PLB atstovai domėjosi daugybinės pilietybės klausimais (5)

PLB pirmininkė Dalia Henke | Alkas.lt. A. Rasakevičiaus nuotr.

PLB pirmininkė Dalia Henke | Alkas.lt. A. Rasakevičiaus nuotr.

Sausio 26 d. Konstituciniame Teisme apsilankė Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) pirmininkės Dalios Henke vadovaujama Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovų delegacija. Svečiai domėjosi Lietuvos pilietybės įstatymu ir daugybinės pilietybės klausimais.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas, pasitikęs ir pasveikinęs svečius, pristatė Konstitucinio Teismo veiklą bei trumpai apžvelgė Konstitucinio Teismo jurisprudenciją.

Pirmininkas atkreipė dėmesį į tai, kad daugybinės pilietybės klausimas Konstituciniame Teisme yra nagrinėtas ne kartą. „Naujausiame Konstitucinio Teismo 2013 metų kovo 13 d. sprendime konstatuota, kad norint išplėsti Lietuvos pilietybės teikimo galimybes užsienio šalių piliečiams ar nustatyti, kad po 1990 m. kovo 11 d. iš Lietuvos išvykę ir kitos šalies pilietybę gavę piliečiai galėtų įgyti daugybinę pilietybę, Pilietybės įstatymo pataisų neužtenka: tam reikia keisti Konstituciją“, – pabrėžė Dainius Žalimas.

Susitikime su Konstitucinio Teismo pirmininku Dainiumi Žalimu dalyvavo PLB atstovai Vida Bandis, Laurynas Gerikas, taip pat Pasaulio lietuvių bendruomenės interesus atstovaujantis advokatas. Konstitucinio Teismo svečiai su pirmininku aptarė ir kitus rūpimus klausimus.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Užsienio lietuviai, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

5 komentarai

 1. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Ponai pasaulio lietuviai iš neteisėtos valdžios, kuri niekina Konstituciją, nesitikėkite nieko gero. Tačiau puikiai suprantu, kad Jūs jau to net nesuprasite. Kas yra kas sužinsite perskaitę “Viešas kreipimasis į LR Konstitucino Teismo teisėjus” (http://www.ekspertai.eu/viesas-kreipimasis-i-lr-konstitucino-teismo-teisejus). O jeigu norėtumėte suprasti, kas yra neįtikėtinų įvykių sąraše, tai pastudijuokite 2016-9-11 straipsnį “Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo”, kuris Jums visiems buvo emailais išsiųstas ir Jūs net nesugebėjote parašyti žodelyčio “Gavau”. Todėl nieko iš valdžios NEGAUSITE. O apie reikalo esmę esu daug kartų rašęs:
  Dėl LR ir kitų šalių pilietybių. Kaip žinia, valdžia rinkimų metu sieks ar nesieks (visokių kalbų yra) “prastumti” referendumą dėl LR ir kitos valstybės pilietybių, t.y. dėl teisės LR piliečiui turėti LR ir kitos valstybės pilietybes. Tai čia tuo klausimu yra tokia padėtis. Šitas klausimas dėl LR ir kitos valstybės pilietybės turėjimo yra jau senas ir pražilęs ir su ūsais ir dar su ko tik nori. Bandys Lietuvos valdžia šitą klausimą atgaivinti?! Jau senai esu padaręs išvadą, kad Lietuvos valdžia yra NEPAJĖGI šio elementaraus klausimo išspręsti ir taip yra todėl, kad Lietuvą valdo antikonstitucinė suokalbininkų valdžia. O kaip gi šitas klausimas atrodo iš LR Konstitucijos pusės, kuri PRIVALO veikti tiesiogiai, kaip joje ir parašyta ir visų Lietuvos gyventojų priimta. Taigi LR Konstitucija aiškiai sako, kad ” Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis..” Kas lietuviškai aiškiai ir logiškai sako, kad ATSKIRAIS atvejais LR pilietis GALI būti ir kitos valstybės piliečiu. Taigi aiškiau ir negali būti pasakyta, o pasakyta yra lietuviškai, nepriklausomai nuo to, kokia bebūtų Landsbergio, Patacko, Ozolo ar kokio Rudžio ar Konstitucinio Teismo nuomonė. Nuomonė yra nuomonė, išaiškinimas yra tik tiems kurie nesugeba suprasti lietuviškai, o pasirodo, kad Konstitucinis teismas ir yra toji institucija, kuri nesupranta LIETUVIŠKAI parašyto teisinio teksto! Taigi KT įsipaišo į koloborantinę sistemą, nes nesugeba suprasti lietuviškai parašyto Konstitucijos tekto. Čia tai bent problemėlė! Ir kas juos ir kaip išmokė? Gal kokią kgbistinę mokyklą Minske ar Maskvoje baigė, kad nesugeba suprasti lietuviškai parašyto teksto? O tekste aiškiai, paskutiniam asilui turi buti aišku….. atskirais avejais LR pilietis GALI būti ir kitos valstybės piliečiu. Taigi GALI, o ne taip kaip išaiškinta. KT teisėjams PRIVALU lietuviškai surašytą tekstą suprasti LIETUVIŠKAI, o ne koloborantiškai, iškraipytai išaiškinant tekstą ir iš esmės pakeičiant Konstituciją, kas neleidžiama daryti Konstituciniam teismui! Sąvoka “atskiri atvejai” Konstitucijoje reiškia, kad tokia sąvoka apibrėžia APLINKYBES, o aplinkybės teisėje yra labai svarbu. Taigi konkretizuokime tuos atskirus atvejus. Pirmas: LR pilietis teisėtai įgijęs kitos valstybės pilietybę GALI būti ir LR piliečiu. Aišku, kas teisėtai įgyta, o LR pilietybė įgyta teisėtai taip pat, NEGALI BŪTI ATIMTA! Kai atiminėjama, tai jau čia ir yra bolševikų, koloborantų ideologija, kova prieš Lietuvos VALSTYBĘ, Konstitucinę jos sąrangą, taigi atiminėdami įrodo, kad Lietuvą valdo KOLOBORANTAI! Kad ir Ilgausko atvejis…. iš jo ATIMA, o va iš to nusikaltėlio žudiko, kaip ten jo pavardė…. Zamolskis ar kaip, kuri pagavo Rusijoje…. NEATIMA! Myli Lietuvos valdžia NUSIKALTĖLIUS, nes negali pati savęs nemylėti. Na ką dar sako toji LR Konstitucija? Ogi sako labai aiškiai Europai suprantamus dalykus: “Lietuvos valstybę kuria Tauta.”. Konstituciniam teismui toks tektas yra protu nesuvokiamas, nes jam atrodo, kad Tauta, tai LR piliečiai. Tai kosmopolitinis išaiškinimas, kad kita kokia nors tauta galėtų užgrobti valdžią ir vadovauti titulinei tautai. Tai baisu prie ko tai priveda, faktus žinome iš istorijos. Europoje yra tautinės valstybės ir ta ĮRODO istorija. Tai visiškai nereiškia, kad prie Lietuvos valstybės kūrimo negali prisidėti kitataučiai gyvenantys ar net negyvenantys Lietuvoje. Tokiems turi būti pritaikytas ATVEJIS, kai LR pilietybė yra suteikiama LR prezidento institucijos pagal įstatymą, tokį ATVEJĮ pavadinčiau TREČIU! O ką apie antrą atvejį? O tai, kad pasaulyje yra daug išsibarsčiusių lietuvių…. Lietuvos valstybė tokių užmiršti neturi teisės! Taigi antram atvejui štai ką priskirčiau: Lietuvių kilmės asmuo, tai įrodęs, be jokių apribojimų GALI tapti ir LR piliečiu. Taigi kaip matome nereikia jokių 9 dabar esamų atvejų, užtenka TRIJŲ atvejų, kurie pilnai juridiškai atitinka LR konstituciją ir yra teisėti. KT juridinį terminą “atskiri atvejai” pakeitė “retomis išmtimis” ir veikė sąmoningai prieš Lietuvos valstybę, lietuvių tautą, veikė prieš protą, sąžinę, teisingumą ir tie vadinamieji yra KT teisėjai, o kartu ir tie, kurie lietuviškai parašyto LR Konstitucijos teksto niekaip negalėjo suprasti ir prašėsi, kad KT teisėjai jiems tai išaiškintų. Kaip žinia tuo laiku KT pirmininku buvo E.Kūris, kuris vėliau pasižymėjo straipsniuose, kaip aktyvus pedofilijos gynėjas, kas reiškia jo iškreiptą dvasinę būseną, kuri ir atsispindėjo LR Konstitucijos išaiškinime. Tai kuo pagaliau reikia teisėje vadovautis? Ar iškreiptu išaiškinimu nesuprantantiems kvailiams, ar reikia vadovautis tiesiogiai veikiančiu LR Konstitucijos tekstu? Kaip matau Lietuvos valdžia, įskaitant LR prezidentę ir visus prezidentus, vadovaujasi iškreiptu išaiškinimu ir pamina, paniekina LR Konstitucijos tekstą! Ar kokio nors kitokio požiūrio galima tikėtis iš antikonstitucinės valdžios? Nuomonę galime turėti kiekvienas, tačiau LR Konstitucija kalba KITAIP, kaip mano aukščiau paminėti ponai. Kaip besamprotaučiau, o visgi išvada, kurią padariau yra išvada, kuri sako…. Lietuvos valdžia yra NEPAJĖGI išspręsti šio klausimo LR Konstitucijos rėmuose. Paminėsiu, kad Konstitucijoje žodžiai “atskirais atvejais” niekaip negali būti teisėtai transformuoti į žodžius “retos išimtys”, nes žodis atskiras Lietuvių kalbos žodyne apibrėžiamas taip: “1. atskirtas, atsiskyręs nuo kitų, pavienis: Draugės jis neieško, jis ãtskiras gyvena. atskiraĩ Jo vieno atskiraĩ paklausk. Atskiraĩ padėk kepurę, kad nesusimaišytų.” Štai ir viskas, žodis atskiras niekaip nepavirsta žodžiu retas. Tai tie kurie atskirai, ne Lietuvoje gyvena, gali turėti ir kitos valstybės pilietybę. Nėra nieko Konstitucijoje, kas apribotų žmonių skaičių ar laikotarpį kada Lietuvos pilietis išvyko iš Lietuvos ir niekur nėra Konstitucijoje apribojimų dėl išvažiavimo priežasties ar laiko. Tik antikonstitucinė suokalbininkų prieš tautą valdžia suformavusi antikonstitucinį Konstitucinį Teismą gali tokių iškraipymų besivadovaudamasi dvasiomis ir doktrinomis prigalvoti.

 2. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Kad galvose yra viskas sujaukta parodo teksto pavadinimas: “PLB atstovai domėjosi daugybinės pilietybės klausimais”
  Tai kai naudojate daugybinę pilietybę, tai tokios nėra ir negali būti, nes žodį pilietybė naudojate vienaskaitoje, o kalbate apie daugiskaitą. Kas mokė gramatikos? Taigi galėtų būti, kad PLB atstovai domėjosi daugybės pilietybių klausimais. O jeigu naudoti teisinius terminus, kaip Konstitucijoje parašyta, tai būtų taip: PLB atstovai domėjosi Lietuvos ir kitų valstybių pilietybių klausimais. Apie rašau todėl, kad teisėje tikslumas yra BŪTINAS. Negalima teisės akte nei žodžių, nei kablelių keitinėti. O visgi gerai, kad jau atmetė tą rusišką vertimą iš TSRS laikų: dvoinoje graždanstvo zapreščeno – dviguba pilietybė uždrausta. Tai štai iš kur tos terminologijos “ausys” kyšo.
  Beje žinant FAKTĄ, kad pasaulio lietuviai, jų organizacija, nepakrutino pirštelio, kad Lietuvos valdžia būtų teisėta, tai kažin ar moralu iš neteisėtos valdžios tikėtis teisėtų malonių?

 3. LosAngeles:

  Kas cia per ‘mutantas’- daugybine pilietybe???? Vadinkime daiktus savo vardais- nesamone. Kas tai is viso sugalvojo? Juk keliems ponams vienu metu netarnausi, dar Jezus tai aiskiai pasake. Ir jei zmogus pasirinko ‘ponu’ kita sali- ka gi, sekmes jam. Bet ‘daugybine pilietybe’ tikras nesusipratimas

  • Pritariu:
   dvigubas pilietis Lietuvai – ne pilietis, o parazitas
   arba
   viena subine dviejų šybų neužkiši (lietuvių liaudies patarlė).

  • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Su tamtos teiginiu, kad daugybinė pilietybė yra “mutantas” galima sutikti. Matomai jau KT teisėjams, Prezidentei ir visiems kitiems, pasidarė ypatingai negražu visą laiką naudoti Tarybų Sąjungos verstinę terminologiją “dvoinoje graždanstvo” – “dviguba pilietybė”, tai įsigudrino sugalvoti analogišką terminą, tačiau savą. Tačiau tai esmės nekeičia, du ar daug yra tas pats, vis tiek reikia naudoti žodį “pilietybė” daugiskaitoje, jei kalbame apie daug pilietybių. O jie naudoja tą žodį vienaskaitoje, kai kalba apie daug pilietybių. Tai parodo, kad su proteliu yra kažkas oi negerai. Tai čia tiek to. Problema atsiranda, kad netikslūs terminai yra naudojami TEISĖJE, kas yra iš esmės nedaleistina, nes teisė, kaip nekeista, yra gana tikslus mokslas. Negali teisiniame sakinyje keisti ne tik žodžių, jų vietos, kalblelio ar taško vietos, tačiau negalima keisti ir žodžio PRASMĖS, kas yra padaryta su žodžiu “atskiras”, kuris yra pakeistas į “retas”. O žodžio atskiras reikšmė yra kaip atskirai padėtas, atskirai gyvenantis. Tai tie tautiečiai, kurie atskirai, ne Lietuvoje gyvena, pagal LR Konstituciją turi teisę turėti ir kitos šalies pilietybę. Ne ponas Lietuvos rusas = “tikras lietuvis” apsprendžia kas gali turėti ar negali turėti kitos šalies pilietybę ir Lietuvos pilietybę, o apsprendžia KONSTITUCIJA. Tai kai ponas “tikras lietuvis” atsistoja aukščiau LR Konstitucijos, tai parodo, kad jis esmėje yra OKUPANTAS, paniekinęs pagrindinį tautos įstatymą – Konstituciją, reiškia nelojalus Lietuvai elementas, penktoji kolona. Čia tamstoms rekomenduoju pasiskaityti mano straipsnį “Valdžios vertybių degradacija” (http://www.ekspertai.eu/valdzios-vertybiu-degradacija/).
   Norėčiau pakalbėti apie tai ką esmėje reiškia turėti dvi ar daugiau pilietybes. Pilietybės statusas ypatingai glaudžiai susijęs su LOJALUMO tai valstybei, kurios piliečiu esi, klausimu. Tai pilietis privalo būti lojalus valstybei, kuriai prisiekia, turi tos šalies pilietybę. Tai čia nukrypdamas šiek tiek į šoną pasakysiu, kad LR Seimo nariai yra NELOJALŪS Lietuvos valstybei, nes prisiekia LR Konstitucijai, kurios NEVYKDO. Apie tai detaliai yra daug mano straipsnių, tame tarpe “Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ ).

   Tarkime LR pilietis apsigyvenęs Airijoje pagal tos šalies įstatymus įgyja ir Airijos pilietybę. Tai reškia, kad LR pilietis yra lojalus ir Lietuvai ir Airijai. Nesiruošia niekinti nė vienos šalies Konstitucijos. O ar negalima būti lojaliu dviem valstybėm? Ar negalima būti lojaliu tėvui ir motinai? Tai ar reiškia, kad jei esi lojalus Lietuvai, tai visi kiti yra tavo priešai ir laikas pradėti su visais kariauti?

   Esmė yra kitame, kad antikonstitucinė Lietuvos valdžia sąmoningai naikina Lietuvą ir matome to rezultatus. Tik naivūs “pasaulio lietuviai” vis dar nenori suprasti, kad pats pirmiausias klausimas Lietuvai yra jos valdžios teisėtumas, o tik iš teisėtos valdžios galima sulaukti pagarbos LR Konstitucijai. Šita valdžia jau ketvirtį amžiaus sąmoningai ir piktybiškai niekina LR Konstituciją, kuriai prisiekia. Tai okupantų ir kolaborantų valdoma valstybė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: