A. Matulevičius. Netoleruokime melo! (16)

Algimantas Matulevičius | jp.lt nuotr.

Algimantas Matulevičius | jp.lt nuotr.

Artėja didžiulė šventė – 30 metų atkurtai nepriklausomai Lietuvos valstybei! Labai didžiuojuosi, kad ir man teko nors ir dalinai prisiliesti prie tų istorinių įvykių, ir ne tik būnant pasyviu stebėtoju, bet ir aktyviu dalyviu.

Labai apgailestavau, kad Kovo 11-osios nesulaukė mano mylimas tėtis, kuris mums, vaikams, ir perdavė tą meilę Lietuvai, kurią išreikšti žodžiais gali tik tokio talento žmonės, kaip Justinas Marcinkevičius. Ir kas besisavintų meilės Tėvynei monopolį,  man ji visuomet išliks pačia brangiausia šalimi pasaulyje. Gali mane keiksnoti ir koneveikti, kad, gyvendamas Tarybų Lietuvoje, buvau tuo, kuo buvau, bet mylėti Tėvynės ir puoselėti senolių tradicijų (vaikai buvo pakrikštyti laiku!), man tai netrukdė.

Man tai nesutrukdė ir nusivežti visą šeimą į Baltijos kelią – kaip ir, atvykus Michailui Gorbačiovui į Vilnių, tuomečiuose Spaudos rūmuose jam viešai pasakyti, kad Lietuva turi išeiti iš SSRS. Šio susitikimo tiesioginės transliacijos per Lietuvos ar tuometę „centrinę” televiziją nebuvo, bet vėliau buvo parodyti įrašai, ir visi tai matė savo akimis. Po to iš įvairių SSRS miestų sulaukiau daugybės palaikančių skambučių, bet buvo ir dviprasmiškų klausimų, ar jau spėjau prisiruošti džiūvėsių – suprask, ar dar neuždarė į belangę. Tačiau iš to nedarau fetišo ar juo labiau nesigiriu – apie tai rašau todėl, kad Sąjūdis buvo visos Tautos judėjimas, ir mane piktina, kai yra meluojama apie šiuos dar ir ne itin senus, bet jau tapusius istorija įvykius. Visi kaip mokėjome, kaip sugebėjome, taip ir artinome tą istorinę Kovo 11-ąją ir svarbiausia – nors šiandien to ir nesuvokia jaunoji karta – mes juk nežinojome, kuo viskas baigsis. Baigėsi gerai, o juk galėjo pakrypti ir į priešingą pusę.

Pagaliau, jei jau norime būti teisingi istorijos atžvilgiu, tai turime pripažinti, kad ne Lietuva sugriovė SSRS, o Michailo Gorbačiovo pradėta taip vadinama „pertestrojka“(liet. – pertvarka) ir „galsnot“(viešumas). Visa tai prasidėjo iš viršaus. Labai gerai prisimenu, kaip, nuvažiavus į Maskvą (o man kaip didelės įmonės vadovui ten tekdavo lankytis dažnai) matydavai, kaip ten viskas juda, kaip kyla įvairūs judėjimai, kaip atsiranda naujoviškos drąsios laidos televizijoje ir kaip, grįžus į Lietuvą, net pikta darydavosi, kad čia – visiškas štilius ir užkerpėjimas.

Pailiustruosiu konkrečiu pavyzdžiu. Miršta tuometis LTSR vadovas, Lietuvos Komunistų partijos pirmasis sekretorius P. Griškevičius ir į jo vietą išrenkamas/paskiriamas dar inertiškesnis ir visiškai pilkas žmogelis R. Songaila – man kaip tik teko grįžti iš komandiruotės, kai tai įvyko. Gėda prisipažinti, bet, kalbėdamasis apie tai su kolegomis, aš net keikiausi rusiškais  „matais“. Ir ką jūs manote, gal kas dėl R. Songailos paskyrimo pareiškė viešą protestą, pasipiktino? Ogi niekas – tvyrojo kapų tyla, nors, priminsiu, tai jau buvo vėlyvas 1987-ųjų ruduo, treti „perestrojkos“ metai, kai Maskvoje jau visi virė.

Tik vėliau, kai estai parodė mums pavyzdį, pakeisdami tarybinės Konstitucijos (SSRS respublikos turėjo savas formalias konstitucijas) keturis labai svarbius punktus, prasidėjo aktyvus judėjimas ir Lietuvoje, kuris virto Sąjūdžiu. Todėl reikia pripažinti istorinę tiesą: atkurti Nepriklausomybę mums suteikė galimybę M. Gorbačiovo 1986 metais pradėta „perestrojka“ ir didžiulės daugumos – ir ne tik Lietuvos gyventojų – siekis sugriauti SSRS ir išsivaduoti iš tautų tironijos. Be to, žmonės tikėjo, kad po Nepriklausomybės paskelbimo jie ne tik galės laisvai emigruoti – ieškoti laimės svetur, bet ir kurti savo gerovę bei laimę čia, Lietuvoje, valdomoje savos teisingesnės valdžios. Kitaip tariant, visi buvo tikri, kad  gyvensime nepalyginamai geriau, nei gyvenome prie sovietų.

Štai čia ir slypi paradoksas, kad būtent taip ir nutiko, bet tik, deja, labai nedideliai daliai žmonių. Manau, ne daugiau nei 10 proc. mūsų piliečių čia tikrai gyvena kaip rojuje, bet užtat daugiau nei trečdalis – skursta. Ir skaudžiausia, kad iš šitų skurstančiųjų dar ir tyčiojamasi, jie vadinami „vatnikais“, „runkeliais“ ir kitais paniekinančiais žodžiais.

Taigi, kai mūsų laisvė kabojo ant plauko ir niekas nebuvo tikras dėl Lietuvos ateities, tada valdžia šaukėsi, kad žmonės ją gintų. Ir žmonės ėjo, gynė ir žuvo. Bet po to dalis iš jų buvo išvadinti ,,šunauja” ir virto atstumtaisiais savo pačių valstybėje. Deja, pirmasis faktinis šalies vadovas Vytautas Landsbergis ne tik kad nieko nenuveikė, kad mūsų nedidelė tauta nebūtų suskaldyta, bet ir pats prie to prisidėjo. O juk būtent jis buvo raginamas mūsų iškilaus dvasininko kardinolo Vincento Sladkevičiaus daryti viską, kad tauta būtų suvienyta. Net ir man, tuo metu būnant Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovu (tai buvo vienas pirmųjų savarankiškų sambūrių Lietuvoje), teko gan dažnai bendrauti su profesorium V. Landsbergiu ir agituoti, kad jis savo autoritetu vienytų tautą, nes susiskaldymas buvo naudingas tik priešams. Deja, profesorius ir jo bendražygiai nuėjo konfrontacijos gilinimo keliu. Atsirado epitetai „šunauja“, „raudonieji vadovai“, tokios sąvokos kaip „KGB voratinklis“, ir pan. – kas nė iš tolo nepriminė vienybės ir geranoriškumo.

Tad neverta stebėtis, kad ilgainiui faktų iškraipymas ar net atviras melas virto mūsų valstybės gyvenimo norma. Nežinau, kokiu būdu tai atlikta, bet, jei pasiteirausite kompanijos ,,Google“ paieškoje apie Sąjūdį, tai gausite atsakymą, kad šį judėjimą vienasmeniškai įkūrė V. Landsbergis. O juk dauguma iš mūsų prisimena istorinę tiesą, kad Sąjūdžio iniciatyvinė grupė (ir gan gausi) buvo įkurta 1998 m. birželio 3 d. Mokslų akademijos salėje, kurioje vyko susitikimas su akademikais R. Rajecku, E. Vilku, V. Bulavu dėl LTSR konstitucijos tobulinimo. O kai meluojama net apie tokius įvykius, kurie yra neatskiriama mūsų istorijos dalis, tai ką jau bekalbėti apie kokias nors politinės kovos peripetijas.

Jau esu rašęs, kad pritariu toli gražu ne visiems dabartinės valdančiosios daugumos sprendimams. Tačiau vieno labai akivaizdaus ir įsimintino fakto neįmanoma nepripažinti: spaudžiama koalicijos partnerių iš LSDDP, ši Vyriausybė pirmoji žengė realų žingsnį, atitaisydama konservatorių padarytas skriaudas šalies pensininkams. Negano to, dabartinė valdžia ne tik grąžino tai, ką  A.Kubiliaus vyriausybė buvo atėmusi, bet dar ir pridėjo. Štai konkrečių žmonių liudijimai mano  „Facebook“ paskyroje (kalba netaisyta):

Gražina Talušienė: Niekas pensijų nepadidins.Pensininkas yra nugyventas, išgręžtas žmogus, ir jau nenaudingas valstybei. Kokia dar jam pensija?! Žiūrėkit kad tik tos pačios neatimtų…😏

Monika Runtaitė-Čeberekienė:  Pensijas padidino. Aš gavau 45 eurus (mokėjo sausio 10 d.) Jeigu rinkimus laimės konservatoriai, žinoma atims. Kai Kubiliaus valdžia sumažino pensijas, atlyginimus. Man dar ne viska gražino.

Sigute Va: Mano mama irgi šį mėnesį gavo 30 eurų daugiau ir yra labai patenkinta.

Tai taip kalba žmonės. O kur dar gerokai padidinti vaiko pinigai, išmokos neįgaliesiems. Ši valdžia pasiekė esminė lūžį, atkurdama socialinį teisingumą, pagerindama skurdžiausiai gyvenančių tautiečių padėtį. Už tai ji tikrai nusipelnė bent jau pritarimo ir teisingo vertinimo.

Jeigu būtų laikomasi elementarių moralės normų, jau seniai būtų atsiprašyta tautiečių už TS-LKD valdymo laikotarpiu finansų ministrės I. Šimonytės padarytą milžinišką nuostolį valstybei. Sumoje jis siekia 1,9 milijardo, nes buvo skolinamasi už 9,5 proc., užuot skolinusis už 1,5, tačiau ir toliau išsisukinėjama ir meluojama, kad kitaip nebuvo įmanoma. Bet toks tvirtinimas – melagingas, ir tai jau specialistų įrodytas faktas. Kiek už šių lėšų slepiasi nepadidintų medikų, pedagogų atlyginimų ar tų pačių pensijų, palieku spręsti jums. Tokį konservatorių elgesį, jų melagingas kalbas galima paaiškinti tik vienu logišku argumentu: jie atstovavo, atstovauja ir toliau atstovaus turtuolius bei oligarchus, kuriems svarbu bet kokia kaina pasipelnyti. O moralė, etika, solidarumas – ne jų pasaulio dimensijos. Gal čia nieko baisaus ir nebūtų, juk pasaulyje konservatoriai tradiciškai ir atstovauja turtinguosius. Tik jei jau taip, šį faktą derėtų pripažinti viešai.

Matyt, ne šiaip sau dabartiniam jų lyderiui, patriarcho anūkui, išsprūdo prisipažinimas, kad, kai jie atgaus valdžią, viską, ką šie padarė, panaikins. Išvertus į žmonių kalbą, tai reiškia, kad vėl atims pensijas, panaikins vaiko pinigus, pablogins neįgaliųjų žmonių dalią. Ir dar, norėdami užganėdinti savo dosnius rėmėjus – žinomus ir numanomus – išparduos gerai funkcionuojančias valstybės įmones – tokias, kaip energetikos įmonės, geležinkeliai, ir pan. Suprantama, kainos bus „sutartinės”.

Tai įvertinus, darosi suprantamiau, kodėl keliama tokia isterika dėl minėtų socialiai jautrių darbų, nuveiktų šios valdžios žmonėms. Juk Gabrielius Landsbergis ir Co ir taip nieko konkretaus nepasiūlo, nors šneka kasdien. Būtų galima jiems atiduoti valdžią, tik bėda, kad po jų valdymo Lietuva bent dešimtmetį turi laižytis padarytas žaizdas.

Autorius yra politikos ir verslo ekspertas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Garbės Prezidentas, Lietuvos socialdemokratų darbo partijos Tarybos narys

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , .

16 komentarų

 1. Taip:

  Gerb.A.Matulevičius pateikė daug teisingų pastebėjimų.Vis dėlto didžiausia Žaliųjų valstiečių/ už juos balsavau/ politinė ir moralinė klaida yra ta,kad nuėjo ,,obuoliauti” su neoliberalu,iš dalies karjeristų ir ypatingai prolenkišku S.Skverneliu.Tad,Lietuva iki šiol neturi tinkamai sutvarkytos pagrindinės valstybės Lukiškių aikštės su Vyčio monumentu,nesugebėta iš pagrindų pertvarkyti nevykusios LRT, pietryčių Lietuva įgavo pagreitintus polonizacijos reiškinius, ministrais tapo Tomaševskio partijos politikai turintys ,,Lenko kortą”įpareigojančią nekenkti Lenkijos interesams.Socialinėje plotmėje dabartiniai valdantieji išties padarė milžinišką šuolį į priekį.

 2. jurgis:

  Tas pats komuniagos mėšlas!

  • Galindas:

   Jurgi, naudingu Lietuvoje būti lengva (o beje ar žinai kiek nuo pernai pabrango Vilniaus apylinkėje mėšlai), ir koks bebūtų, bet tik p. Algimantas pastebėjo netikslumą
   (kurio net “į e i t” atitaisyt neįmanoma, bent):
   “Movement of Lithuania (Lithuanian: Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis), is the political organisation which led the struggle for Lithuanian independence in the late 1980s and early 1990s. It was established on 3 June 1988, and was led by Vytautas Landsbergis. Its goal was to seek the return of independent status for Lithuania.”
   https://en.wikipedia.org/wiki/S%C4%85j%C5%ABdis
   kai būti turėtų
   – “Movement of Lithuania (Lithuanian: Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis), is the political organisation which led the struggle for Lithuanian independence in the late 1980s and early 1990s. It was established on 3 June 1988.
   Was led by Vytautas Landsbergis, its goal was to seek the return of independent status for Lithuania.”

   Va toks ir mėšlas, kai už tašką “įbrukta” kablelis, o kablelį “nubrukus” įkalama taškas
   – ir vieša istorija a t v i r a i paklastota. Ir taškas.
   Bet ar kam įdomu. Juk net “nacionalinė = mūsų” LRT …gen.direktorės nužmogėjusios asmenyje, ir visiškai dingusios, mano manymu net sakyčiau žmogiškumą pamynusios, t.y. sužvėrėjusios LRT tarybos asmenyje, ką tik nori iš sąjūdiečio stribu ar atvirkščiai perpaišo, ir net jokia Policija ar Prokuratūra (kaip ir su Sausio 13-osios byla Gorbačiovo neliest! kad) Lietuvoje deramai kažką tinkamo atlikt, atstatyt ar “traukt” atsakomybėn nepajėgi. Ten… “vse svoji” /visi savi, – vertimas jaun.kartai/, to pat Algimanto, – Lietuvos socialdemokratų darbo partijos Tarybos nario (kaip čia išdidžiai skelbiasi), – politiniai bevaliai ar visiški visiški visiški (…) tokiai generalisimei-klastotojai MGB už Nacionalinio transliuotojo iždo lėšas leidžia savavaliauti be jokio atsako (kaip ir nužmogėjusios LRT tarybos sąstatas).
   Kraupi padėtis pas mus, ir nieko niekas niekam, tik “pasibėdavot” pasitriukšmaut viešam internete – “NETOLERUOKIM!” – tegalim, jokios tąsos ar pasekmių (prieš veidrodį gerb. Jurgi atsistojęs lygiai tiek pat išsisakyt gali, ir skirtumo nebus, nes pūnam; žiauriau nei žiauriai).
   Okupacija – visuotinio paniekinimo ir saviniekos net tarpe Vyriausybės su Prezidentūra.
   Be atsakomybės. Taigi mėšlas sakote. O kur ir kaip jį naudosim pavasarį; rudeniui.

 3. Kitas:

  Pagaliau prasidėjo tiesos sakymas ir gerėjimas gyvenimo žmonėms. . Naujasis Prezidentas, man atrodo, neturi jokio nemalonaus šleifo iš praeities ir norai geri. Padėkime Jam.

 4. stasys:

  A.Matulevičius rūstauja , valdžioje per dažnai žmonės meluoja o pats kulnu apsisukęs porina tai ko nei žino nei matė . Dabar populiaru kalbėti apie socialinę atskirtį visuomenėje , tuo pačiu pridedant savo ‘ Manau‘, tai kaip ir ne melas jei išsakai savo manymą apeliuodamas į blogą orą . Visa tu politiku karta pradedant su autoriumi politikoje išaugo ant melo ir manipuliacijų vieša nuomone. Galu gale jie patys padėjo pamatus tam kuo šiandiena piktinasi . Bet ar tikrai tokie žmonės turi kuo skustis ?.. žiūriu į fotkę ir netikiu . Visada sunku patikėti kai sotus bando užjausti alkana .. tai kažkaip nenatūralų ir pritempta . Beje autorius taip ir nepaaiškino tai kuo tas R.Karbauskis geras ? pridėjo pensininkams po 30 eu. o pats savo valstiečiams –ūkininkams paliko milijonine kuro lengvata ?

 5. T0mas J. (nešlovė TSKP):

  “Autorius yra … Lietuvos socialdemokratų darbo partijos Tarybos narys”

  1974–1981 m. LLKJS Vilniaus miesto skyriaus Centro komiteto I-asis sekretorius.
  TSKP Vilniaus miesto CK biuro narys, LKP CK narys.
  “A.Matulevičiaus kontaktai su sovietų saugumu patvirtinti KGB ekspulkininko parašu”- skaitykite DELFI, Eglė Samoškaitė, 2008 m. spalio 15 d. 15:26

  delfi.lt/news/daily/lithuania/amatuleviciaus-kontaktai-su-sovietu-saugumu-patvirtinti-kgb-ekspulkininko-parasu.d?id=18891985

 6. jo:

  Matulevičius čia pavarė senos AMBalinės-kirkilinės demagogijos. Demagogiškai teigiama, kad mūsų šalyje skurstančius kažkas vadina „vatnikais“, „runkeliais“, nors iš tikrųjų tokie epitetai yra taikomi ne skurstantiems, o kolkozų ir sovietinių (niekalus gaminusių) gamyklų besiilgintiems, sovietų sąjungą liaupsinantiems, kremliaus ir putino politiką remiantiems. Toliau autorius demagogiškai teigia, kad dalis nepriklausomybės gynėjų neva buvo pavadinti „šunauja“, nors iš tikrųjų šį žodį V.Landsbergis labai taikliai pavartojo kalbėdamas apie keturis konkrečius „Respublikos“ laikraščio žurnalistus. Toliau autorius nepatenkintas, kad viešinant KGB veiklą esą buvo kenkiama vienybei ir geranoriškumui!! Vadinasi autoriui patiktų, kad apie KGB veiklą būtų tylima… Na, bet tokius išvedžiojimus visiškai paaiškina autoriaus priklausymas tai pačiai AMB-kirkilų bebrų partijai.
  Labai svarbu, kad nepritariantys left-liberastų politikai nepasiduotų tokioms demagogijoms ir nenueitų balsuoti už bebrų partiją, kuri taip pat yra viena iš destrukciją tautai ir valstybei nešančių left-liberastinių partijų tik žmonėms prisistato šiek tiek kitokiais žodžiais, apeliuoja į kitokius jausmus ir suvokimus, nei kai kurios kitos partijos.

 7. Vidinis Balsas:

  Kodėl kompartijos ir komjaunimo sekretoriai nuolatos Alke ?

 8. T0mas J.:

  -> Vidiniam Balsui
  Ar taip jau ir nuolatos? Nepastebėjau. Nebent primintum..

 9. Diedas:

  Komunistai – žulikai, melagiai, vagys.
  (Liaudies išmintis)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: