Signatarai: Vėl išmesta KGB korta. Ko siekiama šiuo nešvariu ėjimu? (tiesioginė transliacija) (24)

KGB dokumentai | Alkas.lt, A. Rasakevičiaus nuotr.

KGB dokumentai | Alkas.lt, A. Rasakevičiaus nuotr.

Sausio 10 d., trečiadienį, 13 val. Seimo spaudos konferencijų salėje įvyks Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Bronislovo Genzelio, Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos „Vėl išmesta KGB korta. Ko siekiama šiuo nešvariu ėjimu?“

Žiūrėkite tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją ir užduokite klausimus internetu ČIA (nuoroda veiks vykstant spaudos konferencijai):

Po spaudos konferencijs signatarai raštu kreipėsi į Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centro generalinę direktorę T. B. Burauskaite prašydami atsakyti į jų klausimus. Skelbiame šio rašto turinį:

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarai
Bronislovas Genzelis, Audrius Butkevičius ir Zigmas Vaišvila

2018  m. sausio 10 d., Vilnius

Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centrui
Generalinei direktorei Teresei Birutei Burauskaitei
Didžioji g. 17/1, 01128 Vilnius

Jūs viešai patvirtinote, kad tariamo ar tikro KGB agentų sąrašo viešas paskelbimas š.m. sausio 5 d. įvyko Jus prispaudus politikams. Tai padaryta dar ir pažeidžiant įstatymus.

Dėl šių aplinkybių prašome Jus nedelsiant mums pateikti šią informaciją:

 1. Kokie politikai ir kada Jus asmeniškai ar kitą LGGRTC darbuotoją prispaudė tai padaryti?
 2. Kuris LGGRTC darbuotojas sankcionavo šį paskelbimą.
 3. Kokių įstatymų pagrindu tai padaryta?
 4. Ar šį paskelbimą sankcionavo Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybom veiklos vertinimo komisija? Jei taip, tai prašau pateikti informaciją, kada tai padaryta, kokia šios Komisijos sudėtis tai padarė, ir pateikti šios Komisijos protokolus.
 5. Kas sankcionavo analogišką tariamų ar tikrų KGB agentų viešą paskelbimą 2012 metais? Ar 2012 m. paskelbimą sankcionavo Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybom veiklos vertinimo komisija? Jei taip, tai prašau pateikti informaciją, kada tai padaryta, kokia šios Komisijos sudėtis tai padarė, ir pateikti šios Komisijos protokolus.
 6. Ar 2012 m. ir 2018 m. viešai paskelbtiems asmenims, pavadintiems KGB agentais, „Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo“ nustatyta tvarka buvo pranešta apie Komisijos sprendimą viešai paskelbti apie jų bendradarbiavimą su buvusiomis TSRS specialiosiomis struktūromis? Prašome pateikti šių pranešimų ir Komisijos protokolų kopijas.
 7. Kas ir kada sudarė, kas ir kada papildė šį viešai pasklebtą Sąrašą Nr.35?
 8. Kas atsakingas(a) už Sąrašo Nr.35 saugojimą? Pateikite šio Sąrašo Nr.35 perdavimo-priėmimo asmenims faktus registruojančių perdavimo-priėmimo aktų ar registravimo žurnalų kopijas.
 9. Paaiškinkite, kokių dokumentų pagrindu ir kada į Sąrašą Nr.35 ranka įrašyti a.a. V. Sladkevičius, S. Sondeckis, D. Banionis ir kiti asmenys?
 10. Pateikite įrodymus, kad KGB būtų sudarinėjusi bent dar vieną agentų sąrašą.
 11. Kokiu teisiniu ir faktiniu pagrindu į Sąrašą Nr.35 ranka įrašyti asmenys be registruotų asmeninių tokių galimų agentų archyvinių bylų?
 12. Kodėl į Sąrašą Nr.35 ranka įrašyti ne nurodyti dalyvavusieji stambiose antitarybinių ir kitų priešiškų organizacijų veiklos operatyviniame tyrime asmenys; ne nurodyti dalyvavusieji likviduojant tautinį pasipriešinimą Ukrainoje, Baltarusijoje, Baltijos šalyse asmenys; ne nurodyti KGB perverbuotieji ir užsieniečiai; ne nurodyti karo metu vykdžiusieji specialiąsias užduotis priešininko užnugaryje asmenys, o įrašyti šias kategorijas neatitinkantys asmenys?
 13. Kodėl iki šiol neatsiprašyta be pagrindo viešai paskelbtų asmenų ir mirusiųjų artimųjų?
 14. Ar GGRTC turi bent vieną KGB agentų asmeninę bylą?
 15. Pateikite ir viešai paskelbkite KGB (generolo E. Eismunto) 1988 m. gruodžio mėn. sudarytą tarybinei santvarkai pavojingų 273 asmenų sąrašą, taip pat 1989 ar 1990 m. parengtą planą „Metel“ („Pūga“), kurį įgyvendinant, paskelbus „Ypatingąją padėtį“, visi šie 273 asmenys būtų suimti, jame išskirti ypač pavojingi asmenys turėjo būti likviduoti. Taip pat prašome pateikti ir paskelbti 50 operatyvinių grupių šio plano įgyvendinimui sudėtis. Ar tai yra Lietuvos valstybės paslaptis?

Bronislovas Genzelis                 Audrius Butkevičius                  Zigmas Vaišvila

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

24 komentarai

 1. Petras Mureika:

  Kaip manote, ar dabartinėje Lietuvos valdžios struktūroje yra asmenys, kurie talkina amerikos spec. tarnyboms, tačiau bijodami paviešinimo savo veiksmais priversti kenkti Lietuvai, nes galimai iš jų taip – reikalaujama….

  ačiū už atsakymą

  Petras Mureika

  • Antanas:

   O nuo kada USA spec. tarnybos tapo Lietuvos priešais?! Atleisk, Tamsta, bet, matyt, būsiu kažko nesupratęs…😕

   • Petras Mureika:

    Klausimėlis Lietuvai ir Pasauliui:

    Kodėl Lietuvoje pažeidinėjamas LR Konstitucijos 137 str.

    ačiū už atsakymėlį….

    Petras Mureika

    • Pikc:

     Nueiname į Petro Mureikos snukiaknygės profilį ir pasižiūrime, kokia jo mėgstamiausia knyga – padės lengviau suprasti jo 2018 01 09 20:17 ir 2018 01 09 23:15 klausimų motyvaciją. 😉

     • Petras Mureika:

      komentaras – Pikc – piktas ir nelogiškas savo komentare, kaip ir pats komentatorius, pasislėpęs tamsoje…. ..tamsta slapyvardį naudojate, nes bijote atskleisti savo tapatybę, vadinasi, galimai tamsta – esate nešvarus…

     • Petras Mureika:

      kitas dalykas…
      …aš tarnavau TSRS kariuomenėje ir turėjau super darbą, kadangi teko skraidyti kariniais lėktuvais IL76M ir metai ten ėjo 1:2, tad galėjau anksti išeiti į pensiją, bet,… paaukojau savo geresnę padėtį į kitokią, mesdamas šią tarnybą ir ateidamas tarnauti Lietuvai VRM struktūrose… … deja… savo akimis pamačiau, kaip smingame žemyn: ekonomiškai, finansiškai, morališkai ir t.t. …… kaip ir daugelis Lietuvos gyventojų 1990-aisiais buvau naivus, galvodamas, kad sąžiningai ir šeimininkiškai valdydami savo šalį, galėsime pakelti žmonių pragyvenimo ir aplamai valstybės egzistavimo lygmenį į aukštesnį laiptelį…

      …..deja… tauta buvo apgauta.. kas dabar vyksta Lietuvoje žinote visi… … ir čia aš matau Lietuvos žlugdymą… patys lietuviai valdo savo šalį ir ją žlugdo… !!! ….. o kaltais mato tik kaimynus, bet ne save…!

      …..tai mano atsakymas į piktą, nelogišką komentatoriaus – Pikc – komentarą mano atžvilgiu… …ir manyje toks jausmas, kad galimai -Pikc- vienas iš tų, kurie galimai realiai kenkia Lietuvai… !

   • Petras Mureika:

    nereikia dangstyti usa ir jos piktų kėslų kažkieno atžvilgiu… ..tuo labiau, kad šiuo metu usa armijos kontingentas – Lietuvoje, užėmė Lietuvėlę be jokio šūvio, pažeisdami LR Konstitucijos 137 str. … ir čia yra teisinė valstybė…?!!! ….. juokus mėgstate…!

    ….kitas dalykas, tik Lietuvos tauta turėjo teisę spręsti dėl mūsų šalies stojimo į nato-bato, o ne seimas, kuris uzurpavo šią mūsų teisę ir prievolę…!!! …

    tai apie ką jūs čia giedate…?

    • Tvankstas:

     Gerb. P. Mureikai, kaip V. Putino ir Rusijos mylėtojui (rusoliubui), staiga aktyvavusiam save, noriu priminti, kad Lietuva yra NATO narė ir bet kurios šio bloko šalies armijos buvimas Lietuvoje yra įstatymiškas.
     Dėl 137 str., tai nereikia lieti krokodilo ašarų – NATO neleidžia čia Lietuvoje būti Rusijos armijai.
     O balsas Jūsų gražus, nuostabi ‘Balandėlė’ (La Paloma).

 2. Petras Mureika:

  Rasa Juknevičienė, dabartinis LR užsienio reikalų ministras LInas LInkevičius ir kiti Lietuvos aukšto rango pareigūnai, praeityje buvo geri komunistai, komjaunuoliai, tačiau nepriklausomoje Lietuvoje vykdo destrukcinę veiklą, kenkdami šaliai, tautai… kodėl jie netrukdomi tai daro…?!!!

  ačiū už atsakymą

  Petras Mureika

 3. Petras Mureika:

  Kaip manote, ar reikia keisti Lietuvos Respublikos rinkimų įstatymą ir aplamai keisti rinkimų sistemą ?!

  ačiū už atsakymą

  Petras Mureika

 4. Petras Mureika:

  Ar sutinkate su tuo, kad realiai Lietuva buvo nepriklausoma tik nuo 1918 m. vasario 16 d. iki 1940 m. ir laikotarpiu nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2004 m. gegužės 1 d. kada Lietuva įstojo į Europos Sąjungą. Tai reiškia, kad Lietuva realiai buvo nepriklausoma tik – 36 metus.
  O šiais metais švenčiame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100 – ečio jubiliejų !!!
  Ar tai moralu švęsti ?!!!

  ačiū už atsakymą

  Petras Mureika

 5. Petras Mureika:

  Lietuvos valdžios atstovai, konkrečiai seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis jaučiasi skolingi vytautui landsbergiui, jie teigia, kad ir Lietuva jam – skolinga, nors aš nesijaučiu jam skolingas… jie nori vytautui landsbergiui suteikti LR Prezidento statusą !!!

  Ar tai nenusižengiama LR Konstitucijai, įstatymams ?!!!

  ačiū už atsakymą

  Petras Mureika
  *********************

  mano pavardę galite viešinti, nes tai nieko nekeičia… nesu kuom tai nusikaltęs, kad slapstytis nuo visuomenės…

 6. Manau, kad tuo gali būti siekiama keisti visuomenės pažiūrą į KGB. Jeigu jau jo agentais galėjo būti tokie Lietuvai nusipelnę žmonės, tai tada tarsi visi būkime buvę KGB ir tuo Lietuvai nieko blogo nepadarę… Tai viena. Antra, gali būti, kad tuo rengiama viešoji nuomonė dar kai kam iš dar svarbenių asmenų pasiskelbti, kad yra buvę KGB agentais. Trečia, paprasčiausiai visiškai iškrikdyti Lietuvą…

  • Visi tie skelbimai yra kaltinimai padarius nusikaltimą, o ar kaltas žmogus, ar ne
   NUSTATO TEISMAS IR TIK TEISMAS.
   Iš čia – visa tai yra antiįstatymiška.
   Greičiausiai mėto purvasklaidai tokius dalykus dėl to, kad pateisintų 150 ten “dirbančių” darmajedų.
   Lyg tik pradėjo liaudis ridenti bačką tam “centrui” atgal, tuojau jie pradėjo aiškinti, kad jau tai, gal, nebe agentai, gal tik asmenys, įrašyti kGB sąraše.
   Visa tai užbaigtų rimti piliečiai, kurie kreiptųsi į teismą dėl šmeižto ir kompensacijų.
   Kaip mat pasibaigtų tokių samplavų ant Lietuvos pylimas.

 7. Klausimėlis:

  Kas bus, jei sąraše pamatysime talkininkų ir alkininkų pavardes, juk Romuvoje agentų buvo ir nemažai, o prisiplakėlių agentų prie Talkos taip pat yra, ar ne?…

  • Pikc:

   Klausimėlis kvailokas, nes a) nei “talkininkų”, nei “alkininkų” veiklos tikslai NIEKAIP negali būti naudingi Rusijai ir iš principo negali būti tenlink pakreipti ir b) net jei būtų – tos grupės neturi realios įtakos. O štai REALIĄ politinę valdžią turinti fauna (ir ne – tai NE Karbauskio “valstiečiai” ;)) – VISAI kitas reikalas.

  • KGB:

   Bet ir jūs mus supraskite, ponas! Mūsų UAB tenka dirbti praktiškai pogrindžio sąlygomis. O įsakyta kažkuo pakeisti trėmimus bei politkalinius, kad palaikytume visuotinės baimės ir tarpusavio nepasitikėjimo klimatą? Dirbam, kaip galim, stengiamės. Ne visada, ne visur pavyksta, tačiau ne visur taip labai ir stengiamės. Juk yra mažesnės ir didesnės reikšmės objektų, kur mums žūt būt savų turėti reikia. Jei būsim visai nenaudingi, mums finansavimą atims! O Lietuvoje ir nedarbas, ir algos lietuviškos. Tiesa, mums labai padeda stambusis verslas, tas pats, kur lietuviškas algas moka, saviškius tuo lauk išveja, įsiveža iš 3-jų šalių, vis tą patį meluodamas, jog jų algas diktuoja globali rinka… Va, šiandien popietę per ŽR vienas kad raitė, kad raitė savo makaronus, „protingai” aiškindamas, kodėl reikia tuos banderovininkus įvežti. Labai mums naudingas kadras, labai. Kuo daugiau tokių, tuo mūsų UAB Lietuvos skyriui geriau. Tik dar nelabai profesionalus. Nežino, kas kalbančio melą išduoda. Reiks jam patarti…

 8. Petras Mureika:

  Pažiūrėjau tiesioginę šios dienos (2018-01-10) spaudos konferenciją, tačiau mano čia parašyti klausimai joje nebuvo paviešinti ! Na, galimai kažkas pasakys, kad šie klausimai ne visai į šios dienos spaudos konferencijos temą, bet, mielieji, sąsajos čia galimai yra…. …. …

  • paklydote:

   klausimai į spaudos konferenciją užduodami per LRS svetainę, nuėjus į “spaudos konferencijas” ir tik sp. konf. metu būna aktyvus klausimams langelis. Sekretorės (ar kaip jas pavadinsi) atspausdina ir atneša klausimus prelegentams. Būkite atidesnis;)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: