitekti le…. baisu ir pagalvot.

 6. Varguolis:

  Lietuvos valdžia taiko dvigubus standartus: Lenkija, okupavusi Vilniaus kraštą, vykdė jame agresyvią lenkinimo politiką, kurios pasekmes ir dabar jaučiame, o Tarybų Sąjunga, okupavusi Lietuvą, tokio agresyvaus rusifikavimo nevykdė. Tačiau, mūsų valdžia iš Rusijos reikalauja atsiprašymų ir didžiulių kompensacijų, o iš Lenkijos nieko nereikalauja. Atvirkščiai – vadina Lenkiją strategine partnere. Tad, pone Landsbergi, kodėl tas berniukas leidžiasi mušamas?

 7. Arvydas Damijonaitis:

  INFORMACIJA: LIETUVOJE NĖRA LENKŲ TAUTINĖS MAŽUMOS,YRA LIETUVOS
  LENKŲ BENDRUOMENĖ IR LENKIJA.Teisiškai Lietuvoje
  negali būti įvardinta “lenkų tautinė mažuma”.Yra Lietuvos lenkų
  bendruomenė.. Lenkija yra lenkų valstybė,todėl Lietuvoje negali būti
  lenkų tautinės mažumos,kaip ir Lenkijoje negali būti lietuvių tautinės mažumos.Čia prasideda pusiau neraštingų politikų
  sukčiavimas,provokacijos.Tomaševskiai drąsiai manipuliuoja
  antilietuviškais stereotipais,sušaudė lietuvišką Draučių kaimelį.Yra
  įrodymų,kad signataro R.Ozolo sūnų prie Vilniaus žiauriai nužudė
  pritvinkęs neapykanta lietuviams fanatikas pasiutlenkis
  tuteišas…Lietuviai ,lyg medžiojami tetervinai,nereaguoja į
  pasiutlenkių siautėjimą Rytų Lietuvoje..20 Vilniaus lenkiškos
  okupacijos ir 50 rusiškos okupacijos metų gerokai išplovė lietuviams
  smegenis.Būtina uždrausti tautinius partijų pavadinimus(lenkų rinkimų akcija,rusų aljansas).Buvę okupantai tyčiojasi iš tetervinais tapusių lietuvių.Arvydas
  Damijonaitis

 8. Arvydas Damijonaitis:

  INFORMACIJA:J.Pilsudskis – niekingiausias lietuvių kilmės lenkų politikas. Kokiu teisiniu pagrindu Jaltos konferencija atidavė
  paranoikui J.Stalinui visą Rytų Europą? Kokiu teisiniu pagrindu
  Prūsijos gyventojai,apie 1,5 milijono senių,vaikų 1944 m buvo
  masiškai išžudyti?Tai yra karo nusikaltimai,neturintys senaties
  termino.Taip ir Vilniaus okupacija,buvo J. Pilsudskio suderinta su
  Vokietija,mainais už Dancigo koridorių. Lenkija teisiog buvo
  “įspirta” į Lietuvą.J.Pilsudskis buvo Vokietijos slaptai
  angažuotas.J.Pilsudskio Lenkija leido vokiečiams realizuoti Dancigo
  koridoriaus idėją ,todėl J.Pilsudskis yra vienas iš niekingiausių
  Europos politikų,klastingai okupavęs Rytų Lietuvą,mainais atidavęs
  vokiečiams Lenkijos pajūrio sritis. Arvydas Damijonaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: