Vilniaus forumas kviečia apginti Vyčio paminklą (peticijos pasirašymas) (19)

Alkas.lt nuotr.

Alkas.lt nuotr.

Spalio 12 d. Vilniaus forumo organizacinė grupė išplatino pareiškimą Lietuvos piliečius ragindama apginti Lietuvos visuomnės sumanymą Vilniaus miesto Lukiškių aikštėje pastatyti Vyčio paminklą kovojusiems ir kritusiems už Lietuvos laisvę.

Skelbiame šią peticiją:

Nepaisant Seimo sprendimu aiškiai išreikštos jo atstovaujamų šalies piliečių valios ir šį sprendimą plačiai remiančios visuomenės apklausos rezultatų, dar 1999 m. numatytas paminklas kovojusiems ir kritusiems už Lietuvos laisvę didvyriams iki šiol nepastatytas. Nesibaigiančios diskusijos dėl jo koncepcijos ir atviros Kultūros ministrės bei kai kurių Vilniaus savivaldybės politikų pastangos neleisti, kad aikštėje atsirastų Lietuvos valstybingumą simbolizuojantis bei teigiantis paminklas išduoda viešai neįvardijamą ideologinę ir politinę vis aštrėjančio ir visuomenę skaldančio konflikto potekstę.

Vyčio ir kitų Tautos laisvės ir nepriklausomos Valstybės idealus primenančių paminklinių ženklų statymo priešininkai nuosekliai ir atvirai, nors nevisada sąmoningai, vadovaujasi antitautine ir antivalstybine ideologija. Ši ideologija skelbia, kad Europos tautos ir jų sukurtos nacionalinės valstybės yra istorinės atgyvenos. Įvairiais būdais siekiama iš jų piliečių istorinės atminties ištrinti pačias tautos ir valstybės sampratas.

Ir Lietuvoje uoliai vykdoma ištautinanti ir išvalstybinanti istorijos politika iš esmės yra sovietmečiu vykdytos politikos tęsinys. Skirtumas tik tas, kas tada Tautos politines aspiracijas ir valstybingumo tradiciją primenantys paminklai ir simboliai buvo tiesiog uždrausti, o dabar jie stumiami į viešojo gyvenimo ir piliečių istorinės atminties paribius keičiant juos su ilgaamžiu lietuvių tautos valstybingumu ir jo gynimu nieko bendro neturinčiais ir jų atmintį užgožiančiais abstrakčiais ir išprasmintais  ženklais. Ši  politika ypač akivaizdžiai atsiskleidė  konflikto dėl Lukiškių aikštės memorialo kontekste. Daroma viskas, kad Lietuvos sostinės širdyje neatsirastų reprezentacinė valstybės aikštė. Kultūros ministrės L. Ruokytės-Jonson (Jonsson) ir ypač Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus pastangos ignoruoti visuomenės, Seimo ir laisvės kovotojų valią, perduodant šio klausimo sprendimą šališkai parinktai politiškai suverenios tautos ir nacionalinės valstybės idėją atmetančių ekspertų komisijai ne tik rodo jos nedemokratiškas nuostatas ir panieką šalies piliečiams. Šitos elgesys atskleidžia ir tikrąjį – atsainų ir niekinantį požiūrį į Lietuvos valstybę, kovose už jos laisvę patirtas kančias ir šalies patriotų sudėtas gyvybės aukas.

Manipuliuojant paminklo koncepcija vykdomas ideologinis ir politinis mėginimas nuslėpti arba iškreipti kovos už laisvę tikrąjį tikslą ir prasmę. Visuomenei mėginant primesti įvairius paminklo pakaitalus ir surogatus be aiškių valstybingumo žymenų trinama Lietuvos piliečių atmintis ir suvokimas, kad laisvė, dėl kurios šimtmečius kovojo ir krito Lietuvos didvyriai, jiems pirmiausia buvo ne tik asmeninės materialinės gerovės gebančio siekti „globalaus“ baudžiauninko „laisvė“  klajoti po pasaulį ieškant sotesnio duonos kąsnio, bet didžiausia – savarankiškos ir orios lietuvių tautos bei jos kurtos nepriklausomos ir išdidžios Lietuvos valstybės ir kiekvieno jos piliečio religinė, moralinė ir politinė laisvė. Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę privalo nedviprasmiškai priminti ir liudyti  būtent tokios visavertės ir kilnios, o ne siauros ir merkantiliškos laisvės siekį.

Viešai deklaruojančios  savo kosmopolitines nuostatas ir praktiškai besivadovaujančios „globalios Lietuvos“ samprata kultūros ministrės elgesys liudija, kad tokia Tautos, Lietuvos valstybės ir laisvės vizija jai yra nesuprantama. Susvetimėjusi savo tautai ir šaliai  „pasaulio pilietė“ ne tik turėtų nedalyvauti sprendžiant paminklo laisvės kovotojams Lukiškių aikštėje klausimą. Kaip abejingas lietuvių kultūrai ir todėl iš pincipo nepajėgiantis tinkamai suprasti jos plėtros poreikių asmuo ji privalėtų atsistatydinti arba būti nedelsiant atleista iš užimamų pareigų.

Paminklo laisvės kovotojams koncepcija ir meninis įgyvendinimas turi atitikti ne antivalstybiškai mąstančios serviliškos valdžios užgaidas, bet tautinę ir valstybinę sąmonę išsaugojusių ir Lietuvos nepriklausomybę pasiryžusių ginti patriotiškų piliečių valią. Iškilus būtinybei tokio paminklo vizijos sutelktas gynimas privalo tapti ryžtingo visuomenės pasipriešinimo Lietuvos ideologinių naikintojų užmačioms pirmuoju  žingsniu.

Jei pritariate PASIRAŠYKITE:

Alkas.lt koliažas

Alkas.lt koliažas

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

19 komentarų

 1. Atsipeikėkit:

  STOP Lenkiškiems simboliams Vilniuje, STOP Vyčio paminklui Vilniuje. Statyti reikia Vydūnui.

 2. Kemblys:

  ,,…kritusiems už Lietuvos laisvę.” – toliau jau parašyta – ,, žuvusiems už Lietuvos laisvę”
  Gyvuliai KRENTA, o kariai ŽŪSTA !

  serviliškos – ?
  merkantiliškos – ?

  ,,Visuomenei mėginant primesti įvairius paminklo pakaitalus ir surogatus be aiškių valstybingumo žymenų trinama Lietuvos piliečių atmintis ir suvokimas, kad laisvė, dėl kurios šimtmečius kovojo ir krito Lietuvos didvyriai, jiems pirmiausia buvo ne tik asmeninės materialinės gerovės gebančio siekti „globalaus“ baudžiauninko „laisvė“ klajoti po pasaulį ieškant sotesnio duonos kąsnio, bet didžiausia – savarankiškos ir orios lietuvių tautos bei jos kurtos nepriklausomos ir išdidžios Lietuvos valstybės ir kiekvieno jos piliečio religinė, moralinė ir politinė laisvė.” – APIE KĄ ŠIS SAKINYS ?!!!

  • Čia aplamai (ne vien dėl Lunkų Rinkos atstatymo, po “georgijevskai-leninskų invazijų” ant Šventaragio)
   vietos paieškai (savo vietos, – “forumiečių” 🙂 ) pastanga; “savarankiškos ir orios lietuvių tautos …
   kiekvieno jos piliečio religinė, moralinė ir politinė…” pastanga; ar įsiprasmint, ar prarastą garbę su visu išdidumo iš po “leninsko” griuvėsiaus, ant carsko “georgijevsko pjūvio-spjūvio proSPEKtu” pėdsako
   p a n a i k i n i m u i . Tai juk gerai, – P A S T A N G A, garbūs kembly su Tvankstu
   (bet juk ne “špakliumi Vyčio” glaistant apglaistant šią sostapilės žaizdą).

   Išminties, dvasinės ramumos stoka kai, tai ir alasas kyla, kelia jį bele… ,
   – užuot žemių kepurikę bent visi bendrumoj (kur sutarę) suneštų,
   pagal garb. V. Vaitkevičių. Štai.

 3. SOCIOLOGAS:

  Peticiajai nepritariu.
  Manau, kad Lukiškių aikštėje reiktų įrengti fontaną ir ji taptų šeimų laisvalaikio vieta.
  Visokių memorialinių vietų Vilniuje tikrai per daug. Tad dar vienos nereikia. Geriau – fontanas, žaluma. Ir jokių paminklų!

  • Atsipeikėkit:

   sutinku, juolab kai yra statomi paminklai tokiom kontraversinėm asmenybėm kaip Vytautas, kuris neaišku kuom nusipelnęs. Žalgirio mūšis? kur Lenkija gynėsi nuo vokiečių? pasidomėkit dėl ko kilo žalgirio mūšis. Ar Vytautas po Žalgirio mūšio ėjo vaduoti prūsų? ar ėjo latvių vaduoti????? Kur jis ėjo? į slavų žemes. Yra faktai, kad kaudavosi kartu su križiuočiais po vienu skydu prieš mongolus. Tai kuom jis nusipelnė mūsų tautai jeigu jis buvo kosmopolitinis mafijozas???????????

  • Tvankstas:

   Gerb. SOCIOLOGE, pačiam kaip pseudomokslo sociologijos besididžiuojančiam atstovui ir visų įmanomų progresų nešėjui į atsilikusią Lietuvą, pabrėžtinai save pasirašančiam tik didžiosiomis raidėmis noriu kai ką pasakyti apie sociologiją kaip pseudomokslą.
   Sociologija yra sukurta Frankfurto ž… socialistų iš taip vadinamos Frankfurto mokyklos, kas pirmiausia buvo pritaikyta nacional-socialistinėje pusž….. Vokietijoje, tiesa, pačius kūrėjus pravaikius. Sociologija yra pseudomokslas – kaip pagal Talmudo tiesas turi gyventi gojai, tai yra gojų pavergimui ir laikant juos gyvuliais, sukurti pritaikomąsias taisykles.
   Kad mane apskelbsite ir -fobu, ir anti-, ir retrogradu, ir dar velniaižin kuo, aš turiu pasiremti simpatišku rabinu iš Pažadėtosios Žemės, duodu Jums pasižiūrėti ir pasiklausyti jo youtube pagal : ‘Rabbi pakt aus ! Die Wahrheit ‘u’ber Hitler und die Juden !’
   Man yra labai gaila Jūsų išbergžto proto pseudomokslui sociologijai – Talmudo taisyklių pritaikymui gojams suvadelioti.
   Nors gal tai garbingas šabes-gojaus užsiėmimas – uždegti šviesą, išnešioti naktipuodžius,…

 4. Atsipeikėkit:

  Vytautas yra bažnyčios išaukštinta persona, realiai šitas vadas buvo niekinis Jogailos pastumdinukas. Nesuvokęs tautos svarbos ir išvis nesusivokęs bestuburis. Kitaip nepaiškinsi jo politinių veiksmuų ir viso kito kas žinoma istorijoje. Bumblauskis atsiprašant ir lenkiška bažinytėlė pastatė ant podiumo šitą matomai už nuopelnus krikštijant pabaltį ir šiaip kaip kontaktine Džecskospolitos asmenybe, Pakvailino Jogaila per Vytuką visus su ta Dzesckospolita, nedug trūko, kad Lietuva šiandien būtų Lenkijos šiaurinė provincija, su “laukinių” praeitim kurios niekas nežino ir kuri ištrinta.

  • Tvankstas:

   Jooo, man darosi neramu, kai žmogus prieš Visus Šventuosius taip ardytis pradeda, per daugiametę patirtį man tikrai neramu – paprastai taip besiardantis žmogus neilgai trukus priverstinai gydosi sielą tarp baltarūbių slaugytojų. Kažkas tokio yra, matyt, trumpėjančios dienos varo iš proto.

   • Atsipeikėkit:

    Žinai Tvanksai, tu irgi ardytumeisi matydamas nebastančių avinų bandą… Nagi pasakyk dėl ko Vytautą garbinate. Man neivienas dar ir nepasakė dėl ko. Ar tai ne avinų banda? daranti kažką bet nežinanti dėl ko tai daro? tofėl nes kiti daro… Gal sakau reikia siekti samoningumo

    • Karolis:

     Tamstelei tikrai laikas atsipeikėt. Jei turi nuomonę savo apie Vytautą Didijį, tai ir turėk, nieks tau jos neatims, bet ar tu žinai kas lietuviui yra Vytis? Prieš keletą dešimtmečiu ir aš galvojau, kad Vytis ir Vytautas Didysis tai tas pats. Gal kam ir patogu taip matyt, tebūnie. Vytis – tai visų pirma, tautos Dvasia ! Siūlyčiau pasidomėt D. Razausko studijom, ar savo širdies bent paklaust…Aš, kaip tikras žemaitis, nelabai simpatizuoju daugeliui Vytauto žygių, bet tai nė kiek nesumenkina jo kaip valdovo, ar stratego asmenybės. Ar daug tuometėj Europoj valdovų buvo vadinami “didžiaisiais”?
     Galų gale, istoriją savo tautos, mes visi turime kurti čia ir dabar, ir darbais, o ne žodžiais.

     • Atsipeikėkit:

      Na taip žinau jog Vytis turi ir kitą reikšmę nei Vytautas, betkuriuo atveju didelės atskirties nėra, o vytis yra su Jogailos simbolika, visiškai antilietuviška simbolika. Koks jis galėjo būti didysis jeigu net su savais nesutarė ir žemaičiai jį ant šiaudo laikė.Nėra čia ką diskutuoti, visiškas briedas, simbolis iškeltas Džečkospolitos o visokie mankrutai lietuviai nemokantys istorijos kaip avių banda garbina bet nežino dėl ko. Ir tai tampa apsurdu, žiurėk stabą Lukiškių aikštėj pasistatys ir garbins neaišku dėl ko, Jogailos kryžius garbins. Aš irgi žemaitis ir į lietuvos istorija žiuriu iš Aisčių tautos pozicijų o ne kažkokios butaforinės lenkiškos Lietuvos pozicijų iš kurių žiuri Bumblauskas ir visokie, vyskupai. Mes turim ieškoti grynumo savo tautoje, o ne būti butaforiniai. Ir jūs man neaiškinti kvailiukai, aš šioj viietoj daug prakaito išliejau ir atkapsčiau aiškiai kas tie lietuviai yra ir latviai, ne taip kaip bumblauskas. Jūs geriau į Latvijos puse žiurėkit patriotai didieji nes ten yra teisybė ne Dzecskospolitoj. Kuria sukūrė Vytautas su Jogaila ir kuri per plauką neištynė lietuvių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: